פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_3580

יגאל עמיר, זכויות והחוק
דוד סיון (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 6:00)


יגאל עמיר, זכויות והחוק

ד''ר דוד סיוןעמיר הורשע ברצח ראש הממשלה רבין ובפציעתו של המאבטח יורם רובין בנסיבות מחמירות, ונדון למאסר עולם (חובה)...
פסק דין, רע''ב 5614/04, סעיף 2

הכפפת מערכת המשפט וזרועות האכיפה לצרכי השלטון והתעמולה היא דרך המלך לפירוק הדמוקרטיה, הרודנים הגדולים בעולם עשו זאת כבר בתחילת התהליך. קל לעשות את זה בישראל, שבה כל תחום החיים מחולק בין הימין לשמאל. הימין מתורגל לפחד מהצל של עצמו, במיוחד בכל מה שקשור ברצח רבין. השמאל מרוצה מקריסת החוק, כי עד כה מי שנפגע, זה היריב...
כך סיכם מושקוביץ את המאמר שלו שעוסק ב'הפרת זכויות' של האסיר יגאל עמיר. זהו אכן נושא שהעיסוק בו הוא כמו הנחת מראה מול פנינו, מעין מבחן איך אנחנו רואים את זכויות האזרח. לכן זהו נושא ראוי לדיון. הטענה המרכזית של המאמר היא ששירות בתי הסוהר (שב''ס) מפלה בין יגאל עמיר ואסירים אחרים כולל רוצחים, סוחרי סמים, אנסים, מחבלים בכירים ועוד. רוח המאמר היא שיגאל עמיר הוא אסיר רגיל כמו רוצחים אחרים.

בדיון שהתפתח ביקשתי לברר על איזה הפרות חוק מדובר (כולל איזה חוק הופר) במקרה של יגאל עמיר (הבעיה). חוץ מקשקושים של חכמולוגים לא הוצגו שם התשובות. לכן יצאתי לחפש את התשובות בעצמי. המאמר מציג את מה שמצאתי.חלק ניכר מזכויות האסירים נובעות מהתפתחות ותקדימים משפטיים שהפכו לחלק מהנהלים של השב''ס. אסירים שמוגדרים ביטחוניים לא יושבים באותם תנאים כמו האסירים הפליליים. יש כמה נקודות התייחסות ספציפיות שמבססות הרעת תנאים עבורם, בהשוואה לפליליים. בעיקרון כל בקשה נשקלת לגופה כאשר התוצאה תלויה מאד במציאות ותלויה מאד בשיקולים ביטחוניים.

בזכות הפעילות של גופים כמו האגודה לזכויות האזרח נחקקו כמה חוקי יסוד ששינו באופן מהותי את התייחסות והנהלים של מערכות אכיפת החוק. במקרה בו אנחנו דנים 'חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו' מהווה בסיס לדיון. כעת כל החלטה של שב''ס, או כל גורם אחר, עומדת לביקורת שיפוטית של בג''ץ ולכן אי-אפשר לטעון שמדובר בקריסת החוק כאשר בקשות בנושא זכויותיו של אסיר נדחות. זה נכון גם במקרה שמדובר בבקשות של האסיר יגאל עמיר.

מתברר שבענין שלנו די קל למצוא תשובות טובות. בעקבות שיחת טלפון ל'אגודה לזכויות האזרח' קיבלתי קבוצת מכתבים שמבהירה חלק ניכר מהתשובות. עד בערך הקיץ של שנת 2005 טיפלה האגודה לזכויות האזרח גם בעניינו של יגאל עמיר עד אשר הוא ויתר על שירותיה. לכן המכתבים של האגודה מבהירים איזה זכויות של יגאל עמיר הופרו ועל מה מבוססת הטענה. על פניו, עד לתאריך 26 ביולי 2005, מדובר בזכויות הבאות:
  1. מיגאל עמיר ולריסה טרימבובלר נשללה הזכות להינשא שלא כדין והם מצאו פתרון יצירתי: נשואי שליחות.
  2. כמו שמדי פעם עושה משרד הפנים גם הפעם הוא סירב שלא כדין לרשום את הנישואין במרשם האוכלוסין. עוה''ד של האגודה מציין ש''לשר הפנים אין כל שיקול דעת בעניין זה'' (יגאל עמיר - רישום נישואין).
  3. השב''ס פגע בפרטיותו של יגאל אמיר שלא כדין כאשר התיר לערוץ 10 לצלם בתאו של יגאל עמיר ללא רשותו המפורשת (יגאל עמיר - פגיעה בפרטיות).
על פי המידע שבידי, הזכות להינשא לא עמדה למבחן משפטי ומאחר והזוג מצא דרך להינשא הרי שאין יותר הפרה בהקשר המצומצם הזה. אם אני מבין נכון שתי ההפרות האחרות כבר תוקנו ולא מעט בזכות המעורבות של 'האגודה לזכויות האזרח'. במקרה שלפנינו, עורכי הדין של האגודה פעלו על בסיס חוק הגנת הפרטיות, ו'חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו'. הם עשו זאת גם על ידי פניות לבג''ץ וגם באמצעות התכתבות עם הגופים הרלוונטיים.

זה אותו הגוף ליברלי שדואג לרישום נישואין של מוסלמים שנערכו בישראל. זאת אותה האגודה שמעורבת גם בטיפול בזכויות של חקלאים פלשתינאים שהמדינה ניכסה את קרקעותיהם באמצעות גדר הביטחון ו'חוק נכסי נפקדים' (רשויות אכיפת החוק ושומרי החוק).העובדה הכי חשובה שמהווה את הסיבה העיקרית שהאסיר יגאל עמיר מקבל 'יחס מיוחד' לא הוזכרה עד לרגע זה. אבל מי שקורא את פסק הדין בעניין ההתייחדות (פסק דין, רע''ב 5614/04) מגלה זאת חיש מהר. יגאל עמיר סוּוַג כ'אסיר ביטחוני' דבר שהטיל עליו מגבלות שונות (סעיף 3) שלא מוטלות על אסירים פליליים – רגילים. בית המשפט העליון מסביר שהזכות להתייחדות רשומה בנוהל 04-06, על פי תקדים וייל, שהוכרע עוד לפני חקיקת 'חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו' התקדים הזה הפך את ההתייחדות לזכות שקיומה מובן מאליו (סעיף 21).

אלא שהשיקול הביטחוני הכריע את הכף בנושא:
עיקר הוא, כמובן, לא בסיווג העבירות שעבר עמיר – עבירות ביטחון מובהקות וחמורות – אלא בסיכון הנשקף ממנו כהיום הזה על רקע הידוע לנו עליו. לענין זה ניתן להבחין ברובדי-סיכון הנערמים אלה-על-גבי-אלה ואשר בעוצמתם יוצרים הם סיכון שהמשיב חושש מפניו.
פסק דין, רע''ב 5614/04, סעיף 28
עמיר כשל בנסיונו להוכיח שבמהלך השנים פחת הסיכון הנשקף ממנו (סעיף 30). לכן דחו שלושת שופטי ההרכב את בקשתו של יגאל עמיר לערער על החלטתו של השב''ס (המשיב) שלא לאשר את ההתייחדות. ההחלטה של השב''ס מתאריך 5.3.2006 לאשר הפריית מבחנה עוכבה באמצעות צו ביניים נגד ההפריה שהגישו 2 מחברי הכנסת הקודמת (העתירה, צו הביניים).


כדי לדון כראוי בנושאים כמו הזכויות של יגאל עמיר מן הראוי שיוצגו כל העובדות החשובות באמת. בעיקר אם מדובר בעובדות שהן המקור והבסיס להגבלות ול'הפליה' על ידי רשויות אכיפת החוק.

גם יגאל עמיר, האסיר הביטחוני, הוא בן-אדם שראוי לכבוד ולכן צריך לשאוף שיקבל את מירב הזכויות שהמציאות מאפשרת. יחד עם זאת, עד היום המציאות של אסירים, וגם של אזרחים 'שומרי חוק', מוגבלת על ידי הטיעון-השיקול הביטחוני. השיקול הזה משחק תפקיד לגיטימי וחשוב בהתנהלות מערכת אכיפת החוק ובביסוס ההגבלות על כבוד האדם וחירותו. הטיעון הזה היה גם הבסיס להחלטת הרוב בנושא חוק האזרחות (חוק האזרחות כשר). העיקר, עד היום לא נמצא בבית המחוקקים שלנו הכוח שיבטל את הלגיטימיות של הטיעון הזה.

לאור מה שהצגתי כאן אפשר אולי לטעון שמערכת אכיפת החוק חורקת. אבל מכאן ועד דיבורים על קריסת החוק המרחק הוא רב. כפי שראינו יש מי שדואג, גם עבור קיצוני הימין, וגם עבור הפלשתינאים, ושומר על מערכת אכיפת החוק. כפי שראינו יש בידי אסירים, גם יגאל עמיר, כלים שהציבה מערכת אכיפת החוק כדי להילחם על זכויות שהם חושבים שהשב''ס אמור להבטיח את קיומן עבורם.הם כבר באו ולקחו אנשים מהשמאל, מהימין וגם בעלי גוון פוליטי אחר. לא אהבתי שהם באו לקחת ולא חשוב את מי. לא אהבתי כאשר הם באו לקחת את אהרונצ'יק כהן, את ישראל בר, את אודי אדיב, את ואנונו, את אנשי המחתרת היהודית, את יגאל וחגי עמיר ואחרים. אבל לא שכחתי שהטלתי עליהם משימה לשמור ולהבטיח את עתידי תמורת חלק מהחופש שלי, שלנו.

מי שהשלים עם חוק האזרחות לא צריך להיות מופתע כאשר מדובר בהגבלת 'זכויות' של האסיר הביטחוני יגאל עמיר.
מי שהשלים עם ההגבלות שהוטלו על ואנונו לאחר שחרורו לא צריך להיות מופתע כאשר מדובר בהגבלת 'זכויות' של האסיר הביטחוני יגאל עמיר.http://www.faz.co.il/thread?rep=77595
מאיפה זה בא?
מיץ פטל (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 8:47)

''גם יגאל עמיר, האסיר הביטחוני, הוא בן-אדם שראוי לכבוד ולכן צריך לשאוף שיקבל את מירב הזכויות שהמציאות מאפשרת''.

אני לגמרי לא מסכים, ואני לא מבין מאיפה זה בא. ''ראוי לכבוד''? אפילו במשמעות הצרה ביותר של ''כבוד'' שאני מעלה בדעתי, לא נראה לי שכל אדם באשר הוא ראוי לו, בלי קשר למעשיו ובחירותיו. הפירוש היחיד של המשפט הזה שמתקבל על דעתי הוא שאין זה ראוי שישפילו או יבזו את עמיר (ובאופן קונקרטי, זה נוגע למשל לפרסום פומבי של צילומים שלו). כך גם בהמשך: לא נראה לי בשום אופן שיש לשאוף שכל אחד יקבל את המירב האפשרי, אלא להיפך: יש מעט מאד זכויות שאין לפגוע בהן בשום מקרה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77597
תודה על ההערה
דוד סיון (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 10:45)
בתשובה למיץ פטל

האמת היא שלא חשבתי מספיק טוב כאשר כתבתי את המשפט.
אבל אפשר גם להגדיר את ה''כבוד'' כך שהמשפט המצוטט יסתיים כך: 'מינמום הזכויות שהמציאות והחוק מאפשרים'.

אני מעריך שאתה היית מעדיף את הניסוח החדש - גם אני.

תודה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77603
האם מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי?
יוני (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 12:56)

''...מי שהשלים עם חוק האזרחות לא צריך להיות מופתע. . .''

כיצד אתה מבטיח שמדינת ישראל תהיה מדינת העם היהודי?

http://www.faz.co.il/thread?rep=77606
הנושא הוא תנאי המעצר והזכויות של יגאל עמיר
דוד סיון (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 14:39)
בתשובה ליוני

הקשר בין תנאי המעצר של יגאל עמיר וחוק האזרחות הוא השיקול הביטחוני.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77610
הנושא הוא תנאי המעצר והזכויות של יגאל עמיר
לוי (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 16:55)
בתשובה לדוד סיון

אין כל סיכון בטחוני בהתיחדות של יגאל עמיר עם אישתו . הטיעון של השבכ הוא שקרי והפרקליטות מקיאה אותו לפני בית המשפט .

http://www.faz.co.il/thread?rep=77604
בוא נתחיל מהתחלה
בועז מושקוביץ (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 13:41)

מה זה ''הוגדר כאסיר ביטחוני''? אני בדרך כלל חושש מהצורה הפסיבית של הפעלים. אני מעדיף ''גרום ... הגדיר את יגאל עמיר כאסיר ביטחוני מסיבה...''
אשמח אם המחבר ימלא את החסר.
מלבד סיפוק יצריהם של טוקבקיסטים מתלהמים - מה הסיבה במעקב מצלמות רצוף? מה הם ראו שם בעשר השנים האחרונות, שמצדיק את זה?
אשמח לא פחות, אם יבאר לי המחבר את השאלה התמוהה מדוע על יגאל עמיר להוכיח, שלא נשקפת ממנו סכנה ולא על הפרקליטות להוכיח שהיא אכן נשקפת?
האם גם על לריסה עמיר להוכיח, שלא נשקפת ממנה סכנה? באיזו סכנה מדובר בכלל?
איך מתייחס שב''ס לבקשותיהם של אסירים ביטחוניים אחרים? האם גם הם מוכרחים לפנות לבית משפט על כל בקשה? תארתי במאמרי במספר מלים את חיי האסירים בכלא מגידו, אבל לא מצאתי התייחסות לכך כאן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77607
גם המחבלים הם אסירים ביטחוניים
צדק (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 14:43)
בתשובה לבועז מושקוביץ

ויש להם תנאים יותר טובים מאשר להרבה אזרחים ישראלים חופשיים.
הם מקבלים אוכל לפי הזמנתם, מבשלים אותו בעצמם,
( בישול אומר, החזקת כלים המסכנים את הביטחון !! ).

סגל הכלא לא מעיז להיכנס למאהל שלהם ללא תיאום והסכמה עם מנהיג המחבלים במאהל.
יש להם אוטונומיה בכלא.
ביקורים רבים, לימודים על חשבוננו, טלפונים סלולריים,
העברת הוראות לביצוע מעשי טרור.
ואף אחד לא עוקב אחריהם 24 שעות ביממה ואפילו לא שעה ביממה.

כי עבור השמאלנים, רוצחי יהודים אינם סכנה בטחונית.
הם סתם עובדים סניטריים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77608
אני מעדיף דברים אחרים
דוד סיון (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 15:09)
בתשובה לבועז מושקוביץ

1. קרא את פסק הדין בנושא ההתייחדות (סעיף 3) בו מוזכר הסיווג כ'אסיר ביטחוני'. הסיווג הזה (ההגדרה) עושה הבדל מהותי בין תנאי המאסר, וזכויות של יגאל עמיר לבין אלו של אסירים לא ביטחוניים (פליליים).

2. בפסק הדין בנושא ההתייחדות ישנם הסברים מדוע יגאל עמיר נחשב סיכון ביטחוני. אותי הם מספקים. מי שהזכויות שלו מוגבלות בגלל הטענות הללו ודאי ירצה לשכנע את בית המשפט שזה לא כך, אם הוא רוצה לבטל או למנוע את ההגבלות.

3. אני חושב שהבהרתי את עמדתי ביחס למה צריך השב''ס לעשות - לנהוג בהתאם לחוק.
אם בכלא מגידו לא נוהגים על פי החוק צריך לתקן את המצב כך שהחוק יקויים.
אם אכן אני מקווה שהעלית את הטענה הזאת בפני מנהלי כלא מגידו. בכל מקרה אי-קיום החוק במקום אחד לא מצדיק אי-קיומו במקום אחר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77612
אני מעדיף דברים אחרים
לוי (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 17:03)
בתשובה לדוד סיון

אי קיום החוק במקום אחד וקיומו במקום אחר הוא מעשה תועיבה . דהינו עבירה שיש עמה קלון .
נאמר לפני 3500 שנה איפה ואיפה תועבת ה' כל עושה אלה .
וכל זאת בנוסף לעובדה שלא יגאל עמיר רצח את יצחק רבין .

http://www.faz.co.il/thread?rep=77613
אני מעדיף תשובות ברורות
בועז מושקוביץ (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 18:02)
בתשובה לדוד סיון

1,2. בבקשה, תדביק כאן את הציטוט מפסק הדין, שאתה מתכוון אליו. תצטט פסקי דין או כל דבר אחר, אבל אני מבקש תשובה ברורה לשאלה ברורה: מה הסיכון הביטחוני מאסיר הנמצא 10 שנים בבידוד ומעקב קפדני? מי שמגדיר את האסיר כ''ביטחוני'' זה כנראה השב''כ. מדוע יגאל עמיר הוא ''בטחוני''? מה הסיכון הנשקף מלריסה?

3. כשאני שירתתי במגידו, זה היה מתקן צבאי, למיטב זכרוני מאז הצבא העביר את הכלא לשב''ס. אני לא יודע מה קורה שם עכשיו. נתתי את הדוגמה של מגידו כדי להמחיש את היחס כלפי אסירים ביטחוניים ''רגילים'', שהם מגדירים את עצמם כמסכנים את ביטחון מדינת ישראל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77616
אז אתה מעדיף
דוד סיון (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 20:31)
בתשובה לבועז מושקוביץ

סעיפים 17 (שגם מסביר את הסיווג הביטחוני), 18, 19, גם סעיפים 28 - 32, וגם 33 - 35 מסבירים מדוע עמיר הוא אסיר ביטחוני. אני מקבל את ההסברים הללו.

ב. אם, כפי שציינת כעת, הסיפור על כלא מגידו לא ממש רלוונטי מדוע לעסוק בו?

http://www.faz.co.il/thread?rep=77625
אז אתה מעדיף להיות קונפורמיסט
בועז מושקוביץ (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 23:08)
בתשובה לדוד סיון

בית המשפט העליון מכסתח את עצמו בפני אפשרויות תיאורתיות ומשווה בין יגאל עמיר לבין האסירים, שמאחוריהם עומדים חמאס ואש''ף. מי עומד מאחורי יגאל עמיר? למה הכל מבוסס על מידע חסוי? אחרי 10 שנים בבידוד והאזנה לשיחות טלפון - אילו הנחיות הוא יכול להעביר למי? אם מישהו רוצה לרצוח את ראש הממשלה - הוא זקוק היום להנחיות של יגאל עמיר?
למה כל כך הרבה סודות? מתנהלת חקירה סמויה נגד מישהו או הערפל הסמיך הוא הכסתח של השב''כ?
את הסיווג שלו כאסיר ביטחוני היה צריך לבטל מזמן, הוא קיים למען שימוש פוליטי-תעמולתי.
לגבי לריסה - כתבתי, היא העיזה לדבר עם אלישבע פדרמן ויורם שקולניק, שומו שמיים! שקולניק אף פעם לא היה חבר באירגון טרור. פדרמן זוכה עד היום בעשרות תיקים...
בגלל זה לא נותנים לו להוציא מן הכלא תרגום ספרה של לריסה? האם אלה ''המסמכים'', שהיא ניסתה ''להבריח''? זו ההוכחה, שהיא עלולה לשתף םעולה עם תוכניות רצח פוליטי?
בגלל זה שב''ס לא מחזיר תשובות?
אגב, יש בישראל כמה וכמה גברים, שנפלו קורבנות לגנבת זרע - האם אלי פימשטיין מוגדר ''ביטחוני''?

כתבתי על כלא מגידו, כי זה לא בארץ אחרת והייתי שם בתקופה, שיגאל עמיר כבר היה כלוא, זה בכל זאת רלבנטי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77615
הסיכון
יונה סוקולובסקי (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 18:37)

''עיקר הוא, כמובן, לא בסיווג העבירות שעבר עמיר – עבירות ביטחון מובהקות וחמורות – אלא בסיכון הנשקף ממנו כהיום הזה על רקע הידוע לנו עליו. לענין זה ניתן להבחין ברובדי-סיכון הנערמים אלה-על-גבי-אלה ואשר בעוצמתם יוצרים הם סיכון שהמשיב חושש מפניו.''

ציטוט זה וציטוט דברי השופטים אודות ערימת הסיכונים הגואה של יגאל עמיר אינם ברורים לי?
איזה סיכון בטחוני נשקף ממנו אם יתייחד עם אשתו?
האם על-ידי התיחדותו של עמיר יירצח ראש הממשלה?

http://www.faz.co.il/thread?rep=77627
מדובר בבעלי דמיון פרוע
צדק (יום ראשון, 21/05/2006 שעה 23:26)
בתשובה ליונה סוקולובסקי

הם מדמיינים את שוחטי הילדים היהודים,
כפייה המרחפת ביער ומפזרת ניצוצות של אור.
הם מדמיינים את הרוצח הסדרתי ברגותי,
כסנטה קלאוס המחלק מתנות לילדים.

אז מה בעיה בשבילם לדמיין סיכונים ביטחוניים
מאדם שהולך להשתין עם מצלמה בתחתונים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77629
מדובר בבעלי דמיון פרוע
יונה סוקולובסקי (יום שני, 22/05/2006 שעה 6:10)
בתשובה לצדק

דמיון פרוע?
אני חושב שמדובר באנשים העושים את החוק פלסתר. מטים אותו למאויי ליבם ושגיונותיהם ואין מה שיבלום אותם שהרי הם השופטים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77631
מעניין
דוד סיון (יום שני, 22/05/2006 שעה 6:34)
בתשובה ליונה סוקולובסקי

מה דעתך על החלטת השופטים בנושא חוק האזרחות?
מה דעתך על ההגבלות שהוטלו על ואנונו לאחר שריצה את עונשו (שפסק לו בית המשפט)?

http://www.faz.co.il/thread?rep=77633
מעניין
לוי (יום שני, 22/05/2006 שעה 7:15)
בתשובה לדוד סיון

דעתי על חוק האזרחות היא שמדינת ישראל הוקמה במטרה לשמש כמדינה יהודית אז אין סיבה להעניק אזרחות למי שאינו יהודי . מה הבעיה שלו ושלה לגור ברמאללה ?
אגב , אני מכיר ישראלי אשר התחתן עם שויצרית . עובדה זו לא זיכתה אותו באזרחות שוויצרית .
ביחס לווענונו זו פשלה עלובה של השבכ . החברמן הזה הידע שלו בנושא הגרעיני הוא אפס מאופס . הוא היה בסהכ טכנאי זוטר . התמונות שמכר לא מסגירות כלום . מדובר בתאים חמים הקיימים בכל מעבדה כימית גרעינית .
הסיפור על דימונה ומה עושים שם שולשל ע''י ברז מזמן . עד היום לא ברור לי אם במתכוון ואם ברשלנות .
וענונו היה סמלני והשבכ במקום לעקוב אחריו התרשל בצורה קיצונית .במקום זה הם מזבלים את השכל עם יגאל עמיר .

http://www.faz.co.il/thread?rep=77634
נראה אם הבנו אותך
דוד סיון (יום שני, 22/05/2006 שעה 7:40)
בתשובה ללוי

את הנימוקים, הביטחוניים והאחרים, שמגבילים זכויות בקשר להתאזרחות מותר וצריך שנכניס לספר החוקים שלנו. האם זו כוונתך?

האם מותר וצריך להגביל זכויות של אסירים ואסירים לשעבר מאותן סיבות?

http://www.faz.co.il/thread?rep=77645
נראה אם הבנו אותך
לוי (יום שני, 22/05/2006 שעה 9:21)
בתשובה לדוד סיון

מקובל במערכת המשפטית המושחתת שיש חוקים שיש לאכוף אותם ויש חוקים שאפשר להתעלם מהם .
יותר מכך ישנם פושעים שיש לתבוע אותם ויש פושעים שמוותרים להם .
אילכך אין משמעות אמיתית לחוקים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=77647
מעניין
יונה סוקולובסקי (יום שני, 22/05/2006 שעה 9:41)
בתשובה לדוד סיון

את דעתי על החלטת השופטים בנושא חוק האזרחות איני יכול לאמר כי אין לי דעה על כך. החלטתם בנושא זה היתה מין החלטה פרוצדוראלית המשאירה מצב נוכחי לפרק זמן כלשהו ובזמן זה יצטרך להתקבל חוק אחר או שבית המשפט יתכנס שוב ויכריע על ביטול החוק הנוכחי. פרק הזמן הזה הוא תשעה חדשים, כך הבנתי. בית המשפט נושא את דגל אי-ההחלטה ואת דגל הדחיה והדחיה החוזרת ובכך אין כל חדש.
אשר להגבלות שהוטלו על ואנונו אחר ריצוי עונשו דעתי היא שזו ענישה נוספת לעונש המאסר שריצה. נקמנות קטנונית כנגד איש שאינו יכול להזיק יותר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77905
מעניין
יונה סוקולובסקי (יום שני, 29/05/2006 שעה 11:06)
בתשובה לדוד סיון

האם השם סיגל חיימוביץ אומר לך משהו?
אולי אתה זוכר מה קרה לרוצחי דרק רוט?
לפי התגובות שאני קורא כאן ושומע ברדיו לגבי יגאל עמיר בלבד אני מתרשם שחלק ניכר בציבור היה מעדיף לסרס אותו.
אז למה לו את הזוג חיימוביץ? מי שהם רצחו לא היה יכול להיות ראש ממשלה אלמלא הרגו אותו?
הרצח שהם ביצעו היה בטחוני באותה מידה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77908
רק לא לשכוח שהרוצחים הם שמאלנים
צדק (יום שני, 29/05/2006 שעה 11:22)
בתשובה ליונה סוקולובסקי

ושמאלנים רוצחים זה דבר והיפוכו במכבסת בולשביקיה.

ליהי גלוזמן הרוצחת שקיבלה מעמד של עד מדינה,
כאשר כל פורעי החוק השמאלנים שותקים.
כי הרוצחת הזו שייכת למשפחת השמאל,
היא אחייניתה של נורית גלרון, אשתו של רפי רשף.

---

אביו של רוצח דרק רוט, ארבל אלוני, הוא אהוד אלוני,
עורך דין וקצין משטרה בעבר.
הרצח בוצע מכיוון שהחוק לא טיפל ברוצח בזמן,
הוא ביצע עבירות אלימות קשות קודם לכן.
אך בגלל מעמדו של אביו הוא יצא מהן ללא שריטה,
עד שהגיע הרצח.

--
כך עובד החוק השמאלני הפושע במדינת ישראל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77911
הדברים הללו היו ברורים לי כאשר כתבתי את המאמר
דוד סיון (יום שני, 29/05/2006 שעה 11:38)
בתשובה ליונה סוקולובסקי

לפי ההכרות שלי עם אנשי הפורום ישנם כאן שנים שבעצם חושבים שאת הרוצחים (כל הרוצחים) צריכים לדון למוות. זו הסיבה שישנן כאן תגובות שאומרות שלעמיר (כמו לרוצחים אחרים) לא מגיע מה שנמנע מהקורבן.

אין לי מספיק ידע בחוקים אבל אני מבין שיש הבדל שנקבע על ידי המעמד 'הביטחוני' שנותנים לאסיר. אם לא נראה לך הקטע הזה יש דרכים לגרום שישונה.

דבר אחד נראה לי שלא צריך לדאוג: יגאל עמיר יצליח להיות אבא וגם לקיים יחסי אישות, למרות המכשולים. לדעתי זה רק עניין של זמן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77929
הדברים הללו היו ברורים לי כאשר כתבתי את המאמר
יונה סוקולובסקי (יום שני, 29/05/2006 שעה 14:55)
בתשובה לדוד סיון

הייתי צריך להבין זאת מלכתחילה ואם תגובתי הקודמת נדמתה לך כהתנפלות הריני מתנצל.
לאבהותו העתידית של עמיר איני דואג במיוחד. אני מודאג ומוטרד מהחרות שנטל השב''ס לעצמו. החרות להתעלל באסיר. לדעתי אין האיש הזה צריך להיות שונה בעיני הסוהר מכל האחרים כי כאמור יש בידיהם חבורת רוצחים, בוגדים ומנוולים שלא היית רוצה להתקרב אליהם ללא נשק בידך.
כל הפרשיה המתחוללת סביב אסיר זה בלבד מדגישה דווקא את נבזותו ורוע לבו של הסוהר.
מה שהתחולל סביב אחיו וסביב מרגלית הר שפי הפכה את בית המשפט הישראלי למוסד חסר אמינות והגיון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77935
הדברים הללו היו ברורים לי כאשר כתבתי את המאמר
לוי (יום שני, 29/05/2006 שעה 17:34)
בתשובה ליונה סוקולובסקי

אתה טועה אדוני . ההתעללות במרגלית בחגי וביגאל חשפו את עומק השחיתות של המערכת המשפטית ושל מערכת האכיפה כולה הרבה יותר מחוסר אמינות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=77939
אני חושב שזו טעות
דוד סיון (יום שני, 29/05/2006 שעה 18:56)
בתשובה ליונה סוקולובסקי

הסיפור של יגאל עמיר אינו שונה מזה של האסירים האחרים
שהוגדרו כביטחוניים. אני מכיר לפחות בן אדם אחד שזה היה היחס אליו וזה נמשך לאחר שיצא מבית הסוהר.

עוד נקודה חשובה בהקשר הכללי.
אם תבחון מי מתעסק בזכויות של עמיר ומי מתעסק בזכויות של ואנונו תמצא שהם מתחלקים לפי קווים פוליטיים. יוצאת מכלל זה היא האגודה לזכויות האזרח.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77977
אולי מספיק עם הצביעות?
עמיש (יום שלישי, 30/05/2006 שעה 11:02)
בתשובה לדוד סיון

יגעל עמיר אינו רוצח פלילי מן המניין, אין כל דמיון וזהות בין רצח פלילי, יהא אשר יהא לבין רצח פוליטי מהסוג שביצע עמיר.
עמיר לא נכלא על מנת לתקן את דרכיו או על מנת לשקם אותו או על מנת להגן על החברה. הוא אינו פושע פלילי ואילו היה נשאר חפשי אני משוכנע כי לא היה ממשיך את חייו כפושע.

עמיר נמצא בכלא רק על מנת להענש, ולטעמי הוא צריך להענש בצורה החמורה ביותר האפשרית.
ואם במסגרת זו ניתן באופן חוקי למנוע ממנו דבר מה, לקפח אותו בדבר מה, להתעלל בו בדבר מה, להציק לו, להגביל אותו וכל דבר אחר, מבחינתי זה בסדר.
ואכן, יש מקרים שבהם מערכת הכליאה מאפשרת לאסירים להנשא, לצאת לחופשות, להתייחד וכו', ויש מקרים בהם היא אינה מאפשרת. אני מניח שהכל נעשה במסגרת הסמכויות המוקנות למערכת זו בחוק הישראלי.
אם החוק מאפשר להציק לעמיר, לאחיו ולשאר בני ביתו, אין לי אלא לשמוח על כך ולקוות כי ימשיכו בדרך זו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77982
אולי מספיק עם הצביעות?
צדק (יום שלישי, 30/05/2006 שעה 11:23)
בתשובה לעמיש

אכן, פושע בולשביקי ופורע חוק למהדרין.

כך בדיוק תירצו כל פושעי העולם את פשעיהם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77985
אני חייב לומר שדווקא דעתך זו
א. פרקש (יום שלישי, 30/05/2006 שעה 12:31)
בתשובה לעמיש

תאפשר בעוד כמה שנים לקצוב את עונשו של הרוצח.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77986
אני חייב לומר שדווקא דעתך זו
עמיש (יום שלישי, 30/05/2006 שעה 12:36)
בתשובה לא. פרקש

אני לא מבין למה אתה מסיק כזו מסקנה.
מכל מקום כרגע החוק קובע כי אין לקצוב את ענשו ואין לחנון אותו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=78007
אני חייב לומר שדווקא דעתך זו
לוי (יום שלישי, 30/05/2006 שעה 21:16)
בתשובה לעמיש

בעוד זמן מה יתגלה לעין כל שיגאל עמיר לא רצח את רבין ואז יפסקו לו פיצויים על התעללות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=78025
יגאל עמיר בבעיה בכל מקרה
צדק (יום רביעי, 31/05/2006 שעה 10:59)
בתשובה ללוי

כי הוא שיתף פעולה עם ה''רצח'' המתוכנן,
אבל מפעיליו ''בגדו'' בו והפכו את המקרה
לרצח אמיתי.

הסיכוי שלו קלוש על אף שהשקר בולט לעין.
הפושעים רבים מאד, חזקים מאד ופרושים בכל מוקד כוח.
הם לא יתנו לאף אחד לגלות את האמת.

ראה מקרה ילדי תימן שגם בו הפושעים רבים וחזקים.
הם רצחו, והשתיקו בני אדם באיומים ובשוחד.
ו-‏50 שנה לאחר ביצוע הפשע אף פושע לא נחשף ולא הועמד לדין.

העיקר שאנו לא שוכחים להתלונן על מדינות
שאינן מעמידות לדין פושעים נאציים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=78008
אני חייב לומר שדווקא דעתך זו
א. פרקש (יום שלישי, 30/05/2006 שעה 21:37)
בתשובה לעמיש

בטעות יסודה. ועדת השחרורים לא יכולה לעשות כלום בעבורו. הנשיא יכול גם יכול לחון אותו.

ולפי עמדותיך בעניין, שכנראה מבטאות דעות של קבוצות נוספות בשמאל לגבי מהותו של העונש וסיפוק הצרכים הפסיכולוגיים שלך, אני בהחלט חושב שהטאבו בעניין יישבר ושיהיה נשיא בעתיד שיחון את הרוצח.

http://www.faz.co.il/thread?rep=78009
כמדומני שאתה טועה
עמיש (יום שלישי, 30/05/2006 שעה 21:42)
בתשובה לא. פרקש

יש חוק הקובע כי הוא לא יקבל חנינה לעולם.
על מנת שנשיא כלשהו יחנון אותו יהיה צרך בשנוי החוק.

http://www.faz.co.il/thread?rep=78018
תבדוק את עצמך כדי שלא תופתע,
א. פרקש (יום רביעי, 31/05/2006 שעה 7:31)
בתשובה לעמיש

כי עדיין לא חוקק חוק שמגביל את סמכויותיו (המצומצמות בלאו הכי) של הנשיא.

http://www.faz.co.il/thread?rep=78042
תבדוק את עצמך כדי שלא תופתע,
לוי (יום רביעי, 31/05/2006 שעה 21:37)
בתשובה לא. פרקש

יבחר נשיא שאינו נמושה ואינו חותמת גומי ואז יעניק לו חנינה . שר המשפטים לא יחתום ילכו בגצים ויהיה קצת בלגן .
אגב , אדנהאור כאשר היה נשיא גרמניה סרב לחתום על מינוי לשופט מי שהוא שהיה בעל עבר נאצי . נוצר משבר חוקתי כי הנשיא אמור היה להיות חתמת גומי והוא לא הסכים לשחק בתפקיד זה .
איזה נשיא עם ביצים יכול לעשות הסטוריה .
אם כל אנשי הציבור הם זבלים הכל מתגלגל על מי ביוב הזורמים לאיתם .

http://www.faz.co.il/thread?rep=78392
תבדוק את עצמך כדי שלא תופתע,
יהודה-אודי דוכן (יום רביעי, 07/06/2006 שעה 22:21)
בתשובה ללוי

אין מה לבדוק ולא תהיינה שום הפתעות בדרך ניהולה של המדינה. השלטון בישראל (משמאל ומימין) ימשיך לבוסס ברפש ובזוהמה, לעסוק בשחיתויות חדשים לבקרים ועם ישראל ימשיך לאכול לוקשים ולסבול מכאבי בטן ובחילות. לא יבּחֵר שום נשיא שאינו נמושה ורק המשיח יגאל את עם ישראל.

מדינת ישראל שגבורי התרבות שלה הם דנה אינטרנשיונל,הומואים ולסביות,שופטים שוטרים חברי כנסת וראשי ממשלות מושחתים,אינה יכולה לשרוד לאורך ימים.

מדינה המפקירה את חייליה למות מבלי לנקוף אצבע כדי להצילם אינה זכאית להמשיך ולהתקיים.

מדינה המתירה לרצוח מיליונים מילדיה בתוך תחומה אינה יכולה לדרוש על עצמה רחמים.

יש דין ויש דיין.

http://www.faz.co.il/thread?rep=78408
תבדוק את עצמך כדי שלא תופתע,
לוי (יום חמישי, 08/06/2006 שעה 7:46)
בתשובה ליהודה-אודי דוכן

איני מופתע .
לתשומת לבך מדינת ישראל אינה ערובה לקיומו של עם ישראל .
אי אלו ציונים ללא ציון תולים את קיום עם ישראל במה יעשה ע''י מדינת ישראל וזו טעות .
עם ישראל התקים לפני ייסור מדינת ישראל וימשיך להתקיים גם אם האנטישמים הישראליים יחריבו אותה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=77632
מדובר בבעלי דמיון פרוע
לוי (יום שני, 22/05/2006 שעה 7:00)
בתשובה לצדק

הם לא מדמינים . הם משקרים במצח נחושה . השופטים יודעים שהם משקרים ומיכוון שמהלך שיקרי זה תומך בעמדתם הפוליטית האנטישמית הם בולעים שקרים אלו בשקיקה ומשלשלים את פיסקי הדין המושחתים שלהם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77637
הבעיה שלך: טובל והשרץ בידך
סתם אחד (יום שני, 22/05/2006 שעה 8:33)
בתשובה ללוי

כל מה שלא פועל לפי השקפתך הפוליטית הוא לא ראוי ואנטישמי. כלל יסוד של הדמוקרטיה: החוק לאחר שנכנס לספר החוקים הוא עיוור, ופרשנותו גם היא עיוורת לשיקולים פוליטיים.

אצלך תמיד השופט הפרשן שדבריו לא מתאימים לשיקול הפוליטי שלך מגונה כשקרן, וכאנטישמי. אתה כמו חתול מוכרח ליפול על הרגליים גם אם נעזרת בשקר בהשמצה. כל העולם חוץ ממך שקרן ואנטישמי

טובל והשרץ בידך מר לוי

כדאי שתסתכל בראי ותבדוק טוב טוב מה אתה רואה

http://www.faz.co.il/thread?rep=77643
הבעיה שלך: טובל והשרץ בידך
לוי (יום שני, 22/05/2006 שעה 9:17)
בתשובה לסתם אחד

אני בודק היטב .
המערכת המשפטית הישראלית מושחתת . לכן אין משמעות לחוקים . הם כחומר ביד המושחת והוא פוסק לפי נטיותיו הפוליטיות . בנוסף לכך המערכות התומכות , היועץ המשפטי לממשלה , הפרקליטות , המשטרה והשבכ מנפוקים שקרים כדי להקל על מלאכת השחיתות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=77644
סיכום נאה ומאוזן לסוגיה שמתרוצצת כבר שנים באינטרנט
א. פרקש (יום שני, 22/05/2006 שעה 9:18)

ואינני דואג בעניין זה כל כל לנוחותו האישית של הרוצח.

יש לי כמה שאלות לסיכום:

1. הרצח מוגדר פעם כ''רצח פוליטי'' ופעם כ''רצח בטחוני'' - האם המשמעות היא משפטית, פרוצדורלית או פוליטית וכיצד היא מתייחסת לאפשרות שעונש יוכל להתקצר בעתיד בהחלטה פוליטית?

2. אם נניח שהרוצח היה סתם מחבל ערבי, האם היה סיכוי סביר שהוא היה יכול ללמוד ולרכוש תואר אקדמי בכלא, להינשא כדין, להתייחד עם נשותיהם בתא אירוח מיוחד אחת לתקופה ולהוליד ילדים כפי ש''מיטב'' ה''מחבלים עם דם על הידיים'' נהנים מהישגים אלה?

3. האם אתה רואה אפשרות בעתיד שממשלת ישראל תשחרר את הרוצח בתמורה פוליטית לארגון מחתרת יהודית שיכולה לקום בעתיד ושתתבצר אולי על אחת מגבעות השומרון לפני פינוי? וכל זאת מתחת לסיסמה של ''איחוי הקרעים'' ושאר בבל''ת?

4. האם אתה לא חושב שכל הסמטוכה הזאת סביב עניין הזכאות לנישואין ולהתייחדות של הרוצח הוא מיותר ומעיד יותר על הציבור וראשיו שעדיין תקועים בצורך להעניש ולא בצורך לרפא ולהתקם הלאה? הרי הציבור למד את הלקח, וכיום באירועים פוליטיים הרבה יותר חריפים ההתלהמות ההדדית בין ימין לשמאל ולהיפך ירדה פלאים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77649
תודה ובבקשה בדוק מייל
דוד סיון (יום שני, 22/05/2006 שעה 11:11)
בתשובה לא. פרקש

השאלה הראשונה היא קצת קשה.
אתחיל ממה שאני מבין מהחומר שקראתי (מכתבי האגודה לזכויות האזרח, שיחה עם עו''ד, ופסק הדין שהצגתי במאמר) ולכן יהיה קשה לחשוב אותי למומחה בעניין.

1. הסיווג כ'אסיר ביטחוני' מביא איתו מגבלות שלא מוטלות על 'אסיר פלילי'. מדובר במשמעות משפטית ופרוצדורלית גם יחד כל עוד האדם במאסר.

לפי הבנתי גם האסירים הפליליים לא מקיימים יחסי אישות בבית הסוהר, אבל יכולים לעשות זאת בחופשות. לפי המציאות היום היות האסיר נשוי מקנה לו זכויות שאין לאסיר הלא נשוי. זו להבנתי אחת הסיבות שיגאל עמיר כל כך נלחם בנושאים הללו. כאשר יהיו ילדים יתרבו הזכויות.

2. ראשית הפרוצדורות לא צריכות להיות שונות לגבי אסירים ביטחוניים אחרים. אם יש הבדלים הדבר צריך להיות מתוקן. מעובדות שאני יודע על העבר הרחוק יותר אני מבין שהבידוד נובע (לפחות חלקית) מההפרדה הפיזית בין האסירים הביטחוניים היהודים לאלו הפלשתינאים. בזמנו היה אסיר אחד שבדיוני השליש ''קנסו'' אותו כי העדיף בגלל ביטחונו האישי לשבת עם הפלשתינאים הביטחוניים.

לפי פסק הדין שקראתי אישור על התייחדות יחייב את בית המשפט לאשר אותו הדבר ל-‏3300 אסירים ביטחוניים שלא זוכים לכך.

3. החשש הזה, שהרוצח ישוחרר למרות שנקבע לו מאסר עולם, מקנן בי. כבר היום ישנם לא מעט אנשים שחשבים שדווקא מגיע ליגאל עמיר פרס על מעשיו. ידוע גם היחס שהיה כלפי אסירי המחתרת היהודית. לכן לא אתפלא אם יש מישהו שכבר כיום חושב על פעילות פוליטית בהקשר הזה.

4. יש כאלו שתקועים בצורך להעניש את עמיר על המעשה מן העבר (זה אולי אופיה של העתירה לצו על תנאי שהזכרנו גם אני וגם מושקוביץ). גם אני תקוע שם במידה מסויימת. מצד שני ברור ששיקולי הביטחון יוצרים העדפה בשב''ס שלא יהיו ליגאל עמיר יחסי אישות. מצד שלישי נראה לי שבסופו של דבר תאושר (משפטית) הפריית המבחנה ועם הזמן גם תאושר ההתייחדות.

5. כל העיסוק בזכויות של יגאל עמיר שלפי פסק הדין מחזיק בכל אותן העמדות שהביאו אותו לבצע את מה שגרם לישיבתו לא משמח אותי. הרי במידה מסויימת הוא פגע בי אישית כמו בכל אזרחי ישראל. מצד שני, צריך כל הזמן לחשוב במקביל מה אני דעתי על זכויות אדם בכלל ואיזה הגבלות אני מוכן לקחת על עצמי לפני שארקוד ברחובות כאשר זכויות של אחרים מוגבלות.

6. על התלהמות מספיק לי מה שקורה בפורום כדי להבין שהירידה עליה אתה מדבר היא זמנית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77651
עוד מבט
יונה סוקולובסקי (יום שני, 22/05/2006 שעה 12:04)
בתשובה לדוד סיון

עליך להבין שהנרצח לא היה ראש הממשלה שלך בלבד. הוא היה ראש הממשלה שלי גם כן. עם חילוקי הדיעות, ההסתייגות ואפילו התיעוב שחשתי כלפיו זכרתי אותו כמי שעמד בראש הצבא הישראלי ששחרר את ירושלים ובעיני אין אדם יכול לגדול למעלה גבוהה מזו.
אבל נניח לסופרלטיבים ונראה מה עולל הרצח הנתעב:
פילוג נורא התחולל כתוצאה מהרצח כשפלג אחד מאשים את כל הפלג השני.
סתימת פיות הפכה לנורמה משום שכל מילה הנאמרת בצד אחד הופכת בפי השני ל''הסתה'' ו''כבר ראינו את התוצאות של הסתה כזו''.
חמור מכל, הרצח הזה הביא להשתוללות של ''כוחות הבטחון'', למרמס הדמוקרטיה השברירית שלנו ולאכיפת חוקים שאינם קיימים מלבד בפיהם של האוכפים.
לכאורה הייתי צריך להיות מרוצה מההתעללות ברוצח ושלילת כל ''זכות'' שלו.
אך אינני מרוצה. אינני חושב שיש לעטוף אותו בצמר-גפן ולהיענות לכל גחמה שלו אבל יש לראות אותו כפי שהוא: רוצח ומטומטם שלא חשב מספיק על תוצאות מעשהו.
לעומת זאת אני חושב שברגותי חשב היטב על התוצאות ואני בטוח שלעיני ברגותי עמדו דוגמאות העבר של שחרור רוצחים מהכלא הישראלי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77653
מה אתה רוצה ממני
דוד סיון (יום שני, 22/05/2006 שעה 12:43)
בתשובה ליונה סוקולובסקי

כתבתי: ''הוא פגע בי אישית כמו בכל אזרחי ישראל''. זה כולל גם אותך. אני לא מסכים עם הניתוח שלך לגבי מצב הדמוקרטיה. מי שמסתכל על כך בפרספקטיבה של זמן, טווח ארוך, רואה שיפור מהותי.

אני גם לא מקבל את ההכללות שלך על אכיפת חוקים והשתוללות. יש הרבה מקום לשיפורים בהקשרים הללו כי לדעתי הגופים הללו לא עושים מספיק לאכוף את החוק ולעצור את החשודים. יחד עם זאת אני זוכר ומכיר את ההתפתחות ארוכת הטווח....

הרצח עזר לרבים להחליט באיזה צד הם ולכן הוא נראה כזה שגרם לפילוג. אבל שורשי הפילוג היו כאן כבר הרבה שנים לפני הרצח.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77681
ומה אתה רוצה?
יונה סוקולובסקי (יום שלישי, 23/05/2006 שעה 12:05)
בתשובה לדוד סיון

הכתרת את תשובתך בכותרת לא ברורה. וכי דרשתי ממך דבר?
לעצם תשובתך אלי אומר שקצרה בינתי מהבן.
אתה זוכר ילדות בנות 12 שהוחזקו במעצר משום שהתחצפו לשוטרת?
אם אינך זוכר זה נובע כנראה מהשיפור המהותי בדמוקרטיה.
אתה מקבל באתר זה ידיעות על מעצרי שוא. על מתנחל שהמשטרה עצרה והרחיקה מאדמותיו ונאלצה לשחררו רק אחר שהשופטת נזפה.
האם לא היה כאן מקרה של טפילת אשמה?
אילו היה זה מקרה יחיד ייתכן שלא הייתי מעלה אותו אבל הוא אינו יחיד.
הבדיחה שנפוצה בימים שלאחר רצח רבין היתה שמרפאות השיניים נסגרו משום שאיש לא העז לפתוח את פיו.
עד היום יש אנשים החוששים לפתוח את פיהם.
לי עצמי היתה בטן מלאה על הנרצח ואני איני אומר מה טענותי כי על מת לא מדברים סרה. לא רק בגלל האסור ההלכתי אלא משום שהמת אינו יכול להשיב ולהגן על שמו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77682
הנה הסבר
דוד סיון (יום שלישי, 23/05/2006 שעה 13:46)
בתשובה ליונה סוקולובסקי

כתבת: ''עליך להבין שהנרצח לא היה ראש הממשלה שלך בלבד. הוא היה ראש הממשלה שלי גם כן'' (http://www.faz.co.il/thread?rep=77651). לכן באה התגובה שלי ''מה אתה רוצה ממני'' (http://www.faz.co.il/thread?rep=77653).

התופעה של ''מעצרי שווא'' היא לא חדשה. חלק מהבעיה נובע מאי דיוקים ואי הבנות שתמיד קיימים בכל פעולת אכיפה עשוי. חלק אחר, והוא הבעייתי היא ''ניצול כוח'' על ידי גורמים שאחראים על אכיפת החוק. אני מכיר את הצד הזה מנסיון אישי. אבל לענין שלנו צריך להדגיש שהתופעה לא התחילה כאשר התחילו מתנחלים להשתולל. זה כולל השתלטות על אדמות לא שלהם באופן לא חוקי. אפשר גם להוסיף מעצרי שווא של פלשתינאים ועוד לא מעט אחרים.

אינני בטוח שהחזקת הילדות במעצר יכולה להיכלל בקטגוריה הזאת של ''מעצרי שווא''. מה שמעניין אותי יותר זה שהזכרון שלך לא הולך למחוזות וזמנים אחרים - עיקר הטענה שלי:

1. יש שינוי מהותי במערכת החוק ובהתייחסות מערכות האכיפה.
2. נדמה לי שגם נזיפות משופטים היא תופעה שמוכיחה על שיפור.
3. ברור לגמרי שמי שמתנגד לאכיפת החוק יהיו לו טענות והעובדה שטענות הללו מקבלות ביטוי בתקשורת אף היא מעידה על שיפור.

4. במציאות היום חלק מהבעיה נובע מהמצב והפרספקטיבה הביטחונית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77683
כשהפלשתינאים מסתתרים מאחורי ילדים
עמיש (יום שלישי, 23/05/2006 שעה 14:24)
בתשובה לדוד סיון

אנחנו יורים בילדים הללו והורגים אותם. (או לפחות זה מה שאנחנו מסבירים כשאנחנו מחסלים ילדים).
כאשר המתנחלים ועוזריהם מסתתרים מאחורי ילדות קטנות ופנאטיות, הם באים בטענות אל מי שעוצר אותן.

כמו בבורסה, כשהמניות שלך יורדות זה שוק שמתקן את עצמו, כשהמניות שלי יורדות זהו משבר

http://www.faz.co.il/thread?rep=77684
מעצר שווא - תוספת
דוד סיון (יום שלישי, 23/05/2006 שעה 14:49)
בתשובה לעמיש

אנחנו מצפים מרשויות אכיפת החוק לפעול כאשר יש חשד סביר. כאשר כך זה נראה הן עוצרות אנשים על חשדות כדי לברר אותם. חלק מהם מתברר כלא מבוססים רק בזמן המשפט. לא כל אלו הם מעצרי שווא שמשמעותם לא היתה שום סיבה לחשד ולכן למעצר.

כאשר מסתכלים בדיעבד הרי מי שיצא זכאי יכול לטעון על מעצר שווא ומשפט שווא. אלא שבעת המעצר זה לא היה ברור ולכן לא בהכרח ''שווא''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77685
הנה הסבר והוא קצת צולע
יונה סוקולובסקי (יום שלישי, 23/05/2006 שעה 16:36)
בתשובה לדוד סיון

ברוך השם. יש מעצרי שוא.
מעצר ילדה בת 12 ואישור של שופט למעצר זה אינו מעצר שוא זהו מעשה זדון בחזקת נבל ברשות התורה.
נזיפת השופטת היתה על טפילת האשמת שוא כנגד אדם שלא חטא.
המשטרה שטפלה את ההאשמה והחזיקה את האיש במעצר ניצלה את כוחה כדי לאכוף את רצונה בניגוד לחוק.
אם אתה דורש אכיפת חוק מי יבצע את האכיפה? עבריין?

http://www.faz.co.il/thread?rep=77686
ההסבר לא ממש צולע
דוד סיון (יום שלישי, 23/05/2006 שעה 19:58)
בתשובה ליונה סוקולובסקי

הבעיה הראשונה בהסבר שלי תגובה 77682 היא שהזנחתי את המרכאות הכפולות לקראת סופה. הבעיה השניה היא בפרשנות שלך משום שההסבר שלי כולל את תגובה 77684 שנכתבה כחצי שעה אחרי הראשונה והיא חלק משמעותי ממנה.

מצד אחד אתה מדגיש נזיפת שופטת על טפילת האשמת שווא כאסמכתא לטענתך. מצד שני לא מקובלת עליך החלטת שופט לאשר מעצרים אחרים (''...זהו מעשה זדון....).

כבר כתבתי: ''אינני בטוח שהחזקת הילדות במעצר יכולה להיכלל בקטגוריה הזאת של ''מעצרי שווא'' ''(תגובה 77682).

אבל נכון כאשר חוטבים עצים יש שבבים והם לפעמים עפים לכיוונים לא רצויים. הטענה שלך שמשמעותה הוא השבבים הם העיקר לא מקובלת עלי.

לדעתי עדין קיים השיפור לאורך ציר הזמן בהתנהלות הממשל הישראלי. הנה דוגמה שממחישה זאת: ביטול הממשל הצבאי שהוטל על האוכלוסיה הערבית של אזרחי ישראל בשנותיה הראשונות של המדינה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77699
ההסבר לא ממש צולע
יונה סוקולובסקי (יום שלישי, 23/05/2006 שעה 22:56)
בתשובה לדוד סיון

ביטול המימשל אכן היה שיפור משמעותי.
אני מתיחס למתרחש בארץ מאז הירצחו של רבין ז''ל. הרי רוצחו הוא הנושא

http://www.faz.co.il/thread?rep=77709
עכשיו זה כבר יותר ברור
דוד סיון (יום רביעי, 24/05/2006 שעה 8:44)
בתשובה ליונה סוקולובסקי

התהליך של שיפור נמשך עם עליות ומורדות והמגמה ארוכת הטווח היא שיפור. לפני רצח רבין חלק אחד של האוכלוסיה הרגיש לחוץ ואחריה חלק אחר. זה כל הסיפור.

בעיקרון ברור שבדיעבד כולנו חכמים לקבוע אם מדובר במעצר שווא או ב''מעצר שווא''. אין ביטחון ב-‏100% שלא יהיו מעצרי שווא הרי עוצרים בגלל חשד בלבד. מה שבטוח זה שלפני הביקורת נבדוק שהשיקול הפוליטי שלנו לא מתערבב בהערכות וניתוח המצב. כמובן שהיינו רוצים שזה לא יכלול התעמרות וניצול כוח ומעמד.

על הרקע של החדשות מועדת זיילר נראה שהמטולטלת נמצאת בנסיגה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77712
עכשיו זה כבר יותר ברור
יונה סוקולובסקי (יום רביעי, 24/05/2006 שעה 9:55)
בתשובה לדוד סיון

דבריך מהוים מעין סיכום ביניים.
מאחר שהזכרת את ועדת זיילר יכול אני לאמר שממכתבי האזהרה ששלחה ועדה זו עולה ריח מרענן של שיפור.
עדיין הדמוקרטיה הישראלית שברירית למדי אך נקוה שמצבה ישתפר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77718
אולי
דוד סיון (יום רביעי, 24/05/2006 שעה 13:55)
בתשובה ליונה סוקולובסקי

אני לא חושב שמכתבי האזהרה רומזים על שיפור.
יחד עם זאת אולי העובדה שועדת זיילר הוציאה מכתבי אזהרה היא כבר רמז לשיפור. הרי לא בטוח בכלל מה יהיו המסקנות הסופיות.

אני מסכים איתך שהדמוקרטיה שלנו שברירית אבל זה לא אומר שאין תהליך-מגמה של שיפור.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77721
לזאת התכוונתי
יונה סוקולובסקי (יום רביעי, 24/05/2006 שעה 16:28)
בתשובה לדוד סיון

כן

http://www.faz.co.il/thread?rep=77725
זה לא כל כך מסובך
ישראל בר-ניר (יום רביעי, 24/05/2006 שעה 18:06)
בתשובה לדוד סיון

''בעיקרון ברור שבדיעבד כולנו חכמים לקבוע אם מדובר במעצר שווא או ב''מעצר שווא''.''

כל מה שצריך זה להסתכל כמה ממיקרי מעצר הסתיימו בהרשעה, או יותר מזה, כמה ממיקרי המעצר הגיעו בכלל לדיון בבית המישפט. הסטטיסטיקה הזאת אומרת את הכל, כולל אם היו או לא היו שיקולים פוליטיים מאחורי המעצרים.

''אין ביטחון ב-‏100% שלא יהיו מעצרי שווא'' נשמע הגיוני על הניר, המציאות היא קצת יותר עגומה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77726
זו אכן דעתי
דוד סיון (יום רביעי, 24/05/2006 שעה 18:27)
בתשובה לישראל בר-ניר

על פי תגובתך ברור שאתה חושב ומסיק מסקנות בגישה אחרת משלי.

אני חושב שאינך יכול להסיק מסקנות על פי שיעורי ההרשעות. אין קל מלטעון בסוף התהליך שהתוצאה אומרת שלא היה חשד סביר. בודאי ובודאי שאינך יכול להסיק משיעורי ההרשעות (יחס בין שני מספרים) אם היו שיקולים פוליטיים. כדי לדעת משהו על שיקולים פוליטיים עליך לקחת בחשבון עוד נתונים.

על הנייר ובמציאות אין ביטחון ב-‏100% שלא יהיו מעצרי שווא גם אם כל ההליכים היו הוגנים ללא שיקולים זרים. זה אולי לא מסובך אבל יותר מורכב מכפי שאתה טוען.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77732
זו אכן דעתי
ישראל בר-ניר (יום רביעי, 24/05/2006 שעה 21:08)
בתשובה לדוד סיון

מס' ההרשעות כשלעצמו איננו מדד מוחלט מאחר ובהחלט קיימים מיקרים בהם היה חשד סביר. השאלה היא מה הוא היחס. אם מתוך מיליון מעצרים הושגה הרשעה אחת בלבד זה אומר דרשני. זאת כמובן דוגמא קיצונית, אבל גם אם היחס הוא אחד למאה זה כבר צריך להדליק אור אדום.

מדד הרבה יותר מוסמך הוא מיספר המקרים בהם התיק נסגר מבלי שכלל הוגשה תביעה לבית המישפט. למיטב ידיעתי גם בתחום הזה אין למערכת אכיפת החוק בישראל מה להתפאר . . .

http://www.faz.co.il/thread?rep=77767
זו אכן דעתי
לוי (יום חמישי, 25/05/2006 שעה 19:11)
בתשובה לדוד סיון

שוטרים אשר העידו עדויות שקר לא רק שלא הועמדו לדין הם קודמו בדרגה .
שוטר המעיד עדות שקר כדי לרצות את הבוס שלו צריך לשבת במאסר יחד עם הבוס שלו ועל ראש המערכת לעוף כמו טיל .
שר הביטחון ושר המשטרה מנעו מחיילים ושוטרים להעיד כי אותם שוטרים וחיילים היו מספרים שההוראה שקיבלו היתה לרוצץ גולגלות . פקודה בלתי חוקית בעליל .

http://www.faz.co.il/thread?rep=77768
השקר הוא מסוכן
דוד סיון (יום חמישי, 25/05/2006 שעה 19:20)
בתשובה ללוי

אבל צריך לזכור את כל השקרנים שגורמים נזקים לעם ישראל.
אשמח אם תדאג ששוטרים שמסרו עדות שקר יועמדו לדין.

לא פלא שלא היו תוצאות ל''חקירה'' עליה אתה רומז. הרי ועדת החקירה נולדה בחטא.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77780
השקר הוא מסוכן
לוי (יום שישי, 26/05/2006 שעה 7:17)
בתשובה לדוד סיון

חביבלה
מפקד מחוז ירושלים שקיבל צ'ופר והוא עכשיו באמריקה הגיש בזמנו תלונה נגד מטר על תקיפה . הוגשה תביעה ו-‏5 שוטרים העידו על התקיפה . והנה הוקוס פוקוס לוקוס מוקוס את האירוע צילם ערוץ 2 .אחרי עדויות השוטרים הנאמנים הסרט הראה את ניצכ לוי מטיח את ראשה של מטר כרכב ללא כל התגרות מצידה . השוטרים המעידים לא נראו בסביבה . לאור זאת התביעה בוטלה .
לוי במקום לסלקו מהמשטרה ולהעמידו לדין על שבוש הליכי משפט , עדות שקר וכו' נשאר על עומדו ואחר כך קודם .
חמשת השוטרים אשר נאלצו להעיד עדות שקר נשארו על עומדם אולי כבר קודמו .
חביבי במשטרה שלטת תרבות של שקר וכזב , רשע ושנאה ולא רק במחוז הדרום .
דמוקרציה ובלבול ביצים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=77782
השקר הוא מסוכן
לוי (יום שישי, 26/05/2006 שעה 7:28)
בתשובה לדוד סיון

מדוע נולדה בחטא ?
אין תוצאות בינתיים כי המערבת המשפטית המושחתת של מדינת ישראל תומכת בפושעים .
כרק ילך , חשין הלך אולי יצליחו להחדיר כמה צדיקים לסדום הבגץ והמצב ישתפר .

http://www.faz.co.il/thread?rep=77706
ביטול הממשל הצבאי
בן גוריון (יום רביעי, 24/05/2006 שעה 5:39)
בתשובה לדוד סיון

היה טעות גורלית והרת אסון. זה הביא ליצירת גייס חמישי של כמיליון ערבים בעלי אזרחות וזכות בחירה, שרוב רובם עויין אותנו ותומך באויבינו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77657
ההבדל בין אסיר בטחוני לאסיר פלילי
א. פרקש (יום שני, 22/05/2006 שעה 18:57)
בתשובה לדוד סיון

הרוצח נידון ע''פ החוק הפלילי בישראל ולא ע''פ החוק על עבירות על בטחון המדינה. לכן, זה קצת מוזר לטעון שהוא 'אסיר בטחוני'. ואינני חושב שההבדל בסעיפים צריך לשנות כהוא זה בגזר הדין.

אסירי עולם (עם קיצור ובלי קיצור תקופת המאסר) ואסירים לתקופות ארוכות מקבלים 'זכויות' בפועל להינשא ולקיים חיי אישות (עד כמה שאפשר לכנות זאת חיי אישות) לאחר ריצוי שליש מעונשם, אפילו שזה לא מעוגן בחוק. כמו שאמרתי ישנם אסירי עולם עם 'דם על הידיים' שמקבלים את זמנם להתייחדות, ללימודים אקדמאים וכו'.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77661
ההבדל בין אסיר בטחוני לאסיר פלילי
דוד סיון (יום שני, 22/05/2006 שעה 20:00)
בתשובה לא. פרקש

אינני יודע על מה (חוק, תקנות) מבוסס ההבדל ב'זכויות' בין אסירים ביטחוניים ואסירים אחרים. אם זה מוזר בעיניך אז אולי צריך לפעול להעבירו מן העולם. אבל עד אז הנוהל הזה קיים (כבר הרבה שנים) ואי אפשר להתעלם ממנו.

לכן הבעיה של יגאל עמיר היא היותו ביטחוני ולא סתם אסיר עולם. מעבר לכך פסק הדין בנושא ההתייחדות מדבר שאם שינוי נסיבות יתכן שההחלטה לא תהיה שלילית

http://www.faz.co.il/thread?rep=77664
ההבדל בין אסיר בטחוני לאסיר פלילי
א. פרקש (יום שני, 22/05/2006 שעה 20:46)
בתשובה לדוד סיון

אולי הביטוי ''אסיר בטחוני'' הוא רק ביטוי פרקטי ולא משפטי? והוא מתייחס רק לאסיר שהורשע בטרור?

ולגבי עמיר, במה הוא ''אסיר ביטחוני''? והאם כשהוא יתייחד עם אישתו הוא יהווה סיכון, ואפילו זעיר, לבטחון ישראל?

http://www.faz.co.il/thread?rep=77666
ההבדל בין אסיר בטחוני לאסיר פלילי
דוד סיון (יום שני, 22/05/2006 שעה 21:12)
בתשובה לא. פרקש

לא. זהו אמצעי סיווג אסירים שמקבל ביטוי בזכויות המאושרות להם ובנוהלים כלפיהם. העובדה שבית המשפט משתמש (מקבל אותו) בו עושה אותו גם משפטי. לא?
הטיעון בפסק הדין אכן בנוי גם על החשש שההתייחדות מהווה סיכון מאחר שאז הם נסתרים מעיני המצלמות והמעקב. יש גם טיעון שעמיר לא בדיוק ממושמע. כאשר מחברים את שני הטיעונים הללו ועוד כמה יש שם נימוק קונקרטי להגבלת זכויות.

אין לי מושג איך עובד ההיגיון של שרותי הביטחון השונים או המשטרה. אבל ישנו היגיון כזה ומי אני שאטיל ספק בו. אני מניח שיש המנצלים את עמדת הכוח (היכולת להעניש) כדי להתעמר.

יש לי קצת נסיון אישי בנושא ההתעמרות ולכן אין לי ספק שזה חלק מהיום-יום של אסירים בכלל

http://www.faz.co.il/thread?rep=77670
לדעתי מערכת המשפט ובתי הסוהר מציגים את עצמם באור נלוז
א. פרקש (יום שני, 22/05/2006 שעה 22:33)
בתשובה לדוד סיון

שב''ס תוקע עצמו בפינה, או בתחתונים, ולא עושה רושם רציני ..... http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3225899,00.h... ודווקא הם נותנים לרוצח ולאישתו את הכותריות העונתיות שלהם.

צריך לזכור שרצח רבין היה רצח פוליטי ולא בטחוני, ובכל מקרה כמובן שמעשה פלילי. צריך גם לזכור שחוקק חוק מיוחד כנגד עמיר (תיקון חוק שחרור על-תנאי ממאסר, תשס''א-‏2001), שהוא חוק רטרואקטיבי, שחוקק כדי להבטיח שלא תינתן לו חנינה שניתנת בד''כ לכל אסיר עולם פלילי בנוהל שחרור קבוע שמתרחש אוטומטית בועדת שחרורים מול כל פושע עולם (זולת אסירי עולם הבטחוניים, רק שם הממשלה והכנסת יכולים לשחרר וגם שחררו). כעת נוצר שרק הנשיא יוכל לחון אותו בעתיד. התאמת חוק מדינה על אירוע אחד ומבודד ובדיעבד הוא חמור והוא דבר חסר תקדים במדינה דמוקרטית.

צריך לזכור שרוצחים המוגדרים כ''בטחוניים'' זוכים להתייחד עם נשותיהם, כמו למשל עמי פופר : http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?... ועוד מחבלים ערבים.

ובאותו עניין אבל נושא אחר
==========================

בחיפושי אחר חומר באינטרנט נפלתי על שלושה אתרים שהם בעצם אחד, שכל מהותם הוא גניבת שמו של האדם ושימוש בשמו כנגדו http://www.arielsharon.co.il/ , http://www.shimonperes.net/ ו- http://www.yitzhakrabin.co.il/ שבעייני זהו סתם מעשה נואל. גם מוסיקות הרקע השונות בכל דף מנסות להעביר מסרים מסויימים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77676
יתכן
דוד סיון (יום שלישי, 23/05/2006 שעה 8:21)
בתשובה לא. פרקש

1. תיקון חוק, כל חוק, למקרה בודד (כמו ''חוק דרעי'') הוא מעשה לא ראוי של המחוקקים. אם זה המקרה בקשר ליגאל עמיר גם הוא לא ראוי. כאן וכנראה גם במקרה של דרעי החוק נחקק עם תחולה רטרואקטיבית וזה עושה אותו עוד יותר לא ראוי.

אבל אצלנו (אינני מכיר את הנושא בארצות אחרות) מאוהבים בתרגיל הרטרואקטיבי) שממש נפוץ. זה קורה עם תקנות בנושאי ארנונה וחקיקה שלא קשורה בפלילים כלל. אני בעצמי נפגעתי מהחלטה כזאת בשנת 1995. מה שהכי מעניין שלנפגעים כמוני לא היתה דרך להחזיר את המצב לקדמותו - תיקון החלטה רטרואקטיבי.

2. אתה חוזר שוב ושוב לטענה שמעשהו של עמיר הוא פוליטי ולכן אין היגיון לסווג אותו כאסיר ביטחוני. העובדות הן שזה כך. פסק הדין מזכיר את מקרה עמי פופר וטוען שזה סיפור אחר. בקשר למחבלים כבר הצגתי את טענת בית המשפט שמשמעותה שאם יאשרו לעמיר התייחדות יאלצו לאשר לאלפי אסירים ביטחוניים אחרים שלא מאשרים להם כעת.

סיפור אחר אם האסיר מגיע לבית האסורים כנשוי וגם על זה כתבתי. אבל יחסי אישות, לפי פסק הדין, הוא לא מציאות נפוצה בין הביטחוניים. אם יש מקרים שמערימים על השב''ס זה עדין לא הכלל.

3. יכול להיות שלסיווג הביטחוני וההגבלות שהוא מטיל על האסיר הוא נוהל או מעשה לא ראוי. אבל לפני שנחפזים לבטלו יש על מה לחשוב. בדומה לטענה של אריה אלדד (מעריב של יום שישי 19.5.2006) בקשר לחוק האזרחות זה צריך להתחיל מהמהות של הציונות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77818
אף מחבל לא זוכה להתיחד עם אשתו
רמי נוי (שבת, 27/05/2006 שעה 15:27)
בתשובה לא. פרקש

לטעמי, שום רוצח, ללא קשר לזהות הקרבן, אסור שיזכה ל זכות זו שנשללה מקרבנו

http://www.faz.co.il/thread?rep=77761
הטרומבוזה מתלוננת
עמיש (יום חמישי, 25/05/2006 שעה 11:58)

נעים לקרא

טרימבובלר לשופט ברק: אפשר לנו להביא ילד

אשתו של יגאל עמיר, רוצח ראש הממשלה, פנתה במכתב לשופט אהרון ברק בבקשה לאפשר להם לבצע את ההפרייה המלאכותית כדי להביא ילד לעולם. ''כיצד הסכים כבוד השופט לפגיעה בזכותי החוקתית לחיי המשפחה? כלום אין כאן איפה ואיפה ביחס לאזרחים שונים של מדינת ישראל?'' ל-ynet היא אומרת: ''אני כבר בת 40, זה מצב קריטי''
רינת מלכס

לריסה טרימבובלר-עמיר, אשתו של יגאל עמיר, רוצח ראש הממשלה יצחק רבין, פנתה במכתב אישי לנשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, בבקשה לאפשר לזוג להביא ילד לעולם באמצעות הפרייה מלאכותית.

במכתבה היא מציינת כי פנייתה לברק נעשית על רקע פסיקתו בנושא חוק האזרחות, וגם לאור העמדה שביטא במכתב ששלח לעמיתו מארה''ב. ''לפי עמדה זו זכות לחיי המשפחה מעוגנת בחוק יסוד 'כבוד האדם וחרותו' והינה זכות חוקתית בסיסית אשר מבטלת כל חוק הנוגד לה, בפרט שיקולי ביטחון המדינה שאינם מידתיים'', היא כותבת.

היא הוסיפה כי ''ברצוני להזכיר לכבוד השופט כי לפני קצת יותר משנה הסכים עם דעתו של עמיתו מישאל חשין השוללת

http://www.faz.co.il/thread?rep=77762
השופט דוד באר-אופיר
צדק (יום חמישי, 25/05/2006 שעה 12:26)
בתשובה לעמיש

''זכות ההתייחדות אינה זכות מוחלטת, היא טובת הנאה ואינה זכות
מובנת מאליה יש לעשות איזון
בין הזכות להתייחד לבין האינטרס הציבורי. יגאל עמיר ניצב עדיין באותו
צומת רעיוני מסוכן, שבו היה ביום שירה שלושה כדורים בגבו של ראש
הממשלה יצחק רבין ורצח אותו.''

השופט הזה קונספירטור !!
ועדת שמגר קבעה שביצחק רבין פגעו 2 כדורים.

-----

לריסה הכירה את יגאל עמיר בזמן עבודתו עם השב''כ,
ולא כפי שרוב הציבור חושב, לאחר רצח רבין.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77773
השופט דוד באר-אופיר
יובל רבינוביץ (יום חמישי, 25/05/2006 שעה 23:03)
בתשובה לצדק

הבנתי.
רבין נפגע משני כדורים. האחד מאקדחו של דוד באר-אופיר והשני מאקדחה של לריסה טרימבובלר.

המערכת מנסה כעת למנוע מלריסה טרימבובלר להעביר הלאה את הגנים הקונספירטיביים שלה, ולצורך כך גייסה את יגאל עמיר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=77781
השופט דוד באר-אופיר
לוי (יום שישי, 26/05/2006 שעה 7:23)
בתשובה ליובל רבינוביץ

אתה טועה רבין נפגע מכדור אחד אשר ריסק את עמוד השדרה וגרם למותו .
כדור זה לא נורה ע''י יגאל עמיר אלא ע''י מי שהוא אחר .
שני הכדורים האחרים נורו בגופה אחרי מותו של רבין כדי לאשש את הגירסה הרשמית השקרית .

http://www.faz.co.il/thread?rep=77774
המערכת מייצרת מיגאל ולריסה קדושים מעונים
חסוי (יום חמישי, 25/05/2006 שעה 23:11)מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.