פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_2397

מכתב לנתניהו ועצה לריבלין
דוד סיון (יום שלישי, 07/09/2004 שעה 15:00)


מכתב לנתניהו ועצה לריבלין


ד''ר דוד סיון
הרפורמה בשוק שמכין משרד האוצר היא אתגר קריטי לקריירה של בנימין נתניהו אוצר. הצלחתה עשויה לשפוט אותה לחסד ואי הצלחתה עשויה לקבור את תוכניותיו של נתניהו עבור המשק הישראלי. הרפורמה היא חיונית לתהליך התפתחות תחרות והתרחבות מיגוון השירותים בשוק ההון. כשלונה של הרפורמה עשוי לסתום את הגולל על התהליך לעוד זמן רב ואפילו על שאר מהלכי ההפרטה בכלל.

ישנה חוויה אחת מימי הטירונות שנשארת איתי כאילו היה זה אתמול. לאחר מסע רגלי לאזור הסידרה, התכוננו לשנת הלילה הראשון בשדה. ''הוזהרנו'' מראש שיש סיכוי לטרטורים בלילה ושהחשוב מכל זה לשמור את הנשק מכל משמר. כך הלכנו, עייפים אך רצוצים, לישון מלאי ציפיות. אבל מסתבר שהיו כמה חסרי ציפיות בחבורת הטירונים. לאחר זמן אני מתעורר לקול זעקה: ''המפקד זה לא חוכמה ראיתי אותך...'' זה מזכיר את התירוצים של יו''ר הכנסת בפרשת הנגבי החדשה.


מכתב לבנימין נתניהו

אני כותב את דברי עוד לפני שפורסמו מסקנות ועדת בכר המשלימה תכנון רפורמה בשוק ההון. יחד עם זאת, על פי מה שכבר פורסם, היום די ברור שרפורמה על פי המסקנות הללו תשנה את פני שוק ההון בארץ באופן מובהק. המטרה העיקרית היא כמובן העמקת התחרות בשוק ההון, הרחבתו ואספקת מיגוון שרותים רחב יותר מהקיים. לבנקים, ש''כיום שולטים ברוב הפעילות הפיננסית במשק הישראלי...'' (מי בכלל צריך את זה?), אין עניין שהרפורמה הצפויה תיושם כי אז שעורי הרווח שלהם עשויים להצטמק. הבנקים לא רוצים להתפרק מנכסיהם כדי שתתפתח תחרות שתפרה את שוק ההון ותניע תהליכי התייעלות.

לכן הבנקים מנהלים מסע הפחדה באמצעי התקשורת ובאמצעים אחרים כדי לטרפד את הרפורמה. אבל לך, בנימין נתניהו, אסור ''להיבהל'' כי אתה יודע שהרפורמה בשוק ההון היא נדבך מאד מרכזי בחזון שהצגת בתחילת דרכך במשרד האוצר.

בתחילת דרכך במשרד האוצר דיברת על הצורך בהחלפת הדיסקט או בשינוי הגישה כלפי היוזמה העסקית. השתמשת אז גם במשל השמן והרזה כדי להסביר לציבור על הצורך בהרחבת המגזר הפרטי על חשבון הציבורי כדי להביא לצמיחה בת-קיימא. בניגוד לאחרים שכיהנו בתפקיד לפניך אתה לא רק דיברת אלא גם הצגת תוכניות מעשיות להפרטת חברות ציבוריות, פתיחת המשק לתחרות וצמצום ההוצאה הציבורית, ופעלת ליישומן.

בעצם, המדיניות שהצגת והנחישות ליישמה היו בין הגורמים החשובים לשינוי האווירה במשק ולחידוש הצמיחה לקראת סוף השנה הראשונה (2003) שלך במשרד האוצר. היו שחשבו שהתרומה שלך למפנה במשק מצדיקה הכתרתך כאיש השנה (נתניהו, איש השנה). לדעתי, האמירה שהכי החמיאה לך במהלך 2003 היתה: ''פתאום בא לנו ביבי, והחליט שהוא לא מנסה לתקן נזקים ולסתום סדקים – הוא מחליט לסלול כביש חדש לחלוטין (יומן מסע בכלכלה הישראלית 2003).

כדי להפוך את ההחלטה למעשית פעלת לפיצול והפרטת חברת החשמל ורשות הנמלים ולהפרטת בזק. שני המהלכים הראשונים לא ממש עלו יפה ואולי נפגעה התקווה לסלילת הכביש החדש. החלטה על ביצוע הרפורמה הצפויה בשוק ההון שגם תאפשר את הפרטת בזק, תניע את הסלילה מחדש – חיזוק התחרות וחיזוק תהליכי הצמיחה במשק. אבל כדי לכבוש את היעד הזה אנחנו זקוקים לנחישות ורוח הלחימה שהפגנת בתחילת מסע ההפרטה ובתחומים אחרים.

אל תוותר לבנקאים למרות ''המוקשים'' שהם מניחים בדרכך – אם תרצה הרי שתוכל, באמצעות הרפורמה, להוביל את המשק לרמות פעילות חדשות.


עצה לריבלין

אפשר, אולי, להבין את תירוץ שנשמע מפיו של הטירון, בן ה-‏18, בעת מצוקה. כאשר ח''כ מבוגר ועתיר ניסיון עושה שימוש בתירוץ כזה, כדי לשחרר את הנגבי מהחקירה, זה אומר דרשני. ההצעה המאד מקוממת של יו''ר הכנסת, ראובן ריבלין, מהווה מעין ניסיון, ניסוי כלים, להכשיר את השרץ-נורמה.........

מדברי יו''ר הכנסת ראובן ריבלין משתמע, לכאורה, שמדובר ב''נורמה מקובלת'' של שרים לעבור על החוק ועוד במודע. לכן העלאת הצעתו של יו''ר הכנסת, ש''דו''ח מבקר המדינה בנושא המינויים הפוליטיים במשרד לאיכות הסביבה צריך לשמש כקו פרשת המים,....'' (נציב שירות המדינה הורה לבדוק) היא מעשה מאד לא מכובד שגם פוגעת במעמדו שלו ושל המוסד בראשו הוא עומד.

משמעותה האמיתית היא הצעת חנינה מראש לכל אותם שרים מכהנים וקודמיהם שידעו את החוק ויתכן שלא קיימוהו. דומה הדבר להצעה של עו''ד שיטען, עבור העבריין שהוא מייצג, שבגלל שיש עוד עבריינים שלא נתפסו תשמש הפרשה בה מרשו מואשם ''כקו פרשת המים אשר ממנו והלאה....''

אם הטענה של יו''ר הכנסת, ש''גם בממשלה הנוכחית יש שרים כמוהו ולא יתכן כי הוא ישא את עוון כולם'' (ייחקרו מינויים פוליטיים של דני נוה), נכונה עליו לדאוג:
  1. לידע את רשויות אכיפת החוק בכל הידוע לו כדי שיוכלו לפתוח בחקירה.
  2. שאותם שרים שעל פי דבריו ''עוון'' בכפם, יפוטרו לאלתר.
פעולה על פי המתווה הזה הרבה יותר מתאימה לאדם שבהיותו שר התקשורת ''הדיח פקיד בכיר, מפני שהלה שיגר אליו רשימת עובדים שיש לסלקם ולמנות במקומם נאמני ליכוד'' (מגיניו של הנגבי). האם אין מעמדו כיו''ר הכנסת וממלא מקום הנשיא מחייב אותו ליוזמה כזו?
http://www.faz.co.il/thread?rep=52187
מה העניין בין הצעתך לריבלין
סתם אחד (יום שלישי, 07/09/2004 שעה 19:56)

פרשת הנגבי לבין הסיפור מהטירונות? אתה לא רוצה לרמוז חלילה שריבלין והנגבי טירונים פוליטיים או לחלופין, אתה/ם כטירון/ים הכרתם את הווית החיים של הטירון כבר מהלילה הראשון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=52193
הקשר בין זעקת הטירון לבין ההצעה לריבלין
דוד סיון (יום שלישי, 07/09/2004 שעה 20:55)
בתשובה לסתם אחד

בשעת הכתיבה חשבתי שלכל מי ששירת בצבא הקשר בין השתיים יהיה ברור. יתכן וטעיתי ולכן אני מצרף הסבר:
בדיעבד הסתבר שהטירון לא הצליח לשמור על הנשק שלו ולכן נזעק. כאילו שאם הוא ראה את המ''כ אז הנשק לא נלקח ולא מגיע לו עונש. התירוץ של ריבלין, אי-אפשר לחקור את הנגבי כי יש כאלו שהתחמקו ולא נתפסו עדין, הוא דומה. הוא כאילו אומר: ''המפקד זה לא חוכמה שתפסו רק את הנגבי ולכן לא מגיע לו עונש...''.

ריבלין והנגבי הם לא טירונים פוליטיים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=52200
תגיד לי דוד, אתה לא חושב שאתה
זרח יהופיץ (יום רביעי, 08/09/2004 שעה 0:44)
בתשובה לדוד סיון

סתם מקרצץ? איפה ההומור, איפה הקישורים, איפה הפואנטה?

מי לא תפס את האחרים? הרי הכל היה ידוע, רשום, חתום ומקובל. ואף על פי כן זה לא הזיז לאףחד ואפילו לא למבקר לעת מצוא המדינה.

חליק, תחליף תקליט ותספר לנו בדיחות שלא יהיה חבל על הזמן.


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.