פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_4197

שאלה של מוסר יהודי?
דוד סיון (יום שלישי, 20/03/2007 שעה 17:46)


שאלה של מוסר יהודי?

ד''ר דוד סיוןמסקנה חשובה... היא שיש ציבור שעבורו קיום מצוות ישוב הארץ וכיבושה, גם באמצעים לא חוקיים היא ראויה. המצוות הללו יותר חשובות מזכויות להן זכאים החקלאים הפלשתינאים – הזכות לחיים ולחופש התנועה וזכות הקנין. נראה שהמעורבים מסכימים שישוב וכיבוש הארץ הם יעדים חשובים ולעזאזל עם הזכויות של התושבים הפלשתינאים.
נושא מרכזי במאמר המצוטט היתה חוברת שהציגה תוכנית לפגיעה בתשתיות, בצבא, במשטרה, בפלשתינאים וברכושם כדי למנוע פינוי התנחלויות ומאחזים לא חוקיים. במאמרים אחרים הארתי את בעיית האלימות כלפי פלשתינאים וחיילי צה''ל ואת העצות של חה''כ אורי אריאל איך למנוע את אכיפת החוק בנושא מאחזים ולדאוג לאכיפה כלפי פלשתינאים (ש-ר-מ-ו-ט-ה – מוסר יהודי?, רשויות אכיפת החוק ושומרי החוק).

המאמר השני האיר גם את השימוש בבניית גדר ההפרדה וחוק נכסי נפקדים כדי לאפשר למדינה הפקעת אדמות של פלשתינאים בשטחי יהודה ושומרון. גדר ההפרדה יצרה מצב של ''נפקדות'' טכנית: לא מאפשרים לבעלי המטעים לעבד את השטחים ולטפל בהם אבל מפקיעים את האדמות בגלל שאינן מעובדות. זהו רק היבט חדש של השיטה בה משתמשת המדינה בצרכי הביטחון כדי להפקיע אדמות מרשותם של התושבים הפלשתינאים.

בהמשך נעיף מבט על אחת השיטות באמצעותה חובלו מטעי זיתים של פלשתינאים. אחר כך נתאר את המאפיינים העיקריים של השיטה ששימשה את המדינה להפקעת שטחים ביהודה ושומרון.


הריגת עצי זיתהמאמר של מושקוביץ (הרווח המשולש שבגידול זיתים) ציין שאין צורך לשחוט (לכרות ולשבור את ענפיו של) את עץ הזית וגם לא כל כך כדאי. ראשית השחיטה לא הורגת את העץ כי כידוע ככל שתחתוך אותו הוא יצמח מחדש. שנית, לטענתו האלטרנטיבה גם הרבה יותר פשוטה לביצוע מבלי שהחבלן והחבלה יתגלו בעוד מועד. כדי להרוג את העץ מספיק לקדוח כמה חורים ולהזריק לתוכם קוטל עשבים מאד חזק.

כאשר הצגתי הפרכה של הבלופים עליהם מבוסס המאמר של מושקוביץ, במאמר על שילוד ושקרים אחרים, לא ראיתי עדויות למעשי ההרעלה במטעי הפלשתינאים. אולי לא ייחסתי חשיבות לטענות בהקשר הזה שהשיטה שעושה שימוש במקדחה וברעל יותר מתאימה לחבלנים עם ''חזון'', כמו אלו שכתבו את חוברת ההדרכה שהוזכרה לעיל. אבל התעלומה הזאת נפתרה. היום אני יודע שגם בשיטה הזאת עשו שימוש בחלק מאירועי החבלה (מצגת תמונות).

בניגוד לכריתה חבלנית ממנה עצי הזית יכולים להשתקם משריפה והרעלה עצי הזית לא קמים לתחיה.


תהליך הפקעת הקרקעות

כדי לפנות מתיישבים יהודיים מבתיהם ומן האדמות אותן עיבדו נזקקה המדינה לחוקק חוק מיוחד. כמובן שבמסגרת החוק הזה נקבעו כללים לתשלום פיצוי כספי נדיב. כך היה במקרה של פינוי סיני בראשית שנות ה-‏80 וכך היה בעת פינוי מתיישבי גוש קטיף היהודיים (אוגוסט 2005). למרות החוק, הפינוי לא הושלם ללא מחאה והתנגדות של הנוגעים בדבר ותומכיהם.

כדי לפנות פלשתינאים מאדמותיהם ונכסיהם ולהקים ישובים (התנחלויות) עבור יהודים מצאו המשפטנים דרכים ''שקטות ויעילות'' יותר. לפני מלחמת ששת הימים שלטו ביהודה ושומרון שלושה משטרים שונים: האימפריה העות'מנית, האימפריה הבריטית והממלכה הירדנית. כל אחד מהם השאיר את רישומו בחקיקה ובתוצאות החלטותיו המנהליות.

בקשר לקרקעות מבוססת המציאות על חוק הקרקעות העות'מני, והתיקונים שהכניסו הירדנים. על פי החוק העות'מני יכול אדם לרשום זכויות קנייניות בקרקע אם עיבד אותה (ושילם את המס לאוצר הריבון) ברציפות עשר שנים רצופות. כאשר קרקע חקלאית ננטשה, לא עובדה במשך שלוש שנים, רשאי היה הריבון להעביר את החזקה לרשותו. שלטונות המנדט החלו בתהליך של מדידת השטחים ורישום בעלות על שמם של בעלי הבתים והחקלאים שעיבדו אותן. הירדנים המשיכו את התהליך עד 1967.

מפת אלון מורה
מפה שמציגה, בצבע אדום, את הקרקעות
הפרטיות בתוך ומסביב לאלון מורה
התהליך שהחל בשנות ה-‏20 של המאה הקודמת הוקפא, הופסק, בצו שפורסם על ידי המפקד הצבאי הישראלי בשנת 1968. התוצאה בפועל היא שחלק ניכר מקרקעות השטחים הללו נשארו לא מוסדרות. לגבי רוב הקרקעות לא הושלם תהליך הרישום המלא בטאבו.

מדינת ישראל פועלת ביהודה ושומרון על בסיס החוקים הללו ובאמצעות צווים צבאיים. מתחילת הדרך הפעילה המדינה כל מיני אמצעים מנהליים כדי להשתלט על שטחים ביהודה ושומרון. בעשור הראשון החשוב בין אלו היה ה'תפיסה לצרכים צבאיים' שמקובל על פי החוק הבינלאומי אם הוא מופעל באופן זמני. אבל מדינת ישראל השתמשה באמצעי הזה כדי להקצות קרקעות להקמת ישובים (לזמן בלתי מוגבל).

בשנים הראשונות השתמשה המדינה ב'תפיסה לצרכים צבאיים' כדי להקצות שטחים להקמת ישובים. כך הוקמו הישובים עפרה, אלון מורה ואחרים על קרקעות פרטיות של פלשתינאים. במקרה של אלון מורה העבודות להקמת הישוב החלו ימים בודדים לאחר הוצאת צווי התפיסה. לכן ברור למדי שלא היה מדובר בצרכים צבאיים ולא בצורך זמני. על כן הורה בג''ץ (390/79) לבטל את צווי התפיסה. אז בג''ץ קבע. הישוב אלון מורה עדין יושב על שטח שכ-‏65% ממנו הן אדמות פרטיות של פלשתינאים.

סך שטחי הישובים, המאחזים ואזורי התעשיה ביהודה ושומרון מגיע לכדי 157.6 קמ''ר. יותר מ-‏32% מסך השטחים הללו (כ-‏51 קמ''ר) הן אדמות פרטיות, ברובן פלשתינאיות (אשמים!).

מפת נווה דניאל צפון
מפה שמציגה בצבע אדום את הקרקעות
הפרטיות בתוך ומסביב נווה דניאל צפון
בעקבות פסיקת בג''ץ אלון מורה עברה המדינה לשימוש באמצעים מנהליים אחרים. במהלך השנים מאז הפך חלק ניכר מהקרקעות הלא מוסדרות לאדמות מדינה, בשליטת הריבון הישראלי. למרות החלטת בג''ץ נמשך התהליך של הקמת ישובים ומאחזים בלתי מורשים על קרקעות שהמדינה ידעה כי הן נמצאות בבעלותם הפרטית של פלסטינים. אלא שמשנת 1979 פעולות אלו נעשו לעתים תכופות בלא שקדמו להן הוצאת צווי תפיסה או הסדר משפטי אחר (עבירה גוררת עבירה, עמ' 11). על משמעות הקמת המאחזים שלא על אדמות מדינה כתבה עורכת הדין טליה ששון:
... זכות הקניין נקבעה בישראל כזכות יסוד, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ונקבעה על ידי ביהמ''ש העליון בישראל כזכות חוקתית על חוקית. כבר נפסק בבג''צ כי מחובתו של מפקד האזור להגן על זכויות היסוד של התושבים הפלסטינים באיו''ש. משמעות הדבר כי מחובתו להגן, בין השאר, על זכות הקניין שלהם. הקמת מאחז על קרקעות פרטיות של פלסטינים הינה פגיעה בלתי נסבלת בזכות הקניין ומחובתו של מפקד האזור למנוע זאת.
הקמת מאחז על קרקע פרטית של פלסטינים אינה ניתנת להכשרה, גם לא בדיעבד. דין המאחזים הללו הוא פינוי, וככל המוקדם כן ייטב.
חוות דעת, עמ' 22

בין המאחזים שהוקמו תוך הפרת זכות הקניין של פלשתינאים ישנו נווה דניאל צפון או בשפת תושביו 'הישוב' שדה בועז. זהו הרקע הנכון לידיעות על עקירת עצי פרי על ידי פלשתינאים (עקירת עצי פרי). מה 'ששכחו' לספר לנו בידיעה המקורית, היה שמדובר בפלשתינאים מאל-חדר שעל אדמתם ניטעו עצי הפרי, לפני שלוש שנים; לא סיפרו לנו שהפלשתינאים באו לממש את זכות הקניין שלהם. בהמשך, בתאריך 9.2.2007, עקרה 'יד מסתורית' את העצים ששתלו הפלשתינאים מספר ימים קודם.


סוף דבר

העובדות שהצגנו כאן ובמאמרים קודמים בשטח מעידות על כוונת המדינה לספח את מירב השטחים ביהודה ושומרון. נשאלת השאלה מדוע לא מספחים את השטחים באמצעות חקיקה, בדומה לאיחוד ירושלים? כעת התשובה לשאלה הזאת נראית קלה. סיפוח באמצעות חוק יחייב את המדינה להחיל את החוק הישראלי וזה כולל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו גם כלפי פלשתינאים. במקרה כזה יתקשו הרשויות לקיים את תהליך ההפקעה השקט בו הן נוקטות בעשורים האחרונים.

אם הרצח בדארפור נמשך כבר שנים ללא תגובה הולמת של ''העולם הנאור'', אפשר לצפות שתהליך הרבה יותר צמחוני כמו השתלטות על קרקעות פרטיות של פלשתינאים לא יגרום לשום תגובה כזאת. לכן זה נראה יותר פרקטי ויעיל להמשיך בשיטה הקיימת, במיוחד כאשר האלטרנטיבה 'החוקית' צפויה לעורר מהומות בתקשורת.

זוהי אולי גם הסיבה מדוע סירב המנהל האזרחי למסור את המידע על חלוקת שטחי ההתנחלויות. הסתרת המידע שירתה ''אג'נדה'' מסויימת. בג''ץ פסק אחרת, שראוי שהמידע יהיה זמין לציבור, וציווה על המנהל האזרחי למסור את המידע.http://www.faz.co.il/thread?rep=95495
בכנות
זוהר בדשא (יום שלישי, 20/03/2007 שעה 21:18)

כותב המאמר אינו יכול להלין על מוסר לקוי באשר להתנחלויות.

מהסיבה הפשוטה שאינו מגדיר ואינו מציין בכל הכתבה את ההתנחלויות ברמת הגולן , הציוני דויד סיון רואה בקיבוץ באשר הוא התישבות ראויה אף אם היא הוקמה בשטח כבוש . לכן לא יעלה על דעתו לכנות קיבוץ שקם על קרקע שנכבשה באותה מלחמה ארורה כהתנחלות - אותה מלחמה שנולדה ע''י אנשי מחנהו של סיון, אשר אף פצחו במלאכת ההתנחלויות .

כל הקשקרשת שלו עם ימנמנים דוגמת מושקוביץ היא התנהלות ששני הצדדים חפצים בה , סיון יוצא ממנה כ''שמאלני'' ומושקוביץ מוצא את עצמו מול הצביעות של השמאל הציוני בעמדה צדקנית מיוסרת.

לפיכך אין לדבריו טעם והם נגועים בחוסר דיוק וחוסר כנות שלא לדבר על עיוות והסטה לעבר ההתפתלות הידועה לנו מגורמים שניתן לכנותם הזן המילטרסטי של השמאל הציוני.

הקיבוצים ברמת הגולן וההתישבות ברמת הגולן לפחות בתחילתה ואולי ברובה באה מתוך ההתישבות העובדת , מקום בו גדל מר סיון , ואין ביחס של סיון כלפי ההתישבות ברמת הגולן כל חידוש.
כאמור היא נגועה בצביעות וחוסר יושר במיוחד כאשר משווים את היחס שלו להתנחלות בשומרון.

אדם שרוצה לדעת איך יתכן שעברו 40 שנות כיבוש מדוע אין תיקווה כי הציונים באמת חפצים בשלום , יתמקד לא במובן מאליו (ההתנחלויות ביהודה ושומרון) אלא דווקא במקומות שיש לגביהם יחסית קונצנזוס בציבור הישראלי , וישאל מי שעיניו בראשו למה נוצר ההבדל הזה בהתיחסות , למה יש לגטימציה להתנחל ברמת הגולן ולא בשומרון וידע כי הסיבה היחידה היא כי קובעי הבון טון , ויוצאי ההתישבות האובדת דוגמת סיון העניקו הכשר להתנחלות ברמת הגולן.דבר אשר מאותת על יחס דו-ערכי כלפי התנחלויות ואי-אמירת אמת.

מהסיבה הזו בלבד אין לדבריו המתחטאים של סיון כל משמעות , השיטה הנקוטה ע''י סיון וחבריו היא הטלת רפש ואשמה במתנגד הפוליטי , בעוד הם עצמם נגועים באותה אשמה שהם כביכול ''חושפים'' אצל זולתם .

דברי הקשקשת באשר לגדיעת עצים הם עדות על רמת ההתעסקות הנמוכה ואיך אפשר להיות תומך בהתנחלויות ובו-זמנית ולצקצק באופן חנטרישי על ההתנחלויות כאילו הן מחוץ לגדר של השמאל הציוני.
כאילו ברמת הגולן לא גורשו אנשים מכפריהם ולא רק שגדעו עצים שם , פורקו עצמות ובתים נחרשו , כמובן השטח הריק שהושג בסוף המהלך מביא את הציונים דוגמת סיון לשיא מלאכת התרמית שכ''כ אופיינית כאמור לזן הזה של השמאל הציוני.

חוץ מזה המאמר כרגיל רדוד ופנקסני כדרכו בקודש של סיון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95501
הכנות ממך והלאה
דוד סיון (יום שלישי, 20/03/2007 שעה 23:15)
בתשובה לזוהר בדשא

שוב המון שאלות רטוריות לא רלוונטיות ובעית הבנה חמורה כמו בדיונים קודמים (כמו
למשל בדיון קודם אחד מרבים: תגובה 95389). אבל בעיקר אינך מעוניין בדיון רציונלי
כפי שציינתי בעבר בתגובה 93887 וגם:

''השיטה הנקוטה ע''י [זוהר בדשא] וחבריו היא הטלת רפש ואשמה ב[מי שנחשב בעניהם] מתנגד
הפוליטי, בעוד הם עצמם נגועים באותה אשמה שהם כביכול ''חושפים'' אצל זולתם''.

אצלך, זהר בדשא, הטלת רפש זה שם המשחק.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95569
סיון כרגיל מבלבל במוח
זוהר בדשא (יום רביעי, 21/03/2007 שעה 17:26)
בתשובה לדוד סיון

ומנסה להתחשבן כמו לבלר קטן .

אדרבא בנו הבונבון של אדרבא רבתי , יסביר הציוני סיון מדוע התנחלות ברמת הגולן אינה מקבלת אצלו יחס דומה להתנחלות בשומרון , מה השוני? .. כפי שהוא סיון וחבריו מהשמאל הציוני שהיו אבות ההתנחלויות רגילים בתרגילי הסחה נכלולים לזמר זמירות עאלק של רודפי שלום , יסביר איפה מה פשר הפער , מה הבעיה סיון אין לך איזו נוסחה ואו הגדרה כלכלית שתוכל לרתום למלאכת הצקצוק וההסברה?

אם באמת היה רצון כן של השמאל הציוני לסיים את הכיבוש , היה הכיבוש מסתיים זה מכבר, אבל השמאל הציוני אף נוהג ללעוג לביבי על הסכם וואי , ואפילו באים חשבון עם בייגין על שהחזיר את כל סיני .

יש אינספור דוגמאות שמוכיחות את ההתנהלות המוכרת, הפגנה של שלום עכשיו אינה ''הוכחה'' לרצון לסיום הכיבוש ובטח לא הקשקשת על גדיעת עצים שאינה שווה כלום , טיעונים אפלוגטים הם לצורך פנימי שאינו עולה בקנה אחד עם רצון כן לסיום הכיבוש , לא כל שכן שאין בהם מעשה רהוט המוכיח במעשים רצון לסיום הכיבוש ולא קשקשת והתפתלות מילולית .

רק מה , סיון בטוח שהוא יוכל לעוות את המציאות ויטיל בחזרה אלי את הכדור , יכתוב סיון מה שבא לו עלי, רק דבר אחד אין סיכוי שהוא יצליח- והוא, להסביר למה התנחלות ברמת הגולן של קיבוץ של השומר הצעיר אינה מצליחה לעצבן אותו לפחות בדומה להתנחלויות בשומרון ויהודה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95575
כרגיל הקשקשן עובר לגידופים
דוד סיון (יום רביעי, 21/03/2007 שעה 18:45)
בתשובה לזוהר בדשא

כבר מזמן הבהרתי לך שאין לי עניין בדיון לא רציונילי
שהוא פסגת שאיפתך. אם עוד לא הבנת זאת אז קרא שוב,
אבל בעיון, את תגובה 95501 מאתמול בערב. זה כבר
כתוב שם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95582
על איזה גידופים מדובר מר סיון?
סתם אחד (יום רביעי, 21/03/2007 שעה 21:15)
בתשובה לדוד סיון

אולי תבקש יפה שיגדפו אותך ואז יוחלט אם יש טעם לשתול איזה גידוף למענך .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95625
נו מר סיון איפה מצאת גידופים?
זוהר בדשא (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 9:16)
בתשובה לדוד סיון

זה לא עצוב שאדם כמוך מתיסר על מוסר יהודי ומשקר ככה בלי בושה?

יש גידוף או אין גידוף?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95641
לא כתבתי שמצאתי
דוד סיון (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 15:07)
בתשובה לזוהר בדשא

על סמך הניסיון ניחשתי שגידופים יגיעו. זו המשמעות של „... עובר לגידופים”. כעת מסתבר
שההימור היה במקום. הנה הגידוף האחרון שהפיקה המקלדת שלך: „... משקר”.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95684
לדעתי
זוהר בדשא (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 23:28)
בתשובה לדוד סיון

אתה לא פופלרי.

חוץ מזה שאפילו גידוף לא יעזור במקרה שלך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95507
קשקשן
יובב (יום שלישי, 20/03/2007 שעה 23:56)
בתשובה לזוהר בדשא

למה אתה חושב שסיוון מתנגד לפינוי כל ישובי הגולן בהסדר?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95527
ראיה עקומה
מהנדס אזרחי (יום רביעי, 21/03/2007 שעה 6:30)

סיון לך לך מארצך מבית אביך אל הארץ אשר אראך-רוסיה

שם ברוסיה יודעים איך לטפל בכשמותך

אתה מכופף כל עינין וגם משקר וגם מטעה בזדון וכל זה עבור מה? נזיד עדשים?

מכופף בננות פרייאר לידך

http://www.faz.co.il/thread?rep=95528
מה קרה מנהדס אזרחי? האמת כואבת?
דוד סיון (יום רביעי, 21/03/2007 שעה 7:26)
בתשובה למהנדס אזרחי

''[מהנדס אזרחי] ... גם משקר וגם מטעה בזדון
וכל זה עבור מה? נזיד עדשים...'' (http://www.faz.co.il/thread?rep=95527).

http://www.faz.co.il/thread?rep=95531
מי המודד ששרטט וחתם על המפות האלה?
אבי גולדרייך (יום רביעי, 21/03/2007 שעה 8:47)


http://www.faz.co.il/thread?rep=95581
שרלטנות לשמה
אבי גולדרייך (יום רביעי, 21/03/2007 שעה 20:39)

במאמר הוצגו תצלומי אויר כמפות, ועוד צויין כי הצבע האדום במפות מציג קרקעות פרטיות.
מפות בעלות קדסטריות שונות לחלוטין מתצלומי אויר.

היומרה להציג ''הוכחה''לבעלויות פרטיות על ידי תצלומי אויר היא שרלטנות לשמה.

אין כל משמעות מקצועית ל''מפות'' שהוצגו אפשר בקלות היה להציג במקומם תצלומים של בר רפאלי וליאונרדו די קפריו.

לא לחינם שאלתי את כותב המאמר מי הוא המודד המוסמך שחתום על ''המפה '' שהציג (אולם לא קיבלתי תשובה).

המרשקיזם בפעולה...

http://www.faz.co.il/thread?rep=95596
שרלטנות? של מי?
דוד סיון (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 0:10)
בתשובה לאבי גולדרייך

קשקשניזם בפעולה.

מקור השכבה הוא המנהל האזרחי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95601
שרלטנות? של מי?
אבי גולדרייך (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 5:56)
בתשובה לדוד סיון

המנהל האזרחי?
יש לך בודאי חותמת בצד המפה תציג אותה!

ואת התואר קשקשניזם תשמור לעצמך מר סיוון רכשת אותו בדי עמל

http://www.faz.co.il/thread?rep=95611
שוב אתה מקשקש
דוד סיון (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 7:40)
בתשובה לאבי גולדרייך

יש לך בעיה עם האמת והעובדות. תכונה שמאד אופיינית לרמת ההשתתפות שלך בדיונים כאן.

אם הנתונים שהצגת לא מספקים אותך, אתה יכול לבדוק את הנתונים, של שכבת ה-GIS, על ידי פניה למנהל האזרחי.

אתה כנראה לא לומד וממשיך לקשקש. לא חבל?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95613
שוב אתה מקשקש
אבי גולדרייך (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 7:56)
בתשובה לדוד סיון

הבעיה עם האמת והעובדות הוא שלך בלבד דוד סיוון.
הנתונים שהצגת כמפת בעלויות פרטיות הוא תצלום אויר לא מיושר, שמשום מה צבוע אדום וצתאר תכסית טופוגרפית אך אינו מתאר בעלויות.
מפת בעלויות נראית אחרת לגמרי.
אני יודע , אני עוסק בכך כבר 30 שנה כמודד מוסמך.

מפת בעלויות חתומה על ידי מודד מוסמך ולכן ביקשתי שתציג את החתימה .
חובת ההוכחה היא עליך מר דוד סיוון את המאמר כתבת אתה.
כמובן שאין לי כל כוונה לפנות לפקידי המנהל האזרחי כדי לבדוק נתונים סתמיים וחסרי ערך כפי שאתה מגיש כאן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95619
אתה עוסק בהכחשה
דוד סיון (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 8:52)
בתשובה לאבי גולדרייך

כל העולם משתמש בנתונים דיגיטלים מוסמכים כולל אתה ומשרדך. אני לא צריך את החתימה של המודד כאשר אני יודע שהנתונים נמסרו על ידי דובר המנהל האזרחי על סמך החלטת בית משפט מוסמך. אני מאמין שהנתונים נכונים. המשמעות היא שיותר מ-‏32% משטחי הישובים, אזורי התעשייה והמאחזים (בתוך הקוו הכחול) הם אדמות פרטיות של פלשתינאים. עבורי זה מספיק לגמרי.

מה שהצגתי, בקובצי תמונה, על סביבת אלון מורה, ונווה דניאל הן מבוסס על נתונים דיגיטליים נכונים שמקורם בנתונים של המנהל האזרחי. לכן זה מציג את תמונת המציאות באותם מקומות. זה נכון גם אם לא קוראים למה שהצגתי מפת בעלויות.

אתה יכול לטעון עד מחר שאינך מקבל את העובדות הללו כנכונות. עצם זה שאתה כותב שאין לך כוונה לפנות למנהל האזרחי מעיד על כך שאתה עוסק בהכחשה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95624
אתה עוסק בהכחשה
אבי גולדרייך (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 9:12)
בתשובה לדוד סיון

הנתונים שהבאת הם סתמיים, מצג שוא של ''בעלויות''
במשרד המדידות של המנהל האזרחי קיימות מפות בעלויות של כל שטחי יו''ש.
משום מה אתה בוחר להציג איזה תצ''א סתמית, ובלשון מקצועית ''קונטקט לא מיושר'' שקבלת ממקור כלשהו.

וכדי לאשש את טענותיך אתה בוחר להשמיע גידופים לכל עבר, להתחמק מדיון ענייני ומהצגת מקורות ומפות רשמיות חתומות כחוק על ידי המודד האחראי.

ואם אכן הנתונים הדיגיטאלים מקורם במנהל האזרחי נא להציג חותמת כחוק.
מפה ללא ציון מקור הינה מקור סתמי ומפוקפק ולכן חסר כל ערך אלה הם חוקי מדינת ישראל.

ולכן אני מציע לך שנית להכניס תמונה נאה של בר רפאלי וליאונרדו דה קפריו במקום התמונות אותן אתה מציג.
יש להן אותו ערך רק שהזוג הצעיר נאה יותר ופחות מעוות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95636
תמשיך, גולדרייך, לעסוק בהכחשה
דוד סיון (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 14:57)
בתשובה לאבי גולדרייך

כבר כתבתי במאמר ובתגובה 95619 הצגתי מספיק מידע כדי לבסס את עמדתי ואת טענותי. אתה לעומת זאת, לא הצגת כלום, נאדה, כדי לשכנע אותי שהמידע הזה לא אמין. גם הטענה שלך שלא הצגתי את מקור הנתונים היא לא נכונה. מנסיוני, לפי ההודעות שכתבת כאן לאורך השנים, המקור הזה הרבה, הרבה יותר אמין מטענותיך.

בקיצור, אני לא זקוק לאישורים שלך לכלום.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95637
גולדרייך סתם גדפן
סתם אחד (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 14:59)
בתשובה לדוד סיון

כולם פה מגדפים סתם את דויד סיון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95651
אין לי כל ענין לשכנע אותך
אבי גולדרייך (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 18:24)
בתשובה לדוד סיון

לא הצגת שום דבר כדי לשכנע שהמידע שהצגת אמין כלום, נאדה..

לכן אתה נזקק לגידופים כאוויר לנשימה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95657
עצוב לאן שאתה מתדרדר
דוד סיון (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 19:49)
בתשובה לאבי גולדרייך

כרגיל מגדף ובאותו הזמן מתלונן על גידופים. הנה עוד דוגמה לשיטה הזאת:
גולדרייך מתלונן: ''דווקא מי שמסתתר כעכבר מאחורי כינויים..'' (http://www.faz.co.il/thread?rep=63926) על מה שהוא עושה (לפחות אז) בעצמו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95663
אין לך עוד ארגומנטים מטופשים?
אבי גולדרייך (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 20:02)
בתשובה לדוד סיון

אתה מתנאה בתואר ד''ר יש לצפות ממך לרמה כלשהי של ווכוח סיוון.
אולי ד''ר לגידופים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95669
גולדרייך אין לי ויכוח איתך
דוד סיון (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 20:32)
בתשובה לאבי גולדרייך

הייתי שמח לנהל דיון, גם איתך, אבל בנושא הנדון כאן אינך
מצליח להתעלות מעל רמת הטיעונים הלא רלוונטיים והגידופים.

נכון אתה צודק כמי ש''מתנאה בתואר [מודד] יש לצפות ממך לרמה כלשהי...''

http://www.faz.co.il/thread?rep=95692
גולדרייך אין לי ויכוח איתך
אבי גולדרייך (יום שישי, 23/03/2007 שעה 6:38)
בתשובה לדוד סיון

אין אתך ווכוח , מפני שאין בכוונתך לנהל ווכוח.
כשאני דורש ממך להעמיד דברים על דיוקם כוונתי להאיר את עיניהם של שאר המשתתפים בפורום- לא את עיניך הסומות ואת אזניך החרשות.אין בכוונתי ללמד תיש זקן לתת חלב.
דרישות פשוטות ולגיטימיות , כגון הצגת מסמך שיפוטי- מפה בשלמותה , כולל חתימת המודד, תאריך, ותכלית המיפוי נענות על ידך בגידופים.
אבל כל הנוכחים בפורום הזה (מנסיון כל הנוכחים כאן) יודעים כי כשאינך מסוגל לספק נתוני אמת, אתה מגבה את השקרים האנטישמים שלך בגידופים.
זו דרכך, ואתה זוכה כאן לתגובות הולמות ובצדק.
תתבייש!

http://www.faz.co.il/thread?rep=95719
אתה דורש? תדרוש עד מחר
דוד סיון (יום שישי, 23/03/2007 שעה 9:30)
בתשובה לאבי גולדרייך

כמו רפלקס מותנה אתה וכל הגדפנים, הקשקשנים הנוכחים כאן מתעוררים
כאשר מציבים לפניהם את המראה. כרגיל המראה מעוררת ערמה של גידופים.
לגדפנים כמוך אין מבחינתי שום זכות לדרוש דבר ולא כל שכן מסמכים
שיפוטיים. תחפש לבד...!

מחוץ למסגרת אני מציע לך, מר גולדרייך הגדפן, תביט טוב
טוב במראה, אולי רגש הבושה הנעלם שלך יופיע.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95720
אתה דורש? תדרוש עד מחר
לוי (יום שישי, 23/03/2007 שעה 9:53)
בתשובה לדוד סיון

בולטות התגובות שלך לגופם של דוברים במקום לגופו של ענין .
ההתעמקות שלך בפסיכולוגיה של הדוברים מרשימה ומאלפת אולי תעשה דוקטוראט שני .
לפי הסטטיסטיקה השכר פרופורציונאלי למשך הלימודים .המשך ללמוד ושכרך יעלה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95724
מי שמדבר?
דוד סיון (יום שישי, 23/03/2007 שעה 13:01)
בתשובה ללוי

אתה כמו גולדרייך מגדף, ועוסק בגופם של כותבים בלי סוף. יחד עם זאת לא מתבייש כמוהו להתלונן כאשר בעדינות יחסית מציבים בפניך את המראה. לצורך הרקורד להלן מדגם חלקי רק מהפתיל הזה איך נראות רבות מההודעות שלך ושל ''מהנדס אזרחי'':

תגובה 95527, תגובה 95675, תגובה 95608, תגובה 95615.

החבל מתלונן על התלוי...

http://www.faz.co.il/thread?rep=95777
מי שמדבר?
לוי (שבת, 24/03/2007 שעה 20:24)
בתשובה לדוד סיון

שלום עכשיו מעסיקה בתשלום פרובקטורים . מציידת אותם ברכבים ובציוד . משלמת להם שכר משמעותי . מממנת צילומים וצילומי אויר . מעסיקה עורכי דין בשכר משמעותי .
מי הם האינטרסטים הממנים כל זאת ?
מדובר הרי במיליונים רבים .
מה המטרה של אותם אינטרסנטים ?
מן הראוי שהדברים יוצגו בשקיפות .
מי הם מקבלי השכר וכמה .
על מוצאים הכספים .
איני חושב שאני מגדף .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95779
פרובוקטורים?
דוד סיון (שבת, 24/03/2007 שעה 20:46)
בתשובה ללוי

זאת זכותך לחשוב שהם פרובוקטורים אבל הם לא שונים מ''הפרובוקטורים'' שיושבים בהתנחלויות הבלתי חוקיות.

גם בנושא הזה המימון בא מאינטרסנטים-פרובוקטורים.
חלק מהפרובוקטורים הללו ממומנים על ידי הציבור...

מה המטרה של האינטרסנטים הללו? מן הדין שהדברים
יוצגו בשקיפות. מדובר הרי במיליונים.

אתה בהחלט מגדף וההודעות שהצגתי מוכחיות זאת.
אתה בהחלט משתמש באלימות מילולית ביחס לגופם
של כותבים.
עיקר ההודעות שאתה כותב כאן עוסקות באלימות מילולית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95780
פרובוקטורים?
לוי (שבת, 24/03/2007 שעה 21:12)
בתשובה לדוד סיון

המתגוררים במאחזים אינם פרובקטורים הם רוצים לישב את ארץ ישראל . הם מצהירים על כך .
לא ענית על שאלותי .
גילוי הממנים מן הסתם יחשוף מטרות אותם ארגונים אנטישמיים .
חלק מהם ידוע .
המובאות שהבאת אינן מכילות גידופים .
מה ביחס לרכוש יהודי שדוד ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95815
פרובוקציות ואנטישמיות כפי שאתה משתמש בהם הם גידופים
דוד סיון (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 5:32)
בתשובה ללוי

גידוף הוא שימוש בכינוי לא מתאים. כאשר אתה מכנה ''אנטישמי'' כמעט כל מי שלעתך חושב או נוהג אחרת ממך בלי כל ביסוס, אתה מגדף. וזה לא הביטוי היחידי בו אתה משתמש לרוב.

כך גם השימוש שאתה עושה במושג פרובוקטורים. לכן כתבתי על ''הפרובוקטורים'' שבהתנחלויות הבלתי חוקיות ועל שקיפות וגילוי המממנים שלהם. גם גילוי ערוצי מימון לא ראויים והשקיפות חשובים. בכלל, אם הייתי נוהג כמוך הייתי מדביק להם את אותו גידוף אולטימטיבי שאתה נוהג להדביק בכל פינה.

הצהרת כוונות לא משחררת בן אדם מבחינת מעשיו. אם הכינוי פרובוקטור מתאים הוא מתאים בגלל הפרקטיקה. לטעמי הקמת מאחז לא חוקי היא פרובוקציה גם אם ''האידיאלים'' של מקימיו טהורים וראויים.

הגיע הזמן שתבין שאני לא אחראי לתת מענה לכל שאלותיך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95827
פרובוקציות ואנטישמיות כפי שאתה משתמש בהם הם גידופים
לוי (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 7:00)
בתשובה לדוד סיון

אתה רוצה לענות ענה . אינך רוצה לענות אל תענה .
מן הסתם סכומי המימון , המקורות והשכר לפונקציונרים השונים לא מובאים לידיעת הירחמיאליים והתינוקות שנשבו כמוך .
ההתנחלויות הוקמו במסגרת התוכנית הציונית לישוב הארץ בדומה לכל הקיבוצים , המושבים והעיירות בגבולות הקו הירוק .
ההתנחלויות הוקמו בתמיכת הממשלות לדורותיהם כולל הסוכנות היהודית . בעקבות לחץ של ארה''כ אשר הוזמן ע''י שלום עכשיו האנטישמי ממשלות ישראל בתמיכת הבגץ האנטישמי התקשו להמשיך במשימת ישוב הארץ .
שלום עכשיו נעזרת במימון מסיבי של ארגונים אנטישמיים אשר מטרתם חיסול מדינת ישראל .
הכנוי ''אנטישמי'' שאני משתמש בו הוא חוות דעת מקצועית ולא גידוף .
אין לי פטנט לא על פרובוקציה ולא על אנטישמיות הרגש חופשי להשתמש בהם אם הם משמחים אותך , או פורקים מתחים נפשיים שלך .
אני בדעה שישוב הארץ אינו פרובוקציה . ישנם מי שחושבים שעצם הקיום של יהודי חי זו פרובוקציה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95849
צורת ההתבטאות, הגדפנות, שלך לא ראויה
דוד סיון (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 9:44)
בתשובה ללוי

כנראה שביזבזתי את זמני בנסיון להניא אותך מכך
סע בשלום למחוזות האלימות המילולית, שם משייטים ידידיך במגזר הברקודות,: מהנדס אזרחי, צדק ועוד כמה שפחות עיקביים. בעיני ובעיני עוד כמה גישתך מעידה על הרמה הנמוכה שאתה מייחס לכבודך הפרטי.

מי שמכנה גידופים חוות דעת מקצועית מוריד את הכבוד שהוא רוחש לדבריו עוד.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95864
צורת ההתבטאות, הגדפנות, שלך לא ראויה
לוי (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 18:39)
בתשובה לדוד סיון

חוות הדעת שלך לא מקובלת עלי .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95866
אז מה, לוי? http://www.faz.co.il/thread?rep=95849
דוד סיון (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 19:45)
בתשובה ללוי

אף על פי כן, נוע תנוע...

http://www.faz.co.il/thread?rep=95868
אז מה, לוי? http://www.faz.co.il/thread?rep=95849
לוי (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 20:23)
בתשובה לדוד סיון

לאן ?
לעזזל?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95870
אז מה, לוי? http://www.faz.co.il/thread?rep=95849
דוד סיון (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 20:53)
בתשובה ללוי


http://www.faz.co.il/thread?rep=95824
המממנים הגדולים מוכרים וכבר הזכרתי אותם בעבר.
צדק (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 6:49)
בתשובה ללוי

המממנים הגדולים הם האיחוד האירופי וקרן פורד האמריקאית,
שני ארגונים אנטישמיים ידועים.
ממשלות אירופיות מממנות מידי פעם ''מבצעים'' של הבוגדים.
לדוגמה, ממשלת פינלנד מימנה את המטוס המסייר ומצלם.

יש ארגון הנקרא ידידי שלום עכשיו בארה''ב,
ויהודונים אנטישמים תורמים לארגון זה.
ארגון זה מבצע עבירות על חוקי המס האמריקאיים,
כאשר הוא תורם לארגון פוליטי במסווה של ארגון הומניטרי.
משום מה עבירה זו לא מטופלת בחומרה, כמו שמקובל בארה''ב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95783
מי שמדבר?
אבי גולדרייך (שבת, 24/03/2007 שעה 21:47)
בתשובה לדוד סיון

מר סיוון הנכבד
נתבקשת במלוא האדיבות להציג אסמכתא חוקית לתצלום אויר שהבאת כאן, משום מה כ''מפת בעלויות''

מאחר ואינך מסוגל כלל להביא אסמכתאה כזו, (כי אין) ומאחר ותצלום אויר כזה אינו מסוגל לשמש הוכחת בעלויות אתה מעדיף לטעון שאני מגדף אותך.

איפה גידפתי אותך מר סיוון?
הראה לי בפתיל הזה מקום אחד בו גודפת על ידי.
השיטה שלך לילל ותוך כדי כך לגדף את קוראיך לא יאה.
רנאה כשהאמת מתרחקת ממך אתה מאבד את שלוות רוחך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95817
האלימות המילולית והגידופים של גולדרייך
דוד סיון (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 6:21)
בתשובה לאבי גולדרייך

תעבור על ההודעות הבאות ותוכל לראות את הגידופים בהם השתמשת בפתיל זה: תגובה 95581, תגובה 95663, תגובה 95692, תגובה 95741. על מהו גידוף קרא בתגובה 95815.

אתה חוזר על הטענה שהוצגה במאמר מפת בעלויות. אני מתפלא עליך שאתה טועה בכך למרות הנסיון המקצועי, עם קבלות, הרב שיש לך. מה שכתבתי לגבי שתי המפות הוא ''מפה שמציגה בצבע אדום את הקרקעות הפרטיות בתוך ומסביב...'' אין בכך טענה שזו ''מפת בעלויות''. זאת ועוד מאחר ויש למעלה מ-‏130 ישובים שמעורבים בסיפור הרי שברור לגמרי שהצגת המפות הללו מציגה תמונת מציאות חלקית ביותר.

הנתונים שעליהם מתבססים הטיעונים שלי (32% מהאדמות הישובים היהודיים והמאחזים הן פרטיות של פלשתינאים) הם מהמנהל האזרחי. זכותך לדרוש הוכחות ולבדוק אותן בפירוט, במיוחד כאשר אני מניח שיש לך את הכלים המתאימים לעשות בדיקה כזאת. מאחר ולא התיימרתי וגם לא הצגתי טענות משפטיות הפניית הדרישה שלך כלפי היא לא במקום. בכל זאת הצעתי לך לפנות אל המקור של הנתונים ועל כך השבת שאין בכוונתך לעשות זאת. זכותך.

''הגידופים'' להם זכיתי מצידך אינם במקומם. כי לא שיקרתי, לא הצגתי דבר מזוייף, לא טענתי בדברי דבר שהוא לא נכון, לא עסקתי בשרלטנות ובודאי לא באנטישמיות.

לסיכום, זכותך לחשוב שהאמת לא בידי זה עדין לא הוכחה שהאמת בידך. זה ימשיך להיות נכון גם אם כל משתתפי הפורום יטענו שהאמת בידך. בודאי שזה ימשיך להיות נכון עד אשר מישהו יציג אסמכתאות כלשהן שהאמת לא בידי, שהנתונים עליהם הסתמכתי שגויים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95726
אתה דורש? תדרוש עד מחר
אבי גולדרייך (יום שישי, 23/03/2007 שעה 13:02)
בתשובה לדוד סיון

מראש היה ברור שתחמק לך ופיך מלא גידופים ילדותיים.
אף אחד כאן בפורום לא ציפה ממך להתנהגות אחרת.
ברור שאינך יכול להציג מפות בעלות של השטחים מפני שאין לך.
ולכן אתה נתלה מחד באילן גבוה- ''המנהל האזרחי''
ומאידך אתה מקלל, מגדף ומציג את ערוותך בשער בת רבים.

מחוץ למסגרת אני מציע לך, מר סיוון הגדפן, תביט טוב
טוב במראה, אולי רגש הבושה הנעלם שלך יופיע.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95728
דבריך לא מחזיקים מים
דוד סיון (יום שישי, 23/03/2007 שעה 13:23)
בתשובה לאבי גולדרייך

אין לך אפשרות להראות ש''פי מלא גידופים ילדותיים'', אלא אם קשקשניזם,
ברקודות וגדפן הם שווי ערך בעיניך לדבריך: ''... אתה מגבה את השקרים
האנטישמים שלך בגידופים'' (http://www.faz.co.il/thread?rep=95692). גם בציטוט הזה אין ולו
גרגיר של אמת, ולכן הוא בגדר גידוף.

כמו רפלקס מותנה אתה וכל הגדפנים, הקשקשנים הנוכחים כאן מתעוררים
כאשר מציבים לפניהם את המראה. כרגיל המראה מעוררת ערמה של גידופים.
לגדפנים כמוך אין מבחינתי שום זכות לדרוש דבר ולא כל שכן מסמכים
שיפוטיים. תחפש לבד...!

מחוץ למסגרת אני מציע לך, מר גולדרייך הגדפן, תביט טוב
טוב במראה, אולי רגש הבושה הנעלם שלך יופיע.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95741
דבריך לא מחזיקים מים
אבי גולדרייך (יום שישי, 23/03/2007 שעה 15:52)
בתשובה לדוד סיון

אין אתך ווכוח , מפני שאין בכוונתך לנהל ווכוח.
כשאני דורש ממך להעמיד דברים על דיוקם כוונתי להאיר את עיניהם של שאר המשתתפים בפורום- לא את עיניך הסומות ואת אזניך החרשות.אין בכוונתי ללמד תיש זקן לתת חלב.
דרישות פשוטות ולגיטימיות , כגון הצגת מסמך שיפוטי- מפה בשלמותה , כולל חתימת המודד, תאריך, ותכלית המיפוי נענות על ידך בגידופים.
אבל כל הנוכחים בפורום הזה (מנסיון כל הנוכחים כאן) יודעים כי כשאינך מסוגל לספק נתוני אמת, אתה מגבה את השקרים האנטישמים שלך בגידופים.
זו דרכך, ואתה זוכה כאן לתגובות הולמות ובצדק.
תתבייש!

http://www.faz.co.il/thread?rep=95747
הגדפן המתלונן http://www.faz.co.il/thread?rep=95728
דוד סיון (יום שישי, 23/03/2007 שעה 19:26)
בתשובה לאבי גולדרייך

אולי הוא פשוט מנסה לחלוב את התיש...

http://www.faz.co.il/thread?rep=95748
דוד חביבי
עמיש (יום שישי, 23/03/2007 שעה 19:38)
בתשובה לדוד סיון

חבל שאינך מבחין בכך שמשהו גרוע קרה לאחרונה לגולדרייך.
הדבר מקשה מאד על ניהולו של דיון רציונלי ועל כן חבל על טרחתך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95750
הבחנתי בכך אבל ...
דוד סיון (יום שישי, 23/03/2007 שעה 20:25)
בתשובה לעמיש

לפעמים אני נהנה להקדיש זמן למופעי הקרקס הללו.
לעיתים יותר רחוקות, כמו הפעם, אני מנסה לעודד אותם.
במיוחד אני נהנה לראות את פרצופם הוירטואלי המעוות
של הליצנים.

יחד עם זאת צריך לדעת שאי אפשר לצפות למופע רציונלי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95829
הבחנתי בכך אבל ...
לוי (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 7:06)
בתשובה לדוד סיון

משמעות דבריך שטרתך היא פרובוקציה .
מענין .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95778
דוד חביבי
לוי (שבת, 24/03/2007 שעה 20:32)
בתשובה לעמיש

אני לא מבחין במה שהוא יוצא דופן אשר קרה למר גולדריך .
טיעוניו הם עניניים .
אגב , מה עם הרכוש היהודי אשר נתפס ע''י ערבים ?
מה עם החוק הערבי של דין מוות המוכר נכסי דלא נידי ליהודי ?
במקרים אלו אין לך בעיה מוסרית . מוסרך הוא סלקטיבי .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95785
דוד חביבי
אבי גולדרייך (שבת, 24/03/2007 שעה 21:59)
בתשובה ללוי

רוב! הטיעונים לבעלות פרטית של ערבית הם טיעוני סרק.

98% מאדמות הסקר ביו''ש הם אדמות מדינה.

ישנו סעיף בחוק הירדני המבוסס על החוק העותמני , שאם מישהו טוען שעיבד חלקה כלשהי מס שנים הרי הוא בעל זכות.
(לעולם לא בעלות פרטית)
בשנים האחרונות מנפק אגף המדידות של הרשות הפלסטינית מפות מודד מוסמך לכל דיכפין (בתנאי שהוא ערבי) עם חתימת מודד מוסמך שעיבד את הקרקע 7 שנים אחורה אפילו שבצילומי אויר ניתן לראות שהקרקע לא עובדה כלל.
החבורה של שלום עכשו רצים עם המפות האלה לבג''ץ כתורה מסיני- <

כל הקרקעות סביב ההתנחלויות שסוכני שלום עכשו מציגים כאדמות פרטיות הם חלק מהקנוניה השטנית הזו.
ולצערנו לפעמים משכנעים בג''ץ עם מסמכים מזוייפים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95816
דוד חביבי
דוד סיון (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 5:47)
בתשובה לאבי גולדרייך

יפה שכעת אתה מזכיר את העובדות שכתובות במאמר עצמו על החוק הירדני שמבוסס על החוק העותמני. הטענה שלך על מקור החומר שאנשי שלום עכשיו מציגים בקשר לבעלויות רחוקה מהאמת. כפי שכתוב במאמר הטענות והמפות (גם אם הן לא מסמך חוקי למהדרין) מבוססים על נתוני המנהל האזרחי שהוא גוף רשמי של מדינת ישראל.

זה שסוכני ההתנחלויות טוענים שהמקור הוא אחר שייך לפרובוקציות שהם עורכים בכל פינה. אין לזה שום קשר למציאות. הפרובוקציות של הסוכנים הללו פוגעות בעם ישראל ובמדינת ישראל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95820
דוד חביבי
אבי גולדרייך (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 6:28)
בתשובה לדוד סיון

החומר שהצגת אינו בעל תוקף משפטי כלשהו בהקשר לבעלויות.

בכל תביעת בעלות , יש להציג מפת מודד מוסמך עם חתימת

המוכתר , או 4 שכנים מארבעת צידי החלקה.

לפי החוק הירדני החל , יש להציג אף מפה הנקראת רישום ראשון. כלומר תכנית לצרכי רישום.

הערבים , טוענים בכל מקרה כי הקרקעות שלהם אפילו ואלו אדמות מדינה למהדרין - ולעולם לא נוצרה כל זיקה.
ראוי להדגיש כי הזיקה היחידה האפשרית היא זיקת עיבוד כלומר הגשת מפת מודד מוסמך, שהמשבצת עובדה על ידי הטוען הערבי גידל מלפפונים למשל על אדמת המדינה.
הסיבה היא שאין אדמות פרטיות (מירי) בשטחים הרחוקים
מלב היישובים הגדולים ונפרט בהמשך.
(אפרופו - תשאל כל בדואי בנגב שגר בשכנותך והוא יאמר לך אף הוא שהקרקע שאתה יושב עליה שייכת למשפחתו שלוש מאות שנה אחורה.)

אין כל בעיה לאף ערבי להשיג מפת בעלות מהמודדים המוסמכים הערביים שבאגף המדידות הפלסטיני שבשכם.
הם מפברקים זיקות עיבוד 100 שנה אחורה ללא כל בעיות מצפוניות.
הצרה היא, שבית המשפט הישראלי, לא יודע להתמודד עם שקרים ממוסדים כאלה, ואנשי שלום עכשו מנצלים את הנישה הזו למטרותיהם ראוי לציין גם, כי אנשי המנהל האזרחי לא ערוכים, לא מעוניינים או לא מוכשרים להתמודד באופן רציני עם הזיופים האלה, ואנשי ההתנחלויות היו שאנננים ותלו יהבם באנשי המנהל האזרחי מול מערכת המשפט..

עד לפי תקופה לא קצרה גם אף אחד לא נלחם כדי לחשוף את השקרים של הערבים וסוכני שלום עכשו ולכן ארעו כמה מקרים כמו עמונה בעם לא היתה בעלות אלה זיקה שיקרית לחלטין שנוצרה כנראה ממפות מזויפות.

שלטונות המנדט, שערכו את ההסדר בשנות ה20 , סיימו את ההסדר מהר כי הקרקעות הפרטיות היו אך ורק בתוך הערים הגדולות חברון, בית לחם, ירושליים, רמאללה, שכם, וקלקיליה.
בג'נין למשל בעלת העורף החקלאי הגדול ישנו רישום מסודר לכל חלקה חקלאית .
כי תמיד היתה עיר חקלאית. (ג'נין=גנים)

את שאר האדמות הבריטים עזבו , כי הם ממילא נרשמו כאדמות מדינה.

אף התנחלות לא ממוקמת על אדמה פרטית מתקופת ההסדר הבריטי להוציא חברון, וגוש עציון שרשומות ממילא על שם יהודים.

גם בירושליים העתיקה רשומות חלקות ע''ש יהודים מתקופת המנדט, אולם אז תוקף האגף המשפטי של שלום עכשו את היהודים על רקע של חוקי תכנון ובניה.

עם זאת ראוי לציין , כי את השיטה הנואלת הזו, של רכישת בעלות על ידי זיקות עיבוד, למדו היהודים מסוחרי קרקעות
יהודיים, שגילו בשנות השמונים שיטה פנטסטית להשטלטות על קרקעות מדינה ביו''ש.
הם היו מאתרים קרקע, מוצאים איזה מוכתר ערבי שחותם שהקרקע עובדה על ידי מישהו , משלמים למישהו כמה גרושים
משחדים איזה מודד ערבי שייתן להם מפת בעלות ורצים למינהל לרשום את הקרקע על שמם על ידי מפת רישום ראשון..

http://www.faz.co.il/thread?rep=95821
צ''ל 4 שורות לפני הסוף'' למדו הערבים'' (במקום למדו היהודים)
אבי גולדרייך (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 6:34)
בתשובה לאבי גולדרייך


http://www.faz.co.il/thread?rep=95823
גולדרייך חביבי
דוד סיון (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 6:47)
בתשובה לאבי גולדרייך

כבר כתבתי הבוקר את מה שיש לי להגיד בנושא (http://www.faz.co.il/thread?rep=95817). אני גם מודע לטענות שאתה מוסיף כאן. אין בכך חידוש. אבל כדי לשכנע אותי שטעיתי עליך להציג לי קצה חוט. למשל שנתוני המנהל האזרחי לא נכונים.

לטעון שהמנהל האזרחי ובתי המשפט הישראלים לא יודעים להתמודד עם הטענות הללו, מזכיר את הרקדן שהתלונן שהריצפה עקומה. אני לעומת זאת חושב את ההיפך שהשלטון הישראלי מגבה בדרך את תהליך ההתנחלות, גם את זה הלא חוקי. העובדות שהצגתי (לא מסמכים משפטיים) מעידות על כך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95831
גולדרייך חביבי
לוי (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 7:18)
בתשובה לדוד סיון

מסיבות פוליטיות וגישה אנטישמית הפרקליטות והשופטים העליונים והתחתונים לא מעונינים להתמודד עם הבעיה . מטרתם היא לגרש יהודים מארץ ישראל . החוק והצדק לא מענינים אותם .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95835
גולדרייך חביבי
אבי גולדרייך (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 7:31)
בתשובה לדוד סיון

כאיש מקצוע, הייתי מקבל בהחלט מפת בעלויות.ואפילו אם דעתי היא שהיא מזוייפת אין לי ברירה אלא לקבלה ורק אחר כך לבדוק עם זויפה או לא.

קשה לי לקבל תצ''א סתמית לא מיושרת הצבועה בצבע כלשהו כהוכחה, אפילו בתור התחלה, או בסיס לדרישת בעלות .
אפילו לא בתור תמונה עתונאית גרידא. ואפילו אם אתה טוען שהתצ''א נתקבלה מהמנהל האזרחי.

אם בית משפט כלשהו קיבל את התצ''א הזו כבסיס לבעלות פרטית, הרי שמישהו כאן ראוי ללכת הביתה בבעיטת ישבן אפילו אם הוא שופט .

העניין שהצגת מוכר לי לפני ולפנים מפני שעסקתי בעבר שנים רבות בתביעות בעלות של ערבים שונים בהקשר לסלילת כבישים ביו''ש.
אני מכיר את כל הנפשות הפועלות משני הצדדים, ומכיר את כל הפוילעשטיק של היהודים ושל הערבים.

לצערי יהודים רבים, עושים הרבה מאוד כסף מ''תביעות הבעלות'' של הערבים בדרכים שונות ומשונות.
לצערי השחיתות השלטונית אצלנו פגעה בכל חלקה טובה, ונתקלתי במקרים רבים בהם יהודים, אנשי שלטון פשוט עשו ''קומבינה '' עם ערבים כדי למצוץ מהמדינה ''פיצויים'' בגין הפקעת אדמות לכבישים אדמות שמעולם לא היו בבעלות פרטית.
זכורה לרע עורכת דין בשם פליציה לנגר שללא כל בושה היתה משתפת פעולה עם מפקחי מע''צ מושחתים, גובה פיצויים בגין הפקעות לצורך בנית כבישים עבור כל מיני בעלים מפוקפקים על בסיס של הצלחה. כאשר החלק הארי נשאר כמובן אצלה.

בכביש אחד - עוקף שכם באורך 21 ק''מ באיזור הררי ללא עיבוד , צצו לפתע מאות ''חלקוןת פרטיות '' חרטא.
לציין כי לאחר שטרפתי את קלפיהם של התובעים על ידי כך שהחתמתי! את המודד הערבי שהמפות הוזמנו בדיעבד,למרבה הההפתעה היה למשהו במע''צ אינטרס לשלם פיצויים והם שולמו תוך הסכם בבית המשפט .
רק לסבר את האוזן, מדובר בסכומים של מאות אלפי דולרים לדונם- שבאופן רגיל בין קונה מרצון למוכר מרצון שווה לא יותר מכמה מאות ש''ח.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95848
אתה ממשיך לפספס, ובגדול
דוד סיון (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 9:35)
בתשובה לאבי גולדרייך

לא הצגתי את המפות כהוכחה אל כהדגמה. יחד עם זאת נתוני המנהל האזרחי מקובלים עלי, עד שיוכח אחרת. זה שיש לך נסיון אני יודע ומכבד וגם ציינתי זאת בהודעה קודמת. אבל זה לא עושה את הטענות על מה שכתבתי להוכחה של משהו.

יפה שאתה מציין שאתה מכיר שיש משני הצדדים תחמנים זה עדין לא מוכיח שום דבר לגבי המאמר שלי. אולי להיפך!!
לכן מן הראוי שעל סמך הנסיון שלך תזהר באמירות בצורת ההתבטאות.

לסיכום אציין שאני מכיר בעלי מקצוע בנושאים של מיפוי, שאיתם יש לי קשרי עבודה במשך שנים לא מעטות. אני קצת מנוסה מה נדרש על ידי המימסד בצורה פורמלית. לכן נזהרתי לא לציין שהמפות שהצגתי הן מפות בעלות או שהן הוכחה משפטית למשהו. מצד שני אמרתי ואני חוזר ואומר אתה יכול להשיג את המסמכים מכוח פסיקת בית המשפט שהזכרתי במאמר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95862
אוסף עלוב של רכילויות
עמיש (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 18:04)
בתשובה לאבי גולדרייך

וסיפורי סבתא.
עד שלא תציג כאן פרוטוקולים של בתי המשפט, חתומים על ידי השופטים ועל ידי בעלי הדין, וכן הקלטות רשמיות ומוסמכות של כל כל הדוברים והוכחות משטרתיות בדבר זיופי בעלות (כולל חוות דעת גרפולוגית על זהות החותמים ושמות כל המוכתרים), לא נוכל להאמין לאף מילה שלך ולמרבה הצער לא נוכל אפילו לעטוף בדבריך דגים מלוחים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95885
עד שלא
אבי גולדרייך (יום שני, 26/03/2007 שעה 1:31)
בתשובה לעמיש

תציג כאן, שם, שם משפחה, כתובת, תמונה, תעודת לידה, תעודת נשואין, תעודת סיום בית ספר יסודי וסקר ,תיכון, צבא, ותעודת שפיות לא תקבל שום דבר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95830
דוד חביבי
לוי (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 7:11)
בתשובה לדוד סיון

לא מדובר בנתוני המנהל האזרחי אלא על בלוף ערבי .
איזה עורכת דין קיבלה מיליון שקל ושירבטה מה שאיזה נוכל שמן הכתיב לה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95787
כל רכוש פרטי שנתפס על ידי אחרים
עמיש (שבת, 24/03/2007 שעה 22:06)
בתשובה ללוי

צריך לחזור לידי בעליו. אין לי בעניין זה שום בעיה.
אין לדעתי שום קשר בין ריבונות מדינית לבין בעלות על רכוש.
יכול שיהיה אדם בעל רכוש בכל מקום על פני תבל ואין זה אומר שבכך ניתנת למדינתו איזו זכות כלשהיא במדינה בה יש לו רכוש.
יכולים להיות מקרים בהם רכוש פרטי מופקע או מוחרם מבעליו ואז על המפקיע לשלם פיצוי הולם.
הדבר אמור לגבי רכוש של יהודי או רכוש של ערבי או בן כל עם אחר.
לבעיית המוסר, אני מודה ומתוודה כי אני לא רואה כאן שום דילמות מוסריות אלא רק אינטרסים. ההתנחלות בשטחים הכבושים נוגדת את האינטרס של מדינת ישראל ואת האינטרס של עם ישראל. הסכנה הנובעת למדינה מן ההתנחלויות היא קריטית ומי שמסכן את ארצי ומדינתי מבחינתי הוא פושע הראוי לעונש.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95791
כל רכוש פרטי שנתפס על ידי אחרים
לוי (שבת, 24/03/2007 שעה 22:19)
בתשובה לעמיש

לאור דבריך מן הראוי היה שתשמיט את ה''מוסר'' מכותרת המאמר שלך .
אני חולק עליך בנקודה שהתנחלויות מזיקות למדינת ישראל . אני בדעה שהן חיוניות לקיומה . הנסיגה והגרוש מגוש קטיף הוכיחו שמעמדה של ישראל נפגע קשות עד כדי קריסה בעקבות אותו מעשה נבלה .
הצגת ההתנחלויות כבעיה מוסרית מפיצה את התיזה של דהלגיתימציה של מדינת ישראל .
אותם גופים אנטישמיים התומכים בשלום עכשיו מטרתם היא להעצים דהלגיטימציה זו כשלב בחיסולה של מדינת ישראל .
לכן פעילות שלום עכשיו היא הרסנית .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95792
אני לא כתבתי שום מאמר
עמיש (שבת, 24/03/2007 שעה 22:24)
בתשובה ללוי

הכיבוש הוא אבי אבות הטומאה והסיבה לכך שמדינת ישראל תיהרס.
אמרנו זאת לפני 40 שנה ואנחנו אומרים זאת גם היום.
וכמובן שלא אמרת דבר בעניין הרכוש הערבי המוחרם והמופקע, נראה שחוש הצדק שלך נפגם קמעה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95794
אני לא כתבתי שום מאמר
אבי גולדרייך (שבת, 24/03/2007 שעה 22:28)
בתשובה לעמיש

אין ספק שאתה צודק.
למי שאינו יהודי אין כל זכות מוסרית לכבוש חלק ואפילו חלק קטן מארץ ישראל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95799
אני לא כתבתי שום מאמר
לוי (שבת, 24/03/2007 שעה 23:02)
בתשובה לעמיש

חוש הצדק שלי לא נפגע .
אני חוזר בפעם האלף ואמשיך לומר זאת
ארץ ישראל שייכת לעם ישראל .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96180
כל רכוש פרטי שנתפס על ידי אחרים
עכן בן דיבזי (יום חמישי, 29/03/2007 שעה 13:37)
בתשובה לעמיש

לכאורה מדובר באותו עם, אולם המציאות הוכיחה ועוד תוכיח ששונאי ארץ ישראל הנמנים רשמית עם בני עמנו הם המרים שבאויבינו ובאויביה של האנושות כולה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95784
דוד חביבי
אבי גולדרייך (שבת, 24/03/2007 שעה 21:51)
בתשובה לעמיש

הצחקת אותי עמיש.

באמת קרה לי משהו מאוד גרוע, כשקראתי את הודעתך שתיתי בדיוק קפה ומפרץ הצחוק כשהקפה בפה לכלכתי את המסך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95786
דוד חביבי
לוי (שבת, 24/03/2007 שעה 22:01)
בתשובה לעמיש

מי היא ברקודה ?
היא חברה בשלום עכשיו ?
אתה מרבה לדבר עליה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95675
אין לך עוד ארגומנטים מטופשים?
מהנדס אזרחי (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 22:05)
בתשובה לאבי גולדרייך

סיון הוא ד''ר לשקרים וסילופים

הוא מציג לכולנו פה ''מפות'' שהוא בעצמו צייר אותם.

מזכיר לנו משהו? אה כן אגדת מרשק והמסור שלא מנסר...

מר סיון אתה צריך לציג עובדות עם חתימה של מודד מוסמך מספר רשיון תאריך פקיעה

אתה והמאמר שלך מכוונים לדבר אחד: להעליל עלילות על יהודים מאמינים
תתביש לך
מכופף בננות

http://www.faz.co.il/thread?rep=95681
אין לך עוד ארגומנטים מטופשים?
יובב (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 23:09)
בתשובה למהנדס אזרחי

ברור שסיוון צייר את המפות בעצמו - הוא הרי ממציא עובדות סידרתי:
הוא ילד 4 מיליון פלסטינים כי הוא אנטישמי
הוא משחד את כל ראשי השלטון במדינה כדי שיראו מושחתים
הוא גונב לאנשים כסף כדי שיהיו יותר עניים

במדינות מתוקנות תולים אנשים כאלה

http://www.faz.co.il/thread?rep=95693
אין לך עוד ארגומנטים מטופשים?
מהנדס אזרחי (יום שישי, 23/03/2007 שעה 6:38)
בתשובה ליובב

כן אתה צודק.

אני דוקא התרשמתי שאתה וסיון אותו בן אדם אתה בטוח שלא קוראים לך סיון מכופף הבננות?

אתה מקבל את כל מה בתעמולה לעייל כעובדות?

אז בשביל מה צריכים מודד מוסמך?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95617
שוב אתה מקשקש
לוי (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 8:41)
בתשובה לדוד סיון

דודוש חביבי,
מי בנה את שכבות ה-GIS ?
מה האמינות שלהן ?
אני יודע מכלי ראשון שכמות החורים בתמונה הכללית היא עצומה ומגובה בזיופים אין סופיים . סתימת החורים היא עבודה לעשרות שנים ותקציבי ענק של מאות מליונים .
ידוע הסיפור על אותו פלח שידע שהחלקה שלו היא ממקום עמדת הגמל עד מקום מרבץ החמור . משם עד מקום מרעה עדר הכבשים . משם עד העץ וממנו עד האבן הזאת .
אבל מה לא עושים אנטישמים ישראליים הממומנים ע''י האגודות האנטישמיות הבין לאומיות ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95621
לויבושברעק'ל הקשקשן
דוד סיון (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 9:05)
בתשובה ללוי

תמשיך לגדף ולספר אגדות שאין להן יד ורגל עם תוכן המאמר.
מעשה ההכחשה הזה המלווה בגידופים אופייני לך ולשכמותך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95629
שוב אתה מקשקש
חיים (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 10:03)
בתשובה ללוי

טוב, אז בוא אספר לך מאיפה המפות.
סוכני ''שלום עכשו קונים מחברת ''אופק'' צילוני אויר צילומים ישנים .
הסוכנים האלה מסתובבים בשטחים ומדובבים ערבים לטעון שהאדמות שלהם.
במקרה של נווה דניאל לפחות- האדמות הפרטיות שסיוון מציג מיעוטן הן הם אדמות המנזר הצרפתי ורובן אדמות שרשומות כדת וכדין על שם יהודים פולניים שרכשום באמצעות חברת פיק''א בשנות השלושים (רוב הבעלים נספו בשואה.)
החצופים הנאלחים משלום עכשו הסתובבו בשטח והחתימו פולשים ערבים שאלה האדמות שלהם ועם זה רצים למשפט.

כיורש של אחת החלקות בנווה דניאל אני מנהל כבר 12 שנה משפט נגד פולש ערבי שיושב לי על הקרקע שרכש סבי שנספה בשואה.
החוצפה של דוד סיווןם הינה יוצאת דופן. בחוסר ידע מוחלט ובבורות מעיז להציג קרקע של קרבן השואה כקרקע ערבית
דניאל גוגנהיים
ציריך

http://www.faz.co.il/thread?rep=95630
אתה חיים או דניאל או גוגנהיים
עמית כריש אדום (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 11:02)
בתשובה לחיים

חוץ מזה הירדנים גירשו את סבא שלך ב 48

לא מגיע לך כלום.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95642
אתה טועה
דוד סיון (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 15:19)
בתשובה לחיים

הנתונים עליהם מבוסס מה שכתבתי לא נאספו על ידי שלום עכשיו. מי שכותב זאת כאשר אני כותב במפורש שהמקור הוא המנהל האזרחי, טועה. מי שטוען על זכויות באחת החלקות בנווה דניאל לא יכול שפולש ערבי יושב עליה כי אין מתיישבים ערבים בנווה דניאל. זאת טעות נוספת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95652
שוב אתה מקשקש
לוי (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 19:15)
בתשובה לחיים

מר גוגנהיים , החברה משלום עכשיו ממומנים ע''י ארגונים אנטישמיים עתירי ממון . הם בסה''כ ממשיכי הפרויקט של היטלר .
מה לא עושים למען הפרנסה ''בכבוד'' .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95659
אכן הקישקושים והגידופים שלך, לוי, ממשיכים
דוד סיון (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 19:53)
בתשובה ללוי

אין לך שום כלום לתמוך בקישקושים שלך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95666
אכן הקישקושים והגידופים שלך, לוי, ממשיכים
לוי (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 20:15)
בתשובה לדוד סיון

ישראל רוקח אשר היה צאצא של משפחת בק הנודעה , היה בעל פרדסים בסביבות יפו ( בהמשך היה ראש עירית תל אביב ) מספר בזכרונותיו שפעם נסע בדיליג'נס מיפו לירושלים בסביבות אבוגוש התנפלו על השיירה שודדים ודרשו כופר נפש (כמו היום) כל אחד מהנוסעים פדה את נפשו . אחד השודדים הגיע אליו והתברר שאותו שודד עבד בעבר כפועל בפרדסו . לאור ההכרות קיבל רוקח הנחה והפועל לשעבר התגאה שהנה התקדם בחיים והתבסס בפרנסה יותר מכובדת ......
מזכיר את שלום עכשיו .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95670
אכן הקישקושים והגידופים שלך, לוי, ממשיכים
דוד סיון (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 20:34)
בתשובה ללוי

הסיפור הזה דוקא מזכיר את ההתנהלות של אנשים עם סוג
הטיעונים שאתה מציג כאן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95673
אכן הקישקושים והגידופים שלך, לוי, ממשיכים
לוי (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 21:16)
בתשובה לדוד סיון

לי הוא מזכיר דווקא את הקיבוצניקים היושבים על אדמה ערבית קדושה (לפי השקפתם ) ואשר חברו לשלום עכשיו האנטישמי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95682
מכחיש שואה נאלח
יובב (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 23:14)
בתשובה ללוי

אך תשכח לנגב את הקצף הנבואי מהשפתיים כשאתה יורה צואה ורבלית.
או שאולי פשוט תיקח את הכדורים שלך בזמן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95694
מכחיש שואה נאלח
מהנדס אזרחי (יום שישי, 23/03/2007 שעה 6:44)
בתשובה ליובב

הוא מכחיש שואה?

איפה זה כתוב?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95695
מכחיש שואה נאלח
לוי (יום שישי, 23/03/2007 שעה 6:45)
בתשובה ליובב

אין לי שום קצף על השפתיים .
אני נינוח לחלוטין ומנתח בנינוחות את המידע הזורם אלי .
אני מכחיש שום שואה אני מצביע מה ומי עלול לגרום לשואה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95698
מכחיש שואה :)
אבי גולדרייך (יום שישי, 23/03/2007 שעה 7:00)
בתשובה ללוי

עוד גידוף עילג מבית היוצר של האגף השמאלי .
לפני מספר שנים הם קראו לעצמם ''לוחמים למען השלום''
לוחמי שלום זה כמו אנסים למען הבתולים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95701
מכחיש שואה :)
לוי (יום שישי, 23/03/2007 שעה 7:09)
בתשובה לאבי גולדרייך

אני לא מתרגש .
שיכתבו ככל העולה על ליבם .
הבנקים גם מספרים לך עד כמה הם מעונינים בטובתך ובמקביל שודדים אותך .
הם יספרו לך שהם החמצן של המדינה ובמקביל חונקים אותך .
החברה הנבזים האלה משלבים את המילה שלום בכל להגיהם ופרסומיהם ובמקביל מעררים את קיומה של מדינת ישראל .
אגב הם די פרקטיים השכר שהם מקבלים הוא ''מכובד'' .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95705
מכחיש שואה :)
אבי גולדרייך (יום שישי, 23/03/2007 שעה 7:15)
בתשובה ללוי

לגבי השכר שלהם. יש לכך נתונים ואסמכתאות?
אם אכן הם מקבלים שכר מדובר בפושעים פליליים שיש להוקיעם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95708
מכחיש שואה :)
מהנדס אזרחי (יום שישי, 23/03/2007 שעה 7:17)
בתשובה לאבי גולדרייך

תתחיל את הבדיקה עם בילין

http://www.faz.co.il/thread?rep=95718
מכחיש שואה :)
לוי (יום שישי, 23/03/2007 שעה 9:20)
בתשובה למהנדס אזרחי

המערכת המשפטית הפוליטית והמושחתת מונעת חקירה מכיוון שהיא נגועה בסמולניות אנטישמית .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95715
כל ארגוני השמאל ממומנים ע''י אנטישמים.
צדק (יום שישי, 23/03/2007 שעה 8:25)
בתשובה לאבי גולדרייך

רוב הכסף לארגוני השמאל השונים מגיע דרך ''הקרן החדשה לישראל'',
הממומנת בעיקר ע''י האיחוד האירופי וקרן פורד האמריקאית,
שני ארגונים אנטישמיים ידועים לשמצה.

http://www.nif.org.il/ אתר הקרן החדשה לישראל.

http://www.shatil.org.il/site/index.asp אתר שתיל. צינור העברת הכסף של הקרן החדשה.

מספר ידיעות בנושא מימון, הסתרת מידע, ושקרים:

לו היתה ''שתיל'' עמותה אמריקנית היתה יודעת כי עליה להעלות את דוחותיה הכספיים לאתר האינטרנט שלה. אלא שלפעמים בוחרים להיות אמריקה, ולפעמים לא. נשאלת רק השאלה כיצד הארגון יוביל לשינוי חברתי, כשהוא עצמו אינו מוכנה לאמץ סטנדרטים בסיסיים כמו שקיפות?

על פי דו''ח של משה איפרגן ורן ברץ משנת 2003, המינצנברג שלנו בישראל הוא כנראה 'הקרן החדשה לישראל', המפעילה באמצעות הזרוע המבצעת שלה בישראל –שתי''ל (שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים), ארגוני חזית בנושאים רבים ומגוונים, לשם הקמת מדינה פלשתינית בגבולות 67' ולשם הפיכת ישראל למדינת כל אזרחיה, תוך הימנעות מחשיפת תכליתה הפוליטית. תקציבה השנתי, העומד על למעלה מ-‏25 מיליון דולר, מתקבל בחלקו מהאיחוד האירופי.


http://www.faz.co.il/thread?rep=95737
כל ארגוני השמאל ממומנים ע''י אנטישמים.
לוי (יום שישי, 23/03/2007 שעה 15:37)
בתשובה לצדק

השם האמיתי של הגוף האנטישמי
אינו
הקרן החדשה לישראל
אלא
הקרן לישראל החדשה

כדי להסוות את את כוותיהם האמיתיות נתנו לארגון שם עברי שונה .
אנטישמיות ישראלית .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95793
מכחיש שואה נאלח
יובב (שבת, 24/03/2007 שעה 22:27)
בתשובה ללוי

לקרוא לשלום עכשיו ממשיכיו של היטלר זה חמור כמו הכחשת שואה.
כינוי כל מתנגד לדעותיך נאצי או אנטישמי, מה שאופייני למחנה הכתום שהעז לחלל זכר הנספים ע''י רתימת מגן הדויד הצהוב, היא שפלות ממדרגה ראשונה ועידוד ראשון במעלה לאנטישמים, ע''י דילול הקונספט.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95833
מכחיש שואה נאלח
לוי (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 7:28)
בתשובה ליובב

יובבלה ,
אין לא לך, לא לליבוביץ הגדול, לא ליו''ר יד ושם (מענין מה השכר שלו כולל הוצאות), לא ליו''ר יד ורגל, לא לפושטי היד ולא לפושטי הרגל, פטנט רשום על השואה והנגזרות שלה .
הרגע !

http://www.faz.co.il/thread?rep=95840
מכחיש שואה נאלח
יובב (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 8:40)
בתשובה ללוי

אין לאף אחד זכות לדלל את השמדת 6 מיליון יהודים ובטח לא להשתמש בזה למטרות פוליטיות.
כל פעם שאתה עושה את זה אתה יורק על הקברים שאין להם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95844
נאלח שמאלח.
אבי גולדרייך (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 8:53)
בתשובה ליובב

להכחיש שואה זה לאמר ששואה לא הייתה ולא נבראה וזה עבירה ברוב המדינות האירופאיות, אמריקה, ובישראל.

איפה לוי אומר שהשואה לא היתה ולא נבראה?

מותר ואף רצוי להשתמש בשואה ללמוד והפקת לקחים, הנסיון השמאלני לסתום את הפיות , ולאסור הפקת לקחי השואה מטרתו לעוור את הצבור ולסמאו .
השמאל מעדיף להשתמש במילים מכובסות כמו ''קרבנות השלום'', ''שלום של אמיצים'', ''עם חזק עושה שלום'', ''לוחמי השלום'', ''כיבוש'' וכד.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95851
נאלח שמאלח.
יובב (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 12:20)
בתשובה לאבי גולדרייך

השואה היא השוואה בין קבלת ההחלטה להשמיד גזע ועד ביצועה באופן אכזרי, שיטתי ויעיל.
שלום עכשיו היא תנועה שמאמינה בין השאר שמדינה פלסטינית לצד מדינתת ישראל היא הפתרון הנכון לסכסוך, עמדה הנתמכת ע''י רוב תושבי מדינת ישראל.
השוואה בין שני הדברים מעידה על חוסר הבנה בסיסית, ברמה של טימטום גמור, ובנוסף היא מקטינה את עוצמת השואה ובכך מדללת אותה ולכן גם מעידה על אפסותם המוסרית של העושים אותה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95852
נאלח שמאלח.
יובב (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 12:20)
בתשובה ליובב

צ''ל
השואה היא שרשרת ארועים מקבלת ההחלטה להשמיד גזע ועד ביצועה באופן אכזרי, שיטתי ויעיל

http://www.faz.co.il/thread?rep=95853
נאלח שמאלח.
אבי גולדרייך (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 12:37)
בתשובה ליובב

השואה היא ארוע שקרה לעם ישראל
המשמעות המילולית היא:
הרס, חורבן, פורענות, אסון, זוועה, כינוי למלחמת העולם השנייה, רצח עם, השמדת עם .

רוב תושבי מדינת ישראל היהודים לא מאמינים בעקרונות של שלום עכשו אחרת היו מצביעים למפלגות דוגמת מרצ.

מותר בהחלט להשתמש בדוגמת השואה כדי להזהיר מפני שואה נוספת שעלולה לקרות כתוצאה מכבוש ערבי.

שינוש באירוע טראומאתי דוגמת השואה הינו הכרח , כדי לא להשאר אדישים לשואה נוספת.

הדרישה לא לנצל את זכר השואה כדי להזהיר משואה נוספת הינה טמטום גמור .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95878
נאלח שמאלח.
יובב (יום שני, 26/03/2007 שעה 0:01)
בתשובה לאבי גולדרייך

רוב המנדטים בכנסת הנוכחים הם של תומכי פשרה טריטוריאלית.

כיבוש ערבי הוא לא תסריט ראלי במתווה של שלום עכשיו.

הוא יותר ראלי במתווה של מדינה לאומית עם רוב ערבי, שזה החורבן שאתה וחבריך מכוונים אותנו אליו.
הטמטום הוא נחלתה הבלעדית של התכנית הזו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95865
נאלח שמאלח.
לוי (יום ראשון, 25/03/2007 שעה 18:53)
בתשובה ליובב

השמדת יהודי אירופה היתה מקובלת על רוב עמי אירופה . דעתם היתה שזה הפתרון הסופי המוצלח ביותר .
חוות דעתך על המוסריות של זה או אחר אינה נראית לי .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95879
נאלח שמאלח.
יובב (יום שני, 26/03/2007 שעה 0:05)
בתשובה ללוי

משפטך הראשון הוא קשקוש מוחלט חסר קשר למציאות.

טענתי היא כי הקטנת עוצמת השואה ודילולה כפועל היוצא הוא מעשה פסול מוסרית.
ממשפטך השני נובע שאתה לא מסכים שדילול השואה הוא פסול מוסרית.
הייתי מבהיר מה דעתי על הצהרה כזו, אבל כנראה בשל השעה לא עולות במוחי כרגע מילים שיעברו צנזורה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95900
נאלח שמאלח.
לוי (יום שני, 26/03/2007 שעה 8:41)
בתשובה ליובב

לא דיללתי את השואה . השפרצת איזו פרשנות קלוקלת לדברי ותקפת אותי .
שלום עכשיו הנתמכת בבעלי הון אנטישמיים ומונהגת ע''י מקבלי טובות הנאה כספיים מקעקעים את אפשרות מדינת ישראל להגן על עצמה . בכך הם משייכים עצמם לציבור האנטישמי העומי .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95905
נאלח שמאלח.
יובב (יום שני, 26/03/2007 שעה 8:49)
בתשובה ללוי

המשפט ''החברה משלום עכשיו ... הם בסה''כ ממשיכי הפרויקט של היטלר'' הוא דילול שואה.

כמו שאתה חושב ששלום עכשיו מסכנת את עתיד המדינה כיוון שהיא פועלת לפתרון של פשרה טריטוריאלית, שקיבל רוב בבחירות האחרונות ולכן הוא הפתרון הדמוקרטי, לדעת רבים הגישה של א''י השלמה, שלך ושל המיעוט הימני הקיצוני, היא היא הסכנה האמיתית למדינת ישראל כיוון שמשמעותה מדינה דו לאומית שתהיה עד מהרה בעלת רוב ערבי, או שתכריח אותנו לבצע פשעים נגד האנושות כמו טרנספר או גרוע מכך.
עדיין לא תמצא איש שמאל שפוי שיגיד שגנדי היה נאצי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95908
נאלח שמאלח.
לוי (יום שני, 26/03/2007 שעה 9:07)
בתשובה ליובב

לא מקובל עלי שדברי על שלום עכשיו הם דילול השואה . לעומת זאת מקובל עלי שמעשיהם של שלום עכשיו הם המשך הפרויקט של היטלר .
אתה חושב אחרת יבושם לך . אכל אל תזבל לי את השכל על דמוקרטיה ומוסר . מעשי שלום עכשיו הם הפך ממושגים אלו .
הם מזמינים לחצים של גופים אנטישמיים מן העולם הגדול .
הם גורמים לבינאום של הסכסוך הישראלי .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95922
ככה זה מותק
עמיש (יום שני, 26/03/2007 שעה 15:11)
בתשובה ללוי

אנחנו ממשיכי דרכם הגאים של אנטיוכוס, הדריאנוס, טורקוומדה, חמלניצקי, היטלר, נאצר, נסראללה, אחמניג'אד וכל שאר שונאי ישראל מאז ומתמיד.
אנחנו אוהבים שדם יהודי נשפך, אנחנו מפיצים איידס, אנחנו עושים עליכם ניסויים, אנחנו אוהבים להוציא אתכם לשמד ולגזוז לכם את הפיאות, אנחנו אוהבים להשפיך עליכם דידיטי, אנחנו אוהבים לזרוק אותכם למעברות.
ככה זה מותק, תתרגל.
אנחנו הרוב
אנחנו עושים מה שבא לנו.
הממשלה שלנו, המשטרה שלנו, בתי המשפט שלנו, התקשורת שלנו וככה אתה צריך לחיות.
תגיד תודה שמרשים לך בכלל להחזיק מחשב ולכתוב באינטרנט.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95931
ככה זה מותק
לוי (יום שני, 26/03/2007 שעה 16:55)
בתשובה לעמיש

הכל ברור חוץ מאשר למי להגיד תודה . להיטלר ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95938
ככה זה מותק
עמיש (יום שני, 26/03/2007 שעה 18:27)
בתשובה ללוי

למה להיטלר?
אנחנו היינו לפניו, ערב רב, עמלקים מתייונים, מלשינים.
בכל זה אנחנו ואתם מסכנים אוכלים אותה בזמן שאנחנו עושים חיים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95944
ככה זה מותק
לוי (יום שני, 26/03/2007 שעה 20:12)
בתשובה לעמיש

בסה''כ שאלתי למי להודות . כבר אסור לשאול ? עוד מעט תגיד שאסור לדבר .
שאלתי תענה לא רוצה לענות לא צריך . אין בעיה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95967
נאלח שמאלח.
יובב (יום שלישי, 27/03/2007 שעה 0:50)
בתשובה ללוי

''אל תזבל לי את השכל על דמוקרטיה'' - עקרונות שלום עכשיו התרכזים בפשרה טריטוריאלית הם לב הקונצנזוס, כפי שבא לידי ביטוי בבחירות האחרונות.
הדחיה שלך את תוצאות הבחירות באופן ספציפי ואת הדמוקרטיה באופן כללי מציבים אותך בשוליים הקיצוניים הימניים ביותר, באופן בעל דמיון מופלא למפלגה גרמנית מסויימת בשנות ה-‏30, ולכן ההשוואה שלך של מישהו אחר לנאצים מהעמדה בא אתה נמצא היא שיא האבסורד, כמו שחור שמצביע על אנשים וצועק 'כושי!'

http://www.faz.co.il/thread?rep=96001
עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
צדק (יום שלישי, 27/03/2007 שעה 8:56)
בתשובה ליובב

שלום עכשיו אינם בעד פשרה, כי אין פשרה על דבר שאינו שייך לך,
על פי דעתם הנאלחת כמובן.
חפש לך עץ שקר אחר כדי לטפס עליו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96004
מה שנכון נכון
עמיש (יום שלישי, 27/03/2007 שעה 9:12)
בתשובה לצדק

חייבים להיות ישרים בעניין זה. אנחנו בעד חיסול מדינת ישראל והקמת מזבח לעשתורת במערת המכפלה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96097
עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
יובב (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 18:58)
בתשובה לצדק

''אין פשרה על דבר שאינו שייך לך''

אתה וקומץ חבריך ההוזים יכולים לטעון בעלות על יהודה, שומרון, הגולן, סיני, ירדן וכל המרחב עד הנהר פרת, וגם על חלקות מובחרות בסווזילנד, מיקרונזיה, מנהטן והירח הרביעי של צדק.

ההישג היחיד שאתם יכולים לצפות לו הוא כתונת משוגעים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96104
עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
צדק (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 21:15)
בתשובה ליובב

עברית, שמאלני, עברית נטו.

השמאלני איננו מתפשר כי איננו חושב שארץ ישראל שלו.
אינך יכול להתפשר על רכוש שגנבת, על פי דעתך.

השמאלני נכנע לרוצחים, נכנע לתאוות הרגע, נכנע לאנטישמיות שלו,
מה שתבחר,........ רק לא מתפשר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96119
עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
יובב (יום חמישי, 29/03/2007 שעה 0:33)
בתשובה לצדק

מי שכבש את השטחים, מי שמחזיק אותם, מי שמגן יומיום על המתיישבים, ומי שקיבל החלטה להחזיר אותם הוא כלל הציבור הישראלי, בעיקר החילוני - הוא הוא הבעלים דה פקטו של א''י, ולא אתה וחבריך.

זה כאילו שאתה תדרוש מהבריטים להמשיך ולהחזיק צבא בעיראק ולדכא את הטרור שם. דרישה מעניינת אבל מי אתה בכלל שאתה הוזה שאתה יכול לטעון שלך יש זכויות על משהו ולשלול אותם ושלבעלים האמיתיים אין?
כתונת משוגעים כבר אמרנו?

http://www.faz.co.il/thread?rep=96135
עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
צדק (יום חמישי, 29/03/2007 שעה 7:00)
בתשובה ליובב

בנינו, עשינו...הסגנון המפא''יניקי העלוב חוזר.
אתם לא עשיתם שום דבר...חוץ מ... אתם גנבתם, רצחתם, התעללתם, הפליתם הפליה גזענית,
שדדתם, העברתם יהודים באלימות על דתם, חטפתם תינוקות, גזזתם פיאות.......
עשיתם רק מה שאתם טובים בו, פשעים נגד האנושות.

הבעלים הנצחיים של ארץ ישראל הם היהודים ורק היהודים.
עוברי אורח היו כאן מכל הסוגים, כולם נעלמו מכאן וכולם יעלמו מכאן.

''זה כאילו שאתה תדרוש מהבריטים להמשיך ולהחזיק צבא בעיראק...........''
מי זקוק כאן ל''כתונת משוגעים כבר אמרנו?'', עם תגובה אידיוטית כזו?

http://www.faz.co.il/thread?rep=96279
עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
יובב (שבת, 31/03/2007 שעה 12:46)
בתשובה לצדק

היהודים הגיעו לכאן ובנו מדינה.
המדינה היא חילונית - זוהי השקפת העולם של רוב היהודים.
אתה מייצג כת קטנה וזניחה ואתה יכול לבוא בדרישות עד מחר, אבל הן לא מעניינות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96324
עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
לוי (שבת, 31/03/2007 שעה 21:32)
בתשובה ליובב

יהודים הגיעו לארץ ישראל תחת הכותרת של חזרה לארץ האבות . הם הקימו מדינה ובה אי אלו פגמים שיש לתקן אותם .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96394
עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
יובב (יום ראשון, 01/04/2007 שעה 16:19)
בתשובה ללוי

אי אילו פגמים? למשל המשטר הדמוקרטי המאוס במקום משטר תאוקרטי לתפארת נוסח איראן?

http://www.faz.co.il/thread?rep=96406
עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
לוי (יום ראשון, 01/04/2007 שעה 22:06)
בתשובה ליובב

למשל פריחת האנטישמיות ודיכוי יהודים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96414
עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
יובב (יום ראשון, 01/04/2007 שעה 22:40)
בתשובה ללוי

לגבי הזיבולים על האנטישמיות כבר הערתי שהאפקט היחיד של אמירה כזו היא להעיד על סכלותו של האומר.
יהודים בישראל הם המושלים, לא המדוכאים. למיעוט הדתי ביניהם אפילו דואגים לדברים תמוהים ומשונים כמו אוכל כשר במוסדות ציבור, איסור הצגת חמץ בפסח, איסור כניסה לכב לערים בשבתות וחגים וכד'.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96342
[•] עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
צדק (יום ראשון, 01/04/2007 שעה 2:50)
בתשובה ליובב

[הוסרו ביטויים לא ראויים.]

ההשקפה של הרוב לא קובעת כלום.
כמו שהשקפה של הרוב שרצח הוא דבר ראוי לא קובעת.

מדינת ישראל הצהירה על עצמה כמדינה יהודית,
ומדינה יהודית פירושה גם ובעיקר יצוג של היהדות, להיראות כמדינה יהודית.

הזניחים היחידים הם חילונים כמוך.
היהודי הוא נצחי, היהודי הוא התגלמות הנצח, על אפם וחמתם של האנטישמים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96395
[•] עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
יובב (יום ראשון, 01/04/2007 שעה 16:21)
בתשובה לצדק

ההשקפה של הרוב לא קובעת כלום?
מי קובע השקפתו של מי קובעת? אתה?

מדינת ישראל היא דמוקרטיה יהודית.
רוב היהודים הם חילונים ולכן מדינת ישראל היא חילונית.
עושים הרבה ג'סטות למיעוט הדתי, גם על חשבון נוחות החילונים.
תגיד תודה שמתחשבים בך, ואם זה לא מוצא חן בעיניך אתה מוזמן להיות נצחי במקום אחר, כמו רוב היהודים היו לפני שהחילונים הקימו מדינה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96397
[•] עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
צדק (יום ראשון, 01/04/2007 שעה 17:33)
בתשובה ליובב

ההשקפה של הרוב לא קובעת, ולא יכולה לקבוע שפשע הוא ראוי.

מדינת ישראל היא דמוקרטית לכאורה, זה כבר שמענו.
מדינת ישראל אינה יהודית בשום דבר. אף אחד לא ידע שהוא נמצא במדינה יהודית.
מכאן שהמדינה אינה מקיימת את הצהרתה על היותה מדינה יהודית,
וככזו עוברת עבירה על הצהרת היסוד שלה.

החילונים לא עושים שום ג'סטות ושום נעליים. הם רק פוגעים ומנסים להשמיד את היהדות.
כל מה שהדתיים משיגים זה רק בעזרת הפעלת כוח פוליטי.

היהודי יהיה נצחי פה ובכל מקום בעולם.
יצורים כמוך יעלמו ממפת העולם לגמרי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96415
[•] עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
יובב (יום ראשון, 01/04/2007 שעה 22:45)
בתשובה לצדק

מדינת ישראל דמוקרטית למופת, עובדה שנותנים למיעוט הסהרורי שאתה מייצג זכות דיבור ומושבים פרלמנט כדי שיוכלו להתעלק על כיסם של כלל האזרחים.

באיזה מדינה לא יהודית חברת התעופה הלאומית לא טסה בשבת עד שהופרטה, לא מסיעים משחן בשבת, אוסרים הצגת אוכל בחג, מממנים שירותי דת מכספי מיסים, לא מאפשרים להתחתן בלי אוכל חינם מהרבנות וכד'?
סופר ג'סטות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96429
[•] עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
צדק (יום שני, 02/04/2007 שעה 4:46)
בתשובה ליובב

מדינת ישראל מדינה דיקטטורית להפליא.
ישראל עושה רושם חיצוני בלבד של דמוקרטיה כי זה משתלם לה כלכלית ופוליטית.

ליהודים היו נציגים בפרלמנטים רבים בעולם, גם בפרלמנט האירני יושב יהודי.
אז אירן דמוקרטית על פי דעתך הליצנית.....
חיצוניות עושה רושם על דבילים. חכמים מסתכלים על התוכן.

חברת התעופה הלאומית לא טסה בשבת לכאורה כי זה משתלם לה כלכלית.
וההוכחה החותכת לכך היא שגם כאשר היא פרטית היא ממשיכה לשמור שבת לכאורה.
אצל חילונים רק הכסף מדבר, לא מוסר ולא ערכים כלשהם.
גם את אמא שלו הוא ימכור תמורת הסכום המתאים.

''לא מסיעים משחן בשבת''.
העובדות לא מפריעות לך לעולם. הרי הסיעו משחן.
עצירת נסיעת משחנים לא באה מטוב ליבם של החילוניים, היא באה מפחד נפילת הממשלה.

''אוסרים הצגת אוכל בחג'', אוסרים ולא אוכפים = זיבולים !!

''מממנים שירותי דת מכספי מיסים''
מממנים זנות ובגידה במסווה של אמנות, מכספי המיסים.

''לא מאפשרים להתחתן בלי ..הרבנות''
החילונים דואגים לעצמם לא לדתיים. הדתיים יתחתנו כראוי גם בלי הרבנות.
החילונים יהפכו עם הזמן לפסולי חיתון עקב נישואין אסורים שונים, ויקרעו מהעם היהודי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96455
[•] עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
יובב (יום שני, 02/04/2007 שעה 11:19)
בתשובה לצדק

מה בדיוק לא דמוקרטי בשיטת המשטר הישראלית?
הבחירות הכלליות השוויוניות הישירות?
קיום קואליציה ואופוזיציה?

השיקולים שלהם עכשיו הם באמת כלכליים, אבל כחברה ממשלתית אל על לא טסה בשבת כי זה היה הסטטוס קוו.

כשהסיעו משחן הממשלה כמעט נפלה. למה הפופיק של רוה''מ צריך לרעוד מאוסף של עובדי אלילים שחיים במאה ה-‏16?

גם את צווי שטח סגור לא אוכפים כשזה מגיע לישעניקים סהרורים שמסכנים את חיי כוחות הבטחון.

כל מדיה מממנת אמנות. העובדה שאנחנו מממנים גם תרבות שטייטעלית שנוררית, זאת כבר בעיה.

החילונים מאוד מאוד מודאגים מכך שכת הזויה תפסוק שהם פסולי חיתון. זה ממש משאיר אותם ערים בלילה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96459
[•] עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
צדק (יום שני, 02/04/2007 שעה 12:25)
בתשובה ליובב

ישראל איננה דמוקרטית כלל.
בחירות יש גם בסוריה, בתימן, בעירק, באירן....
גם קואליציה ואופוזיציה יש בהן.

בדמוקרטיה לא עוצרים אדם לחקירה על הבעת דעות, לא עוצרים אוטובוס של מפגינים על סמך נבואה,
לא מביאים בני אדם לבית משפט בחבורות, לא שולחים קלגסים לבצע טבח בילדים,
שופטים לא פועלים על פי אג'נדה פוליטית, לא משליכים אשה וילדים מבית באמצע הלילה בקור מקפיא,
לא שמים ילדות מפגינות במעצר, לא הופכים מעצר לעונש חינוכי.........
ועוד אלפי פשעים אנטי דמוקרטיים המבוצעים בדיקטטורה הישראלית המחופשת.

אל על לא טסה בשבת משיקולים כלכליים בלבד גם בהיותה חברה ממשלתית.
לכולם ידוע שאל על החזיקה חברות קש שטסו במקומה בשבת.

''כשהסיעו משחן הממשלה כמעט נפלה. למה הפופיק של רוה''מ צריך לרעוד ..''
הוא רועד כי הוא החילוני עושה דברים רק מתוך לחץ. לא מוסר ולא ערכים.
הוא לא נמנע מהסעת משחן בשבת כי זה לא ראוי במדינה יהודית. הג'סטות שלא קיימות.

''גם את צווי שטח סגור לא אוכפים כשזה מגיע ...''
שקר מוחלט !!
צוים אלו לא נאכפים על השמאלנים הסהרורים העוברים על צוים אלו באופן קבוע.
מספיק להיזכר בטיילת של הפושעים למוקטעה של רוצח ההמונים עראפת.
אף עבריין ובוגד שמאלני שביצע את הפשע לאור הזרקורים, לא נעצר !!

''כל מדינה מממנת אמנות..''
רק שמאלני מסוגל לכנות זנות ובגידה במדינה, בתואר אמנות.

''החילונים מאוד מאוד מודאגים מכך שכת הזויה תפסוק שהם פסולי חיתון. זה ממש משאיר אותם ערים בלילה.''
פרטים מסוימים אולי לא מודאגים, כי הם מנותקים לחלוטין מהמציאות.
אך מי שרואה את המדינה בגדול חושש מאד מכך שהעם יקרע.
שהדתיים הלאומיים, העילית של החברה הישראלית, יאלצו לבחור לאן לפנות.
וברור שרובם יפנו ויתקרבו ליהדות החרדית. והתוצאות הנלוות לכך הן ברורות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96507
[•] עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
יובב (יום שלישי, 03/04/2007 שעה 12:02)
בתשובה לצדק

בכל המדינות שציינת הסמכויות אינן מצויות בידי ממשלה שנבחרת ע''י הפרלמנט.

אדם שעובר על החוק נעצר לחקירה. יש חוק נגד הסתה, והוא מוצדק - הסתה מביאה לרצח. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה כל עוד אתה לא קורא לפגיעה באדם.

כשיש המונים שדורכים על החוק ברגל גסה, צריך לטפל בכולם.
שופטים דנים על פי חוקים, ולא על פי קשקושים ופלפולים לאומניים גזעניים בני 2000.

ילדות שמפרות את החוק בכוונה תחילה צריכות לשבת בבית מעצר לעבריינים צעירים. ענישה היא מיסודות שלטון החוק.

''שולחים קלגסים לבצע טבח בילדים'' - על כל טענה של מתנגדיך אתה צווח 'עלילת דם', ואתה בעצמך טווה את העלילות השפלות והבזויות ביותר. אתה גרוע יותר מכל מתנגדיך ביחד.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96546
[•] עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
צדק (יום רביעי, 04/04/2007 שעה 7:17)
בתשובה ליובב

[• הוסר ביטוי לא ראוי.]

''בכל המדינות שציינת הסמכויות אינן מצויות בידי ממשלה שנבחרת ע''י הפרלמנט.''
מה הקשר?
ממתי שמאלני צריך קשר..........
כשאין מה לענות השמאלני זורק סתם משפט, העיקר שאמר משהו..
מזכיר את הילדים הקטנים החייבים לאמר את המילה האחרונה, בכל מקרה.

''יש חוק נגד הסתה..''
יש חוק נגד הסתה גם בסוריה, באירן, בזימבבואה...
אז מה הבעיה שלך עם הטיפול הדמוקרטי שלהם, הזהה לטיפול שלך, ב''מסיתים''?

''כשיש המונים שדורכים על החוק ברגל גסה, צריך לטפל בכולם.''
בולשביק ואנטי דמוקרט בעליל. היית מרגיש בבית בכל משטר פשיסטי ובולשביקי רצחני.
הטפשות שלך ואולי רשעותך,מחרידה.
יסוד דמוקרטי שבלעדיו אין מדינה יכולה להיקרא דמוקרטיה,
הוא שכל אדם נבחן ונשפט באופן אישי.
רק בגרמניה הנאצית ובדומותיה שופטים קבוצות של בני אדם.

''שופטים דנים על פי חוקים''
גם בגרמניה הנאצית שפטו על פי חוקים.

''ילדות שמפרות את החוק בכוונה תחילה צריכות לשבת בבית מעצר לעבריינים צעירים.''
מעולם לא ישבה ילדה קטינה שעברה על החוק, במעצר.
מעצר איננו עונש במדינה דמוקרטית.
בית משפט נמנע ממעצר קטינים שעברו עבירות אלימות חמורות ועבירות סמים בטענה שאין מקום.
כלומר בית המשפט הפושע קובע שאדם אלים שפגע בבני אדם מסוכן פחות ממפגינה קטינה.
לסיכום, מעצר הקטינות הוא פוליטי כנהוג במשטרים אפלים, ואיננו קשור לחוק כלשהו.

שלחו קלגסים לבצע טבח, זה מדויק בהחלט. הטבח היה מתוכנן ומאורגן מראש.
ההוכחה לכך חד משמעית. אף קלגס לא הועמד לדין על נסיון לרצח ילדים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96552
עקרונות „צדק” הם לדבר שטויות
יובל רבינוביץ (יום רביעי, 04/04/2007 שעה 8:36)
בתשובה לצדק

מצד שני, זהו הטבח היחיד בהיסטוריה בו מספר ההרוגים הוא אפס.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96553
עקרונות „צדק”
צדק (יום רביעי, 04/04/2007 שעה 8:41)
בתשובה ליובל רבינוביץ

ואתה בודאי מכיר את כל מקרי הטבח בהיסטוריה....
הרי אתה פרופסור..

http://www.faz.co.il/thread?rep=96578
עקרונות „צדק”
יובל רבינוביץ (יום רביעי, 04/04/2007 שעה 19:18)
בתשובה לצדק

עוד אחד שמתגאה בבורותו.
במקום לקשקש אתה מוזמן להסביר.

אבל אתה לא יכול, אז תמשיך לקשקש.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96582
עקרונות „צדק”
צדק (יום רביעי, 04/04/2007 שעה 20:13)
בתשובה ליובל רבינוביץ

מי שצריך להסביר הוא אתה.
אתה טענת ''זהו הטבח היחיד בהיסטוריה בו מספר ההרוגים הוא אפס.''
וטענה כזו חד משמעית דורשת הוכחה.

כל אחד מסביר את טענותיו, לא את טענות האחר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96587
עקרונות „צדק”
יובל רבינוביץ (יום רביעי, 04/04/2007 שעה 21:12)
בתשובה לצדק

טוב, אסביר לאט, כך שאפילו אתה תוכל להבין:

לא היה שום טבח. בטבח יש תמיד הרוגים. הנה הגדרת טבח במילון אלקלעי: רֶצח, הֶרֶג רב, שֶפֶך-דם.

אם אין הרבה הרוגים – אין טבח.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96588
עקרונות „צדק”
צדק (יום רביעי, 04/04/2007 שעה 21:59)
בתשובה ליובל רבינוביץ

ההגדרה של המילון לא מקובלת עלי.
אם הטבח לא מצליח אז אין טבח?
אם היה הנער שנפצע אנושות בראשו נפטר חס וחלילה, היה אפשר לכנות את האירוע טבח?

כאשר שוטרים מכים באלות על ראשיהם של נערים ונערות הרי שכל מכה כזו היא נסיון לרצח.
מאות ואלפי נסיונות רצח כאלו הם פוגרום, הם טבח !!

http://www.faz.co.il/thread?rep=96557
[•] עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
יובב (יום רביעי, 04/04/2007 שעה 9:25)
בתשובה לצדק

קשקשן

ישראל היא דמוקרטיה לכל דבר ועניין. אתה טוען שלא: תוכיח.
ההשוואה שלך של ישראל לכל מיני דיקטטורות היא מגוחכת.

כדי שיהיה טבח צריכים שיהיו הרוגים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96567
יובל, תיקון קטן
ישראל בר-ניר (יום רביעי, 04/04/2007 שעה 17:20)
בתשובה ליובב

''ישראל היא דמוקרטיה לכל דבר ועניין''. יש במשפט הזה הרבה הגזמה. ''ישראל היא דמוקרטיה במזרח התיכון'' היא הגדרה קצת יותר מציאותית.

כדי שתבין את ההבדל, אני מציע לך לעיין בפרוש של רש''י לפסוק מהמקרא ''נוח איש צדיק היה בדורותיו''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96569
יובל, תיקון קטן
יובב (יום רביעי, 04/04/2007 שעה 17:30)
בתשובה לישראל בר-ניר

אתה רוצה לציין את הפערים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=96574
אילו פערים?
ישראל בר-ניר (יום רביעי, 04/04/2007 שעה 18:04)
בתשובה ליובב

על מה אתה מדבר? קרא שוב את מה שכתבתי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96595
אילו פערים?
יובב (יום חמישי, 05/04/2007 שעה 0:05)
בתשובה לישראל בר-ניר

כתבת שישראל אינה דמוקרטית לגמרי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96599
יובב, איפה למדת לקרוא?
ישראל בר-ניר (יום חמישי, 05/04/2007 שעה 1:31)
בתשובה ליובב

כתבתי ש''ישראל היא דמוקרטיה במזרח התיכון''. זה לא בדיוק מה שאתה מצטט מדברי, גם אם זה מה שאתה הבינות.

יש בעולם לא מעט דמוקרטיות (גם לא הרבה למרבה הצער), ואין האחת זהה לשניה. אפשר לחזק את ההגדרה שלי בצורה הבאה ''ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון'' אבל זה לא יהיה מדוייק לגמרי כי גם טורקיה היא דמוקרטיה למרות שישנם הבדלים משמעותיים בין ישראל לבין טורקיה.

אם עדיין אתה מתקשה להבין את מה שכתבתי, אז תשאל את עצמך אם ישראל היתה חלק ממערב אירופה, בלי כל שינוי במשטר הנוכחי השורר בה, האם גם אז אפשר היה לקבוע, כפי שאתה עשית, בהשוואה לארצות השכנות ש''ישראל היא דמוקרטיה לכל דבר ועניין''.

יש לך נוהג שחוזר על עצמו לזרוק ביטויים מפוצצים שעל הניר עושים הרבה רושם (''רוב אידיאולוגי'' מזכיר לך מה שהוא?), אבל בפועל הם חסרי כל משמעות במרבית המקרים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96617
יובב, איפה למדת לקרוא?
יובב (יום חמישי, 05/04/2007 שעה 11:58)
בתשובה לישראל בר-ניר

כתבתי שישראל היא דמוקרטיה לכל דבר ועניין, אתה הסתייגת וביקשתי שתסביר למה.

לגבי הביטויים, כבר ניהלנו דיון בנושא, ולזכרוני הראיתי שלצירופי מילים יש משמעויות, ושאתה אף כפרת בקיומו של ביטוי (שיחסת לי בטעות) למרות שקיימות עבודות מחקר בנושא.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96646
יובב, איפה למדת לקרוא?
ישראל בר-ניר (יום שישי, 06/04/2007 שעה 3:19)
בתשובה ליובב

אני לא הסתייגתי משום דבר. אני קבעתי שישראל היא ''דמוקרטיה במזרח התיכון'' (עובדה נכונה גם מבחינה גיאוגרפית, וגם מבחינה מהותית - בהשוואה לסביבה). הקביעה שלך ''דמוקרטיה לכל דבר ועניין'' היא ביטוי חסר משמעות. משתמע ממנו שהמושג ''דמוקרטיה'' הינו מושג מוגדר היטב ושיש רק צורה אחת של דמוקרטיה ושישראל עומדת בכל הקריטריונים המחייבים על מנת להכלל במושג הזה. אף אחד מהדברים הללו איננו נכון. היו פה דיונים ארוכים על הנושא הזה ואין לי כל כוונה לחזור עליהם.

אם אינך מצליח להבין את ההבדל בין הקביעה הסתמית שלך לבין הביטוי שלי יש לך בעיה. אני לא מסוגל לפתור לך אותה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96662
לוגיקה ולשון הדיבור
יובב (יום שישי, 06/04/2007 שעה 19:19)
בתשובה לישראל בר-ניר

1.
אם בננה היא צהובה כפי שרוב האנשים בקהל אליו אתה דובר מגדיר צהוב, אזי בננה היא 'צהובה לכל דבר ועניין'.
אם אתה ישבת והגדרת טווח תדרים שבעיניך הוא צהוב או 'טהורות' של צהוב (למשל שאינו מכיל גוונים על נטייה לכחול או לאודם) ושצבע הבננה אינו עומד בו, אז אולי בקונטקס של מחקר המבוסס על ההגדרה, או אצל כמה אנשים בעלי תסביך אנאלי קשה, בננה תהיה 'צהובה לכל דבר ועניין פרט לסולם בר ניר'.
בלשון הדיבור בננה עדיין תהיה 'צהובה לכל דבר ועניין'.

2. האמירה מהווה תשובה הולמת לאמירה 'ישראל איננה דמוקרטית'.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96668
יובב, אתה כמנהגך משיב על דברים שלא נאמרו
ישראל בר-ניר (שבת, 07/04/2007 שעה 0:00)
בתשובה ליובב

''תשובה הולמת לאמירה 'ישראל איננה דמוקרטית' '' איפה ראית או שמעת אותי אומר ש'ישראל איננה דמוקרטית'?

אם זה מה שאתה מבין מההגדרה שלי ''ישראל היא דמוקרטיה במזרח התיכון'', אז הדבר היחידי שאני יכול לייעץ לך זה לחבוש שנית את ספסל הלימודים וללמוד שוב מה זאת דמוקרטיה. גם קורס השתלמות בהבנת הנקרא לא יזיק.

בהזדמנויות שונות בעבר הצבעתי על חסרונות רבים שישנם (לדעתי) במשטר הדמוקרטי בישראל אבל מעולם לא טענתי שישראל איננה דמוקרטיה. אין שני משטרים דמוקרטיים זהים בעולם, ובכל אחד מהמשטרים המקובלים כדמוקרטיים בעולמנו ניתן למצוא קשת רחבה של פגמים, מה שעדיין איננו הופך אותם ללא דמוקרטיים.

מאחר ויש מיגוון רחב של משטרים דמוקרטיים, ההגדרה הגורפת שלך ''דמוקרטיה לכל דבר ועניין'' הופכת להיות קלישאה חסרת משמעות (המושג ''דמוקרטיה'' שייך למושגים שכל תואר שמוסיפים לו רק גורע ממנו. דוגמא טובה - ''דמוקרטיה למופת'' כפי שאורי אבנרי מכנה את המשטר של הרשות הפלשתינאית).

אם המלים ''לכל דבר ועניין'' באות במקום הביטוי האנגלי to all intents and purposes, אז יש מידה מסויימת של צדק בדבריך, אבל כמו כל תרגום מילולי, המשמעות של הביטוי העברי איננה זהה למשמעות המקור האנגלי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96676
יובב, אתה כמנהגך משיב על דברים שלא נאמרו
יובב (שבת, 07/04/2007 שעה 11:17)
בתשובה לישראל בר-ניר

האמירה 'ישראל אינה דמוקרטית' היתה של צדק.

למיטב ידיעתי המשמעות של הביטוי העברי זהה לזו של האנגלי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96407
[•] עקרונות שלום עכשיו הם חיסול מדינת ישראל.
לוי (יום ראשון, 01/04/2007 שעה 22:09)
בתשובה ליובב

מדינת ישראל אינה דמוקרטית ואינה יהודית .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96039
נאלח שמאלח.
לוי (יום שלישי, 27/03/2007 שעה 19:47)
בתשובה ליובב

לא מסכים לדבריך . הם אינם תואמים לאמת .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96098
נאלח שמאלח.
יובב (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 19:05)
בתשובה ללוי

האמת היא שהציבור הצביע בעד פשרה טריטוריאלית.
האמת היא שכנראה שבתוך 10 שנים תקום מדינה פלשתינאית ותצטרך דרכון להגיע למערת המכפלה.
ייתכן שהאמת כואבת, אבל היא עדיין האמת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95921
מזה לדלל את השואה?
עמיש (יום שני, 26/03/2007 שעה 15:07)
בתשובה ליובב

מאיפה הקרצתם את המונח הזה?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95966
מזה לדלל את השואה?
יובב (יום שלישי, 27/03/2007 שעה 0:41)
בתשובה לעמיש

יש לי אוצר מילים מוגבל...
אני חושב שזה בא לי בהקשר של דוקטרינת דילול המוניטין - עברה של שימוש לא חוקי בסימן מסחרי (אם כולם קוראים למוצר של עצמם בשם מותג מסויים, העוצמה של המותג נחלשת).

http://www.faz.co.il/thread?rep=95983
המונח הנכון הוא ''זילות'' השואה
ישראל בר-ניר (יום שלישי, 27/03/2007 שעה 3:54)
בתשובה ליובב

אם אין זה מקרה של הכחשה ממש. לעתים קרובות השניים הולכים יד ביד.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95929
נאלח שמאלח.
לוי (יום שני, 26/03/2007 שעה 16:52)
בתשובה ליובב

יובבלה מדוע דמוקרט אדיר כמוך חושש ממדינה דולאומית ?
הדמוקרטיה היא מעל הכל . מה אתה דואג ?
כאשר הערבים יתרבו בתוך הקו הירוק תתרכז בתל אביב ובת ים ? מה רע בערבים ? גזען שכמוך .
טפו טפו טפו .......

http://www.faz.co.il/thread?rep=95608
שרלטנות? של מי?
לוי (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 7:11)
בתשובה לדוד סיון

שלום דודוש .
הגיע מועד התשלום הרבע שנתי מאגודת האנטישמים העולמית ויש להגיש להם דו''ח פעילות ראוי אחרת התשלום יעוקב .
הקיבוצניק אשר הקים יזמות כלכלית קידם את ענף ההלשנה והעללילה והפך אותו למיזם הנושא את עצמו . לרוע המזל נתפס על חם עם משור והיה צריך להמציא תעלול חדש .
דובידל אולי תכתוב איזו כתבה על איקרית וברעם ? הן חובב מוסר אתה .
אכן נפרץ מחסום הבושה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95610
שרלטנות? של מי?
מהנדס אזרחי (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 7:19)
בתשובה ללוי

תדע לך, הקיבוצים הקימו את המדינה אה אה סליחה את רפובליקת הבננות.

וסיון ממלא חלק פעיל ביותר בכיפוף האמת (בננות) לטובתו ולתועלתו

ועל זה נאמר: מכופף הבננות

http://www.faz.co.il/thread?rep=95618
שרלטנות? של מי?
לוי (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 8:49)
בתשובה למהנדס אזרחי

דור המיסדים עסק באמת בהקמת המדינה . גאולת העם והארץ , התישבות ובטחון . הדורות המאוחרים עוסקים בנדלן . הם מוכרים את האדמות שקיבלו חינם .
האגודה הציונית באנגליה , למשל , פנתה לבית המשפט ובקשה לעין ברישומי הטאבו של אדמות אשר נקנו בכספם . הטענה שלהם היא שהקרקע שייכת להם . מנהל מקרקעי ישראל מתנגד .
מן הסתם המשפט ימשך 30 , 40 שנה ובינתים יקימו הקיבוצים שכונות סופרמרקטים ויתחלקו בשלל .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95614
לויבושבברעק'ל שוב מגדף כמו חסרי מוסר רבים
דוד סיון (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 8:08)
בתשובה ללוי

ההלשנות, השקרים וההשמצות שלך ושל שאר הברקודות הן מוסריות? קישקוש מבית לויבושברעק'ל.

על איקרית ובירעם ומקומות אחרים כתב כבר בשנת 1953, עורך מעריב ד''ר עזריאל קרליבך. „זעקי ארץ אהובה” (http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=19923...). המאמר פורסם גם במעריב במלאות 50 שנה לפטירתו של קרליבך ז''ל.

כמובן אתה יכול לגדף גם אותו כדרכך בקודש, לויבושברעק'ל...

http://www.faz.co.il/thread?rep=95615
לויבושבברעק'ל שוב מגדף כמו חסרי מוסר רבים
לוי (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 8:23)
בתשובה לדוד סיון

גם על ההתחלויות כבר כתבו ובכל זאת התעוררת מחדש .
מה קרה התשלום עוקב ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95674
שרלטנות? של מי?
לוי (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 21:23)
בתשובה לדוד סיון

מי זה המנהל האזרחי ? ערימת תוחסלקרים השומרים על פרנסתם . איזה מגלומן חולה פקד עליהם מה לשרבט ומתוך חשש לפרנסתם עשו כדברו .
שירבוטי הצבעים אינם מעוגנים בשום ידע .
אחדים מהם מוכרים לי .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95612
תיקון
דוד סיון (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 7:45)

במאמר כתבתי על החלטת בג''ץ שקבעה שעל המנהל האזרחי למסור את הנתונים. זאת היתה טעות. לא מדובר בפסיקת בג''ץ אלא בפסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עתמ 000135/06).

http://www.faz.co.il/thread?rep=95616
תיקון
לוי (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 8:29)
בתשובה לדוד סיון

השילטון המנדטורי לא הצליח בכל תקופת שלטונו להכניס סדר בנושא .
אם אותו שופט שאינו מבין ואינו יודע במה מדובר כתב מה שכתב ממילא אין בזה שום תוכן . עוד קשקוש של מערכת משפטית אומללה , עלובה ומושחתת .

http://www.faz.co.il/thread?rep=95623
תיקון עאלק
זוהר בדשא (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 9:12)
בתשובה לדוד סיון

ומה על הורדת הקיבוצים של השומר הצעיר מאדמת סוריה הכבושה ?

מדוע דויד המתייסר על המוסר היהודי לא מניח את ישבנו הטהור מול הקיבוץ הנפשע ורוקע ברגליו ו..שובת רעב טוב לדיאטה.. עד שיצאו מהשטחים הכבושים בני העוולה של הקיבוצים?

הא..הא...אה?

הכי הכי מצחיק אצל הקיבוצניקים מהשומר הצעיר של רמת הגולן שהם.. נו לפחות חלקם הגיעו באוטובוסים להפגין בהפגנות שלום עכשיו , כאילו שיא הרמאות וההכחשה זה לא מצחיק זה פשוט הונאה של הציבור וגרוע מכך הונאה עצמית.

ואני חייב לומר שחלק מהם תמימים , כלומר הרמאות הזו היא מאורגנת והיא מצוות אנשים הגונים בקיבוץ ולאיש הבודד והתמים כמעט אין יכולת לצאת נגד , מה גם שבחברה הקיבוצית ריבונות המחשבה היא לא עיקרון ברזל , ההפך.

כאילו תיקון..ברררר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95640
המדינה פשוט נכנעת
עמיש (יום חמישי, 22/03/2007 שעה 15:05)

לפושעים המתגוררים במחוזות הכיבוש ואינה מסוגלת להתמודד עם רצונם לספח את השטחים בלי לספח את התושבים.
אם תמשך מגמה זו הרי שהשלב הבא יהיו מעשי טרור, נישול וגירוש זוחל ולא נוכל להגיד כי ידינו לא שפכו את הדם הזה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95752
חזק וברוך
מהנדס אזרחי (יום שישי, 23/03/2007 שעה 22:03)

היהדות תמשיך להתקיים גם לאחר שהבדיחה ושמה ''מדינת ישראל'' תעלם מן המפה.
יושבי בתי הקפה (תינוקות שנשבו) ניתקו עצמם מכל סממן יהודי.. ועל זאת גאוותם.
ההיסטוריה תשפוט !! (עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה)

http://www.faz.co.il/thread?rep=95913
הכלבים עוברים והשירה עוברת
אבי גולדרייך (יום שני, 26/03/2007 שעה 10:29)

ברגע זה מתקיים מצעד החזרה לחומש.
אלפי יהודים , חוזרים ליישב את היישוב שנהרס בידי בני עוולה.
העליה חזרה בחומש תכנס להסטוריה היהודית .

חזקו ואמצו העולים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95917
הכלבים עוברים והשירה עוברת
יובל רבינוביץ (יום שני, 26/03/2007 שעה 13:13)
בתשובה לאבי גולדרייך

זה נראה לי קשקוש מוחלט. מה הסיכוי שיתנו להם להישאר?

אני התנגדתי להתנתקות, אך התיישבות שנויה במחלוקת בניגוד להחלטת ממשלה, בעיקר בצורה כל כך מתוקשרת, לא תישאר על כנה, ובצדק, אפילו כשמדובר בממשלת הנפל האימפוטנטית הנוכחית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95942
אני חושב שיש סיכוי שהשירה דוקא תעבור
דוד סיון (יום שני, 26/03/2007 שעה 20:06)
בתשובה ליובל רבינוביץ

אינני יודע מה בדיוק הצועדים לחומש תיכננו ועל מה הוסכם עם נציגי הממשלה (האימפוטנטית?). אבל בצהרים שמעתי את נציג הממשלה, עמיר פרץ, אומר שאם הם לא יתנהלו כפי שהוסכם הם יפונו. אז נזכרתי שבשנה האחרונה הוא הודיע כמה פעמים שהוא מפנה מאחזים ''בלתי חוקיים'' ולא פינה ולו עמוד אחד. את זה יודעים כמעט כל אלו שהגיעו לשם היום ולכן הם כבר ביקשו באמצעות התקשורת (אורי אריאל) שירשו להם לעשות את הפסח שם.

סביר לצפות, כמו גולדריך, שממשלת אולמרט-וינוגרד (אימפוטנטים?) לא תעיז, למרות שהעיזה בעמונה. שאל את חנן פורת איך ומדוע הוקמה אלון מורה...

http://www.faz.co.il/thread?rep=95945
לא הוסכם שום דבר.
אבי גולדרייך (יום שני, 26/03/2007 שעה 20:19)
בתשובה לדוד סיון

הדרג המדיני משחרר הצהרות ותו לא.
ספינים?

כרמת העיקרון ההליכה היא ללא כל הפרעה- הדרכים הראשיות חסומות.
קל לחסום דרכים אז חוסמים.
קשה לחסום בשטח אז לא חוסמים.

הדרג המדיני מתנהל כברווז צולע, זה התשלום שהוא משלם עבור ההתנתקות ועמונה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95947
אני חושב שיש סיכוי שהשירה דוקא תעבור
אבי גולדרייך (יום שני, 26/03/2007 שעה 20:32)
בתשובה לדוד סיון

הרכב הממשלה , נוח למתנחלים.

תמהיל של ממשלת שמאלה מהמרכז, תמיד נוחה למתנחלים הרבה יותר ממשלת ''ימין''.
אילון מורה הוקמה בתקופת שלטון ה''מערך''

http://www.faz.co.il/thread?rep=95946
הכלבים עוברים והשירה עוברת
אבי גולדרייך (יום שני, 26/03/2007 שעה 20:24)
בתשובה ליובל רבינוביץ

ייתכן שההתיישבות תפונה הפעם , אך תחזור שוב ושוב בכל הזדמנות עד שיימאס למישהו בממשלה לבזבז אנרגיה מפני שהמתיישבים לא יפסיקו את הנסיונות לחזור לחומש.

החלטת ממשלה ניתן לבטל בדרכים רבות.
החלטת ממשלה אינה תורה מסיני.

http://www.faz.co.il/thread?rep=95949
השיירה נובחת והכלבים עוברים
עמיש (יום שני, 26/03/2007 שעה 20:54)
בתשובה לאבי גולדרייך

גם התורה שלך מסיני היא סחורה מחורבנת למדי

http://www.faz.co.il/thread?rep=95974
הכלבים עוברים והשירה עוברת
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 27/03/2007 שעה 1:14)
בתשובה לאבי גולדרייך

ראה, אני התנגדתי לפינוי היישובים, התנגדתי לממשלה הקודמת ואני מתנגד לממשלה הנוכחית.
אבל מה שעושים מתיישבי חומש הנוכחיים מנוגד לאינטרס הלאומי, שהוא שימור המשטר בישראל. על פי השיטה הקיימת, המפלגה מציעה את מרכולתה, ואחרי שהיא נבחרת ברוב קולות היא מיישמת את מדיניותה.
מתנחלי חומש גורסים שאם ההחלטה לא טובה, יש להפר אותה.

הפרת חוק מוצדקת רק במקרים חריגים ביותר. בדרך כלל יש לכבד החלטת ממשלה, דבילית ככל שתהיה.
אם את ההתנגדות הפיזית לפינוי עוד אפשר היה להבין (אם כי לא להצדיק), בשל השימוש המקומם בצבא כדי לפגוע באזרחים וברכושם (למרות שההחלטה עברה את הליכי החקיקה הנדרשים), הרי שהיישוב מחדש הוא שונה. כאן המתנחלים מצהירים שממשלת ישראל אינה הריבון בשטח. האם ההצהרה הזו באמת משרתת את האינטרס שלהם?

http://www.faz.co.il/thread?rep=95985
הכלבים עוברים והשירה עוברת
אבי גולדרייך (יום שלישי, 27/03/2007 שעה 4:48)
בתשובה ליובל רבינוביץ

לטענתך הכל במדיניות הממשלה מקומם, אך למרות זאת יש לכבד את החלטת הממשלה השאלה היא עד מתי.

נכון, הפרת חוק מותרת במקרים חריגים ביותר השאלה אם מקרה ההתנתקות אינו חריג ביותר .

רוב העולים לחומש , לא תוכל למצוא ברקורד שלהם עבירת תנועה אחת.
רובם התנדבו ליחידות העילית של הצבא, וחונכו משחר ילדותם להיות אזרחים נאמנים למדינת ישראל.
המתישבים נשלחו להתיישבות על ידי ממשלות ישראל השונות במשך עשרות שנים, והעולים היום רובם דור שני ושלישי למתיישבים האלה.

מעשה העוולה של ההתנתקות נולד בחטא, רצון להתחמק ממשפט מחד, ואתרוגיות שסיפקה לשרון מערכת המשפט ותקשורת שהוכיחה חד צדדיות לחלוטין ושעסקה בהסתה גורפת כדי להכשיר את הלבבות למעשה העוולה הזה.

לפעמים גם ממשלות חוצות במעשיהם את הרוביקון, כך שלתוצאות החלטתותיהן יש אפקט בלתי הפיך שגורם לשבר גדול, המראה לא אחרת אלא את סיאובן והצורך להחליף את המשטר.

כבאורח פלא, לאחר ההתנתקות מראה הממשל הקיים את כיעורו,
חברי כנסת ממשלה רבים אינם אלא פושעים פליליים .
הממשלה מראה גם התנהלות ביזיונית ומטומטמת.

יש קשר בלתי הפיך בין הממשלה הזו לבין המשטר- רק משטר כזה מאפשא ממשלה מעוותת כזו.

ברור לי לכל צל של ספק, כי בשיטת משטר דמוקרטית תקינה, הפרדת רשויות אמיתית, לא הייתה קמה ממשלה מעוותת כזו.

משטר בו ראש ממשלה , כדי להימנע מחרב המשפט , כדי לקבל הגנת פקידי הממשלה מהפרקליטות שופטי בית הממשפט העליון ועתונאים , עליו לבצע את משנתם הפוליטית הוא משטר מעוות שיש להחליפו מהר, כי אינו משטר דמוקרטי אמיתי.

אינני מסכים עם דעתך שהמתנחלים מצהירים שהממשלה אינה הריבון בשטח, המתנחלים לא נאבקים היום בריבון אלא בהחלטה ממשלתית שלכל הדעות, וגם לדעתך, שגויה לחלוטין, ואינם קוראים תגר על הריבון בשטח אלא מבקשים בדרך הפגנתית לשנות החלטה ממשלטית מטופשת.
יש בדרכם את כל הסממנים של מחאה דמוקרטית למופת, שהרי יש הכרזה שלטונית על אי התנגדות לפעולה.
להוציא אלמנטים של השמאל הקיקיוני (הצהרות של אנשי שלום עכשו) וחברי כנסת קיצוניים כדוגמת גלאון ווילון נראה לי, שרוב הצבור מקבל את מעשיהם באהדה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96005
אתרוגיות חיה דו צדדית
דוד סיון (יום שלישי, 27/03/2007 שעה 9:12)
בתשובה לאבי גולדרייך

התלונות על אתרוגים ואתרוגיות בעלות ערך אם הן באות, בידיים נקיות, מכיוונם של מי שלא ניצלו או מנצלים אתרוגיות. אתן לך שתי דוגמאות שגם משרתות את האמירה שלי וגם מעידה על היחס לריבון:

1. החלטת בג''ץ בשאלת ההתיישבות באלון מורה (1979) לא קויימה בחסות אתרוגיות. אבל היא גם מעידה על ההתייחסות לריבון.
2. הקמה בלתי חוקית של ישובים (התנחלויות, בפזורה הבדואית ועוד) ומאחזים הבלתי חוקיים בזכות האתרוגיות ויחס ששולל את מרות הריבון.

3. חוץ מכל זה מי שבעצם המציא את המושג ''אתרוג'' רק לא כינה את זה כך היה ישראל הראל (http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?...). כזכור הוא היה מבין מובילי תהליך ההתנחלות ביהודה ושומרון (ואפילו עמד בראש מועצת יש''ע).

----

לכן תלונות על אתרוגיות במקרה של אוהדי ההתיישבות ביהודה ושומרון מזכירות אינטרסנטיות צרה ולא עניינית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96040
אתרוגיות חיה דו צדדית
לוי (יום שלישי, 27/03/2007 שעה 19:55)
בתשובה לדוד סיון

מדוע היא צרה ? מדוע אינה ענינית ?
מדובר במחילה על עוונות כדי לקדם אדם מסוים ולאפשר לו לבצע את זממו . תופעה זו קיימת מאז ומעולם בתנועה הציונית . גישה זו היתה מובנת מאליה בתקופת מפאי . זכורה האימרה של לוי אשכול ''לא תחסום שור בדישו ''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96044
תקרא את כל ההודעה
דוד סיון (יום שלישי, 27/03/2007 שעה 20:52)
בתשובה ללוי


http://www.faz.co.il/thread?rep=96064
תקרא את כל ההודעה
לוי (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 6:55)
בתשובה לדוד סיון

קראתי את כל ההודאה והגבתי על סעיף צורם .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96067
לא, לא, לא
אבי גולדרייך (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 7:34)
בתשובה לדוד סיון

התואר אתרוג ניתן לשרון על ידי אמנון דנקנר.
הוא קרא לחבריו, מהתקשורת וממערכת המשפט לההתעלם מהתנהלותו הפלילית (אי יווני, שוחד וכ''ו) כדי לקדם אג'נדה פוליטית שמתאימה לשמאל.

אין קשר ביו כך להתנהלותה של מועצת יש''ע וההתנחלות באלון מורה שנסמכה על נחישות המתיישבים (לאלון מורה עלו ופונו 7 פעמים ) על ניצול חכם של כח פוליטי, ועל דעת קהל אוהדת.
ההתנחלויות, כולל מאחזים הם מעשה ממשלתי ברובו, מזה שלושה עשורים-הכינוי לא חוקיים הוא כינוי שקרי לגבי רובם ומהווה בדרך כלל משאת נפש של גופי שמאל קיצוני.
(למרות שיש גם מאחזים מועטים שנתפסו כמעשה לא חוקי אולם לאומי חלוצי ואידיאליסטי, גם חניתה הייתה מעשה לא חוקי.)

ההתנלויות הבדואיות, הם מעשה של השתלטות פיראטית על קרקע
ומהוות מעשה בריוני לשמו,
הסיבה שלא נלחמים בהם היא פשוט פחד של הרשויות, ואיומים על נושאי תפקידים ברשות המבצעת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96074
אייי גולדרייך גולדרייך
עמיש (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 8:34)
בתשובה לאבי גולדרייך

מתי סופסוף תתחיל להתייחס גם לעובדות?
איך אפשר בכלל לסמוך על מילה אחת שאתה כותב?

מה לדנקנר ולכל זאת?

http://www.faz.co.il/thread?rep=96076
אתה שוב טועה ובגדול
דוד סיון (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 8:45)
בתשובה לאבי גולדרייך

א. האתרוג ניתן לשרון על ידי בוחרי הליכוד ושתיקת הימין למרות שהיה כבר ידוע מספיק על פרשת האי היווני. כדאי שתקרא טוב את המאמר של ישראל הראל ''עדיפים המושחתים שלי'' (http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?...) מינואר 2003. שם מוצגת עמדת של הימין ולא של השמאל. הכי חשוב הוא תומך בבחירת שרון בראש הליכוד. זוכר את פרשת עו''ד ליאורה גלאט ברקוביץ?

כל אלו הם עובדות שמסגירות את האסטרטגיה של הימין שבחר לתמוך, לפחות בשתיקה, בשרון. גם לאחר הבחירות לא ראינו מחאה מהימין שם ששו ושמחו בניצחון הליכוד בראשות שרון. מתי התעוררו? כאשר התוכניות שלו להתנתק מהרצועה (שגם הן היו ידועות מכנס הרצליה) הפכו לריאליות. מכאן שהימין ייצר אתרוג קשה מאד לפירוק או חיסול.

ב. ההתנחלויות הרבות שהוקמו בצורה בלתי חוקית הן עובדה היסטורית. כך גם סיפור המאחזים בשנים האחרונות. אין לזה שום קשר לסיפור של חניתה:
1. ההתנחלויות והמאחזים הבלתי חוקיים הוקמו בימי מדינת ישראל כאשר ממשלות יהודיות שלטו בארץ.
2. כאשר הוקמה חניתה שלטו כאן הבריטים.
3. מה שעושים נגד חוקי ממשלה בריטית הוא סיפור שונה ממה שעושים נגד חוקי מדינה יהודית.

ג. יש כנראה דמיון בעניין הנחישות האידיאולוגית בין המתיישבים של חניתה והמתיישבים של ההתנחלויות. עדין המעשה הוא בלתי חוקי גם אם הוא לא נמנע ואושר בדיעבד. ניצול ''חכם'' של כוח פוליטי כדי לעשות מעשים לא חוקיים מזכיר לי גם את ההתיישבות של הבדואים.

לסיכום אשתמש בעיבוד של דבריך: מדובר ב''... מעשה השתלטות פיראטית על קרקע... הסיבה שלא נלחמים ב[מתנחלים הבלתי חוקיים] היא פשוט פחד של הרשויות,...''

http://www.faz.co.il/thread?rep=96078
אתה שוב טועה ובגדול
לוי (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 9:32)
בתשובה לדוד סיון

חוקי לא חוקי הוא הבל פה של איזה פוקציונר מקרי .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96100
כאן הטעות שלך
יובב (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 19:14)
בתשובה ללוי

חוקי הוא קביעה של המדינה, שאמורה לשקף את רצון הציבור והאינטרסים שלו.
לא אתה ולא חבריך תקבעו מה חוקי ומה לא.

ובהקשר זה, יש להשית על כל עולי חומש את עלויות האבטחה והפינוי שלהם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96101
כאן הטעות שלך
לוי (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 19:30)
בתשובה ליובב

בזמן התורקים אסיר היה צריך לממן את מאכליו , שיכונו ושמירתו . גם בסדום מי שפצע אדם גבה מהקורבן דמי הקזת דם .
מדינת ישראל מתקדמת בכיוון הזה .
מי זה המדינה ומי הם הליצנים המשקפים את רצון הציבור (איזה ציבור) והאינטרסים של מי ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=96120
כאן הטעות שלך
יובב (יום חמישי, 29/03/2007 שעה 0:37)
בתשובה ללוי

בקנדה אסורה רפואה פרטית, באיראן אסור להציג תמונת אישה ללא רעלה, בטקסס מותר לעוורים לצוד ובסין הממשלה מחייבת את משפחת הנידון בעלויות ההוצאה להורג.
מה הקשר בין מחט לתחת?
בעלי זכות הבחירה במדינת ישראל (=הציבור) החליטו על מדיניות.
אתה יכול להתלונן עד מחר. זה מצבי מאז שנות ה-‏80 פרט לנקודות אור בודדות.
אבל מי שמפר את החוק באופן פעיל או פועל נגד המשטר הדמוקרטי הוא פשוט קרימינל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96130
כאן הטעות שלך
לוי (יום חמישי, 29/03/2007 שעה 6:48)
בתשובה ליובב

אני לא מתלונן .
אני מציין שעל התנהלויות מסוימות להשתנות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96280
כאן הטעות שלך
יובב (שבת, 31/03/2007 שעה 12:55)
בתשובה ללוי

אמרת ''חוקי לא חוקי הוא הבל פה של איזה פוקציונר מקרי''
ההחלטה שחוקים מסויימים שלא נראים לך אינם חוקים 'אמיתיים' ושאתה יכול להפר אותם היא פתח לאנרכיה.
ביזוי החוק החוזר והנשנה של הכתומים צריך לבוא על עונשו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96325
כאן הטעות שלך
לוי (שבת, 31/03/2007 שעה 21:37)
בתשובה ליובב

חוקים רבים לא נאכפים . כי איזה יוצמח החליט לא לאכוף אותם אני מציע שאותו יוצמח או קלוצמח ישנה כוון .
די פשוט לא ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=96228
והמחנך הנערץ עליך הוא בניו גרינבאום.
אבי גולדרייך (יום שישי, 30/03/2007 שעה 9:28)
בתשובה לדוד סיון

כפי שאת טוען כאן:
''בניו גרינבוים, בנו של מנהיג יהודי פולין יצחק גרינבוים, היה מחנך ואיש רוח שהאיר את דרכם של צעירים רבים. ''(ציטוט שלך.

בניו (בנימין ) פרידמן, בא מאותו בית גידול של אצ'ה גרינבאום.
הוא היה אחיו.

שניהם היו בניו של יצחק גרינבאום, הפוליטיקאי היהודי מפולין, שמנע עליית יהודים דתיים לפני השואה, ושלא הסתיר את שנאתו ליהודים דתיים.

אצ'ה גרינבאום היה אחד הקאפויים האכזרים ביותר באושוויץ.

לנוחיות הקוראים: http://www.daat.ac.il/warsaw/79.htm
אצ'ה החל כקומוניסט שימש כקאפו בהתנדבות באושוויץ, הועמד למשפט כקאפו אולם קשריו של אביו הובילו לזיכויו ולבסוף מת במלחמת העצמאות ברמת רחל, יש אומרים שהומת על ידי אחד מאסיריו לשעבר.

סופר השואה ק.צתניק כותב על אצ'ה גרינבאום כאן:
(הוא מכנה אותו פרוכטנבאום:)
מבית הגידול, הזה בו היה בנו האחר של גרינבאום מחנך נערץ באת גם אתה, כאן ניתן להבין את שנאתך ליהודים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96232
אין חדש שאתה אוהב לעסוק בדמגוגיה
דוד סיון (יום שישי, 30/03/2007 שעה 10:59)
בתשובה לאבי גולדרייך

משום שום מה אתה מתעקש לעסוק בדמגוגיה עלובה ועובדות שקריות.

א. לא נכון שיצחק גרינבאום מנע עליית יהודים. כמו שלא נכון לטעון שבן גוריון מנע עליית יהודים. זו טענה שקרית כאשר כאשר מי שטוען כך מכיר את העובדות ההיסטוריות.

ב. גם אם כל העובדות שאתה טוען לגבי אחיו של בניו גרינבוים נכונות כפי שאתה טוען, אין לזה שום קשר לטענותיך על בניו עצמו. מי שעושה הכללה כזאת או מנסה לעשות אותה בלי להכיר את המציאות הוא דמגוג קטן. התרגיל הדמגוגי שלך שקוף כי הרי היו עוד יהודי ש''שירתו'' את ההגרמנים כפי לשטענתך עשה אחיו של בניו, אלא שבעבורם אינך מאשים את אחיהם ואת צאציהם ועוד...

ג. הרעיון המטומטם שכאילו בניו חינך לשנאת יהודים בולט עוד יותר כאשר מכירים את הסיפור על הטייסים, והחיילים חניכיו שילמו בחייהם להצלת יהודים ולשמירה על קימה של מדינת ישראל. הוא זה שחינך את גם אורי אילן ש'לא בגד'.

בקיצור הנסיון המופרך שלך לקשור את עובדת היותו של בניו מחנך שלי עם זה שאני שונא יהודים כמו להאשים אותך בתכונות של ברצח שערך ברוך גולדשטיין, או סתם אחד מקסריה שרצח יהודי, או שדד או סתם זרק אבן על מישהו.
הכי משעשע בסיפור הזה שאתה יורד לרמה הזאת לאחר שלא הצלחת להפריך עובדות שעלו במאמר, עובדות שאתה יודע שהן נכונות.

------

ד. חוץ מזה הקישקוש המופרך שלך על יצחק גרינבוים, כאשר הוא מסופר במנותק מהתנגדות הרבנים החרדיים לעליית יהודים לארץ ישראל מראה על כוונותיך המלוכלכות. הרי בהקשר הזה ידוע על אותם הרבנים שברחו, הצילו את עצמם, והשאירו את הקהילות שלהם לגורל האכזר. האם גם הם שנאו יהודים?

האם גם ז'בוטינסקי שהתנגד לעלית יהודים בדיוק כמו גרינבוים שנא יהודים?

ה. בכלל לנסות לשפוט אנשים, מנהיגים, על פי עובדות, אפילו לא מופרכות כפי שאתה עושה עם עובדות מופרכות הוא לא ראוי ונמצא במגרש הדמגוגי. לשפוט אנשים מן העבר על סמך העובדות שאתה ואני יודעים הרבה שנים אחר כך, בלי לברר אם הם עצמם ידעו, הוא מעשה לא הגון שדמגוגים או היסטוריונים לא זהירים נוהגים.

כעת אמירת המחץ הנסיון הנואל שלך לחבר אותי למערכת הדמגוגית הזאת. מראה שהעלית את דרגת הטיעונים מקללות וגידופים לעיסוק בדמגוגיה אבל הכוונות שלך נשארו אותן הכוונות לעורר שנאה כדי להמנע מלעסוק בעובדות הרלוונטיות לדיון עצמו.

הרצון הזה שלך לעורר שנאה מצליח רק בחוגים ירודים שאתה אוהב להסתופף ביניהם שמשבחים רוצחים אבל מתלוננים על רוצחים אחרים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96233
אין חדש שאתה אוהב לעסוק בדמגוגיה
אבי גולדרייך (יום שישי, 30/03/2007 שעה 12:02)
בתשובה לדוד סיון

כתבת תגובה אפיינית בת 5 סעיפים.

חמישה סעיפים שאינם אלא בבואה לחינוך שקיבלת.

החינוך לגידוף.
- כשאין באפשרותך לענות לעניין, אתה יוצא מגדרך, מגדף, משמיץ, מעליל, כי אינך במקום להשיב לעניין.
כמה אופייני לבית הגידול שלך.. כמה אפייני.הדפוס מוכר וחוזר על עצמו , ריטואל שאינך מסוגל נפשית להתנתק ממנו- שנאת בר הפלוגתא הפוליטי עד מוות.

א- יצחק גרינבויים התנגד לעלית יהודים דתיים.- עובדה.
ב- אני מודה ומתוודה, אתה צודק, למדתי ממך משהו חדש.
הבן הקאפו ההנתעב,, בנו של גרינבויים אינו אחיו של בניו גרינבויים מחנכך הנערץ, אלא רק ''אחיו של בניו'' של גרינבויים.
ניסוח נפתל ופתלתל שכוונתו לזרות חול בעיני מי? אולי העניך, כי הקוראים כבר יודעים לזהות את נפתלות תשובותיך.
יודעים, ועונים בהתאם.

ג.הרעיון המטומטם שלא לעלות יהודים דתיים לארץ ישראל הוא של המחנה עליו אתה מגן , ונא לא להצטעצע עם ספורי הגבורה השל אורי אילן, וטייסים ''גיבורים'' את המיתוסים שאתם מייצרים אנחנו מכירים , את ''הקבוצניקים הגיבורים'' שזכו לצל''שים כי הם פשוט ''מהקיבוץ''.
היחיד שראינו את מעשיו קבל עם ועידה הוא אודי אדיב וחבורתו.

ד.אתה מוכן להגן על קאפו נבזה, רוצח יהודים, ולשם כך לשלוף את שמותיהם של ברוך גולדשטיין ,ולהשמיץ את ז'בוטינסקי ומי לא.

ה. אתה אפילו לא דמגוג, דוד.
אתה סתם מסתבך בקורי העכביש שתווית , ומנסה בכל כוחותיך להצדיק רוצחי יהודים, להשמיץ יהודים , בכריתת מטעי זיתים, בגניבת מקרקעין, וברצח, לעורר שנאה, בכל אשר תלך.
לצורך כך אתה מזייף מסמכים, משקר, מרמה הכל מותר? כן, אצלך הכל כשר כדי לפגוע ביהודים .
המורשת של אצ'ה גרינבוים ימח שמו וזכרו טבועה עמוק עמוק בנבכי חינוכך המעוות- החינוך לשנאה.

אולם מה שאתה מצליח לעשות זה לזרוק בוץ על הוונטילטור.
כי תגובותיך חושפות את הוויתך, את אישיותך ואת פסלות החינוך שקיבלת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96237
אף על פי כן נוע תנוע - העובדות עליהן כתבתי במאמר נכונות
דוד סיון (יום שישי, 30/03/2007 שעה 14:54)
בתשובה לאבי גולדרייך

אני חוזר ומדגיש העובדות שהעליתי במאמר בראש הפתיל הן נכונות. מה שכתבתי על כריתת עצי זית, גניבת מקרקעין, אלימות מתנחלים כלפי פלשתינאים ותוכניות לחבל בתשתיות בפעולות המשטרה והצבא לא הצלחת להפריך כי הן נכונות. הנה שוב ציטוט מדברים שכתבתי בעבר:

... יש ציבור שעבורו קיום מצוות ישוב הארץ וכיבושה, גם באמצעים לא חוקיים היא ראויה. המצוות הללו יותר חשובות מזכויות להן זכאים החקלאים הפלשתינאים – הזכות לחיים ולחופש התנועה וזכות הקנין. נראה שהמעורבים מסכימים שישוב וכיבוש הארץ הם יעדים חשובים ולעזאזל עם הזכויות של התושבים הפלשתינאים.

הצורך שלך, אבי גולדרייך, לעסוק בטיעונים אישיותיים מעיד על חוסר יכולתך להפריך את העובדות שכל כך מציקות לך.

-----

אף על פי כן נוע תנוע...

http://www.faz.co.il/thread?rep=96239
אף על פי כן נוע תנוע - העובדות עליהן כתבתי במאמר נכונות
אבי גולדרייך (יום שישי, 30/03/2007 שעה 15:23)
בתשובה לדוד סיון

אינני מסכים איתך.

1- כריתת הזיתים- עלילה ניבזית מבית מדרשו של הנוכל מרשק וחבורתו . מרשק כבר נתפס ומסור חשמלי הכליו.
2- שוד הקרקעות- ברוב המקרים עלילת דם, מיסוד שקרים, וזיופי מפות לצורך הנחלתם לערבים שטוענים ש''עבדו'' קרקעות מדינה.
3- ''תוכניות לחבל בתשתיות בפעולות המשטרה והצבא ''
עוד אגדה מבית היוצר של עליסה בארץ הפלאות
4- ותפנים- זכותו של יהודי על ארץ ישראל היא בלתי ניתנת לערעור, חוקית, סופית, וחזקה כמו השמש בצהריים.

5- וחוץ מזה חג פסח שמח וכשר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96246
העובדות עליהן כתבתי במאמר נכונות
דוד סיון (יום שישי, 30/03/2007 שעה 17:26)
בתשובה לאבי גולדרייך

אני חוזר ומדגיש העובדות שהעליתי במאמר בראש הפתיל הן נכונות. מה שכתבתי על כריתת עצי זית, גניבת מקרקעין, אלימות מתנחלים כלפי פלשתינאים ותוכניות לחבל בתשתיות בפעולות המשטרה והצבא לא הצלחת להפריך כי הן נכונות. הנה שוב ציטוט מדברים שכתבתי בעבר:

... יש ציבור שעבורו קיום מצוות ישוב הארץ וכיבושה, גם באמצעים לא חוקיים היא ראויה. המצוות הללו יותר חשובות מזכויות להן זכאים החקלאים הפלשתינאים – הזכות לחיים ולחופש התנועה וזכות הקנין. נראה שהמעורבים מסכימים שישוב וכיבוש הארץ הם יעדים חשובים ולעזאזל עם הזכויות של התושבים הפלשתינאים.

סיפור המשור הוא עלילה מבית היוצר של גנבי המשור. עוד עלילה שמתחברת עם העובדות שנזכרו במאמר ובראש ההודעה.

אלו עובדות שלא הצלחת לערער או להפריך.

-----

אף על פי כן נוע תנוע...

http://www.faz.co.il/thread?rep=96251
העובדות עליהן כתבתי במאמר נכונות
לוי (יום שישי, 30/03/2007 שעה 17:46)
בתשובה לדוד סיון

דויד ,
לא הוכחת את כריתת עצי הזית אפילו ציינת במספר תגובות שלא אמרת זאת . כמו כן לא הוכחת גניבת מקרקעים כי הסתמכת על זיופים ושקרים .
לא הוכחת אלימות מתנחלים כלפי פלשתינאים . אותם מקרים שציינת היו הגנה עצמית של מתנחלים . אותו דבר ביחס לעלילות על פגיעה בכוחות הבטחון . מה שנעשה זו הגנה עצמית מפני חוליגנים שוטרים וחיילים אשר אינם ממלאים את תפקידם בהגנה על המתנחלים בדומה להזנחת ההגנה על חקלאים יהודיים בנגב ובגליל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96261
לוי שוב פיספסת
דוד סיון (יום שישי, 30/03/2007 שעה 22:11)
בתשובה ללוי

לוי, קרא שוב את ההודעה הקודמת שלי (http://www.faz.co.il/thread?rep=96246) כי כל דבר שכתוב שם נכון. כדי להקל עליך הנה רשימה:

1. יש אנשים לא מוסמכים שהכינו ומכינים תשתית רעיונית לפעולות חבלניות כמו כרית עצי פרי, פגיעה באנשים פלשתינאים בחיות שלהם ומטעים שלהם.
2. היו ויש אנשים לא מוסמכים, שפוגעים גופנית ומילולית, בלי קשר לא הגנה עצמית, בפלשתינאים.
3. יש פגיעות וחבלות מתוכננות ברכושם של פלשתינאים, וזה כולל גם כריתת עצים.
4. יש השתלטות על נכסי מקרקעין פרטיים של פלשתינאים - כ-‏32% משטחי ההתנחלויות (כולל אזורי תעשייה) הם על אדמה פרטית פלשתינאית.
5. יש המעלילים (שקר ודיבה) על היהודים שמדווחים על כך.
6. אתם גם מפיצים עלילות מתוצרת הגנב על האיש שמסורו נגנב.
7. לא ראיתי כאן בפורום או במקום אחר הפרכה ולו של סעיף אחד מהשישה, ובמאמר הפותח.
8. במקום לעשות זאת דוקא ראיתי גידופים מופנים כלפי, כאילו להדגיש את חוסר היכולת שלכם להפריך את הנטען.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96326
לוי שוב פיספסת
לוי (שבת, 31/03/2007 שעה 21:39)
בתשובה לדוד סיון

קראתי את דבריך . הם בבחינת עלילות , שקרים ועוות המציאות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96236
דוד חביבי
עמיש (יום שישי, 30/03/2007 שעה 14:17)
בתשובה לדוד סיון

כמה פעמים עוד צריך להזכיר לך שגולדרייך קצת התחרפן לאחרונה?

http://www.faz.co.il/thread?rep=96238
עמיש חביבי
דוד סיון (יום שישי, 30/03/2007 שעה 15:17)
בתשובה לעמיש

העיקר לא לפחד כלל ולהמשיך להאיר את העובדות (http://www.faz.co.il/thread?rep=96237) - אף על פי כן נוע תנוע...

בכל מקרה תודה על התמיכה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96252
עמיש חביבי
לוי (יום שישי, 30/03/2007 שעה 17:48)
בתשובה לדוד סיון

נוע תנוע לעזזל בגלל אנשים כמוך .
מספרם של סהרורים ממסוגך הוך ומצטמצם .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96260
לוי חזרת לגדף ולקשקש... אהה היה לך קשה בלי הגידופים..
דוד סיון (יום שישי, 30/03/2007 שעה 21:40)
בתשובה ללוי


http://www.faz.co.il/thread?rep=96327
לוי חזרת לגדף ולקשקש... אהה היה לך קשה בלי הגידופים..
לוי (שבת, 31/03/2007 שעה 21:42)
בתשובה לדוד סיון

היה לי ועדיין קשה לי עם השקרים וסילופים של שלום עכשיו .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96240
[•] עמיש חביבי
אבי גולדרייך (יום שישי, 30/03/2007 שעה 15:28)
בתשובה לעמיש

[• הוסר ביטוי לא ראוי.]
אבקשך להפסיק להעליב ולפגוע בי .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96247
גולדרייך חביבי
דוד סיון (יום שישי, 30/03/2007 שעה 17:29)
בתשובה לאבי גולדרייך

דבר והיפוכו: גולדרייך שמנסה להעליב ולפגוע מתלונן על
אלו שמבהירים לו את אשר הוא עושה.

עצה: הפסק להעליב ולפגוע באנשים כדי שיהיה יותר תוקף לבקשותיך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96250
גולדרייך חביבי
אבי גולדרייך (יום שישי, 30/03/2007 שעה 17:38)
בתשובה לדוד סיון

סיוון אתה מקרה אבוד.
בהזדמנות אסביר לך למה

http://www.faz.co.il/thread?rep=96253
[•] גולדרייך חביבי
אבי גולדרייך (יום שישי, 30/03/2007 שעה 17:51)
בתשובה לדוד סיון

[• הוסרו ביטויים שלא מקובלים על המערכת.]

http://www.faz.co.il/thread?rep=96365
[•] עמיש חביבי
לוי (יום ראשון, 01/04/2007 שעה 7:55)
בתשובה לאבי גולדרייך

דחילק אבי .
כבר נאמר לפני כ-‏2000 שנים הכל לפי המביש והמתבייש .
אם כלב נובח עליך אתה נעלב ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=96366
[•] עמיש חביבי
אבי גולדרייך (יום ראשון, 01/04/2007 שעה 8:06)
בתשובה ללוי

[• הוסר ביטוי לא ראוי.]

תנוח דעתך לוי ידידי

אינני נעלב כשכלבים נובחים עלי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96046
הכלבים עוברים והשירה עוברת
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 27/03/2007 שעה 21:28)
בתשובה לאבי גולדרייך

הנקודה העיקרית היא שאחרי ההתנתקות הקודמת נבחרה הממשלה הנוכחית על בסיס אותם עקרונות.

אם היה ניתן לטעון נגד שרון בזמנו שהוא הפך את עורו ומיישם מדיניות המנוגדת לזו של בוחריו, לא ניתן לטעון זאת נגד הממשלה הנוכחית. אולמרט נבחר על בסיס המצע הכולל את תכנית העיוועים הנקראת „התכנסות”.

אהדת הציבור אינה שייכת לעניין. יש חוק ויש לפעול על פיו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96061
הכלבים עוברים והשירה עוברת
אבי גולדרייך (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 4:13)
בתשובה ליובל רבינוביץ

אולי אתה בוחר ממשלה על בסיס עקרונות.
אולם רוב הציבור בוחר ממשלה על בסיס של שטיפת מוח מקצועית, כמו שרוב הציבור קונה קוקה קולה למרות שלדעת רוב אנשי המקצוע קוקה קולה הינו דבר המזיק לבריאות השותה, ועדיף לשתות מים.

גם שרון נבחר על בסיס מדיניות דין נצרים כדין תל אביב.

אהדת הציבור שייכת לענין מאד מאוד.
ראה למשל את מקרה דרומי , החקלאי, שירה בדם קר בפורצים, אולם אהדת הציבור אליו מובילה לשינוי החוק הקיים.
נדמה לי שדרומי אף שוחרר ממעצר .

אם ממשלת ישראל הייתה דווקנית בקיום חוקיה, הרי שההתנתקות לא היתה מתרגשת ובאה שהרי הרבה לפניה שרון היה כבר יושב באחד מבתי הכלא .

וכנראה שהיינו נראים כם אחרת לגמרי בתחומים רבים נוספים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96089
הכלבים עוברים והשירה עוברת
יובל רבינוביץ (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 13:38)
בתשובה לאבי גולדרייך

>„רוב הציבור בוחר ממשלה על בסיס של שטיפת מוח מקצועית”.

אז למה בכלל לעשות בחירות? אנחנו ממילא יודעים מה הכי טוב לכולם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96102
הכלבים עוברים והשירה עוברת
לוי (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 19:35)
בתשובה ליובל רבינוביץ

היטלך נבחר ע''י הציבור . התוצאה לא היתה כל כך מוצלחת .
קיימות דוגמאות נוספות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96110
הכלבים עוברים והשירה עוברת
יובל רבינוביץ (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 22:55)
בתשובה ללוי

הבנתי. יש מקרים שבהם הדמוקרטיה נכשלה. אני שוב שואל אם הפתרון שלך הוא לבטל אותה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96111
הכלבים עוברים והשירה עוברת
לוי (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 23:24)
בתשובה ליובל רבינוביץ

הפתרון שלי הוא לא לסגוד לה כמו כמה חברים בפורום הזה .
במדינות שפויות מתבצעות פעולות מגוונות כמשקל נגד ל''דמוקרטים'' מנווולים .
קיימות דוגמאות למכביר .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96151
הכלבים עוברים והשירה עוברת
אבי גולדרייך (יום חמישי, 29/03/2007 שעה 8:05)
בתשובה ליובל רבינוביץ

זאת לא אמרתי.
ציינתי שמערכת השיקולים לבחירה אינה כוללת או כמעט אינה כוללת שכנוע על רקע אידיאולוגי\מדיני.
בישראל של שנות האלפיים האידיאולוגיה נחשבת כסרח עודף מיותר בתעמולת בחירות.

היום צריך להבטיח חיים טובים, כיף, אורגזמות, כסף ותענוגות . והראיה היא שאת הבחירות מנהלים פירסומאים שמוכרים בשאר השנה ''במבה'' ולא אידיאולוגים.

אדרבא\ מי שמכניס אידיאולוגיה ישירה לתכני תעמולת הבחירות נתפס מייד כקיצוני ואולי יצליח להעמיד בקושי מפלגה קטנה דוגמת מרץ מצד זה או , מפלגות הימין האידיאולוגי מאידך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96158
הכלבים עוברים והשירה נובחת
עמיש (יום חמישי, 29/03/2007 שעה 8:44)
בתשובה לאבי גולדרייך

אין שום חידוש בגילוי שהצבעה בבחירות אינה נובעת ממניעים רציונליים טהורים.
הדבר הוכח במאות ואלפי מחקרים בסוציולוגיה, פסיכולוגיה, מדעי המדינה ואנתרופולוגיה.
אנשים מצביעים ממניעים חברתיים, שבטיים, תדמיתיים וכיוצא באלו. רוב אנשים מחליטים עבור מי הם בוחרים ורק אחר כך בונים סביב את הסיבות (רציונליזציה). לעתים אנשים מצביעים בניגוד חד משמעי לאינטרסים שלהם, לדעות שלהם ולעמדות המועמד בו הם בוחרים.
כמו כן נמצא כי אנשים מצביעים על פי ההכרות שלהם עם התנהגות המועמדים לאורך זמן ולא מתוך הקשבה לדבריהם במערכת הבחירות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96160
הכלבים עוברים והשירה נובחת
אבי גולדרייך (יום חמישי, 29/03/2007 שעה 8:55)
בתשובה לעמיש

מסכים אתך לחלוטין.

בבחירות האחרונות למשל לא הצבעתי , כי התחלתי סוף סוף להבין שרוב המועמדים אם לא כולם מציעים את עצמם לבחירה כדי לשדרג את מעמדם הסוציואקונומי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96161
המפלגות היחידות שדואגות
אבי גולדרייך (יום חמישי, 29/03/2007 שעה 9:04)
בתשובה לעמיש

לציבור מצביעיהם הם החרדיות, שמבטיחות חינוך חרדי לבוחריהם ומצליחות בדרך כלל לקיים .

אולי גם המפלגות הערביות שמבטיחות ברמיזה לרוממם את ה''כבוד '' של המגזר ואכן חברי הכנסת שלהם מצאו דרך לרומם את הכבוד הערבי על ידי השתנה פומבית על חוקי המדינה.
אבל זה מביא קולות.

ולא נשכח את זהבה גלאון, שמנאצת המתנחלים , ומקיימת בכך את הבטחותיה לבוחריה והם מצביעים לה גם בעתיד.

אבל לכל ''שלוחי'' הצבור שהזכרתי יש גם שידרוג נאה במעמדם הכלכלי סוציואקונומי וזה לא פחות חשוב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96163
המכה האמיתית
נבוא (יום חמישי, 29/03/2007 שעה 9:12)
בתשובה לאבי גולדרייך

אמונות תפלות של המאה ה-‏16...
סוגדים לשולחן ערוך שהינו ספר שנכתב ברוח המאה ה- 16 ולכן זו צורת חייהם ואמונתם הבעיה היא שטיפת המוח שהדורות הממשיכים לא מצליחים להתנתק ממנה...
איזה עוול להביא 2000 ילדים ולחנך את כולם בצורה פרימיטיבית ממש כואב למשלם המיסים

http://www.faz.co.il/thread?rep=96165
המכה האמיתית
אבי גולדרייך (יום חמישי, 29/03/2007 שעה 9:26)
בתשובה לנבוא

למה דווקא מאה 16? הייתה חולה כשלמדו על תקופות קודמות
או מאוחרות יותר?

עוול להביא ילדים? אז אל תביא, אף אחד לא מכריח אותך.
תמיד תוכל לגדל כלכלב במקום.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96171
כתבו איזה ספר אידיוטי שלחן עורך
נבוא (יום חמישי, 29/03/2007 שעה 11:18)
בתשובה לאבי גולדרייך

עוול להביא ילדים להתיחס אליהם כחלק מלהקה

http://www.faz.co.il/thread?rep=96162
המפלגות היחידות שדואגות
אבי גולדרייך (יום חמישי, 29/03/2007 שעה 9:04)
בתשובה לעמיש

לציבור מצביעיהם הם החרדיות, שמבטיחות חינוך חרדי לבוחריהם ומצליחות בדרך כלל לקיים .

אולי גם המפלגות הערביות שמבטיחות ברמיזה לרוממם את ה''כבוד '' של המגזר ואכן חברי הכנסת שלהם מצאו דרך לרומם את הכבוד הערבי על ידי השתנה פומבית על חוקי המדינה.
אבל זה מביא קולות.

ולא נשכח את זהבה גלאון, שמנאצת המתנחלים , ומקיימת בכך את הבטחותיה לבוחריה והם מצביעים לה גם בעתיד.

אבל לכל ''שלוחי'' הצבור שהזכרתי יש גם שידרוג נאה במעמדם הכלכלי סוציואקונומי וזה לא פחות חשוב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96108
ומה עדיף בעיניך?! המשך הכיבוש וההתנחלויות
אפרים (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 22:28)
בתשובה ליובל רבינוביץ

או התכנסות שפויה לקווי 67 ולגושי התיישבות גדולים, בכדי להציל את המפעל הציוני.

בסופו של דבר, תפסת מרובה לא תפסת. הערבים מתרבים ומקצינים עמדותיהם. לא ירחק היום בו כולנו נחיה תחת שילטון ח'אליפות איסלאמי בחסות חוקי השאריעה. עדיף לוותר עכשיו בטרם יהיה מאוחר מדי, אחרת כולנו ניתן את הדין!

http://www.faz.co.il/thread?rep=96109
גם אני יכול
יובל רבינוביץ (יום רביעי, 28/03/2007 שעה 22:54)
בתשובה לאפרים

מה עדיף בעיניך? בריחה מבוהלת לגבולות שאינם בני הגנה או התנחלות שפויה?
ברגע שאתה ממנה את עצמך לפסיכיאטר השופט את הצד השני אין שום סיכוי לדיאלוג איתך.

לגופו של עניין, „הערבים מתרבים ומקצינים עמדותיהם”. איך נסיגה לגבולות 67 מתמודדת עם שתי הבעיות האלה?

„לא ירחק היום בו כולנו נחיה תחת שילטון ח'אליפות איסלאמי בחסות חוקי השאריעה.”
אלא אם ניתן להם להקים כאן מדינה?

http://www.faz.co.il/thread?rep=96153
גם אני יכול
אבי גולדרייך (יום חמישי, 29/03/2007 שעה 8:08)
בתשובה ליובל רבינוביץ

אולי יש לו הסכם חתום על הח'אליף ירום הודו.
אולי יש לו דיבור עם הוד מעלתו הח'אליף הנאור הארון אל ראשיד, וגם מצא את מנורת הקסמים עם הג'ין שבסיפורי אלף לילה ולילה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96224
בעיה עיקרית, העדר חוק יסוד
אבי גולדרייך (יום שישי, 30/03/2007 שעה 7:06)
בתשובה ליובל רבינוביץ

הכלל העיקרי בחזרת ישראל לארצו הוא לעגן את זכותו של היהודי לגור בארץ ישראל כולה כחוק יסוד.

חוק יסוד זה ברור לחלוטין לכל יהודי שתורת ישראל חשובה לו.

כל עוד מדינת ישראל לא תחוקק חוק כזה כחוק יסוד,
אין לנו סכוי לשרוד כאן, אפילו בגבולות הקו הירוק.

עקרון קדושת הארץ, ברור לחלוטין לערבים, אף רשות מקומית ערבית לא תפעל נגד שוד קרקעות אם הוא ערבי, מאידך גם רשויות השלטון היהודי,לא נוקפות נגד הערבים אצבע.

השלטון מקפיד על קוצו של יוד כאשר מתיישבים יהודים מקיימים צווי יהודי (וציוני ) כמו התיישבות בארץ ישראל.
השלטון לא מתעמת בכלל עם שוד קרקעות הלאום של הערבים בתוך הקו הירוק.

ההתייחסות לקרקע כאל ''נדלן'' התייחסות לארץ ישראל כאל
''שטח כבוש'' ורעיון העוואים שנסיגה משטח ''כבוש אחד'' תביא שלום בשטח ''הכבוש השני '' היא התייחסות שגויה לחלוטין.

קיומו של חוק יסוג כזה, היה משתית הסכם שלום על עקרונות אחרים (אם הערבים אכן רוצים שלום ) ומונע החלטות ממשלה מטופשות שנוגעות בסלע קיומינו כאן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96234
בעיה עיקרית, העדר חוק יסוד
יובל רבינוביץ (יום שישי, 30/03/2007 שעה 14:01)
בתשובה לאבי גולדרייך

איך נסיון ההתיישבות בחומש ופגיעה במעמד הממשלה הישראלית כריבון מקדמת את חוק היסוד שאתה רוצה להעביר?

http://www.faz.co.il/thread?rep=96241
בעיה עיקרית, העדר חוק יסוד
אבי גולדרייך (יום שישי, 30/03/2007 שעה 15:40)
בתשובה ליובל רבינוביץ

פעולתו של שי דרומי , עת ירה בנשק שהחזיק ללא רישיון בפורצים , מקדמת את חקיקת החוק , שמתירה את דמו של הגנב במחתרת.

התמדה, בפעולות מהסוג של חומש, תחדד את הצורך, לחוקק חוק יסוד כזה- הקונפליקט בין חוקי מדינה חילונית (ישראל) לבין חוקי התורה- ארץ ישראל הינה נחלה של יהודים- יוצר צורך אמיתי להבהיר את הנושא בחוק.
וחוק יסוד נחקק כשיש צורך אמיתי.
שיבת ישראל לארצו, ללא חוק יסוד כזה, מחלישה מאוד את מעמדנו כאן.

המרחק בין כינוי התיישבות ביו''ש כבלתי חוקית בעליל (אפילו אם הוקמה לפי החלטת ממשלה, אישורי בניה, וברכת הדרך של שמעון פרס) לבין הסכמה עם הערבים שקבוצי העמק אינם חוקים כי הם יושבים על אדמה ערבית שדודה , קטן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96262
בעיה עיקרית, העדר חוק יסוד
יובל רבינוביץ (יום שישי, 30/03/2007 שעה 22:20)
בתשובה לאבי גולדרייך

החקיקה שאתה מבקש מבטלת את מעמד הממשלה כרשות הריבונית של השטח הזה.

היֹה לא תהיה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=96328
בעיה עיקרית, העדר חוק יסוד
לוי (שבת, 31/03/2007 שעה 21:45)
בתשובה ליובל רבינוביץ

כל חוקה מגבילה את ריבונות הממשלה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=96367
בעיה עיקרית, העדר חוק יסוד
אבי גולדרייך (יום ראשון, 01/04/2007 שעה 8:08)
בתשובה ליובל רבינוביץ

לא מבטלת- מחזקת!

http://www.faz.co.il/thread?rep=96254
בעיה עיקרית, העדר חוק יסוד
לוי (יום שישי, 30/03/2007 שעה 17:54)
בתשובה ליובל רבינוביץ

ההתישבות המחודשת בחומש מחזקת את אומלט בטיעוניו נגד הכושית הזאת הדורשת ממנו להתקפל .
הוא מראה לה שלא נתן לבצע צעד כזה . אולי גם בוש ישתכנע שגרוש יהודים מארץ ישראל לא בא בחשבון .


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.