פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=115335
דוד סיון, אני משער שאתה כותב את מה שאתה כותב לא מהתנסות
חזי (יום חמישי, 17/04/2008 שעה 11:51)

לי היתה התנסות זוועתית עם בתי המשפט, בלפחות חמש פרשיות נפרדות ובלי כל קשר בניהן, בשנים האחרונות.

אחת ההתנסויות היתה עם ערעור בעניין פיצויים, בבית המשפט העליון.

הערעור היה על פסק דין (ראשוני) שניתן קודם לכן ע''י בית המשפט המחוזי בירושלים.
הערעור על פסק דין שניתן ע''י השופטים אהרון ברק והשופטת בייניש (איך לא, הגיבוי האוטומטי המפורסם שנתנה בייניש להחלטות אהרון ברק), אשר התנגדו לערעור, לעומת השופט אדמונד לוי אשר תמך בו.
חשוב להדגיש כי בערעור הנ''ל לא הייתה כל התייחסות לסעיפים מרכזיים חשובים. פשוט ! שלושת השופטים התעלמו מהם, על אף העובדה כי אף בית משדפט קודם לא דן קודם בסעיפים אילו, והם היו מבחינת ''ערעור ראשוני''.

לאחר מתן פסק הדין בערעור, הפרקליט אשר ייצג אותנו פרש מנסיון להמשיך במאבק הצודק, ומאחר שלא מצאתי מי שיסכים להתמודד עם ''בכירי השופטים'' נאלצתי להמשיך בו לבד.

במשך חודשים, ניסתה המערכת של בית המשפט העליון לטשטש את העובדה כי כבר ניתן פסק דין, כך שהמועד לאפשר המשך הליכים משפטיים כבר עבר...

נאלצתי לבקש הארכת מועד להגשת בקשה לערער על פסק הדין.

גם כאן, היו נסיונות מבישים של בית המשפט העליון להכשיל אותי בטענות טכניות שונות ומשונות.

כאשר כבר הצלחתי, אחרי חודשים רבים של טרטורים, להגיע למצב ששופט ידון בבקשה לתת רשות לערער, השופט אליעזר ריבלין, דחה את הבקשה בהסתמך על סעיף 30 לחוק בתי המשפט, כאשר הוא מפרש את סעיף 30 של חוק בתי המשפט 1984, בצורה מסולפת, אשר הייתה מביישת כל תלמיד בית-ספר.
סעיף 30 לחוק בתי המשפט, יוצא מההנחה כי בתי המשפט כבר דנו באחת הערכאות הקודמות בסעיפי ערעור מרכזיים ודו אותם. אך מה קורה אם אף בית משפט לא התייחס מקודם לסעיפי ערעור מרכזיים ?
השופט ריבלין טען (גם בבקשה חוזרת לעיין בהחלטתו הראשונה בעניין) כי אין חשיבות אם אף בית המשפט כל שהוא עדיין לא דן בסעיפי הערעור המרכזיים.

הסיפור הזה היה לפני כשלוש שנים.
פניתי בתלונה לנציבה לתלונות על שופטים, טובה-שטרסברג-הכן, ואחר ''העוזרים'' שלה ענה לי בכתב כי אין פסול בהלטתו של השופט ריבלין (אגב, הוא סגן הנשיאה בייניש).
עניתי במספר רב של מכתבים לנציבות התלונות על שופטים, ודרשתי תשובה מוסמכת בחתימת ידה של ''הוד מעלתה הנציבה''.
לפחות חמשה מכתבי תזכורת שלחתי ועדיין לא קיבלתי תשובה בחתימת ידה של הנציבה...

השבוע קיבלתי מכתב תשובה מלשכת הנציבה, חתום בידי שמואל המדני (שופט בדימוס, כפי שמתנוסס ליד חתימתו), סגן הנציבה
ובו הוא מודה כי הוא נתן את ההוראה לענות לי כי בהתנהגותו של השופט אליעזר ריבלין לא היה כל פסול.

עדיין אני מתכוון להמשיך ולדרוש תשובה בחתימת ידה של הנציבה. יש לה סיבה טובה להמנע מחתימה על טענה זו...

מי שבאמת מעוניין לקבל יותר פרטים על הפרשה, מוזמן לעשות זאת בדרך המקובלת...

http://www.faz.co.il/thread?rep=115336
עוד הערה חשובה.
חזי (יום חמישי, 17/04/2008 שעה 11:56)
בתשובה לחזי

כל מי שהיה מעורב במערכת השיפוטית בשנים האחרונות,
רואה כמובן מאליו כי בית המשפט העליון מתעלם מסעיפי ערעור, ואף מערעור שלם, שאין בהם ''תקדים משפטי''...

כיוון שאני לא משפטן, הרשתי לעצמי לנסות ולהתמודד עם הרקבון במערכת השיפוטית...

משפטנים התייאשו כבר מזמן מנסיון כזה !!!

http://www.faz.co.il/thread?rep=115337
הנחות חסרות שחר
דוד סיון (יום חמישי, 17/04/2008 שעה 14:31)
בתשובה לחזי

1. ראשית להנחה חסרת שחר: היו לי התנסויות לא מוצלחות עם מערכת אכיפת החוק ובכלל זה בתי המשפט. אבל הן לא רלוונטיות לנושא המאמר וכך גם המקרה האישי שלך. אם כי בגלל שהמקרה שלך עוסק בבית המשפט העליון הוא יותר קרוב לרלוונטיות.

2. היו לי גם התנסויות האשמות שווא, התנהלות לא ראויה של קצין משטרה ואי-יכולת להשיג עו''ד בעת הצורך. גם הן לא ממש רלוונטיות לנושא המאמר.

3. בשנה שעברה הכרתי את המקרה של ג'ני ברוכי, אם חד-הורית שקיצבתה נשללה משום שהחלה ללמוד באוניברסיטה. המקרה הזה יותר קרוב לנושא המאמר מהבעיות שלך או שלי. מה שמעניין בסיפור הזה שעורך הדין לא ממש מוותר.

4. בעבר היתה לנו דוגמה מובהקת להתייחסות שגויה להחלטות ברורות שלא מצאו חן בעיניך (http://www.faz.co.il/thread?rep=73192). היה מי שבהקשר הזה שיבח את הסבלנות של המשיבים למכתבך (http://www.faz.co.il/thread?rep=72897). גם אז היו לך דרישות דומות לזו שדוקא ''הוד מעלתה הנציבה''.

-----

ההנחה שלך לגבי לא נכונה ולא רלוונטית.
אני חושש מאד שכזה הוא המקרה עם הנציבה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=115342
הנחות חסרות שחר
חזי (יום חמישי, 17/04/2008 שעה 15:32)
בתשובה לדוד סיון

ראשית, הערה: כיון שאי אפשר לערער על פסק הדין של ''העליון'' ההליך המשפטי שניסיתי לבצע נקרא ''עיון חוזר בפסק הדין'' !

לעניין סעיף 4 בתגובה שלכה: זה אמצעי נפוץ בקרב שופטים לזרות חול בעיניים ולטעון כי בית המשפט ''התיחס ''בפנים משורת הדין.

עוד אמצעי פסול לזרות חול בעיניים: כאשר אתה פונה בתלונה על שופט, הוא מעביר את מתן התגובה לבעל סמכות הנמוכה ממנו, ואז הלה יכול לטעון ככל העולה על רוחו, וגם כמובן ''לטעות'' בעובדות...

http://www.faz.co.il/thread?rep=115343
עוד הערה פיקנטית...
חזי (יום חמישי, 17/04/2008 שעה 15:39)
בתשובה לחזי

עוד הערה אשר מצביעה על מה שקורה בבית המשפט העליון:

כאמור, אני לא משפטן, והרשתי לעצמי לנסח את הבקשה ''לעיון חוזר'' בהערה אשר ''עוקצת'' את השופט ברק.

בהתייחסות לאחד הסעיפים מההחלטות של השופט אהרון ברק,
כתבתי שם:
''האם זה נכתב ע''י כבוד השופט המהולל אהרון ברק ? לא ייתכן !

וכאן המשכתי ונמקתי מדווע החלטתו של השופט ברק באותו הסעיף היא אבסורדית...

בנימוקי הלטתו של השופט אליעזר רבלין לדחות את בקשתי ''לעיון חוזר''
הוא הזכיר את הערתי זו וכתב : רק בגלל הערה זו, היה ראוי לדחות את הבקשה...

נו, הבנתה את זה ברוך ???

http://www.faz.co.il/thread?rep=115348
הערות לא רלוונטיות
דוד סיון (יום חמישי, 17/04/2008 שעה 18:46)
בתשובה לחזי

ההודעה לא מתייחסת לדברים שכתבתי בתגובה 115342. יוצא
שאתה, כנראה בלי כוונה, זורה חול בעיניים וכותב דברים
לא רלוונטיים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=115349
דוד סיוון, אני נמנע לווכח עמכה...
חזי (יום חמישי, 17/04/2008 שעה 19:22)
בתשובה לדוד סיון

והסיבה:
אתה תמיד תסובב את העניין כדי שהעמדה שלכה תתקבל...

אין בקישור שהבאתה כל התייחסות לעניין (אני מודיע לכה חגיגית שאני נמנע מלהכנס לקישורים שאתה מביא, כי גם זה נקרא ''זריית חול בעיניים'').

הבאתי לכה דוגמאות אשר מראות כי גם שופטים אינם דוברים
אמת...
שלא לדבר על סתם ''פקידים'' .

אני לא מתכוון להמשיך ''לטחון מיים''...

אתה מוזמן לעיין בתיקי בית המשפט העליון הקשורים לפרשה: 3968/01 בש''א 2348/05, בש''א 3826/06, בש''א 4755/06

היום יש אמצעים למכביר לעשות זאת...
=============

האם במצב עניינים זה, צריך להגן על בית המשפט העליון, או להגן על האזרחים מהתעללות של השופטים ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=115351
אתה צריך להחליט
דוד סיון (יום חמישי, 17/04/2008 שעה 21:34)
בתשובה לחזי

ההתייחסות שלי היתה ממוקדת לשני עניינים: האחד להנחה מופרכת שהוצגה
בתחילת דבריך והשני עניין הטענות והדרישות שלך לגבי הנציבה. בעניין
השני הצגתי את הנסיון של הפורום עם טענות דומות שלך מן העבר.

אם לא קראת את הכתוב בקישור אינך יכול לטעון שאין בו התייחסות לעניין.

אם אין כוונתך לטחון מדוע אתה טוחן (http://www.faz.co.il/thread?rep=115350)?

עדיף שקודם תחליט ואחר כך תשאל שאלות.

בכלל עדיף שלא תחלק פקודות (http://www.faz.co.il/thread?rep=115350).

http://www.faz.co.il/thread?rep=115354
כאמור לעיל, אינכה ראוי לתגובה...
חזי (יום חמישי, 17/04/2008 שעה 23:20)
בתשובה לדוד סיון

כאמור לעיל, אינכה ראוי לתגובה...

http://www.faz.co.il/thread?rep=115356
כרגיל, חזי, אינך מסוגל ...
דוד סיון (יום שישי, 18/04/2008 שעה 4:50)
בתשובה לחזי

להתמודד עם ביקורת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=115357
גם לזה אתה לא ראוי לתגובה...
חזי (יום שישי, 18/04/2008 שעה 6:04)
בתשובה לדוד סיון

גם לזה אתה לא ראוי לתגובה...

http://www.faz.co.il/thread?rep=115358
כל הכבוד, חזי, שאתה לא מגיב...
דוד סיון (יום שישי, 18/04/2008 שעה 6:53)
בתשובה לחזי

אני בעד שתמשיך לא להגיב בהרבה מילים כפי שאתה עושה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=115361
כל הכבוד, חזי, שאתה לא מגיב...
חזי (יום שישי, 18/04/2008 שעה 9:35)
בתשובה לדוד סיון

דוד סיון,
אני אמשיך לא להגיב לממה שאתה כותב,
אבל אני בהחלט אגיב על מה שאתה לא כותב:

אתה לא עניתה לשאלתי אם השופט אליעזר ריבלין היה ראוי לדחות את הבקשה לדיון חוזר,
רק בגלל הפליאה שהבעתי על החלטתו של השופט ברק

http://www.faz.co.il/thread?rep=115362
[•] לא אגיב, רק הערה קטנה
חזי (יום שישי, 18/04/2008 שעה 9:37)
בתשובה לדוד סיון

שני סוגי אנשים שאני לא סובל:
1- טפשים.
2- צבועים.

[•] ...

http://www.faz.co.il/thread?rep=115368
נכון אתה לא מגיב!
דוד סיון (יום שישי, 18/04/2008 שעה 19:49)
בתשובה לחזי

אני בעד שתמשיך לא להגיב בהרבה מילים כפי שאתה עושה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=115350
דוד סיוון, תענה בכנות לשאלה:
חזי (יום חמישי, 17/04/2008 שעה 19:30)
בתשובה לדוד סיון

האם ההערה שלי על החלטתו של השופט אהרון ברק, יכולה להיות עילה צודקת והגונה כדי לדחות בקשה מנומקת היטב, ואשר מעלה טיעונים אמיתיים ורבי משקל כנגד פסק דין של בית משפט העליון ?

רק על זה תענה לי, בלי להמשיך ולזרות חול בעניים...

http://www.faz.co.il/thread?rep=115369
אני לא מתעסק עם שאלות לא כנות
דוד סיון (יום שישי, 18/04/2008 שעה 19:51)
בתשובה לחזי


http://www.faz.co.il/thread?rep=115371
שאלות לא כנות ?
חזי (שבת, 19/04/2008 שעה 7:07)
בתשובה לדוד סיון

רק הצביעות שלכה כנה...

http://www.faz.co.il/thread?rep=115374
כל הכבוד, חזי, שוב עברת לגידופים
דוד סיון (שבת, 19/04/2008 שעה 11:09)
בתשובה לחזי

זה לא חדש שקשה לך להיות ענייני.

http://www.faz.co.il/thread?rep=115391
כל הכבוד, חזי,
חזי (שבת, 19/04/2008 שעה 13:51)
בתשובה לדוד סיון

אני מגדף ? חס וחלילה, רק קובע עובדה...

http://www.faz.co.il/thread?rep=115396
כל הכבוד, חזי, זה ממש מתאים לך לגדף ולהכחיש
דוד סיון (שבת, 19/04/2008 שעה 14:05)
בתשובה לחזי


מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.