פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_4171

לשאלת עלות פינוי גוש קטיף
עגל הזהב / דוד סיון (יום שלישי, 13/03/2007 שעה 15:00)


לשאלת עלות פינוי גוש קטיף

ד''ר דוד סיוןלאחרונה שבה ועולה על פני השטח שאלת גודל הפיצוי שראוי לשלם למפוני גוש קטיף. קודם שמענו על עצומה שטוענת שהמדינה מזניחה מפוני גוש קטיף. כעבור כמה ימים פורסם שבכנסת מתגלגלת הצעת חוק, עליה חתומים 62 נבחרים, להגדלת הפיצויים למפונים.

גם בפורום עלתה שאלת עלות הפינוי במספר מאמרים. לשאלתי על מה מבוסס המספר, 20 מיליארד דולר (84 עד 90 מיליארד שקלים), לא היתה תשובה טובה. משתתף נוסף הציג הערכה של העלות לצה''ל אלא שגם הוא לא הציג בסיס לחישוב ולא קבע אם מדובר בשקלים או בדולרים. הוא גם הוסיף שאין לשאלת המטבע חשיבות כי המהלך היה מיותר.

לכאורה שאלת ההיגיון המדיני-אסטרטגי של המהלך יותר חשובה מהשאלה כמה זה עולה לנו. מצד שני שאלת העלות חשובה משני היבטים לפחות. ראשית, ראוי לשאול אם הסכומים ששולמו ועוד ישולמו מהווים פיצוי ראוי ועונים על צרכי תהליך השיקום של המפונים. על פי המשתמע מהעצומה וממספר חברי הכנסת שחתומים על הצעת החוק החדשה הרי שלא מעטים חושבים שהסכומים הקבועים בחוק לא מספקים. ההיבט השני (שלא נעסוק בו) קשור בעלות הפיצויים על פינויים עתידיים.עיקרון היד הנעלמה ההפוכה (פרידמן, מילטון ורוז, החופש לבחור, 1980, עמ' 25) מלמד אותנו שהמערכת הממשלתית-ציבורית אינה יעילה. זאת הסיבה שהכלכלנים לא ממליצים שהמערכת הציבורית תעסוק בביצוע. זאת היתה אחת הסיבות החשובות שעד מרץ 2005 הכוונה היתה לקבוע למפונים פיצוי כספי נדיב ועל כל משפחה הוטל להחליט איך ומה לעשות עם הכסף. זהו העיקרון שפעל עם מפוני סיני והופעל בהצלחה בקליטת העליה מברית המועצות לשעבר.

אלא שאז, במרץ 2005, התברר שהמתיישבים לא מוכנים לשתף פעולה, הם לא באו להסדיר את קבלת הפיצויים ולוח הזמנים התקצר. לכן הוחלט להטיל על מנהלת ההתנתקות לארגן פתרונות ביניים וגם לעסוק בפתרונות הסופיים. כך הפכה הממשלה, באמצעות מנהלת ההתנתקות גם לגוף מבצע שעוסק ברכישה והקמה של אמצעי דיור זמניים (קראווילות, קארוונים), באירגון חדרים בבתי מלון, בהכשרת תשתיות ליישובים חדשים ועוד. (מענק ההתנתקות מהקראווילות). זה כצפוי הגדיל את ההוצאה והאריך את משך הזמן הצפוי עד להשלמת הסדרת הפתרונות הקבועים למשפחות המפונים. במידה רבה הפכו המפונים לתלויים במנהלת ההתנתקות.

לוח 1, מציג הערכה של עלות ההתנתקות למדינת ישראל. קשה להעריך מהו חלקה של חוסר היעילות מתוך הסך הכולל של כ-‏9 מיליארד שקלים. אבל אפשר להעריך שחלק ניכר מהסעיף השלישי קשור בחוסר היעילות של מערכות ציבוריות. מה שיותר חשוב שחלק ניכר מחיצי הביקורת של המפונים על עבודת המנהלת נקשרו אל הסעיף הזה.

לכאורה, הצעות (תיקון) החוק החדשות שנשקלות כעת באו לעולם כי 62 חברי הכנסת חושבים שרמת הפיצוי שקיבלו, ועוד יקבלו, המפונים לא גבוהה מספיק לצרכי תהליך השיקום של המפונים. במיוחד אמור הדבר לגבי אלו שעדין מובטלים או מתקשים להקים מחדש את העסק שלהם. הרי, הפיצוי נועד להעמיד את הזכאי במצב בו היה אילו ההתנתקות לא היתה מתרחשת (הצעת החוק של חה''כ אמנון כהן, עמ' 5), אם כי במיקום גיאוגרפי שונה.

מה שבולט בהצעות החוק הללו הוא הנסיון להגדיל את הפיצוי ולהקטין את המגבלות על הזכאות. זה כולל גם מגבלות מניעת פיצוי בגין אי-תשלום ארנונה, אי-תשלום מיסים מוניציפליים, בניה בניגוד לחוק ומגורים בישובים ''לא מוכרים'' (הצעת החוק של חה''כ אורי אריאל ואביגדור יצחקי, עמ' 9, 13). חברי הכנסת מבקשים לפצות את המפונים על רכוש ישן כאילו היה חדש בטיעון שאחרת לא יוכלו לשקם את העסק שלהם. במילים אחרות הם מבקשים להתייחס לעסק מפסיד כאילו היה רווחי. הרושם שמתקבל שכל הבעיות של המפונים ימחקו אם יוגדל גובה הפיצוי. אבל השאלה החשובה באמת היא: האם רמת הפיצוי החדשה תעמיד את הזכאים במצב כלכלי כאילו שההתנתקות לא התרחשה?

אני חושש שהתשובה לשאלה הזאת היא שגם אם יתקבלו הצעות החוק שבצנרת, בעלות של 3 – 7 מיליארד שקלים לפי הערכת מנהלת ההתנתקות (האם המדינה באמת מזניחה את מפוני גוש קטיף?), לא יושלם השיקום. למיטב הבנתי תוספת ממון, מעל 3.6 מיליון שקלים למשפחה, לא תבטיח הקמת עסקים מחדש, במיוחד את הרבים שלא היו רווחיים.

הכוונות להגדיל את תקופת הזכאות לדמי הסתגלות ולהוריד את הגיל שבגינו זכאים לכפל דמי הסתגלות הם צעד בכיוון הנכון. יש בכך הכרה במציאות של ימינו שלבני 40 ומעלה הרבה יותר קשה למצוא מקום עבודה. לעומת זאת הכוונה להפחית את הגיל המזכה בתשלום פנסיה ל-‏46, למרות שבגיל הזה הסיכוי למצוא עבודה נמוך מאד, אינה צעד בכיוון הנכון. מעבר לעובדה שהעלות האקטוארית של הרעיון הזה היא כ-‏2 מיליארד שקלים, הרי הנהגת פנסיה לבני הגיל הזה לא תתרום הרבה לחזרתם של אנשים אלו לשוק העבודה. דמי הסתגלות יותר נדיבים לאנשים בגיל הזה הוא צעד ראוי אם הוא מלווה במהלך שבאמת יחזיר את האנשים הללו לשוק העבודה. הכוונה שלי היא שעדיף שתוספת התשלום (לפחות חלק ממנה) תנוצל להפעלת תוכנית מהסוג של תוכנית ויסקונסין, שתשפר את ערכם האלטרנטיבי בשוק העבודה ולכן את הסיכוי למצוא מקום עבודה.

בין הסעיפים הרבים של הצעות החוק, השתים שהצגתי כאן, יש שניים שלדעתי אינם ראויים. האחד הוא הכוונה לשלם מענק של כ-‏112.5 אלף שקל על המעבר מהדיור הזמני לדיור קבע. הרעיון השני שלא מקובל עלי הוא הרעיון להגדיל את הפיצוי למשכירי הדיור שבעצם מסיבות שונות כבר גרו בעת ההתנתקות מחוץ לאזור.צריך וראוי לברך על נכונות חברי הכנסת להשקיע תקציבים בפתרון הבעיות שנוצרו בגין ההתנתקות. יחד עם זאת, מן הראוי שתושקע מחשבה כדי שהצעת החוק תפעל כך שמבחינה כלכלית מצבם של המפונים יוחזר לקדמותו או ישופר. לבסוף לא ראוי שהמחוקקים ילבינו מעשים כמו אי-תשלום ארנונה ומיסים מוניציפליים, כמו גם את הבניה בניגוד לחוק וכמו הישובים הלא מוכרים.http://www.faz.co.il/thread?rep=95103
פתרון לכל מגורש
לוי (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 7:10)

במסגרת שיתוף פעולה בין אוניברסיטה ישראלית וסינית בקר מכר שלי בסין, הגיש כמה הרצאות ובקר באתרים שונים .
אחד האתרים היה באיזור פיתוח . באותו איזור היה בשלבי הקמה סכר . הצפי היה שהשלמת הסכר תגרום להצפה של כמה עשרות כפרים .
הסינים לא מצטינים בהגנה על זכויות האדם והאזרח . אבל , במקביל לבנית הסכר הוקמו באיזור סמוך אשר לא אמור להיות מצף מפעלים ואזורי מגורים נרחבים.
חברי הבחין שעשרות אלפי יחידות הדיור אינן מאוכלסות . גם מבני התעשיה הרבים אינם בשימוש . הוא שאל את מארחיו על התופעה המוזרה . הוסבר לו שתושבי הכפרים המוצפים יעברו למגורים אלו ויעבדו במפעלים אשר יוקמו .
הוא שאל מתי יתבצע התהליך ? התשובה בעוד כ-‏3 שנים עם השלמת הסכר ....
במדינת ישראל ערימה שלמה של אירגוני זכויות האדם . אך מתברר שבעצם מדובר באירגונים המגינים על זכויות החיה ולא האדם ובודאי לא על זכויות יהודים וכל שכן יהודים דתיים .
אותו גוף נבזה בראשותו של באשי שלשל ללא הפסק שיש פתרון לכל מתנחל . עכשיו שנה וחצי לאחר הגרוש וההגליה אין כלום . לא נבנה אף בית . לא פותחו שום אלטרנטיבות לפרנסה . חוקק חוק פינוי פיצוי נבזה אשר זכה לאישורו של אהרון ברק וחבר לקקניו .
בולשביזם אנטישמי היונק משקר , כזב ,רמיה , רשע ושנאה .
מעשה הנבלה של איזה מגלומן אשר לקה באירוע שיכלי ולגיבוי של ערימת פוליטיקאים מושתים תאבי שוחד , מערכת משפטית מושחתת , משטרה חוליגנית מנוולת . קציני צבא לקקנים תמכו באותו חולה רוח מושחת .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95104
שקרים וקשקושים
עמיש (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 8:00)
בתשובה ללוי

המדינה הציעה כסף והטפילים סרבו.
הם רוצים גם את הכסף עבור רכוש שלא היה שווה פרוטה וברובו ניתן להם בחינם וגם יישובים חדשים על חשבון המדינה.
פרזיטים עלובים כבר אמרנו?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95107
שקרים וקשקושים
לוי (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 8:16)
בתשובה לעמיש

עובדה שום דבר לא הוכן .
ישראבלוף בערבון בלתי מוגבל .
רק עכשיו מתחילים להודות בכך .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95110
שקרים וקשקושים
עמיש (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 8:40)
בתשובה ללוי

כל התכנית היתה מוכנה אבל הם לא רצו. יש כאלה שלא פנו למנהלת הפינוי אפילו ביום האחרון.

חבורה עלובה של טפילים

http://www.faz.co.il/thread?rep=95115
שקרים וקשקושים
לוי (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 9:43)
בתשובה לעמיש

שקר וכזב רק עכשיו מוגשות תוכניות מתאר .
עובדה שלא בנו כלום .
גם מי ששיתף פעולה ,ליקק לבאשי וכתב לו מכתבי תודה לא ארגנו לו כלום .
ישראבלוף בערבון בלתי מוגבל

http://www.faz.co.il/thread?rep=95130
שקרים וקשקושים
עמיש (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 14:58)
בתשובה ללוי

אף אחד לא תכנן לבנות להם ישובים, הם גם לא העלו את העניין עד אחרי הפינוי.
התכנית היתה לתת לכל אחד כסף כערך רכושו, פנסיות תקציביות ופיצויים מוגדלים למי שאבד את עבודתו הטפילית במועצה.
גם עכשיו כל היישובים החדשים הללו מיותרים, יש מספיק מקומות לגור בהם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95148
שקרים וקשקושים
לוי (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 19:07)
בתשובה לעמיש

הציעו להם סכומים שלא מספיקים לכלום .לא לדירה ולא לנחלה או מקור פרנסה אחר .
שקר כזב רמיה רשע ושנאה .
אנטישמיות ישראלית במיטבה .
למשפחה של 10 נפשות הציעו חושה מתפוררת ודולפת .
שלטון מנוול ומושחת .

http://www.faz.co.il/thread?rep=101298
שקרים וקשקושים
אופיר (יום שלישי, 24/07/2007 שעה 1:23)
בתשובה ללוי

שיפנו אותך עם הילדים שלך מהבית ויזרקו אותך באיזה חור. מי אתה שתעביר ביקורת על המפונים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95112
פתרון לכל מגורש
יובב (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 8:44)
בתשובה ללוי

הפתרון הסיני הוא פתרון בולשביסטי.
במדינות מערביות הפתרון המקורי הוא הנכון: לכל משפחה הוצעו הפיצויים מראש. אם היו לוקחים את הכסף ומתפנים באופן עצמאי לא היתה בעיה.
לא היתה שום סיבה שהמדינה תקים אתרי מגורים חליפיים - מדינה מערבית לא עושה דברים כאלה - בשביל זה יש קבלנים, לא היתה שום סיבה שצבא ומשטרה יפנו את התושבים - הצבא והמשטרה צריכים לטפל באויבים ופושעים, לא באזרחים.
האשמים במצב הם האזרחות הגרועה, הפרזיטיות והמשיחיזם הפנאטי של המתיישבים ושל מועצת יש''ע.
לכל המתיישבים מפרי החוק שלא התפנו בזמן צריך לנכות את עלות הפינוי מהפיצויים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95117
פתרון לכל מגורש
לוי (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 9:53)
בתשובה ליובב

המערכת המנוולת הציע פיצויים אבסורדיים אשר לא מפצים על הנזק .
המגלומן המטורף קיבץ תחתיו מנוולים מכל הסוגים אשר כל אחד בתחומו התעלל במגורשים .
אדוני, במדינת ישראל בה 90 אחוז מהקרקעות הן ציבוריות אין משמעות לכסף ללא הרשיונות המתאימים . המנוולים ממשיכים לשקר ולרמות . אי פה אי שם כמה בודדים התחילו לראות את עומק הנבלה ומציעים לתקן את החוק הנבזה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95123
פתרון לכל מגורש
יובב (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 12:08)
בתשובה ללוי

מיליון וחצי ש''ח למשפחה הם הרבה יותר ממה שדרוש על מנת לבנות בית בכל חור נידח מקביל לעזה ולגור בשכירות בסמיכות\.
כל מה שדרוש זה כח רצון, אבל עושה רושם שאם זה לא על חשבון המדינה, הרצון לא קיים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95149
פתרון לכל מגורש
לוי (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 19:18)
בתשובה ליובב

זרקו את המגורשים לחדר במלון עם 10 ילדים .
הסכומים המוצעים לא מאפשרים רכישת בית ושיקום הפעילות הכלכלית של המשפחה .
בשום חור בארץ יהודי לא יכול לבנות אפילו אוהל סיירים מבלי שיטרטרו אותו .
ערבי בוחר גבעה גבוהה או נמוכה ובונה . אף אחד לא מעיז לסלק אותו .
שיטון ישראלי אנטישמי בגיבוי הבגץ הנבזה והתקשורת האנטישמית .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95153
פתרון לכל מגורש
יובב (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 19:53)
בתשובה ללוי

העלוקות לא היו צריכים להגיע לבתי מלון. ההחלטה על הנסיגה התקבלה בזמן מספיק כדי שיסדרו לעצמם דיור חלופי.
הסכומים המוצעים הם מעל ומעבר. במיליון וחצי שקל אפשר להקים בפריפריה בית לעילה ולעילה עם מכשירי חשמל חדשים קומפלט + כמה שנים של משכורת.
תזהר כשאתה מבקש שיתיחסו אליך כמו שמתייחסים לערבים. אתה עלול עוד לזכות בכך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95157
פתרון לכל מגורש
לוי (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 20:03)
בתשובה ליובב

בלבול ביצים של אנטישמים ישראליים שונאי ישראל .
ההתיחסות ליהודים דתיים הנה סופר אנטישמית .
קרא את ההנאה המופלגת שאחד מחברינו מפגין בכל פעם שהוא מתרפק על כל עוולה המונחתת על יהודים דתיים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95159
אתה הדוגמה הכי טובה
דוד סיון (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 20:27)
בתשובה ללוי

ההתייחסות שלך ליהודים שחושבים אחרת ממך עוד יותר גרועה.
אתה לא מפסיק להתרפק על ולהשתמש בגידופים כלפי יהודים
שחושבים ועושים אחרת ממך.

אתה גם לא מתבייש להתלונן שיחסם כלפיך ודומיך מותאם.
העוולות שאתה מתרפק עליהן עוד הרבה יותר גרועות...

אתה הדוגמה הכי טובה להתנהלות עליה אתה מתלונן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95165
אתה הדוגמה הכי טובה
לוי (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 21:05)
בתשובה לדוד סיון

בלבול ביצים בערבון בלתי מוגבל .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95160
פתרון לכל מגורש
יובב (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 20:33)
בתשובה ללוי

מה זה הקשקוש הזה?
למי אכפת אם הם דתיים או חילונים?
העובדות הן שהם עלוקות על הכיס שלי ושל שאר המדינה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95166
פתרון לכל מגורש
לוי (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 21:08)
בתשובה ליובב

אדוני אתה קורא רק לדתיים עלוקות לאחרים אינך משתמש במטבע לשון זה .
אנטישמיות ישראלית .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95174
פתרון לכל מגורש
יובב (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 22:05)
בתשובה ללוי

אני לא יודע כמה מהם דתיים וזה לא מעניין אותי.

זה שיש דתיים עלוקות גם בתוך וגם מחוץ הקו הירוק זה אכן צירוף מקרים מעניין, אבל מעולם לא טענתי שיש קשר בין הדת לסיוציומטיות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95177
פתרון לכל מגורש
לוי (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 22:49)
בתשובה ליובב

הרוב המכריע של המגורשים הם דתיים . אילו לא היו דתיים לא היו מגורשים כשם שהקיבוצים ברעם וסאסא לא גורשו למרות שהתנחלו על איקרית וברעם . ולמרות שבגץ פסק שיש להחזיר את תושבי איקרית וברעם למקומם .
הוא אשר אמרתי אנטישמיות ישראלית .
לא זכור לי שהשתמשת בתואר עלוקות ביחס לקבוצות תושבים אחרים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95179
פתרון לכל מגורש
יובב (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 23:12)
בתשובה ללוי

מדינת ישראל לא נסוגה מהגליל העליון. היא נסוגה מעזה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95182
נוסח מתוקן
ישראל בר-ניר (יום רביעי, 14/03/2007 שעה 23:30)
בתשובה ליובב

מדינת ישראל עדיין לא נסוגה מהגליל העליון. נכון לעכשיו, היא נסוגה רק מעזה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95191
נוסח מתוקן
לוי (יום חמישי, 15/03/2007 שעה 7:37)
בתשובה לישראל בר-ניר

מדינת ישראל נסוגה מהגליל ומהנגב אשר הפכו לקנטונים מוסלמים אליהם המשטרה אינה נכנסת .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95185
הבג''ץ גם פסק עוד כמה דברים
דוד סיון (יום חמישי, 15/03/2007 שעה 0:06)
בתשובה ללוי

לא שמעתי אותך מתלונן על כך כלל. במיוחד כאשר
הבג''ץ לא הכשיר שוד אדמות על ידי ההתנחלויות.
לא זכור לי שהשתמשת בגידופים הירודים שלך ביחס
לקבוצות התושבים הללו.

אתה הדוגמה הכי טובה להתנהלות עליה אתה מתלונן.

בקיצור, אתה עוסק ב''בלבול ביצים בערבון בלתי מוגבל''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95189
הבג''ץ גם פסק עוד כמה דברים
לוי (יום חמישי, 15/03/2007 שעה 7:31)
בתשובה לדוד סיון

ארץ ישראל שייכת לעם ישראל הבגץ ההזוי הסמולני והמושחת אינו מוסמך לגרש יהודים מארץ ישראל .
אי אלו בולשביקים אנטישמיים ישראליים להם נציגים בפורום זה מציגים עמדה אחרת .
כל מה שעשיתי , הבאתי דוגמה של חוסר עיקביות אשר מקורה באינטרסנטיות כיתתית .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95192
כרגיל טיעונים בולשביקיים
דוד סיון (יום חמישי, 15/03/2007 שעה 7:53)
בתשובה ללוי

הבאת דוגמה של חוסר העקביות שלך כפי שאתה נוהג מימים ימימה.
הרי עקורי בירעם ואיקרית לא מעניינים אותך כלל כפי שהשחיתות לא מעניינת אותך.

מה שמעניין אותך זו האינטרסנטיות והאידיאולוגיה הכיתתית הצרה שדבריך מייצגים.
השחיתות מעולם לא באמת הציקה לך וגם לא ההתנהלות הבלתי
חוקית של המדינה אלא אם פעלה נגד האינטרסנטיות הכיתתית הצרה שלך.

אתה הדוגמה הכי טובה להתנהלות עליה אתה מתלונן.

בקיצור, אתה עוסק ב''בלבול ביצים בערבון בלתי מוגבל''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95194
כרגיל טיעונים בולשביקיים
לוי (יום חמישי, 15/03/2007 שעה 8:05)
בתשובה לדוד סיון

מה שמושך את תשומת לבי היא הצביעות של הסמולנים הבולשביקים , האנטישמים הישראליים . אני מתעכב על אותן דוגמאות המבליטות את חוסר העקביות והאינטרסנטיות הכתתית שלהם .
מה שמענין אותי היא הגישה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל . מגישה זו מתבקשות מטרות ומעשים מסוימים שהם עיקביים לחלוטין .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95199
תזכורת http://www.faz.co.il/thread?rep=95192
דוד סיון (יום חמישי, 15/03/2007 שעה 8:55)
בתשובה ללוי

אם לא הבנת: הפוסל, לוי, במומו פוסל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95229
הבג''ץ גם פסק עוד כמה דברים
מהנדס אזרחי (יום חמישי, 15/03/2007 שעה 22:02)
בתשובה לדוד סיון

כינוי חדש לסיון: ''מכופף הבננות''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95187
יוחזרו עקורי עקרית וברעם
בבאלה (יום חמישי, 15/03/2007 שעה 6:07)
בתשובה ללוי

וואדי ניסנס גם. השיבה תגאל את יהודי ישראל משחיתותם ועיוורונם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95190
יוחזרו עקורי עקרית וברעם
לוי (יום חמישי, 15/03/2007 שעה 7:33)
בתשובה לבבאלה

שיבת עם ישראל לארצו ומולדתו תבסס ותחזק את מדינת ישראל .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95212
פתרון לכל מגורש
עכן בן דיבזי (יום חמישי, 15/03/2007 שעה 16:38)
בתשובה ליובב

לכל השמאל- השבת אנו מברכין את חודש ניסן. שעליו נאמר בניסן נ

נגאלו ובניסן עתידין להגאל. יהי רצון שהשנה תתגשפ משאלה זו, ונזכה כולנו בביאת גואל צדק אמן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95213
פתרון לכל מגורש
עכן בן דיבזי (יום חמישי, 15/03/2007 שעה 16:39)
בתשובה ליובב

סקרים בציבור הערבי מוכיחים: 79% רוצים לחזור לירדן - מדהים!!!!

כנראה שטעינו בגדול.
הערבים רוצים לחזור לירדן מולדתם ורק קשקשני השמאל מונעים את זה מהם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95205
עוד ''מאמר'' מהארסנל של דויד סיון
זוהר בדשא (יום חמישי, 15/03/2007 שעה 10:51)

מלא בגבבה , נסמך על כמה אנקדוטות , בלתי-ראוי לעיכול כרגיל , בסופו אין מסקנה , אין כלום , ממש נסיון להבין ע''י חוסר הבנה , בשיטת דויד סיון אין מקום לשכל ישר , אין שכל בכלל , יש מיקבץ של ציטוטי מחקרים וטרחנות וגבבות ביוקרטיות , אבל משהו בהיר וצלול?

ניתן היה לבקש מהסיון שפעם אחת בחייו יוציא משהו ראוי מתחת ידיו ושוב הוא מקשקש בסוף המאמר איזו קשקשנות סרת טעם.

כך מסכם איפה מר סיון עוד מאמר בלתי ראוי :

צריך וראוי לברך על נכונות חברי הכנסת להשקיע תקציבים בפתרון הבעיות שנוצרו בגין ההתנתקות. יחד עם זאת, מן הראוי שתושקע מחשבה כדי שהצעת החוק תפעל כך שמבחינה כלכלית מצבם של המפונים יוחזר לקדמותו או ישופר. לבסוף לא ראוי שהמחוקקים ילבינו מעשים כמו אי-תשלום ארנונה ומיסים מוניציפליים, כמו גם את הבניה בניגוד לחוק וכמו הישובים הלא מוכרים. ..סוף ציטוט.

ובכן יוצא מהמאמר הנבוב של האיש הזה כי המטרה של מפוני גוש קטיף היא להוציא את כספי משלם המיסים , באופן בלתי הגון ובלתי חוקי.
כמה קשה היה לבקש מסיון כי ילך לתחנת משטרה ויגיש תלונה על מי מאלו שעשה מעשי כמו אי-תשלום ארנונה ואו דברים חמורים יותר , וישא מי שחיבל בחוק באישום פלילי או כל סנקציה שהחוק משית על מי שפוחז בו.

במקום זה סיון מלהג את להגו המשמים בטרחנות אופיינית הוא מנסה להכניס כמה פכים זכים ''מדעיים'' שספק הוא באמת שולט בהם ומנסה ליצר איזו התרחשות תבונית שרחוקה ממנו.מנצל כמה מושגי כלכלה למטרתו הצרה והבלתי הוגנת ובזה הוא חש שעשה מעשה ''הגון''והרי אין איש הגון כמו סיון.

אפשר היה לסכם את המאמר הקלוש הזה בנבירה ואו בהפניה של תהיה מתי כתב פעם אחרונה מר סיון על הפרת חוק של אנשי הקיבוצים?

ננייחבהיבטים שקשורים לסביבה , תשלומי אמת לאוצר וגבית מיסים אמתית ואונברסלית? חוקי העבודה בקיבוצים האם הם נשמרים , האם לכל מועסק יש תלוש משכורת כדין?
ועוד כיוצא בזה , האם מה שאנו יודעים על מה שמתרחש בתוך הקיבוצים מנע מאיתנו להציל אנשים כמו סיון מחרפת רעב?

האם לא היינו נדיבים ולא הושטנו יד חזקה ואמיצה לקיבוצים פושטי היד והרגל , האם לא קבלו הקיבוצניקים ששיחקו בבורסה מילארדים?

אבל התהיה הגדולה באמת היא תהייתו של מי שבאמת מיחל שהכיבוש יסתיים , אחת הדרכים האפשריוןת היא לתגמל כל מי שחי בהתנחלות ולגרום לו לחבור לאחיו בקו הירוק, במקום זה מציע לנו סיון ''השמאלני'' כי ננהל פנקסנות ביוקרטית נמוכת מצח על כל פסיק של איזה מתנחל , ככה באמת נוכל לצאת מהשטחים , זו ההבנה המיוחדת של הסיונים ככה הם בונים מערכת שלא תתפקד ושתיכשל , ואז הם כותבים ''מאמר'' בו הם מוכיחים שהמתנחלים לא שומרי חוק מוחלטים כי למעשה לפי סיון רק לו ולבני מינו מותר לרמות את המדינה ולקבל כפרס מילארדים בלי שבדקנו להם בציציות.

האם יכתוב היום סיון מאמר על מכירת תנובה?

האם לא ראוי כי הדוידנדים ממכירת תנובה יחזרו למשלם המיסים הישראלי שמימן את יצר ההימורים הפחזני של בני הקיבוצים?

לא אני לא חושב שאפילו עלתה בראשו של סיון המחשבה שהקיבוצים חייבים להחזיר את המילארדים שהם סחטו מעם ישראל , רק דבר אחד מטריד מנוחתו של סיון ,שחס ושלום לא יהיה מתנחל שלא ישלם ארנונה בזמן , להבדיל מהקיבוצים שאין כמותם בתשלומי מיסי אמת לאוצר .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95206
הרי אינך מעוניינת בתשובותי
דוד סיון (יום חמישי, 15/03/2007 שעה 11:22)
בתשובה לזוהר בדשא

זה היה ברור כבר לפני כמה שבועות. אם שכחת,
הנה תזכורת תגובה 93887 למה שתקבלי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95210
אוכלי החינם כבר השתלטו על קיבוצים
עמית כריש אדום (יום חמישי, 15/03/2007 שעה 13:15)
בתשובה לזוהר בדשאמערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.