פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_6678

רמת החיים בישראל - על קצה המזלג
חדשות / דוד סיון (יום שלישי, 06/09/2011 שעה 12:00)


רמת החיים בישראל - על קצה המזלג

ד''ר דוד סיוןעל פי מידע שפירסמה לאחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולים פרטים מעניינים ביחס לרמת החיים:
  1. ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת למשק הבית [בשנת 2010] הייתה 13,496 ש''ח – עליה ריאלית של 1% בהשוואה לשנת 2009 (ממצאים...).
  2. השכר הממוצע לשכיר ישראלי היה באותה השנה 8,414 ש''ח שזה עליה ריאלית של כ-‏0.8% ביחס לשנת 2009 (לוח 1.1).
על פי נתוני ההוצאה הממוצעת היתה בשנת 2010 עליה ברמת החיים. כאשר משלבים את המידע על ההכנסות מתברר שההכנסה הממוצעת ממשרת שכיר לא יכולה לאורך זמן לממן את רמת ההוצאה הממוצעת – את רמת החיים הזאת. כאשר קוראים את הממצאים מעבר לכותרות מתברר שהנתונים אכן מראים זאת:
מהשוואת ההוצאה הממוצעת לתצרוכת בין החמישון העליון [20% ממספר משקי הבית] לחמישון התחתון בשנת 2010, נמצא שההוצאה למשק בית בחמישון העליון הייתה 21,308 ש''ח לחודש – פי 2.6 מההוצאה בחמישון התחתון (8,264 ש''ח לחודש).http://www.faz.co.il/thread?rep=163878
==>
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 06/09/2011 שעה 12:14)

למשק בית שמוציא 13,496 ש''ח יש יותר הכנסות ממשרה עם שכר של 8.414 ש''ח .
במשק בית שבו יש 1.6 מישרות בממוצע ההכנסות וההוצאות מאוזנות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=163879
מעניין
ע.צופיה (יום שלישי, 06/09/2011 שעה 12:33)

אם תוכל להשיג נתונים מה יחס ההוצאה של משק בית לצריכה בין חמישון עליון וחמישון תחתון בארה''ב, צרפת, פולין, ספרד, יוון.
זה לטעמי מיצג מעניין של מדינות שכדאי לבדוק איך אנו לעומתם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=163882
השוואה
דוד סיון (יום שלישי, 06/09/2011 שעה 13:20)
בתשובה לע.צופיה

א. רמת חיים כללית 2008 (http://www.cbs.gov.il/shnaton61/diag/28_02.pdf).
ב. רמת חיים כללית כולל 2009, 2010. המשתנה הוא תמ''ג ריאלי מותאם לכוח הקניה (http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=19801).

ג. מהנתונים שהצגתי במאמר אפשר להסיק שאי השוויון לא השתפר בארץ לא השתפר במהלך שנת 2010. לא ידוע לי על נתונים השוואתיים בחמישונים או עשירונים אבל יש נתוני אי-שוויון (מדד ג'יני).

על פי מדד ג'יני משנת 2009 בישראל אי השוויון גבוה יותר מב-‏62 ארצות (http://www.idi.org.il/ComparativeDemocratic/Pages/Co...). ארה''ב במקום 71, יוון 35, ספרד 43, פולין 40, צרפת 26.

http://www.faz.co.il/thread?rep=163880
ומהי עלות השכר?
(יום שלישי, 06/09/2011 שעה 12:41)

מהטבלאות של לשכת הסטטיסטיקה משתמע שמדובר בשכר נטו.

מה עם העלויות הנלוות לשכר כמו תנאים סוציאליים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=163883
ומהי עלות השכר?
דוד סיון (יום שלישי, 06/09/2011 שעה 13:37)
בתשובה לvilan@zahav.net.il

אני חושב שמדובר בשכר ברוטו. אין לי יידע בדבר תנאים סוציאליים.
עוד מבט על השכר בשנת 2009 (http://www.cbs.gov.il/www/publications11/1439/pdf/t2...).

http://www.faz.co.il/thread?rep=163898
מבחינה יחסית ישנה עלייה מתמדת ברמת החיים
גלעד היפתחי (יום רביעי, 07/09/2011 שעה 16:18)

למרות עליית המחירים מזה כמה שנים. אם ישנו את כללי המשחק ויוזילו מוצרים ושירותם העלייה ברמת החיים תעלה יותר.

מבחינה אבסולוטית אנחנו צומחים יותר מהר מרוב המערב (למרות כיסי אבטלה גדולים אצל החרדים והערבים), אבל פער המשכורות בין העשירים לעניים הולך וגדל. 2 העשירונים העליונים מרוויחים כמו שמרוויחים 8 העשירונים הנמוכים! את העניין הזה צריך לתקן ע''י חקיקה של משכורות מינימום, קביעות בעבודה, תיקון מדרגות מס - פטור ממס עד הכנסה של 10 אלף, מדרגת מס נמוכה עד 20 אלף ש''''ח לחודש ומדרגות מס גבוהות יותר בהדרגה מ-‏20 ומעלה. צריך להוריד מיסים עקיפים (מתחת ל-‏10%) בהחלט אפשר לבנות כמה קבוצות של מיסים עקיפים - מיסים נמוכים על מזון, בריאות, חינוך, דיור. מיסים קצת גבוהים יותר (באזור ה-‏12%) על לבוש, תיירות ופנאי. העלאה מקבילה של מיסוי על הון, אבל לא באופן שיבריח את המשקיעים.

צריך להשאיר יותר כסף פנוי לאזרחים שכן בלאו הכי הממשלה לוקחת מיסים עקיפים על כל דבר שזז, כולל על .

http://www.faz.co.il/thread?rep=163920
לצערי המספרים לא כוללים הכנסה שחורה
המסביר לצרחן (יום שישי, 09/09/2011 שעה 23:12)

ישנן הערכות של היקף השוק השחור בארץ והן מתרוממות מכמה עשרות מיליארדי שקלים ועד כמה מאות מיליארדי שקלים. אני חושב שכל אזרח אם לא נעזר לפעמים בעסקה שחורה, לפחות יודע על קיומה.

אני משער, באירוניית מה, שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא לוקחת בחשבון את השוק השחור.

http://www.faz.co.il/thread?rep=163932
עידכון בדבר השכר הממוצע
דוד סיון (שבת, 10/09/2011 שעה 12:59)

בסעיף 2 מוצג ''שכר ממוצע למשרת שכיר'' (לעובדים ישראלים) בסך 8,414 ש''ח.
ההגדרה: ''[סך] השכר ברוטו לחודש מחולק במספר משרות שכיר באותו חודש'' (http://www.cbs.gov.il/www//shnaton60/st12_00.pdf).


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.