פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
עוד מבט על אי השוויון
עגל הזהב / דוד סיון (יום שלישי, 29/01/2013 שעה 15:00)


עוד מבט על אי השוויון

ד''ר דוד סיוןבמאמר קודם הצגתי נתונים שמראים כי במקביל למגמה של עליה ברמת החיים נרשמה עליה נמוכה יותר של השכר הריאלי הממוצע למשרת שכיר במהלך השנים מאז ראשית שנות ה-‏90 של המאה הקודמת. בעשור הקודם (2001 – 2010) המשיכה רמת החיים לעלות בעוד שהשכר הממוצע ירד ב-‏5.8%. טענתי אז, על בסיס מידע כללי שאם נחלץ את שכרם הריאלי של אותם שכירים המאכלסים את העשירון העליון, נקבל תמונה עגומה עוד יותר לגבי השכירים המאכלסים את העשירונים האחרים. משמעות טענה זאת היא כי בעשור האחרון התרחשה חלוקה מחדש של העוגה – של ההכנסות: חלקם היחסי של השכירים הצטמק ובעיקר של אלה מהעשירונים התחתונים (על רקע דעיכת הצמיחה).

בעקבות דיווח בגלובס הגיעו אלי לאחרונה נתונים בעזרתם ניתן אולי לבסס את הטענה על חלוקת העוגה.בסדרת הנתונים שקיבלתי לאחרונה יש שני משתנים: השכר הממוצע והשכר החציוני (במחירים שוטפים) למשרת שכיר בתקופה 1970 – 2010. מקור הנתונים הוא ''קבצי פרט בלתי מזוהים'' מסקרי הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הראשון מוגדר כסכום המשכורות מחולק במספר השכירים (המשרות) ואילו השני, השכר החציוני, הוא השכר האמצעי בסולם השכר. במילים אחרות: ל-‏50% מהשכירים שכר נמוך מהחציוני ול-‏50% שכר גבוה יותר ממנו. אם השכר החציוני נמוך מהממוצע פרוש הדבר שיותר מ-‏50% מהשכירים זוכים לשכר נמוך מזה הממוצע. אם הפער בין שני המשתנים גבוה, פרוש הדבר שרמת אי השוויון בשכר גבוהה, כי יותר שכירים משתכרים פחות מן הממוצע.

שכר חציוני יחסי הגרף מציג את שיעורי החציון יחסי, היחס בין השכר החציוני לבין השכר הממוצע (שכר חציוני מחולק בשכר הממוצע, לאורך התקופה. מהגרף ניתן לראות שבשנת 2010 שכרם של מחצית השכירים מגיע רק לכדי 74.1% מהשכר הממוצע. פרוש הדבר כי שכרם של בני המחצית העליונה של השכירים מטה את השכר הממוצע כלפי מעלה. הפער הגדול הזה (25.9%-) מהווה עדות על רמת אי שוויון גבוהה בין השכירים במשק הישראלי.

העובדה הבולטת ביותר שעולה מהגרף היא שבמהלך השנים מאז 1975 שעורי החציון היחסי ירדו והלכו, מ-‏94.2% בראשית התקופה עד 74.1%. פרוש הדבר שאי השוויון בין השכירים הציג מגמה של עליה – ששכרם של בעלי השכר הגבוה צמח מהר יותר משכרם של השאר. במהלך השנים מאז שנות ה-‏70 התרחש כאן תהליך של חלוקה מחדש של ההכנסות מעבודה לטובת בעלי השכר הגבוה.נתוני השכר הממוצע והשכר החציוני מלמדים שבמהלך העשורים האחרונים צמח אי השוויון בין השכירים. על רקע מגמת הירידה של השכר הריאלי הממוצע, תרם אי השוויון הזה למגמת העליה באי השוויון בהכנסות בכלל. המידע הזה מבסס את הטענה בדבר תהליך של חלוקת העוגה לטובת בעלי השכר הגבוה, בעלי ההכנסות הגבוהות.

למרות שרמת החיים במשק צומחת במשך שנים הרי שמצבם הכלכלי של בעלי השכר הגבוה משתפר בקצב מהיר יותר מזה של השכירים בעלי השכר הנמוך. מכאן שצמיחת המשק ורמת החיים לא מבטיחים את שיפור רמת חייהם של בעלי השכר הנמוך.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


  שאלות ( במידה ובאפשרותך להשיג תשובות מוסמכות)  (ע.צופיה) (10 תגובות בפתיל)

חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי