פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
מזוז מחכה לאליצור
מתנחל שקוף / אליצור סגל (יום חמישי, 12/10/2006 שעה 5:45)


מזוז מחכה לאליצור

אליצור סגלכעורך אתר מנהיגות יהודית כתבתי חוות דעת מקצועית על תיפקודו של הרבצ''ר ונביא אותה שנית.

הרבצ''ר מטעם

במזרח אירופה, במיוחד ברוסיה הצארית, היתה תופעה של רבנים מטעם או מטע''מ - ראשי תיבות של מטעם מלכות. רבנים אלו מונו על ידי השלטונות כנציגיהם כלפי היהודים.

בקהילות ישראל התרוצצו שתי גישות כלפי רבנים אלו.
האחת, השתדלות למנות לתפקיד אנשים שאדרת הרבנות הולמתם. דוגמא לאישיות כזו היה הרב יעקב מזא''ה ממוסקבה. לפעמים התמנו אישים שאמנם לא היו רבנים אבל כיבדו את המשרה – למשל הסופר שלום עליכם היה רב מטעם בכמה קהילות.

אבל, רוב הקהילות השתדלו למנות לתפקיד אנשים הרחוקים מרחק רב ככל האפשר מכל דמות רבנית או סתם דמות אנושית מעוררת כבוד.
מסופר שפעם בא שר הפלך הרוסי לבקר אצל הרב מטעם בקהילה ומצא אותו מתגולל בקיאו שיכור כלוט. לאחר זמן פגש את אחד מראשי הקהילה ואמר לו כך נראה הרב שלכם? השיב לו: כך נראה הרב שלכם, הרב שלנו הוא אחר.

במשך שנים רבות היתה תקווה שהרבנות הצבאית לא תהיה רבנות מטעם אלא רבנות אמיתית. הרב שלמה גורן זצ''ל הוביל תהליך של רבנות ארץ ישראלית עצמאית וזקופת קומה. אבל בימים אלו נסתם הגולל על רבנות זו והיא הופכת להיות רבנות מטע''מ במובן הגרוע ביותר האפשרי.

נתחיל למנות את הארועים החמורים אשר הובילו את הרבנות הצבאית אל השפל הנוכחי.

ראשית, מאז תחילת הלחימה צה''ל מסכן את חייליו כדי להימנע מפגיעה באוכלוסית האויב. התנהגות זו לא רק שהיא אנטי הלכתית אלא גם אנטי אנושית – שום צבא בעולם לא נהג ולא נוהג כך. החל מבעלות הברית באירופה ועד ארה''ב בעיראק – כפי שמסביר בעל העיקרים שתפקידו של מנהיג להיות רחמן לעמו ואכזרי לאויביו. מנהיג הנוהג להפך נכשל במה שהוא קורא ''האומנות המלכי'' ונפסל לתפקידו. לכן שאול נפסל למלך כי נכשל ''באומנות המלכי'' – חס על עמלק מאויביו ולא חס על העיר נוב מישראל. לעומת זאת דוד חס על ישראל והיה אכזרי לאויבי ישראל לכן למרות ששאול היה צדיק מדוד נפסל שאול למלך.
בעיר קודשנו ג'נין נפלו שלושה עשר מחיילינו בגלל התנהגות מחפירה זו וקודם לכן נפלו ששה מחיילינו בקבר יוסף לחושך אותה תפיסה.
מי אם לא הרב הצבאי הראשי היה אמור להוציא פסק הלכה חתוך וברור שיגיע לכל חיל וחיל ולכל קצין וקצין המחייב אותו להגן קודם כל על חיי חבריו הלוחמים ןעל חיי אחיו היהודים לפני חיי האויב?
אבל הרב הצבאי הראשי שתק, ושתיקתו רועמת יותר מאלף רמקולים.
הרב הצבאי הראשי שותף לרצח - איסור יהרג ואל יעבור.

שנית, מאז קום המדינה משרתות חיילות בצבא. אבל, עד לפני כחמש שנים לא היה הבדל מהותי בין שרות הבנות בצבא לבין התפקידים שמלאו בשוק האזרחי. לכן ניתן היה לחיות עם העניין הזה, בקצת לבטים אומנם. אבל לפני חמש שנים החל שינוי כאשר שרות הבנות הפך להיות צמוד לשרות הגברים. דבר המביא מידי יום לסיטואציות של איסורי עריות החמורים ביותר.
מי אם לא הרב הצבאי הראשי היה אמור להוציא פסק הלכה ברור וחד משמעי האוסר בכל תוקף על יצירת מצב זה? האוסר על כל חייל וקצין לשתף פעולה עם מצב כזה?
אבל הרב הצבאי שתק, ושתיקתו רועמת יותר מאלף רמקולים.
הרב הצבאי הראשי שותף לגילוי עריות - איסור יהרג ואל יעבור.

שלישית, חילול שבת. בכל יחידות צה''ל כיום מחללים שבת שלא לצרכים מבצעיים על ימין ועל שמאל. השבת מזולזלת לגמרי במחנות צה''ל. אבל, בפינוי חוות גלעד נשברו כל הקודים כאשר אלצו חיילים שומרי מצות לחלל שבת ללא שום סיבה ללא שום צורך.
מי אם לא הרב הצבאי הראשי היה אמור להוציא פסק הלכה חד משמעי שיאסור בתכלית מעשים כאלה? מי אם לא הרב הצבאי הראשי היה אמור למצות את הדין עם העבריינים?
אבל הרב הצבאי הראשי שתק, ושתיקתו רועמת יותר מאלף רמקולים.
הרב הצבאי הראשי שותף לחילול שבת - איסור סקילה.

רביעית, כשעלתה תוכנית ההתנתקות לאויר. תוכנית הכרוכה בהריסת ישוב הארץ בהגלית אלפי יהודים.
מי אם לא הרב הצבאי הראשי היה אמור להוציא פסק הלכה חד משמעי האוסר על כל חיל קצין או אזרח לקחת חלק בתוכנית מתועבת זו?
אבל הרב הצבאי אינו שותק, הרב הצבאי הראשי מגבה את התוכנית המתועבת מעל כל במה.
הרב הצבאי הראשי שותף לביטול מצות ישוב הארץ השקולה ככל התורה כולה.

חמישית, לכולנו ידוע מה המצב האמיתי בבסיסי צה''ל. לכולנו ידוע באיזו רמה נשמרת שם הכשרות ובאיזו רמה מקיימים שם מצוות.
מי אם לא הרב הצבאי הראשי היה אמור להפסיק את השערוריה הזו.
אבל הרב הראשי הצבאי שותק, ושתיקתו רועמת יותר מאלף רמקולים.
הרב הצבאי הראשי שותף להאכלת מאות אלפי יהודים באיסורי דאוריתא.

נסכם אם כן את קוי דמותו של הרב הצבאי הראשי –
מסייע לרצח – איסור יהרג ואל יעבור.
מסייע לגילוי עריות – איסור יהרג ואל יעבור.
מסייע לחילול שבת – איסור סקילה.
מסייע לביטול מצות ישוב הארץ – השקולה ככל התורה כולה.
די בזה ואין צורך להשלים את דמותו.

כאשר מרן הראי''ה היה בלונדון במלחמת העולם הראשונה הגיעה אליו ידיעה דחופה בערב יום הכיפורים – כמה יהודים נתיני רוסיה נאסרו ועומדים להיות מגורשים חזרה לרוסיה הצארית.
הרב ביקש מיד פגישה אישית עם הרב הראשי לבריטניה והקיסרות. הרב ההוא חשב שהראי''ה מבקש את ברכתו בערב היום הקדוש יום הכיפורים וקבלו מיד, אבל הראי''ה ביקש ממנו להתערב כדי לבטל את גרושם של היהודים שנתפסו. אך הרב הראשי סרב להתערב בנושא שטופל בידי בית המשפט המלכותי. הטונים בפגישה עלו אבל הרב הראשי עמד על דעתו. בסוף, לקראת כניסת הצום, נתן הרב הרשמי את ידו לראי''ה וברכו כדי לסמן שהביקור נגמר. הראי''ה סרב ללחוץ את ידו, שנשארה תלויה באויר, ואמר לו: שער הגמרא יש לו ערך רק אם הוא מחובר לגמרא. רבנות רשמית טובה היא רק כאשר היא קשורה לגדולי ישראל. אבל שער יפה וממורק בלי הגמרא עצמה הוא חסר ערך והפנה לו את גבו.
שעות ספרות אחר כך, כאשר כבר נכנס יום הכיפורים, היתה התקפת אוירית גרמנית על הנמל. אוניות הגרוש נפגעו וגרוש היהודים בוטל.

הלואי והרבנות הצבאית היתה לפחות שער יפה של גמרא.
בעקבות חוות הדעת המקצועית הזו הודיע היועץ המשפטי מזוז לתקשורת שבכוונתו להעמיד אותי לדין.
מנהיגות יהודית פירסמה תגובה להודעה המתוקשרת של היועץ המשפטי ונביא אותה במלואה שנית.

מזוז נגד הרב אליצור סגל

היום התפרסם כי מזוז החליט להעמיד לדין את חברנו אליצור סגל בשל פרסום מאמר נגד רב מסוים באתר מנהיגות יהודית. מובן שהפרקליטות כדרכה, פנתה קודם כל אל התקשורת, ואילו הרב סגל עצמו, עד כתיבת שורות אלה, לא שמע על כך דבר. תגובתו של אליצור היתה שמאמריו מדברים בעד עצמם וכי הוא עומד מאחורי הדברים שכתב. למותר לציין כי אנו מחזקים את ידיו של אליצור ומאמריו יוסיפו להופיע באתר מנהיגות. עוד הוסיף אליצור ותרם עבורנו את הסיפור הבא:

קצין רוסי וקצין אמריקאי נפגשים על נהר האודר (נקודת המפגש בין מזרח למערב עם תבוסת גרמניה הנאצית).
''איזה מן משטר יש אצלכם?'' – שואל הקצין הרוסי.
''אצלנו יש דמוקרטיה'' – עונה הקצין האמריקאי.
''מה זה דמוקרטיה?'' – שואל הרוסי.
''אני יכול לעמוד מול הבית הלבן ולצעוק: טרומן אדיוט!'' – עונה האמריקאי.
''אצלנו יש יותר דמוקרטיה'' – הסיק הקצין הרוסי בשמחה.
''מדוע'' – שואל האמריקאי?
''אנחנו צעדנו כל בוקר במינוס ארבעים מעלות מול הכיכר האדומה וצעקנו – טרומן אידיוט!''
מסתבר שבישראל של מזוז – יש יותר דמוקרטיה.
חודשים רבים לאחר מכן נחקרתי במשטרה על חוות דעתי המקצועית. את חקירתי תארתי ונביא אותה כאן שוב.

איפה יוסל'ה?

ויהי באחד הימים שלח אזרח מגן העדן הסוציליסטי מכתב לבני משפחתו אשר בגהינום הקפיטליסטי שבו תינה את צרותיו. בסוף המכתב כתב שהוא מקוה שהק.ג.ב יעביר את המכתב. למחרת היום הוזמן האיש לתחנת הק.ג.ב הסמוכה ושם הרצה לו יו''ר המפלגה המקומי על מעלות גן העדן הסוליציסטי ובמיוחד על כך שבמדינתינו הנאורה הק.ג.ב לעולם, אבל לעולם! אינו פותח מכתבים של אזרחים פרטיים משום שהדבר נוגד את יסודות הסוציליזם המדעי.

ובכן, בגן העדן הדמוקרטי הישראלי נודע לי באחד הימים מאנשים שהקשיבו לתקשורת שמעל במת הכנסת נאמר שהיועץ המשפטי לממשלה החליט לפתוח נגדי בחקירה.

היות ולא היה לי מושג במה המדובר לא יכולתי לעזור לכל המודאגים.

בכל מקרה באתר מנהיגות התפרסמה תגובתי שהובאה לעיל.

ובכן, בעיצומה של חופשת הקיץ אבל לאחר המאבק הגדול על גוש קטיף שבו לצערינו נחלנו הפסד כואב, התקשרה אלי רב פקד הגר רובין מיאח''ה כדי לתאם איתי פגישה. היות ולא ידוע לי שרימיתי מישהו נסיתי לברר בטלפון במה המדובר אבל תשובתה הייתה ''שזה לא לטלפון'' ובכן ניסיתי לתאם פגישה בתחנת משטרה בירושלים ונעניתי שגם זה בלתי אפשרי אני חייב להגרר עד בת ים. כיוון שכן עניתי שאני טרוד ולא ניתן לדבר איתי עד תחילת שנת הלימודים. הגברת סברה וקיבלה ונדברנו שתתקשר שנית לאחר התחלת שנת הלימודים.
לאחר התחלת השנה התקשרה שוב וקבענו להפגש בתחנת משטרת בת ים ביום חמישי ד' אלול בשעה עשר בבוקר. ביום המבוקש יצאתי לדרכי אבל בגלל פקקים שונים בדרך הגעתי באיחור שם קיבל את פני רב פקד מאיר אוחיון שבישר לי שרב פקד הגר רובין היא השותפה שלו ולכן הוא יקבל אותי.
לאחר השאלות הטכניות של הזדהות ותפקיד הגיע הרגע הגדול שבו התברר לי למה גררו אותי מעפרה עד בת ים - הנושא הוא המאמר ''הרבצ''ר מטעם'' שהופיע באתר מנהיגות.

החוקר שאל אותי מדוע כתבתי שהרב צ''ר מסייע רצח? עניתי לו שהוא מקבל ממשכורת מהמדינה כדי להביע את עמדת ההלכה, ועל פי ההלכה אסור היה לשלוח לג'נין חיילים כאשר קיימת אפשרות אחרת. למשל, להפציץ מן האוויר או להפעיל דחפורים. ולכן הוא מסייע לרצח.

אותה שאלה באשר לסיוע לחילול שבת: עניתי לו שתפקידו של הרב צ''ר למנוע חילולי שבת ואם אינו ממלא את תפקידו הרי הוא מסייע לחילול שבת.

אותה שאלה בנוגע לגלוי עריות: עניתי לו שתפקידו של הרב צ''ר למנוע תופעות כאלו וכיון שאינו ממלא את התפקיד שעבורו הוא מקבל משכורת מהמיסים שאני משלם למדינה כיד המלך לכן הוא מסייע לגילוי עריות.
ואז נשאלתי מה יחשוב הרב צ''ר כשיקרא את הדברים? עניתי לו: שיחשוב שהגיע הזמן שיעשה משהו כדי להצדיק את קבלת המשכורת (השמנה מאוד אגב) שהמדינה משלמת לו מכיסי בניגוד לרצוני.

אמר לי השוטר הנחמד: אני אומר לך שאותי זה היה מאוד מעליב!

עניתי לו: זו חוות הדעת שלך. דברי מתארים את העובדות היבשות בלבד. שוטר שתפקידו למנוע מעבר באור אדום העומד ליד רמזור ומתעלם מנהגים העוברים באור אדום האם מי שיכתוב עליו שהשוטר מסייע לנהגים לעבור באור אדום מעליב את השוטר או רק מציין את העובדה היבשה בלבד?

רב פקד מאיר אוחיון שאל אותי האם יש לי מה להוסיף? אמרתי לו שאני עומד מאחורי דברי ואין בהם שום דבר חוץ מציון העובדות המפורסמות הברורות והידועות לכל.

בשלב זה נתבקשתי לחתום על פרוטקול החקירה. חתמתי והשוטר עיין קצת בתיק וציין שנהנה מהבדיחה על טרומן (שהובאה לעיל). עניתי לו שזו אינה בדיחה אלא תאור מציאות, ונפרדנו לשלום.

לפיכך על מנת לענג את אנשי המשטרה הקוראים את האתר, נוסיף כמה סיפורים מההווי הישראלי.
היועץ המשפטי מני מזוז הרצה בבית הספר לדמוקרטיה על הדמוקרטיה הישראלית ומעלותיה.
לאחר ההרצאה שאל אותו אחד התלמידים: היכן הייתה הדמוקרטיה בהתנתקות?
באותו הרגע צלצל הפעמון והתלמידים רצו החוצה.
עכשיו אתה כבר יודע איפה הדמוקרטיה – מילמל לעצמו מזוז כאשר נשמעו דרך החלונות זעקותיהם של הילדים המוכים עד מוות בידי אלפי שוטרי יס''מ.
ראש הממשלה אריאל שרון ביקר בבית ספר.
הצביע יוסל'ה ואמר: יש לי שלוש שאלות לשאול –
האם דין תל אביב כדין נצרים?
האם כעומק החקירה עומק הנסיגה?
האם הקרבת את עומרי כדי להציל את עורך?
באותו הרגע צילצל הפעמון.
כשחזרו הילדים מההפסקה שאל אותם שרון: יש עוד שאלות?
הרים אודי את ידו ואמר לי יש רק שתי שאלות –
איך גורמים לפעמון לצלצל עשר דקות לפני הזמן?
איפה יוסל'ה?
באותו הרגע צלצל הפעמון.
נקווה שכשמנהיגות יהודית תעלה לשלטון נדע איפה הדמוקרטיה וגם איפה יוסל'ה ואיפה אודי.
ובכן, עכשיו זכיתי סוף סוף שמדינת ישראל תתבע אותי לדין. מן הראוי לציין שעד תביעה מספר 1 מופיע כסתם ''ישראל וייס'' ללא דרגה וללא תואר בניגוד לבאים אחריו, המוזכרים בדרגתם. הדבר מלמד שבעיני מזוז מדובר בסתם ''ישראל וייס'', הסמרטוט לשימוש חד פעמי המשמש לו לעת עתה כפיון להקרבה לצורך קידום מטרותיו הפוליטיות.

לקריאה נוספת:
בינתיים נמחק כתב האישום נגד נדיה מטר שכינתה את יונתן בשיא בשם ''יודנראט''.
את דברי עורך הדין שפטל לפני בית המשפט בענינה ניתן לראות באתר של נשים בירוק. ראה גם מדינת ישראל נגד נדיה מטר – החלטה

כשהייתי ילד לימדו אותי בבית הספר שחוזה מדינת ישראל הוא תאודור הרצל, כשגדלתי ובגרתי לימדו אותי החיים שחוזה מדינת ישראל הוא פרנץ קפקא.

ובכן, יהיה משפט ויהיה אקשן.

כולם מוזמנים לבוא ביום ראשון כ''א חשון תשס''ז (12.11.2006) שעה 11 רחוב חשין 6 ירושלים באולמה של הגברת הנכבדה זיסקינד אילתה.

מזוז מחכה לאליצור
אי אי אי אי
שיחכה ולא יזוז כי נבוא מאה אחוז
אי אי אי אי אי
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


  מדינת ישראל איננה מדינה יהודית  (מהנדס אזרחי)
  [*]  (צדק)
  הטעות של מזוז...  (שפיגלמן.) (2 תגובות בפתיל)
  ליקוי מאורות  (יובל רבינוביץ) (11 תגובות בפתיל)
  בראש ובראשונה, אליצור יישר כוח ותחזקנה ידיך  (ישראל בר-ניר) (4 תגובות בפתיל)
  בהצלחה  (יועזר)
  הערה גיאוגרפית-היסטורית  (בועז מושקוביץ) (2 תגובות בפתיל)

חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי