פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_1612

עבודה עברית, אבטלה ועובדים זרים
עגל הזהב / דוד סיון (יום שלישי, 29/07/2003 שעה 22:34)


עבודה עברית, אבטלה ועובדים זרים

ד''ר דוד סיון
לאחר שכבר זמן מה אנו דנים בנושא של תעסוקה, אבטלה ועובדים זרים חשבתי שיהיה טוב לרכז נתונים על הנושא בטבלה אחת. מצורפת בזאת טבלת נתונים המבוססת על מה שמצאתי בסיור באתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מה שבולט מעשרת הטורים הראשונים הוא שלמרות הגידול המתמיד במספר המועסקים אין זה גידול מספיק. לכן שיעור האבטלה גם הוא במגמת עליה משמעותית במגמת עליה. במשך התקופה 1995-2003 מספר המובטלים הוכפל ושיעורם מכוח העבודה עלה ביותר מ-‏60%. עוד עובדה מעניינת היא שבמקביל לגידול באבטלה ישנו גידול במספר (אמדני) העובדים הזרים (לא כולל עובדים מיש''ע ומלבנון).


מקור: מתוך הודעה לעיתונות מתאריך 7 לאפריל 2003 (86/2003).

הנתונים על עובדים זרים (כולל עובדים מיש''ע) נאספו על פי משרות שכיר מדווחות לביטוח הלאומי שהוחזקו בידי זרים. הנתונים הללו כוללים:
  1. עובדים המקבלים את שכרם באמצעות מינהל התשלומים של שרות התעסוקה.
  2. עובדים המדווחים על ידי המעסיקים לביטוח לאומי (לא כולל עוזרות בית ומטפלות המבוטחות על ידי המעביד).
  3. עובדים זרים המועסקים באמצעות חברות כוח אדם.


הנתונים והגרפים מצורפים להודעות לעיתונות, בדרך כלל באפריל, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מקור הנתונים על משרות השכיר שמוחזקות על ידי עובדים זרים הם מלוח נתונים שמצורף להודעה לעיתונות מתאריך 7 לאפריל 2003 (86/2003) ונתוני ההודעות הקודמות.

מה שבולט בהודעה (86/2003) היא העובדה שבחצי השני של שנת 2002 ''הגיע מספר משרות השכיר של העובדים הזרים (עובדים מיש''ע ועובדים מחו''ל) לכ-‏100.7 אלף, שהיוו כ-‏4.2% מכלל משרות השכיר במשק...''

מבט כולל על טבלת הנתונים המצורפת מתברר:
  1. שלאורך זמן (בין 1995 ל-‏2002) מגמת הגידול בשיעור האבטלה דומה מאד למגמת הגידול במספר העובדים הזרים במשק.
  2. ישנה שונות גבוהה בין בשיעורי הגידול של שתי הסדרות אבל לאורך התקופה שיעור הגידול הממוצע הוא דומה. שיעור הגידול השנתי הממוצע של האבטלה הוא 10.8% ושל מספר העובדים הזרים 11.7%.
  3. בולטת העובדה שיותר ממחצית העובדים הזרים (מחו''ל) לא מדווחים (הם לא נרשמים בנתוני הביטוח הלאומי).
  4. כבר בתחילת הדרך, בשנת 1995, יש זליגה של עובדים זרים משוק העבודה ה''רשמי''. אם בהתחלה חלק ניכר מהעובדים המדווחים היו פלשתינאים הרי שלקראת סוף התקופה מרביתם עובדים מחו''ל בעלי אשרת עבודה.


נתוני אוכלוסיה, כח העבודה, תעסוקה ואבטלה (אלפים)
שניםאוכלוסיית בני 15 ויותרכח העבודה האזרחימספר מועסקיםמספר הבלתי מועסקיםשיעור הבלתי מועסקים מכח העבודהשיעור גידול מספר הבלתי מועסקים עובדים זרים במשק (לא כולל יש''ע ולבנון) עובדים זרים מדווחים (כולל יש''ע)
נכנסו עם אשרת עובדנכנסו עם אשרת תיירסה''כ הזרים במשקשיעור גידול כח העבודה הזרסה''כ מספר העובדיםבחקלאותבניה בינוי והנדסה אזרחית
19953,903.22,100.31,968.0132.36.3% 6446110 92.918.848.8
19964,019.92,156.92,012.0144.16.7%8.9%907416449.1%106.421.156.7
19974,129.12,209.92,040.2169.77.7%17.8%89751640.0%116.123.860.1
19984,242.22,271.62,076.5195.08.6%14.9%939418714.0%116.226.557.5
19994,358.42,345.12,136.6208.58.9%6.9%81021870.0%111.526.950.4
20004,486.62,435.02,221.2213.88.8%2.5%8612821414.4%105.725.546
20014,604.52,503.52,270.4233.19.3%9.0%10414524916.4%92.622.940.8
20024,706.32,546.82,284.4262.410.3%12.6%102136238(4.4%)98.525.442.9
 
2003 (רבעון I)4,766.72,584.62,312.7271.910.5%3.6% 
שיעור גידול ממוצע   10.8% 11.7% 


אמדני עובדים זרים במשק הישראלי
מקור: הודעה לעיתונות, 151/2003, מתאריך 29 ליוני 2003
מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.