פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
אוורור מחסן דירתי
אברהם בן-עזרא (יום שישי, 17/02/2006 שעה 13:00)


אוורור מחסן דירתי

ד''ר אינג' אברהם בן עזראהשאלה האם מחסן דירתי טעון אוורור היא במחלוקת. מבחינת ייעודו של מחסן, בין אם המחסן הוא בקומת העמודים ובין אם הוא כחלק מהדירה – לעתים באותו המפלס של הדירה, נדרש אוורור למחסן לשם מניעת עובש, כי ייעוד המחסן הוא אחסנת אביזרים והתנאים הדרושים למטרה זו הם אוורור יעיל כמו שהדבר חיוני בכל חלל דומה, כגון: מזווה [שהוא גם כן מחסן דירתי, אלא שמיקומו הוא בדרך כלל צמוד למטבח].
מהבחינה של הוראת התקנות [אלו תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש''ל – 1970 התוספת השנייה], אין בתקנות כל התייחסות לאוורור המחסן. יש חובה לאוורר מזווה, בהיותו חדר שירות, וזאת לאור תקנה 2.21 ג' הקובעת כי כל חדר שירות, למעט חדר ארונות שאינו טעון אוורור, יאוורר על ידי חלון בגודל 0.3 מ''ר או 10% משטח החדר [המידה היותר גדולה]. באין אפשרות לאוורר את חדר השירות [למעט חדר ארונות] באמצעות חלון הפונה אל אוויר חוץ, יש בתקנות חלופות לביצוע האוורור, לרבות איוור מכני, אך לא מוזכר כלל אוורורו של מחסן. שכן בהגדרות [תקנה 2.01] הגדרת חדר שירות היא כלהלן:
חדר שירות – חדר אמבטיה, בית שימוש, מזווה או חדר ארונות.
אכן הגדרה זו לוקה בחסר, ולא רק ''מחסן'' חסר בה, כי גם – חדר כביסה, חדר מקלחת, ועוד, ויש לקוות שבזמן כלשהו החסר הזה יושלם ויובהר.
במצב דברים זה, כשנטען כי המחסן לקוי בכך שאינו מאוורר, הפסיקה אינה חד משמעית אף שלפי ייעודו של המחסן הוא טעון אוורור.

בת''ה 23201/97, שרביב בע''מ נ' ברזילי ואח', בית המשפט המחוזי בחיפה, שופט: ע' גרשון [לא פורסם], מקבל בית המשפט את עמדתו של הבורר האדריכל משה י' טורץ אשר מונה לבדוק את דירות המשיבים [הדיירים התובעים], כלהלן:
ד. אוורור מחסנים.
הגדרת ''חדר שירות'' בהתאם לסעיף 2.01 לתקנות בחוק כוללת מזווה. פירוש המלה ''מזווה'' בעברית הינו: מחסן (נא עיינו בערך ''מזווה'' במילון אבן-שושן).
לפיכך נפסק שם כי כשם שמזווה טעון אוורור, כך גם מחסן, בגלל הפירוש המילולי, טעון אוורור.

לפי סעיף 2 לחוק הפרשנות תשמ''א – 1981:
מונח שהוגדר בחיקוק - משמעו כהגדרתו, והגדרה זו תחול גם על תקנות שהותקנו לפי אותו חיקוק, וכל צורה דקדוקית הנגזרת מהמונח תתפרש לפי אותה משמעות, הכל אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם אותה הגדרה.
סעיף זה בחוק מאפשר בדיקת המשמעות המילולית של המונח, וזה אשר עשה הבורר ובית המשפט בעקבותיו.

מבחן ההתאמה צריך להיות מדורג לפי הסדר הבא:
א. המונח הקבוע בתקנות זהה למונח בו מדובר. לדוגמא, מתוך הנחה כי מזווה הוא מחסן, כי כך כתוב במילון ומדובר בשתי מלים נרדפות [כפי שסבר המומחה מ' טורץ הנ''ל], הרי אם חיקוק מתייחס למזווה, הוא יחול גם על מחסן שהיא מילה נרדפת למזווה.

ב. כשאין זהות, ולדעתי על אף דברי פסק הדין המצוטט - מזווה לא ממש זהה למחסן, תיבחן ההתאמה וחלות החיקוק על בסיס של דמיון המונחים + מהות השימוש/התפקוד. במקרה הנדון, יותר סביר להניח כי המזווה אינו ממש מחסן, אלא שתפקודם הן של המזווה והן של המחסן – דומה, ודרישת האוורור בה מדובר היא זהה לגבי שניהם במישור המהותי. גם במקרה כזה, יש לפרש כי החיקוק המתייחס במפורש למזווה, חל גם על מחסן. הסקה זו תהא על בסיס של גזרה שווה.
זאת ועוד, מתקין התקנות מנחה אותנו להסיק בדרך של גזרה שווה, ממש באותה סדרה של תקנות. הא ראייה, כי בתקנה 2.01 המצוטטת לעיל, מוגדרים החללים הבאים כחדר שירות: מזווה, חדר ארונות, חדר בית שימוש וחדר אמבטיה, תוך דילוג, למשל, על חדר מקלחת. חדר המקלחת שונה מחדר האמבטיה.

להבהיר: למעשה, המזווה הוא צמוד למטבח ומשמש לאחסנת מוצרי מזון וכלים שימושיים במטבח, בעוד מחסן יכול שימוקם גם מחוץ לדירה, ואף שגם הוא משמש לאחסנת מוצרים, מדובר במוצרים כלליים ולא בהכרח מזון או כלי אוכל. לאמור, אין בין שניהם זהות, אך בהחלט יש ביניהם דמיון מבחינת התפקוד והשימוש. לפיכך, גם באין הוראה מפורשת לגבי דרישות האוורור מחדר מקלחת, אין כל ספק לכל מי שמשתמש בתקנות בין למטרת תכנון כחוק ובין למטרה משפטית, כי דרישות האוורור מחדר האמבטיה זהות [על פי אותה שיטת הסקה בדרך של גזירה שווה] לדרישות האוורור מחדר המקלחת; לגבי שני חללים אלו יש להתקין חלון שגודלו הוא לכל הפחות 10% משטח החדר או 0.3 מ''ר לפי המידה היותר גדולה.

סוף פסוק בעניין הנדון:
  1. מחסן טעון אוורור כחדר שירות [כמזווה].

  2. ע''פ פסק דין שרביב, הטעם לכך הוא כי מחסן ומזווה הן שתי מלים נרדפות.
  3. איני מקבל את הפרשנות של פס''ד שרביב לפיה מחסן זהה למזווה, אולם אני מקבל את המסקנה, על בסיס גזרה שווה כמבואר לעיל.חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


יש להעיר כי ניתן גם להתקין אורור חשמלי
חזי (יום שישי, 17/02/2006 שעה 16:37) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ואז שטח החלון (פתח-האורור) יכול להיות הרבה פחות.
_new_ הוספת תגובהיש להעיר כי ניתן גם להתקין אורור חשמלי
אב''ע (יום שישי, 17/02/2006 שעה 17:01)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נכון, אך עיקר המאמר הוא על שיטת הפרשנות הבאה לידי ביטוי בנוגע לחלון ממש
_new_ הוספת תגובהתודה לך דוקטור יקר!!
רמי נוי (יום שישי, 17/02/2006 שעה 23:56) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מזה חודשים שאני מתעורר באמצע הלילה בבהלה , כשזיעה קצרה מכסה את מצחי- כלום דין מחסן כמזווה? או שמא דין מזווה כמחסן? ואולי הא בהא לא תליא? האם מאיר את עינינו פסק דין שרביב כעמוד האש ההולך בפני המחנה או שמא מפזר פסק דין שרביב מסך כבד של עשן על כל סוגיות חוקי הבנייה?

והנה בא יקרנו הדר''ר בן עזרא ובמאמר קצר אך קולע, פשוט אך חריף , מפזר את הערפל מסוגיה סבוכה זו!!

''איני מקבל את הפרשנות של פס''ד שרביב לפיה מחסן זהה למזווה, אולם אני מקבל את המסקנה, על בסיס גזרה שווה כמבואר לעיל'' אומר לנו האינג'יניר הנכבד , ואני חובט במצחי ואומר לי :אאוריקה!! איך לא חשבתי על זה קודם!!

כה לחי ושבת שלום!!
_new_ הוספת תגובהתודה לך דוקטור יקר!!
יובל רבינוביץ (שבת, 18/02/2006 שעה 0:36)
בתשובה לרמי נוי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מזה חודשים אני מייגע את מוחי בשאלה, היש סיכוי לעמנו השסוע? האם יימצא אי פעם מכנה משותף לחזי ולרמי נוי?

כעת באיבחה אחת פיזר מר נוי את הערפל: אכן יש מכנה משותף. שניהם טורחים לתקוף מי שכותב מאמרים שלא מעניינים אותם.

אכן התיר מר נוי את הקשר הגורדי ולימדנו שהמכנה המשותף הוא לעולם נמוך.

ובתובנה מתמטית זו אאחל גם אני שבת שלום לכותבי ההבלים לדורותיהם.
_new_ הוספת תגובהבוקר טוב גם לך דוקטור יקר עוד יותר!
רמי נוי (שבת, 18/02/2006 שעה 8:49)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שהרי משופעת ארץ הצבי בדוקטורין למיניהם המעשירים דעתו של אדם ומרחיבים הנפש.

מה לך כי נזעקת וחשדת בכשרים? האם חלילה באתי לקלס ונמצאתי מקלל? קרא נא שוב את דברי ולא תמצא בהם אלא דברי שבח והלל למאמרו המצוין של הדוקטור בן עזרא.

לפיכך אנו חייבים להודות להלל לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס לשבח לפאר לרומם ולגדל את מאמרו הנפחא של אבן עזרא, נצר לתלמידי חכמים, צורבא דרבנן, מאמר שייזכר להצח כאבן הראשה של ההגות ההנדסית משפטית בתחום הבניה.
_new_ הוספת תגובהתודה לך דוקטור יקר!!
צבי מעופף בארץ (שבת, 18/02/2006 שעה 9:20)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין צורך להתרגש - בסך הכל טרול שמחפש תעסוקה. http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_fo...
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי