פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_2121

הכרעה גורלית
טלית של תכלת / נסים ישעיהו (יום רביעי, 21/04/2004 שעה 15:21)


הכרעה גורלית

נסים ישעיהואיזו חגיגה. כבר כמעט חודש מפרשנים הפרשנים את תוכניתו של ראש הממשלה לטרנספר את תושבי גוש קטיף מבתיהם ולפנינו עוד כמה ימים עד לקיום המשאל בנושא.

על שכמם ומצפונם של כמאתים אלף איש ואשה אשר התפקדו לליכוד עד התאריך הקובע, הוטלה המשימה להכריע בעד או נגד תוכניתו של ראש הממשלה.

'הכרעה גורלית' אומרים כולם. הכרעה גורלית אומרים המיועדים להיעקר מבתיהם. הכרעה גורלית אומרים תושבי יהודה ושומרון המבינים כי גוש קטיף הנו רק צעד נוסף בתהליך ההתקפלות של מדינת ישראל וכי כל אחד מהם, מתושבי יהודה ושומרון, עלול להיעקר מביתו בצעד הבא של ההתקפלות.

אגב, לא שמענו כלום מאנשי רמת הגולן בעניין זה; הם כנראה חושבים שדינם יהיה שונה מדין מתיישבי יש''ע.

ואולי הם דיברו ורק אנחנו לא שמענו. אולי.

ההכרעה היא של מתפקדי הליכוד כאמור, והגורל הוא לכאורה גורלם של תושבי גוש קטיף; רבים יאמרו שהגורל הוא גורלה של כל ההתישבות בארץ ישראל ולא רק של הישובים ביש''ע, ולענ''ד הם צודקים, אבל חלקית בלבד. מאד מאד חלקית.

צר מאד לקבוע כי במשאל המתוכנן אין שום הכרעה בגורלו של גוש קטיף וגם לא של ההתיישבות כולה, בכל ארץ ישראל. בעניין זה ההכרעה נפלה מזמן וככל שזה תלוי בראש הממשלה ובפוליטיקאים בכלל, מדינת ישראל חיה על זמן שאול. בנס. אנחנו חיים כאן רק מפני שכך רוצה הבורא יתברך, הטורח כל הזמן להגן עלינו מפני השטויות הנוראות של מנהיגינו.

ולאחר ש-כצפוי יש לומר, הרי כתבנו על כך ברשימה לפרשת ויקרא – בכירי השרים הודיעו כולם על תמיכה בראש הממשלה, מסתבר שהמשאל המתוכנן אינו אלא הצגה שנועדה לחזק את מעמדו של ראש הממשלה.

ובכל זאת הכרעה גורלית

עולה מכאן שגורליות ההכרעה מתייחסת לגורלו האישי של מר שרון ואולי גם לגורלם של עוד כמה פוליטיקאים מאלה הסובבים אותו. אבל זה רק הקצף שעל פני המים, כי אכן יש כאן הכרעה גורלית. מאד מאד גורלית.

אינני חבר בליכוד או במפלגה כלשהי אבל אילו הייתי, הייתי מסרב להשתתף במשאל הזה ומכריז על כך בקול גדול.

את המשאל דחו בכמה ימים כדי שלא יתנגש עם משחק הכדורסל, מהלך המלמד עד כמה העניין חשוב וגורלי. כך יוצא שהמשאל נערך בימים החמישי והשישי לשבוע הרביעי של ספירת העומר במקום בימים השני והשלישי לאותו שבוע. לאחר שהסברנו ברשימה הקודמת את משמעות עריכת המשאל בתאריך המקורי, באה הדחיה וחידדה את המסר הרבה יותר כדלהלן:

אבל קודם ננסה להסביר את גורליות ההכרעה ומדוע אי השתתפות במשאל הנה ההכרעה הנכונה.

לכל יהודי יש חלק בארץ בלי קשר לשאלה היכן הוא מתגורר בזמן נתון זה או אחר (הרי על כך מבוסס חוק השבות, לא?). יתרה מזאת, ארץ ישראל שייכת לכל יהודי מאז היהודי הראשון ועד סוף כל הדורות. ושוב, בלי קשר לשאלה היכן הוא חי או מת ונקבר. ולהבדיל, גם בלי קשר לשאלה היכן יוולד אותו יהודי עתידי. אז מי הסמיך את המתפקדים להכריע בעניין זה בשם כל ישראל?

אילו היתה לי זכות הצבעה במישאל המתוכנן, הייתי מכריז: לא, תודה! להצביע בעד הינתקות, כלומר נגד הקב''ה ח''ו, לא יעלה על הדעת; ולהצביע נגד, כלומר בעד הקב''ה – שיגעון הגדלות שלי אינו מגיע למימדים שאחשוב כי הקב''ה זקוק לאישור ממני על כך שארץ ישראל שייכת לעם ישראל.

אבל גורליות המשאל אינה מתמצה בכך; המשאל הנו גורלי לעצם הרעיון של אחדות ישראל, באשר מיעוט קטן ואקראי אמור להכריע עבור כלל ישראל בעניין עקרוני כל כך. ועוד קודם לכן, הוא גורלי לרעיון הערבות ההדדית בין כל היהודים.

הוד שבנצח, יסוד שבנצח

המועד החדש של המשאל נקבע ליום י''א באייר, היום החמישי בשבוע של הנצח בספירת העומר, ומסתיים ביום הששי לאותו שבוע. הספירה החמישית הנה ספירת ההוד והשישית – יסוד.

ככלל ניתן לומר כי בהצבת הספירות/מדות מלמעלה למטה, כל הגבוה יותר קשה יותר לאבחנה בין טוב לרע. לדוגמא, ספירת/מדת החסד הנה חיובית ביותר ולעתים קרובות קשה להצביע על שלילה הגלומה במעשה של חסד אף שבהחלט יתכן שתהיה. וגם ההפך נכון. ככל שהמדה נמוכה יותר במדרג – קל יותר לזהות את כיוונה.

'הוד' זה מלשון הודאה; 'מודה אני לפניך' הן מלותיו הראשונות של כל יהודי בהקיצו משנת הלילה ועניינה הוא ביטחון מוחלט בבורא יתברך; בטחון מן הזן הסביל. כזכור מן הרשימה הקודמת, מדת ה-'נצח' עניינה חתירה למצחון בכל מחיר; חתירה כזאת מבטאת ביטחון מוחלט בנצח ישראל והביטחון הוא מן הזן הפעיל.

השילוב 'הוד שבנצח' עניינו הודאה במלכות ה' בעולם והמשך חתירה לניצחון גם אם וכאשר זה נראה חסר סיכוי.

המשאל מסתיים בשעות הלילה כאשר מאירה כבר ספירת היסוד שבנצח. יסוד עניינו הגשמת הברית שבינינו ובין ה' וגם הברית שבינינו ובין הארץ שה' נתן לנו. יסוד שבנצח זה חתירה להגשמת הברית מתוך ביטחון מוחלט כי נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר וְלֹא יִנָּחֵם כִּי לֹא אָדָם הוּא לְהִנָּחֵם, (שמואל א, ט''ו, כ''ט).

מכאן שהרעיון המכונה תוכנית הינתקות מלמד על:
  • פגם בביטחון באלוקי ישראל אשר רק מכוחו אנחנו חיים ונמשיך לחיות לנצח בארץ ישראל ובכלל.

  • פגם באמונה בנצח ישראל שפירושו הטלת ספק בנצחיות הקיום היהודי בכלל ובארץ ישראל בפרט.,

  • פגם באחדות ישראל שעל כן מבחינים ומפלים בין יהודי החי בארץ לזה שעדיין חי במקום אחר.

  • פגם באהבת ישראל שממנו נובע הרעיון לעקור את יהודי גוש קטיף מבתיהם.

  • והכל ביחד – פגם בברית שבינינו לבין אלוקינו ובברית שבינינו לבין ארצנו.


והקשר לפרשת השבוע

ועדיין לא אמרנו מלה על פרשת השבוע, שתי פרשות ליתר דיוק, 'תזריע' ו-'מצורע'. ומה הקשר שלהן לענייננו?

(ויקרא יב), ב דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמר אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר וְטָמְאָה שִׁבְעַת יָמִים כִּימֵי נִדַּת דְּוֹתָהּ תִּטְמָא: ג וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ:
(אור החיים): (...) ירמוז הכתוב על כנסת ישראל אשר מצינו שנקראת אשה בדברי הנביאים דכתיב (ישעי' נד) כי בועליך עושיך, וכתיב (שם) ואשת נעורים, וכתיב (הושע ג) וארשתיך לי וגו', (ישעי' נ) איזה ספר כריתות וגו', ועליה אומר הכתוב אשה כי תזריע פירוש הזרעת מצות ומעשים טובים.
היחס בינינו לבין ה' אלוקינו משול ליחס שבין אשה לבעלה, והתעלמותנו ממנו, משולה לבגידה ח''ו. הוא אשר אמרנו, פגם בברית שבינינו לבין אלוקינו.

היחס בינינו לבין ארצנו משול ליחס שבין איש לאשתו (ישעי' סב). ויתור שלנו על חלק כלשהו מן הארץ, משול לבגידת הבעל באשתו. הוא אשר אמרנו, פגם בברית שבינינו לבין ארצנו.
(ויקרא יד), ב זאת תִּהְיֶה תּוֹרַת הַמְּצרָע בְּיוֹם טָהֳרָתוֹ וְהוּבָא אֶל- הַכּהֵן: ג וְיָצָא הַכּהֵן אֶל-מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְרָאָה הַכּהֵן וְהִנֵּה נִרְפָּא נֶגַע-הַצָּרַעַת מִן-הַצָּרוּעַ:
נגע צרעת הנו תוצאה של פגם חמור באהבת ישראל ובאחדות ישראל, על כן מרחיקים את הנגוע מן המחנה במהלך שנועד לתקן את הפגם שגרם. הכהן הוא איש החסד, אהבת ישראל ללא גבולות ועל כן בכוחו לרפא את הצרוע מצרעתו.

וזה מה שאנחנו זקוקים לו היום. לא הינתקות תעזור לנו ולא מחיאות כפיים מאמריקה או מאירופה יעזרו לנו. אהבת ישראל ללא גבולות – זה מה שיעזור. בכך נרפא את כל החוליים של החברה המתפוררת שלנו ונשוב להיות 'אור לגוים'.

ואז סוף סוף יהיה רק טוב ליהודים.

נסים ישעיהו, תנועת 'אור ישראל'.http://www.faz.co.il/thread?rep=45042
ולמה הקדוש ברוך הוא שלך
הקטן ברוך הוא (יום רביעי, 21/04/2004 שעה 16:34)

לא ישנה את תוצאות המשאל? זה נשגב מכוחו או שהוא רואה כדורסל?

http://www.faz.co.il/thread?rep=45045
כן
המחפש (יום רביעי, 21/04/2004 שעה 18:37)
בתשובה להקטן ברוך הוא

עובדה שהוא מצא זמן לעשות הפסקה לכמה דקות מהמלאכה של להגן עלינו מהטפשות של מנהיגינו כדי לעזור למכבי תל אביב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=45046
ולמה דווקא בכדורסל הוא מתעניין?
הקטן ברוך הוא (יום רביעי, 21/04/2004 שעה 19:51)
בתשובה להמחפש

נגמר העוני? נגמרו המחלות? חוסלו הסמולנים? מתו האנטישמים? ניסים ישעיהו כבר מרוצה? מתו כבר מספיק אנשים מרוב אהבת ישראל?

http://www.faz.co.il/thread?rep=45047
ולמה דווקא בכדורסל הוא מתעניין?
טירן ניצחון (יום רביעי, 21/04/2004 שעה 20:13)
בתשובה להקטן ברוך הוא

הוא לא מתעניין בכדורסל פשוט העיתוי של ''המשאל'' אים לא סמתה לב.תודה

http://www.faz.co.il/thread?rep=45048
ולמה דווקא בכדורסל הוא מתעניין?
טירן ניצחון (יום רביעי, 21/04/2004 שעה 20:21)
בתשובה לטירן ניצחון

וחוץ מיזה סמתי לב האים כל הכבוד באמת אין לאף אחד פיתרון למצב במדינה שאולכת וניגמרת תודה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=45049
הפרטים חסויים
יובל רבינוביץ (יום רביעי, 21/04/2004 שעה 20:22)
בתשובה להקטן ברוך הוא

לא ברור מדוע אלוהים החליט לעבוד השנה עבור פיני גרשון. גם קבוצות אחרות ביורוליג מתעניינות. בינתיים אלוהים הסביר שהוא חתום על הסכם חשאיות.

בכל אופן - שמועות עקשניות ממשיכות לדלוף מחדרי הישיבות של קובעי המדיניות. היות שעל פי ההסכם אלוהים לא מופיע באירועי ספורט בחו''ל עד אחרי גמר היורוליג, ובהתחשב בכך שהוא התעקש לקיים את אירועי הפיינל פור בארץ, הוחלט להחזיר את משחקי הכדורגל לישראל: http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?it...

http://www.faz.co.il/thread?rep=45055
ומעניין לעניין באותו עניין
רמי נוידרפר (יום רביעי, 21/04/2004 שעה 23:57)
בתשובה ליובל רבינוביץ


http://www.faz.co.il/thread?rep=45051
דרכי האל נסתרות
המחפש (יום רביעי, 21/04/2004 שעה 21:20)
בתשובה להקטן ברוך הוא

תחשוב שהיית אלוהים, כל כך הרבה שנים היית שולט בעולם ביד רמה, בכוח מופלא. היית מנסה לחנך את בני האדם שאתה בראת להתנהג בדרך שאתה רוצה שיתנהגו, לפעמים סתם מתוך שרירות לב. מה לא ניסית לעשות? ניסים, עונשים, מקלות וגזרים, גירושים ותקומות. אבל נמאס לך. אז מאז אתה יושב על הספה או על ענן, מסתכל על המופע שמקימים לפניך האנשים, מדי פעם אתה מתערב כדי שהמופע יהיה יותר מעניין, למשל אתה מוליד איזה משיח או שניים. אבל גם זה נמאס, ומאז אתה רק יושב ומסתכל על העולם. אה כן, ואתה מאוד אוהב כדורסל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=45058
אלוהים ידוע כחובב דרמות ספורט
pit (יום חמישי, 22/04/2004 שעה 5:30)

נדמה לי שהפעם הראשונה שבה נקשר שמו של הכל יכול למשחק הכדורסל היתה אי-שם כאשר לארי בירד פגש את מייקל ג'ורדן באחת מתצוגות הכדורסל הכי משכנעות ולאחר סל שניסה לעשות שמות בחוקי הטבע.

אז לארי בירד טען שאלוהים החל לשחק בכדור.

נדמה לי גם שאז גם נפגש דור בדור ,ומשחק קבוצתי שהיה מיוצג ע''י לארי בירד ומג'יק ג'ונסון הפך ממשחק קבוצתי למישחק אינדבדואלי (מייקל) ,אולי אפשר עקב כך לטעון שאלוהים הוא יצור אינדבדואלי,ולא משחק משחק קבוצתי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=45072
אני אחכה לפסיקתו של אלוהים בקלפי של הליכוד
טומי לא פיד (יום חמישי, 22/04/2004 שעה 8:14)

וכפי שיפסוק אלוהים ככה יהיה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=45341
סתם אחד (יום שני, 26/04/2004 שעה 11:52)

ב''ה.

תודה לך נסים.

נקודה למחשבה. וסליחה על שגעון הגדלות שלי.

קיום רצון הבורא אינו שגעון גדלות שלי. זה רצון הבורא!
וכאשר יש המערערים על רצון הבורא - חובתי כמעריץ שלו לעשות הכל (ה-כ-ל! חוקי וכשר כמובן.) שכל מי שיכול יקיים אף הוא את רצונו.
אז למה לא להודיע לכולם, שיש להצביע במשאל -
ונגד ההתנתקות?

מעריץ שלך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=45342
אתם המעריצים
יוסי - רמת השרון (יום שני, 26/04/2004 שעה 11:55)
בתשובה לסתם אחד

אולי תתחילו להפעיל את הנפיחות שצמחה לכם בין הכתפיים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=45347
אתם המעריצים
נסים ישעיהו (יום שני, 26/04/2004 שעה 13:27)
בתשובה ליוסי - רמת השרון

בס''ד.

הצטרף נא אלינו ונפעיל ביחד.

http://www.faz.co.il/thread?rep=45346
שגעון גדלות וקיום רצון הבורא
נסים ישעיהו (יום שני, 26/04/2004 שעה 13:23)
בתשובה לסתם אחד

בס''ד.

לקיים את רצון הבורא - לכך נוצרנו. לכך מכוונות רוב ככל הרשימות שלי ואני מקווה שמבחינים בכך.

שגעון הגדלות הוא של אותם אנשים המסכימים בעיקרון עם כך שצריכים לקיים את רצון הבורא אבל בתנאי שיתאים לדעותיהם ולנטיות לבם.

ביחס למשאל - ברור לחלוטין שיש לעשות כל מאמץ לנצח בו, ואכן עושים. לא בגלל שזה יציל את גוש קטיף באופן ישיר, שהרי את שרון לא ניתן לעצור בדרך זו, אלא כהכרזה כלפי שמיא כי אנחנו בעד ארץ ישראל, אהבת ישראל ואחדות ישראל, ובסה''כ בעד לקיים את רצונו יתברך.

בע''ה, ברשימה הבאה אבהיר את הדברים טוב יותר.

בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=45493
שגעון גדלות וקיום רצון הבורא
יהודה-אודי דוכן (יום שלישי, 27/04/2004 שעה 22:15)
בתשובה לנסים ישעיהו

בהרצאה של הרב בן ציון מוצפי דברו חלק מהמאזינים וקבלו בפני הרב שהחילונים מרחיקים מעם ישראל את הגאולה ולשאלתם מתי יבוא כבר המשיח ויגאל את עם ישראל הוא ענה - כשהדתיים ירצו בו! לנוכח פניהם המשתוממות הוא הסביר שלקב'ה אין הרבה ציפיות/דרישות מהחילונים שהרי ממילא אין הם מאמינים בו אולם מהדתיים הוא מצפה לדבקות ואמונה שלמה וכאשר יש הרבה פטפוטי סרק ודברי חולין בבתי הכנסיות,רכילות ולשון הרע, זה מעיד כאלף עדים על חוסר יראת שמיים ובודאי לא עוזר לקרוב הגאולה. אמנם אנחנו חוגגים היום את יום עצמאותה של מדינת ישראל אולם האם לילד הזה פללנו? האם לאחר אלפיים שנות גלות של רדיפות ופוגרומים למדנו את הלקח? האם לאחר חזרתנו לארץ חמדת, ארץ אבותינו, אנחנו רשאים לסחור באדמתה הקדושה כתגרנים בשוק? כתוב שיש שתי דרכים בהן יכול המשיח להגיע - על ענני כבוד או עני רכוב על חמור, ניראה לי שהאופציה השניה מתאימה יותר. ושהשם ירחם על עמו ישראל ולא ינהג עמנו במידת הדין אלא ברחמים רבים משום שאנו לא מרחמים על עצמנו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=45495
שגעון גדלות וקיום רצון הבורא
נסים ישעיהו (יום שלישי, 27/04/2004 שעה 23:15)
בתשובה ליהודה-אודי דוכן

בס''ד.

בעניין ''חג'' העצמאות ראה רשימתי בקישור המצורף http://www.blabla4u.com/sites/blabla4u/ShowMessage.a...

ברשימה הבאה שבע''ה תעלה מחר, אני עומד על עניין זה ומסביר כי ההסתמכות על המערכת הפוליטית במקום על הבורא יתברך היא העומדת בשורש כל צרותינו כאן כולל ובעיקר העיכוב בהתגלות המשיח.

הבעיה הגדולה היא שמתייחסים אל המדינה כאל תחליף למשיח ואת זה עושים גם רוב הדתיים. אז אם מסתפקים בתחליף, ממילא לא מבקשים את המקור.

מאד מצער, אבל חייבים לומר את הדברים ואולי זה יעזור לפקוח את העינים אצל מישהו.

בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=55907
שגעון גדלות וקיום רצון הבורא
סתם אחד (יום שלישי, 25/01/2005 שעה 23:34)
בתשובה ליהודה-אודי דוכן

הרב בן ציון מוצפי איש אמת וכל דבריו דברי אלוקים חיים
באם יש בעולם שלנו איש או אישה אשר חולקים עליו קודם לכן עליהם ללמוד את כל התורה כולה כדי להבין את דבריו ולאחר הלימוד הם רק יחזקו את דבריו ויוסיפו על מה שאמר הרב.

הרב בן ציון מוצפי הוא נכס ששלח לנו הבורא כדי שנוכל ללמוד ממנו עד שיבוא המשיח ומלאה הארץ דעה.

כדאי מאוד ללכת אל ההרצאות של הרב אין אצלו הנחות למתחילים ולמתקדמים רק דברי אלוהים חיים שהם אמת והאמת כואבת

http://www.faz.co.il/thread?rep=45498
מי שמך לדעת מה הוא רצון הבורא?
רמי נוידרפר (יום רביעי, 28/04/2004 שעה 0:02)
בתשובה לנסים ישעיהו


http://www.faz.co.il/thread?rep=45504
מה הוא רצון הבורא?
נסים ישעיהו (יום רביעי, 28/04/2004 שעה 0:35)
בתשובה לרמי נוידרפר

בס''ד.

רצונו כתוב בתורה הקדושה. מה לא ברור?

http://www.faz.co.il/thread?rep=45564
ואת התורה הקדושה לא כתבו בני אדם?
רמי נוידרפר (יום רביעי, 28/04/2004 שעה 19:57)
בתשובה לנסים ישעיהו

ואיפה בתורה הקדושה כתוב משהו על נצרים ודוגית? ומי שמך בכלל לקבוע מה ''רצונו'' של בורא היקום על מיליארדי גלקסיותיו? לשיטתך - בורא כל היקום כולו - מה שמעסיק אותו זה היכן יגורו כמה אנשים על כוכב לכת נידח?
ואת כל זה אתה ניסים ישעיהו יודע?
כפי שאתה יודע ככתוב על ידך בקולמוסנט שחגיגת יום העצמאות היא ''עבודה זרה''?
האין זאת קצת מגלומניה?

תספר לנו מהו רצון ניסים ישעיהו ולא מהו רצון הבורא.
אדם יכול לדעת מהו רצון הבורא רק בתנאי אחד - שהוא המציא את הבורא הזה.


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.