פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
תימן מול ארה''ב צנעא מול בריסק
מתנחל שקוף / אליצור סגל (יום שלישי, 06/05/2003 שעה 3:10)


תימן מול ארה''ב צנעא מול בריסק

אליצור סגל

היש סיכוי לתרבות היהודית-ערבית?
בעת תקופת הפריחה של התרבות הערבית התקיימה גם התרבות הערבית-יהודית.
תקופתה של תרבות זו מתחילה עם הולדתו של רב סעדיה בן יוסף אלפיומי, שנולד בשנת ד' תרמ''ב (בערך סוף המאה התשיעית למנין הנוצרים) בעיר פיום שבמצרים העליונה היה במספר מרכזים תורניים ולבסוף הפך להיות ראש ישיבת מתא מחסיא בבל. תואר שהמחזיקים בו נקראו ראש ישיבת גאון יעקוב או סתם גאון. הוא מכונה בראשי תיבות רס''ג.

רס''ג כתב תפסיר - תרגום, ושרח - פרוש, על מרבית ספרי התנ''ך. כמו כן סידור, ספר בפילוסופיה - כתאב אלמכתאר פי אלאמנאת ולאאתעקאדת - הנבחר באמונות ובדעות ועוד ספרים רבים בערבית. רק חלק קטן הגיע אלינו ועל כך בהמשך.

התרבות היהודית-ערבית הגיע לשיאה שלוש מאות שנה אחר רס''ג ברבנו משה בן מימון הספרדי, המכונה הרמב''ם, שנולד בשנת ד' תתצ''ה (בערך תחילת המאה השלוש עשרה למניין הנוצרים) בספרד ולאחר נדודים רבים התישבה משפחתו במצרים. הוא נתמנה לנגיד על יהודי מצרים ומכאן ואלך היו צאצאיו מנהיגיה ודובריה של התרבות היהודית-ערבית.

הרמב''ם כתב בערבית את פירוש המשנה, ספר המצוות, את דלאלה' אלחראירין - המורה נבוכים, וכן תשובות רבות.
בסוף ימיו הביע הרמב''ם בתשובות שונות את צערו על שימושו בלשון הערבית - את ספרו ההלכתי המרכזי ''משנה תורה'' הוא כתב בעברית. אולם, בניו וממשיכי דרכו המשיכו להשתמש בלשון הערבית כלשון עיקרית לכתביהם.

התרבות היהודית-ערבית נעלמת בהבזק אור אחרון מאה וחמישים שנה אחרי הרמב''ם עם ר' דוד הנגיד השני, דור שישי לרמב''ם, שחי בדמשק בסביבות שנת ה' קע. (בערך תחילת המאה החמש עשרה למנין הנוצרים). בניו נשבו על ידי המונגולים שכבשו אז את דמשק, הוגלו מזרחה ומאז נעלמו עקבותיהם.

מאפיניה של התרבות הערבית-יהודית הם עיסוק בפילוסופיה תוך זיקה הדוקה למה שנעשה בסביבה בענין זה. רציונאליות מוחלטת, התנגדות לכל מה שנתפס בעיניהם כאמונות טפלות. עיסוק נמרץ במדעים שעמדו בחזית הטכנולוגיה של אז - אסטרונומיה, תוך התנגדות מוחלטת לאסטרולוגיה הנתפסת כשרלטניות מסוכנת. רפואה, אדריכלות, מתמטיקה, דקדוק.

הסיבות להיעלמותה של התרבות היהודית הערבית הן פנימיות וחיצוניות.

הסיבה החיצונית היא שקיעתה של התרבות הערבית בכללה כך שהשפה הערבית חדלה להיות שער לספרות מדעית ופילוסופית מתקדמת.

אולם הסיבות המהותיות יותר הן פנימיות.

קודם כל, השפה הערבית הייתה מכשול להתפשטות תרבות זו לכלל עם ישראל. בסוף ימיו של הרמב''ם החלו מתרגמים שונים בדרום צרפת - פרובנס, ובספרד שהפכה בנתיים לנוצרית, לתרגם את כתביו של הרמב''ם מערבית לעברית ומתוך כך הגיעו גם לתרגומן של יצירות מופת נוספות כגון הנבחר באמונות ודעות של רס''ג, הכוזרי של ר' יהודה הלוי ותורת חובת הלבבות של רבנו בחיי אבן בקודה.

אם כן, השפה הערבית-יהודית, בניגוד לשפה שמית אחרת, הארמית, לא הצליחה להפוך לנכס כללי של עם ישראל. אילמלא התרגומים הללו ולולא כתב הרמב''ם את ספרו ההלכתי משנה תורה בעברית, היתה כל התרבות הערבית-יהודית צוללת לתהום הנשיה וספק אם היתה משפיעה במשהו על עם ישראל בכללותו.

הסיבה השניה היא עמוקה יותר הפילוסופיה הרציונאלית הוכתה בידי המיסטיקה - תורת הקבלה.
פרובנס, דרום צרפת היתה שדה הויכוחים העיקרי בין המימוניסטים ליריביהם.
כתוצאה מכך בדור שלאחר הרמב''ם נתגלתה תורה חדשה - תורה מיסטית - תורת הקבלה. תורה זו כבשה תוך זמן קצר את העולם היהודי תוך שהיא נעזרת בעובדה ששפת הקבלה היא הארמית, השפה המשותפת לכל לומדי התורה, ואילו שפתם של הרציונאלים היתה ערבית, שפה המגבילה אותם רק לחוג תרבותי מוגבל בעם ישראל.
התרבות הערבית-יהודית נדחקה לפינה צדדית ולבסוף כמעט אבדה מן העולם.

עם זאת גחליה העמומות עדיין המשיכו ללחוש בדרום הרחוק, בארץ תימן. שם אשיותו של הרמב''ם ספגה הערצה שאין דומה לה ולצידו דמותו של רס''ג. שם המשיכו עדיין שרידי השיטה להתקיים.

לפני מאה שנה קם גדול בישראל אשר הלהיב את שרידי הגחלים לאש חדשה.

זהו ''הישיש'' - מוּרי יחיא ב''ר סלימן אלקפאח יחיה לעולם.

הוא מכונה הישיש כי נפטר בשנת תרצ''ג (1933 למנין הנוצרים), בגיל שמונים ושתיים. בחברה שבה אורך החיים הממוצע היה חמישים, אדם בן שישים כבר נחשב לישיש. בכינוי יחיה לעולם הוא משחק מילים על משקל שמו יחיא והוא תחליף לכינוי שליט''א - שיזכה לחיים טובים ארוכים, אבל המשיכו להשתמש בו גם לאחר מותו משום שתורתו חיה לעולם.
מוּרי יחיא החיה את התרבות הערבית-יהודית תוך שהוא שם במרכז עולמו את תורת הרמב''ם לכל ענפיו בספריו ההלכתיים הפילוסופיים וגם הרפואיים. ואגב כך גם את יתר יצירות המופת של התרבות הערבית-יהודית ובעיקר ספרי רס''ג.
האסכולה הזו נקראה ''דרדעים'' מצרוף המילים דור דעה.

מענין שבערך באותה תקופה קמה בליטא אסכולה שגם היא שמה את הרמב''ם במרכז לימודה. זוהי האסכולה של ר' חיים הלוי סולוביציק מבריסק.
עם זאת אין דמיון בין הלומדות הבריסקאית לבין הדרדעיות הצנענית.

ההבדל מתמצה בבדיחה המהלכת בעולם הלומדים:
ר' חיים מבריסק הגיע לגן עדן.
שואלים אותו בית דין של מעלה: מה עשית כשהיית למטה?
משיב ר' חיים: כתבתי ספר.
אומרים לו: תראה.

מוציא ר' חיים את ''חידושי ר' חיים הלוי'' פותח ואומר: הנה חידוש ברמב''ם!
קורא בית דין באינטרקום לרמב''ם מגן עדן. יוצא הרמב''ם בלבוש של אפנדי ערבי.
שואל אותו בית דין של מעלה: זה הכוונה פה?
מעיף הרמב''ם מבט ואומר: מה פתאום!
אומר ר' חיים: מה כבר פרענק מבין ברמב''ם!

הלומדות הבריסקאית התמקדה מדרך הטבע בספרו ההלכתי של הרמב''ם, ה''משנה תורה'', שנכתב בעברית. מדרך הטבע לא היתה להם גישה לכתביו הערביים במקורם, לכל היותר לתרגומים שלהם. נוסף לכך אסכולות רבות בגישה הבריסקאית מתנגדות בחריפות לפילוסופיה שלו - לחלק הרעיוני של כתביו. שלא לדבר על כך שלא היתה להם גישה לכלל התרבות הערבית-יהודית. זאת ועוד: הבריסקאיות היא בעיקרה משחק אינטלקטואלי ללומדים; היא אינה מעצבת את חיי היום-יום. ביום-יום נוהגים לפי הגהות הרמ''א בשולחן ערוך.

הדרדעיות היא משהו אחר לגמרי - הרמב''ם הוא מעצב עיקרי של חיי היום-יום של כל אדם, לאו דוקא הלומד. מדובר בתחיה כוללת של התרבות הערבית-יהודית לכל ענפיה ובהקשרה המקורי.

אחד הענפים של בית בריסק מתגלם בדמותו של הגאון ר' יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק מבוסטון. בדמותו התגלם, מלבד לומדות מרכזת ברמב''ם, גם ידע פילוסופי ומדעי מקיף בפילוסופיות ובמדע בן ימינו. אלא שגם אצלו מדובר בהקשר למדני, לא בהמשכיות אורגנית עם מכלול שיטתו של הרמב''ם בהקשרו התרבותי - התרבות היהודית-ערבית.

אבל, מעל כל זה מרחפת השאלה המהותית - מהי המשכיות אמת של הרמב''ם? האם לימוד ערבית תוך חזרה למקורות או להיפך: לימוד אנגלית תוך התקדמות בחזית המדע של היום? עם זאת אנו במזרח וכאן תרבותנו כחלק אורגאני מהמקום הזה ולא במערב. האם יש לתימן סיכוי במאבק מול ארה''ב?

יהיו שורות קצרות אלו זכרון לשריד אחרון של התרבות היהודית-ערבית במלוא תפארתה מוּרי יוסף (קרא את הוו בשורוק, לא בחולם!) ב''ר דאוד הרב, ב''ר יחיא הדיין, ב''ר סלימן אלקאפח יחיה לעולם.

חבר מועצת הרבנות הראשית, וחבר בית הדין הגדול.
חתן פרס ישראל (גם אישתו קיבלה את פרס ישראל כמה שנים אחריו. זהו מקרה בודד בתולדות הפרס הזה עד היום ששני בני זוג זכו בו), פרס ביאליק, פרס הרב קוק ועד עשרות פרסים שונים ומשונים מכל הסוגים.
ד''ר לשם כבוד של אוניברסיטת בר אילן ועוד כל מיני אוניברסיטאות שונות ומשונות.

אשר תרגם את פרושי רס''ג לתורה, פרושי רס''ג לתהילים, משלי, איוב, חמש מגילות ודניאל, את פרוש ספר יצירה לרס''ג, ואת הנבחר באמונות ודעות שלו.
את פרוש המשנה לרמב''ם, את ספר המצות לרמב''ם, את מורה נבוכים, ביאור מילות ההגיון, ואגרות הרמב''ם.
הוציא מחדש את כל המשנה תורה על פי כתבי יד תימניים עם באור ארוך.

וכן תרגם וההדיר עוד עשרות רבות של ספרים נוספים.

ועל משקל דברי הספדן הקדום אף אנחנו נקונן ולנו נאה לקונן:
ארץ תימן הרה וילדה
ארץ צבי גידלה שעשועיה
אוי נא לה אמרה התורה
כי אבדה כלי חמדתה


קישורים:
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


מאמר מעניין!! ולשם שינוי לא חדור כעס... חג שמח
רמי נוידרפר (יום שלישי, 06/05/2003 שעה 8:03) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה פירוש המילה דרדעיות?
_new_ הוספת תגובהדרדעים
אליצור סגל (יום שלישי, 06/05/2003 שעה 12:16)
בתשובה לרמי נוידרפר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
דרדעים זה צרוף של המילים - דור דעה. מתנגדיהם כונו בשם ''עיקשים''.
אגב - לא ידעתי שקיים דבר כזה באינטרנט אגודת הדרדעים העולמית. נודע לי בזכות דוד סיון עורך המאמר.
למרות שאני חלק מתנועה זו.
אליצור
_new_ הוספת תגובההבנת את הרמז, אליצור?
מנשביק (יום שלישי, 06/05/2003 שעה 14:38)
בתשובה לרמי נוידרפר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כשאתה לא מדבר על פוליטיקה, אז אתה ''נחמד''. כשאתה מדבר על פוליטיקה אתה ''חדור כעס''. ככה הם רוצים אותך: חמוד, שקט וא-פוליטי.
_new_ הוספת תגובהאפשר לדבר על פוליטיקה ועדיין להיחשב נחמד,
אניקה (יום רביעי, 07/05/2003 שעה 13:14)
בתשובה למנשביק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא משנה אם אתה שמאל או ימין. משנה אם בהבעת דעתך, אתה עדיין מכבד את האוייב, או היריב ומה שאתה כותב אינו כולל ביטוי פוגעים.
_new_ הוספת תגובהלאליצור: מאמר מעניין.-חג שמח לתושבי עופרה-
רפי אשכנזי (יום שלישי, 06/05/2003 שעה 9:50) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהכמה הערות
יוסי גורביץ (יום שלישי, 06/05/2003 שעה 16:21) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ראשית, ברכותי על מאמר מאלף, אבל כמה הערות:

1. העברית של הקבלה היא בעיקרה עברית פרובנסאלית.
2. יש להניח שאם ''משנה תורה'' היה נכתב בערבית, הוא היה מתורגם במהירות לעברית, או שרבים היו לומדים ערבית. הספר היה הכרחי במשך זמן רב מאד.
3. בישיבות הליטאיות היתה הקריאה ב''מורה נבוכים'' אסורה, דבר שבין השאר מוזכר על ידי ביאליק ב''המתמיד''.
4. במהלך המחלוקת על ספרי הרמב''ם, הוסגרו ספריו לאינקוויזיציה על ידי מתנגדיו היהודים (על פי התיאור, שאין לקבלו ללא תהיה, מוסרי הספרים פנו אל האינקוויזיטורים הצרפתיים בדרישה של ''אתם דנים מינות; דונו את המינות שלנו''). במהלך משפט אינקוויזיטורי, נידונו ספרי הרמב''ם לשריפה בצרפת ב- 1232. דבר זה היה תקדים חשוב לקראת משפט התלמוד בשנת 1240, ולפחות אחד מתומכי הרמב''ם ראה בשריפת התלמוד עונש אלוהי על יהדות צרפת, משום שמסרה את ספרי הרמב''ם לשריפה לנזירים.
5. למרות שריפה זו, חלחלו ספרי הרמב''ם גם אל הנצרות. הרקע המקשר היה האריסטוטליות של כתביו. תומאס מאקווינס מתווכח עם דבריו, וגם מחברי ה-Malleus maleficarum, ספר ציד המכשפות הגדול, עושים כן.
6. ושאלה מציקה לסיום: שלש הברכות של ''לא עשני'' הן ''שלא עשני גוי'', ''שלא עשני אישה'' ו''שלא עשני עבד''. הקטיגוריות הללו מקבילות לקטגוריות בני האדם בעלי הנשמה הפחותה על פי אריסטו (עבדים, נשים וברברים). האם אתה יודע מי כתב את הברכות, באיזו תקופה, והאם היתה השפעה אריסטוטלית על הכותב?
_new_ הוספת תגובהלמשנביק ולגורביץ
אליצור סגל (יום שלישי, 06/05/2003 שעה 16:52)
בתשובה ליוסי גורביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
למנשביק, לא כתבתי את המאמר על מנת להיות חמוד וא פוליטי.
מה שקרה הוא שכתבתי מאמר על ספירת העומר לשיטת הרמב''ם ורס''ג שלחתי אותו למישהו מאנשינו שמפיץ חומרים דרדעים בתכתובת פנימית בדוא''ל. קיבלתי אחר כך את המאמר עם כולם בדו''אל עם פתיח שהוא הוסיף שאני תלמיד של מורי. והרגשתי עצב גדול ויתמות גדולה שהציפה אותי ולכן העליתי את הדברים על הכתב ואחר כך שלחתי אותם לפא''צ. אין לזה קשר ישיר או עקיף למה שקורה בפורום.
וליוסי גורביץ - כפי שאתה רואה ממה שכתבי מקודם אין לי ענין להתפלמס על המאמר הזה.
בכל אופן באשר לשאלתך בסוף דבריך הברכות הללו תוקנו בסוף תקופת התנאים כנראה. (לדעתי - לדעת מורי יוסף קאפח מקורן בימי עזרא הסופר - לא נראה לי דעה זו) יתכן שמתקני הברכות הושפעו מאריסטו ויתכן שלא על כל פנים אין לכך קשר לאריסטוטיאליות הרמב''מית המאוחרת.
אליצור
_new_ הוספת תגובהלאליצור סגל ולאלה שצועקים: ''מכות מכות''
רמי נוידרפר (יום שלישי, 06/05/2003 שעה 18:56)
בתשובה לאליצור סגל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אנחנו כאן בשביל ה''פוליטיקה'' אבל אם נהיה כולנו, כולל אני , פחות חדורי כעס ומיליטנטיות ויתר קשובים ל''צד השני'' תהפוך ''ארץ הצבי'' לבמה המקדמת סובלנות הבנה וידעת האחר , במקום לעוד במה של הטחת רפש ושנאה זה בזה. בשביל שנאה והתקרנפות , מספיק, נאמר , YNET...
אז מאמר של אליצור על הרמב''ם , מבחינתי, כוחו משולש:
מלמד אותי עוד על ענק כמו הרמב''ם ומלמד אותי על ענקים כממשיכי דרכו התימנים
מציג את אליצור כאדם משכיל ורחב יריעה, ולא רק כ''מתנחל שקוף''
בעצם העלאת נושאים בצורה כזו, גורם להתייחסות אנושית מצדו של כל קורא.

בכלל, אחת הבעיות בכל קונפליקט, פנימי או חיצוני הוא הדה הומניזציה של האחר

לקרוא ליהודים ''עכברושים'', לשחורים בארה''ב ''קופים'' , לערבים ''גוקים'' לפלשתינאים ''מחבלים'' או למתנחלים ''מתנחבלים'' אלו הן קריאות שבטיות של שנאה, שאם נקפיד כולנו, אפילו כשזה קשה לנו, לא להשתמש בהם, יהיה העולם מקום קצת יותר טוב לחיות בו.

חג שמח לכולם
_new_ הוספת תגובהמקסים, אליצור, מקסים!
אריה פרלמן (יום רביעי, 07/05/2003 שעה 0:29) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מאוד נהניתי מהידע ומהרצאת הדברים.

עליי רק להעיר הערה חשובה אחת: הערבית-יהודית, כמו היידיש וכמו הלאדינו - איננה שפה שמית כגון ארמית, כי אם ניב יהודי שהתבסס על השפה הלועזית הסובבת, ובדרך כלל מדובר בשפה הלועזית בתוספת מלים וביטויים רבים בעברית, בעיקר בעניינים הקשורים לקודש.

ארמית היא שפה שמית עצמאית, שדוברה על-ידי עם שמי לא-יהודי, וכמוה כערבית.
_new_ הוספת תגובהזה לא מדוייק אריה
אליצור סגל (יום רביעי, 07/05/2003 שעה 9:12)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
זה לא מדוייק להגיש שהערבית היהודית כמוה כיידיש או הלדינו. אלו שפות יהודיות בלבד. הערבית היהודית היא דיאלקט של הערבית בכלל - הדימיון בינה לבין הערבית הכללית הוא כמו הערבית בניב פלשתנאי לעומת הערבית בניב מצרי לעומת הערבית בניב עיראקי. היא חלק מהערבית הכללית.
הפילוסופים הגדולים שלנו רס''ג הרמב''ם ריה''ל ועוד השתמשו בעצם בלשון הבין לאומית של זמנם - זה כמו האנגלית האמריקאית מול האנגלית הבריטית.
אליצור
_new_ הוספת תגובהמקסים, אליצור, מקסים!
ג'ורג' וואצוף (יום חמישי, 30/12/2004 שעה 18:55)
בתשובה לאריה פרלמן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לגביי התימנית של היהודים זוהי שפה של יהודים בלבד והיא יותר ייחודית מהיידיש והלאדינו. היא שפה שיהודים משתמשים בה כבר אלפיים וחמש מאות שנה. עם הזמן היא ספגה לתוכה גם מילים בערבית אך עדיין ערבי לא יכירנה והיא נחשבת שפה יהודית!
_new_ הוספת תגובה'צנעא מול בריסק'
אברהם (יום שלישי, 03/05/2005 שעה 4:32) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שלום רב!

הבדיחה על רבי חיים מבריסק על חשבון העדות המזרח שקרית דמיונית כמובן וחסרת טעם.

יש לנו ליהודים הרגל לירות ברגליים תמיד. רבי סולובייציק מארה''ב הוא התגלמות אמיתית של חזיון הרמב''ם הקדוש. החלפתם העיקר בטפל וטפל בעיקר. לא העיקר האותיות הקטנות של השינויים בין מרן לרמ''א. העיקר אם עוסקים בתורה ומדע או לא.

הריח של SEFARDI NATIONALISM נוסח ש''ס נודף מכתבתכם. בכבוד וברכה
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי