פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_795

טלית של תכלת / טור שבועי
נסים ישעיהו (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 2:32)http://www.faz.co.il/thread?rep=11281
יישר כוח נהנתי מאוד לקרוא
איריס ארנסט (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 9:42)

בתקוה שתתקיים בנו התפילה ''ופרוס עלינו סוכת שלומך''

http://www.faz.co.il/thread?rep=11323
תודה, איריס. תפקידנו לפעול בעצמנו את המוכנות
נסים ישעיהו (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 14:36)
בתשובה לאיריס ארנסט

לכך שה' יפרוס עלינו סוכת שלום.

חלק חשוב בעבודה הזאת הוא ללמוד להסתכל על הזולת בעין טובה ולא לחפש ביקורת בכל מחיר כפי שיש כאלה שמבינים את תפקידם בעולם.

שיהיה לך, ביחד עם כל בית ישראל, כל טוב ורק שמחות.
נסים

http://www.faz.co.il/thread?rep=11331
הלואי והיינו יכולים לעשות זאת לפחות אנחנו משתדלים
איריס ארנסט (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 15:39)
בתשובה לנסים ישעיהו


http://www.faz.co.il/thread?rep=11283
לא בדיוק הבנתי מה אנחנו כל כך עושים
מי שזוכר (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 10:00)

למען כל אומות העולם בחג הסוכות.

האם אפשר לקבל הסבר נוסף?

http://www.faz.co.il/thread?rep=11306
הסבר נוסף
אליצור סגל (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 13:10)
בתשובה למי שזוכר

לק''י
שני קטבים לשנה - חג הפסח החג הישראלי לאומי, וחג הסוכות החג הכלל אנושי. קורבן פסח הוא קרבן ישראלי בלבד - כל ערל לא יאכל בו. לעומת זאת בסוכות אנו מקריבים במהלך כל ימי החג שבעים פרים - המספר שבעים הוא המספר הסמלי מייצג את אומות העולם - שבעים אומות. בסוכות אנו מתפללים מקריבים למען שבעים אומות העולם. גם מהותו של חג הסוכות היא כלל אנושית - זהו חג הטבע חג המים. ישראל ואמות העולם מאתחדים בתפילתם על העולם על הצמחים ולמען ירידת המים. ולעתיד יחגגו אומות העולם עמנו את חג הסוכות כדברי הנביא זכריה. כי חג זה הוא חג כלל אנושי.
שנה טובה
אליצור

http://www.faz.co.il/thread?rep=11309
מה זה לק''י?
מי שזוכר (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 13:17)
בתשובה לאליצור סגל


http://www.faz.co.il/thread?rep=11396
למי שזוכר, לק''י: לישועתך קיויתי ה'.
יוסי (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 22:03)
בתשובה למי שזוכר


http://www.faz.co.il/thread?rep=11314
אליצור, תודה על הסיוע בהסבר הברור. ומי שזוכר
נסים ישעיהו (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 13:45)
בתשובה לאליצור סגל

עכשיו יש לך עוד עניין לזכור.
בברכה שיהיו לך כמו לכולנו רק זכרונות טובים,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=11319
הבנתי היטב את דבריך כבר בראשיתם
מי שזוכר (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 14:06)
בתשובה לנסים ישעיהו

וההסבר של אליצור אף הוא תרם לכך.
עם זאת לא השתכנעתי כי הקרבת פרים תורמת משהו לאומות העולם, למען האמת אף לא השתכנעתי כי היא תורמת משהו למישהו, פרט אולי לכוהנים שנהנו מן השאריות

http://www.faz.co.il/thread?rep=11325
מי שזוכר, כדאי לסנן מעט את הזכרונות; כאן מדובר
נסים ישעיהו (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 14:51)
בתשובה למי שזוכר

בקורבנות פרים, עבודה קשה, שמהם לא אכלו הכהנים דבר כי הכל עולה באש המזבח. חוץ מזה, נסה אתה לאכול כל כך הרבה בשר, כאשר אין לך ברירה כי זו מצווה...

על הכהנים ידוע כי הם סבלו חוליים שונים כי את כל העבודה עשו כשהם יחפים והיו צריכים לאכול את (אותו חלק שמצווה עליהם לאכול מתוך) בשר הקורבנות. השילוב של שני הדברים חייב אותם להזדקק לשרותו של רופא צמוד, כך שלא מדובר בכיף של מישהו אלא במילוי מצוות הבורא יתברך.

הכהנים, בניגוד אולי למה שמקובל ואופנתי היום, דווקא כן האמינו בה' ובמצוותיו ועשו עבודתם במסירות נפש ובלי שום חשבונות צדדיים.

כיום, כל עוד אין לנו אפשרות להקריב קורבנות, אנו אמורים להשיג את אותה תוצאה בעזרת התפילה. וכשאנו מתפללים לשלום אומות העולם - אנו עושים זאת מכל הלב, כמו הכהנים בבית המקדש, למרות שאנו יודעים מה שהם ידעו: הגויים שונאים אותנו וביוזמתנו אולי לא היינו מתפללים לשלומם. אבל ה' ציווה ואנו מקיימים.

שיהיה לך ולכולנו חג שמח.
נסים

http://www.faz.co.il/thread?rep=11329
ומה על בני עלי שחטפו כל אשר יעלה המזלג?
מי שזוכר (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 15:31)
בתשובה לנסים ישעיהו

שנה טובה גם לך

http://www.faz.co.il/thread?rep=11339
למי שזוכר: בני עלי קבלו ביקורת קשה על זה. וחוץ מזה
מוטקה צביאלי (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 17:17)
בתשובה למי שזוכר

אתה יודע שהכתוב לא ''מטייח''. אומרים דברים כהווייתם. ועוד, מזה היה במשכן שילה. סך כל שנות המשכן והמקדשים שבאו לאחריו הוא 479 שנה מבנין המשכן הראשון על ידי משה רבנו, 410 שנים של מקדש שלמה (שבעים שנה גלות בבל) 420 של בית שני מתחבר ל1309 שנים. התלמוד דוקא מעלה על נס את התנהגותם הטובה של הכהנים הגדולים או ההדיוטות (כלומר ''רגילים'') כשהם דאגו שלא יהיה הבשר נותר או נושאים אחרים שהיו קשורים בהנהגת העם.
אגב, מקור השם אלכסנדר אצל היהודים ידוע לך? מה הקשר? תבדוק, תראה קשר.
שנה טובה.
בכל אופן,זה לא אומר שהשאלה שלך לא היתה במקומה. הנביא (ראה שם בתחילת שמואל א')קובל על כך שבני עלי היו נגועים במידה מסויימת של שחיתות. (''ותהי חטאת הנערים גדולה מאד את פני ה'...'')והם נענשו על זה.. ראה הכתוב עם עלי ושמואל) וגם כתוב שם:''אשר ישכבון את הנשים הצובאות פתח אוהל מועד'' שהכוונה היא לנשים שהיו באות להקריב קרבנות. שואלים המפרשים וכי יעלה על דעתך שיהיה להם עסק עם אשת איש? אלא מכיון שהם היו מתנהגים בשררה (כשהכתוב אומר בערך כך:''והכה בסיר או בפרור וכל אשר יעלה המזלג... ו''עתה תתן ואם לא לקחתיו בחזקה'') והיו מעכבים אותן עד למחרת היה נראה כך. ו''אשר ישכבון'' מתפרש שהנשים היו נאלצות להישאר במשך הלילה בסביבות המשכן עד אשר תוכלנה להקריב את הקרבן. וזה לא היה דוקא לנשים ,זה היה קורה גם לגברים רק שהנשים הרבה יותר חשובות בהקשר הזה (העדרות ממשק הבית,חינוך הילדים וכדו')

http://www.faz.co.il/thread?rep=11352
ורחב היתה כמובן מוכרת מזון
חתן סופר (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 18:23)
בתשובה למוטקה צביאלי

טוב שהזכרת לנו

http://www.faz.co.il/thread?rep=11376
חתן סופר, יפה ששאלת; נושא זה נדון כאן לפני למעלה
נסים ישעיהו (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 20:06)
בתשובה לחתן סופר

משבועיים.
מצורפים קישורים.

בברכה, נסים.

קישורים:
אודות רחב הזונה: http://www.faz.co.il/thread?rep=9714&Page=1
רחב הזונה ''גם'' מוכרת מזון: http://www.faz.co.il/thread?rep=9662

http://www.faz.co.il/thread?rep=11372
מי שזוכר, טוב שהזכרת לנו; הרי הסיפור הזה מוכיח
נסים ישעיהו (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 19:59)
בתשובה למי שזוכר

את דברנו שלכהנים היו כללים ברורים (מצוות); בני עלי חרגו מן הכללים ועל כך נענשו קשות.

אגב, גם בדורות מאוחרים יותר היו חריגות; טבע האדם לא השתנה מאז ועד בכלל; אלא שבניגוד לשפה המדוברת היום - המקרא וחז''ל לא רק שלא טייחו ולא הסתירו ''פאשלות'', הם חשפו אותן כדי שנדע ממה להזהר.

תודה על ההערות, והיית אך שמח.
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=11340
אל תהיה תמים
יביע אומר (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 17:24)
בתשובה לנסים ישעיהו

הם לקחו את הפילה. גם היום כלי הקודש למיניהם חופנים את השמנת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=11343
יביע אומר: ה''פילה'' אפילו לא הספיק להתבשל.
מוטקה צביאלי (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 17:30)
בתשובה ליביע אומר

ראה שם את הפסוק :''...ובא הנער הכהן ואמר לאיש הזובח תנה בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשר מבושל כי אם חי''
כל העסק שם לא מראה את ההתנהגות באופן חיובי. אבל, כמו שאמרתי קודם, אין כאן טיוח.

http://www.faz.co.il/thread?rep=11344
פילה לא מצריך יותר מצריבה קלה, כידוע
יביע אומר (יום שלישי, 17/09/2002 שעה 17:34)
בתשובה למוטקה צביאלי

אך אתה צודק כי המקרא עפי''ר אינו מטייח. דא עקא שלפעמים צריך לנבור מעט ולקרוא בין השיטין כדי לגלות את האמת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=11479
יביע אומר: כתוב שם ''לא מבושל כי אם חי''.
מוטקה צביאלי (יום רביעי, 18/09/2002 שעה 15:53)
בתשובה ליביע אומר

יש גם מושג של בשר נא, ...''אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים כי אם צלי אש ראשו על כרעיו על קרבו'' נא פירושו חצי מבושל ..

http://www.faz.co.il/thread?rep=11419
מהם היוצאים מן הכלל?
אריה פרלמן (יום רביעי, 18/09/2002 שעה 5:00)

דיברת על ''אנשים, עמים או תקופות'', שבהם אין שנאת ישראל.

לגבי אנשים יחידים - העניין ברור.

מה לגבי תקופות ועמים?

באילו תקופות לא היתה שנאת ישראל? אילו עמים בתקופה זו הם ידידים לישראל?

http://www.faz.co.il/thread?rep=11429
אריה: אם אתה מתכוון ידידי אמת; ללא פניות ואינטרסים
מוטקה צביאלי (יום רביעי, 18/09/2002 שעה 7:20)
בתשובה לאריה פרלמן

אז אין, לא היה ולא יהיה.
לישראל יש מעריצים כשהיא מראה כוח... זה ראיתי במו עיני אחרי מלחמת ששת הימים. גם אתה ראית.
אחרי ''יום כיפור'' היה הרבה טסק... טסק... טסק... ''הם ממש לא בסדר, הערבים''... ''היה לכם מזל שאמריקה עזרה''... טסק... טסק... טסק... גילגולי עיניים, ספיקה על ירך,''YOU ARE VERY LUCKY THAT NIXON HELPED YOU IN 73''
אבל ביטויי החמלה האלה נתנו לנו אך מעט אורך נשימה עד שהחבר'ה ''בני הדודים'' שמעו, קראו, ראו, הריחו, הבינו, טעמו, לומדו, הוכשרו והצליחו ל''שבור את הקוד''... ואני מקוה שעדיין לא מאוחר לעצור את גלגל השלג הזה...

http://www.faz.co.il/thread?rep=11491
אריה, אם יורשה לי - כל הכבוד. הצבעת על לכאורה
ישעיהו נסים (יום רביעי, 18/09/2002 שעה 17:59)
בתשובה לאריה פרלמן

סתירה פנימית. יכולתי לפטור את עצמי באמירה שזה משפט כללי בלתי מחייב אבל, במקרה כזה, איזה מכל המשפטים האחרים כן מחייב?!

ראוי נושא זה למאמר נפרד ואני מקווה שמישהו יקדים אותי ויעלה אותו לפורום.

המאמר של אליצור 'פרס ואמריקה יהודה וישראל' מציג מודל החוזר על עצמו שוב ושוב בהיסטוריה שלנו; במאבק הגלובאלי, לעולם אין אנו נייטראלים ולאו דוקא מיוזמתנו; תמיד צד אחד נוקט גישה של 'אם אתה לא איתי סימן שאתה נגדי', וכבר אנו מעורבים במאבק לא לנו.

מספיק לזכור את מצבנו בין אמריקה לרוסיה בתקופת המלחמה הקרה.

הפרסים לא שנאו אותנו וגם האמריקאים לא. ההקבלה שעשה אליצור מדוייקת מאד ולא רק מבחינה זאת.

חז''ל קבעו כי 'צדקה עשה הקב''ה עם ישראל שפיזרן לבין האומות'; כך נמנע מצב שבו איזה היטלר תקופתי יצליח לבצע את זממו. שונאים - יש; אבל יש גם מי שאינם שונאים ואף אוהבים יהודים. כך, לאחר כל גירוש או גזרות שמד, מצאו יהודים מקלט בארצות בהן יכלו לבנות חיים חדשים.

בברכת חג שמח,
נסים.


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.