פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_8511

על השכר בגופים הציבוריים
עגל הזהב / דוד סיון (יום שישי, 17/03/2017 שעה 13:00)


על השכר בגופים הציבוריים

ד''ר דוד סיוןהשבוע (15.3.2017) פורסם דין וחשבון על הוצאות השכר של הגופים הציבוריים לשנת 2015, שהוא פרסום שנתי של הממונה על השכר במשרד האוצר. להלן מס' עובדות מהדו''ח:
 1. בשנת 2015 היה השכר הממוצע בגופים הציבוריים, 15,458 ש''ח (עמ' 13) גבוה בכ-‏69% מהשכר הממוצע בכל המשק, 9,123 (עמ' 18).
 2. מס' העובדים בגופים אלה עלה בכ-‏5.6% ל-‏279,970 (עמ' 29), והשכר עלה בשיעור שינוי ריאלי של 1.7% (עמ' 35).
 3. בחלוקה לקבוצות השכר הממוצע הגבוה ביותר היה 38,981 ש''ח, לעובדי דירוג ''רופאים''... וזה הנמוך ביותר היה 8,737 ש''ח (עמ' 41).
 4. מס' העובדים ששכרם היה נמוך מזה הממוצע במשק היה 186,132 (66.4% מעובדי הגופים הציבוריים) ו-‏123,850 (44.2%) מהם קיבלו השלמת הכנסה (46).
 5. שכרם של רוב עובדי גופים אלה היה נמוך מהממוצע (15,458).
 6. בכל הגופים האלה שכרן הממוצע של הנשים היה באופן משמעותי נמוך יותר מזה של הגברים (עמ' 58).
 7. בין בעלי השכר הגבוה בגופים אלה חלקן של הנשים נמוך מאד.
הדו''ח על שיאני השכר מלמד:
 1. שכרם החודשי של 100 הראשונים גבוה מ-‏99 אלף ש''ח.
 2. רוב רובם של ה-‏100 הם רופאים.
 3. רוב רובם של 1,000 הראשונים, ששכרם החודשי הממוצע גבוה מ-‏60 אלף ש''ח הם רופאים.
 4. שיש למעלה מ-‏17,600 איש בעלי שכר חודשי ממוצע מעל 35 אלף ש''ח.
מהמידע שפורסם עולות מספר מסקנות מעניינות. ראשית, פעם הדיווחים הדגישו בעיקר את חריגות השכר ואת הצלחות הממונה לגבות בחזרה כספים. (באתר יש הבטחה שעניין החריגות ידווח יותר מאוחר השנה.) לאחרונה מדגישים רק את גובה שכרם של שיאני השכר. שנית, מסתבר ששכרן הממוצע של הנשים נמוך יותר מזה של הגברים והן מהוות מיעוט גדול בין בעלי השכר הגבוה בגופים הציבוריים. שלישית, שכרם של רוב עובדי הגופים הציבוריים נמוך באופן משמעותי מהשכר הממוצע (15,458 ש''ח). משתמע ששכרם של 1000 המדורגים ראשונים ושאר שיאני השכר (ששכרם מעל 35 אלף ש''ח) הרבה יותר גבוה מזה של האחרים, במיוחד אותם 186,132. לבסוף, ראוי להדגיש שעם ישראל מוצא לנחוץ לתגמל את רופאיו בשכר גבוה במיוחד. בהקשר הזה בולטת העובדה ששכרם של חלק מבין מנהלי המרפאות בקהילה מדורג בין 100 הראשונים.
מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.