פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_6280

דרושה אסטרטגיה לטיפול בעוני
עגל הזהב / דוד סיון (יום שלישי, 09/11/2010 שעה 15:00)


דרושה אסטרטגיה לטיפול בעוני

ד''ר דוד סיוןבמסיבת עתונאים, כנראה רבת משתתפים, הוצג אתמול המסמך שנקרא בפי כל דו''ח העוני השנתי (ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי 2009). שוב בלטו הכותרות שהכריזו על גידול במספר העניים.

התקשורת, כרגיל, התמקדה בהדגשת הנתונים הסטטיסטיים הפיקנטיים כמו העובדה שבשנה האחרונה הצטרפו למעגל העוני 15,000 משפחות (מתוכן 14,300 הן משפחות ערביות). בתקשורת גם ציטטו את מה שאמרו במסיבת העיתונאים המנכ''לית והסמנכ''ל של הביטוח הלאומי (123 אלף בני אדם הצטרפו למעגל העוני, 123,500 עניים חדשים בישראל). על פי שני המקורות האלה היתה התייחסות מצומצמת למסקנות החשובות שעולות מן הממצאים. לכן בחרתי לעיין במסמך המקורי.
מה שמצאתי מעניין בין דפי הדו''ח מתקשר לבעיית שיעורי ההשתתפות הנמוכים בכוח העבודה של החרדים והערבים (על חרדים, קצבאות ותעסוקה). בין השאר נכתב בדו''ח שהעליה בתחולת העוני של המשפחות הגדולות משקפת עליה בתחולת העוני בין החרדים (עמ' 7). הדו''ח גם מציין שהחרדים והערבים בירושלים ובדרום הם העניים ביותר: משקלם של החרדים באוכלוסייה הענייה ביותר (שליש תחתון של העניים) הוא פי 3.6 ממשקלם בכלל האוכלוסייה (עמ' 8).

הדו''ח נפתח במכתבו של ד''ר דניאל גוטליב, סמנכ''ל מחקר ותכנון של הביטוח הלאומי, שמציג את נחיתות המציאות בישראל בהשוואה לממוצע בארצות ה-OECD: תחולת העוני אצלנו גבוהה פי שנים ופערי ההכנסות (בין העשירון ה-‏9 לתחתון) אצלנו גבוהים פי 1.5. הוא מוסיף ובעצם מגדיר את הבעיה שבפנינו:
פערים אלה מלמדים על החרפת המצב של החברה פנימה בקנה מידה עולמי. משמעות הדבר שהמדיניות הכלכלית-חברתית בישראל נמצאת על מסלול שאינו בר-קיימא המטיל צל על יכולתה של ישראל להשיג רמת חיים גבוהה, לא רק לקומץ אנשים אלא לכלל התושבים.

טיפול רציונאלי בבעיה מחייב תכנית אסטרטגית, רב תחומית, תוך מעקב שוטף אחר מידת הצלחתה... תכנית כזאת צריכה להיות מושתת בעיקר על הגברת התעסוקה בשכר הוגן.
עמ' 1, ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי 2009
העובדה שהבעיה היא אסטרטגית, היא המסקנה החשובה שעולה מהדו''ח. עוד עולה מדברי הסמנכ''ל שהכנת תוכנית אסטרטגית וביצועה הם צורך דחוף ביותר. המסקנה הזאת מזכירה את חשיבות מסקנותיו של פרופסור דן בן דוד בגלל הראייה האסטרטגית עליה הן מבוססות (על חרדים, קצבאות ותעסוקה).הדברים שכתב סמנכ''ל הביטוח הלאומי בימים אלה אינם חדשים. כבר בראשית העשור היו בין נבחרינו כאלה שהבינו את חומרת הבעיה ולכן הוקמה ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא הפערים החברתיים בישראל. מה שבלט בין ממצאי הדו''ח היו שתי עובדות:
  1. למרות הגידול המתמשך בתשלומי ההעברה (רווחה) על פני שני עשורים שיעור העוני דוקא עלה.
  2. הטיפול בבעיה הוא דחוף, שאם לא כן אנחנו צפויים לחוות קטסטרופה בתוך עשור.
יתכן שהצפי לקטסטרופה לא התממש, אבל אנחנו יודעים ששיעור תחולת העוני המשיך ועלה. מן הנאמר משתמע כי דרוש פתרון המבוסס על ראיה אסטרטגית רחבה שבמרכזה טיפוח ההון האנושי, האצת הפיתוח והשיפורים הטכנולוגיים והרחבת שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה. אחרת מצבנו יורע... הרי הגידול בעוני מקטין את כושר הנשיאה, את היכולת של שאר האוכלוסייה לשאת בנטל.http://www.faz.co.il/thread?rep=155034
כתוב במקורות שלנו שתמיד יהיו עניים
ימני גאה (יום שלישי, 09/11/2010 שעה 16:19)

א- ככל שרמת החיים עולה, הפער בין העשירים לעניים יגדל.

ב- תשלומי ההעברה אינם יכולים לבטל את העוני. הם מיועדים לתמוך בעניים.

ג- הפתרון היחיד לביטול העוני, להכניס את העניים למעגל העבודה.

ד- הפתגם אומר: תן לרעב חכה לדוג ואל תתן לו דגים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155036
לא כתוב באף מקורותינו שתמיד יהיו עניים
חכם ציון (יום שלישי, 09/11/2010 שעה 18:24)
בתשובה לימני גאה

אלא שאנחנו מצווים לעזור לעני, לגר, ליתום ולאלמה...... אני משער שאתה מבין את ההבדל. כלומר, מקורותינו מתייחסים למצב מצוי שיש עניים ומצווים עלינו לעזור להם לא רק במתן בסתר אלא גם במציאת עבודה, בתשלומי שכר נאותים בזמנם וכו'.
כמו שאנחנו מצווים לעזור, לחילופין, לחולה, מתוך הנחה שאיננו רוצים שהוא יהיה מלכתחילה חולה או שהוא יישאר חולה.
לכן , ברמת הפרט, הוא אכן למצוא להם עבודה ולשלם להם שכר ריאלי ראוי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155042
לא כתוב באף מקורותינו שתמיד יהיו עניים
(יום שלישי, 09/11/2010 שעה 20:51)
בתשובה לחכם ציון

דוקא כתוב שהבורא ידאג שלא יעלמו עניים
וזאת כדי שתמיד תוכל להתקיים מצוות החסד

http://www.faz.co.il/thread?rep=155038
רמת החיים בישראל היא מבין הגבוהות בעולם
חכם ציון (יום שלישי, 09/11/2010 שעה 19:12)

שמתבטאת בעיקר בתוחלת החיים, התוצר הלאומי, ותחום החינוך (כן, למרות הכל). http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1196940.html .

לא צריך את מדד ה-OECD כדי לדעת שההתפלגות הפנימית בישראל היא די קיצונית ביחס למדינות המפותחות. אם כי לעיתים המדד הזה מציג את המציאות בקיצוניות יחסית (וזה לרעת ישראל) כי גבולות העוני מוגדרים אחרת במדינות השונות (יש נותונים כמו כוח הקניה הריאלי של המטבע המקומי, הקלות מס, סיוע תומך פורמלי ולא פורמלי ששונה במדינות השונות ועוד).

מאחר שמצבה הכלכלי של ישראל השתפר בעשור האחרון, והצפי מצביע על המשך היציבות, הגידול והפיתוח, הממשלה מחוייבת לתקן את מדיניותה כל שתיתן למוגדרים עניים להרוויח ריאלית יותר, ובמקביל צמצום הרווח הריאלי של 3 העשירונים העליונים (העשירון השני מלמעלה מרויח פי 6 מהשכר הממוצע במשק, כלומר, עיקר הסטיה הבעייתית נמצאת בעשירון העשירי, או בעשירון העשירים העליון). הצמצום יכול להיעשות על ידי הטלת מס דיפרנציאלי גדול יותר על 3 העשיונים העליון, ובכך להכניס יותר לקופת המדינה (גם אם מדובר במעט כסף יחסית) שתצטרך לתמוך יותר בחלשים.

הממשלה צריכה לשנות את גובה השכר הממוצע במשק בצורה ריאלית ולהגדיר לפיו את קו העוני (ביחד עם פרמטרים סוציאלים נוספים).
הממשלה צריכה לשלם מס שלילי לכל מי שמשכורתו מתחת לרף מסויים, כפי שייקבע, ביחס לשכר הממוצע.

במקביל הממשלה צריכה להניע פרוייקטי פיתוח תשתיות שישאבו לתוכם אלפי עובדים, בהתנייה שכולם צריכים להיות אזרחי המדינה. בהסכם ישולם להם משכורות שתואמות את אופי עבודתם, כפי שיוגדר בהסכמים בין הממשלה לחברות הביצוע. משום מה הממשלה צימצמה את הפרוייקטים הממשלתיים, כמו למשל, שיפור כבישי הארץ ופרסה אותם לעשר שנים. אין כל הצדקה למהלך הזה, לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה סוציאלית.

צריכים להריץ את פרוייקט הרכבת לאילת (חברה זרה, חלק גדול מהעובדים יגוייסו בישראל) ובמקביל גם הרחבת כביש הערבה.

גם השבת מדענים ישראלים לארץ שהממשלה כבר החליטה עליה והשלב הראשון כבר נכנס לביצוע, מצביע על כיון פעולה נכון. הרווחים של ישראל, גם מעצם בניית המתקנים וגם מתוצרת המחקרים התיאורטיים והיישומים המעשיים שלהם, יהוו תרומה גדולה לכלכלה הישראלית (וכמובן גם תרומה אסטרטגית, חברתית ומדעית).

הפרוייקטים האלה ישפרו את הפעילות הכלכלית בארץ, יכניסו כסף לאוצר המדינה שיוכל מצידו לקיים את מדיניות ''המס השלילי'', ובמקביל לקיים סדנאות הסבה מקצועית למובטלים במשרד העבודה, תיקון מדיניות הסיוע למובטלים ובתנאי שהם אכן מחפשים עבודה או לחילופין לחייבם לעבוד בעבודה המצאימה להם כדי שהממשלה תיתן להם את הסיוע.

לדעתי צריך להציע לחברות עולמיות לפתוח מפעלים בארץ כאשר המדינה תיקח מס נמוך במיוחד או לא תיקח מס בכלל המפעלים ותוצרתם במשך 10 שנים. המדינה תרוויח מתשלומי המס של העובדים במפעלים האלה ומעבודת כל החברות שישתתפו בהקמת המפעלים ובקשר עיסקי איתם. למרות שיחסית מדובר בהכנסה קטנה מהפוטנציאל, זוהי בכל זאת הכנסה שללא היוזמה הזאת בלאו הכי לא היתה מגיעה לאוצר וכמובן שזו יוזמה שתיתן אלפי מקונות עבודה לישראלים.

כאן המקום לציין שהפרוייקטים האלה צריכים לכלול את המגזרים הערבי והחרדי. יש בהחלט תופעה של התרחבת היציאה לעבודה אצל חרדים, ואני מאמין שהם ישתלבו בפרוייקטים השונים במרחבי המרכז וירושלים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155040
רמת החיים בישראל היא מבין הגבוהות בעולם
ימני גאה (יום שלישי, 09/11/2010 שעה 19:45)
בתשובה לחכם ציון

א- הממשלה לא יכולה ולא צריכה להעלות את השכר הממוצע במשק.

ב- מס-הכנסה שלילי הוא בהחלט צעד בכוון הנכון. זה מעלה את המוטיבציה לצאת לעבודה. או ליזום עסקים חדשים.

ג- אין ספק שפעולות פיצוח תשתיות, כמו הרחבת כבישים וסלילת כבישים חדשים, הוא צעד לשיפור הכלכלה, שעשוי להחלות את רמת החיים.

ד- יש לזכור כי הרמת רמת החיים הכללית מהווה בהגדרתה הגדלת העוני, כי העוני הוא יחסי ואינו מספר מוחלט.

אני רואה סרטים דוקומנטריים מהודו, כאשר העוני שם ממש מזעזע, וחושב שאצלינו אין בכלל עוני לעומתם...

http://www.faz.co.il/thread?rep=155041
טעות בידך
דוד סיון (יום שלישי, 09/11/2010 שעה 19:50)
בתשובה לחכם ציון

1. אתה טועה כאשר אתה מסתמך על השוואות על פי המדד לפיתוח אנושי כדי לטעון משהו על רמת החיים. על פי המדד הזה ישראל נמצאת במקום ה-‏15 (http://hdr.undp.org/en/statistics/). אבל יש מדינות שמדורגות אחרי ישראל בהן ההכנסה לנפש (המדד לרמת החיים).

2. חלק ניכר מהרעיונות שאתה מזכיר הגיעו לביצוע גם בשנים האחרונות. לכן היה שיפור ברמת החיים. בעצם הקו הזה היה חרוט על דגלו של נתניהו בקדנציות קודמות. עובדתית ההנחה ששיפור רמת החיים יחלחל לשכבות העניות היתה שגויה. למרות זאת שיעור תחולת העוני הכלכלי (שמתבסס על שוקי העבודה וההון) המשיך לעלות.

3. לכן האמצעים השגרתיים שאתה מעלה לא מבטיחים שינוי המצב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155043
טעות בידך
(יום שלישי, 09/11/2010 שעה 20:58)
בתשובה לדוד סיון

הבעיה של עוני נובעת בעיקרה
מתופעת הניכור והרס הקהילה היהודית במשמעותה
המסורתית
זו לא בעיה של חומר ועוד חומר כפי שסבורים במגדלי השן בתל-אביב

אל תטעו בתושבי מאה שערים
אלה יהודים שבחרו לחיות בצמצום גדול
ובהקרבה
מתוך כוונה לעבוד את האלוקים
כיוון שעוני הוא דבר יחסי - ניתן לומר ששם ( בקהילתם) אין עוני.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155050
טעות בידך
חכם ציון (יום שלישי, 09/11/2010 שעה 22:06)
בתשובה לspinner013@gmail.com

רוב האוכלוסיה המסורתית עובדת.
האוכלוסיה החרדית חייבת להישתלב בכלכלת המדינה, גם לטובתה. הם לא יוכלו לקבל כל הזמן כספים מחו''ל או מהממשלה.
אין סתירה בין אמונה לעבודה.
''תורה ועבודה'' זו לא סיסמה חילונית. על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.....

http://www.faz.co.il/thread?rep=155063
בחירה?
דוד סיון (יום רביעי, 10/11/2010 שעה 5:31)
בתשובה לspinner013@gmail.com

א. מי שבאמת בוחר לחיות בצמצום גדול למען מטרה גדולה כבודו במקומו מונח. אבל אם זה כך הוא לא צריך שאחרים יממנו את בחירתו עבורו.
ב. הבעיה ששאר הציבור נדרש לממן לקבוצה הולכת וגדלה את ''הבחירה'' הזאת ומתקרב המצב שזה יהיה בלתי אפשרי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155067
בחירה?
ימני גאה (יום רביעי, 10/11/2010 שעה 5:51)
בתשובה לדוד סיון

בהחלט נכון,

זכותם להחליט שהם מקדישים את חייהם ללימוד תורה.

כמו זכותם של נזירים לחיות בסגפנות.

אבל אף אחד לא מחויב לממן אותם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155076
בחירה?
(יום רביעי, 10/11/2010 שעה 10:55)
בתשובה לדוד סיון

ישנם כמה שקרים המקובלים בציבור החילוני
והם נובעים מרשעות, זדון או בורות
1- החרדים לא רוצים לשרת בצבא
2- החרדים לא רוצים שבנותיהם ישרתו בצבא
3- החרדים לא רוצים לעבוד-‏4 יש עוד כמה שקרים מקובלים על מקובלי החילונים, אבל לא נעסוק בזה במסגרת הזראת.
אם אתה מקבל את העקרון כי העם היהודי נוצר בדבר הבורא, אזי תבין שמטרתו של היהודי לשרת את בוראו
החילונים לא מוכנים ליצור בצבא תנאים כדי שיהודי חרד יוכל לשרת.(לא צריך להרחיב פה) מטרת הצבא ומטרת ההנהגה החילונית היא לחלן את החרד המתגייס. די כי נזכיר כאשר יהודים דתיים קמו ויצאו מהאולם בעת שירה של נשים, קמה זעקה נוראה בעולם החילוני עם הבזיון לעם ישראל...
2- באשר לנערות דתיות יש פה סבוך הלכתי יותר משמעותי, כי אשה יכולה להיות תחת שתי רשויות בלבד. או שהיא בבית אביה או שהיא אשה נשואה לבעלה. לא יתכן שתתווסף עוד רשות אחת טוטאלית כמו המפקד שלה ליחידה. גם פה לא צריך להרבות בדברים. לכן כל סידור של שירות לאומי יתאים.
3- באשר למקומות עבודה לדתיים, נסה להביא מפעל ל100 שערים ותראה איך אנשים עובדים שם. אבל אל תשלח אותם החוצה אל הרחוב החילוני לרקוד עם כוכבים ועם מודעות הזבל שמעל לכבישים...
המלחמה על קיום המערכת הדתית לעומת הפיתוי של העולם החילוני היא גדולה דיה והמדינה החילונית עושה הכל לשבור את המסגרות הדתיות עוד מימיו של בן גוריון שגזל את ילדי טהרן והכריח ילדים בכפיה לא להתפלל ולא לברך על הלחם.

אל תצפה שדתיים ישתפו פעולה עם הצביעות הבוטה הזאת

רק אתמול קראתי בעתון חילוני כי התמיכה שמקבל סטודנט חילוני היא פי 3 או 4 יותר מאשר אברך. אבל העתונים האלה בעצמם ימשיכו לתאר את האברכים וכל הדתייים כפושטי עור המדינה. זה ממש מעשה נבלה

http://www.faz.co.il/thread?rep=155082
בחירה?
דוד סיון (יום רביעי, 10/11/2010 שעה 15:24)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אתה מדבר על שקרים אבל מבליט שקרים:
1. מה שקראת בעיתון חילוני הוא סילוף של המציאות.
2. מה שכינית שקרים 1- 4 הם שקרים.
3. אם אתה מקבל את העיקרון שבין הגברים החרדים שיעור ההשתתפות בכוח העבודה הוא כ-‏35%; אם אתה מקבל את העובדה שיש קורלציה גבוהה בין שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לבין מספר המשתתפים המבוגרים בתורתם אומונתם תצטרך להסכים שיש כאן אלמנט של בחירה לא לעבוד.
4. חלק ניכר מתוצאות הבחירה של המבוגרים לא נובעים מבחירה חופשית שלהם.
5. אם אתה מקבל את עמדת הרמב''ם ודאי תסכים שעיקרון ''תורתם אומנותם'' לא באמת משחרר ממלאכה לפרנסה.

*** במציאות צריך לאפשר לכל קהילה לחיות את חייה לפי עקרונותיה. אבל ברור לגמרי שעיקר האחריות על בעלי העקרונות. בודאי שלא צריך לחייב קהילות אחרות בכל התשלום על כך; בודאי לא צריך לחייב קהילות אחרות כאשר הנתמך לא מוכן לשאת בעול.

עול במקרה הזה כולל השתתפות בצבא, השתתפות בכוח העבודה, נשיאה בעיקר עלות מימון קיום העקרונות.

6. אם אתה מקבל את העובדה שהעם היהודי החליט לחיות במשטר דמוקרטי, אתה צריך לקבל את כלליו.
7. אל תצפה מקהילות אחרות לשתף פעולה עם הצביעות הבוטה שקשורה בהתנהלות הקהילות החרדיות. אל תצפה שהביקורת תיעלם כאשר היא מאירה את נזקי שיעורי ההשתתפות הנמוכים בכוח העבודה ובצבא.

ראוי שתלמד לכבד את נכונות הרבה מאד של צה''ל לספק לחרדים תנאי שרות שנדרשים לפי אמונתם ושישנה גם נכונות לחכות עד שזה יתאפשר לגבי מספר גדול יותר של צעירים חרדיים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155071
טעות בידך
ע.צופיה (יום רביעי, 10/11/2010 שעה 7:33)
בתשובה לspinner013@gmail.com

לפי נציגיהם של תושבי מאה שערים בכנסת הם לא בחרו לחיות בצמצום גדול הם בחרו לחיות על חשבון אחרים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155077
טעות בידך
(יום רביעי, 10/11/2010 שעה 11:02)
בתשובה לע.צופיה

ישנם כמה שקרים המקובלים בציבור החילוני
והם נובעים מרשעות, זדון או בורות
1- החרדים לא רוצים לשרת בצבא
2- החרדים לא רוצים שבנותיהם ישרתו בצבא
3- החרדים לא רוצים לעבוד
‏4- יש עוד כמה שקרים מקובלים על מקובלי החילונים, אבל לא נעסוק בזה במסגרת הזראת.

1- אם אתה מקבל את העקרון כי העם היהודי נוצר בדבר הבורא, אזי תבין שמטרתו של היהודי לשרת את בוראו
החילונים לא מוכנים ליצור בצבא תנאים כדי שיהודי חרד יוכל לשרת.(לא צריך להרחיב פה) מטרת הצבא ומטרת ההנהגה החילונית היא לחלן את החרד המתגייס. די כי נזכיר כאשר יהודים חיילים דתיים קמו ויצאו מהאולם בעת שירה של נשים, קמה זעקה נוראה בעולם החילוני כי זה בזיון לעם ישראל...
2- באשר לנערות דתיות יש פה סיבוך הלכתי יותר משמעותי, כי אשה יכולה להיות רק תחת אחת משתי רשויות בלבד. או שהיא בבית אביה או שהיא אשה נשואה לבעלה. לא יתכן שתתווסף עוד רשות אחת טוטאלית כמו המפקד שלה ליחידה. גם פה לא צריך להרבות בדברים. לכן כל סידור של שירות לאומי יתאים.
3- באשר למקומות עבודה לדתיים, נסה להביא מפעל ל100 שערים ותראה איך אנשים עובדים שם. אבל אל תשלח אותם החוצה אל הרחוב החילוני לרקוד עם כוכבים ועם מודעות הזבל שמעל לכבישים...
המלחמה על קיום המערכת הדתית לעומת הפיתוי של העולם החילוני היא גדולה דיה והמדינה החילונית עושה הכל כדי לשבור את המסגרות הדתיות עוד מימיו של בן גוריון שגזל את ילדי טהרן והכריח ילדים בכפיה לא להתפלל ולא לברך על הלחם.

אל תצפה שדתיים ישתפו פעולה עם הצביעות הבוטה הזאת

רק אתמול קראתי בעתון חילוני כי התמיכה שמקבל סטודנט חילוני היא פי 3 או 4 יותר מאשר אברך. אבל העתונים האלה בעצמם ימשיכו לתאר את האברכים וכל הדתייים כפושטי עור המדינה. זה ממש מעשה נבלה

http://www.faz.co.il/thread?rep=155081
טעות בידך
ע.צופיה (יום רביעי, 10/11/2010 שעה 14:01)
בתשובה לspinner013@gmail.com

יש כמה אמיתות לגבי החרדים.
א.הם לא רוצים לשרת בצבא. עובדה! לפי דבריך צריך להתאים את המסגרת הצבאית לחרדי המצוי. זו בדיחה נהדרת. האם החרדים מוכנים להתאים את המסגרת הדתית לחילוני המצוי?
הצבא הוא מקצוע ככל מקצוע אחר. אם תתאים אותו לחרדי,למשל, זה כבר לא יהיה צבא זה יהיה חוכא ואיטלולה.
ב. שרות בנות חרדיות בצבא. באמת, לצבא יש עודף עצום של חילות. אז שהחרדיות ישארו בבית ההפסד כולו שלהן והרוח שלנו.
ג. החרדים לא רוצים לעבוד. כל חרדי שרוצה לעבוד,עובד. מי שרוצה להתבטל על חשבון המדינה-מתבטל.
ד. ''לשרת את בוראו'',כיצד? מי קובע?
ה. שירת נשים. אם חרדי שרואה נשים שרות אינו יכול להתגבר על יצרו יש לו בעיה אמיתית.
ו.אין לאף חילוני כוונה לחלן חרדים. זו שטות מוחלטת. הדבר היחיד שהחילונים רוצים ,שהחרדים יניחו לנו לחיות במנוחה ויהיה פחות טפילים על תקציב המדינה.אך, מאחר, ופרנסת מאות אלפי חרדים זה על ''סחיטה'' מחילונים אנו חוזים בשומרי שבת שזורקים אבנים רק בשבת, לובשי שחורים שמחללים בתי קברות ואנשי מוסר שצועקים על השוטרים ''נאצים''.
ועדיין הם מאמינים שהם יהודים שומרי מצוות.חה חה חה חה חה חה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155049
טעות בידך
חכם ציון (יום שלישי, 09/11/2010 שעה 22:03)
בתשובה לדוד סיון

אכן ציינתי שמדובר בשני מדדים שונים אבל שהחפיה בינהם גדולה וכך גם הפרמטרים המראים על פוטנציאל החברה. בהנחה שמרבית העניים נמצאים במגזר הערבי והחרדי הרי שדווקא ייקל על ישראל לסייע לעניים שכן קל יותר לטפל באוכלוסיות הומוגניות ולא בעניים הפזורים בחברה רבת גוונים.

אני גם מאמין שהורדת מדדי האבטלה לגובה של 4% +/- (מ-‏7.6% אבטלה בשליש הראשון של השנה) זה יעד ריאלי ונכון לשנה הבאה, בעיקר בהנחה שיש מובטלים מרצון.

העיקר הוא להכניס את המשק לדינמיקה ולעשייה שיניע כמו גלגלי שיניים את כל חלקי החברה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155066
פשוט לא נכון
דוד סיון (יום רביעי, 10/11/2010 שעה 5:48)
בתשובה לחכם ציון

א. טעית כי לקחת מדד ''פיתוח אנושי'' וקראת לו מדד ''רמת חיים''. גם הטענה שכאילו ציינת בשני מדדים שונים אינה נכונה.
ב. הבעיה, של גידול שיעור העוני, לא נפתרה גם כאשר שיעורי האבטלה היו נמוכים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155047
עוני? הצחקתם אותי
ע.צופיה (יום שלישי, 09/11/2010 שעה 21:19)

בעמוד 2 של העיתון ידיעות אחרונות מיום 9.11.10 צויינו מדרגות ההכנסה שקובעת מי עני ומי לא.
משפחה עם 3 ילדים שהכנסתה פחותה מ-‏6805 ש''ח נחשבת לענייה וכמובן נמצאת בתוך אותם מיליון ושבע מאות אלף ישראלים הנחשבים לעניים.
הובאה כדוגמא משפחה מפתח תקוה עם 3 ילדים שהכנסת הבעל והאשה יחדיו 6800 ש''ח .דהיינו: בגלל 5 ש''ח לחודש הם עניים!!
אתה הבנת את זה ברוך?
חמש ש''ח לחודש- זה מה שהופך אותם לעניים.
עכשיו תבינו מה מפרנס בכבוד כל כך הרבה פקידי ביטוח לאומי ומעשיר כל כך הרבה מנהלי עמותות צדקה למיניהם.
כולם חיים על תעשיית העוני!!
האם יש משפחה עניה שאינה מחוברת לכבלים ולכל אחד מראשי המשפחה אין סלולרי?
אתה רוצים לדעת מה זה עוני?
תסעו למומבסה בקניה ותלמדו.
וקניה עדיין אינה נחשבת למדינה העניה ביותר באפריקה.
בישראל העוני הוא תעשיה שעובדים ומתפרנסים בה אלפי אנשים.
וכמו כל תעשיה, היא רק רוצה לגדול ולהתפתח, לכן כל שנה יש יותר ויותר ''עניים''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155048
עוני? הצחקתם אותי
ימני גאה (יום שלישי, 09/11/2010 שעה 21:30)
בתשובה לע.צופיה

עוד מתפלאים על שסודנים מסכנים את חייהם ומסתננים לישראל...

http://www.faz.co.il/thread?rep=155052
עוני? הצחקתם אותי
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 09/11/2010 שעה 22:36)
בתשובה לע.צופיה

קביעת קו יוצרת דברים מהסוג שציינת . אבל כל קו שייקבע יהיו כאלה שעוברים אותו במעט מאד .
אם העוני במקרה ההוא היה 6827 למשל הרי מי שמרוויחים 6826 הם עניים לפי הקו הזה .

משפחה בת שלושה ילדים שהכנסתה 6800 שח בחודש היא משפחה עניה וגם עם הכנסתם תהייה 6900 או 7000 עדין הם דלי אמצעים .

ההשוואה בין עני בישראל לבין אפריקאי אינה במקום . לכל מדינה יש תנאי חיים אחרים והעוני נקבע לא באופן מוחלט אלה יחסי בתוך המדינה .

ולידיעתך העוני בישראל נובע מכמה סיבות ולא זו שאתה כתבת .
בין השאר החרדים העניים כי אינם רוצים לעבוד ומעדיפים לימודי קודש . וכשהם בכל זאת רוצים לעבוד חסרה להם הכשרה .
הערבים עניים בגלל שהם לא רצויים לחברה הכלל ישראלית , אבל גם כי הם חיים בפריפריה רחוק ממרכזי המסחר , התעשיה והמינהל .
כמו כן יש עוני בגלל השכר הנמוך המשולם ליותר ממחצית השכירים . זה מתאפשר כי מביאים זרים זולים לעבוד כאן .
והסיבה הכללית לעוני היא מעשי השלטון שמעונין שיהיו עניים בכמות מספקת כמאגר לעובדים זולים .

אריה עירן .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155061
עוני? הצחקתם אותי
ע.צופיה (יום רביעי, 10/11/2010 שעה 3:50)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

העוני שאתה מתייחס אליו הוא פונקציה של רמת החים ולכן הכינוי עוני אינו במקומו בגלל הקונטציה שלו.
קו העוני מבחינת הכסף צריך להיות אותו סכום שמאפשר קיום או לא מאפשר.
כבלים, סלולרי,מספרה וכדומה אינו צורך קיומי. מגורים סבירים, אוכל, חינוך-זה כן.
החרדים אינם נחשבים בעיני לענים. מי שחי על ''סמוך'' אינו עני אלא טפיל.
ישנו גם עניין של דיווח אמת על הכנסות.זה בעצם בסיס הסטטיסטיקה שקובעת בארץ מי עני ומי לא. במגזרים מסוימים אין דיווח אמת או מדויק.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155068
עוני זה לא מצחיק
דוד סיון (יום רביעי, 10/11/2010 שעה 6:26)
בתשובה לע.צופיה

א. אם נלך לפי רוח הדברים שלך הרי אפשר לטעון שאם מחפשים עניים על מדד העוני המוחלט של האו''ם, כ-‏2 דולר ליום, אין עוני בישראל.

אם בוחרים אמצעי מדידה יחסי (למצב הכלכלי במדינה) כלשהו הרי שתמצא לא מעט עניים. אני מניח שבסופו של דבר תכיר במדידה כזאת כי ציינת ש''מגורים סבירים, אוכל, חינוך - זה כן''.

ב. בכל מקום שיש ''חלוקה'' יהיו טרמפיסטים. זה עדין לא מספיק כדי לפסול ''חלוקה'' על הסף. אבל הבעיה עם ה''חלוקה'' היא שברוב המקרים היא אינה פותרת את בעית העוני. פתרון של מצב העוני צריך להיות כזה שאם מחר נפסקת ה''חלוקה'' לא יהפוך האדם לעני.

ג. כפי שטענת במקום אחר ''תעשיית העוני'' מפרנסת לא מעט אנשים. אחד המאמרים שכתבתי על עוני (http://www.faz.co.il/story_3324) התחיל בציון העובדה שלעיתים חלק ניכר מהכספים שנותבו לטיפול בעוני מתחלקים בדרך. בארץ מסתבר שישנם גם כאלה שפרנסתם מהעוני ''מצויינת'': מנכ''ל עמותת לתת משתכר בשנה כ-‏375 אלף ש''ח.
אם תחפש בגוגל תמצא לא מעט חומר שמקורו ב''לתת''. בין השאר הם נוהגים להוציא את ''דו''ח העוני האלטרנטיבי'' שלכאורה נחוץ כי הדו''ח של הביטוח הלאומי מתון מדי.

אבל עוני זו לא תופעה מצחיקה...

http://www.faz.co.il/thread?rep=155070
עוני זה לא מצחיק
ע.צופיה (יום רביעי, 10/11/2010 שעה 7:31)
בתשובה לדוד סיון

מה שנקרא בארץ דו''ח העוני. כפי שצינתי קודם, הוא חלוקת התושבים לפי רמת חייהם הנובעת מהכנסתם המוצהרת.
גבול העוני הוא היכולת להתקיים. בכונה לא כתבתי ''בכבוד'' כי בשביל כבוד צריך לעבוד.
במומבסה, בזמן שביקרתי שם, אכן זה היה 2$ ליום.יתכן שבישראל זה אלפיים ש''ח לאדם בודד.
ה''חלוקה'' או במינוח מודרני:תמיכה, צריך להיות השלמה לסכום הדרוש לקיום.
תמיד מפתיע אותי מחדש הפסטיבל שהתקשורת עושה סביב הדו''ח הזה, האין גבול לצביעות וציניות?

http://www.faz.co.il/thread?rep=155072
אני חושב שאתה טועה קצת
דוד סיון (יום רביעי, 10/11/2010 שעה 8:22)
בתשובה לע.צופיה

א. אני חושב שנתוני הביטוח הלאומי מודדים יותר ממה שאנשים מצהירים. לפחות את הקצבאות לא משלמים לפני שאדם עובר תהליך של בדיקת הכנסותיו בפועל. מצד שני, אם נתמכי הביטוח אנשים עובדים בשחור אז ספק גדול שהם ''יתפסו'' ותישלל קצבתם.

ב. כחברה כדאי לנו לדאוג שהלא-עובדים יעבדו. כדאי לנו כחברה להשקיע בכך כסף בשיפור הפוטנציאל שלהם. המשמעות שהקצבאות שעל פי הגדרתן הנכונה אמצעי זמני, אינן העיקר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155075
אני חושב שאתה טועה קצת
ע.צופיה (יום רביעי, 10/11/2010 שעה 9:22)
בתשובה לדוד סיון

''דו''ח העוני'' יוצר מדרגים של עשירונים או חמישימיים או מאיונים. במגזר הדתי נפוץ הגמ''ח.איני חושב שהביטוח הלאומי מסוגל לבדוק נתון זה. במגזר הערבי עבודה ללא תלוש שכר נפוצה מאוד גם זה אינו נכל בסטטיסטיקה.
הנושא של עידוד היציאה לעבודה, ''דו''ח העוני'' והעוני ממש אינם קשורים ישירות.
צריך להשקיע בכל דבר שיש לו ערך מוסף כלכלי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155083
אני חושב שאתה טועה קצת
דוד סיון (יום רביעי, 10/11/2010 שעה 15:39)
בתשובה לע.צופיה

נתוני החשבונאות הלאומית אינם מדוייקים יחד עם זאת יש כללים שעל פיהם המידע שהלמ''ס והביטוח הלאומי בנושאי ההשתכרות מאד אמינים. נכון יש מקורות מחיה שהמימסד (כולל הביטוח הלאומי) לא מצליח לכלול בחישוביו. עדין יש רמת אמינות גבוהה לנתוני העוני שלהם.

דו''ח העוני מכיל נתונים על פי מספר העובדים לפרנסה במשקי הבית. לכן בסיס הנתונים שלהם בהחלט מכיל מידע על מי שאינו עובד ולכן מידע רלוונטי לגבי עידוד היציאה לעבודה.

הרעיון לעודד יציאה לעבודה קשור בידיעה שעבודה היא גם כלי למיגור העוני ולכן יש לה ערך מוסף כלכלי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155085
אני חושב שאתה טועה קצת(2)
ע.צופיה (יום רביעי, 10/11/2010 שעה 16:00)
בתשובה לדוד סיון

אני לא התייחסתי לטיב החישובים או לאופן עריכת החישובים. אני כופר בכך שתוצאות חישובים אלו מכונים ''דן''ח העוני''.על פי חישובים אלו יתכן מצב שמי שאינו נוסע לפחות פעם אחת בשנה לטיול בחו''ל הוא עני.
עוני הוא מצב שאדם או יחידה משפחתית אינה יכולה לקיים את עצמה. זה לא נקבע מעולם רשמית כמודד למשהו.
הרצון או היכולת לצאת לעבודה אינה קשורה בהכרח במצב העוני. נכון שמי שעובד אינו אמור לסבול ממחסור. אך, לא מעטים האנשים שאינם עובדים מסיבות שונות ורק חלקם (ולא ברור איזה חלק)סובלים מעוני.
ברור שיש לעודד יציאה לעבודה ואם באמצעות כך מצמצמים את העוני אזיי זה מעולה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155093
אני חושב שאתה טועה קצת(2)
אריק פורסטר (יום רביעי, 10/11/2010 שעה 23:21)
בתשובה לע.צופיה

קצת קשה להחליט מהו קו-העוני מבלי לקבוע תחילה מהי הגדרת ''עוני''. בלוס אנג'לס, אדם המשתכר משכורת-מינימום (8 דולר בשעה, או $16,640 בשנה) אינו יכול להרשות לעצמו לשכור דירה אפילו בשכונת עוני. במילים אחרות, נגזר עליו להיות הומלס או להצטרף לאחרים במצבו ולשכור דירה יחד איתם.

אבל לפי משרד העבודה האמריקאי, מצבו של אדם זה הוא טוב היות והוא משתכר הרבה מעל לקו העוני ($10,830 ליחיד).

http://www.faz.co.il/thread?rep=155094
אני חושב שאתה טועה קצת(2)
ע.צופיה (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 2:29)
בתשובה לאריק פורסטר

כנראה שמשרד העבודה האמריקאי חושב כמוני.
אדם שאינו מרויח מעל שכר מינימום צריך לחפש את מקומו בערים אחרות.
הכלכלה החופשית תגרום לכך שבלוס אנג'לס יאלצו לשלם לעובדים הרבה מעל שכר המינימום אחרת לא יהיו מנקי מחראות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155095
אני חושב שאתה טועה קצת(2)
אריק פורסטר (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 2:53)
בתשובה לע.צופיה

למנקי המחראות (או באנגלית צחה: פועלי נקיון) יש איגוד מקצועי חזק והם מקבלים $12.50 לשעה ומעלה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155103
אני חושב שאתה טועה קצת(2)
ע.צופיה (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 6:49)
בתשובה לאריק פורסטר

מנקי המחראות היה רק משל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155101
מוות ברעב !
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 5:52)
בתשובה לע.צופיה

כתבת ''עוני הוא מצב שאדם או יחידה משפחתית אינה יכולה לקיים את עצמה''

נניח שמצב זה הוא 10 שקלים ליום בדיוק . לפי הגדרתך 9.99 שקלים ליום הם גזר דין מוות .

אבל עוני הוא מצב של חיים ולא של מוות . חיים של עוני הם חיים עם קיום אבל בהיעדר מוצרים ושירותים רבים .

לשם דוגמא בלבד - ניתן ללבוש קרעי בגדים ובזה להתגונן מפגעי מזג האויר ואפילו לקיים צניעות . אבל מי שנאלץ ללבוש קרעים במקום בגד שלם הוא עני .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155104
מוות ברעב !
דוד סיון (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 6:53)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אני ** חושב ** שטענתו של ע. פרושה שאדם שגר בעיר מסויימת ולא מצליח להשתכר בה מעל ''עוני'' מן הדין שיחפש את פרנסתו גם במקומות אחרים.

זה מזכיר לי את הקטע שראיתי בימים האחרונים על אותה קבוצץ פלשתינאים שחיים באוהלים ומוסקים זיתים בשכר של בין 90 ל-‏200 שקלים ליום ללא זכויות סוציאליות וללא מקלחת. אבל הם מאושרים או שמחים בחלקם משום שבג'נין או בשכם הם לא מצליחים למצוא עבודה גם ב-‏50 שקלים ליום עבודה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155109
בשביל הפלסטינים זה היה הרגל מדורות
ימני גאה (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 7:23)
בתשובה לדוד סיון

תעשה סקר במדינות הערביות כולן.

זה מה שהם מכירים מדורי דורות.

רק ''הקדמה'' של היהודים רואה בזה דבר חריג.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155110
תעשה אתה את הסקרים שלך!!!
דוד סיון (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 7:38)
בתשובה לימני גאה


http://www.faz.co.il/thread?rep=155116
אני עשיתי את הסקרים
ימני גאה (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 10:45)
בתשובה לדוד סיון

במיוחד במצרים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155118
יופי!
דוד סיון (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 10:53)
בתשובה לימני גאה


http://www.faz.co.il/thread?rep=155105
מוות ברעב !
ע.צופיה (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 6:54)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

ראשית אני חושב שההגדרה של עוני צריכה להיות במוצרים ולא בכסף.
כמובן שאת המוצרים צריך לתרגם לכסף.
איני לא טענתי שעוני הוא גזר דין מוות. עוני הוא מצב שאדם אינו יכול להתקיים במצב ''מינימלי''. התוצאה: רעב מתמיד, מגורים גרועים, קרעי בגדים וכדומה.
זה בכלל אינו דומה לדו''חות שמגדירים עוני לפי סטטיסטיקה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155122
מיהו עני?
אריק פורסטר (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 18:44)
בתשובה לע.צופיה

אדם חי בדירת עוני זעירה. ריהוט בסיסי - יד שניה או שלישית. ארוחות צנועות שהוא מכין בעצמו. ביגוד - גם הוא יד שניה או שלישית. אין כבלים, אין סלולרי. המשכורת בקושי מספיקה לממן את רמת חייו.

האם הוא עני? יתכן, אך איני משוכנע. רבים גדלו בתנאים כאלו מבלי לחשוב שהם גדלו בתנאי עוני. אך אדם שאינו יכול לממן את רמת החיים הבסיסית ביותר הוא ללא ספק עני.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155128
מיהו עני?
ע.צופיה (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 19:18)
בתשובה לאריק פורסטר

זה מה שאני טוען כל הזמן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155132
מיהו עני?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 20:18)
בתשובה לאריק פורסטר

לא ולא .
אתה וגם ע.צופיה עושים מכבסת מילים . כמו שהיום אין זקנים רק מבוגרים .

כאשר אוכלוסיה - כל אוכלוסיה - מכילה שורה של אנשים ברמות הכנסה שונות , הרי בעלי ההכנסה הגבוה ובעלי הרכו נקראים עשירים ולעומתם מעוטי ההכנסה ומעוטי הרכוש נקראים עניים . ככה זה בעברית .

אבל אם זה לא מוצא חן בעינך אז בוא נסכם שהמילה ''קושקוש'' מייצגת קבוצה זו .
ואז מה ?
עדין יש בישראל 60% של קושקוש בין השכירים העובדים . 900.000 ילדים שהם קושקוש וכן הלאה . הרבה ערבים והרבה חרדים הם קושקוש .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155135
מיהו עני?
אריק פורסטר (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 20:43)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

בחיים הכל יחסי. כשבאתי לארה''ב גרתי מספר שבועות בהארלם. קרוביי הסבירו לי שזו שכונת עוני, מה שנקרא באנגלית ''סלאמס''. אבל שמתי לב שלכל המשפחות בבניין בו גרתי היו מכשירי טלויזיה וטלפונים. למספר משפחות היו אפילו מכוניות.

בארץ, הוריי גרו בדירה של 54 מ''ר, לא יכלו להרשות לעצמם חיבור לטלפון, ותשכח ממכונית. טלויזיה לא היתה עדיין לאף אחד. אבל מה - הם הגדירו עצמם כבני המעמד הבינוני.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155137
מיהו עני?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 20:48)
בתשובה לאריק פורסטר

זו הטעות הנפוצה .
העוני או הקושקוש הוא תיאור מצבו של מי שנמצא בחלק התחתון של סולם ההכנסות ו/או הרכוש באותה חברה ולא בחברה אחרת .

אתה השווית את מצב הוריך בישראל למצב שכניך בארצות הברית . זה לא תאור נכון .
שכניך בארה''ב היו בחלק הנמוך של ארה''ב והוריך היו במרכז של ישראל .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155139
מיהו עני?
אריק פורסטר (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 21:00)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

הגדרתך לא עומדת במבחן המציאות. אדם יכול להיות בעל רכוש, אך ללא הכנסות, או לחילופין, בעל הכנסות אך ללא רכוש. לפי הגדרתך הוא עני בפוטנציה. (חגדרתך היתה נכונה יותר לו היית מוציא את ה''או'' מה''ו/או'').

למרות שבחברה המודרנית העוני הפך בעיקר לנתון סטטיסטי, אני טוען (יחד עם ע. צופיה) שהעוני האמיתי הוא חוסר היכולת לקיים רמת מחיה בסיסית ביותר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155154
גם אתה
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 5:26)
בתשובה לאריק פורסטר

שניכם מחמיצים את הענין .
המילה ''עוני'' קיבלה אצל שניכם הגדרה . ההגדרה שלכם שונה מההגדרה המקובלת ואין לי רצון להמשיך בויכוח על ההגדרה .

לפי הדוח של הביטוח הלאומי נמצא בין עובדות נוספות כי יותר מ- 60% מהאנשים בישראל שהם שכירים-עובדים מרויחים פחות מ-‏60% של השכר החציוני . אל תקרא לזה עוני אבל עדין זה מעט מאד כסף לאדם עובד . אל תקרא לזה עוני אבל עדין יש 900.000 ילדים של הורים עם הכנסה נמוכה כאמור . אל תקרא לזה עוני אבל עדין זו תופעה נפוצה בין ערבים וחרדים אזרחי ישראל וגם בקרב קשישים או משפחות חד הוריות .

ושתי הערות
1 - אדם שיש לו רכוש שאינו יכול או לא רוצה למכור ואין לו הכנסה , נכלל בדוח של הביטוח הלאומי .
2 - כפי שהסברתי - ''חוסר היכולת לקיים רמת מחיה בסיסית ביותר'' משמעו מוות ברעב ולכן זו אינה הגדרה לעוני .

סולם מסאלו .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155142
מיהו עני?
ע.צופיה (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 21:29)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

דרגות שונות של רמת חיים היא פועל יוצא מכלכלה חופשית.רק בהזיות הקומוניסטיות כולם שוים ברכושם.
למילה עוני יש קונטציה מאוד שלילית ופוגעת לכן יש להשתמש בה רק לגבי מי שבאמת עני.
אם מחצית מתושבי המדינה יסעו 5 פעמים בשנה לחו''ל הרי כל מי שלא נסע לפחות פעם אחת יחשב לפי דו''ח העוני כעני.
לכן כל הפסטיבל סביב העוני לפי הדו''ח שפורסם בהחלט פוגע בעניים, כי מרוב עניים מפספסים את העניים באמת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155155
גם אתה
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 5:27)
בתשובה לע.צופיה

שניכם מחמיצים את הענין .
המילה ''עוני'' קיבלה אצל שניכם הגדרה . ההגדרה שלכם שונה מההגדרה המקובלת ואין לי רצון להמשיך בויכוח על ההגדרה .

לפי הדוח של הביטוח הלאומי נמצא בין עובדות נוספות כי יותר מ- 60% מהאנשים בישראל שהם שכירים-עובדים מרויחים פחות מ-‏60% של השכר החציוני . אל תקרא לזה עוני אבל עדין זה מעט מאד כסף לאדם עובד . אל תקרא לזה עוני אבל עדין יש 900.000 ילדים של הורים עם הכנסה נמוכה כאמור . אל תקרא לזה עוני אבל עדין זו תופעה נפוצה בין ערבים וחרדים אזרחי ישראל וגם בקרב קשישים או משפחות חד הוריות .

ושתי הערות
1 - אדם שיש לו רכוש שאינו יכול או לא רוצה למכור ואין לו הכנסה , נכלל בדוח של הביטוח הלאומי .
2 - כפי שהסברתי - ''חוסר היכולת לקיים רמת מחיה בסיסית ביותר'' משמעו מוות ברעב ולכן זו אינה הגדרה לעוני .

סולם מסאלו .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155162
גם אתה
ע.צופיה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 6:13)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

שוב, הכנסה נמוכה אינה עוני.
המבחן שאתה (והביטוח הלאומי) עושה הוא מבחן סטטיסטי ולא מבחן המציאות.
ידועים הסיפורים ( שאחד או שנים יצא לי להכיר באופן אישי)על העני שעסק בערוב ימיו באיסוף נדבות וחי בהתאם ולאחר מותו התגלו עשרות צנצנות עם מטבעות שיכלו לאפשר לו חים נוחים.
גם הוא נכלל בדו''ח העוני. אבל מרצון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155170
אינני יכול להסכים איתך .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 6:50)
בתשובה לע.צופיה

ראשית סיפורים מסוג זה נדירים ולגמרי לא אופייניים . הבחירה להציג אותם היא מגמתית להטעיה .
שנית , כאשר בוחנים סיפור כזה מתברר ברוב המיקרים שהם מעטים מלכתחילה שכספים אלה הם למעשה ''קופת הפנסיה'' של אותו אומלל .

בניגוד לשמועות והכרויות אישיות שהן מוגבלות מטבען הרי הדוח של הביטוח הלאומי עוסק בכלל אזרחי המדינה ואם מוזכרים בו מאות אלפי מיקרים ואפילו יותר ממיליון הרי שזה דיווח מדוייק ואמין יותר .

היו ימים ששכרי כעובד שכיר ובעל מקצוע היה דומה לשכר המינימום היום אבל במטבע אחר . כאדם נשוי עם ילד זה היה רע מאד , ללא סיוע של הורי והורי אשתי היינו על סף רעב ממש . גם אז טענו כלפינו שאנחנו אשמים במצבנו .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155178
אינני יכול להסכים איתך .
ע.צופיה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 7:53)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

גם מצבי לא היה שונה ממצבך.היינו דלי אמצעים,אך לא עניים.היה לנו חדר לגור בו, אוכל, ביגוד מינימלי,אך בפירוש לא סבלנו חרפת עוני.
''הקיטור'' הוא טבע ישראלי מובנה. צריך לקחת ולקבל אותו בעירבון מוגבל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155183
אינני יכול להסכים איתך .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 9:08)
בתשובה לע.צופיה

אתה טועה .
עקיבא אלדר היה שכן שלי . הוא למד בבית הספר הריאלי כי להוריו היה הכסף לזה . אני למדתי בבית ספר ציבורי . היו לו אופניים , רובה אויר ועוד . לי אפילו כדורגל לא היה . הוא ''אכל את העולם'' עם כפית של כסף ואני עם כף עץ . הטיפוס שלי במעלה החיים היה מנקודה נמוכה יותר ובמאמץ גדול יותר .
מצבי עדין היה טוב יותר משל אשתי שגרה בבדון במעברה ואמא שלה שטפה רצפות למחייתם . וגם היו אנשים עם מצב גרוע יותר .

אתה לא רוצה לקרוא לזה עוני . אז תקרא לזה קושקוש . השם בכלל לא חשוב . מה שחשוב הן העובדות של חיי מחסור .
אני רואה כיצד גברים ונשים מחטטים במיכלי האשפה המצויים בשוק תלפיות בחיפה .
סקרים מגלים כי קשישים נמנעים מקניית תרופות בגלל מחסור כספי . תרופות !
עדין יש להם סלולרי , כי בלעדיו ימותו במצב חירום , ללא יכולת להזעיק עזרה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155197
אינני יכול להסכים איתך .
(יום שישי, 12/11/2010 שעה 9:47)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

הטבע של ישראל בימים ההם היה הרבה יותר
''קהילתי''
היתה תחושה של אחריות הדדית
גם למראה המעברות

http://www.faz.co.il/thread?rep=155198
אינני יכול להסכים איתך .
ע.צופיה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 9:47)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אני מוחה נגד השימוש במילה ''עוני'' בדו''ח של הביטוח הלאומי מצידי שיקראו לזה קושקוש אך לא עוני כי יש למילה הזו קונטציה שלילית בעלת השפעה רבה מאוד על הפרט.
הסלולרי אינו מכשיר קיומי. שנים חיינו בלעדיו. למצבי חירום יש מיכשור אחר שלמיעוטי יכולת מחולק בחינם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155196
מיהו עני?
(יום שישי, 12/11/2010 שעה 9:44)
בתשובה לע.צופיה

בעולם המערבי עוני מוגדר כיחסי
כלומר, אם למשפחה אחת יש 4 מכוניות ושני מקררים
אזי משפחה עם מכונית אחת ומקרר אחד היא עניה
היא עניה, היא עניה.
ולכן, ישנו גורם שנקרא קהילה. אם אין תחושת קהילה לכל התושבים באותה סביבה (בתוכה גבירים ועניים כאחד)
אזי הדבר גורם להתפרצויות, להתפוצצויות ולתחושת בדידות חריפה ומוכרת גם
לאנשים בתל-אביב כשאמא רוצחת את הילדים שלה במו ידיה
או משליכה אותם מהחלון

http://www.faz.co.il/thread?rep=155204
מיהו עני?
ע.צופיה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 9:52)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אין עוני יחסי. יש עוני ויש רמות שונות של רמת חיים.
מה שאתה מתאר זה דרגה של רמת חים.
שרותי הקהילה של החילונים עולים אלף מונים על שרותי קהילה אחרים. אתה כנראה חי בעולם אחר ואינך מבין או יודע מה קורה סביבך.
לגבי האמא הרוצחת שכחת את האברך שדפק את הראש של ילדו הקטן בקיר.
רק לפני שבועים הורשעו בעל ואשתו מאלעד (ומיותר לציין כי אין חילונים באלעד)שהתעללו מינית בבנם בן ה-‏9 חודשים.
ועדין לא הזכרתי את אונס האברכים בשרותי הישיבות.
על הרב מוטי איילון כבר דיברנו?

http://www.faz.co.il/thread?rep=155131
מוות ברעב !
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 20:10)
בתשובה לע.צופיה

עליך להמשיך את קו המחשבה שלך , בעזרת עוד מספר עובדות .

למשל החידיעה שמצב כלכלי או תנובה חקלאית ואספקת צרכים נמצאים בעליות ומורדות מסיבות מגוונות .

אם ''קו עוני עד מוות'' הוא 100 יחידות ועני חי נניח בגובה 150 יחידות על פי התיקון שעשית במסר באחרון , הרי כשהמצב יתדרדר באופן מקרי את אותם 50 נקודות הוא יגיע בדיוק אל קו המוות או למטה ממנו .
זה בדיוק מה שקרה הרבה לאורך ההיסטוריה , ראה סיפרו של ג'ראד דיימונד ''התמוטטות'' . אבל גם במאה העשרים בביאפרה , בקונגו , בסודן , בסיירה ליאון , בקוריאה הצפונית ועוד .

ההגדרה שלך לעוני היא בלתי מקובלת . אנשים הם עניים הרבה קודם , ברמת הכנסה הרבה יותר גבוהה .

ואני מבקש , עשה לי טובה אישית , תפסיק לטעון נגד TV בכבלים וטלפונים סלולריים אצל עניים . לי זה מזכיר את התקופה שטענו נגד האלכוהוליזם כסיבה לעוני אצל בני עדות המזרח . דבר שהיה שקר מוחלט ודמגוגיה צרופה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155143
מוות ברעב !
ע.צופיה (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 21:38)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

הטיעון על כבלים וסלולרי בהחלט מדגים את ההבדל בין עני באמת ובין עני יחסית לשכנו.
הכינוי ''עני''לאדם לא ניתן על ידי עניים באמת, הוא ניתן על ידי עשירים יותר בכדי לבדל אותם מאחרים.השימוש במילה הזו באופן חופשי וגורף כלפי אוכלוסיות מסוימות היא מסוג התוויות שקשה להשתחרר מהן. ראה הכינוי ''ערי פיתוח'' כינוי שאולי ניתן מתוך כוונה טובה ותמימה והיום זו תוית לאוכלוסיה מסוימת.
כמעט שאין בארץ עוני אמיתי, יש עוני יחסי,אך בעיני זה אינו עוני.אלו נסיבות אישיות שמעמידות את המשפחה ברמת הכנסה מסוימת לעומת שכניה.נסיבות שלרוב ניתנות לשינוי על ידי בני המשפחה עצמם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155156
נסיבות שלרוב ניתנות לשינוי על ידי בני המשפחה עצמם.
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 5:35)
בתשובה לע.צופיה

זו טעות נפוצה אצל אנשים הגונים ודמגוגיה נפוצה אצל אנשים לא הגונים .

מצבם הכלכלי הנמוך של אנשים רבים אינו בר-שינוי . לא חסרות דוגמאות . קשישים , נכים , מפגרים , מוגבלים , קורבנות נתישה , חסרי השכלה מתאימה , קורבנות רמיה וכן הלאה .

אבל במיוחד מצויים בזה אנשים שהשלטונות ומקורביהם דחקו אותם לשם בכוונה !

http://www.faz.co.il/thread?rep=155165
נסיבות שלרוב ניתנות לשינוי על ידי בני המשפחה עצמם.
ע.צופיה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 6:15)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

כפי שצינתי. הנסיבות האישיות של כל אדם או תא משפחתי הן אלו שבסיכומו של דבר קובעות את רמת החיים שבאפשרותו לחיות.
גם פעולת השלטונות נכנסת לקטגוריה זו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155168
שאלה
דוד סיון (יום שישי, 12/11/2010 שעה 6:34)
בתשובה לע.צופיה

אתה מוכן להגדיר מהו ''עוני אמיתי'' עבורך?
אני מתכוון להגדרה כמו מהי ההכנסה הכלכלית (כולל מעבודה, מהון ושאר המקורות) לנפש שמסמנת ''עוני אמיתי''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155180
שאלה
ע.צופיה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 7:59)
בתשובה לדוד סיון

איני יכול לענות לשאלתך במובן כספי. אך, כפי שכבר כתבתי, עוני הוא המצב שהאדם ''בקושי'' מתקיים. דהינו דירה קטנה באזור נידח(יחסית)שהוא מנסה לחסוך בהוצאות הקבועות כגון חשמל ומים, מזון דל וזול,שחלקו אולי ניתן בסוף היום בחינם, בגדים יד שניה וכדומה.
אין לי תרגום כספי לכך. אני יודע בודאות שיש לא מעטים החיים בתנאים כאלה, אך בהחלט לא מתקרבים למספרים של הביטוח הלאומי.
אגב, ראינו בשידור חי בטלויזיה כיצד גברת אחת ביקרה לפני החג באחת העמותות שמחלקות מזון בחינם וביוצאה הזמינה טקסי ספיישל בכדי לנסוע לביתה עם הכבודה.
לפי הכתב בטלויזיה היא חלק מהציבור העני.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155182
שאלה
דוד סיון (יום שישי, 12/11/2010 שעה 8:22)
בתשובה לע.צופיה

תראה האנשים האלה שנחשבים במושגים שלך ''עניים אמיתיים'' נמצאים בדיווח של הביטוח הלאומי. הם חלק ממספר העניים שעליו מדווח הביטוח הלאומי.

ההגדרה בה מתמקד הביטוח הלאומי היא המקובלת ולכן גם המובלטת בדו''ח. מצד שני מדווח שם על דירוג של הכנסה כלכלית לנפש תקנית של 670 ש''ח לחודש. לכן אני מניח שאפשר גם למצוא את מספר הנפשות או המשפחות שנחשבות עניות על פי ההגדרה הזאת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155184
שאלה
ע.צופיה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 9:10)
בתשובה לדוד סיון

לא כתבתי אפילו מילה שונה ממה שכתבת.
אני שוב מוחה על השימוש במילה ''עוני'' בדו''ח שהביטוח לאומי מפרסם.
זו הדבקת תויות מכוערות לציבור לא קטן ואמתלה לביזבוז גדול של כסף על טיפול לא נכון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155190
שאלה
דוד סיון (יום שישי, 12/11/2010 שעה 9:27)
בתשובה לע.צופיה

נדמה לי שהדו''ח הזה הוא חלק מתפקידיו של הביטוח הלאומי
וההגדרות שהם משתמשים גם הן לא לגמרי בשליטתם. התווית
(אני לא חושב שהיא מכוערת) היא שלב נחוץ בבירור אם צריך
לתמוך באדם על פי החוק או לא.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155207
שאלה
ע.צופיה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 9:54)
בתשובה לדוד סיון

הביטוח הלאומי בהחלט יכל להילחם בכינוי ''דו''ח העוני''. אבל כנראה שזה מתאים לו.
מה הקשר לכינוי ולבירור אם לתמוך בו או לא.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155217
תווית היא חלק מהגדרה במי לתמוך. אני גם לא חושב שהתווית מכוערת!
דוד סיון (יום שישי, 12/11/2010 שעה 10:30)
בתשובה לע.צופיה


http://www.faz.co.il/thread?rep=155224
תווית היא חלק מהגדרה במי לתמוך. אני גם לא חושב שהתווית מכוערת!
ע.צופיה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 11:45)
בתשובה לדוד סיון

אני חושב שהיא מכוערת ומעליבה.
חשוב איך היית חש אילו נימנת על אותן קטגוריות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155230
חשבתי כבר מקודם!
דוד סיון (יום שישי, 12/11/2010 שעה 12:18)
בתשובה לע.צופיה


http://www.faz.co.il/thread?rep=155231
חשבתי כבר מקודם!
ע.צופיה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 12:29)
בתשובה לדוד סיון

ישראל היא אחת המדינות הבודדות שעברה את המשבר הכלכלי בקלות יחסית.
שיעור האבטלה הוא מהנמוכים בעולם המערבי.
ובכל זאת כל שנה ושנה יש יותר עניים.
אתה הבנת את זה ברוך?

http://www.faz.co.il/thread?rep=155237
חשבתי כבר מקודם!
דוד סיון (יום שישי, 12/11/2010 שעה 13:21)
בתשובה לע.צופיה

לא קוראים לי ברוך. גם לטענתך בדבר גידול במספר העניים
ישנם הסברים בדו''ח. לא בדקתי השוואות עם ארצות אחרות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155251
חשבתי כבר מקודם!
ע.צופיה (יום שישי, 12/11/2010 שעה 16:02)
בתשובה לדוד סיון

ה''ברוך}'' היה כי לתומי חשבתי שאני הגשש החיור ואתה אחד בקהל.
להבא הפנה אליך בשמך האמיתי.


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.