פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_2815

חוגגים עצמאות? של מדינה יהודית?!
טלית של תכלת / נסים ישעיהו (יום שישי, 13/05/2005 שעה 6:51)


חוגגים עצמאות? של מדינה יהודית?!

נסים ישעיהושורות אלו נכתבות כאשר ברקע נשמעים מדי פעם פיצוצי הזיקוקין האמורים לבטא את שיא החגיגיות של אירועי יום העצמאות. והח''מ – משבית שמחות ידוע – תוהה, לשמחה מה זו עושה?

מדינה יהודית – ודאי, מה השאלה?! הרי הקימו אותה יהודים ואפילו רב (או שנים?) חתם על מגילת העצמאות.

חג העצמאות – זה ברור; סוף סוף לאחר אלפים שנות, יש עצמאות ומותר, יש אומרים אפילו מצווה לחגוג. הזיקוקין שברקע הם חלק מן החגיגה. גם המנגלים.

אנחנו מקבלים מונחים שונים כאילו מובן מאליו שהם מבטאים את שמתכוונים לבטא, ושהם גם אמיתיים. הח''מ, למרבה הצער, קצת התפכח עם הגיל והניסיון וכבר אינו נוטה לקבל שום דבר כמובן מאליו.

האמת, לא קל לכתוב בכלל ובנושא זה בפרט; לא נעים להשבית שמחות. יהודים שמחים, מה איכפת לך? תן להם לשמוח. 'מן התורה', אומרים חסידים, 'שמחה – אינה מצווה, אבל היא המביאה לקיום כל המצוות. עצבות – אינה עבירה, אבל היא גורמת לכל העבירות'. אז שישמחו, למה לא?! הרי זה יכול להביא לקיום כל המצוות. אלא שבהתלבטות זו כבר הקדימני קוהלת:
א אָמַרְתִּי אֲנִי בְּלִבִּי, לְכָה-נָּא אֲנַסְּכָה בְשִׂמְחָה וּרְאֵה בְטוֹב; וְהִנֵּה גַם-הוּא הָבֶל: ב לִשְׂחוֹק אָמַרְתִּי מְהוֹלָל; וּלְשִׂמְחָה, מַה-זּה עשָׂה:
אבל הפעם לא נדבר על תכני החג וביטויי השמחה, אלא על שני המונחים שכבר הזכרנו, עצמאות ומדינה יהודית.

חודש אייר כולו מתאפיין בכך שבכל יום מימי החודש מקיימים מצווה המיוחדת לאותו יום – ספירת העומר, המשתנה כמובן מיום ליום. בכל יום אנחנו אמורים להתבונן באחת ממידות הנפש, השייכת לאותו יום, ולתקנה.

יום העצמאות חל ב-ה' אייר, בשבוע של ספירת התִּפְאֶרֶת וביום של יסוד שבתפארת.

תפארת זה תלמוד תורה ויסוד זה ברית הקודש שנכרתה בינינו לבין ה' יתברך. בד''כ, הביטוי ברית קודש מתייחס לברית המילה, אבל גם על הארץ וגם על התורה נכרתה ברית בינינו לבין ה' יתברך, וזהו עניינו של יום ה' באייר – יסוד שבתפארת, שמירת ברית התורה והארץ.

בכלל, אחד העניינים המרכזיים בספירת העומר, הוא הציפייה לקבלת התורה בסוף ימי הספירה, בחג השבועות. ה' באייר יכול היה להיות סתם יום בספירת העומר, אלא שהוא נופל בדיוק שלושים יום קודם חג השבועות.
(שולחן ערוך הרב, אורח חיים, תכ''ט) א הראשונים תקנו בזמן שבית המקדש היה קיים, שיתחילו הדרשנים לדרוש ברבים הלכות הרגל שלשים יום לפני הרגל; דהיינו, שמפורים ואילך ידרשו הלכות פסח, ומחמשה באייר ואילך ידרשו הלכות עצרת (...).
עצרת זה אחד משמותיו של חג השבועות, ומיום ה' באייר ואילך צריכים לדרוש בהלכותיו. לכאורה, זהו חג שאין בו הלכות מיוחדות. סתם יום טוב. לא מצות, לא סוכה ולא שום מאפיין חיצוני המיוחד לו. אז מה יש לדרוש בהלכותיו שלושים יום קודם העצרת, מיום ה' באייר?

ובכן, כל יהודי הוא יהודי גם אם התנהגותו אינה תואמת כלל את דרישות התורה. מספיק שנולד לאם יהודיה והוא כבר יהודי מכח התורה. ככה זה כי הבורא יתברך, נותן התורה, כרת איתנו את הברית הזאת.

חידוש הברית בחג השבועות, עניינו הוא קבלת התורה על ידינו. זה שהקב''ה נתן לנו את התורה ונותן כל יום מחדש – זו עובדה; השאלה היא מה אנחנו עושים עם מתנה זו.

בימי ספירת העומר אנחנו אמורים להתכונן נפשית לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות, ועיקר ההכנה היא מיום ה' באייר. כי כנ''ל, כך נקבע ע''י הראשונים: ומחמשה באייר ואילך ידרשו הלכות עצרת.

לימוד הלכות מצטייר כלימוד איך ללכת, אבל יש גם לימוד שתכליתו היא להבין לאן הולכים. בחגים אחרים, אפשר להתבלבל ולחשוב שכל העניין הוא איך ללכת, זהירות ממשהו חמץ בפסח וכדומה; בהלכות עצרת, ברור שתכלית הלימוד היא לדעת לאן הולכים. מסקנת הביניים היא שמדינת ישראל, כדי שתהיה מדינה יהודית, צריכה להרים על נס את שימור והעמקת ברית התורה, שכן זהו עניינו של יום העצמאות שלה.

על דעת המקום ועל דעת הקהל

לאחר שביררנו, חלקית לפחות, את עניין יהדותה של המדינה, צריכים לברר את עניין העצמאות. ככלל, עצמאות פירושה אי תלות באחרים. לצורך הבירור – נניח לרגע שהמדינה באמת עצמאית, האם זו תכלת הכל? ומה על עצמאותם של אזרחי המדינה? גם לשאלה זו נבקש מענה בפרשת השבוע.

במצוות התורה מקובלת החלוקה למצוות שבין אדם למקום ולמצוות שבין אדם לחברו; חלוקה זו עלולה להטעות, באשר כל מצוות התורה הן מצוות שבין אדם למקום. מי שמצווה: וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ, זה הקב''ה וכך גם לגבי כל המצוות שבין אדם לחברו.

בפרשתנו, פרשת אמור, בה אנו מצטווים על ספירת העומר במהלך מסודר של ציווי על המועדים כולם, מוצאים לפתע – בין הציווי על חג השבועות לבין הציווי על ראש השנה, את הציווי הבא:
(ויקרא כ''ג) כב וּבְקֻצְרְכֶם אֶת-קְצִיר אַרְצְכֶם לֹא-תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְךָ בְּקֻצְרֶךָ וְלֶקֶט קְצִירְךָ לֹא תְלַקֵּט לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזב אתָם אֲנִי ה' אֱלֹקֵיכֶם:
לכאורה, כל המועדים הם מצוות שבין אדם למקום נטו, בעוד מצוות לקט שכחה ופאה, מתנות עניים המנויות בפסוק זה, הן מצוות שבין אדם לחברו, אז מה עניינן לכאן?
(רש''י) אמר רבי אבדימי ברבי יוסף, מה ראה הכתוב ליתנם באמצע הרגלים, פסח ועצרת מכאן וראש השנה ויום הכפורים וחג (הסוכות) מכאן? ללמדך, שכל הנותן לקט שכחה ופאה לעני כראוי, מעלין עליו כאילו בנה בית המקדש והקריב עליו קרבנותיו בתוכו:
הרי לנו מסר ברור שאין לעשות הבחנה כזאת, כי כל המצוות מרועה אחד ניתנו. יתרה מכך, כדי לזכות לקיום מצוות שבין אדם למקום בשלמות – צריכים להשקיע הרבה, דוקא במצוות שבין אדם לחברו.

מפסוק זה עולה מסקנה נוספת, והיא העיקרית לצורך הבירור שאנו מנסים לערוך; גם העניים שבישראל, ואפילו עניי אומות העולם, שגם הם מורשים ללקט בשדהו של היהודי – עצמאותם נשמרת, באשר אינם תלויים בשלטונות לצורך פרנסתם. הם ילקטו את מזונם מכח ציווי התורה, בלא תלות בתכנית כלכלית כזו או אחרת.

אז מה, יש לנו עצמאות? במדינה יהודית? למרבה הצער, לשתי השאלות התשובה היא: לא!

אנחנו לא מדינה יהודית, כי המשפט שלנו אינו המשפט היהודי; החינוך שלנו אינו חינוך יהודי; מערכת הרווחה שלנו אינה יהודית. שום דבר אצלנו אינו יהודי, חוץ מהיהודים עצמם, כן ירבו.

ועצמאות, יש לנו דבר כזה? ובכן, במדינה יהודית, העצמאות שייכת קודם כל לאזרחי המדינה כנ''ל. לא מזמן עמדנו על כך שספר החוקים של מדינת ישראל הוא ''העשיר ביותר'' מכל ספרי החוקים בעולם. וזה עוד הולך ומתפתח; בכל שבוע פחות או יותר, נוספים חוקים חדשים לספר החוקים של מדינת ישראל.

לענ''ד, תהליך זה יכול להתרחש רק על בסיס הנחת יסוד שהמדינה היא בעל הבית על האזרחים; שעל כן, לכל בעיה חברתית או כלכלית, בטחונית או חינוכית, אמיתית או מדומה – יש פתרון אחד: לחוקק חוק שיסדיר את ההתתיחסות לאותה בעיה.

לשון התורה ביחס למצוות ספירת העומר הוא כדלהלן:
(ויקרא כ''ג) טו וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם אֶת-עמֶר הַתְּנוּפָה שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת תְּמִימת תִּהְיֶינָה:
מה זה לָכֶם? מה אנחנו אמורים ''להרוויח'' מספירה זו? ובכן, הזכרנו כבר שבכל יום מימי הספירה, אנחנו אמורים להתבונן במידה השייכת לאותו יום. תהליך זה אמור להביא את האדם להכרה אמיתית של מעלותיו ומגרעותיו, ובכך לאפשר לו להגביר את עוצמת המעלות ולתקן את המגרעות.
(אור החיים) לזה אמר וּסְפַרְתֶּם לָכֶם; פירוש, באמצעות מנין זה אתם מאירים כסנפרינון את עצמיכם:
זהו כל העניין, להאיר את עצמנו. המדינה אמורה להיות אמצעי טכני לטובת אזרחיה, לא ערך לעצמו. לכן, לפחות לענ''ד, המבחן האמיתי הוא עצמאותו של האזרח במדינה, ועל כך – ספק אם יש מי שחוגג. חגיגות עצמאות של המדינה – זה טוב לכמה אנשים שטופחים לעצמם על השכם או על הכרס, ורוצים שנשלה את עצמנו שיש לנו עצמאות.

הגיע הזמן שנתפכח, ואז בע''ה נזכה לעצמאות אמיתית.

וכך יהיה רק טוב ליהודים.

נסים ישעיהו, תנועת 'אור ישראל'.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58942
קצת מפתיע שאתה מקונן על עצמאות
דוד סיון (יום שישי, 13/05/2005 שעה 8:08)

אורח החיים שעליו אתה ממליץ, חיים על פי מצוות שאין לך ''זכות'' לשנותן, הוא לא עצמאי - הוא תלוי בהוראות מלמעלה. למרות זאת אתה חושב-יודע שכך צריך לחיות.

המדינה היא יהודית כי העם היהודי מנהל אותה. יהדות זה גם לאום, כמו צרפתיות למשל, וגם דת. מדינה שמנוהלת על ידי יהודים לפי ערכים יהודיים היא מדינה יהודית למרות שאזרחיה לא מקיימים את המצוות.

------

עצם זה שחלק מהיהודים החרדים בחרו באנטי-ציוניות וחיים בגולה החליש את כוחם לשכנע את הציבור,כאן, בצדקת דרכם. הסיפור על ירידתו של הרב יואל טייטלבוים ו''מלחמתו'' בציונות הוא דוגמה אחת לכך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58947
שמח שהצלחתי להפתיע
נסים ישעיהו (יום שישי, 13/05/2005 שעה 13:44)
בתשובה לדוד סיון

בס''ד.

אבל ממה בעצם אתה מופתע? הרי כבר היה כאןhttp://www.faz.co.il/thread?rep=42024 דיון די מפורט בעניין.

אני מעדיף הוראות מלמעלה על פני הוראות מלמטה, מעומק השחיתות; את ממצאי דוח מבקר המדינה בודאי קראת.

גם המתייוונים היו יהודים וגם אנשי היבסקציה, זה לא הופך את התנהגותם ליהודית. וחוץ מזה, היכן קראת אצלי משהו על תלות בקיום מצוות ע''י האזרחים?

דוגמאות לאנטי ציונות לא ישנו דבר; הציונות עצמה הולכת, בעצם רצה לפוסט ציונות, כך שזה מתאזן מעצמו.

דומני שהגדרתי במפורט: אנחנו לא מדינה יהודית, כי המשפט שלנו אינו המשפט היהודי; החינוך שלנו אינו חינוך יהודי; מערכת הרווחה שלנו אינה יהודית. שום דבר אצלנו אינו יהודי, חוץ מהיהודים עצמם, כן ירבו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58951
דומני שהסברתי מדוע הגישה שלך שגויה
דוד סיון (יום שישי, 13/05/2005 שעה 16:27)
בתשובה לנסים ישעיהו

אתה רשאי לקחת הוראות ממי או מה שאתה רוצה. אבל הדרך שלך היא לא היהדות היחידה.

אתה נוטל לעצמך מונופול על ההגדרה מהי היהדות ולכן יוצא שכל ההגדרות האחרות נפסלות על ידך. דומני שכבר הסברתי די ברור שיש גם הגדרות אחרות שהן לא פחות לגיטימיות מזו שלך.

ההבדל העיקרי בין האנטי ציונים החרדים של פעם ואלו החדשים הוא פשוט. אלו של מפעם לא רצו מהדבש ולא מן התבן. החדשים, כמו חלק מהפרופסורים, רוצים להרוס מבפנים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58957
משהו מפריע לי בתזה שלך, דוד
Deimon T (שבת, 14/05/2005 שעה 7:41)
בתשובה לדוד סיון

מפני שאתה מנסה להפריד בין היהדות כלאום ליהדות כדת.

בהנחה שאכן היהדות הינה לאום בלבד אבקשך לענות לי על השאלות הבאות:

שאלה ראשונה:

יש שיטענו כי אתה יותר (פולני?) מיהודי, במראה, בתרבות, במבטא, ואפילו משפחתך שהתה מאות רבות של שנים בפולין ומן הסתם זכאי אתה לאזרחות פולנית ואולי אפילו בדיקות רקמות תוכיח קשר הדוק לפולנים .
מדוע אתה יותר יהודי מפולני?

שאלה שניה:
מה הקשר בינך יהודי ממוצא אשכנזי פולני מן הסתם, לבין
יהודי תימני מרוקאי או אתיופי?
שהרי גנטית יהודי מאתיופיה הינו אתיופי וכנ''ל תימני או מרוקאי.

שאלה שלישית:

על סמך מה אתה יושב כאן בישראל, מהי הזכות הזו שבגינה אתה נוטל לעצמך רשות ישיבה בפלסטין .?

שאלה רביעית:
אם אשתמש בדוגמה שהבאת, גם הצרפתים או אבותיהם הגאלים (אריים) הגיעו מאסיה התיכונה, פרס, וערבות אפגניסטאן ופקיסטאן של היום בערך באותה תקופה בה הוגלו נדדו בני הלאום היהודי מארצם הגיעו לאירופה . האם לשיטתך יכולים היום בני הלאום הצרפתי לטעון לבעלות על ארצות מוצאם, פרס איראן אפגניסטן וכו''.

תודה על תשובותיך

http://www.faz.co.il/thread?rep=58958
לא נכון
דוד סיון (שבת, 14/05/2005 שעה 9:04)
בתשובה לDeimon T

א. מבחינתי יש לפחות ארבעה מושגים שהם חלק מהיהדות. הלאום, התרבות, הדת והארץ. אינני בטוח אם סידרתי את המושגים לפי סדר חשיבות.

ב. אינני מנסה להפריד בין הדת והלאום.

ג. ממה שכבר כתבתי ההנחה שלך לא מקובלת עלי.

לשאלותיך:
1. רק על קצה המזלג. אני יותר יהודי כי יש בי יותר מכל אותם מושגים שציינתי לעיל. הרי נולדתי וגדלתי בתוך חברה יהודית בעלת תרבות יהודית ושחגגה חגים יהודיים.
2. הקשר עם אותם אנשים שהזכרת נובע מהשייכות המוגדרת על ידי אותם ארבעה מושגים.
3. ישראל היא הבית של העם היהודי ואני גם נולדתי כאן כיהודי.
4. באופן עקרוני הבעיות של הצרפתים הן לא מן העניין כאן. אבל בכפוף לכך שהרקע שהצגת כאן נכון, הצרפתים יכולים לטעון את אותה טענה שאנחנו טוענים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58964
שאתה אוכל מרק עוף צח עם קניידלך
Deimon T (שבת, 14/05/2005 שעה 12:39)
בתשובה לדוד סיון

בפסח ואזני המן בפורים וזה טעים מאד.

בתיאבון.

אבל זה רחוק מהמסורת היהודית.

זה אולי מסורת אישית שלך ושל איזו קבוצה שאתה שייך אליה אבל המסורת היהודית שונה לחלוטין.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58966
היהדות שלך מזכירה מישמיש רקוב
דוד סיון (שבת, 14/05/2005 שעה 14:36)
בתשובה לDeimon T

לאף בן אנוש, אפילו לא לך, אין זכויות מונופוליות על הגדרת היהדות, ועל הגדרת המסורת היהודית.

חילול השבת שלך כדי לתקוף את מהותם של יהודים היא דוגמה ''לחכם ציון'' שכבר פגשנו פעמים מספר. זו ודאי
לא תכונה יהודית והיא לא מתאימה למסורת היהודית שלנו
- של עם ישראל המתחדש בציון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58968
אני לפחות לא מנסה להיות
Deimon T (שבת, 14/05/2005 שעה 14:57)
בתשובה לדוד סיון

מורה רוחני, או שולפן של מסורות יהודיות מהמותןאו מבית השחי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58970
אולי אתה לא מנסה להיות
ישרא-טק (שבת, 14/05/2005 שעה 15:42)
בתשובה לDeimon T

אבל אתה בהחלט מצליח.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58974
עוד אחד שנעלב בשם תרבות המנגל של יום העצמאות
Deimon T (שבת, 14/05/2005 שעה 16:23)
בתשובה לישרא-טק


http://www.faz.co.il/thread?rep=58976
האם לא אמרתי שאתה מצליח
ישרא-טק (שבת, 14/05/2005 שעה 16:38)
בתשובה לDeimon T

להיות שולפן ''תרבות''?

אני לא דיברתי על שום מנגל. אז תבדוק את עצמך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58978
בדקתי גם בדקתי
Deimon T (שבת, 14/05/2005 שעה 16:58)
בתשובה לישרא-טק

אתה השחלת את עצמך בעימות עוקצני ביני לבין דוד

סיוון.

תחבת את עצמך לגומחה בה אתה משמש סניגורו של דוד (שדרך אגב אינו זקוק כלל וכלל לסיועך מפני שחיציו שנונים משלך).

עכשו לפחות אל תתבכיין!

http://www.faz.co.il/thread?rep=58979
תגיד, אתה תמיד לא עונה לעניין?
ישרא-טק (שבת, 14/05/2005 שעה 17:19)
בתשובה לDeimon T

שנונצ'יק שכמוך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58982
היי ישרא-חץ, להבא תחדד את חיציך
פרקש (שבת, 14/05/2005 שעה 17:54)
בתשובה לישרא-טק

שיהיו שנונים יותר לרמתו של Deimon T. חוצמזה הכל בסדר. ד''ש בבית (-:

http://www.faz.co.il/thread?rep=58981
למה מרק עוף צח עם קניידלך
פרקש (שבת, 14/05/2005 שעה 17:49)
בתשובה לDeimon T

בשבת ואזני המן בפורים רחוקים מהמסורת היהודית שלך?

מאיזו מסורת אתה בא?

http://www.faz.co.il/thread?rep=58985
לא אמרתי מרק עוף בשבת אלא
Deimon T (שבת, 14/05/2005 שעה 18:05)
בתשובה לפרקש

מרק עוף צח , מהביל, וטעים להפליא, זהוב עם קניידאלאך
בפסח.
אוזני המן מתוקים וממלאים בפרג בפורים.
ניתן גם להוסיף לתפריט. לאטקעס תפוחי אדמה פריכים, שחמחמים , נימוחים ומקרקרשים בפה בחנוכה.

בשנים האחרונוות יש גם תרבותה המנגל לרפרטואר .
תרבחו ותסעדו.

זאת מסורת נחמדה ואף אני ככולם , נהנה ממנה.
אולם, זו מסורת נאה, טעימה וקולינארית.
זו אינה מסורת דתית, לאכול קניידאלאך ולקטלג את עצמך כשומר על גחלת יהודית או מסורת יהודית בזכות הגרעפסים
זה לא רציני.
ולא שאני צדיק יותר , מודה אני שבעסקי המסורת אינני טוב מדוד סיוון או ממר ישראטק.

אהה, גם לנסוע בטרקטור עם זר של שבלים על הראש ולשיר סלינו על כתיפנו זה לא המסורת של היהודים
.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58987
כל מה שתיארת אלו הן מסורות
פרקש (שבת, 14/05/2005 שעה 18:35)
בתשובה לDeimon T

שנוהגים בהם כפי שכל דור ודור נהגו. גם כשנכנס פורים לחגיגה בסוף בית שני זה היה משהו חדש שחלק מהרבנים התנגדו לו, אבל חלק אחר המשיך במנהג והכריע וכלל את ספר אסתר בקבוצת סיפרי התנ''ך. כל הפסיקות של התלמוד והמשנה מבטאות שינויים והכרעות שנעשו בדינים ומצוות בין המאה הראשונה למאה השביעית לספירה. יהדות התפתחה והתאימה עצמה לשינויים. רק מול תקופת ההשכלה היא החלה להינעל בשל במאבק על שמירת ה'נפשות הטועות' בבית פנימה שמא ייצאו ל'תרבות אחרת'. דווקא ההסתגרות של הממסד הצבאי במאות ה-‏18-20 גרמו לנטישת הרבה יהודים שבחרו בהשכלה, מתוך אין ברירה של או להיות יהודי מאמין בישיבה או משכיל במדעים ומחשבת אנוש. חבל, כי זו היתה טעות קולוסלית של ההנהגה היהודית המפוצלת של ימים אלה.

גם כיום ההנהגה הדתית היא מפוצלת ותועה. ולכן גם כיום הסכנה האמיתית להמשך קיום היהדות מוטלת על הרבנים והפוסקים בענייני תורה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58988
ת''ט: הצבאי = הדתי
פרקש (שבת, 14/05/2005 שעה 18:36)
בתשובה לפרקש


http://www.faz.co.il/thread?rep=58990
דעתי היא שונה.
Deimon T (שבת, 14/05/2005 שעה 18:54)
בתשובה לפרקש

הם ממשיכים בדרכם העתיקה ורואים ברכה בעמלם.

תמיד היתה פרישה מהעולם היהודי הדתי ובעקבות כך מהיהדות

בכלל.

מטרתם של היהודים הרבניים היא היא שגם בעוד 2000 שנה יהיו את אותם יהודים שומרי גחלת ודת ישראל.
בדיוק באותה דרך בה הם עצמם שומרים .

הם מודעים לפרישה מהיהדות המסורתית ומוכנים לשלם את המחיר.
(לכן קבעו מנגנון פיצוי כמו ילודה ענקית ונוקשות קבוצתית רעיונית )
אין להם כל ענין ואינטרס, להשתלב במדעים, או בהשכלה.
מטרתם כאמור אחת, והיא שרידותה של היהדות הרבנית.

כל שיטה אחרת תפריש עצמה מהיהדות.

( נוצרים שבתאים, פראנקיסטיים, קראים, שומרונים, וכנראה שגם הרפורמיים ששומרים על עצמם 2-3 דורות, ונעלמים ליהדות לעולמי עולמים. ביהדות הקבוצות הפורשות נקראות מינים)

אני חושש שגם היהדות החב''דית עלולה ללכת בדרך כל המינים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58992
דעתך שונה. וזה ברור לי
פרקש (שבת, 14/05/2005 שעה 19:36)
בתשובה לDeimon T

אז אתה מקבל בשלווה ובשוויון את התנתקותם של יהודים מהיהדות? אותי זה מאוד מטריד ברמה הלאומית. הרבנות של היום לא מושיטה להם יד, ולא גורמת להם לרצות ולהשאר יהודים. ואם מישהו רוצה שבעוד 200 שנה יהיו עדיין יהודים בעולם הוא צריך להיות אחראי יותר מהרבנים שלנו ולמצוא דרך לקרב רחוקים ולא לדחות קרובים.

בצורה זו לא רק החב''דניקים ייעלמו אלא גם נטורי קרתא למיניהם יפוגו בין הגויים. אם בהיטמעות בגויים ואם בחרב ובאש. ההתבדלות הזאת והאנטי-הארסי הזה, הוא גם בעוכריהם. נדמה לי שמרוב שהם מצמידים ראשם לדף הגמרא הם מפספסים את המציאות שמעבר לכריכה.


http://www.faz.co.il/thread?rep=58989
והעיקר.
Deimon T (שבת, 14/05/2005 שעה 18:40)
בתשובה לDeimon T

את הדת היהודית הרבנית שמרו במשך 2000 שנה בצורה מסודרת פחות או יותר לפי כללים קבועים, ולפי מערכת מוכוונת מאורגנת ומסודרת.

רבים פרשו מקיום הדת היהודית ובעקבות כך מהעם היהודי, באמצעות חיסול פיסי וכן ידי חיסול רוחני.

מהדת היהודית צמחו ענפים כמו נצרות , איסלם,קראים, שומרונים, ומן הסתם עוד דתות ועדות.

אם אפשר היה למנות את האנשים שאבות אבותיהם פרשו מהיהדות נקבל מספרים גדולים מאד.

העובדה היא, שמי שפורש מהדת בנוסחה הרבני, ממשיך לחיות טוב ונחמד אבל עליו לדעת שהוא נמנה בין היהודים האחרונים שבשלשלת היהודית הארוכה מפני שצאצאיו , אם ימשיכו בדרכו לא ישתייכו יותר לעם ולדת היהודית.

נכון שיש הטוענים כי זכותם לנהל את אורח חייהם היהודי כרצונו, אין ווכוח על כך כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה.

דת במהותה זה ענין קבוצתי חברתי (הרבה יותר מאסיפת חברים בקיבוץ).הכללים אמורים להקבע על ידי כוחות לא אנושיים לא על ידי יענקלה או דודו.

ואם יענקלה ודודו חשים כי הם חכמים יותר, טובים יותר,
טהורים יותר, מוסרים יותר אדרבא, יתכבדו וימציאו להם דת חדשה וטובה יותר.
היה לנו כבר ישוע מנצרת, היה לנו כבר שפסל צבי והנה יש לנו דוד סיוון וגם עמישמיש. נראה אותכם.

בהצלחה....

http://www.faz.co.il/thread?rep=58993
תגיד לי, למה אתה רוצה שאני אחשוב
פרקש (שבת, 14/05/2005 שעה 19:44)
בתשובה לDeimon T

שאתה לא יהודי רק בגלל שאתה מתקתק לנו במחשב בשבת קודש ר''ל?

התנהגותך בפועל שונה ב-‏180 מעלות מהעמדה אותה אתה מביע. מה אנחנו צריכים לחשוב על זה?

http://www.faz.co.il/thread?rep=58994
מי שמתקשה לשמור על יושר
דוד סיון (שבת, 14/05/2005 שעה 19:48)
בתשובה לDeimon T

1. שאלת שאלות וקיבלת תשובות לעניין. מן הדין שלפחות תכבד זאת. אלא שכדרכך במקום להתייחס לתשובות שביקשת בצורה עניינית אתה בחרת בליגלוג עליהן(http://www.faz.co.il/thread?rep=58964).

2. אחר כך טענת: ''אני לפחות לא מנסה להיות מורה רוחני, או שולפן של מסורות יהודיות מהמותןאו מבית השחי (http://www.faz.co.il/thread?rep=58968).

יתכן שפשוט בלהט להתווכח אתה לא מנסה לזכור מה שאמרת בתחילת היום. בכל מקרה הנה, ההודעה כעת וקודמתה, הן הוכחה ברורה של נסיון שליפה. זו גם הוכחה שדרכך היא דרך המישמיש הרקוב שתמיד ינסה לסלף. ''המישמיש רקוב'', כמוך, לא לוקח בחשבון שבפורום כל המילים נשמרות ושאפשר להלבין פניו ברבים. מה שהכי בולט כאן זה שאינך מסוגל לשמור ולזכור מה שעשית בבוקר. אתה הופך לבדיחה בנסיונך להסביר איך ואיזה מסורת נשמרת.....

כיניתי אותך ''מישמיש רקוב'' שאותו נתתי במקור למישהו אחר שלפעמים מתהדר בנוצות מסולפות. מי שכמוך חי בגולה, ומחלל שבת יאבד לעם היהודי עוד הרבה לפני...... אלו שחיים בארץ הזאת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59180
לא אכנה אותך מישמיש רקוב
Deimon T (יום שישי, 20/05/2005 שעה 12:42)
בתשובה לדוד סיון

איני אחראי על אימרות השפר שלך או על חינוכך בדיוק כמו שאינני אחראי על הרהורי ליבך לפיהם אני חי בגולה.

אתה מאבד את עשתונותיך כאשר דעותיך נידחות או אינך מסוגל לכפותם על הזולת, אבל זו כבר בעיה שלא כאן המקום לדון בה.
ולגבי איומיך השזורים אין אני יכול אלא להצטער בשקט על התנהלותך הנוטה להתברינות וירטואלית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59182
המתחזה שמתלונן?
דוד סיון (יום שישי, 20/05/2005 שעה 13:24)
בתשובה לDeimon T

עבר שבוע ואתה מתבכיין מחדש.
מה קרה, העשתונות שלך דועכים?
ההתחזות לא מצליחה לך אז אתה מיילל?

מי שכמוך עוקץ שלא יתלונן שהעקיצה כואבת.
מי שכמוך יורק שלא יתלונן שזה לא גשם.
מי שכמוך מצית אש שלא יתלונן על הכוויות.
מי שמאיים כמוך שלא יתלונן על אחרים.
מי שמתבריין כמוך שלא יבכה אם זה מכה גם בו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59183
קינת דוד המתלונן
Deimon T (יום שישי, 20/05/2005 שעה 13:38)
בתשובה לדוד סיון

לי אישית אין תלונות לאף אחד.
בטח לא נגדך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59184
קינת המתלונן .
Deimon T (יום שישי, 20/05/2005 שעה 13:45)
בתשובה לDeimon T

איפה בכלל ראית שהתלוננתי ?
נטייתך לפטפט את הרהורי ליבך מעט לא מרשימה אותי במיוחד.

אתה מעניין אותי סוציולוגית בלבד.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59185
ועוד משהו קטן
Deimon T (יום שישי, 20/05/2005 שעה 13:47)
בתשובה לDeimon T

וגם אנטרופולוגית

http://www.faz.co.il/thread?rep=59186
אין לך תלונות? איזה זכרון קצר
דוד סיון (יום שישי, 20/05/2005 שעה 13:54)
בתשובה לDeimon T

הנה (משעה 13:38, היום): ''ולגבי איומיך השזורים אין אני יכול אלא להצטער בשקט על התנהלותך הנוטה להתברינות וירטואלית'' (http://www.faz.co.il/thread?rep=59180).

אתה תופעה אנתרופולוגית לא מעניינת....

http://www.faz.co.il/thread?rep=59188
מקורי
Deimon T (יום שישי, 20/05/2005 שעה 15:02)
בתשובה לדוד סיון

אתה לא.
גם לא היית אף פעם.

(מאחד שעדיין יודע משהו על הרינונים מסיפורי הדוקטורט שלך)

http://www.faz.co.il/thread?rep=59194
הפתעות? האם מתבשל כאן משהו עסיסי?
סתם אחד (יום שישי, 20/05/2005 שעה 22:25)
בתשובה לDeimon T


http://www.faz.co.il/thread?rep=59203
אני רואה בחומרה את הרמיזות הנלוזות האלה
פרקש (שבת, 21/05/2005 שעה 9:30)
בתשובה לDeimon T

הגובלות בפלילים ומציע למנהל הפורום למחוק אותן. אני מציע לא להזנות את הויכוחים הענייניים שמתנהלים בפורום. ואם אפשר לחסום את ה-DDT אז מצידי שייחסם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58944
ניסים ישעיהו, המאמר מעניין ביותר
פרקש (יום שישי, 13/05/2005 שעה 9:14)

ולי הוא העיר מספר דברים באור חדש. יחד עם זאת יש לי כמה הערות למספר נושאים שהעלת:

1. האם הביטוי ''מדינה יהודית'' הוא ביטוי נכון וכיצד יש להבין אותו? כיצד אורגן, אמצעי מקבל זהות יהודית? האין זה נכון יותר לומר ''מדינת העם היהודי''? אולי אין הבדל דגול כל כך, אך המעט עושה את השינוי. אין העצמים מקבלים כינוי אנושי, אין אפשרות להנפישם, אלא אולי רק בשירה.

2. מדינה של לאום (הלאום היהודי) באה לתת מענה חברתי-פוליטי לצרכים של עם, ואינו תלוי ברצון האחרים.

3. המשמעות הדתית של ה' באייר, 30 יום לפני שבועות, גם הוא לכאורה יכול להיות מעניין.

4. גם מלכויות ''בית ראשון'' ו''בית שני'' שילבו עשייה עם רוח, והיהודים (ישראלים, בני יהודה וכו') מי ככה ומי ככה, חלקם עבד את אלוהים וחלקם את הבעל וחלקם לא את זה ולא את זה, וכולם התעסקו במלאכת היום יום. ובכל זאת, אנחנו קוראים לתקופה ההיא ''בית ראשון'' ו''בית שני'', המגלם בתוכו משמעות יהודית. כך ארץ ישראל של היום, שהיא ביתו של העם היהודי מדור דור, מקפלת בתוכה שומרי מצוות וחילוניים, ואפילו כאלה שאינם שמחים בקיומה, מסוג חורצי הגדר האנרכיסטים או שורפי דיגלי ישראל ביום החג. מדינת היהודים היא ''מדינה יהודית'' רק משום ש''נולדה'' לעם היהודי, ואפילו אם רק ה''אמא'' (חצי העם) יהודיה (שומר מצוות) היא.

5. על מצוות נאמר ''וחָיֵה בהם'', נעשה ונשמע. ערך קיום המצוות כשלעצמו הוא החשוב ולא תמיד התובנה למה, עליה מתקיימים אפילו לעיתים חילוקי דיעות הילכתיים. ''למה ללכת'' זה כבר דרש, הנלמד רק אצל מביני דבר ומיטיבי אמונה.
אולי ''נעשה ונשמע'' צריך לחול גם על הציבור החרדי-האנטי-ציוני, שצריך לקבל את קיומה של מדינת היהודים באהבה ורק אחר כך לשאול לפישרה? זה המסר לכל אותם דתיים לא ציוניים שאין להם זכות מוסרית להילחם נגד קיום המדינה, ובכך שנלחמים נגדה, לעיתים אף בשיתוף כוחות הרשע מסוגם של אש''פ, חמאס ונאצים, הם בעצם עוברים על חוקי אלוהים חיים.

6. ''מדינה יהודית'' צריכה לשמר את הזיקה שלה ליהדות, גם על ידי העמקת ברית התורה. כלומר, זהותה של המדינה היהודית צריכה להיות שזורה בתודעת היהדות, בסמליה, עקרונותיה וחוקיה. יחד עם זאת אין החוקים יכולים להגביל את מי שאינו יהודי, או מי שנוהג כחילוני. הגבלות על כך יש גם בתורה.

7. אין עצמאות פירושה אי תלות באחרים (וגם אין פירושה: תלות). שכן אם זה כך, אז שום מדינה בעולם איננה עצמאית, כי אותן מדינות עצמאיות היו יכולות להתקיים ללא קישרי גומלין חוצי עולם - קשרי כלכלה, תרבות, מדע, ספורט ושאר דברים יפים. מכאן שאין העצמאות תלויה בזרים, אלא היא ממקור של תודעה פנימית. ואם התודעה הפנימית הזו, מתפתחת ואינה יוצרת קונפליקט בלתי עביר עם הסביבה, כי אז מתקיימת גם העצמאות.

8. סוגיית העניים - עצמאותו של האדם היא מוּלדת. זכות הבחירה ניתנת לו, אם יהודי הוא ואם לא. וצריך כל אחד לשקלל את דרכו בחייו באמונה (מעין כללי מחוייבות), ובהתאם לכללי התנועה של כל חברה וחברה בה הוא חי. ''תוכנית כלכלית'' צריכה לתת לכולם זכות תנועה שווה, עם מתן ''זכות קדימה'' לעניים ולחלשים.

9. ספר החוקים שישראלי הוא העמוס ביותר בחוקים - יתכן שככל שיש לנו יותר חוקים כך אנחנו ממעטים לקיימם ולאוכפם.

10. מכאן שאני חלוק עליך בצערך כאילו אין לנו ''מדינה יהודית'' ואין לנו ''עצמאות''. יש ויש לנו שני אלה, וכעת עלינו להמשיך ולמלא אותם בתוכן, ולא ב''חוקים'', ''הוראות'' ו''פקודות''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58948
ניסים ישעיהו, המאמר מעניין ביותר; תודה.
נסים ישעיהו (יום שישי, 13/05/2005 שעה 14:35)
בתשובה לפרקש

בס''ד.

1. מערכת המשפט היא המאפיין העיקרי של מדינה והיא גם הקובעת את שרידותה לטווח ארוך. לא אוכל להרחיב כעת, אבל כך עולה מן המקורות. גם ''מדינת העם היהודי'' הוא מונח זמני למרבה הצער, כאשר מערכת המשפט אינה מבוססת על תפיסה יהודית.

2. צרכים של עם? מה זה בדיוק? מה הם צרכים ומהי ההגדרה של עם?

3. לא רק לכאורה.

4. לא כל כך הבנתי; אם זו שאלה, הרי זה בדיוק מה שאני טוען. הדוגמאות שהבאת מאשרות את הטענה כי מערכת משפט המבוססת על המשפט היהודי היא הקובעת את איפיון המדינה, בלא תלות בהתנהגות הפרטית של האזרחים בעניינים שבין אדם למקום.

5. בשום מקום לא שאלתי ''למה ללכת''. ''לאן הולכים'' זו השאלה. אתה מנסה לספר לי שיש אנשים בעלי חזות של חרדים לדבר ה' הנוהגים הפוך ממה שצריך ביחסם ליהודים אחרים? אני מודע לכך וכואב את זה, בדיוק כשם שאני מודע וכואב את התנהגותם של יהודים שאינם מגדירים עצמם חרדים או דתיים (מבלי שאבין מה זה בדיוק דתיים?).

6. דומני שכבר עניתי על כך לא אחת. סמלים אינם מדברים אלי. אנחנו עוסקים במהות, לא במעטפות סמליות. לא הבנתי את הרעיון שגויים אינם יכולים להיות כפופים לחוקים המבוססים על התורה; אם יורשה לי להציע, קרא נא את המצע שלנו כאן http://www.ohrisrael.org/Platform.aspx ותגיד מה לא נראה לך.

7. כך מגדיר המילון את המילה ''עצמאות''.

8. ביהדות, הדאגה לעניים היא באחריותו של כל אחד כפרט וגם של הקהילה. המערכת הסוציאלית כביכול, ניכסה לעצמה את הדאגה לעניים ובכך פירקה את חיי הקהילה, וגם גרמה להידרדרות במצבם של העניים.

9. והלאה, ראה המאמר הזה: http://www.faz.co.il/story_2179
ושים לב בעיקר לסוף הקטע הראשון (מבין ארבעה).

http://www.faz.co.il/thread?rep=58945
סתירה וקוץ בה
ע.צופיה (יום שישי, 13/05/2005 שעה 12:28)

אתה סותר את עצמך או פשוט נמנע מלרדת לעומקו של הנושא מסיבות שלך.
אם התושבים יהודים והם מחוקקים את החוקים אז למה המדינה אינה יהודית?
כי לא אתה היהודי שמחוקק אותם?
קביעתך כי המדינה היא הבעל בית על התושבים אינה נכונה.
התושבים הם בעלי הבית במדינה ואחת לתקופה ניתנת להם הזדמנות לקבוע זאת מחדש.
לפי מושגך המדינה הוא הבעל בית על האזרחים מאחר ומישהו פה טוען שמישהו שם למעלה קבע שהוא יחליט מה טוב ומה רע,מי ימלוך ומי ישלוט.
לצערך ולשמחתי זהו הליך שהולך ונעלם בכל מקום בעולם,אולי חוץ מאשר באיראן ועוד מקום אחד או שנים.
שאלה נוספת-אם כל המצוות הן בין אדם למקום,מדוע קבע מישהו בעבר את המונח מצוות בין אדם לחברו?
ואולי מצוות בין אדם לחברו אינן נוחות לך לקיים ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=58949
סתירה וקוץ בה
נסים ישעיהו (יום שישי, 13/05/2005 שעה 14:38)
בתשובה לע.צופיה

בס''ד.

אינני מתכוון להשתתף בדיון שזהו סגנונו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58950
סתירה וקוץ בה
ע.צופיה (יום שישי, 13/05/2005 שעה 16:12)
בתשובה לנסים ישעיהו

יבושם לך.
השאלות הן עדיין שאלות וההימנעות מתשובות היא עדיין המנעות מלראות את המציאות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58952
אורווליזם במירעו
רמי נוי (יום שישי, 13/05/2005 שעה 16:41)

הגדרת השעבוד כעצמאות היא ההתעמלות המנטלית שמר ניסים ישעיהו מתמחה בה זה זמן רב.

שעבוד אזרחי המדינה לחוקים דתיים, ארכאיים , אנטי דמוקרטיים, מדכאי נשים , מפלי לא יהודים, נגועים בכפיה דתית, מוגדר על ידי ניסים ישעיהו כ''עצמאות''.

אין לי ספק שאילו היה השלטון עובר לניסים ובעלי בריתו היו גם מצליחים לשכנע חלק מהציבור כי ''מלחמה היא שלום'' וכי ''שעבוד הוא חירות''.

פריירים לא מתים מר ישעיהו, רק מתחלפים.

ב''ארץ הצבח'' הפריירים הם רק אלה השותפים למזימתך לשעבד את אזרחי המדינה לפונדמנטליזם הדתי שאתה דוגל בו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58953
זה לא מה שאומר ישעיהו
פרקש (יום שישי, 13/05/2005 שעה 22:11)
בתשובה לרמי נוי

אתה גם מותח קו ישר בין חוקים דתיים לחוקים ''ארכאיים , אנטי דמוקרטיים, מדכאי נשים , מפלי לא יהודים, נגועים בכפיה דתית'', ואתה עושה לעצמך עבודה קלה ורשלנית.

חוקים דתיים הם בד''כ חוקים אנושיים, והם מפלים או לא מפלים מגזרים מסויימים כמו שחוקים אזרחיים יכולים לעשות ולפעמים גם עושים. מדינת ישראל אימצה חוקים ורעיונות מהמשפט העברי, כי הם התאימו לאופיה ולאופי אזרחיה. לא מתוך כפיה עשו זאת, אלא משיקולי אחדות והמשך הקיום היהודי והסכמת רוב האזרחים. אני משער שאם בעתיד יהיה שינוי ברצון הרוב, כי אז יתכן יחולו שינויים גם בחקיקה.

המשפט בישראל יונק הרבה מהמשפט העברי. אני רואה שהחרדים הבלתי ציונים עשו משהו לנפשך ואתה רואה את היהדות דרך העינית שלהם. אבל לא. היהדות היא פלורליסטית ותמיד היתה כזו. במאה השעברה העם היהודי עבר מכה קשה, והתהליכים נעצרו בגלל השוֹק הגדול. אני משוכנע שהמאה הזו פתוחה לשינויים כל שהם בתהליך של הידברות והסכמה, אבל בודאי לא בכפיה.

מאז הקמת המדינה, אימץ המחוקק הישראלי עקרונות של המשפט העברי בכמה וכמה חוקים מרכזיים בחיינו. דיני אישות למשל הם על טהרת המשפט העברי. http://www.azr.co.il/books2_10.html
אבל יש חקיקות רבות שעברו בכנסת שהן תרגום של המשפט העברי לחוק מדינה, או שהם נשענים על המסר והכוונה של המשפט העברי. החקיקה נעשתה בדרך של אימוץ עקרונות משפטיים ואף מונחים משפטיים השאובים מן המשפט העברי. כך, למשל, בסדרת החוקים בתחום המשפט האזרחי, נקבעו הוראות רבות שמקורן במשפט העברי: לעתים בסתר, משום שלא השתמשו במטבעות לשון ובמונחים משפטיים מקוריים;
ולעתים בגלוי, כשאומצו מונחים של המשפט העברי, והיניקה מן המשפט העברי נראית בעליל.גם כברירת מחדל, היכן שחוק המדינה לא מכסה את המקרה הנדון, אז פונים למשפט העברי.
ישנם כמה מושגים משפטיים שאובים מהמשפט העברי שנשתרשו במשפט המדינה כמו: 'שלוחו של אדם כמותו', 'שומר חינם', 'שומר שכר' ו'שואל', 'מתה מחמת מלאכה' ועוד.

חוקים אלה הוכנו על ידי ועדות ציבוריות שנתמנו על ידי שר המשפטים, שמקצת חבריהן היו מומחים במשפט העברי, והם העשירו את החקיקה לתחומיה השונים ברעיונות משפטיים ממקורות התלמוד והמסורת. מקורות אלה הם מקורותיה של שיטת משפט הפורשת את כנפיה על כל תחומי החיים, ועונה על
צורכי הזמן והמקום.

וכל זה לא הפך אותנו ל''קלרקלים'' ובלתי 'מתקדמים'. יש דברים ורעיונות נשגבים ביהדות, ולא כל דּוֹס הוא הבּוֹס.

===========

* את ענין ''מלחמה היא שלום'' המציאו דווקא אנשי שמאלוסלו, ולא אף אחד אחר.

* ''שעבוד מתוך חרות'' - הכוונה שאדם בוחר את אמונתו מתוך חרות והשלמה ומרגע שבחר הוא משתעבד לה. אין זה שונה מכל אמונה ברעיון פוליטי, כמו למשל: ''הפת''ח יביא לנו שלום ובטחון - הביאו לנו את הפת''ח מתוניס עכשיו''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58954
ועוד שאלה
פרקש (יום שישי, 13/05/2005 שעה 22:13)
בתשובה לרמי נוי

כיצד החוק בישראל מפלה לא יהודים? אני שומע על כך בפעם הראשונה ואני חרד. האם יש כאן מישהו שיכול לספר לי את האמת?

http://www.faz.co.il/thread?rep=58959
הבעיה ניסים היא בכך שאתה
עמיש (שבת, 14/05/2005 שעה 9:58)

מסרב להכיר בכך שההויה הישראלית של היום אף היא יהדות.
אתה מתעקש לקדש רק את היהדות העתיקה (וגם זאת לפי טעמך האישי והשקפותיך האישיות) ומתעלם מכך שגם יהדות זו התפתחה ופנתה לכוונים שונים בהתאם לצרכי הזמן.
היצירה התרבותית העברית/ישראלית של היום אף היא יצירה יהודית ואין מה להתבייש בה או להתעלם ממנה.
היהדות ממשיכה לחיות ולבעוט, הגיע הזמן שתכיר בכך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58963
ההוויה הישראלית אינה יהדות
Deimon T (שבת, 14/05/2005 שעה 12:35)
בתשובה לעמיש

והתרבותה ישראלית היא יותר תרבות המישמישים

ערבוביה מכל מה שטעים לכרס .

http://www.faz.co.il/thread?rep=58971
קשקשן נלעג
עמיש (שבת, 14/05/2005 שעה 15:48)
בתשובה לDeimon T


http://www.faz.co.il/thread?rep=58972
המישמיש נפגע ומגיב בחומרה
Deimon T (שבת, 14/05/2005 שעה 15:54)
בתשובה לעמיש


http://www.faz.co.il/thread?rep=58996
הבעיה ניסים היא בכך שאתה
נסים ישעיהו (שבת, 14/05/2005 שעה 21:06)
בתשובה לעמיש

בס''ד.

ההויה הישראלית של היום היא יהדות? במה???

אני לא ממש מכיר את היהדות העתיקה; עכ''פ, לא יותר ממישהו אחר שלמד קצת היסטוריה. אני שם בצד את השקפותי האישיות ומתבונן במסרים השבועיים נטו, תוך חיפוש העתיד. לא העבר מעניין אותי, אלא המסר הנגזר ממנו לעתיד.

לגבי היצירה התרבותית של היום בארץ, תמהני היכן אתה מזהה בה יהדות.

בעצם, השאלה המרכזית שעוד לא ביררנו היא 'מהי יהדות'.

http://www.faz.co.il/thread?rep=58997
קודם מבררים מהי יהדות ואח''כ אומרים מהו לא יהודי
דוד סיון (שבת, 14/05/2005 שעה 21:15)
בתשובה לנסים ישעיהו

קצת מוזר הדבר שלפני שמגדירים מושגים משתמשים בהם.
אם לא ביררת מהי יהדות, איך אתה יכול לטעון שמדינת
ישראל היא לא יהודית?
אם ביררת מהי המשמעות של האמירה כעת?

http://www.faz.co.il/thread?rep=58998
קודם מבררים מהי יהדות ואח''כ אומרים מהו לא יהודי
נסים ישעיהו (שבת, 14/05/2005 שעה 22:56)
בתשובה לדוד סיון

בס''ד.

אני עוסק בבירור הזה כל הזמן, ואת המסקנות – כולל תהליך הבירור – אני מעלה כאן ובמקומות אחרים.

זה לא קל הבירור הזה, כי לעתים קרובות המסקנה היא שעד עתה אחזתי בהשקפה או בהתנהגות לא יהודית, וזה לא נעים.

נדמה לי שקוראים לזה 'שחיטת פרות קדושות'. גם אצלי יום העצמאות היה פרה קדושה והיה לי קשה מאד לשחוט אותה. עדיין קשה.

הבעיה היא שלפעמים מתווכחים אתי אנשים אשר לא ביררו לעצמם מהי יהדות ובמה בדיוק מתבטאת יהדותם, אבל זו תופעה אופיינית בכל מה ששייך ליהדות וליהודים; בתחום הזה כולם מומחים, גם אם השכלתם בנושא נעצרה אי שם בגיל בית הספר היסודי או בגן הילדים.

כל יהודי מרגיש, בצדק גמור, שהיהדות שייכת לו כמו לי ולפעמים מתווכחים אתי כאילו נפגעו אישית מהמסקנות.

זה שיהודים פועלים נגד היהדות, זה לא חדש; לא תמיד עושים זאת במודע, אבל זה לא משנה את העובדה. והם מתעקשים שמה שהם עושים זו היהדות החדשה.

מה שאני מציג זו היהדות לענ''ד. ומי שטוען אחרת, שיביא ראיות לדבריו. ההרגשה האישית שלי או של מישהו אחר בעניין כזה או אחר אינה רלוונטית לדיון.

וכבר היה דיון בנושא זה כאן: http://www.faz.co.il/thread?rep=2990

http://www.faz.co.il/thread?rep=58999
השעה כבר מאוחרת
עמיש (שבת, 14/05/2005 שעה 23:51)
בתשובה לנסים ישעיהו

ואין לי אפשרות לכתוב יותר מדי, אבל באופן עקרוני כל יצירה של אדם יהודי, בקונטקסט של קהילה יהודית, הנובעת מן המורשת האישית שלו כבן לקהילה הזו - כל דבר כזה הוא יהדות ויצירה יהודית, אף אם הוא לא מתייחס ישירות לדת היהודית.
נראה לי שזה נושא ראוי לדיון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59005
האם התרבות הישראלית היא יהודית?
עמיש (יום ראשון, 15/05/2005 שעה 10:11)
בתשובה לעמיש

אני מבקש להגביל את עצמי בשלב זה רק לתחום היצירה והרוח ולהניח לרגע הצידה את אורח החיים האישי של הישראלי היהודי החילוני, אם כי גם כאן ניתן למצוא את היהדות.

האם שירת ביאליק היא יהודית?
האם שירת עמיחי היא יהודית?
האם שירת אלתרמן יהודית?
האם מחקרי גרשום שולם הם יהודיים?
האם מחקרי העבר הארץ ישראלי, הגיאוגרפיה, ההיסטוריה, האם הם יהודיים?
האם כל הפקולטות לחקר התנך, התלמוד, הלשון, הספרות, השירה, התפוצות, ההיסטוריה של ארץ ישראל, של עם ישראל, של השואה, של החי והצומח בארץ ישראל, האם הם תרבות יהודית?
האם המוסיקה הקלאסית הישראלית (למשל של פאול בן חיים), האם שירי רחל, נעמי שמר, אהוד מנור, מרדכי זעירא, יחיאל מוהר ועוד אלפים - האין הם יהודיים?

האם כתבי עגנון הם יהודיים?, ברנר?, חנוך לוין, הספרי, טשרניחובסקי, בורלא, אצ''ג,זך, גולדברג,חיים באר, שויד
ועוד אלפים, האם זו לא יהדות?

ועוד לא דיברנו כלל על מאות ההוגים הדתיים ואלפי הספרים הנכתבים ונדפסים בישראל בנושאים דתיים מובהקים של הלכה ועיון.

האם כל היצירה הזו אינה יהודית?

http://www.faz.co.il/thread?rep=59014
האם התרבות הישראלית היא יהודית?
ע.צופיה (יום ראשון, 15/05/2005 שעה 17:59)
בתשובה לעמיש

אם אינך משוכנע(כפי שציינת לעיל)מהי יהדות,ברור שאינך יודע בודאות מהו ומיהו יהודי ,כיצד אתה רוצה לבדוק אם אחרים הם יהודיים במהותם ובהגותם?

http://www.faz.co.il/thread?rep=59016
האם התרבות הישראלית היא יהודית?
עמיש (יום ראשון, 15/05/2005 שעה 18:44)
בתשובה לע.צופיה

אני לא יודע מהי יהדות מלבד זאת שיהדות היא האופן שבו יהודים מנהלים את חייהם.

כפי שכבר ציינתי, כל יצירה של יהודי הנובעת מהיותו בן לקהילה יהודית היא יהודית.
אולם דומני כי יש החולקים על הגדרותי אלה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59017
האם התרבות הישראלית היא יהודית?
ע.צופיה (יום ראשון, 15/05/2005 שעה 18:56)
בתשובה לעמיש

אני מסכים איתך לחלוטין

http://www.faz.co.il/thread?rep=59033
בודאי שהתרבות העברית (ישראלית)
פרקש (יום שני, 16/05/2005 שעה 8:22)
בתשובה לע.צופיה

היא יהודית. למה אתה שואל?

http://www.faz.co.il/thread?rep=59024
האם התרבות הישראלית היא יהודית?
נסים ישעיהו (יום ראשון, 15/05/2005 שעה 23:48)
בתשובה לעמיש

בס''ד.

אחיינית שלי, שנמצאת בארץ במסגרת חילופי סטודנטים, ביקשה שנסייע לה להבין איזה סיפור בעברית; היא צריכה את זה לבחינה או משהו כזה, וזו לא העברית שהיא מכירה.

כמובן, למה לא?! בתי התנדבה מיד ואני הוספתי שאם יצטרכו סיוע נוסף, אשמח לעזור.

למחרת היא באה עם הדפים ובתי החלה לקרוא בקול רם את הכתוב; לאחר כשתי שורות שאלתי, מה זה פה, אנטישמיות? בתי טענה שאני מגזים, אבל לאחר קריאת עמוד ועוד עמוד מן הטכסט הנפלא, דעתה השתנתה.

העברית באותו טכסט היתה הכי קרובה לעברית של מדרשי חז''ל, אבל התוכן – מטעמים לכל אנטישמי מצוי.

הסופר, יהודי למהדרין, נולד כארבעים שנה לפני שנולד ביאליק, וכינויו – מנדלי מוכר ספרים.

אז זו יצירה יהודית?

הנה קטע קטן מן התלמוד, מסכת שבת, דף יג/ב:
אמר רב יהודה אמר רב: ברם, זכור אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקיה שמו; שאלמלא הוא, נגנז ספר יחזקאל (לפי) שהיו דבריו סותרין דברי תורה; מה עשה, העלו לו ג' מאות גרבי שמן וישב בעלייה ודרשן: (הפיסוק והסוגריים של הח''מ)

יש עוד כמה סיפורים כאלה בגמרא. לא עשו הנחות לאף אחד; או שמתאים למה שכתוב בתורה ואז זו יצירה יהודית, או שלא מתאים, ואז זו יצירה של יהודי, אבל לא יצירה יהודית.

הבאת הרבה דוגמאות ואינני מכיר את כולן, אבל יכולת ללכת עוד כמה שנים אחורה ולשאול אודות יצירותיהם של עמנואל הרומי או של מנדלסון. ובכוונה אני מזכיר כאלה שנחשבו לשומרי מצוות בחייהם הפרטיים.

המבחן האמיתי הוא מבחן התוצאה. או אם תרצה, הפרספקטיבה ההיסטורית. האם היצירה מחזקת את הקשר של הנחשף אליה, עם יהדותו או שמא להפך.

במבחן זה, דומה כי בין הדוגמאות שהבאת יש כמה יוצרים שיצירתם יהודית, אבל למרבה הצער – הם לא הרוב.

ולסיכום (זמני?) של נושא זה, אחזור על סיפור שכבר סיפרתי פה ושם:
באחד השמפי''ם התעורר ויכוח ''תיאולוגי'' והזעיקו אותי לעזרה. כבר אז לא אהבתי את הויכוחים האלה, אבל הסכמתי להגיד כמה מלים בתנאי שיהיה ברור כי אינני צד בויכוח.

שאלתי אם חשוב שימשיך להתקיים העם היהודי; אם לא – נגמר הדיון; אם כן – שכל אחד יתן לעצמו, ולעצמו בלבד דין וחשבון מה הוא עושה לטובת העניין.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59030
הבנתי אותך...
עמיש (יום שני, 16/05/2005 שעה 8:10)
בתשובה לנסים ישעיהו

''או שמתאים למה שכתוב בתורה ואז זו יצירה יהודית, או שלא מתאים''...
ומי יקבע מה שמתאים או לא מתאים?

אני מבטיח לך שמה שכתב מנדלי (ש.י. אברמוביץ) לא חמור יותר ממה שאמר עמוס הנביא או עוד כמה אנשים מסוג זה.

הגדרתך ליהדות היא מצומצמת ומצמצמת ואינה מקובלת עלי לחלוטין.

דוקא פורצי הדרך, האנשים שהראו פנים חדשות בתורה ובאורחות החיים הם שנתקדשו לבסוף, ולאחריהם באו אחרים ועוד אחרים.
את משה רבנו היו זורקים היום ממדרגות הרבנות, ואילו היה הרמבם מזדמן למעמד הר סיני היו מן הסתם סוקלים אותו באבנים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59040
הבנתי אותך...
נסים ישעיהו (יום שני, 16/05/2005 שעה 11:06)
בתשובה לעמיש

בס''ד.

מי יקבע מה מתאים? לא צריכים לחפש הרבה. מספיק להקשיב לבעלי הדבר; הם עצמם מכריזים על המגמה.

עמוס הנביא ומנדלי??? הראשון תקף את המימסד המושחת בעוד השני לעג לדלת העם.

הרבנות של היום אינה קנה מדה לשום דבר כי היא פוליטית כמו כל המימסד.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59041
לפי זאת אז גם שלום עליכם
עמיש (יום שני, 16/05/2005 שעה 11:13)
בתשובה לנסים ישעיהו

אינו סופר שכתב יצירה יהודית.

יש לנו כאן בעיה בהגדרה שלך ניסים, אתה אינך מוציא מן הכלל אי אלו שוליים, אתה בעצם עוקר את הלב ומשאיר רק שוליים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59042
אבל אין טעם לדוש בכל יוצר בנפרד
עמיש (יום שני, 16/05/2005 שעה 11:27)
בתשובה לעמיש

השאלה היא כוללת, האם התרבות הישראלית, או העברית של מאההשנים האחרונות היא יהודית או שאינה יהודית.

מניתי באחת מהודעותי שלעיל שורה ארוכה של פעולות תרבותיות ועיוניות בהוויה העברית/ישראלית המתחדשת, החל ממחקרים אקדמיים בגיאוגרפיה וכלה ביצירות אמנות, (ובכלל זאת גם יצירה תורנית מובהקת).
השאלה היא אם אתה כולל זאת במסגרת היהדות או לא.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59034
ניסים ישעיהו, אתה טועה בגדול
פרקש (יום שני, 16/05/2005 שעה 8:53)
בתשובה לנסים ישעיהו

בכל דור ודור היו רבנים מובילי הדור שהחליטו מה לטוב ומה לרע שייכנס לבית הספרות האמוּנית. המבחן היה מה מתאים לקנון ולמסרים של ספרות הקודש שבקונצנזוס.

כל הספרים, השירים והביטויים שנדחו, לא נדחו משום שאינם יהודיים (עבריים) הם אלא משום שלא התאימו למסר הכללי של הקנון, או לחילופין לא התאימו לקואליציה שהכריעה מה טוב למדרש ומה לא.

אין זאת אומרת שכל מה שנדחה איננו ספרות יהודית (עברית). זוהי ספרות יהודית במיטבה וחבל שלא כולה נשארה בידינו היום, בגלל ביטלה ע''י רבנים. היה לה מקום מחוץ למשניות, כמו ששירת ימי הביניים פרחה והעשירה את תרבות העברית, אך אל פי שלא התאימה לקנון המדרש.

האם היום אתה היית מוותר על שירתם של יהודה הלוי (ריה''ל), משה בן עזרא (רמב''ע), רבי שלמה אבן גבירול (רשב''ג), אברהם איבן עזרא (ראב''ע), שמואל (אבן נגרילה) הנגיד, דונש בן לברט, מנחם בן סרוק, טדרוס הלוי אבולעפיה, ר' יוסף סראלבו ועוד רבים וטובים?
האם היית גונז את שיריהם על היין, הטבע, האהבה והשבח שינקו מהמסורת היהודית אבל גם הוויית החיים המורכבת של היהודים בסביבה המוסלמית ובסביבה הנוצרית השתקפו בם?

למזלנו הם כבר פעלו בתקופה מאוחרת יותר ושיריהם נשתמרו לנו ועד היום אנחנו קוראים בהם בעברית, בהנאה רבה וגם מחכימים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59038
אני מסכים לדבריך
עמיש (יום שני, 16/05/2005 שעה 9:40)
בתשובה לפרקש

לא הבאתי את הדוגמה של שירת ימה''ב בשאלתי אבל היא לא שונה מיצירות מאוחרות יותר מבחינת הדינמיקה של כניסתה לקאנון.
באותה אמת מידה אגב יש לבחון בורלסקא כמו מגילת אסתר שנתקדשה לעומת יצירות אחרות מהתקופה ההלניסטית שנשארו ''חיצוניות''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59045
ניסים ישעיהו, אתה טועה בגדול, האמנם?
נסים ישעיהו (יום שני, 16/05/2005 שעה 11:45)
בתשובה לפרקש

בס''ד.

ובכן כדאי שתדע, כי לא הרבנים קבעו וקובעים מה יכנס לקנון ומה לא. לעתים הם משתרכים אחר ההמון ולעתים אינם מתייחסים לבעיה כי לא הועלתה בפניהם.

מי שקובע זה העם, והעם זה אותם יהודים שהתעקשו משום מה לשמר את יהדותם. מי שנסחף אחרי הכתבים הפסאודו יהודיים – לעתים קרובות פרש מן היהדות הוא או צאצאיו.

שירת ימי הביניים הנה דוגמא מצויינת ליצירות יהודיות נטו. לא ידוע לי שהיתה מחלוקת ביחס אליהן כי איש לא טען שבאו לערער את הקשר עם התורה.

ובהקשר זה, ראה את ויכוחיו של ראב''ע עם אותם פרשנים חדשנים, שנקטו אז גישה דומה לזו של ''פרשנים'' בימינו. דומני כי דר' אברהם בן עזרא הביא כאן דוגמאות, אבל אין לי זמן לחפש כרגע.

בין היצירות העתיקות שלא נכנסו לתנ''ך, יש הרבה יצירות יהודיות למהדרין, אלא שהכלל הוא: נבואה שנצרכה לדורות – נכתבה; נבואה שלא נצרכה לדורות – לא נכתבה. הפרספקטיבה ההיסטורית כאמור.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95323
האם התרבות הישראלית היא יהודית?
עו''ד טלי אויזרוביץ (יום ראשון, 18/03/2007 שעה 22:27)
בתשובה לעמיש

ניתן למצוא מאמרים בנושא גירושין בדת היהודית באתר:
בברכה,
משרד עורכי דין טלי אויזרוביץ

http://www.faz.co.il/thread?rep=59000
[*] קודם מבררים מהי יהדות ואח''כ אומרים מהו לא יהודי
סתם אחד (יום ראשון, 15/05/2005 שעה 0:01)
בתשובה לנסים ישעיהו

[* הוסר ביטוי שנוגד את כללי המערכת]

לא רצוי היה שתהיה ''קליבר'' כדי לפרסם את בירורך ומסקנותיך? מאחר ואתה לא אז אכן הדבר מישתקף ברדידות דבריך.

אם מישהו מעונין בקצת חוכמה, אומנם על קצה המזלג, ובאנגלית, נא לקרוא כל שבוע את מאמריו של שלמה ריסקין:


http://www.faz.co.il/thread?rep=59001
אני טוען אחרת
ניר בן איתמר (יום ראשון, 15/05/2005 שעה 2:16)
בתשובה לנסים ישעיהו

ֱניסים היקר

(לפני הכל אני רוצה לשאול אותך, מה זה ''לענ''ד'')

אני, ואנשים אחרים, חושבים/בטוחים שפני היהדות הם אחרים

אבל לפני שאפרוש בפנייך מה הם לדעתי פני דת משה וישראל, אני רוצה להצביע על כמה נקודות בעייתיות בדרכך שלך

אתה מכיר את הברכה שאנו מברכים על הנרות בחג החנוכה, ברוך אתה השם...עכשיו, האם השם ציווה עלינו? על משה רבנו, על אחד מנביאיו, אתה יודע שלא, על כן אני שואל אותך מי קבע את נוסח הברכה ובאיזו זכות מדבר בשם הקב''ה? וכיוון שנסתלקה הנבואה מישראל לפני כינון החג, גם התגלות אלוהית לא הייתה לבעל הדבר

ההסבר שאני קיבלתי שדברי החכמים הם דברי ''אלהים חיים'', לא פחות, לא נביאים, אלא חכמים, אני מכיר נוסח דומה מספרות חז''ל, ''ניטלה הנבואה מהנביאים וניתנה לחכמים'' לדעת אחד, ולדעת אחר ''לשוטים ולתינוקות''
מי הסמיכם לדבר בשם אלוהים? להבדל אלף אלפי הבדלות גם הפרעונים דיברו בשם האלים(ואף ראו בעצמם בני אלים)

אנשים בשר ודם, שנולדו כמונו ומתו כפי שאנו נמות, דיברו בשם אל, ועוד האמינו בעצמם שאין עוד נביאים!

אשמח לקרוא את תגובתך(אבל רק ביום רביעי כי עד אז העדר בגלל ''חובתי'' הצבאית)
ואל תראה דברים אלו כאישיים, אלא כהתמודדות על דרכנו

http://www.faz.co.il/thread?rep=59002
לענ''ד = לעניות דעתי
פרקש (יום ראשון, 15/05/2005 שעה 7:25)
בתשובה לניר בן איתמר

ביטוי של כבוד שהאדם נותן לנושא עצום הפרטים והמשקל בו הוא דן.
ותקן אותי ישיהו ניסים אם אני טועה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59025
אני טוען אחרת
נסים ישעיהו (יום שני, 16/05/2005 שעה 0:05)
בתשובה לניר בן איתמר

בס''ד.

לענ''ד (לעניות דעתי), כדי לטעון אחרת צריכים ללמוד יותר לעומק. אתה מציג שאלות במגוון תחומים וקצת קשה לענות על הכל בקיצור.

אז תסלח לי אם אתנסח טלגרפית.

יש מצוות מדרבנן ועליהן אנו מברכים ''אשר קידשנו במצוותיו וציוונו'' כי הבורא יתברך ציווה לשמוע בקול החכמים. מרגע שהחכמים קבעו, גם אם בהכרעת רוב כגון בית הלל בדיני חנוכה, אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו.

בנוגע לנבואה, כאן שורר בילבול קשה. אנשים מדברים בלא שיטרחו לברר על מה מדברים. אולי פעם אכתוב על זה משהו, אבל אין זה נוגע לענייננו כרגע, כי מה שחז''ל קבעו כהלכה, זה מחייב לא פחות מנבואה, ובתחומים מסויימים אף יותר.

נביא היושב בסנהדרין ומביע דעה הלכתית, אין כוחו גדול מכוחו של כל חכם אחר, כי (התורה) ''לא בשמים היא''.

כוחו של הנביא בקבלת מסרים שמימיים; אבל ההלכה אינה נקבעת על פי מסרים כאלה, אלא על פי הכרעת בית דין בהסכמה כללית, או ברוב מול מיעוט.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59157
אני טוען אחרת
ניר בן איתמר (יום חמישי, 19/05/2005 שעה 19:25)
בתשובה לנסים ישעיהו

''הבורא ציווה לשמוע בקול החכמים...''

כל הדת היהודית על שלל חוקיה והלכותיה שאינם מצויים בתורה שבכתב, מבוססת על מסורת ישראל וסיפוריה בתורה שבעל פה, שניתנה למשה שנתנה ליהושוע שנתנה לזקנים וכך עד לחתימת התלמוד.

יסוד הטענה שלי, שהיהדות איננה היהדות שלך, היא שהדת של ימינו מבוססת ברובה על התורה שבכתב ועל הבעייתית יותר, התורה שבעל פה, על הכרעות הרבנים והחכמים

אתה טוען שדברי החכמים הם דברי האלוהים בעצם, ואפילו אומר שהאל ציווה לשמוע בקול החכמים, מאיפה בדיוק מגיעה טענה זו? איפה ישנו אירוע בו האל מעביר את סמכותו לחכמים? מי קבע זאת, החכמים עצמם קבעו זאת, כפי שהם אמרו, ''טוב תלמיד חכם מנביא'', ובכך בעצם ביססו את מעמדם בעם ישראל

עכשיו, לעניות דעתי, הסיבה ההגיונית ביותר שהנבואה פסקה מישראל, היא שהדת היהודית עצמה השתנתה באופן קיצוני במהלך השנים, מהימים בהם אמר משה בן עמרם, ''מי ייתן וכל העם נביאים'' עד לאמירת חז''ל כי ''הנבואה ניתנה לשוטים''

מהימים של ''לא בשמים היא...כי קרוב אלייך הדבר מאוד! בפיך ובלבבך לעשותו!'', עד הימים של יהדות חז''ל, שהיא ועוד איך בשמים, ויש פתאום ''סודות'' רבים לתורה, שבשבילם צריך להיות ''מלא בשס ובפוסקים'' ולדעת את כל ההלכות וכו' וכו'

מהימים בהם המצווה הייתה קרובה אלייך ניסים, אלייך, לא לתלמידים חכמים יודעי התורה, אלא אלייך ואלייך בלבד, ואל כל אדם לעצמו

''לאמור, מי יעלה לנו השמיימה'', לאמור, לא צריך שזרים וחכמים יפרשו אותה, אתה בעצמך יכול לעשות זאת, וכן כל איש בישראל

http://www.faz.co.il/thread?rep=59230
אני טוען אחרת
נסים ישעיהו (שבת, 21/05/2005 שעה 22:52)
בתשובה לניר בן איתמר

בס''ד.

יש לך פרשנות משלך, אבל זה מה שאומרת התורה שבכתב

דברים י''ז: י וְעָשִׂיתָ עַל-פִּי הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ מִן-הַמָּקוֹם הַהוּא אֲשֶׁר יִבְחַר ה' וְשָׁמַרְתָּ לַעֲשׂוֹת כְּכל אֲשֶׁר יוֹרוּךָ: יא עַל-פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךָ וְעַל-הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר-יאמְרוּ לְךָ תַּעֲשֶׂה לֹא תָסוּר מִן-הַדָּבָר אֲשֶׁר-יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמאל:

ואני מקבל את זה כמו שזה, כולל הפרשנות של חז''ל לדברים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=122418
אני טוען אחרת
סתם אחד (יום רביעי, 24/09/2008 שעה 23:10)
בתשובה לנסים ישעיהו

דרך אגה היסטוריה של הפסיקה בתחום אפשר למצוא באתר:

מאמרים וכו'.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59067
לענ''ד
ציפורן (יום שלישי, 17/05/2005 שעה 10:46)

אני, הקטן מכולם, רואה בהיתלות באילן הגבוה של ''מצוות השם'' את הדרך הקלה והנוחה להשתמט מאחריות אישית ולומר על כל דבר ועניין - כך ציווני.
הנסיון האישי שלי מלמד אותי שאנשי הדת הם ההוכחה הניצחת לאי קיומו של האל.
לו היה קיים - לא היה מרשה את קיומם של אלו, כי הוא אמור להיות חביב וטוב ולהעניש את הרשעים.
לענ''ד - אנשי הדת בישראל הם רשעים גמורים וחלקם אף חייב מיתה לפי התורה (למשל כל אותם מלביני פני אחרים ברבים ועושי התורה קרדום לחפור בו)ואני לא מכיר מעשי נבלה ורשעות שנעשו בששון רב יותר מאשר אלו שנעשו בשם הדת, מסיבות פוליטיות לחלוטין, אז - כן עתה.

עם ישראל שרד את כל תלאותיו בתוך בועת השנאה משום שסירב (בזכות, כמובן) להיטמע ולהתגלגל עם כל העמים תוך בדלנות עקבית ועיקשת. עיון במקורות השונים מראה שאפילו סממני ההתבדלות שונו לאורך העיתים לפי הצרכים.
מדוע אם כך נמנע הדבר מבני דורנו? במה אנחנו שונים?
כל חוקי הדת וכן אלו שנחקקים חדשות לבקרים בקרקס הקרוי ''כנסת ישראל'' בעניינים שבין אדם לבוראו הופכים עד מהרה לתקנות שאין הציבור יכול לעמוד בהן (או אינו רוצה) ואז הם בטלים מעיקרם. האם לכפות עלינו הר כגיגית יביא אותנו - ה''כופרים'' לשיטתך, לאהבת ה''אמת'' שאתה מנכס לעצמך שלא כדין?
לפיכך - הדת שכל עניינה הוא עיקור החשיבה העצמאית, לא יכולה להיות שיא השאיפות בדורנו שהוא דור של פיתוח המחשבה.
כל סיפורי הביצה הקשה לא יעמדו לנו לעוד הרבה זמן, משום שהלחץ כבר אינו מבחוץ כמו שהוא מבפנים ו- לא, לאו דוקא בגלל העליה השונה מאד שהגיעה לכאן בעשורים האחרונים.
כל אותם שעמדו מולי לפני כחמש עשרה שנים בצומת ירמיהו/בר אילן בירושליים, השליכו עלי טיטולים מלאי צואה וקראו לי ''נאצי'' - לימדו אותי את הפרק המשמעותי ביותר בחיי ביחסי חברה/דת במדינת ישראל. אציין רק שבאותה עת לבשתי מדי משטרת ישראל והגנתי על זכותו החוקית של הציבור לנוע בדרכים הראשיות בירושליים בחופשיות. הם ורבניהם לימדו אותי מי אני, ומה עלי לעשות כדי להיות אדם טוב יותר. לא ניתן אפילו להסתתר מאחורי הטיעון שמדובר ב''מישמישים רקובים'', משום שהיו שם אלפים.
חבית המכילה אלפי מישמישים רקובים, דינה להיות מושלכת מעל הסיפון הימה או להינתן מאכל לבהמות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59073
לענ''ד
פרקש (יום שלישי, 17/05/2005 שעה 14:16)
בתשובה לציפורן

אין קשר בין נסיונך האישי לבין שאלת קיומו או אי קיומו של האלוהים. וגם אם רבים וטובים וגם ''טובים'' חוטאים אין זה מעיד לא לכאן ולא לכאן.

גם הגדרתה של הדת ''שכל עניינה של הדת הוא עיקור החשיבה העצמאית'' לא רציני, כי לא בכלל בזה מדובר. כשמישהו מאמין באלוהים, הרי הוא מאמין בו רק משום שמעולם לא ראה ולא שמע אותו. ולכן אדם דתי יכול להגיע לאמונה באלוהים רק בדרך של חשיבה והכרה, אפילו שמעולם הוא לא יכול היה להעמידה למבחן המציאות.

היהודים צריכים לדעת לחיות גם בחברה פלורליסטית. היֵה דתי בביתך ואזרח בצאתך. זו הדרך של היהודים הדתיים הציונים שיודעים להשתלב בחברה ע''י הוראות ההלכה. אם הנפש רוצה, אז היא מוצאת לעצמה דרך לוותר ולחיות ביחד. חלקים של נטורי קרטא לא מעוניינים לחיות ביחד, איתנו החילונים. הם מעדיפים להסתגר ולהזדקק למינימום מגע עם הרשויות. לכן עלינו להניח להם להסתגר בתחומם, אבל לא להניח לנטל הזה ליפול על צווארינו, שיגרתינו וכיסינו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59078
לענ''ד
ציפורן (יום שלישי, 17/05/2005 שעה 16:24)
בתשובה לפרקש

אהבתי את הטפת המוסר הסמויה.
כשאתה אומר ''היהודים צריכים'' - אתה מתכוון לדתיים? כי אני לא בדיוק מבלה את זמני בנסויים מיסיונריים.

הרשה לי לצטט את פרויד לעניין הגדרת הדת -
''''הדת היא אשליה,'' כתב פרויד, וכוחה אינו אלא ''במילוי משאלותיו העתיקות ביותר, החזקות ביותר והלוחצות ביותר של מין־האדם.'' משאלות אלה מקורן בתחושת חוסר הישע האינפנטילי, ובהיזקקותו של הילד לאב אוהב ומגונן. החרדה מפני כוחו של הגורל מזינה רגש זה בתהליך ההתבגרות, ובהדרגה מחלחלת ההכרה שחוסר הישע מתמיד כל ימי החיים. משום כך האדם עושה את אביו לאל ונאחז באמונת השווא בקיומו של אב כל יכול השוכן בשמים. פרויד אמנם הכיר בערכה ההיסטורי של הדת להתפתחות התרבות, אך קבע שבעידן המודרני אינה אלא סרח עודף פרימיטיבי, והשווה אותה לנוירוזה של גיל־הילדות. במאמרו ''עתידה של אשליה'', הביע תקווה שהאנושות תלך ותכיר במציאות כפי שהיא נתפסת על ידי המדע והתרבות המודרנית, ותתגבר בהדרגה על נוירוזת הדת ''ממש כשם שילדים רבים כל כך מתגברים על נוירוזה דומה שלהם.''

-במה אנו שונים מאחרים? בכך שהנוירוזה שלנו ותיקה יותר ועמידה יותר?

ולעניין נטורי קרתא - כל הכבוד להם. הם חיים בשלהם ולא נכנסים לא לכיסנו, לא לצלחתנו ולא למיטתנו, בניגוד גמור לכל שאר הזרמים הידועים הרואים לעצמם חובה להציק לשאר העם בכל דרך אפשרית תוך שימוש מזלזל וגס באפשרויות ה''ציוניות'' שהועמדו לרשותם - והכל בשם האל, כמובן....

http://www.faz.co.il/thread?rep=59084
ציפורן, אל תהיה תמים
ישרא-טק (יום שלישי, 17/05/2005 שעה 19:36)
בתשובה לציפורן

נטורי קרטא נכנסים גם נכנסים לכיסינו ועוד איך. כמו כל אזרח אחר. הם משלמים מיסים, כמובן רק מי שעובד מבינהם ומשלמים על השירותים המוניציפלים - גם כמו כל אזרח אחר. הם חיים ומכירים בישראל דה פקטו (רק אלה שחיים בישראל) אבל לא דה יורה ולא הלכתית. ועל אף שחלק קטן מהם משתף פעולה עם האוייב, בכל זאת לא נוגעים בהם לטובה.

מאחר שמרביתם לא עובדים ממש רמת תשלומי המיסים שלהם ומוסר התשלומים הוא בעייתי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59094
אני לא כל כך תמים,
ציפורן (יום שלישי, 17/05/2005 שעה 23:04)
בתשובה לישרא-טק

אבל הם מיעוט נסבל ובוא נסכים שלא שם הבעיה.

אני איש הנגב, והבידואים חודרים הרבה יותר עמוק לכיסי מאשר נטורי קרתא. גם בתקבולים מהמדינה וגם במה שהם נוטלים בחוזק יד ובאין מפריע.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59102
צריכים לטפל גם בבדואים
ישרא-טק (יום רביעי, 18/05/2005 שעה 1:25)
בתשובה לציפורן

להניעם לעבוד ולא לשדוד או להבריח. זה חשוב לנו כמו להם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59142
אהבתי את המוד הקונספירטיבי שלך
פרקש (יום חמישי, 19/05/2005 שעה 12:52)
בתשובה לציפורן

שאתה רואה בדברי דברים שמעולם לא כתבתי. ''היהודים צריכים'' - זה כל מי שמכיר בעצמו כיהודי. הרי זה מה שאני אומר תמיד. אז מה אתה מפרש אותי על בסיס דברים שלא אמרתי?

ואם אתה נזקק לפרויד, אז שתהנה ממנו, אבל אל תנסה לפרשו סתם כך. דרך אגב, במקור הוא לא מדבר על ''דת'' אלא על ''אמונה'', ואמונה יכולה להיות כל דבר שמביא אדם להכרה של כוח ואמת נשגבת שאין בילתה. הייתי אומר שלאמין בהפועל ת''א ולהשתולל בכל משחק שלה זה מעין אמונה. להאמין בשלום עם הפלסטינים זו מאין אמונה שאפילו נסתפחו להם מנהגים, סמלים, זבחים ואלילים.

אין האדם הלא דתי נקיא גם הוא מאמונה או מ''דת''.

ונטורי קרתא כן נכנסים לכיסינו כי הם משתמשים בשירותים הניתנים לאזרחי הארץ גם כשהם לא משלמים מלוא תמורתם. וזה נקרא: טפיליות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59089
ועוד משהו בשולי הדברים
נסים ישעיהו (יום שלישי, 17/05/2005 שעה 22:15)

בס''ד.

רק קישור http://www.nfc.co.il/archive/003-D-10261-00.html?tag... למי שמעוניין

http://www.faz.co.il/thread?rep=59096
ועוד משהו בשולי הדברים
עמיש (יום שלישי, 17/05/2005 שעה 23:14)
בתשובה לנסים ישעיהו

באמת מה יש לשונא ישראל כמו כותב המאמר הזה לחפש כאן?
מבחינתו הוא צודק

http://www.faz.co.il/thread?rep=59097
ועוד משהו בשול הימני של הדברים
ציפורן (יום שלישי, 17/05/2005 שעה 23:16)
בתשובה לנסים ישעיהו

אז מה, עזה זה הלאומנות היהודית? באמת, כל הכבוד לדמגוגיה.

כל יום שבו יושבים מתחסדי הדת בישובים הקיקיוניים הללו על קברים טרשים ואדמות לא להם - הלאום העברי מפסיד שעל אחר שעל בנגב ובגליל.

רק ששם, אי אפשר לקבל כל כך בזול את אותם היתרונות, ולכן זה לא כל כך חשוב.

כמה נמוך אפשר עוד לרדת עם הדמגוגיה הזולה הזו?

http://www.faz.co.il/thread?rep=59103
מה הקשר בין ההתיישבות בגוש קטיף
ישרא-טק (יום רביעי, 18/05/2005 שעה 1:32)
בתשובה לציפורן

לבין זה שאתה לא מתיישב בגליל? האחד הוא לא על חשבון השני, אלא במקביל לשני. ואם כיום החליטה הכנסת מסיבות השמורות עימה שהיא לא יכולה ליישב את רצועת עזה אז היא לא תיישב. כדיוק כמו שהיא החליטה לא ליישב את הנגב. הכל באותו זול.

זה יותר פגם מולד בשלטו הישראלי שלא יכול להוציא הלחטות ולממש אותן מייד ובשלמות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59465
יהודי הוא
מתבונן מהצד (יום שישי, 27/05/2005 שעה 9:09)

כל אחד שנולד לאם ואבא יהודים.
ושסבו הוא הוא יעקוב אבינו קשר דם (DNA )
אפילו אם לא עשו לו ברית מילה עדיין יהודי הוא.
כל השאר הקישקושים רעות רוח המה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=59491
יהודי הוא
יובל רבינוביץ (יום שישי, 27/05/2005 שעה 19:20)
בתשובה למתבונן מהצד

ואם רק אחד מהוריו הוא יהודי?

http://www.faz.co.il/thread?rep=60744
תלוי איזה הורה
שם משתמש (יום רביעי, 15/06/2005 שעה 22:53)
בתשובה ליובל רבינוביץ


http://www.faz.co.il/thread?rep=103605
עורכי דין בישראל
נטלי (יום רביעי, 05/09/2007 שעה 11:45)

פלא שחוגגים במדינה.
מדינה שמייצרת עשרות אלפי עורכי דין ללא בקרה, עורך דין מסיים את לימודיו ובגלל ההיצע של המונים לשוק לא מצליח למצוא משרד להתמחות.
הנה כמה עורכי דין יש בישראל :


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.