פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
תהליך החקיקה האנטי דמוקרטית נמשך
דוד סיון (יום שלישי, 13/06/2017 שעה 15:00)


תהליך החקיקה האנטי דמוקרטית נמשך

ד''ר דוד סיוןאין בתולדות הפוליטיקה הישראלית אדם שניזון יותר ממימון זר מאשר נתניהו. אין בתולדות הפוליטיקה הישראלית אדם שנבנה בצורה כה בלעדית על מימון זר כמו נתניהו.
כפי שהראיתי בעבר (למשל: חקיקה אנטי דמוקרטית) מטרת התיקונים לחוק העמותות שאושרו בכנסת בשנים האחרונות היתה לפגוע בחופש הביטוי (כפי שהוגדר באתר של משרד החינוך) לפי מאפיינים פוליטיים של העמותות. מההופעות בתקשורת של המחוקקים ואחרים היה ברור שהכוונה היתה להגביל את יכולת הפעולה של עמותות מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. הטריק היה הפרדה בין מימון מישות זרה לבין מימון מישות מדינית זרה. עמותות ימניות גילו למחוקקים שהגבלות והוראות
המגבילות עמותות שמקבלות מימון מישויות מדיניות זרות ישפיעו ''רק'' על עמותות שמאליות. לא עבר זמן רב והתחיל מסע החקיקה להגביל ולקבוע הוראות שיחייבו ''רק'' עמותות שמאליות.

בהתחלה התיקונים לחוק דרשו רק דיווח במסגרת הדוחות הכספיים שמגישים לרשם העמותות ואח''כ לפני כשנה נוספה ההוראה שבמקום לציין בדו''ח הכספי שאת שם הישות הדורשת לציין ''באופן בולט לעין'' גם בפרסום לציבור, גם בפניה לגופים ציבוריים כולל במקרים של הופעה במקום העבודה הציבורי. בכל מקרה כזה יש לציין גם את רשימת כל אותן ישויות זרות. מה שבולט בסיפור הזה היא העובדה שלעמותות אחרות מאפשרים להסתיר את זהות הישויות הזרות.

כנראה שכל ההגבלות וההוראות האלה לא ממש הצליחו לעצור את פעילות העמותות האלה ולכן חזר הרעיון לאסור את המימון מישויות מדיניות זרות. חזר למרכז הבמה הרצון למנוע את פעילות העמותות האופוזיציוניות בכלל, והפעם מפיו של ראש הממשלה: צריך להסדיר את הנושא באיסור גורף (נתניהו דורש...).


פרשת הקוד האתי

המסמך, קוד אתי, שהכין פרופסור כשר עורר הדים רבים, בעיקר משום שהוא נוגע בקשר שבין החופש האקדמי וחופש הביטוי לבין פוליטיקה. הציטוטים המצ''ב מציגים חלק חשוב מהבקורת על המסמך וכוונותיו:
בהגבלה על הוראה שנחשבת פוליטית יש אם כן הטיה ברורה לטובת הסטטוס־קוו, שאינו נתפש כפוליטי כי אם ניטרלי כביכול. ההטיה הזאת קיימת בנושאים נוספים... מרצה שידון בשאלה כיצד חופש הקניין והחוזים הם חלק מהסדר הקפיטליסטי שמשמר אי־שוויון כלכלי, עלול להיות מואשם בעיסוק בפוליטיקה ובהפצת רעיונות מרקסיסטיים

... חלק חשוב ממחשבה ביקורתית, שחיונית לא רק לאקדמיה אלא גם לחברה כולה, היא הצגת שאלות, והטלת ספק בכך שמה שקיים הוא אכן מחויב המציאות. הטלת ספק כזאת תיחשב אמירה פוליטית, בעוד שאי הטלת ספק במציאות לרוב לא תיחשב כזאת.
בעצם, פרופ' כשר מותיר בידי שתי אפשרויות מקרתיסטיות מגוחכות מבחינה אקדמית ובוטות מבחינה דמוקרטית: הראשונה היא לנהל את הדיון ללא הבעת עמדה כלל, כרובוט פרימיטיבי המנסה ''לאזן'' בין אצבעותיהם המורמות של הסטודנטים. השנייה היא ''להסתכן במראית עין של חשש להזדהות'' עם משהו שקשור למשהו פוליטי. והוא מציע גם פתרון: אני אצטרך לעמוד בפני ועדה כלשהי (או בפני סטודנט), להאזין לקובלנה ואז לנמק את פעילותי הפושעת באופן ''מפורט ומנומס''. או ''להודות בטעותי''.
השאלה הגדולה היא איך מפרידים בין חופש אקדמי וחופש הביטוי לבין השקפות פוליטיות, בלי לפגוע בדמוקרטיה; בלי לפגוע ביכולת להטיל ספק ולכן בחופש האקדמי.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


  למי היה חופש ביטוי מוחלט..?..לנאצים!  (דניאל143) (6 תגובות בפתיל)
  חקיקה אנטי יהודית  (דניאל143)

חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי