פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_4781

הלל קוק – התרומה והמחיר
דוד סיון (יום ראשון, 24/02/2008 שעה 21:00)


הלל קוק – התרומה והמחיר

ד''ר דוד סיוןהלל קוק, בן למשפחת הרבנים הידועה היה איש ההגנה במשך תקופה קצרה. בשנת 1931 פרש עם הקבוצה שהקימה את האצ''ל ובהמשך היה מעורב באירגון העליה הבלתי ליגאלית והקמת תאי אצ''ל באירופה. עם פרוץ המלחמה עבר יחד עם ז'בוטינסקי לארה''ב ופעל רבות למען הצלת יהודי אירופה, לא מעט בניגוד למנהיגות הקהילות היהודיות בארה''ב.

הלל קוק - פיטר ברגסון הלל קוק עמד בראש ה''ועד לשחרור האומה'' שהוקם על ידי אנשי אצ''ל כדי להקים צבא יהודי למלחמה בצורר הנאצי. המאמצים הללו לא נשאו פרי וכאשר החלו להגיע ידיעות על מעשה ההשמדה של הנאצים, הועד עבר להתמקד בפעילות להצלת יהודי אירופה באמצעות דעת הקהל. כמו הממשל בארצות אחרות גם הממשל האמריקאי גילה אי-נכונות לפעול למען הצלת יהדות אירופה. החל מפברואר 1943 אירגן הועד הפגנות והפעיל שדולה בקונגרס כדי לשכנע את הממשל לזנוח את אי הנכונות.

כנראה שמאמצי הועד גרמו לשינוי מגמה בממשל האמריקאי. השינוי התבטא בכך שבתאריך 22 לינואר 1994, הוציא הנשיא רוזוולט צו נשיאותי להקמת 'ועד להצלת פליטים' (קבוצת ברגסון). הועד הזה היה אחראי להצלת כ-‏200,000 יהודים עד תום המלחמה. תרומתו של ה''ועד לשחרור האומה'' בראשותו של הלל קוק היתה גורם מאד מרכזי למעשה ההצלה (War Refugee Board).

בתום המלחמה המשיך ה''ועד לשחרור האומה'' לפעול לשחרור ארץ ישראל מהשלטון הבריטי. בין השאר עסקו אנשיו בגיוס כספים שבהם נרכשה אלטלנה. בהמשך היה הלל קוק בין מייסדי ''הליגה הצרפתית למען ארץ ישראל החופשית'' וגם עמד בראשה. הפעילות של הליגה סייעה כמובן לגיוס תרומת הנשק שהובא ארצה על ידי אלטלנה (בנימין פינקוס, ''פרשת אלטלנה'', מאמביוולנטיות לברית בלתי כתובה, מכון בן-גוריון, עמ' 102 - 111). הוא גם ניסה למנוע את התלקחות המאבק: הוא ישב עם בן-גוריון כדי למנוע את הפיצוץ. מנחם בגין התעקש והעמיד תנאים בלתי מתקבלים על הדעת והאסון קרה (לזכר הלל קוק).

עם קום המדינה נבחר הלל קוק לכנסת הראשונה כנציג חרות אבל פרש מהסיעה עוד במהלך כהונת הכנסת הראשונה. למיטב הבנתי הוא פרש בגלל שלא נחקקה חוקה כפי שהובטח במגילת העצמאות ולא הופרדה הדת מן המדינה. כל עוד היה הלל קוק עסוק בקידום מטרות ממוקדות הצלת יהודים והקמת המדינה הוא הניח את החזון בצד. זה שיחרר אותו ממגבלות שכבלו פעילים אחרים בנושא והוא היה יותר חופשי לקדם את המטרות הללו.

אבל היה לזה מחיר כבד מבחינתו. במאבק על דמותה של המדינה דרסה המכונה הפוליטית של התנועה הרוויזיוניסטית את החזון של אנשי המעשה כמו הלל קוק. הלל קוק הורחק מזירת העשייה ומעמדת השפעה על דמותה של המדינה. גורל דומה היה בחלקו של שמואל אריאל-ליבוביצ'י (אהרון אמיר, עורך, ילקוט אריאל, מכון ז'בוטינסקי, 1994). הם שתרמו רבות לחיזוק מעמדה של התנועה הרוויזיוניסטית ולהשגת הנשק שהובא באלטלנה הפכו במידה רבה לדמויות אנונימיות.http://www.faz.co.il/thread?rep=112785
סיון כרגיל מסלף
סתם אחד (יום שני, 25/02/2008 שעה 0:55)

ב-‏1948 עצרוהו השלטונות בישראל בעקבות פרשת ''אלטלנה'' בהיותו אחד ממארגניה. במאמר שפורסם בעיתון הארץ (8 במרץ 2007) טען פרופ' יחיעם וייץ כי באותה תקופה קוק היה מצוי במחלוקת עם מנחם בגין. המחלוקת הייתה באשר לדרך שעל תנועת החרות לנקוט מול מוסדות היישוב העברי עם הקמתה של מדינה עברית עצמאית. הלל קוק עמד בראש הסוברים שעל תנועת החרות לעמוד בראשות ממשלה גולה שתאסור מלחמה על מוסדות היישוב העברי. בגין התנגד למגמה זאת והוביל להשתלבות במוסדות המדינה שזה עתה קמה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112799
מי שמעתיק, כמוך, שלא יקשקש על סילוף
דוד סיון (יום שני, 25/02/2008 שעה 4:16)
בתשובה לסתם אחד

1. אין בדברי שום סילוף בעיקר שכל מקורותי מוגשים לקורא. אם היית בודק היית רואה שלכל אמירה במאמר הקצר יש ביסוס. המאמר גם לא פסל או ביטל טענות ועובדות שלא הוזכרו בו. הוא בסך הכל מאיר עובדות שלא היו מוכרות לי.

2. כמי שמעתיק מויקיפדיה (http://64.233.183.104/search?q=cache:GEXssRs75UwJ:he...) היה עליך לדעת שזה לא המקור האולטימטיבי.

3. הנה משהו שאומר יחיעם וייץ על היחס בין בגין להלל קוק (http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?...):
''במידה רבה אפשר לראות את הפרשה הטרגית של ''אלטלנה'' כניסיון האחרון של הלל קוק לקרוא תיגר על מנהיגותו של בגין כראש מפלגה פוליטית, ולא על בן גוריון ומשטרו''.

יש בקטע הזה תמיכה מסויימת בדברים שכתבתי על פרישתו של הלל קוק מתנועת החירות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112831
יש לך הסבר למה בן גוריון
אלגזי (יום שני, 25/02/2008 שעה 23:44)
בתשובה לדוד סיון

הורה לרבין לרצוח את ניצולי השואה שבאו על ה''אלטלנה'' לסייע למדינה הצעירה במלחמת הקיום והתקומה שלך?

חיפשתי ב''קוק'' ולא מצאתי תשובה מספקת. בשביל סתם לרצוח את בגין, הסוציאליסטים לא היו צריכים להקריב יהודים כה רבים! מספיק היה לתת לו לרדת לחוף ואז רבין כבר היה רוצח אותו.
אלא אם כן כל סיפור ''אלטלנה'' היהי רק כיסוי!!!

http://www.faz.co.il/thread?rep=112837
מי שמעתיק, כמוך, שלא יקשקש על סילוף
סתם אחד (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 0:25)
בתשובה לדוד סיון

הוא ישב עם בן-גוריון כדי למנוע את הפיצוץ. מנחם בגין התעקש והעמיד תנאים בלתי מתקבלים על הדעת והאסון קרה (לזכר הלל קוק).

זה הסילוף .

למה סילוף?

כי ההפך בדיוק אירע, בגין היה האיש המתון ואתה כותב שהוא העמיד תנאים בלתי מתקבלים על הדעת, הבה נראה אם תוכל להביא את אותם ''תנאים בלתי מתקבלים על הדעת''

על דעת של מי הם לא מתקבלים ? (הלל קוק או בן גוריון?)

ומה הם אותם תנאים שאתה כנראה ''יודע'' אותם בצורה מדוייקת ?

יש פה סתירה וכדאי שפעם אחת לשם שינוי לא תלך סחור סחור ותענה בפשטות מה הם אותם ''תנאים בלתי מתקבלים על הדעת'' ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=112843
עדות של אדם אינה סילוף
דוד סיון (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 6:42)
בתשובה לסתם אחד

הטענה שלך חסרת בסיס מכמה טעמים:
1. בשום מקום במאמר לא נפסלו טענות ועובדות כלשהן.
2. הציטוט עליו אתה מתרעם הוא חלק מעדות של אדם שהכיר את הלל קוק ושוחח איתו במהלך השנים.
3. גם אם טענתך, ''... ההפך בדיוק אירע...'', נכונה (ואני חושב שהיא לא מבוססת) העדות אינה פסולה.

בכל מקרה הצגת עדות במסגרת הצגת עובדות על הלל קוק ז''ל אינה סילוף של שום דבר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112882
עדות של אדם אינה סילוף
סתם אחד (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 15:08)
בתשובה לדוד סיון

של מי העדות?

אתה ממשיך להתפתל ולסלף לצערי, כותב דברים ומסתיר את המקורות שעלולים להצביע על הפרשנות האמתית לאירועים.

אולי תנסה לעשות סדר בדבריך מר סיון?

http://www.faz.co.il/thread?rep=112890
עדין אינך מבין?
דוד סיון (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 21:04)
בתשובה לסתם אחד

שום דבר לא מוסתר והעובדה שעדין לא מצאת מעידה על חולשותיך או התחכמויותיך בלבד.

כל המקורות שלי מצויינים בשמם המלא בגוף המאמר בצורה המקובלת וכאשר זה מאמר ברשת מצורף הקישור. יותר מכך הקטע עליו אתה מתלונן הוא ציטוט ממאמר ומצורף הקישור בסופו. אין פשוט מלפתוח את הקישור ולראות מה כתוב בו.

מי שצריך לעשות סדר זה אתה שקפצת בראש עם טענה חסרת ביסוס.
מי שצריך לעשות סדר זה אתה שמסרב או מתחמק לענות על שתי שאלות פשוטות:
מהי כוונתך בטענה ''כי ההפך בדיוק אירע''? האם אתה טוען שבגין הוא שישב עם בן-גוריון?

http://www.faz.co.il/thread?rep=113146
מה פיתום
סתם אחד (יום שישי, 29/02/2008 שעה 14:09)
בתשובה לדוד סיון


http://www.faz.co.il/thread?rep=112902
הללו את השם בכינור גדול
יבנה המקדש (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 23:38)
בתשובה לסתם אחד


http://www.faz.co.il/thread?rep=112844
שאלה
דוד סיון (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 6:46)
בתשובה לסתם אחד

מהי כוונתך בטענה ''כי ההפך בדיוק אירע''? האם
אתה טוען שבגין הוא שישב עם בן-גוריון?

http://www.faz.co.il/thread?rep=112883
שאלה
סתם אחד (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 15:13)
בתשובה לדוד סיון

שאלתי אותך שאלה פשוטה אתה מתחמק , אינך רוצה לענות אל תענה , זו זכות השמורה לכל סלפן .

http://www.faz.co.il/thread?rep=112947
[•] שאלה
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 10:30)
בתשובה לדוד סיון

סיון ... כל אדם יודע היום שבגין היה המתון זה שניסה בכל מחיר למנוע שפיכות דמים, בצורה נבזית שתלת משפט שקרי במאמר שלך , שאין בו אמת, נתבקשת להביא אסמכתאות ולא להפנות לקישורים חסרי שחר, עליך להביא שני דברים בלבד

א. את התנאים הבלתי אפשריים שהיתנה בגין .
ב. מי הביא את אותם דברים - על סמך מה האם היה בפגישה עם בגין האם נכתב פורטוקול וכו.(ואין כזה פורטוקול זה אתה יודע, לכן מדובר בסברת כרס, אולי השערה, אולי שמועה זדונית)

משום מה כל פעם שאתה נתפס משקר ואו מסלף, אתה מתחיל להשתולל , לרמוז רמיזות, כאילו שאסור לקרוא אותך באופן בקורתי.
היה פשוט הרבה יותר לו הייתי טורח לא לשקר ולסלף. ולהביא את כל המראי מקום ביושר ובפשטות נעימה ומאירת פנים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112948
כבר קיבלת תשובה על השאלה שלך בתגובה 112893!!!
דוד סיון (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 10:48)
בתשובה לסתם אחד

עדיף שתפנים את התשובה לשאלתך ושהערות שלך בקשר לעניין
יכללו את ההפנמה הזאת.

הפעם גם הגדרת מה עליך לעשות כדי לפתור את בעיותיך.
סתם אחד: ''היה פשוט הרבה יותר לו הייתי טורח לא לשקר
ולסלף'' (תגובה 112947).

עדיף גם שתנהג על פי הודאתך ושלא תטרח לשקר ולסלף.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112847
יעקב אלעזר, הסטוריון:
צדק (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 7:19)
בתשובה לסתם אחד

''התחושה בארץ אותה ניסתה ממשלת בן גוריון להקרין היתה שכל עניין אוניית הנשק בא לה בהפתעה. מדובר בשקר גמור. הרי האצ''ל קיבל אישור עליה עבור כל אחד מהעולים שבאוניה. את האישור נתן השגריר הזמני של ישראל בצרפת. הייתה להם רשימה של העולים ורשימה מדוייקת של הנשק. שום דבר לא היה הפתעה. הכל תואם''

''ראית פעם אחת בהסטוריה שיורים על אוניה שמניפה דגל לבן?, הם ירו בהם גם כשראו את הפצועים יורדים אל המים והים הופך אדום מדמם הניגר.''

ונסיון הרצח נמשך גם לאחר הטבעת אלטלנה!
''העולים מהאניה הובאו רטובים וסחוטים למרתף שבמצודת זאב, שם שוכנו, אבל החיילים הגיעו למקום וירו דרך חרכי חלונות המרתף לעבר העולים. במקום נפצעו רבים''.

השמאלנים הם רוצחים שפלים, דבר לא השתנה. התרבות הנוצרית הברברית בה הם חיו הפכה אותם למפלצות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112849
יש היסטוריונים אחרים
דוד סיון (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 8:24)
בתשובה לצדק

1. ''אנשי האצ''ל פתחו באש לעבר כוחות צה''ל, בחפותם על נסיגת בגין והספינה. בגין קיווה להגיע לתל אביב ולפתוח במשא ומתן עם הממשלה. ששה אנשי אצ''ל נהרגו בכפר ויתקין; שני חיילי צה''ל נהרגו גם הם'' (<דיון 1802>).

2. ''יש הטוענים שההתחמקות של אלטלנה מכפר ויתקין ונחיתתה בחוף תל-אביב יצרה מציאות של מרי כנגד הממשלה הזמנית... לכאורה אחרי אירועי כפר ויתקין לא היה יותר מקום לספק ואי-הבנות'' (<דיון 4042>).

אז תמשיך לצעוק ולקשקש שהמציאות היא אחרת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112854
יש היסטוריונים אחרים ? פרופסור יעקב אלעזר ?
אריה עירן (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 9:18)
בתשובה לדוד סיון

ליד פעולותיו החיוביות של בן-גוריון הוא עשה גם מעשים נבזיים . הוא שנא את בגין ואת האצ''ל . אלמלא שינאתו היה נוקט במהלכים שהיו מונעים את הטרגדיה של אלטלנה .
יצחק רבין שאותו אתה קורא ''מבצע פקודות של המטה הכללי'' היה רווי שנאה גם-כן . הוא היה בן 26 אז . בגילם של קצינים נאצים שהרגו יהודים וניהלו את השמדת יהדות אירופה .
הירי על אלטלנה נעשה כאשר הספינה תקועה בחול . אנשי הפלמח ירי ברובים על אנשים ששחו במים לכוון החוף . את זה אפשר לראות בצילומים מאותו יום . השינאה הדריכה את בן-גוריון ואת רבין ואת אנשי הפלמח אז . השינאה הדריכה את רבין במסלול ''קוראלס'' לכיכר מלכי ישראל . ושינאה יש כאן בפורום הזה נגד הימין בישראל .
אירגון בצלם ואירגון שלום עכשיו אינם שונאים ערבים . אירגון בצלם ואירגון שלום עכשיו שונאים יהודים !
שני אירגונים אלה במיוחד וגם אחרים הם אירגונים נגד יהודים .
שום מכבסה לא תנקה את רבין מהירי בתותח הקדוש על יהודים .
שום מכבסה לא תנקה את בצלם ואת שלום עכשיו מפעילותם לקידום האינטרסים של הפלסטינים .
גם כאשר מקבלים עד גמירא את הטענה שהם מציגים את האמת בפני הציבור הישראלי , נשאר החור השחור הגדול של פעילות נגד האינטרסים של יהודים ובעד אינטרסים של פלסטינים . אשר על כן התואר ''בוגד'' יאה להם .
אני אינני מאמין בכוחם של כשפים . אך עובדה היא שרבין נענש בירי על ירי . שרון שנהג בכוחניות רכה אך מועכת נענש ברכות .
זה יזכר כתותחן על יהודים וזה יזכר כנסוג מעזה .
דברים אלה לא ימחקו מהזיכרון הלאומי שלנו .

http://www.faz.co.il/thread?rep=112855
יש היסטוריונים אחרים ? פרופסור יעקב אלעזר ?
ע.צופיה (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 9:25)
בתשובה לאריה עירן

זה בגלל המזוזות!
תשאל את הבאבא סאלי .
עובדה שימניים לא רוצחים, לא אונסים, לא מרביצים, לא שודדים. אצלם המזוזות כדת וכדין.
עובדה ,הרנטגן אישר אותם.
שבענו מטיפשים ומהשטויות שהם פולטים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112856
פיגולים
יוסלה  (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 9:32)
בתשובה לאריה עירן

אריה עירן כותב את הדברים המגעילים ביותר
במין נינוחות של איש משפחה בפיקניק בחורשה.

את יצחק רבין הוא משווה על דרך האסוציאציה לקצינים
הנאצים שהשמידו יהודים.

רבין, לפי עירן, היה ראוי להירצח. הוא הרי בעצמו רוצח
לפי עירן. הקורבן אשם תמיד אצל עירן.

בצלם ושלום עכשיו שונאים יהודים, לפי עירן.
בצלם ושלום עכשיו הם בוגדים לפי, עירן.

ועולם כמנהגו נוהג.
ואם יוסלה יכתוב שעירן איש מגעיל, דבריו יימחקו
קרוב לוודאי. אך זה שעירן קורא לאנשי בצלם ושלום
עכשיו 'בוגדים' לא יימחק, כי לזה כולם כאן כבר רגילים.

אם מותר לכנות את רבין 'רוצח' אז מותר לכנות את עירן
'איש בזוי' ו'מעליל עלילות'.

אם לעירן מאפשרים לכנות את הערבים 'רוצחים' בכל הזדמנות,
מותר לכנות את עירן 'גזען' ו'בעל דיעות קדומות'.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112864
פיגולים
אריה עירן (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 10:10)
בתשובה ליוסלה 

אל תפחד מהמקללים .

יצחק רבין היה בן 26 אז כשירו על אלטלנה בפקודתו .
העובדות הן שטייסים סירבו להפציץ את האניה .
העובדות הן שהתותחן הראשון סירב לירות על האניה .
העובדות הן שרבין יכל לסרב לירות על האניה ולא סירב .
העובדות הן שאדמירל נלסון מצא דרך להמנע מביצוע פקודות שלא הסכים איתן . אך רבין לא עשה כך .
אחרים סירבו להטביע את האניה אך רבין לא סירב .
אכן רבין קןרבן . פיו הגדול , שינאתו ליריביו הפוליטיים , טיפשותו , חוסר זהירותו וצימאונו לאהבת ההמון הצעידו אותו לבמה שערכו ידידו צ'יצ , ובוגדים מהשמאל .
כל כך קל להזים את דברי אם הם שקר . אבל לזה אין כח ליוסלה , כי זו האמת .

http://www.faz.co.il/thread?rep=112870
איסוף עובדות סלקטיבי
דוד סיון (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 10:47)
בתשובה לאריה עירן

א. ''אנשי האצ''ל פתחו באש לעבר כוחות צה''ל, בחפותם על נסיגת בגין והספינה. בגין קיווה להגיע לתל אביב ולפתוח במשא ומתן עם הממשלה. ששה אנשי אצ''ל נהרגו בכפר ויתקין; שני חיילי צה''ל נהרגו גם הם'' (<דיון 1802>).

ב. ''יש הטוענים שההתחמקות של אלטלנה מכפר ויתקין ונחיתתה בחוף תל-אביב יצרה מציאות של מרי כנגד הממשלה הזמנית... לכאורה אחרי אירועי כפר ויתקין לא היה יותר מקום לספק ואי-הבנות'' (<דיון 4042>).

ג. שנאה כלפי חיילי צה''ל הופעלה בארועים.
ד. 3 חיילי צה''ל נהרגו בכפר ויתקין ובתל אביב. ''העובדות הן שאדמירל נלסון מצא דרך להמנע מביצוע פקודות שלא הסכים איתן. אך [אנשי האצ''ל] לא עש[ו] כך''.

עובדות אלו ואחרות אינך מזכיר. מעניין מדוע?

http://www.faz.co.il/thread?rep=112877
אין לי את כל הכלים להכריע בנושא אלטלנה .
יוסלה (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 12:53)
בתשובה לדוד סיון

ראיתי צילומים של ירי לעבר שוחים במים . זה פשע מלחמה .
איש לא סתר את העדויות לסירוב פגיעה באניה .
איש לא סתר את פקודת הירי שנתן רבין .
לגבי השנאה של רבין לשיכבה ציבורית גדולה אני לא זקוק למסמכים . הייתי כאן .
רבין הולך ונחשף בקלונו .
רבין = דוקטור ג'אקל וגם מיסטר הייד .

http://www.faz.co.il/thread?rep=112879
אין לי את כל הכלים להכריע בנושא אלטלנה .
יוסלה  (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 12:54)
בתשובה ליוסלה

אריה עירן מתחזה ליוסלה,
זה חדש.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112904
לי יש את הכלים, אבל כבר לא משהו. להחריע - זה כן.
יבנה המקדש (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 0:00)
בתשובה ליוסלה 


http://www.faz.co.il/thread?rep=112888
[•]
סתם אחד (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 18:58)
בתשובה לדוד סיון

מה האסמכתא של סיון ... לפתיחה באש של אנשי האצ''ל ?

ד''ר גורביץ , כידוע החוקר והיסטוריון גורביץ ידוע כמי שחקר את הנושא, סיון מביא את הסלפנות לדרגה הגבוה ביותר,לא מזיז לסלפן סיון שהכתיבה שלו רצופה אי-דיוקים כי מדובר בשיטה שחוזרת על עצמה, משנתפס סיון על חם מסלף ואו לא מדייק, הוא מתחיל לזרוע קישורים אקטיביים עד לזרא.
כל הקישורים הם ''הוכחות'' , איזה הוכחות, מה טיבם, זה כבר לא מעניין את סיון.

האם המשפט הבא הוא משפט מדעי? או אולי משפט המסתמך על עובדות? או על עדות מפי אדם מהאו''ם אובייקטיבי?

או מישהו מהחלל החיצון?

האם סיון עצמו אובייקטיבי?

הנה המשפט:

ג. שנאה כלפי חיילי צה''ל הופעלה בארועים.

השנאה ש''הופעלה'' היה מפעל לשנאה שהופעל ע''י פעילים שפעלו להפעיל שנאה על צה''ל .

http://www.faz.co.il/thread?rep=112895
קודם תקרא היטב אחר כך תשאל <דיון 4042>
דוד סיון (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 21:38)
בתשובה לסתם אחד

בנתיים אתה מתעצל. אם תקרא את המאמר ואת המקורות המוצגים בו אולי תבין מה כתוב בו. אם זה לא יספיק לך נסה לקרוא את המקורות שהוזכרו בהודעות אחרות שלי. למשל ''פרשת אלטלנה'' <דיון 4042> ואת המקורות המוזכרים שם.

אחר כך נראה אם אפשר וכדאי לתקן את אי-הדיוקים והטענות המופרכות שלך. אין לי שום כוונה ללעוס את החומר עבורך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112898
קודם תקרא היטב אחר כך תשאל <דיון 4042>
סתם אחד (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 22:21)
בתשובה לדוד סיון

ערימת תירוצים של סלפן בלתי נלאה , לא יקרה שום דבר סיון אם להבא תשתדל לא להיות שקוף כל כך , לפחות תנסה להסתיר את הסלפנות הקטנה שלך, תמיד אתה מנסה לכתוב באופן ''מיושב'' ''בלי התלהמות'' אבל הטבע האמיתי שלך תמיד מבצבץ כחצי אמת , סילוף קטן שנצמד מעשה שטן לדבריך ה''מיושבים'' , שקר עלוב שלא מרפה ממך, ככה זה איתך סיון, אתה תמיד משקר בלי בושה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=112917
קודם תקרא היטב אחר כך תשאל <דיון 4042>
דוד סיון (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 7:28)
בתשובה לסתם אחד

כמו תמיד אתה מסרב לקרוא אבל עוסק בהשמצות. כאשר שואלים אותך למקורותיך אינך מסוגל ולא רוצה להראות מקורות שתומכים בטענות השקר שלך. בדיון ענייני המתווכח מציג את האסמכתאות שלו כדי לשכנע ואילו המשמיץ כדוגמתך מילל על נטל ההוכחה בתגובה 112897...

בקיצור, הטענה בה פתחת, ''כי ההפך בדיוק אירע'', נשארה סתומה (לא מתאימה לקטע אליו היא מתייחסת) ובלי ביסוס (תגובה 112890).

אז מה נשאר לך? להמציא טענות עוד יותר סתומות. אנחנו כבר רגילים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112936
[•] סיון
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 9:12)
בתשובה לדוד סיון

לא יעזור לך שום דבר, לא אקרא שום ''מקורות'' כי אין כאלה, ואין שום מראי מקום ל''תנאים הבלתי אפשריים שהציב בגין'' מאיפה המצאת את זה, המאמרים שלך הם עבודת זיוף וסילוף מחפירה .

אתה חושב שזו בעיה שלי השקרים העלובים שלך?

http://www.faz.co.il/thread?rep=112945
גם הפעם לא איכזבת, כרגיל!
דוד סיון (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 10:19)
בתשובה לסתם אחד

לא קראת, על פי הודעתך, לא הבנת את נושא המאמר וכרגיל
המצאת טענה שאין לה קשר למאמר ועליה בנית עוד טענות מופרכות.

ההודעות המופרכות שלך, הדמגוגיה, היו תמיד הבעיה שלך ושלך בלבד.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112957
סיון היקר
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 11:55)
בתשובה לדוד סיון

יש לך מסמך שבו יש ''תנאים שהציב בגין'' אתה לא מתבייש לשקר מר סיון?

הסיבות לשקריך ידועות כי אתה מגן על פושעים שבצעו רצח , רצח גרוע פי כמה מרצח רבין, אתה תומך ברצח ובפשעים נגד האנושות , סלפנותך עלובה .

ציינתי שלא אקרא את הלינקים כי הם לא מתייחסים לשאלות שלי את המאמר העלוב שלך קראתי בתשומת לב, ונוכחתי למצוא בו כרגיל סילוף , מטרת הסילוף לקחת את אשמת הרצח מהמיסד של הפושע בן גוריון ולהטילו על בגין , כל מי שחקר את נושא אלטלנה יודע שבגין אפילו במחיר עימות את חבריו שאף להגיע לפשרה עם מימסדו הנאלח של בן גוריון , למרות זאת בן גוריון כנראה במטרה להכתים את בגין ולחסלו יצר קונפליקט שהוא יזם הוא הכוונה לבן גוריון, לא היה שום מרד, מה שהיה זה רצח נתעב שבו אתה סיון תומך, רצח נאלח של יהודים שכמעט הצית מלחמת אחים , רק בזכות גדולת מנחם בגין נמנעה מלחמה.

אתה פחדן מידי כדי לכתוב שאתה תומך ברצח , אז אתה ממשיך את דרכו הסלפנית והשקרנית של בן גוריון. אתה חי בתוך המימסד של בן גוריון , די בזאת כדי שתהא לפחות צנוע , שתהיה זהיר , שכן אתה אינטרסנט , דעתך מוטה.

ללא המימסד של בן גוריון הנפשע היית צריך להתפרנס מעבודה אמתית ולא מתעמולה זולה וסלפנות חובבנית כפי שאתה נוהג לעשות, מר סיון היקר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112964
סיון היקר
סלמה ניסן (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 12:09)
בתשובה לסתם אחד

הודעה ממש קשה ומתורבתת. אני בעד.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112979
אתה הרי נוהג בפחדנות
דוד סיון (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 13:51)
בתשובה לסתם אחד

1. אתה משתמש באקסיומות מהסוג ''כל מי שחקר את נושא אלטלנה יודע...'', ''כל אחד יודע''. אלא שאין לכך בסיס במציאות ועובדה היא של הראית שזה כך. יותר מכך, אני הצגתי עבודות של חוקרים/מחקרים שמפריכים את טענתך (<דיון 4042>). ולצורך העניין מספיק אפילו חוקר אחד.

2. השקר שלך שכאילו אני מסלף במאמר הנוכחי הוא בולט לעין. ראשית, כל קורא הגון יראה מה המקור לציטוט ''האשם'' ועל מה הוא מתבסס. זה שאתה לא מקבל את העובדות הללו מעיד יותר מכל על הכוונות שלך. הסיבה לכך ברורה לי כבר זמן רב: האינטרס שלך להשמיץ (תגובה 112948) ולעסוק בדמגוגיה (תגובה 112945, תגובה 112946).

והנה, כמו אחרים שנכנסו למצוקה, כדי להעצים את מעשה הדמגוגיה הוספת עוד שקר נאלח על מקור הפרנסה שלי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112986
[•] אתה הרי נוהג בפחדנות
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 14:51)
בתשובה לדוד סיון

סיון לא מסוגל להגן על משפט שכתב, מה יהיה הסוף .

http://www.faz.co.il/thread?rep=112989
[•] אתה הרי נוהג בפחדנות תגובה 112979
דוד סיון (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 14:58)
בתשובה לסתם אחד


http://www.faz.co.il/thread?rep=112978
תענה פעם ביושר סיון
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 13:20)
בתשובה לדוד סיון

מאיפה המצאת את המישפט הזה :''מנחם בגין התעקש והעמיד תנאים בלתי מתקבלים על הדעת והאסון קרה ''

עד שלא תענה ביושר מאיפה הבאת את הסילוף הזה ולמה, ותבקש מחילה וסליחה, אתה לא יותר משקרן וסלפן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112980
כמה פעמים צריך לענות? קרא בתגובה 112979!
דוד סיון (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 14:01)
בתשובה לסתם אחד


http://www.faz.co.il/thread?rep=112880
עדיין פיגולים
יוסלה  (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 13:10)
בתשובה לאריה עירן

להאשים את קורבן הרצח, יצחק רבין ז''ל
שהביא על עצמו את הרצח בשל ''טיפשותו, חוסר זהירותו
וצמאונו לאהבת ההמון'',

ולהטיל את האחריות לרצח לא רק על הקורבן
אלא על ''ידידו צ'יץ' ובוגדים מהשמאל''.

צריך מידה לא מבוטלת של יוהרה.
מה יש כאן להזים?

האם מישהו מהמשתתפים באתר אכן מאמין שרבין אשם בכך שנרצח?
זו הרי שטות ממדרגה ראשונה.

מישהו מאמין שאנשים מהשמאל עשו קנוניה לרצוח את רבין?
עוד שטות שלא תיאמן.

צריך לסיים את הכיבוש ולפנות את היישובים היהודים
ביהודה ושומרון. אולי הטראומה של הפינוי סוף-סוף תסתום
למלעיזים את הפה.

זה עצוב שהתחזית המפחידה ביותר עבור יהודים רבים כיום
הוא הסכם קבע עם הפלסטינים.

הפכנו לעם של בריונים מפוחדים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112887
עדיין פיגולים
יוסלה (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 18:03)
בתשובה ליוסלה 

לא יעזור לתושבי גבעתיים . אנשי ''העבודה'' מוצצי דם הפועלים . המאנייאקים שמצצו את עניי ישראל 30 שנה . שבשמו של הסוציאליזם בנו חברה עליתיסטית . שזרקו את אחייהם לעירות פיתוח ללא פיתוח , ללא השכלה , ללא עבודה , ללא רפואה ראויה . נבלות המעמד הבינוני שצפון תלאביב היא משאת נפשם .נאצים וקאפו שלמען רגע שקט מוכנים להשליך את אחייהם על גידרות התיל .
כה אמר יולסלה ''הסכם קבע עם הפלסטינים'' לא שלום !
יוסלה מוכן לזרוק יהודים מיהודה תמורת הסכם ''קבע'' = הסכם קורייש .
ליוסלה אין בכלל שאיפה לשלום . תקוותו היא שיהודים המתיישבים ביהודה יסבלו מהערבים במקומו .

http://www.faz.co.il/thread?rep=112892
עדיין פיגולים
יוסלה  (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 21:17)
בתשובה ליוסלה

מעניין שבמקום תגובה עניינית
עירן נאלץ לכתוב בשם יוסלה.

מתבייש בשמו,
או במה שאין לו לומר?

http://www.faz.co.il/thread?rep=112894
לא צריך לזרוק אף אחד
עמיש (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 21:21)
בתשובה ליוסלה

מצידי כל האנשים שגרים בשטחים הכבושים יכולים להשאר שם במדינה הפלשתינאית.
למעשה אני מעדיף את זה על פני המצב שהם יבואו לגור על ידי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112901
אלטלנה זה כמו אלטעזאכן של הרצל?
יבנה המקדש (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 23:36)
בתשובה ליוסלה

פרה אדומה זה דבר טוב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112911
עדיין פיגולים
לוי (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 6:48)
בתשובה ליוסלה 

יוסלה הגדול .
רבין לא נרצח ע''י יגאל עמיר אלא ע''י פוקציונר אחר של השבכ .
השבכ בפיקודו של רבין תכנן נסיון לרצח , קרתה תקלה והנסיון הפך לרצח . המערכת המשפטית המושחתת הפילה את התיק על יגאל עמיר כדי להציל את מתכנני התרגיל המסריח . בהמשך הבגץ האנטישמי מנע ומונע גישה למידע אשר יאפשר ברור הנושא .
אחת הדוגמאות הבולטות היא מניעת עיון בתצלום הרנטגן של גופת רבין אשר הוצגה בטלויזיה והבגץ מונע עיון בה בתואנת שווא של פגיעה בפרטיות .
חוליגניות משפטית לתפארת .

http://www.faz.co.il/thread?rep=112913
עדיין פיגולים
יוסלה  (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 7:07)
בתשובה ללוי

''רבין לא נרצח ע''י יגאל עמיר אלא ע''י פוקציונר אחר של השבכ .''

מי סיפר לך את השטות הזאת?

http://www.faz.co.il/thread?rep=112918
עדיין פיגולים
לוי (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 7:28)
בתשובה ליוסלה 

הנתונים העובדתיים מראים זאת .
הכדור הקטלני אשר הרג את רבין נורה בו מלפנים ולא מאחור כפי שטוענת הגירסה הרישמית

http://www.faz.co.il/thread?rep=112919
[•] עובדה חבוב, עובדה.
צדק (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 7:28)
בתשובה ליוסלה 


http://www.faz.co.il/thread?rep=112933
[•] עובדה חבוב, עובדה.
יוסלה  (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 8:31)
בתשובה לצדק

לא עובדה. שקר וכזב.
שקר כזה מגוחך וקצת מתנצל ...

http://www.faz.co.il/thread?rep=112915
יצחק רבין רצח את רבין
צדק (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 7:26)
בתשובה ליוסלה 

השנאה והפשעים שביצע כנגד יהודים העבירו אותו על דעתו.
הוא הפעיל את השב''כ ופרובוקטורים שלו על מנת ליצור תדמית שלילית ליהודים, לענות אותם, לרצוח בהם, ולרדוף אותם.
כאשר תדמיתו שלו לא השתפרה בעקבות פשעיו, הוא עבר לקלף ההיסטורי המנצח של מפא''י, עלילות דם.
עלילת ארלוזורוב, עלילת האחים קהלני, עלילת חלחול, ועכשיו עלילת רצח רבין.
העלילה לא יצאה טוב ורבין נרצח באמת, ע''י אחד מאנשי השב''כ שהיו בקרבתו.
החלק התעמולתי של העלילה הצליח לפושעי מפא''י, אך רבין שילם על פשעיו ופשעי חבריו.
השמאלנים רצחו את רבין, והם שמחפים ונלחמים בחירוף נפש נגד גילוי הרוצחים האמיתיים. אין הוכחה מוחצת מזו לקביעתי הנכונה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112990
יש היסטוריונים אחרים ? פרופסור יעקב אלעזר ?
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 15:08)
בתשובה לאריה עירן

הנה המעריץ של בן גוריון מהימין, מסתבר שיש המון כהניסטים שסוגדים לבן גוריון, אפשר להבין למה, מי שעשה טרנספר, טיהור אתני, טבח פה טבח שם , נאכבה, שלטון צבאי, פאשיזם טהור, נו בטח הימין רק מתפלל שיקום איזה בן גוריון שיעשה אלטלנות, שאלף תותחים קדושים ירעמו .

רק שהימין הזה יכוון את התותח הקדוש לעבר אלה שחולמים בדיוק ההפך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112994
יש היסטוריונים אחרים ? פרופסור יעקב אלעזר ?
אריה עירן (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 17:21)
בתשובה לסתם אחד

יש לי הערכה לאישים רבים מההיסטוריה . הערצה אין לי לאף אחד . בן גוריון עשה דברים רבים . החיוב במעשיו גדול מהשלילה .
אינני כהניסט . אני זה אני . לא דתי וחובב אבולוציה . כל יהודי אח לי , גם יריבי .

http://www.faz.co.il/thread?rep=112999
רבין ירה בתותח הקדוש
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 18:07)
בתשובה לסתם אחד

הוא בטח היה שיכור בשעת מעשה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=113000
רבין ירה בתותח הקדוש
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 18:14)
בתשובה לסתם אחד

אין לי שום הוכחה מדעית שרבין היה שיכור ואו שירה בתותח הקדוש.

יכול להיות שהכל אמת אבל אין הוכחות , אולי נחכה שסיון יכתוב איזה מאמר בנושא?

http://www.faz.co.il/thread?rep=113006
רבין ירה בתותח הקדוש
יושב בסנדלים (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 18:53)
בתשובה לסתם אחד

רבין היה הקצין שהורה לירות אל האוניה אלטלנה בתותח שהיה בחוף כפר ויתקין . התותחן המקורי סירב לפקודה וסיפר על כך פעם אחת בטלוויזיה . מאז לא משדרים את זה . הנבלות . חייל אחר ששמו הוזכר כאן בפורום וגם בויקיפדיה ירה לאחר שהחיל הראשון הוחלף . רבין פעל בחשק וברצון נגד האניה . אמנם קיבל פקודה לכך אבל אחרים שקיבלו אותה פקודה סירבו .
לכן ישאר זיכרון זה כביזיון על ראש רבין .

http://www.faz.co.il/thread?rep=113209
רבין ירה בתותח הקדוש
שלמה ניסן (שבת, 01/03/2008 שעה 16:29)
בתשובה לסתם אחד

גם לי אין הוכחה מדעית. המדע נרדם ביום ההוא.
מי זה סיון?

http://www.faz.co.il/thread?rep=113015
יש היסטוריונים אחרים ? פרופסור יעקב אלעזר ?
לחמניה חמה (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 20:38)
בתשובה לאריה עירן

בקיצור אין לך תשובות ראויות לשאלותיו של עירן.
אז אתה פונה לקללות והכפשות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112858
יש היסטוריונים שמאלנים שקרנים
צדק (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 9:38)
בתשובה לדוד סיון

''אנשי האצ''ל פתחו באש לעבר כוחות צה''ל, בחפותם על נסיגת בגין והספינה''
הגנה עצמית חוקית לחלוטין. התגוננות מפני מרצחים היא זכות אנוש בסיסית. השמאלנים אינם מכירים בה, הם מכירים רק בזכויות אדם...LOL.

''יש הטוענים שההתחמקות של אלטלנה מכפר ויתקין ונחיתתה...''
יש הטוענים, יש המזבלים, ויש המחנטרשים, יש כאלו הרבה בשמאל העברייני.
רק חסרים שם כאלו המתייחסים לעובדות נטו. לפשעים נגד האנושות שביצעו פושעי מפא''י.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112859
בואו נמחזר
יוסלה  (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 9:45)
בתשובה לצדק

שמות התואר של זה המכנה עצמו לשווא 'צדק':

''שקרן'',
''מרצח'',
''מזבל'',
''מחנטרש'',
''עבריין'',
ו-''פושע''.

[כל שמות התואר שלמעלה נלקחו מדבריו האחרונים
של 'צדק', ללא כל תוספת חדשה].

http://www.faz.co.il/thread?rep=112862
בואו נמחזר
צדק (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 9:54)
בתשובה ליוסלה 

בשמות התואר זוכים השמאלנים בדין וביושר.
מה שחשוב הוא האם התארים ראויים או לא, ולא עצם אמירתם.

עלילות דם שאתה ודומיך מפזרים ומאפילים כבר על דר שטירמר,
חמורים הרבה יותר מאמירת האמת על השמאלנים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112865
בואו נמחזר את 'צדק'
יוסלה  (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 10:16)
בתשובה לצדק

תראה, הקונסטלציות בשמים פועלות נגדך:

ראשית, בחרת בשם לא מוצלח, בלשון המעטה.

לקח קצת זמן, אבל אתה ולוי הצלחתם סוף-סןף
לאיית נכון 'דר שטירמר'.

שנית, אתה לוקח את עצמך יותר מדי ברצינות. אתה כל הזמן
עם האצבע על ההדק של תת-המקלע שיורה גידופים.

סגנון הכתיבה שלך והתוכן כל-כך צפויים שאני מאמין שרוב
המשתתפים באתר כבר מזמן הפסיקו לקרוא את התגובות שלך.

יוסלה יכול רק להציע לך, שתתאהב בכתיבה לשם כתיבה,
ובקריאה לשם קריאה, ובדיון לשם הדיון, ובצוותא לשם החברות.

מכל בחינה פוליטית או חברתית, הדיעות שלך מתאימות להגדרה
של 'דיעות קדומות'. אתה שונא ערבים ופלסטינים שנאה עיוורת
שאין לה קשר ממשי למצב הפוליטי. זו שנאה של יהודים מתנחלים
לתושבי הארץ. וככל עושק בחסות הצבא, גם העוסקים בפעילות הזאת
והתומכים בהם, כמוך, יכולים לעסוק בדבר רק לאחר שעשו
דמוניזציה של הפלסטינים והערבים. התהליכים האלה ידועים ומוכרים,
ביחוד בישראל. רק אתה משום מה אינך מכירם. אך אתה הרי הדוגמא
לתהליכים כאלה ולהשפעה ההרסנית שיש להם על אדם.

עדיין לא מאוחר, הצל את עצמך מגורל אכזר,
קח את עצמך בידיים, היה אדם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112867
[•] בואו נמחזר את יוסלה
אריה עירן (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 10:35)
בתשובה ליוסלה 

עמדותיך סובלות מחוסר יושר אינטלקטואלי .
אתה אחוז בדיעות הקדומות של עצמך .
אתה דו-פרצופי חסר מוסר הרואה באחרים את פיגמי עצמו .
אתה חסר יכולת לוגית יסודית .
אתה משתתף ב''חגיגות הדיימוניזציה של המתנחלים''
עליך נאמר ''המרחם על אכזרים , מתאכזר לרחומים''

http://www.faz.co.il/thread?rep=112871
עירן לא מאכזב גם הפעם
יוסלה  (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 10:50)
בתשובה לאריה עירן

עוד תגובה לא עניינית.

ודרך אגב,
מה עם ההתנצלות בפני
ענבל בר-און?

http://www.faz.co.il/thread?rep=112899
למה לגדף? כולנו יהודים. יהיה טוב, המשיח יבוא.
יבנה המקדש (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 23:28)
בתשובה לאריה עירן

רק טוב יהיה ליהודים. יבנה המקדש. פרה אדומה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112869
'צדק'
צדק (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 10:44)
בתשובה ליוסלה 

בחרתי כינוי המתאים לי היטב. הצדק הוא המנחה העיקרי שלי.

סגנון הכתיבה צפוי אצל כל אדם, אך שמאלני לא יפספס הערה אידיוטית...
חבל שלא הערת שהשימוש במקלדת הוא צפוי..

הדעה שלי היא דעה מוצקה הבנויה על בסיס איתן.
מה שלא קיים אצל שמאלנים מסוגך. אצלכם יש חוסר דעת וחוסר דעה.
כל דיונכם מסתכם בעלילות דם, בהסתה לרצח יהודים, ובתעמולה אנטישמית וערבית.
אינכם יודעים מהו דיון, אינכם יודעים לנהל דיון.
המושג דיון לא נמצא בלקסיקון השמאלני הסטאליניסטי,
בו מופיעות רק מלים הנרדפות לדיון, כמו, ''חיסול'', ''עלילות דם'', ''השמצות'', ''צעקות'', ''איומים''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112872
צדק לא מעוניין באמת היסטורית
דוד סיון (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 11:00)
בתשובה לצדק

אתה לא מכיר מספיק עובדות על הפרשה כדי לקבוע ולהדביק כל מיני שמות תואר. קצת על מה שעשו אנשי אצ''ל:

א. ''אנשי האצ''ל פתחו באש לעבר כוחות צה''ל, בחפותם על נסיגת בגין והספינה. בגין קיווה להגיע לתל אביב ולפתוח במשא ומתן עם הממשלה. ששה אנשי אצ''ל נהרגו בכפר ויתקין; שני חיילי צה''ל נהרגו גם הם'' (<דיון 1802>).

ב. ''יש הטוענים שההתחמקות של אלטלנה מכפר ויתקין ונחיתתה בחוף תל-אביב יצרה מציאות של מרי כנגד הממשלה הזמנית... לכאורה אחרי אירועי כפר ויתקין לא היה יותר מקום לספק ואי-הבנות'' (<דיון 4042>).

ג. עשרות אנשי אצ''ל נטשו עם נשקם את מחנות צה''ל ועשו בו שימוש נגד יהודים בדרכם לתל אביב.

ד. ביטויי השנאה כלפי חיילי צה''ל היו חלק מאירועי הקרב.

ה. באירועי אלטלנה נהרגו חיילי צה''ל.

אלו עובדות שיש להן סימוכין אבל צדק דוחה.

''עדותך'' מראה שאינך יודע על מה אתה מקשקש.

אנחנו כבר רגילים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112886
16 הרוגים לאצ'ל לעומת 3 לצה'ל
יחזקאל, הרצליה (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 18:00)
בתשובה לדוד סיון

יחס המיספרים מראה מי ההורג העיקרי.

כולם הפסידו.העם היהודי הפסיד בשעה של מילחמה קשה

מול שבע מדינות ערב.

בגלל שינאת חינם חרבה ירושלים של בית שני.

בגלל שינאת חינם (פרשת אלטלנה) חרבה חצי ירושלים.

אילו אנשי האצ'ל בירושלים היו מקבלים את החלק

שלהם מהספינה.אז יתכן שהיו מצליחים לכבוש את

מיזרח ירושלים.ולמנוע את שאלת ירושלים שרודפת

אותנו עד היום.

מנגד אני אומר--

בזכות אהבת חינם.(ממשלת האחדות). אוחדה ירושלים בשנת 1967.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112920
16 הרוגים לאצ'ל לעומת 3 לצה'ל
צדק (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 7:33)
בתשובה ליחזקאל, הרצליה

יחס המספרים איננו אומר דבר וחצי דבר.
אם באו מאה בני אדם לרצוח 5 אחרים, וה-‏5 הרגו 30 לפני שמתו,
האם זה מוכיח שהנרצחים הם האשמים?

דרך אגב, בטענה הטפשית הזו משתמשים האנטישמים כלפינו.
באחד הפורומים ראיתי הצעה יפה של אחד הכותבים.
הוא טען שאם השמאלנים מודאגים מכך שיש יותר הרוגים ''פלשתינים'', הם מוזמנים להתאבד על מנת לאזן את המספרים.

קצת מחשבה לפני שזורקים קביעות חסרות שחר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112923
אוי , זה היה משעשע .
אריה עירן (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 7:42)
בתשובה לצדק

איפה הפורום הנפלא הזה ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=112932
אוי , זה היה משעשע .
צדק (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 8:27)
בתשובה לאריה עירן

יש שתי אפשרויות, רוטר או פרש.


http://www.faz.co.il/thread?rep=112934
אוי , זה עדיין משעשע .
יוסלה  (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 8:34)
בתשובה לצדק

אריה עירן ו'צדק'.
אכן מצא מין את מינו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112953
סיון לא מעוניין בעובדות
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 11:48)
בתשובה לדוד סיון

היכן הצבעת בדיוק על עובדות?

גם אני הייתי יכול להמציא עובדות בדרך שאתה עושה. אתה מוטה מחמת אהדה פוליטית לסוציאליזמוס הישראלי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112959
סיון תיאר את העובדות והציג את מקורותיו
דוד סיון (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 12:01)
בתשובה לסתם אחד

אתה לעומת זאת יכול לטעון אחרת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112965
סיון לא מעוניין בעובדות
סלמה ניסן (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 12:09)
בתשובה לסתם אחד

הוא גם לא מעוניין בוידוי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112976
סיון לא מעוניין בעובדות
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 13:09)
בתשובה לסתם אחד

איזה סוציאליזמוס ואיזה נעליים, סיון ימני בורגני לא סוציאליזמוס ולא קפצונים.

לא היה מנהיג יותר ימני מבן גוריון , לא היה פושע מלחמה גדול יותר מבן גוריון, היום בימין אפילו הכהניסטי משבחים את בן גוריון , חולמים על נאכבה חדשה , על אלטלנה חדשה , מישהו בכלל יכול לחשוד במישטרו הפאשיסטי של בן גוריון שבצע פשעים נגד האנושות , והשלטון הצבאי על ערביי ישראל הוא עדות לכך, מי בכלל יכול לטעון כי שלטון בן גוריון היה שיויוני, שקרים של נאמני הימין הפאשיסטי הבן גוריוני אולי יטענו שבן גוריון היה סוציאליסט, הרי אין בדיחה גרועה יותר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=113267
יש משתתפים בפורום הזה שהשקר הוא הבסיס להשתתפותם
דוד סיון (יום ראשון, 02/03/2008 שעה 10:23)
בתשובה לצדק

מי זה בדיוק פרופסור אלעזר? היכן הוא מלמד או לימד?

http://www.faz.co.il/thread?rep=113271
יש משתתפים בפורום הזה שהשקר הוא הבסיס להשתתפותם
צדק (יום ראשון, 02/03/2008 שעה 11:24)
בתשובה לדוד סיון

מה שידוע לי עליו שהוא היסטוריון, בעל תואר מהנדס מהטכניון.
חוקר בעיקר את התקופה שקדמה להקמת המדינה. המנדט הבריטי, מחתרות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=113279
אז הוא פרופסור להיסטוריה או מהנדס?
דוד סיון (יום ראשון, 02/03/2008 שעה 13:07)
בתשובה לצדק

אז גם גורביץ הוא היסטוריון. לא?

איך יודעים שהוא לא אחד מ''היסטוריונים שמאלנים שקרנים (http://www.faz.co.il/thread?rep=112858)?

http://www.faz.co.il/thread?rep=113377
אז הוא פרופסור להיסטוריה או מהנדס?
ציחא ציחא (יום שני, 03/03/2008 שעה 17:30)
בתשובה לדוד סיון

אני משער שהוא לא משקר... ומכאן שהוא אינו שמאלני.
זוהי ההוכחה הטובה ביותר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=113522
[•] אז הוא פרופסור להיסטוריה או מהנדס?
צדק (יום רביעי, 05/03/2008 שעה 10:29)
בתשובה לדוד סיון

האם אי אפשר להיות שניהם?

יתכן שגורביץ' הוא היסטוריון על פי תעודותיו,
אך הוא וסלפן היסטוריה סידרתי.
רק חסר השכלה יסמוך על ''היסטוריון'' כזה.

ה''הסטוריון'' הזה טוען שהנוצרים לא פגעו ביהודים,
מכחיש את הפוגרומים והטבח שנעשו ביהודים באירופה הנוצרית.
משקר בתאריכים על מנת להצדיק תזה שקרית שלו...( מתי הגיעו יהודים לאנגליה...)

אנטישמים ושמאלנים תמיד משקרים.
שנאתם ודיעותיהם ההזויות, מעבירים אותם על דעתם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=113525
אז הוא פרופסור להיסטוריה או מהנדס?
דוד סיון (יום רביעי, 05/03/2008 שעה 10:41)
בתשובה לצדק

בקיצור אחרי 3 ימים אין לצדק תשובה ברורה ועניינית.

מה עושה קל דעת כמו צדק? מפיץ השמצות, שקרים וגידופים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=113527
[•] אז הוא פרופסור להיסטוריה או מהנדס?
צדק (יום רביעי, 05/03/2008 שעה 11:25)
בתשובה לדוד סיון

חבוב, את הויכוחים הללו ערכתי איתו באופן אישי, בפורום של נענע.
הוא הכחיש את הפשעים שביצעו הנוצרים ביהודים.
הבאתי להיסטוריון רשימה מקוצרת של פוגרומים, שריפות, עם תאריכים,
והמשומד הזה התעלם מכולם והמשיך להכחיש את הפשעים הנוצריים. זה היסטוריון זה?
כך שזיבוליך הקבועים מיותרים בעליל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=113531
אז יעקב אלעזר פרופסור להיסטוריה או מהנדס?
דוד סיון (יום רביעי, 05/03/2008 שעה 11:54)
בתשובה לצדק

בקיצור אחרי 3 ימים אין לצדק תשובה ברורה ועניינית בעניין יעקב אלעזר.

מה עושה קל דעת כמו צדק? מפיץ השמצות, שקרים וגידופים.

כרגיל קלי הדעת בוחרים בטקטיקה או באסטרטגיה של דמגוגים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112884
מי שמעתיק, כמוך, שלא יקשקש על סילוף
סתם אחד (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 15:23)
בתשובה לדוד סיון

הציטוט הזה של קניוק?

הוא ישב עם בן-גוריון כדי למנוע את הפיצוץ. מנחם בגין התעקש והעמיד תנאים בלתי מתקבלים על הדעת והאסון קרה (לזכר הלל קוק).

קניוק היה שם בפגישה?

במאמר של קניוק אין תיאור של ''התנאים הבלתי מתקבלים על הדעת'' - נשאלת שאלה פשוטה מר סיון , מה הם אותם ''תנאים בלתי מתקבלים על הדעת'' אתה עושה שימוש בדברים שאו שאינך יודע אותם , או שאתה מסתיר את מה שאתה יודע מחשש בלתי ברור, אנא הבא לידיעת קוראיך מה הם התנאים הבלתי מתקבלים על הדעת, מי יודע אולי בגין איים על בן גוריון והלל קוק , מי יודע מה קרה שם , אולי אתה צודק מר סיון, אבל בשביל שנבחין עד כמה אתה צודק, עליך לפרוש בפנינו את העובדות בצורה ראויה ומספקת, בנתיים נכשלת כשלון חרוץ בהבאת העובדות, מה שעשית הוא לתת פרשנות , על ''תנאים בלתי מתקבלים על הדעת'' על דעתו של מי מר סיון אין התנאים מתקבלים?

שלך?

של בן גוריון?

של הלל קוק?

של קניוק?

של מי ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=112893
מי שמעתיק, כמוך, שלא יקשקש על סילוף
דוד סיון (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 21:20)
בתשובה לסתם אחד

קניוק כתב בפרוש מה הם מקורותיו. לכן העובדה שאתה שואל
מעידה שנכשלת כישלון חרוץ בהצגת טענות מופרכות.

קודם צעקת סילוף וכעת אתה מתחיל לקרוא ולשאול. זה באמת
משמח אבל לי נמאס לטפל בבקשות שלך. אולי פעם אחרת אם
וכאשר תבוא בידים נקיות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112897
[•] סיון
סתם אחד (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 22:16)
בתשובה לדוד סיון

סיון , זה שאתה לא מסוגל לענות תשובות , גם לא חדש.

לא טיפלת ולא ענית על שום שאלה כי אתה שמתעצל לענות, ברור שאין לך שום תשובה ראויה חוץ מהטחת אשמה במי שזיהה את הרשלנות הסלפנית הרגילה שלך.

וכמו כל ... אתה מעביר את נטל ''ההוכחה'' לידי מי שקורא את דברי הסלפנות המתועדים שלך שאין מגוחך מהם, כאילו שקוראיך הם אלה שצריכים למצוא מראי מקום לטענות השקריות שלך כאילו שעלי להקדיש את זמני לפתרון סוגיית הסלפנות הבלתי ראויה שלך , אתה מצידי יכול לשבת פה עוד שנים ולכתוב עוד ועוד ספורי סבתא על מוצץ שבגין מצץ במקום סבא אפריים .

לא רק שאין לך תשובות ראויות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112924
אכן, סתם אחד לא יכול
דוד סיון (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 7:46)
בתשובה לסתם אחד

אינך יכול להציג טענה אחת מבוססת (תגובה 112917).
לי זה כבר ברור הרבה זמן שאין לך יכולת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112939
[•] אכן סיון
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 9:33)
בתשובה לדוד סיון

קטן.

אז כמו ילד בן חמש הוא מתחיל להאשים את מי שתפס אותו על חם מסלף ומשקר ללא בושה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112946
אתה ממשיך במסע הדמגוגיה תגובה 112945.
דוד סיון (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 10:24)
בתשובה לסתם אחד

בדמגוגיה לא תופסים כלום.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112991
אתה ממשיך במסע הדמגוגיה תגובה 112945.
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 15:47)
בתשובה לדוד סיון

נקודת מבט אלק .

ממש תפסתי אותך סיון על חם, לא יעזור לך כלום, תפסתי אותך מסלף,כי באמת מי היה מאמין שרצחו בדם קר יהודים , שיהודי ירצח יהודי מי היה מאמין, אפילו רבין לא האמין שיהודי ירצח יהודי , מה זה הדבר הזה יהודי רוצח בדם קר ככה כי הוא רוצה להיות בשלטון, אז חייבים להמציא משהו, שבגין הציב תנאים , קשקוש, הרי בן גוריון רצח בלי הרבה חשבון , הוא באמת היה פאשיסט, מהסוג שאליו מתפללים בימין הכהניסטי , ממש מיחלים לבן גוריון שיעשה עוד נאכבה בעזה בגליל בשטחים נו טוב ברמת הגולן לא צריך כבר ניקו אותה מכל הערבים , נו אז השאירו כפר או שניים דרוזים גם החברים של בן גוריון לא מושלמים, פה ושם הם משאירים ניצולים, אפילו באלטלנה נשארו ניצולים, והניצול הכי גדול , בגין .

מתי יהיה לך ביצים סיון ותגיד שמותר לרצוח ושאתה מחכה ל...

אחד כזה עם ביצים שיתחיל ל''השתגע'' עם איזה תותח קדוש.

http://www.faz.co.il/thread?rep=113010
אתה ממשיך במסע הדמגוגיה תגובה 112945.
דוד סיון (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 19:50)
בתשובה לסתם אחד

לא תפסת כלום, אבל נתפסת מסובך בדמגוגיה ושקרים (http://www.faz.co.il/thread?rep=112979).
שוב הוכחת כי אינך מסוגל להציג עמדה מבוססת. כאשר אתה נלחץ אתה
מגייס טיעון דמגוגי נוסף: השקר הנאלח לגבי מקור הפרנסה שלי (http://www.faz.co.il/thread?rep=112957).

למרות שכבר הובהר לך שזה שקר ולמרות שאנשים הרבה יותר מוכשרים
ממך התנצלו על השימוש בשקר הזה, אתה חוזר לסורך. על זה כבר נאמר
במקורות: ''כְּכֶלֶב שָׁב עַל קֵאוֹ, כְּסִיל שׁוֹנֶה בְאִוַּלְתּוֹ''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=113211
הוא תפס אותך, הוא תפס
שלמה ניסן (שבת, 01/03/2008 שעה 16:31)
בתשובה לדוד סיון

בקולר !

http://www.faz.co.il/thread?rep=113220
אתה ממשיך במסע הדמגוגיה תגובה 112945.
סתם אחד (שבת, 01/03/2008 שעה 17:56)
בתשובה לדוד סיון

תגיד סיון , לו אתה עכשיו בחוף תל אביב עם איזה תותח קדוש, היית מחסל יהודים בפקודה?

האם רצחת יהודים מר סיון?

איך ההרגשה?

http://www.faz.co.il/thread?rep=112952
אכן, סתם אחד לא יכול
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 11:46)
בתשובה לדוד סיון

ואתה גם לא הוכחת דבר

http://www.faz.co.il/thread?rep=112967
אכן, סתם אחד, רק הצגתי נקודת מבט...!
דוד סיון (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 12:11)
בתשובה לסתם אחד


http://www.faz.co.il/thread?rep=112970
אכן, סתם אחד, רק הצגתי נקודת מבט...!
סלמה ניסן (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 12:15)
בתשובה לדוד סיון

כנראה שכולם מציגים נקודת מבט, ולא כל המבטים ממוקדים לאותה הנקודה-מטרה

http://www.faz.co.il/thread?rep=112971
נכון
דוד סיון (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 12:18)
בתשובה לסלמה ניסן


http://www.faz.co.il/thread?rep=112975
שטויות
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 13:03)
בתשובה לדוד סיון

סיון הציג כביכול עובדה ''שבגין היתנה תנאים בלתי סבירים'' שגרמו לרצח המתועב באלטלנה , סיון נדרש להציג מסמך או דוקומנט שמוכיח כי באמת בגין היתנה תנאים בלתי סבירים, סיון נכשל , כי אין מסמך כזה.

סיון סלפן ושקרן, זה כל הסיפור.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112984
דוד
עמיש (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 14:46)
בתשובה לדוד סיון

מישהו מושך אותך באף ומשטה בך ואתה נגרר בלי סוף לויכוח האוילי הזה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112987
תודה!
דוד סיון (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 14:53)
בתשובה לעמיש


http://www.faz.co.il/thread?rep=112988
נקודת מבט של סיון
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 14:57)
בתשובה לדוד סיון

מסתבר כי, ''בגין הציג תנאים בלתי סבירים'' זו נקודת מבט של סיון הסלפן, כי סיון תומך ברצח- אבל לא נעים לו להודות שהוא תומך ברצח, ולכן הוא חייב ליצר מניע לרצח, במקום שסיון יאמר שהוא מאמין שצריך לרצוח בשביל השלטון הוא מתחיל להמציא ''נקודות מבט'' , מה יהיה איתך סיון , מתי תגדל ביצים ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=112791
נילי גרעין-כל
אריק פ. (יום שני, 25/02/2008 שעה 3:36)

נילי למדה איתי בניו יורק באמצע שנות הששים ועבדה גם כאו-פר עבור משפחת קוק. שנים מאוחר יותר קראתי שלאחר שאשתו הראשונה של הלל קוק נפטרה, הוא נשא את נילי לאשה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112874
כולם צודקים !
יחזקאל, הרצליה (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 11:32)

זו ההזדמנות שלי לכתוב בנושא הכאוב של פרשת

''אלטלנה''.

לפי דעתי הטרגדיה בכל הסיפור הזה היא שכולם צודקים.

זהו אחד המיקרים הנדירים בהיסטוריה שבו כולם צודקים.

צודק האצ'ל שהוא אירגן הברחה לפני שילטון ישראל

כלומר לפני 14.05.48 ואז זה היה ''מותר'' ולגיטימי.

וצודקים אנשי מפא'י שהם הריבון והם הקובעים

הבילעדיים והמוחלטים לאחר ה-‏14.05.48.

פרשת אלטלנה נפלה בדיוק באמצע.בסופו של דבר כולם הפסידו.

צה'ל איבד כמויות נשק רבות וחיוניות.20 אנשי אצ'ל נירצחו על ידי אחיהם.

כאן בשנת 1948 מנחם בגין החליט את ההחלטה הגדולה

מכולם.זו היתה מנהיגות במיטבה.

-באו לבגין ואמרו לו הם, אנשי הפלמ'ח (השמאלנים),

יורים עלינו בוא נירה עליהם בחזרה.

ובגין אמר :הם יורים עלינו, אבל אנחנו לא נירה בחזרה.כדי שלא תיהיה מילחמת אחים.

וזו הגדולה של מנחם בגין. לדעת להתאפק.

לפי דעתי ובחוכמה בדיעבד.בן-גוריון היה צריך

להתגמש.ולהסכים באופן חד-פעמי לדרישות הסבירות של

האצ'ל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112900
גם פרה אדומה צודק. עוד מעט יבנה, יבנה.
יבנה המקדש (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 23:34)
בתשובה ליחזקאל, הרצליה


http://www.faz.co.il/thread?rep=112881
אם כבר מדברים על אלטלנה...
עמיש (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 14:31)

ברוך התותח הקדוש שהטביע את אניית המורדים הפשיסטיים
ברוך צבא ההגנה לישראל שעמד בגבורה מול נסיון המרד
ברוכה ממשלת ישראל שהורתה לצבא ההגנה לישראל להלחם במורדים
וברוכות הידיים שלחצו על ההדק.
ובאותה הזדמנות חיסלו גם את סטאבסקי ככה שגם נעשה צדק היסטורי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112889
מי שבאמת קדוש הוא מנחם בגין
סתם אחד (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 19:27)
בתשובה לעמיש


http://www.faz.co.il/thread?rep=112903
ברוך זה מהמגפים של ברוך? עכשו הוא ברוך התותח?
יבנה המקדש (יום שלישי, 26/02/2008 שעה 23:55)
בתשובה לעמיש

אני מכיר אחד, קדוש בוסקילה, לזה הכוונה? אבל הוא לא יורה, הוא עבר התקף לב אחרי שתפס את אישתו בוגדת בו עם הרומני.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112912
אם כבר מדברים על אלטלנה...
לוי (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 7:01)
בתשובה לעמיש

ברוכים החוליגנים שפצחו גולגלות ילדים .
ברוכים הסוסים שרמסו יהודים .
ברוכים הקצינים והקצינונים שהגנו על הפנסיה שלהם ונתנו פקודות בלתי חוקיות .
ברוכים חוקרי המחש שלא ראו , לא שמעו וטיחו במרץ .
בקיצור ברוכים כל הנבלים שתכננו בקפידה את מעשי הנבלה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=112940
אכן אכן
עמיש (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 9:34)
בתשובה ללוי

ברכה מיוחדת למחסלי הגידול הסרטני בגוש קטיף
ומי שברך גדול למי שהראה לכם בעמונה מאיפה משתין הדג.

וזו היתה רק ההקדמה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=113253
אכן אכן
לוי (יום ראשון, 02/03/2008 שעה 8:11)
בתשובה לעמיש

אתה מזהיר שההמשך יהיה מחנות ריכוז בנוסח גרמניה הנאצית וגולגים של סטלין ?
גם איכמן רק מילא פקודות חוקיות של שלטון אשר נבחר באופן דמוקרטי .
גם כל חיילי הסס רק מילאו פקודות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=113258
הדג והשתן
אריה עירן (יום ראשון, 02/03/2008 שעה 8:30)
בתשובה לעמיש

המקום שממנו השתין הדג שוכב בבית לוינשטיין והבן של המקום הזה נמצא בכלא .
ואם לא יהיו 4 ילדים לכל שמאלני אז כל הארץ תהייה בכתום .
הא ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=112921
אם כבר מדברים על אלטלנה...
צדק (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 7:38)
בתשובה לעמיש

ברוך איש השב''כ שחיסל את רבין רוצח היהודים ועשה צדק היסטורי.
ברוך מי שהניח את שרון תלוי בין העולמות, כפי שהוא עשה ליהודים...צדק היסטורי מהיר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=112931
אם כבר מדברים על אלטלנה...
לוי (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 8:27)
בתשובה לעמיש

ברוך היטלר אשר בצע פרקולציה של העם היהודי השמיד את הזיבורית והשאיר את העידית .
''עוד פרה בארץ ישראל עדיפה על עוד יהודי שאינו משתייך למעמד ''
שמש העמים סטלין בצע אותו תהליך בעם הסוביטי (חיסל 60 מיליון) העם הסוביטי הגבור אומנם קטן אבל איכותו עלתה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=113017
אם כבר מדברים על אלטלנה...
סתם אחד (יום רביעי, 27/02/2008 שעה 20:41)
בתשובה לעמיש

ארור התותח הנדוש
ברוך האקדח הקדוש
ונאמר אמן

http://www.faz.co.il/thread?rep=113210
אתה רואה איך ממשלת הגבורה הזאת
שלמה ניסן (שבת, 01/03/2008 שעה 16:30)
בתשובה לסתם אחד

נלחמת במורדים הארורים בעזה?

כבר 35 הרוגים פלסטינים מתוכם 24 טרוריסטים ועוד התותח נטוי !!!!!!!!

http://www.faz.co.il/thread?rep=113823
אם כבר מדברים על אלטלנה...
ע.טרה (יום שני, 10/03/2008 שעה 19:13)
בתשובה לסתם אחד

מדןע אצ''ל לא פעל יחד עם כולם? וגרם לפירוד ביישוב !

http://www.faz.co.il/thread?rep=113854
אם כבר מדברים על אלטלנה...
צדק (יום שלישי, 11/03/2008 שעה 8:37)
בתשובה לע.טרה

מדוע מפא''י לא פעלה עם כולם וגרמה לפילוג?
מדוע ההגנה והפלמ''ח הפקירו יהודים למוות, ''הבלגה'' קראו לזה, כפי שעושים פושעי השמאל בימינו?

http://www.faz.co.il/thread?rep=113924
אם כבר מדברים על אלטלנה...
ז. עומדת (יום רביעי, 12/03/2008 שעה 14:29)
בתשובה לע.טרה

אצ''ל פעל עם יחד עם כולם. התותח הקדוש בגד ופלט. בן גוריון הכה על חטא כעבור שנים במקום להכות על מצחו.


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.