פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לאדם חושב, 02/07/07 17:10)

http://www.faz.co.il/thread?rep=100244
שלילה אמיתית היא חיוב.
רב ישראל נגראעזה (יום שני, 02/07/2007 שעה 18:51)
בתשובה לאדם חושב

''אבל אם בחנת דרכו, כי אין פחד א' לנגד עיניו ותמיד יתייצב על דרך
לא טוב, כמו הפורק מעליו עול מלכות שמים, או שאינו נזהר מעבירה אחת, אשר כל שער עמו יודעים שהיא
עבירה... לכן מותר להכלימו ולספר בגנותו בין בפניו ובין שלא בפניו. ואם הוא יעשה מעשה או ידבר דבר, ויש
לשופטו לצד הזכות ולצד החוב, צריך לשופטו לצד החוב, אחרי שנתחזק לרשע גמור בשאר ענייניו. וכן אמרו
רבותינו, לא תונו איש את עמיתו - עם שאתך בתורה ובמצוות, אל תונהו בדברים. ואשר לא שת ליבו לדבר ה'
מותר להכלימו במעלליו ולהודיע תועבותיו ולשפוך בוז עליו. ועוד אמרו, מפרנסים על החנפים מפני חילול
השם... אך יש להיזהר שלא לשכוח פרטים אחדים המצטרכים לזה, וכתבתים בבאר מים חיים''

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.