1 בספטמבר 2007

מקלדת דבוראק עברית

ד"ר יובל רבינוביץ

זהו הסבר נלווה למאמר המלא על פרישות המקלדות, החטוטרת שבקצות אצבעותינו.
בשלב זה המקלדת ניתנת להתקנה רק על מערכות Windows XP, Windows 2000, Windows NT. למערכות הפעלה אחרות הקבצים הנלווים וההסבר אינם מתאימים.


© ד"ר יובל רבינוביץ