פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
החלומות שווא ידברו
אברהם בן-עזרא (יום חמישי, 11/11/2010 שעה 18:00)


החלומות שווא ידברו

ד''ר אינג' אברהם בן-עזראתביעת סרק שחב' שיכון עובדים בע''מ הגישה נגד המומחים יואל בן-עזרא ואברהם בן-עזרא נמחקה על הסף בגלל היותה נגועה בחוסר תום לב וכן בגלל שתביעה מסוג זה פוגעת בחופש הפנייה של האזרח לערכאות – זכות העולה על זכויות יסוד. שיכון עובדים חויבה ב- 40,000 ש''ח בהוצאות.

• • •

במסגרת זו, אשתדל לשמור על אובייקטיביות למרות מעורבותי האישית בנושא שיסוקר, שחשיבותו והעניין אשר בו אינם בספק. מדובר בתביעת סרק אותה הגישה חב' שיכון עובדים בע''מ נגד בן עזרא – מתכננים ויועצים בע''מ ואח', [המהנדסים: אברהם בן עזרא ויואל בן עזרא], על אשר העיזו (המהנדסים) לבדוק ולבקר דירות בפרויקט ''חלומות זיכרון יעקב'', והחלומות – שווא ידברו.

עילת התביעה הינה כי המהנדסים בן-עזרא, לכאורה, הוציאו מתחת ידם חוות דעת מקצועיות מנופחות, והא ראייה, סכומי חוות הדעת של בן-עזרא גדולים פי 10 מהסכומים שנקבעו על ידי מומחה בית המשפט – המהנדס יעקב דובדבני. אלא שהתובעת (שיכון עובדים בע''מ) לא לקחה בחשבון, כי דווקא אותו מומחה מטעם בית המשפט – הוא אשר הפריז והרחיק לכת בחוות דעתו, אשר בינתיים נפסלה והוצאה מתיק בית המשפט בתיק חלומות זיכרון יעקב, כמו גם בתיק מקביל המתנהל בבית המשפט המחוזי בחיפה.

סיבת הפסילה של המומחה יעקב דובדבני היא, כי בניגוד להצהרתו בטרם מינויו כמומחה מטעם בית המשפט, הוא נתן חוות דעת מקצועיות עבור שיכון עובדים בע''מ, ומשום כך האובייקטיביות שלו מוטלת בספק.

אף שבהליך הפסילה לא נבחנו חוות הדעת של הצדדים, די היה בכך שהמומחה שימש כיועץ פעיל לטובת צד לדיון מבלי ליידע את בית המשפט, כדי לפסול אותו ממינויו ולסלק את חוות הדעת שלו מן התיק.

בעניין התביעה של שיכון עובדים בע''מ נגד בן-עזרא, בית משפט השלום (השופט אייל דורון) מחק את התביעה על הסף, מבלי להידרש כלל לגופן של חוות הדעת, אלא מתוך מגמה לשמור על מדיניות משפטית ועל עיקרון החופש להגיש תביעות, שהוא מעל זכות יסוד העומדת לכל אזרח. בית המשפט ראה בסוג זה של תביעות פגיעה בזכות זו, וראה בתביעה - תביעה חסרת תום לב.

זאת ועוד, לא ברור כלל מהי הרלוונטיות שבהשוואת עלויות התיקונים, במצב בו הדיירים-התובעים דרשו כי הנתבעות יתקנו בפועל את הליקויים בדירות, דבר שהוחל בו בפועל ולמעשה, כדי שיוכלו לדור בדירות תקינות ובטוחות; וכי מה חשוב לקונה כמה כסף השקיעה החברה בתיקון ליקוי בדירתו – כל עוד התיקון הצליח, והליקוי הוסר?...

כדוגמא, באחת הדירות הדיירים ניצלו את הזכות שמעניקה להם החברה ואפשרו לה לתכנן שינוי פנימי בדירה שמהותו הוספת ג'קוזי, תוך הגדלת חדר האמבטיה. אלא שהתכנון של שיכון עובדים בע''מ לא כל כך הצליח, וכאשר הגיעו לדירה המומחים – שכללו את: דן ברלינר, המומחה החדש מטעם בית המשפט שמונה במקומו של קודמו שנפסל, יעקב דובדבני, וכן מומחה החברה גיל רפאל ומומחה הדיירים יואל בן עזרא - ראו כולם כיצד הדלת חוסמת את המעבר לפי התכנון החדש, והסכימו פה אחד כי הדירה לא תיוותר עם ליקוי זה והחברה תחזיר המצב לקדמותו בהתאמה לתוכנית המקורית.
שינוי זה אמור לעלות לשיכון עובדים כמה עשרות אלפי ש''ח
...

אגלה עוד פרט, כי התביעה עמדה על 150,000 ש''ח - אולם למרות שיש לנו ביטוח מקצועי – לא הפעלנו אותו, כי סברנו שלתביעה מסוג זה אין שחר ודינה להיפסל, כפי שקרה בפועל.

להלן מובא פסק הדין, שלא פורסם:
בית משפט השלום בחיפה

תא''מ 15937-04-10

שיכון עובדים בע''מ ואח'
נגד
בן עזרא מתכננים ויועצים ואח'


שופט: אייל דורון

ב''כ התובעים - עו''ד פוגלר
ב''כ הנתבעים - עו''ד טל רבינוביץ'

פסק דין
 1. לאחר שעיינתי בקפידה בכתבי הטענות, בבקשות לסילוק על הסף, בתשובה להם ובתשובה לתגובה, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעות אותן איחדתי בפני, הינו מחיקה על הסף.
 2. זאת, לא רק בשל ההתפתחות המאוחרת להגשת בקשות הסילוק על הסף בנוגע להוצאת חוות דעתו של המומחה דובדבני מתיק בית המשפט בתביעה המתנהלת בחדרה- התפתחות אשר כשלעצמה, די היה בה כדי להעמיד את התובעות על מידת התבונה שבהמשך ניהול הליך זה.
 3. לטעמי, דין התביעות להמחק על הסף בכל מקרה ובשלב מוקדם יותר, וזאת מן הטעמים אשר היטיב לבטא כבוד השופט נאמן בתיק אזרחי (מחוזי חיפה) 262/92 המרצה 1445/92 שמעון צח, עו''ד, נ' הדר טבריה בע''מ. אין צורך כי אחזור על הדברים ואסתפק בהפניה לאמור שם.
 4. הגשת תביעות מן הסוג הזה פוגעת בזכות הגישה לערכאות אשר כפי שציין כבוד השופט חשין, בפס''ד ארפל הינה זכות יסוד שמעמדה מורם במקצת מזכויות יסוד נוספות שכן היא מהווה תנאי לשמירה עליהן.
 5. הגשת תביעות מן הסוג הזה, מהווה לטעמי עשיית שימוש לרעה בהליך משפטי. דומני כי יש ממש בטענת הנתבעים ולפיה עצם העובדה שהוגשו שלוש תביעות נפרדות, באותו יום, כנגד אותם תובעים בתביעת ליקויי בנייה אחת, אשר קיבלו מן המומחה מטעמם חוות דעת אחת, היא כשלעצמה מחדדת את חוסר תום הלב שבהגשת התביעות.
 6. גם טעמים של מדיניות משפטית, תומכים בסילוק זה על הסף שכן הן מכבירות עומס שלא לצורך על המערכת העמוסה לעייפה ממילא.
 7. הצדדים הרחיבו עם מאוד את היריעה. בבקשה ובתגובה לה. אינני מוצא לנכון להדרש לטענות לגופן בנוגע להעדר יריבות במישור החוזי, העדר קיומה של חובת זהירות במישור הנזיקי, וטענות נוספות. עם את אציין כי דומני שיש ממש ולו במקצת מטענות הנתבעים בתיקים שבפני, אף לגוף העניין, ולו ברמה המשפטית, אם כי כאמור איננו נדרש לכך או מכריע בכך בגדרי פסק דין זה.
 8. באשר לנושא ההוצאות, דומני כי אלה צריכות לשקף את מורת הרוח הבאה לידי ביטוי באמור לעיל מהגשת תביעות כגון אלה. על סכום ההוצאות להרתיע נתבעות פוטנציאליות בתביעות ליקויי בניה, ובתיקים אחרים, מהליכה בדרך זו.
 9. לאור כל האמור לעיל, הנני מורה על מחיקת התביעות המאוחדות שבפני על הסף. התובעות יהיו רשאיות כמו כן לשוב ולהגישן בעתיד אם יסברו כי המקרים נשוא התביעות הללו הינן מסוג המקרים הקיצוניים עליהם התייחס כובד השופט נאמן בפסק דינו, וזאת כמובן לאחר שיסתיים הדיון בתביעה המתנהלת בבית המשפט בחדרה.

  התובעות ישלמו לנתבעת 1, בכל שלושת התיקים יחד, סכום כולל של 10,000 ש''ח כהוצאות משפט ושכ''ט עו''ד. בנוסף, ישלמו לנתבע 2 או לנתבעת 2 בכל אחד מהתיקים, סכום כולל של 10,000 ש''ח, כהוצאות משפט ושכ''ט עו''ד.

  למען הסר ספק, סה''כ ישלמו התובעות סכום של 40,000 ש''ח.
ניתנה והודעה היום ל' חשון תשע''א, 07/11/2010 במעמד הנוכחים.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי