פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_6295

הרב אמסלם על תורה, עבודה ולימודי ליבה
חדשות / המערכת (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 14:00)


הרב אמסלם על תורה, עבודה ולימודי ליבה


בפתח דרשתו הביא אמסלם דוגמה מאבי האומה, יעקב, ומהרמב''ם. לדברי אמסלם, שניהם שילבו תורה עם חיי עבודה, ללא סתירה, ''אפשר לשלב תורה ועבודה, אנחנו בישראל גורמים לעוני לרבים. החידוש הזה [של לימוד תורה בלבד, מ''ל] דורש בדיקה מחדש.

... התורה לא בקשה שנחיה חיי עוני. אנחנו לא צריכים להיות פרזיטים ונטל על החברה. העבודה לא אמורה להפריע ללימוד התורה שלנו ולא ליראת השמים שלנו... לימודים בסיסיים בחשבון או אנגלית - מה רע בהם? מה השטות הזו? מה זה מפריע לתורה?''


http://www.faz.co.il/thread?rep=155659
הרב אמסלם עצמו עבד? עובד?
גלעד היפתחי (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 14:40)

או שהוא כרגיל רק רב וח''כ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=155662
מה לנו ולאמסלם, מה ליעקב ולתורה?
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 15:34)

התורה, גם על פי המאמינים, נכתבה ונמסרה מאות שנים אחר מות יעקב.
סביר יותר, ואף אם נאמין כי יעקב היה קיים, כי התורה נכתבה ונחתמה כאלף שנים לאחר מותו.
ללמדכם כי אמסלם, למרות שהוא אומר גם אי אלו דברי טעם, עדיין הוא בשר מבשרה של עדה השטופה באמונות הבל.
ואם אף נרחיק לכת ונאמין לאותה תורה, הרי שעל פיה יעקב עסק ברמאויות, תככים ונוכלויות משפחתיות בעת שאחיו עשו יצא לעבודה

http://www.faz.co.il/thread?rep=155663
מה לנו ולאמסלם, מה ליעקב ולתורה?
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 15:40)
בתשובה לעמיש

אם אתה מסכים לדברי הטעם של אמסלם מה ליעקב ולתורה? אינני מבין את דברי הטעם שלך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155664
לא הבנתי מה השאלה שלך
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 15:54)
בתשובה לאלברט שבות


http://www.faz.co.il/thread?rep=155665
אוקה! השאלה בנוסח אחר
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 16:08)
בתשובה לעמיש

מי אתה חושב הפרזיט כאן: אתה או אמסלם?

http://www.faz.co.il/thread?rep=155669
כמובן שאני
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 16:58)
בתשובה לאלברט שבות

מה בכלל השאלה

http://www.faz.co.il/thread?rep=155678
כמובן שאני
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 17:05)
בתשובה לעמיש

תודה!
i rest my case

http://www.faz.co.il/thread?rep=155667
מה לנו ולאמסלם, מה ליעקב ולתורה?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 16:49)
בתשובה לעמיש

להזכירך
יעקב היה רועה את המקנה והצאן . זו עבודה . גם בישול עדשים זו עבודה .
עשו היה יוצא למסעות צייד וחוזר רעב וידיו ריקות .
לכן הוא מכר את הבכורה בנזיד עדשים שבישל יעקב .

ואגב
אולי תספר לנו במה אתה עובד ? או עבדת ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=155671
אני עבדתי בתור מכופף בננות
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 16:59)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

בעמק הירדן ובתור חצוצרן בבית זונות.
יש לך עוד שאלות הבל?

http://www.faz.co.il/thread?rep=155673
אני עבדתי בתור מכופף בננות
גלעד היפתחי (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 17:01)
בתשובה לעמיש

גם מדדת ''קונדונים''.... אל תשכח...... (-:

http://www.faz.co.il/thread?rep=155677
נכון
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 17:05)
בתשובה לגלעד היפתחי

אכן שכחתי את אבן הדרך הזו בקריירה שלי

http://www.faz.co.il/thread?rep=155668
מה לנו ולאמסלם, מה ליעקב ולתורה?
גלעד היפתחי (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 16:54)
בתשובה לעמיש

אתה לא סותר את אמסלם ואמסלם לא אומר את מה שאתה טוען שהוא טען. יש לך פתיל קצר וחבל. כי יכולת להפיק יותר טוב ויותר לעניין.
בקיצור, טענותיך לא רלוונטיות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155676
אני לא צריך לסתור את אמסלם
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 17:04)
בתשובה לגלעד היפתחי

ואין לי שום עניין לסתור את אמסלם.
אני בסך הכל מצביע על העובדה שלמרות שאמסלם אומר דברים חשובים הוא נותר חלק מעדה המאמינה באמונות הבל, כגון זו האומרת שיעקב עסק בתורה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155681
אני לא צריך לסתור את אמסלם
גלעד היפתחי (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 17:09)
בתשובה לעמיש

אם כך אז כל אמונה היא הבל, גם הסוציאליזם והשלום עכשיו. מבחינת תהליכי בניית האידיאה ויישומה, השתעבדות הנפש, הולכת השולל, העלאה באוב וכו' - הכל אותו הדבר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155692
אני לא צריך לסתור את אמסלם
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 20:46)
בתשובה לעמיש

אתה בסך הכל אחד מחבורה שרוצה לזרוק את ישראל לתהום .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155679
בינתיים תוכלו לקרא כאן
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 17:06)

מה דינו של מי שעוסק בתורה במקום ללכת לצבא

http://www.faz.co.il/thread?rep=155690
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
דוד סיון (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 19:50)

לדעתי דברי אמסלם מצביעים על מגמת שינוי ביחס בדבר חשיבות החידוש של ''תורתו אומנותו'' בחיי העדה החרדית. יש בדבריו הבהרה שהעוני שחלקו נובע מהפרקטיקה של ''תורתו אומנותו'' אינו גזירה משמים.

מסתבר שהרמב''ם (הלכות תלמוד תורה, פ''ג הלכות י-יב) כתב כי ''כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חילל את השם, וביזה את התורה...'' (http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/erets1.doc). אם כך הרי שיש בסיס לדברים שטוען הרב אמסלם. יש בסיס לטענה שהפרקטיקה של ''תורתו אומנותו'', לימוד תורה לשם פרנסה מבזה את התורה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155694
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 21:48)
בתשובה לדוד סיון

גם מתוך הדברים שלך ניתן להצביע על מגמת שינוי מבורכת. לא כן בדברים של עמיש; הוא מתעקש לשמר איזשהו מצב שהתרגל לחיות איתו... ופיתאום מגיח מישהו בצלם אמסלם ואומר לו אין לך כבר על מי להיות יפה נפש! זהו שינוי רדיקלי בשביל אחד כמו עמיש שלא יודע מאיפה נפל עליו ואיך לאכול אותו; מה כבר לא יכול להטיף? אפילו לא יכול לתרגל את מונחי הצדק שלו... מבחינה נפשית - שינוי מגמתי רדיקלי כזה - מסכן את המעמד של עמיש וישנם בארץ הרבה כמו עמיש; זרם של ממש.

אבל על עמיש והזרם שלו לדעת שעם ככל ההבנה וההזדהות עם מצוקתם - הרכבת דוהרת והם נותרים מאחורה- וסליחה על הבוטות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155695
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
דוד סיון (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 22:04)
בתשובה לאלברט שבות

מי שמציג כאן מגמת שינוי זה אתה כאשר אתה עובר לשחצנות, ולסגנון
בוטה. לכן הביטוי סליחה בסוף דבריך אין בו מעט אמינות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155699
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 23:37)
בתשובה לדוד סיון

דוד אני מעריך את אחוות הרעים שלך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155705
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
דוד סיון (יום שני, 22/11/2010 שעה 6:46)
בתשובה לאלברט שבות

חבל מאד שאתה נכנס לפינות
שבדרך כלל קשה לצאת מהן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155706
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 7:35)
בתשובה לדוד סיון

חבל מאד שלא עוסקים כאן בהפצת רשימת חיילים עם פרטיהם האישיים שהם כביכול פושעי מלחמה . רשימה שלפי תוכנה נעשתה בידי ישראלי .
חבל גם שלא עוסקים בשביתת החקלאים והאמרת מחיר המזון הצמחי .
גם חבל שאין עוסקים בפער בין מחירי הדירות והצפיפות במרכז ישראל לבין יכולתם של צעירים לרכוש אותן או לגור מחוץ למרכז המוזכר .
עוד חבל שאין עוסקים בנטיית חילוניים לעבוד במלאכות שאין בהן ערך מוסף והתרחקותם ממלאכות שכולנו זקוקים להם , כמו ייצור מזון , מלבוש , מגורים , חפצים לשימוש אישי וציבורי .
חבל שעוסקים במשבר ''סאבפריים'' הרבה ובמוזכרים מעט עד כלום .
חבל שמבקרים הרבה את החרדים ואין רואים ומבקרים את הגיבנת שלנו .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155707
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 7:54)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

האתר לרשותך-דבר, כתוב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155710
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 8:02)
בתשובה לע.צופיה

אשאיר אותך ללא תשובה כי אסור לי לכתוב על מערכת האתר .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155696
אז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
ע.צופיה (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 22:07)
בתשובה לאלברט שבות

אז מה?
לא צריך להתלהב מזה יותר מדי, יש עשרות אלפים שלא שמעו על המושג עבודה.
תרגיע, אלברט, המשיח עוד לא עלה על החמור.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155700
אז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 23:48)
בתשובה לע.צופיה

שמעת על המונח ''מגמה''? אני לא יודע כמה חרדים הולכים לעבוד אבל אני מזהה התחלתה של מגמה ולא רק בדברי אמסלם... לא מזמן קראתי על עלייה בשיעור החרדים שפונים לשוק העבודה, לכן יש לבחון את המגמה הזו ולעקוב אחריה - לעודד אותה למחוא לה כפיים -לא לקבור אותה בעודה באיבה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155701
אז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 23:59)
בתשובה לאלברט שבות

זאת ועוד; לציין שהמגמה הזו לא התחילה עכשיו... עיין אם תרצה בדו''ח בנידון מדצמבר אשתקד.


http://www.faz.co.il/thread?rep=155702
אז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 4:13)
בתשובה לאלברט שבות

המגמה קיימת עוד לפני שאמסלם היה חבר כנסת.
איני מבין למה צריך למחות לה כפיים?
האין זה ברור שאדם צריך לעבוד לפרנסתו?
מנגד ,מגמה, זה דבר חיובי ,אך בשביל לראות חרדים עובדים הדרך עוד רחוקה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155704
אז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 5:25)
בתשובה לע.צופיה

כחילוני אל חילוני אני אומר לך שמספרם של העובדים בעבודות שהן אבטלה סמויה או חסרות ערך מוסף והם חילוניים גדול מחלקם של כל החרדים יחדיו כולל נשיהם וטפם .
עלוקות וטפילים יש מסוגים שונים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155708
אז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 7:56)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

חוץ מסיסמאות ריקות, אתה יכול לפרט מהן העבודות שהן אבטלה סמויה, או חסרות ערך.
ובמה עובדים החרדים יחד עם נשיהם וטפם?
מסיסמאות שבענו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155711
אז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 8:24)
בתשובה לע.צופיה

כל אחד בפינה שלו .

אתמול הופיע איזה פרופסור שלונדון כינה אותו ''ורוד או קצת יותר מהשמאל'' .
הוא כתב ספר על כביש שש . הוא גם הודה שהוא פעיל באירגונים למען הסביבה .לדבריו התבררו בדיאבד כמה דברים -
1 - שהפגיעה במרקם הטבע והנוף הייתה מועטה ביותר ולמעשה הרבה פחות ממה ששוחרי הסביבה וטענו .
2 - שאילו הפרוייקט היה ממשלתי למשל של משרד התחבורה , הרי שהיינו עדין בלי הכביש .
כלומר מנקודת המבט של חיפוש פרזיטים חילוניים הנה לך שלוש קבוצות .
א - הוא ושוחרי איכות הסביבה שהתנגדו לפרוייקט .
ב - אנשי משרד התחבורה .
ג - הוא ומתנגדי ההפרטה לנושא זה .

אתמול הופיע גם ידידי אבו וילן חבר הכנסת בעבר .
הוא טען שאנשי השלטון ובעיקר ''נערי האוצר'' אינם מקיימים שני הסכמים עם החקלאים . והרי לך עוד קצת פרזיטים .
אלה שעסקו בהסכם שאסור לקיימו או אלה שמונעים הסכם שצריך לקיימו .
הוא גם הזכיר את המחסור במים . הסביר כמה מים חסרים וטען שמשרד האוצר מונע התפלה בכמויות גדולות יותר . גם אנשים אלה הם פרזיטים .
גם סטודנטים שלומדים מקצועות סרק הם פרזיטים .
מצד שני נחוצים לנו מזונות שהם תוצרת חקלאית . את זה עושים תאילנדים . נחוצים לנו נעליים אבל את מפעל המגפר בחיפה סגרו . נחוצים לנו מכסים לבורות ביוב ומכסים לבורות של מערכת הטלפון , גם את אלה מייצרים תאילנדים .

גם עובדי העריות הגדולות הם כאלה .
תחילה הם עוסקים בגיבוש החלטות היכן למנוע חניה בעיר כאילו מקומות אלה מפריעים לתנועה . אחר כך הם שולחים פקחים לכתוב דוחות לעבריינים שחונים שם עובדתית . המערכת כולה פרזיטית , כי אם החניה מפריעה יש למנוע אותה ולא לחלוב מזה כסף . אם החניה אינה מפריעה אז למה להציב שילוט החניה אסורה ? פרזיטים , כבר כתבתי .

יש עוד - כל אחד בפינה שלו .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155726
אז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 16:43)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

תמיד טענתי שאין צבועים יותר מאלה המכנים את עצמם ''ירוקים''.
הסיבה שכביש 6 וכבישים אחרים ,לאחרונה, ניבנו על ידי יזמים פרטיים היא בגלל שרק בארצות קומוניסטיות המימשל בונה ולא יזמים פרטים.
גם הגרמנים הצרפתים ועוד אחרים באירופה אינם קוטפים עגבניות. בשביל זה יש תורקים וצפון אפריקאים. אצלנו זה תאילנדים. זה פועל יוצא מהכלכלה החופשית העולמי.זו לא פרזיטיות.
עוולות ביורוקרטיות זה סיפור אחר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155730
אז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 17:17)
בתשובה לע.צופיה

זה שאצלנו החקלאים הם תאילנדים זה צד אחד של הנושא .
הצד השני הוא שאצלנו פוחתים החקלאים בכלל וזה חודר לאט גם לענפים אחרים .
שאלת על אבטלה סמויה ועל זה עניתי .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155734
הבל הבלים
עמיש (יום שני, 22/11/2010 שעה 17:51)
בתשובה לע.צופיה

במדינות מתוקנות המדינה סוללת דרכים לרווחת תושביה ולמען הפיתוח הכלכלי ואינה גובה כסף עבור התנועה בדרך.
רק בתרבויות מושחתות מאפשרת מדינה לאנשים פרטיים לסלול דרכים על אדמות הציבור וללסטם את המשתמשים בדרך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155739
הבל הבלים
חכם ציון (יום שני, 22/11/2010 שעה 18:18)
בתשובה לעמיש

אז אירופה וארה''ב הן מדינות מושחתות?

http://www.faz.co.il/thread?rep=155740
אני לא יודע מי שם סולל את הכבישים
עמיש (יום שני, 22/11/2010 שעה 18:22)
בתשובה לחכם ציון

אבל במדינות רבות אתה נוסע על כבישים נפלאים בלי לשלם פרוטה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155742
אירופה וצפון אמריקה משורגות בכבישים מהירים
חכם ציון (יום שני, 22/11/2010 שעה 18:39)
בתשובה לעמיש

ואוטוסטרדות שמשלמים עליהן טבין ותקילין. יש מקומות שמשאיות משלמות לפי משקלן !!!!

http://www.faz.co.il/thread?rep=155741
הבל הבלים
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 18:25)
בתשובה לעמיש

כבישי אגרה בארצות מתוקנות זה ענין של עשרות שנים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155759
נפריד לשלשה חלקים
עמיש (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 0:05)
בתשובה לעמיש

1. מהן מדינות מתוקנות - ארה''ב אינה מדינה מתוקנת.
2. מי סולל - המדינה או יזמים פרטיים, זהו תפקידה של מדינה ולא רק ''במדינות קומוניסטיות'' כדברי השטות של צופיה
3. האם משלמים או לא משלמים, (ולמי משלמים), במדינת מתוקנת לא משלמים, ואם משלמים משלמים לממשלה והכסף מגיע חזרה לשירות האזרח.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155762
נפריד לשלשה חלקים
ע.צופיה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 3:02)
בתשובה לעמיש

האחרונים שחשבו כך נקברו תחת חומת ברלין בשנת 1989.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155772
נפריד לשלשה חלקים
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 6:47)
בתשובה לעמיש

יובל המבולבל
הכבישים נסללים על ידי יזם פרטי . זה גובה אגרה ואחרי שהוחזרה ההשקעה עם רווח נאה לייזם , נעשה הכביש לציבורי וחינם .
כך גם כביש שש ומנהרות הכרמל .

בלי זה היית ממשיך לקרטע על כבישים מנדטוריים צרים ומלאים בחורים ותיקונים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155776
בנפרד מהשטויות של עין על גרמניה
עמיש (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 8:07)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

ומהתועבות שלך על הנאצים אחזור ואומר:
1. במדינה מתוקנת המדינה סוללת דרכים ומעמידה אותם לרשות האזרחים
2. במדינת ישראל, כל עוד היה בה שמץ של הגינות ותקינות, סללה המדינה את הדרכים, בנתה בתי חולים, הקימה בתי ספר ואוניברסיטאות, הקימה משטרה, בנתה איצטדיונים, בנתה ערים ושיכונים, בנתה מפעלי מים ועוד כיוצא באלו שטויות.

היום, אם אינך חרדי או פושע התנחלויות לא תזכה לשום שירות. במשטר הנוכחי נתונים הדברים הללו בידי גופים חוץ ממשלתיים או שאינם קיימים כלל. ואכן זהו אסון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155959
נפריד לשלשה חלקים
חכם ציון (יום ראשון, 28/11/2010 שעה 7:43)
בתשובה לעמיש

המדינה קובעת איזה כביש יסלל והיכן וחברות פרטיות מקבלות את הפרוייט לביצוע. כך זה נעשה בכל מדינה בעולם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155770
הבל הבלים
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 6:43)
בתשובה לעמיש

בגרמניה הנאצית שלך המדינה סללה את הכבישים . זה היה אחד המנופים הכלכליים של היטלר .
גם ברוסיה הבולשביקית סללה המדינה את הכבישים .
גם בספרד של פראנקו .

אבל בארה''ב הכבישים ומסילות הרכבת נסללו על ידי יזמים פרטיים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155789
הבל הבלים
אריק פורסטר (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 18:51)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

מסילות הברזל כן, כבישים לא.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155957
הבל הבלים
חכם ציון (יום ראשון, 28/11/2010 שעה 7:41)
בתשובה לאריק פורסטר

מה אתה אומר?

האם יש למדינות בארה''ב חברות מיוחדות לסלילת כבישים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=156034
הבל הבלים
אריק פורסטר (יום שני, 29/11/2010 שעה 19:47)
בתשובה לחכם ציון

תלוי איפה. גם למדינת קליפורניה ולעיר לוס אנג'לס יש מחלקות מע''ץ הסוללות כבישים. אך ברוב המקרים עורכת המדינה מכרזים עבור קבלנים פרטיים המבצעים את העבודה עצמה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=156052
הבל הבלים
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 30/11/2010 שעה 8:24)
בתשובה לאריק פורסטר

אם אתה רגיל , אז מה ההתנגדות לסלילת כביש שש על ידי קבלן לפי מכרז ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=156056
הבל הבלים
אריק פורסטר (יום שלישי, 30/11/2010 שעה 8:40)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

לא זכור לי שהתנגדתי לכך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155743
אז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
אריק פורסטר (יום שני, 22/11/2010 שעה 18:44)
בתשובה לע.צופיה

סליחה, אבל אין כביש אחד בארה''ב שנבנה בידי יזמים פרטיים. כבישים נבנים בידי הממשלה הפדרלית, או המדינה, או המחוז. נכון שיש כבישים שהועברו לידי יזמים (כמו כביש 73 באורנג' קאונטי) לתקופת חוזה, בה אחראי היזם לשפוץ הכביש ובתמורה הוא רשאי לגבות אגרות מנהגים המשתמשים בכביש.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155697
מה בכלל אתה מתערב אלברט?
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 22:42)
בתשובה לאלברט שבות

זה עניין ישראלי פנימי, אתה בתור יורד עלוב לא רשאי כלל להתערב בדברים מהסוג הזה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155698
מה בכלל אתה מתערב אלברט?
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 23:35)
בתשובה לעמיש

זה הכדור האחרון במחסנית שלך עמיש? כשכלו כל הקיצין הולכים אל היורד העלוב... אם אני יורד עלוב אתה טפיל על הדיון באשר הוא דיון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155703
[•] מה בכלל אתה מתערב אלברט?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 5:20)
בתשובה לאלברט שבות

[•]...
לך הוא מצמיד כינוי זה כי אינך בדעתו . ליורד אחר שנמצא בדעתו הוא לא קושר תואר כזה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155709
אל תתערב בעניינים שלנו
עמיש (יום שני, 22/11/2010 שעה 8:00)
בתשובה לאלברט שבות

תתמקד במסחר סמרטוטים בפנמה. בזה אתה מתמצא

http://www.faz.co.il/thread?rep=155712
אתה כנראה הרבעובדיה
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 8:25)
בתשובה לעמיש

כי בעלבונות אתה מומחה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155713
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 8:28)
בתשובה לדוד סיון

אם9 צריך להחליט היכן להיות
במשכנות העוני של תלמידי חכמים
או מגדלי השן המנוכרים של תל-אביב
הרי שמדינה עניה במקרה הזה
היא הברכה

http://www.faz.co.il/thread?rep=155714
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 8:48)
בתשובה לspinner013@gmail.com

הרמבם רואה בעבודה שמפרנסת את בעליה מעשה ראוי .
לעומת זאת לימוד תורה כמקור פרנסה הוא חילול השם לדעת הרמבם . כך גם קמיעות והשתתחוות על קברי צדיקים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155716
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 9:21)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

מה קשור מה שכתבתי בעבודה או לא עבודה?
רבים החרדים שמתפרנסים מעבודתם
אבל בעצם הבחירה שעשו בחייהם
להקדיש כל רגע מזמנם הפנוי מעבודה לתורה,
וגם לצמצם את זמן הפרנסה
הראו מה חשוב ומה לא חשוב בחייהם.

מזכיר סיפור על צדיק אחד בימי התלמוד שהיה צריך לעבור יום אחד בשוק.
כשחזר לביתו ואל ספריו שאלה אותו אשתו מה ראה בשוק
אמר, כל כך הרבה דברים יפים ומופלאים,
ברוך השם שאיני זקוק לאף אחד מהם...

http://www.faz.co.il/thread?rep=155731
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 17:19)
בתשובה לspinner013@gmail.com

הסברת יפה את הצד של החרדים .
מה שלא הסברת זה כיצד הרמבם אשר רק לפני ימים אחדים היה מקור הטיעון שלך , אותו רמבם אמר על מי שתורתו=פרנסתו שהוא מחלל שם השם .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155747
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 19:17)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

מתי ביקשת שאסביר לך?

http://www.faz.co.il/thread?rep=155773
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 6:49)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אתמול בחמש אחר הצהריים
כשהגן שלנו סגור
זה לא כל כך נעים
לראות גן סגור .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155781
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שלישי, 23/11/2010 שעה 10:39)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

בוא נפתח את הגן לרגע:
עבודה בספרי הקודש אינה מה שנראה לחילוניים
שהולכים בבוקר להיי-טק
עבודה - הינה עבודת-השם ובאופן ספציפי, תפילה.
הכוונה שלא להתפרנס מהתורה מצביעה לדעתי אל הרבנים
שלא יעשו את התורה קרדום לחפור בו.
זה כאילו היו דורשים מכל הפרופסורים באוניברסיטה ללמד בחינם
לכן גם נאמר בפרקי אבות, שעליך לשנוא את הרבנות, במובן של שררה וכבוד ותואר. אין לרדוף אחריהם, (תורה לשמה)
בנוסף לכך אנשים צריכים להתפרנס למחייתם.
למרות שהקב''ה מבטיח שלא יתמו דלים מהארץ ויהיו מספיק ובשפע מהם כדי שנוכל לתמוך בם ( מופיע אפילו בהפטרה)
בוא נסגור את הגן לפני שאשימו אותנו בפלישהלחיי ילדים

http://www.faz.co.il/thread?rep=155785
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ימני גאה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 15:36)
בתשובה לspinner013@gmail.com

השם צריך שתעבוד אותו ?

בהקרבת קורבנות בעלי חיים ?

איזה ''שם'' זה ?

בשביל הוא צריך את זה ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=155796
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 20:45)
בתשובה לspinner013@gmail.com

נחמד מאד ,
אני לא בטוח שאתה יודע מה זה ''תער אוקהאם'' . תוכל לבדוק בויקיפדיה .

אדם שעסוק שעות רבות בלימוד תורה בכתב ובעל-פה , תפילה , שולחם ערוך , רמבם ועוד שכולם עניינם ''עבודת השם'' ולא נשאר לו זמן לעסוק במלאכה המפרנסת את העוסק בה , מקבל כסף למחייתו בגלל סיבה זו הרי שעיסוקו בלימוד אלה היא מקצועו .
זה בדיוק ''תורתו קרדומו'' . זה בדיוק אסור על פי הרמבם .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155814
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום רביעי, 24/11/2010 שעה 5:31)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

יש עוד ביטוי די ידוע

עשה עתים לתורה

http://www.faz.co.il/thread?rep=155820
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 9:18)
בתשובה לspinner013@gmail.com

ומה משמעו של אותו משפט בשפה עכשיוית ?

הקדש מזמנך לתורה .
אין משמעו - הקדש את כל זמנך לתורה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155825
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום רביעי, 24/11/2010 שעה 10:23)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

סליחה,
שכחתי על מה אנחנו מתווכחים
או שזה משתנה כל הזמן?

http://www.faz.co.il/thread?rep=155829
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 11:22)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אנחנו בוחנים האם אדם חרדי צריך לעבוד לצד תלמוד תורה או לעסוק בתלמוד תורה בלי לעבוד למחייתו .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155830
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום רביעי, 24/11/2010 שעה 12:28)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

כן,
אבל היתה גם שאלה לפי אילו קריטריונים בודקים את הנושא הזה
אם לפי החילוניות - אזי אין כל ויכוח שאדם צריך לפרנס את עצמו, אבל זה לא בהכרח דרך עבודה. היום הרבה מתפרנסים מבורסה וקאזינו וגם רועי זונות למיניהם.
אם לפי הקריטריון הדתי - אזי יש להבהיר קודם לכן מהם המושגים הדתים למלים המשומשות כמו עבודה וכד'
נדמה לי שעסקתי בלהבהיר כי לשון הקודש ומושגיה אינם יכולים להיות מתורגמים לעברית כי מדובר בשפה שונה וכמעט הפוכה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155833
מי שלא רוצה להתפרנס שלא יתפרנס
עמיש (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 15:15)
בתשובה לspinner013@gmail.com

זה לא העסק שלי איך הוא מנהל את חייו.
רק שלא יתפרנס על חשבוני ושלא תהיה לו עדיפות על פני אחרים בהתפרנסות על חשבון הציבור.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155840
מי שלא רוצה להתפרנס שלא יתפרנס
(יום רביעי, 24/11/2010 שעה 17:04)
בתשובה לעמיש

אתה צודק
אין לדתיים שום עדיפות
נסה לבדוק לעומק לפני שאתה מגיב בלהט

http://www.faz.co.il/thread?rep=155826
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ימני גאה (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 10:26)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

''המפלגה הקטנה'',

אתה מרבה להכניס מונחים מעולם המדע,
אפילו כאשר אתה לא מבין אותם.

זה לא מוסיף לך כבוד
(על אף עובדה שאני מעריך אותך בתור ימני).

http://www.faz.co.il/thread?rep=155828
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 11:20)
בתשובה לימני גאה

מה אתה רוצה ?
בסך הכל הסבתי את תשומת ליבו למשמעות המדוייקת של דבריו .

http://www.faz.co.il/thread?rep=155832
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ימני גאה (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 13:40)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

המבין יבין...

http://www.faz.co.il/thread?rep=155715
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
דוד סיון (יום שני, 22/11/2010 שעה 9:01)
בתשובה לspinner013@gmail.com

תלמידי חכמים אמיתיים הם עשירים בכמה מובנים ולכן הטענה
כאילו הם יושבים במשכנות עוני, היא שגויה. אבל ישיבה בטלנית
במשכנותיהם או ללמוד כדי לקבל צדקה, הם מעשים לא ראויים
על פי הרמב''ם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155717
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 9:23)
בתשובה לדוד סיון

אני מקווה מאוד שהמכון שלך
עדין לא מכשיר ''תלמידי חכמים אמיתיים''...

http://www.faz.co.il/thread?rep=155718
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
דוד סיון (יום שני, 22/11/2010 שעה 9:44)
בתשובה לspinner013@gmail.com

הפרקטיקה שלך לנסח שאלות או הצהרות חסרות
בסיס במציאות היא מיותרת במקרה הטוב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155720
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 12:31)
בתשובה לדוד סיון

הפרקטיקה שלך להצהיר מיהו ומהו
תלמיד חכם
א מ י ת י
היא מגוחכת

http://www.faz.co.il/thread?rep=155721
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
דוד סיון (יום שני, 22/11/2010 שעה 14:44)
בתשובה לspinner013@gmail.com

לא הופתעתי לקרוא ואפילו שמחתי
לקרוא שזו דעתך, חסרת הערך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155722
שלא נבוא לכלל טעות
עמיש (יום שני, 22/11/2010 שעה 15:19)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אני תומך ומסכים לדבריו של אמסלם, אני רק רוצה לדייק ולהבהיר שגם דברים נכונים עדיין לא הופכים את אמסלם למאור גדול.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155723
שלא נבוא לכלל טעות
ימני גאה (יום שני, 22/11/2010 שעה 16:00)
בתשובה לעמיש

אנחנו לא צריכים ''מאור גדול''.

אנחנו צריכים מי שמסוגל לנער את ההנהגה החרדית.

הוא בהחלט מוכשר ומתאים לעשות את זה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155782
שלא נבוא לכלל טעות
(יום שלישי, 23/11/2010 שעה 10:42)
בתשובה לעמיש

כתוב במקורות שלנו שיש ללמוד גם מהרשע
אם לפעמים יוצאים לו דברי טעם ואמת
יתכן שמשום כך אנשים עוד מתווכחים איתך

http://www.faz.co.il/thread?rep=155792
שלא נבוא לכלל טעות
ע.צופיה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 20:30)
בתשובה לspinner013@gmail.com

פתאום אמסלם רשע?
איך נפלו גיבורים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155725
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 16:39)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אני בהחלט מוכן שתישאר עני ומאושר במשכנות העוני יחד עם תלמידי חכמים היכן שזה לא יהיה ותניח לי לחיות בשקט במגדלי השן של תל אביב.
בעייתך ובעייתם של תלמידי החכמים שלך היא צרות העין ועוד צרויות אחרות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155727
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 16:46)
בתשובה לע.צופיה

תבקש שהערבים יניחו לך

http://www.faz.co.il/thread?rep=155728
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 16:47)
בתשובה לspinner013@gmail.com

יש תנאים מסויימים של חיבה
שבהם הארץ מקיאה את יושביה

http://www.faz.co.il/thread?rep=155745
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 18:54)
בתשובה לspinner013@gmail.com

מה ענין ערבים לחרדים עניים שאינם עובדים יחד עם תלמידי חכמים?
זה כמו הסיפור שלך על החסיד שעבר בשוק, ראה הרבה ספרים וטען שאינו זקוק אפילו לאחד מהם.
נשאר חסר דעת וחסר בינה כל חייו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155748
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 19:19)
בתשובה לע.צופיה

ממתי מוכרים בשוק ספרים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=155751
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 19:43)
בתשובה לspinner013@gmail.com

ממתי שמסתובבים בו צדיקים שאינם קונים כלום.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155783
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שלישי, 23/11/2010 שעה 14:26)
בתשובה לע.צופיה

הנה שתי אמיתות של יהודים
נסה להתמודד איתן
איזהו עשיר? השמח בחלקו
אין אדם מת וחצי תאוותו בידו

http://www.faz.co.il/thread?rep=155793
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ע.צופיה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 20:33)
בתשובה לspinner013@gmail.com

כל העשירים שאני מכיר שמחים בחלקם.
העניים לא כל כך.
חילונים מתים ללא תאווה בכלל. כוונתך כנראה לחרדים שמיועדים לגן עדן.חצי תאוה מספיקה להם שם?
אגב, אמיתות אלו נכונות גם לגבי נוצרים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155824
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום רביעי, 24/11/2010 שעה 10:21)
בתשובה לע.צופיה

הנה מי שמסכימה איתך על ''החיים בשקט''
ואני לא צריך לחפש בארכיון, אם שמת לב
תמיד ובכל יום יש כמובן דוגמא חיה
לדבריך
בהצלחה

http://www.faz.co.il/thread?rep=155838
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ע.צופיה (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 16:55)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אז מה ? להזכיר לך עוד פעם על 1000 תעודות הזהות המזויפות שנתגלו בישיבה גדולה ושימשו להונאה ענקית.
הרי בעשרת הדיברות כתוב ''לא תגנוב'', אז אותם מנהלי ישיבה למדו הכל חוץ מעשרת הדיברות?
ולהזכיר לך את הרכ אליאור חן שיקבל למעלה מעשרים שנה בכלא על התעלות בילדים דתים? או על האברך שניפץ את ראש בנו בקיר? או על הנעשה בשרותי הישיבות?
לחילוניים , בנושא פשיעה, יש הרבה מה ללמוד מהחרדים.
חבל שהחרדים אינם לומדים מוסר מהחילונים, יתכן שהיו בני אדם טובים יותר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155839
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום רביעי, 24/11/2010 שעה 17:02)
בתשובה לע.צופיה

ממי בדיוק אתה רוצה שהדתיים ילמדו?
מהמשטרה?
מהניצבים האנכיים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=155847
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ע.צופיה (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 19:31)
בתשובה לspinner013@gmail.com

מהמורים והמחנכים החילוניים.
שם לא מלמדים שזה כשר לגנוב מהמדינה ולרמות חילוניים וגוים.
שם לא מלמדים נערים רכים לכנות שוטרים בשם ''נאצים'' ועוד גידופים למיניהם.
מה אתה מלין על הניצבים. וכי מעטים הצדיקים והצדיקות שנואפים ונואפות?.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155960
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
חכם ציון (יום ראשון, 28/11/2010 שעה 7:45)
בתשובה לע.צופיה

אצל החילונים לומדים לכנות את הדתיים בשם ''נאצים''.
בעקרון אין הבדל בפשיעה בין החילונים לחרדים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=156082
דברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום רביעי, 01/12/2010 שעה 8:25)
בתשובה לחכם ציון

יש הבדל כמותי שמציין
שוני באיכויות הסביבה

http://www.faz.co.il/thread?rep=155845
שים לב לדבר חשוב ומעניין
עמיש (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 18:34)
בתשובה לע.צופיה

שם המשפחה של אחד החשודים בזיוף (ולס) הוא כשמו של חרדי (אשר ולס) שרצח את בנו בטלטולים וזכה להגנה מאסיבית של הרחוב החרדי.
לא אתפלא אם מדובר בקרבת משפחה ושעצמת התמיכה ההיא באה ממקומו החשוב של המזייף בקהילה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155719
עוד על הרב אמסלם
דוד סיון (יום שני, 22/11/2010 שעה 11:36)

נחמיה שטרסלר (http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1199453.html).

http://www.faz.co.il/thread?rep=155758
מי יודע אולי אמסלם מבשר תפנית?
חכם ציון (יום שני, 22/11/2010 שעה 22:11)

תפנית בההערכות הפוליטית של ש''ס? אולי החלשות כוחה? אולי חזרה של דתיים מתונים מעדות המזרח למפלגות הפוליטיות המסורתיות?

http://www.faz.co.il/thread?rep=155763
מי יודע אולי אמסלם מבשר תפנית?
ע.צופיה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 3:03)
בתשובה לחכם ציון

או שהוא סתם שתה יותר מדי יין פטישים במוצ''ש.

http://www.faz.co.il/thread?rep=155963
אכן, הרב אמסלם מסמן תחילתה של תפנית.
ימני גאה (יום ראשון, 28/11/2010 שעה 8:02)
בתשובה לחכם ציון

עליית כוחה של ש''ס נבעה ממספר נתונים
שלא ממשיכים להתקיים היום.

המושג ''חרדי'' לא היה קיים קודם בקשב דתיים בעדות המזרח.היו אולי ''חרדים'' בודדים, אבל בודאי לא כל אדם דתי היה ''חרדי''.

ניסיונו של הרב עובדיה יוסף לסחוף למחנה הדתי את ''העם הפשוט'' מעדות המזרח,
זכה להצלחה מרשימה, כתוצאה מעבודה דמגוגית שנעשתה בדבקות ובהתלהבות.
חלק מההצלחה, יש לזקוף להטבות שניתנו לבחורי ישיבות, כגון שחרור מצבא.

אני צופה שהמגמה של ''התחרדות'' בקרב עדות המזרח תשנה כוון, לחזרה למצב שהיה בשנות ה 60.


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.