פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=121807
האם אנו קרבים להפיכה צבאית? מה פתאום!!!!
מודי בלוז (יום שלישי, 02/09/2008 שעה 11:52)

במשך 60 שנות המדינה הפוליטיזציה של הצבא נמצאת בירידה מתמדת. אולי היו אי אילו ''מעידות'' והקו האלכסוני אינו ישר ביותר, אבל בסך הכל הצבא נקי היום מפוליטיזציה.

מעבר לכך, אין בישראל כיום ''חוגים צבאיים'' מחוץ לצבא שפועלים בזרוע אזרחית חיצונית שמתערבת בחיים הפוליטיים ובמדיניות הצבאית של ישראל. ארגון פורשי צה''ל ''צוות'' הוא ארגון א-פוליטי שלא מתערב בנושאים מפלגתיים אלא עוסק בעשייה חברתית רחבה נטולת מימד פוליטי-מפלגתי. גם ההתפלגות בקרב אנשי הקבע היא ממוצעת סבירה, בין הימין ''המתון'' לשמאל ''המתון'' (אני לא אוהב את הכינויים הדמגוגיים ''מתון'' / ''קיצוני'' כמו בכלל החברה הישראלית, כי אלא כינויים יחסיים חסרי משמעות מעשית בויכוח הפוליטי).

בן גוריון היה אבי הפוליטיזציה של הצבא. מצד אחד היה בזה רווח כמו פירוק הפלמ''ח כדי לטהר את הצבא מגורמים פוליטיים אופוזיציונים, קידום בצבא רק ל''אנשי שלומינו'' בעלי ה'כרטיס האדום' מדרגת קצונה של סא''ל ומעלה. היה בו חשש אימים אמיתי מבחינתו וחסר יסוד מבחינת האמת, מ'חדירת' אלמנטים ימניים לתוך הפיקוד הבכיר של הצבא. העובדה שפרס ראה בהפיכה צבאית כדבר מובן מאליו מראה שאז לא חשבו במונחים של היום על הדמוקרטיה. מבחינתם ישראל היתה דמוקרטית רק אם ורק בגלל שמפא''י שלטה על המדינה.

אצל אשכול השיטה עבדה מתוך אנרציה ולא מתוך כוונה לשמה. לדעתי רק מאז 67' נרגעו מנהיגי השמאל והצבא היה משוחרר לדאוג לעצמו בכלים מקצועיים.

בגין בכלל לא התערב בקידומים של בכירי צה''ל. מאז נחלש כוחם של הפוליטיקאים בקביעת הקידומים בצבא, להוציא את מינוי הרמטכ''ל בהם ההכרעה תמיד היתה של שר הביטחון ובהסכמת ראש הממשלה, במסגרת זכותם למינוי בכירים.

מעניין שתופעת הקצינים הבכירים בישיבות הממשלה הלכה והתמסדה ככל שהאלמנט המפלגתי הלך ודעך. רק צריך לזכור שהופעת הפקידים בכירים לפני הממשלה אינה מקיפה רק את לובשי המדים אלא גם בכירים אחרים במשק מכוחות הביטחון שאינם לובשי מדים ועד בכירי המשק, החינוך, הבריאות והרווחה. צריך לציין שכל אותם בכירים נכנסים לישיבות הממשלה רק לצורך הצדת סוגיות שבדיון שבסדר היום, אירועים מיוחדים, הצגת דרישות תקציביות ולשאלות נגדיות של שרי הממשלה. לאחר שהציגו את עניינם יוצאים מי שאינם חברי ממשלה, והממשלה נשארת לדיון, ויכוח והצבעה. ישנה הפרדה להלכה בין הצגת הנתונים והבירור הטכני ובין הדיון בתוך פורום הממשלה ושלב קבלת ההחלטות בה. אתה צודק שלא תמיד ההלכה הזאת נשמרת בפועל.

הפוליטיזציה של הצבא היום היא לא פתיחת הצבא להשפעות פוליטיות. אלא להיפך, ניצול הצבא ע''י גורמים פוליטיים לצרכים הפוליטיים של הקבוצה הפוליטית הספציפית. למשל תנועות הסרבנות מנצלות את הצבא במאבקן הפוליטי. חברות מסחריות שמוכרות מוצרים ושירותים לצבא מציינות זאת בפרסומיהם המסחריים.

'מרד חיילים' היה מאז ומעולם בצה''ל ואין לו קשר ל''פוליטיזציה'' כן או לא לכאורה של הצבא, ולכן הכנסתו כאן לתוך הויכוח אינו מן העניין.

http://www.faz.co.il/thread?rep=121825
באמת? ומה עם חוג הקצינים לשלום ובטחון?!!
גידי לוי נשטיין (יום שלישי, 02/09/2008 שעה 17:45)
בתשובה למודי בלוז

המועצה לשלום ולבטחון היא דוגמה של השפעה פוליטית שמנצלת את הרקע הצבאי והמודיעיני של חבריה.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.