פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
''צדק חברתי'': עלויות ומקורות מימון
עגל הזהב / דוד סיון (יום חמישי, 11/08/2011 שעה 15:00)


''צדק חברתי'': עלויות ומקורות מימון

ד''ר דוד סיוןאתמול התפרסם גילוי דעת של כלכלנים בכירים בו הודגש כי התביעות של המוחים צודקות, אפשריות וסבירות; כי שיקום השירות הציבורי לא חייב לפגוע בצמיחה. עוד קבעו, החותמים על גילוי הדעת, כי התביעה הראשית איננה שאלה כלכלית. היא בכלל שאלה ערכית שראוי לדון בה.

מכאן שהשאלה כמה זה עולה היא בכלל שאלה משנית ומקומה בסוף הדיון הערכי. בכל זאת שאלת העלויות ומקורות המימון העסיקה לא מעט אנשים, ולכן החלטתי להציג עמדה בנדון.
אחד הדברים החשובים שעלו על פני השטח בקשר למחאת האוהלים הוא שמילוי דרישות המוחים עולה כסף. את הכסף הזה צריך, כמובן, לגייס לפני שאפשר לקבל את הדרישות. מכאן ברור שצעד ראשון בתהליך הזה צריך להיות הערכות של העלויות. הצעד השני בתהליך צריך להיות זיהוי מקורות.

בתאריך 28.7 פורסם בתקשורת שבמשרד האוצר העריכו את העלות בכ-‏60 מיליארד שקלים (כולל תביעות הרופאים). בדיקה מעלה שההערכה מהאוצר היתה פחות ממוקדת. בעצם מדובר בהערכה (הערכת אצבע) הרי בכותרת המשנה נאמר כי מדובר בהערכה כללית בלבד של עשרות מיליארדים (הודעה לעיתונות).


פרופורציה ומקורות

בהנחה שמדובר בכ-‏60 מיליארד ש''ח אפשר לראות שזה שווה ערך לכ-‏8.1% מהתמ''ג (התוצר המקומי הגולמי), כאשר התמ''ג לשנת 2010 (במחירי 2005) הגיע לכדי 737 מיליארד שקלים. עוד כדאי לקחת בחשבון שהסכום הזה גדול בכמעט פי 2.5 מהגירעון התקציבי המתוכנן לשנת 2011 שצפוי להגיע לכדי 25.2 מיליארד שקלים (כ-‏3.4% מהתמ''ג).

באחד המקומות קראתי שקבלת כל הדרישות תדרדר את המשק למשבר כלכלי. ההערכה הזאת היא בעייתית בכמה מובנים. ראשית, נכון שאם מדובר בתוספת הוצאה (נטו) בתוך שנת תקציב אחת מדובר בגודל משמעותי מאד. אבל בהערכות האלה לא ניתן פירוט בתוך כמה שנים אמורה להתבצע ההוצאה של 60 מיליארד שקלים. פריסה על פני מספר שנים משנה (מקטין) מאד את גודל ההשפעה של ביצוע הדרישות וגם את האפשרות שיגרם משבר כלכלי. שנית, מאחר וחלק מהדרישות קשורות בשינויים במיסוי ראוי לזכור ושצריך לחשוב על מקורות למימונן. כאן עולה האפשרות של שינויים בהרכב הטבות המס. כפי שנראה מיד זהו מקור לא קטן.

בדו''ח של מנהל הכנסות המדינה (23.12.2008) נכתב: הטבות המס לשנת 2009 יסתכמו, על-פי התחזית, ב-‏39.2 מיליארד ש''ח, שהם כ-‏19% מהכנסות המדינה ממיסים או כ-‏5% תוצר (הודעה לעיתונות).

בדו''ח השנתי לשנים 2009 – 2010, בפרק ''תחזית הטבות המס'', נכתב כי בשנת 2011 יגיעו ההטבות לכדי 38.4 מיליארד שקלים. גודלו היחסי של הסכום הוא כ-‏18% מהכנסות המדינה וכ-‏4.4% מהתוצר. בהערת שולים נכתב, והוסבר מדוע, שההערכה הזאת מוטה כלפי מטה.

נקודה שלישית היא שבנוסף צריך לזכור שהדרישות עוסקות גם בשינויים בסדר העדיפויות בתקציבי החינוך, הרווחה ועוד. גם בתחומים אלה קיימת האפשרות לבצע שינויים בסדר העדיפויות בסך של מספר מיליארדי שקלים.


סיכום

השאלה הראשונה שעליה הממשלה צריכה להשיב היא כן או לא לדרישות. בנתיים נראה שהממשלה כבר החליטה שכן. הרי היא כבר התחילה לדון על האיך, כמה זה יעלה ואם יש מקורות מימון. יחד עם זאת הגודל היחסי של הסכום הוא לא גדול, במיוחד אם חושבים על פריסה על פני זמן. מתברר שבעצם יש מקורות מימון לדרישות-תביעות ל''צדק חברתי'' וקבלת הדרישות לא צריכה לגרום משבר כלכלי. יש פתרון בטווח הקצר.

אבל הנקודה החשובה ביותר גלומה בתשובה על השאלה 'מהן ההשפעות הצפויות של ביצוע הדרישות על המשק בטווח הארוך?' למשל, שינוי סדר בעדיפויות בהטבות המס עשוי להשפיע לרעה על שיעורי הצמיחה ותוצאות כאלה עשויות להשפיע לרעה על רווחת הציבור. כך גם יכול לקרות אם יבוצעו שינויים אחרים בהרכב התקציב. מכאן שיתכן שההקלה בטווח הקצר תתפוגג בטווח הארוך – שכרה יצא בהפסדה.

על כן על הממשלה, באמצעות הצוותים שהוקמו לבחון את ההשפעות של כל שינוי בטווח הארוך, לפני שמחליטים בחיוב.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


  מאחר  (ע.צופיה) (6 תגובות בפתיל)
  PANEM ET CIRCENSES לחם ושעשועים .  (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה) (40 תגובות בפתיל)
  המפגינים אינם צריכים להגיש תביעות מפורטות  (עמיש) (53 תגובות בפתיל)
  העם רוצה צדק חברתי  (עמיש) (7 תגובות בפתיל)
  הפרזיטים שודדים אותנו  (עמיש) (2 תגובות בפתיל)
  מי מממן את המחאה  (עמיש) (26 תגובות בפתיל)

חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי