פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
בעיות עם הטבות המס
עגל הזהב / דוד סיון (יום שלישי, 11/02/2014 שעה 15:00)


בעיות עם הטבות המס

ד''ר דוד סיוןהכלכלנים המומחים לענייני מס יגידו לנו שמערכת המס מעוותת את שיקולי בעלי עסקים והיזמים ולכן פוגעת ביעילות הפעילות העסקית. זה קורה משום שעוד משתנה, שמוסיף אי-ודאות, נכנס למערכת השיקולים הכלכליים כמו אם כדאי לקנות, למכור וכו'. מכאן שלכאורה עדיף שלא תהיה מערכת שגובה מסים. מצד שני, מאחר והפעילות הציבורית זקוקה למקורות מימון ראוי שמערכת המס תהיה אופטימלית – שתמזער את פגיעתה ביעילות העסקים והמשק ככלל.

קיום מערכת המיסוי מניעה מחוקקים להעניק הטבות מס במטרה לעודד פעילות עסקית ופעולות הקשורות באזרח הקטן, כמו עידוד חיסכון לטווח ארוך (פנסיה, קופות גמל וכו'). גם במקרה הזה העקרונות של יעילות ושל אופטימליות צריכים להיות הבסיס להחלטות שמעניקות הטבות במס.

גם במדינת ישראל יש מערכת מיסוי שמעניקה הטבות שונות ומשונות. בעבר הקרוב, בעקבות הפרסומים בתקשורת, בחנו את הטבות המס שניתנו לחברות הגדולות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון. כעת הגיע הזמן לבחון את התמונה השלמה יותר. הדו''ח השנתי האחרון של מנהל ההכנסות באוצר מספק לנו מידע מעניין ואפילו מפתיע בהקשר הזה.פרק ד' של הדו''ח (עמ' 59) מספק לנו תמונה כללית על סך הטבות המס בשנת 2013 ותחזית לגבי 2014. בשנים האחרונות שיעור הטבות המס מסך הכנסות המדינה ממסים נע בין 19% ל-‏18%. פרוש הדבר שבאמצעות הפטורים מוותרת מדינת ישראל על קרוב לחמישית מפוטנציאל ההכנסות שלה. על פי ההערכות בשנת 2014 יגיע סך ההטבות במס לכדי 46.6 מיליארד ש''ח שזה כ-‏4.5% אחוזי תוצר. זהו גם שיעור הגירעון התקציבי שבגינו החליטה הממשלה לקצץ את התקציב באמצע השנה שעברה.

תרשים 1 (עמ' 61) מציג את הצפי של 10 הטבות המס הגבוהות ביותר הצפויות בשנת 2014 – בסך הכל כ-‏39.4 מיליארד ש''ח. הסכום הזה לא כולל הטבות לקרנות ההשתלמות ולקרנות הפנסיה (בסך 3.0 מיליארד ש''ח) בדמי הביטוח הלאומי ובמס הבריאות. שאר ההטבות מגיעות לכדי 4.0 מיליארד ש''ח במסים עקיפים שונים.

,תרשים 1 ממה שמוצג בתרשים רואים שהמוטב הבולט ביותר הוא דווקא האזרח העובד. הוא זוכה להטבות מס על חיסכון לפנסיה (וגם בקופות גמל וביטוחי חיים), על גידול ילדים, על קרנות השתלמות, על השכרת דירות ועוד. אם גם ניקח בחשבון את ההטבות שלא נכללו בתרשים, שיעור ההטבות לאזרח העובד מגיע לכדי 71%.

לעומת זאת שיעור הטבות המס לחברות, לבעלי ההון, (על פי החוק לעידוד השקעות הון) הוא רק כ-‏17%. זה כמובן הרבה פחות ממה שמשתמע כאשר קוראים את הידיעות בתקשורת על הטבות המס לחברות הגדולות. לכן כדאי לנו לזכור שמידע חלקי עשוי להטעות.

צריך כמובן גם לציין שבשנת 2012 למעלה מ-‏52% מכלל היחידים (שכירים ועצמאיים) היו מתחת לסף המס (עמ' 84). מי שמתחת לסף המס לא זוכה להטבות מס. לא כל העובדים השכירים זוכים לצבור בקרנות פנסיה, בקרנות השתלמות ועוד. לכן הם לא זוכים להטבות מס באותה המידה לה זוכים היחידים שמשתכרים מעל סף המס.

ממה שראינו עד עתה ברור ששני המגזרים זוכים להטבות. אבל ברור שחלוקת הטבות המס בין היחידים ובתוך המגזר העסקי אינה שוויונית והיא גם מיטיבה עם החזקים כלכלית בתוך כל מגזר. לכן ברור שכדאי וראוי לבחון את החלוקה בתוך כל מגזר, אבל מאחר ואין בידי מידע כדי לבחון את החלוקה בין השכירים, אסתפק בבחינת מידע נוסף על חלוקת הטבות המס בין החברות העסקיות.לפי הלמס (לוח 8.1) יש בארץ כ-‏480 אלף עסקים ורק ב-‏1519 מהם מועסקים מעל 200 עובדים. על פי ה-הדו''ח השנתי (עמ' 200) רק בין 600 ל-‏800 עסקים זכו במהלך השנים 2008 – 2011 להטבות מס. תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון, שנכנס לתוקף בשנת 2011, העלה את מספר החברות המוטבות וצמצם את הריכוזיות בהטבות המס. אבל המוטבות החדשות נהנו מהטבות מס נמוכות וזה קיבל ביטוי בירידה בגודלה של ההטבה הממוצעת (עמ' 215). אבל עדין כפי שכבר הראינו בעבר הקרוב, הטבות המס מרוכזות במאון העליון של החברות המוטבות (המבקר...).

נתוני לוח ט-‏1 (המקור בעמ' 203) מציגים את הגידול המהיר (בערך פי 3) של הטבות המס שניתנו לחברות על פי החוק לעידוד השקעות הון במהלך השנים 2003 – 2011. בחינת הנתונים מעלה כי הגידול בהטבות המס בתקופה הנזכרת נגרם בעיקר בגלל:
  • גידול מהיר בהכנסה העסקית (הכנסה עסקית = רווח מפעילות עסקית) של החברות המוטבות,
  • גידול משמעותי במשקל ההכנסות המוטבות, בעיקר ההכנסות הפטורות ממס, בסך ההכנסות של החברות המוטבות.
זאת התמונה הכללית. אבל כאשר מפרידים את ארבעת החברות המוטבות, את המאון העליון, משאר החברות (ב-‏99 המאונים) מתברר שלא רק שארבעת העליונות ביחד זוכות לכ-‏70% מסך ההטבות במס, אלא שבמהלך השנים 2003 – 2011 הן זכו גם לגידול מהיר יותר בהכנסה העסקית וגם לגידול מהיר יותר במשקל ההכנסות הפטורות ממס בסך ההכנסה העסקית. באותו הזמן משקל ההכנסות הפטורות בסך ההכנסה העסקית בשאר החברות כמעט לא השתנה. ההכנסה העסקית (הרווח) של 4 החברות גדלה נומינלית בכ-‏531%, בעוד שההכנסה העסקית של כל יתר החברות, ''שאר החברות'', עלתה רק בכ-‏160%.

התמצית של העובדות שנזכרו לעיל מוצגות בתרשים ט-‏2 ובתרשים ט-‏3 (שהם עיבוד קל של תרשימי מנהל הכנסות המדינה במשרד האוצר).

תרשים 2תרשים 3

אבל אם נשמיט את נתוני השנה האחרונה שהושפעו מהשינוי בחוק (תיקון 68 שנכנס לתוקף בשנת 2011) שנועד לשפר את זכאות ''שאר החברות'' להטבות במס, נמצא שההבדל הוא גדול יותר. מבט על תרשים ט-‏3 מגלה שללא נתוני 2011 הכנסה העסקית ומשקל ההכנסה הפטורה מציגים מגמה אופקית ואפילו ירידה קלה. מכאן שבמרבית התקופה הפערים בין 4 הגדולות ו-''שאר החברות'' רק גדל.

על פי הדו''ח השנתי הגידול המשמעותי ברווחי (הכנסה עסקית) של 4 הגדולות נגרם על ידי אחד או כל הגורמים הבאים:
  1. גידול ניכר בהשקעות שהיא המטרה המרכזית של החוק,
  2. גידול בשיעורי הרווחיות,
  3. הסטה חשבונאית של רווחים מפעילות בחו''ל, בארצות בהן שיעור המס גבוה יותר.
המשמעות היא של-‏4 הגדולות יש גמישות, יכולת להנהיג שינויים בארצות בהן הן פועלות, ובהנהגת שינויים תפעוליים כדי שהפעילות תתאים לקבלת הטבות מס בגודל המירבי שהחוק מתיר. לעומת זאת ב-''שאר החברות'' הגמישות הזאת לא היתה קיימת לאורך מרבית התקופה.

כאן אולי המקום להזכיר את שטענתי בעבר כי ... כדאי שהנוגעים בדבר יקחו בחשבון את תרומת העסקים הקטנים לצמיחת המשק ולתעסוקה כפי שמראים מחקרים שנערכו במרכז המחקר של הכנסת... (המבקר על הטבות מס לחברות הגדולות) כאשר שוקלים ומחליטים להעניק הטבות מס.לכל מי שחשב קצת על נושא ההטבות במס ברור שהן נועדו להשיג מטרות כלכליות (למשל צמיחה) או חברתיות (למשל עידוד הילודה). יחד עם זאת עלינו לזכור שיש לא מעט חסרונות לשיטה של הענקת הטבות במס. בין אלה ראוי לציין את העובדה שהן פוגעות ביעילות ובפריון, בדרך כלל הן מיטיבות עם מיעוט (על חשבון רוב...) והן מחייבות להעלות את שיעורי המס בכלל כדי הממשל יעמוד בהתחייבויותיו.

יחד עם זאת, אם כבר מעניקים הטבות מס לחברות רצוי שהשפעתן תהיה אופטימלית – שהשפעתן על התוצר והתעסוקה תהיה מירבית.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


פגיעה ביעילות ?
כספית (יום שישי, 14/02/2014 שעה 2:39) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שלושלת השורות האחרונות טוענות לפגיעה ביעילות ובפריון.

כאשר מדובר באנשים פרטיים,
הטבות מס גורמות לייתר מאמץ ולהגדלת הפריון
כדי לנצל יותר את הטבות המס.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי