פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_3362

עלות אלטרנטיבית ומחיר צל
דוד סיון (יום רביעי, 25/01/2006 שעה 12:00)


עלות אלטרנטיבית ומחיר צל

ד''ר דוד סיוןאיך מסביר-מנתח הכלכלן את תהליך קביעת מיקומם של המועמדים השונים? נתחיל באמירה שהפוליטיקאי הוא גורם ייצור במערכת הפוליטית. יתר התשובה מוצגת כאן בהמשך.במקביל להתפתחות והתחזקות המדינות הלאומיות באירופה, במאות ה-‏16 וה-‏17, התפתחו והתחזקו הדעות והעמדות בקשר למדיניות כלכלית תחת הכינוי ''מרקנטיליזם'' (mercantilism) כפילוסופיה כלכלית, המרקנטיליסטים הניחו שעושר הוא תנאי להתחזקות הלאום וכדי להבטיח הצטברות העושר הפעילות הכלכלית במדינה צריכה להיות בשליטת הממשל ותחת פיקוח ותקנות (regulation). בשורה התחתונה הוטלו הגבלות על המסחר כמו מיסוי, סיבסוד והגבלות בצורת תקנות על התנהלות כלכלית וכיוצא באלו. חלק מכלי ההתערבות של הממשל הנהוגים היום החלו את התפתחותם באותם ימים.

אל תוך המציאות הזאת נולדו ''נביאי'' החופש לסחור וליזום שטענו שהגבלת המסחר, מבית היוצר המרקנטליסטי, דוקא מדלדלת את העושר. אדם סמית כתב, בשנת 1776, שזה ערך בסיסי של כל אדם נבון לא לנסות ליצר בבית מה שיהיה יותר זול לקנות1. הוא המשיך וטען שכדאי להתמחות בחלק מהמשימות ולנצל את תוצאות ההתמחות, ייצור זול יותר מאחרים, לרכישת המוצרים שאחרים מייצרים יותר בזול. סמית הניח שסביר שימצא משהו שעסק או אדם יכולים ליצר זול יותר מאחרים.

נשאלת השאלה מה יעשה אדם או עסק שאין לו יתרון בשום מוצר, מוצריו יותר יקרים באופן אבסולוטי (יש להם יתרון מוחלט) מאלו של אחרים? האם גורלו נחרץ? את התשובה הציג, בשנת 1817, דויד ריקרדו2. הוא הסביר באמצעות מודל פשוט, שגם אם לבן אדם, עסק או ארץ אין יתרון במונחי היתרון המוחלט בפעילות כלכלית כלשהי, עדין אפשר יהיה למצוא מוצר או מוצרים שביצורם יהיה להם יתרון יחסי. ריקרדו הראה שעל ידי שימוש במחירים יחסיים אפשר להראות בכמה המחיר של המוצרים יותר זול ואיפה – באמצעות המחיר היחסי ניתן לדרג אותם לפי העוצמה, המובהקות, של היתרון. ההחלטה על ההתמחות נקבעת על ידי התייעלות המתבטאים בשינויים במחירים היחסיים. זהו עיקרון היתרון היחסי (comparative-advantage).

העיקרון הזה אומר שאם מנצלים את אמצעי הייצור שמתפנים באחד מתהליכי הייצור המעורבים, ההתמחות והמסחר הנובע יניעו תהליך של צמיחה כלכלית ממנה נהנים כל המשתתפים בתהליך. כאשר מסתכלים על פרטי התהליך מתברר שישנו תהליך של שינוע של אמצעי ייצור – התהליכים הפחות יעילים מוותרים על כמות מסוימת של אמצעי ייצור והיותר יעילים זוכים לתוספת. אם לוקחים את כל תהליכי ויתור-תוספת שמתרחשים במשק הרי שהעלות (מחיר) היחסית היא גם עלות אלטרנטיבית. היא מבטאת את ערך ההקרבה ממטרה אחת לשם השגת מטרה שניה (אחרת). באופן יותר כללי העלות האלטרנטיבית של משהו היא האלטרנטיבה היקרה ביותר עליה מוותרים כאשר החלטת ההתמחות מתבצעת. כאשר מחירי השוק אינם מבטאים את העלות האלטרנטיבית, כאשר ההקצאה על פי מחירי השוק כושלת ולא יעילה, כמו במקרה של מונופול, או כאשר תהליך ההקצאה לא קורה בשוק הכלכלן ימליץ על שימוש במחירי צל שהוא מחיר מחושב על פי העקרונות שתיארנו כאן.מרבית המוצרים/המשאבים בעולם נמצאים בכמות מוגבלת - במחסור (יחסי). תנאי חשוב להקצאה יעילה של מוצרים/משאבים כאלו הוא שיזם או צרכן ישלמו את מלוא עלות היצור כולל עלות הבאתו לשוק ודאגה להשקעה בפיתוח והתחדשות. במושגים שהצגנו כאן זוהי העלות האלטרנטיבית. בשוק החפשי ההיצע והביקוש לכל מוצר/משאב מוצאים את האיזון בנקודה האופטימלית באמצעות שינויים במחיר (עלות) האלטרנטיבי.

דוגמה טובה למושג עלות אלטרנטיבית היא תהליך ההחלטה של קבלן בניין אשר בידיו מצוי שטח פנוי לבניה. עבורו הערך האלטרנטיבי של בניית בית מגורים על החלקה הוא ערכה של האלטרנטיבה הבאה בדירוג שלו (למשל מרכז ספורט) אותה לא יוכל לבצע. על יצרן מכוניות לשלם עבור הפלדה שהוא קונה לפחות את מה שמוכנים לשלם צרכני פלדה אחרים שיאלצו לוותר. דוגמה קצת יותר ציורית היא העלות האלטרנטיבית של בילוי ערב-לילה שתיה בבארים. במקרה הזה העלות כוללת לא רק את מחיר המשקאות וכרטיסי הכניסה אלא גם את מה של תעשה בעקבות השתיה. העלות האלטרנטיבית שלך צריכה גם לכלול את יום העבודה שהפסדת בגלל תהליך ההתפכחות שהתארך.

השוק לא מקצה ביעילות מוצרים ציבוריים (public goods). אלו מוצרים/משאבים שהאזרח ''משתמש'' בהם אבל לא רוכש אותם לעצמו, או שהוא איננו מוכן לשלם את מלוא עלותם.מצד שני אין אפשרות למנוע ממנו את השימוש בהם. במקרים כאלו נדרשת התערבות הממשל לתיקון של תהליך ההקצאה. ההמטרה היא שהממשל ידאג שהיצרן ישלם את מלוא עלות אמצעי היצור כולל איכות הסביבה ושזה יהיה כלול במחיר לצרכן/לקוח. הדרך הכי יעילה לעשות זאת היא באמצעות קביעת מחיר צל נכון ולהשאיר את השאר לכוחות השוק.

איכות הסביבה הוא משאב ציבורי שלא כל המשתמשים בו (המזהמים למשל) משלמים את מלוא עלות השימוש, או שלא ניתן למנוע מהם את השימוש. התוצאה זיהום ופגיעה באיכות הסביבה. הפתרון ה''נכון'' על פי העקרונות שהצגנו כאן באמצעות מחיר הצל שמשקף גם את כל השימושים האלטרנטיביים. לאחר שנקבע המחיר יכול הצרכנים להחליט לבד כמה לרכוש – אין צורך במעורבות הממשל.

כך גם ''נכון'' להשתמש במחיר צל כאשר בארץ עולים על השולחן השיקולים הנוגעים לאספקה וצריכה של מים וחשמל. בשני המקרים היצור והאספקה הם בידי מונופולים (ציבוריים). בשני המקרים הללו צריך ורצוי לשקול הפרטה כדי שלא יווצר מחסור מלאכותי או ניצול יתר עד כדי סיכון.כל ההקדמה הזאת היתה נחוצה כדי להציג את דוגמה אקטואלית שהופיעה בעיתונות. בשבועות האחרונים קראנו לא מעט מאמרים שעסקו במעמדו של שמעון פרס במפלגת קדימה. בעצם עלתה השאלה מהו המיקום הראוי של שמעון פרס ברשימת המועמדים (או כל מועמד אחר)?

את הדרך כדי לחשב את המיקום ''הראוי'' סיפק סבר פלוצקר (שהוא גם כלכלן...). הוא הסביר שעל ''קדימה'' לברר את המחיר של פרס כגורם יצור פוליטי – עליהם לברר את המחיר האלטרנטיבי שלו (הערך הגבוה ביותר שלו למפלגות אחרות בשוק הפוליטי). פלוצקר לא מזכיר את המחיר האלטרנטיבי כי הוא טוען שהשוק לשירותיו של גורם היצור הזה, שמעון פרס, מוגבל ולכן הוא עוסק בבירור מחיר הצל שלו. מחיר זה נגזר ממעמדו האלטרנטיבי – במפלגת העבודה (מחיר הצל של פרס).  1. אדם סמית, The Wealth of Nations, ספריה מודרנית, ניו יורק, 1937, עמ' 424. המקור נכתב בשנת 1776.
  2. דויד ריקרדו, Principles of Political Economy, פרק 7, 1817.


http://www.faz.co.il/thread?rep=73264
מחיר הצל של פרס
ע.צופיה (יום רביעי, 25/01/2006 שעה 15:04)

דימויו של הפוליטיקאי לאמצעי ייצור מרתק. במקרה של פרס- אמצעי הייצור הזה המכונה פרס הוא אמצעי ייצור יחיד ואולי גם חד פעמי לכן לדעתי העלות האוטימטיבית היא 100 ומחיר הצל -0.
מיקומו הגבוה(על פי התקשורת) ברשימת קדימה מוכיחה כי לא העריכו נכון את מחיר הצל שלו.
לפי אותה גישה אמיר פרץ מעריך את העלות האולטמטיבית של ברק ואת מחיר הצל שלו כזהה-‏0 בשני המקרים.
מענין לפי זה מחיר תג המחיר של טומי לפיד?

http://www.faz.co.il/thread?rep=73282
מחיר הצל - הבהרה
דוד סיון (יום רביעי, 25/01/2006 שעה 17:46)
בתשובה לע.צופיה

מה שלא כתבתי במאמר זה:
בגלל שאין שוק מרובה משתתפים הרי שהערך המתחבר למושג ''מחיר צל'' הוא בדרך כלל סובייקטיבי. עבור המומחים של עמיר פרץ מחיר הצל של פרס שואף ל-‏0. לעומת זאת ב''קדימה'' כנראה שמחיר הצל של אמצעי היצור הזה הוא גבוהה מאד (כפי שזה נראה כעת).....

http://www.faz.co.il/thread?rep=73283
מחיר הצל של לפיד
דוד סיון (יום רביעי, 25/01/2006 שעה 17:58)
בתשובה לע.צופיה

מאחר ופרש (הוא כבר לא אמצעי יצור של שינוי או מפלגה אחרת) מחיר הצל שלו הוא אפס (http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId...).

http://www.faz.co.il/thread?rep=73274
מחירו של פרס בשפל
פרקש (יום רביעי, 25/01/2006 שעה 15:54)

לפי כל אחד מהמודלים שתציע.

http://www.faz.co.il/thread?rep=73280
מחירו של פרס בשפל
יובל רבינוביץ (יום רביעי, 25/01/2006 שעה 17:33)
בתשובה לפרקש

כלומר – זה הזמן לקנות?

http://www.faz.co.il/thread?rep=73284
מחירו של פרס בשפל
ע.צופיה (יום רביעי, 25/01/2006 שעה 18:37)
בתשובה ליובל רבינוביץ

שרון קנה אופציה על פרס, אולמרט מימש אותה לפי שער גבוה מאוד.
על זה נאמר :הסנדלרים תמיד יחפים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=73323
כן, אם הוא היה מכפיל כוח
פרקש (יום חמישי, 26/01/2006 שעה 23:26)
בתשובה ליובל רבינוביץ

לא, בגלל שהוא לא.

http://www.faz.co.il/thread?rep=73281
מדוע?
דוד סיון (יום רביעי, 25/01/2006 שעה 17:36)
בתשובה לפרקש

אם הוא יקבל את המקום השני בקדימה זה לא יהיה בשפל כלל.
מחירו האלטרנטיבי יהיה בשפל רק אם של קדימה יגיע לשם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=73324
שרון ואולמרט קנו אותו מעל מחירו בשוק
פרקש (יום חמישי, 26/01/2006 שעה 23:30)
בתשובה לדוד סיון

הוא לא מוסיף הרבה לכוח האלקטורלי של קדימה. יותר משהאנשים בקדימה עושים את הרשימה, הרשימה עושה אותם.

כנראה שהרבה ישראלים רוצים רענון של פני הפוליטיקה בישראל ולכן הם מתפשרים על איכות הח''כ הבודד ובלבד שרשימות מתרסקות ומתחדשות. הישראלים הם עם של חטוף עכשיו ותשלם אח''כ.

http://www.faz.co.il/thread?rep=73332
אני מדבר על מחיר הצל
דוד סיון (יום שישי, 27/01/2006 שעה 5:52)
בתשובה לפרקש

על הרקע הזה הפירוש של דבריך הוא שהמשלמים ''טעו'' בחישוב כי לא כללו מספיק נתונים בחישוב......

http://www.faz.co.il/thread?rep=73341
בודאי...
פרקש (יום שישי, 27/01/2006 שעה 9:07)
בתשובה לדוד סיון

''המשלמים'' טרם שילמו. הם ישלמו ביום הבחירות. ולא צריך יותר נתונים לחישוב, כי ברור שיוצא ריווחו בהפסדו.

אפילו פרץ עשה את החישוב הזה ומצא שאין כל יתרון לכניסתו של ה''צל''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=73360
נדמה לי שכבר שילמו
דוד סיון (יום שישי, 27/01/2006 שעה 18:17)
בתשובה לפרקש

המקום השני ברשימת המועמדים של קדימה הוא מחיר הצל עליו מדובר....
אם נכונה ההערכה שכבר הוחלט שפרס יוצב במקום השני ברשימת המועמדים הרי שכבר שילמו את ''מחיר הצל'' שלו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=73507
מחיר פרס - עבור מי?
אברהם שלום (יום שני, 30/01/2006 שעה 20:04)
בתשובה לדוד סיון

כאשר פרס מצטרף לקדימה הוא מביא אליה מספר מסוים של מצביעי מפלגת העבודה. עבור עמיר פרץ - אין ערך גבוה לפרס. הוא מבקש מצביעי לכוד שיעברו אליו בגלל שקולים של מדיניות כלכלית.

נראה לי כי התאוריות שהוזכרו במאמר על המחיר של מוצר חסרות פרמטר נוסף. אנשים שונים מוכנים לשלם מחיר שונה עבור אותו מוצר. מכאן - הבקוש משתנה עם המחיר. מי שהשקיע סכום עתק במכונה מסוימת וזקוק לחלק חלוף זול ופשוט מפלסטיק שאפשר להשיגו רק אצל רוכל מסוים באותו יום יהיה מוכן לשלם מחיר גבוה פי מאה כדי שהמכונה לא תשאר דוממת באותו יום.

http://www.faz.co.il/thread?rep=73514
הניתוח הוא של מקרים שאין ביקוש
דוד סיון (יום שני, 30/01/2006 שעה 22:28)
בתשובה לאברהם שלום

ביקוש רגיל הוא פונקציה כאשר הכמות המבוקשת תלויה במחיר ששורר בשוק. הכמות המבוקשת, לא הביקוש, משתנה עם המחיר. הביקוש משתנה כאשר נוצר שינוי כללי וכל הפונקציה זזה. זה במקרה הרגיל.

במקרה שלפנינו אין שוק רגיל אלא מדובר בשתי מפלגות לכן המחיר, מחיר הצל, נקבע בדרך אחרת. הדוגמת הרוכל היא הסיפור של מונופול (אולי זמני).

http://www.faz.co.il/thread?rep=73516
הניתוח הוא של מקרים שאין ביקוש
אברהם שלום (יום שני, 30/01/2006 שעה 23:52)
בתשובה לדוד סיון

תודה על ההסבר. וכמובן תודה על המאמר עצמו שלמדתי ממנו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=73522
תבורך גם אתה אברהם
דוד סיון (יום שלישי, 31/01/2006 שעה 5:47)
בתשובה לאברהם שלוםמערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.