פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_4393

האם יורחב הפטור ממכרז?
עגל הזהב / דוד סיון (יום רביעי, 04/07/2007 שעה 8:30)


האם יורחב הפטור ממכרז?

ד''ר דוד סיוןלפני קצת יותר מחודשים כתבתי כאן על תוכנית ממשלת אולמרט להרחיב את הפטור ממכרז הקיים בחוק חובת המכרזים (ייעול הרכש הממשלתי?). למרות שהתוכנית מכונה 'יעול הרכש הממשלתי', אין בינה ויעילות כלכלית דבר. אבל ברמה העקרונית הרחבת הפטור תפגע גם ביכולת להשיג, עוד שתי מטרות חשובות של רעיון המכרז הציבורי: שמירה על טוהר המידות והענקת שוויון הזדמנויות להתקשרות עסקית עם הרשות – הממשלה. ''התירוץ'' היה קיצור הליכי הביורוקרטיה.

מסתבר שהממשלה התקדמה עוד צעד בכיוון, ואולי בכוונה, פגיעה במטרות שהזכרתי. בשבוע שעבר החליטה הממשלה שעל מנכ''ל משרד השיכון להכין הסכמי מסגרת כדי להיות מוכנים מיד עם ''... כניסתו לתוקף של התיקון לתקנות חובת המכרזים'' (החלטה מס. 1854); להיות מוכנים להתקשרויות ללא מכרז עם חברות ממשלתיות בתחומי הבינוי והשיכון.החלטת הממשלה (1854) מקבלת כלשונן המלצות ועדת מנכ''לים בראשותו של רענן דינור, מנכ''ל משרד ראש הממשלה בהשתתפות מנכ''ל משרד האוצר ונציג רשות החברות הממשלתיות. את מטרת ההמלצות הגדיר ירום אריאב, מנכ''ל משרד האוצר, תפקידן ''... לאזן בין הצורך בקיצור הליכי ביורוקרטיה ובין שמירה על עקרונות המינהל התקין'' (הודעה לעיתונות). ההחלטה מבהירה שבעצם מדובר בתיקון תקנות ולכן אין צורך בחקיקה ראשית או בתיקון לחוק חובת המכרזים. בעצם מדובר בחוק שבמהותו דואג לקיצור בהליכי הביורוקרטיה מאחר ושינוי תקנה או תקנות לא מצריך שינוי החוק. אבל שרי הממשלה שלנו רוצים לקצר את התהליך עוד יותר – הם בעצם מעוניינים להפר את האיזון הקיים לרעת יעילות כלכלית, טוהר מידות ושוויון הזדמנויות.

משמעות הצורך לקצר ''הליכי הביורוקרטיה'' אותו הזכיר ירום אריאב היא לקצר בזמן את תהליך קבלת ההחלטות – שהתהליך יגיע לסיומו יותר מהר. ראוי להבהיר מדוע הקשר בין ''הקיצור'' ובין יעילות כלכלית מקרי ביותר. יעילות כלכלית הוא מושג שמגדיר מצב או תהליך בו הביזבוז ושאר המאפיינים הכלכליים לא רצויים הופחתו לרמה המִזְעָרִית האפשרית. במצב הזה התהליך הכלכלי ממצה את הפוטנציאל הטמון בו במילים אחרות יעילות כלכלית מושגת כאשר עלות היצור של מוצר נתון היא הנמוכה ביותר האפשרית. מימד הזמן רלוונטי כאן רק אם תוספת זמן משמעותה עוד הוצאות, עוד יחידות של אמצעי יצור.

אחד האמצעים לכך שפעולות ממשלתיות יבוצעו בעלות הנמוכה ביותר האפשרית הוא קיום המכרז ובחירתו של מבצע שמציע את המחיר הנמוך ביותר. ללא מכרז עשויים להיבחר מבצעים שעבודתם תהיה יקרה יותר כי היא לא יעילה.

ההחלטה המדוברת מבהירה שהכוונה היא למסור את הביצוע הפטור ממכרז דווקא לחברות ממשלתיות (עמידר, שקמונה, פרזות, חלמיש, ח.ל.ד, האגודה לתרבות הדיור). זה כמובן מעלה חשד שהחברות הללו אינן יעילות ולכן נזקקות ''לסיוע'' כדי לקבל עבודה. במקום להפריט את החברות הללו ולקדם יעילות כלכלית בביצוע משימות ופעולות של הממשלה, עוסקים השרים בהצלתן. מעניין מדוע? אני מניח שחיזוקן של החברות הללו בהן השרים יכולים למנות מקורבים הוא מקור לחיזוק כוחם הפוליטי של השרים. המשמעות היא שלא רק מגדילים חוסר יעילות גם שומרים על אפשרות לפגוע בטוהר המידות שבאה עם ''הצורך'' לחלק ג'ובים.בכל זאת היו ויש אנשים שחושבים שהשימוש בכספי ציבור ללא מכרז הוא לא ראוי. לכן לא התפלאתי כאשר לפני כחודשים פורסמה ידיעה על פעולה למניעת הפרת האיזון:
יחימוביץ וארדן הקדימו להגיש הצעת חוק שמבטלת כליל את הסמכות למתן פטורים שבחוק חובת המכרזים והופכת את ההסדרים הקיימים לחלק מהחוק הראשי. לפי הצעתם כל תיקון מסוג הרפורמה המוצעת יחייב אישור של מליאת הכנסת ולא רק של ועדת חוקה חוק ומשפט.
הכוונה של הצעת החוק הזאת היתה להקשות על הממשלה לשנות את הכללים בנדון ללא הליך חקיקה שלם. אלא שלפי החלטת הממשלה משבוע שעבר מסתבר שהמכשול שעליו דובר, תיקון לחוק חובת המכרזים, לא קיים (בפועל). כפי שהדברים עומדים כעת יוזם הרעיון, השר מאיר שטרית מתקרב למטרתו – הרחבת הפטור ממכרז הופכת מרעיון למשימה ברת ביצוע.

אם יושג ''האיזון'' אליו שואפים מובילי התהליך להרחבת הפטור ממכרז זה יהיה במחיר של פגיעה ביעילות תהליכי קבלת ההחלטות, בטוהר המידות ובשוויון ההזדמנויות. ''האיזון'' הזה עשוי גם למנוע את הפרטת החברות הממשלתיות. לדעתי זהו מחיר גבוה מידי ולכן לא ראוי.http://www.faz.co.il/thread?rep=100729
איך ייתכן ?
זוהר בדשא (יום שישי, 13/07/2007 שעה 1:54)

שאיש לא טרח להגיב למאמר הזה?

http://www.faz.co.il/thread?rep=100932
איך ייתכן ?
לוי (יום שני, 16/07/2007 שעה 7:29)
בתשובה לזוהר בדשא

נתקלתי פה ושם במכרזים ציבוריים . הכנת מכרז מחייבת ידע רציני בתחום . בדרך כלל אנשי המקצוע המתאימים אינם קיימים במוסד הציבורי .
התוצאה היא מכרזים מכורים מחד ונצול חוסר המומחיות של עורכי המכרז לאתור הלקונות להכפלת המחיר .
שים לב אין למעשה פרויקט המסתיים בזמן .
כך שלמעשה המכרזים הם חרתא ברתא .


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.