פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לסתם אחד, 21/01/09 18:14)

http://www.faz.co.il/thread?rep=127777
אז יש לך
דוד סיון (יום חמישי, 22/01/2009 שעה 7:57)
בתשובה לסתם אחד

המאמרים וההודעות שכתבתי כאן נסמכים על מקורות שצויינו בהן. כאשר הוצגו ציטוטים זה היה עם ההקשר ובצורה שניתן לבדוק אותם. הדברים שכתבתי מתייחסים גם לרוח הדברים שעליהם הסתמכתי או שללתי. ככלל המסקנות שלי מבוססות על עובדות היסטוריות והפרשנות של המקורות שהצגתי.

לעומת זאת אתה והשוללים את מסקנותי לא הצגתם שום דבר דומה לכך. לכן רק טבעי שלא אקבל צורת טיעון כזאת. יותר מכך אני חש די בביטחון שאתה ורבים אחרים מערבבים עמדות פוליטיות בטענות שלכם נגד מסקנותי. לכן אינני מקבל מסקנות שזה הבסיס שלהן וברוב המקרים גם הבהרתי מדוע. לכן הטענה שלך שאני מבטל דעות ללא נימוקים מופרכת משתי סיבות:
א. מעולם לא ביטלתי שום דעה,
ב. בדרך כלל כאשר אני שולל דעה אני מציג את נימוקי כפי שעשיתי כעת.

לסיכום, המאמרים וההודעות שלי על קיומו של העם הפלשתינאי עומדים בכללים האקדמיים. אין בדברים שהצגתי שום תיזה (מוקדמת) או התניה פוליטית.

אחרי כל הדברים האלה אין לי שום בעיה שתמשיך להחזיק בעמדה שלדעתי שגויה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=127779
אז יש לך
סתם אחד (יום חמישי, 22/01/2009 שעה 8:34)
בתשובה לדוד סיון

האם הצהרות המנהיגים הערביים עצמם ושלוחיהם ואינטלקטואלים ערבים בכל המאה ו-‏20, ובודאי עד שנות ה-‏70 ואפילו תחילת שנות ה-‏80 אינן עדות טובה ומספקת בעבורך?
העדויות הובאו כציטוטים ברורים. גם היום ישנם גורמים פלסטינים שטוענים טענות דומות, שהפלסטיניות של ערביי ארץ ישראל היא רק דרך להילחם בפולשים ''הצלבנים החדשים'' ולא המהות.

לאחר שעברתי על מאמריך אינני רואה בהם שום עדות ברורה לטענתך, אלא סיכום של תיזה אחת בלי ששללת את האחרות. התיזה שלך נשענת רק על שלושה - ארבעה מקורות של ממש, שגם הם לא מרכזיים לענייננו. אתה צריך להתמקצע קצת יותר בעניין ההיסטוריה החדשה של ארץ ישראל כדי להיות בטוח כל כך בטענותיך.

חכם ציון

http://www.faz.co.il/thread?rep=127786
כבר הבהרתי את עמדתי על הסתייגויותך (תגובה 127777)!
דוד סיון (יום חמישי, 22/01/2009 שעה 10:51)
בתשובה לסתם אחד

הצורה שאתה מציג את טיעוניך נגד מסקנותי אינה מקצועית. לכן הערותיך על מקצועיות לא רציניות גם כעת הטענה שלך בעניין התיזה אינה רצינית או מקצועית.

לכן אין עדיף להשאר עם מסקנות המבוססות על עבודה יותר רצינית. המסקנה הזאת: יש עם פלשתינאי מראשית המאה ה-‏20.

http://www.faz.co.il/thread?rep=127812
כבר הבהרתי את עמדתי על הסתייגויותך (תגובה 127777)!
סתם אחד (יום שישי, 23/01/2009 שעה 2:16)
בתשובה לדוד סיון

תפסיק למכור לנו לוקשים של מקצוענות מדומה.אמירותיך כלליות ואינן נשענות על בסיס אינפורמטיבי כלל. אתה חושף רק הלוצינציות ולא תכל'ס. אני דואג יותר מהטפיחות המיותרות שאתה נותן לעצמך בגב מאשר מניסיונך הפטתי להיות אבי ה''אומה הפלסטינית'', אם הבנת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=127823
כבר הבהרתי את עמדתי על הסתייגויותך (תגובה 127777)!
דוד סיון (יום שישי, 23/01/2009 שעה 5:45)
בתשובה לסתם אחד

הערות סתמיות, אישיותיות, אינן הסתייגות רלוונטית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=127841
[•] האם הד''ר המכובד להיסטוריה של ארץ ישראל בדור ות האחרונים
סתם אחד (יום שישי, 23/01/2009 שעה 11:03)
בתשובה לדוד סיון

‏[• כללי המערכת וזכויות היוצרים אוסרים להעתיק.]
מתכוון בהכרח לעובדות האלה?

לו היה שמץ של אמת בטענה בדבר ה''היסטוריה'' של העם הפלסטיני היינו צריכים למצוא לכך זכר בספרי
ההיסטוריה ובאנציקלופדיות.
◆ והנה, תחת הערך ''פלסטיין'' באנציקלופדיה בריטניקה משנת 1910/1, לפני הצהרת בלפור שניתנה בשנת 1917, נאמר:
''פלסטיין שנתבעה בברית הישנה כמורשת העברים לפני גלותם... נהר הירדן מסמן את הקו שבין פלסטיין
המערבית למזרחית... ''.

◆ באנציקלופדיה בריטניקה מלפני 1917, שנת הצהרת בלפור בה הובטח ליהודים בית לאומי בפלסטיין,
אין זכר לעם פלסטיני, ומדוע? מפני שלא היה קיים! כנס לאומי ערבי בירושלים החליט בשנת 1919 :
''אנו רואים בפלסטיין חלק מסוריה הערבית''.

◆ מארק טוויין – הלא הוא סמואל קלמנס, מחברם המפורסם של ''האקלברי פין'' ו''תום סוייר'' – ערך מסע לארץ הקודש בשנת 1867 ותיאר אותה כך: ''ארץ נטושה, שאדמתה פוריה אך מצמחת עשבים שוטים;
מרחבים קודרים ודוממים. לא ראינו נפש חיה לאורך כל מסע. כמעט אין רואים עץ או שיח, ואפילו הזית והקקטוס, הנפוצים באדמת טרשים חסרת ערך, כמעט נטשו אותה''.

◆ ב-‏1874 כתב הכומר סמואל מנינג: ''אבל היכן הם התושבים? חבל ארץ פורה זה, המסוגל לקיים אוכלוסיה עצומה, כמעט נטוש... להוותנו, מידי יום אנו נוכחים מחדש כי מוראות הנבואה העתיקה התקיימו כלשונן – 'ותהי ארצכם לחרבה ולשמה ולקללה מאין יושב' (ירמיהו מ''ד, 22)''.

[•]...

◆ שני אחים ערבים – אחד גר בירושלים והשני ברבת עמון. היתכן שהראשון בן ''האומה הפלסטינית'' והשני בן ל''עם הירדני''?

http://www.faz.co.il/thread?rep=127851
הטעות הראשונה שלך היא בכותרת
דוד סיון (יום שישי, 23/01/2009 שעה 15:31)
בתשובה לסתם אחד

א. שתי הטענות שמנסות לקשור את בריטניקה להפרכת העמדה שלי אינן רלוונטיות. ראשית, כבר כתבתי שהיתה פרובנציה רומאית בשם פלשתינה. שנית, זה שלא מצאת תזכורת לעם פלשתינאי בבריטניקה (מלפני 1917) אינה אסמכתא נגד מסקנותי.

ב. העדות הנהדרת של מרק טוויין גם היא לא סותרת את דברי על קיומו של עם פלשתינאי בתחילת המאה ה-‏20. כך גם ההערה של סמואל מנינג משנת 1874 וזו של הועדה המלכותית משנת 1913.

ג. קונגרס ''קונגרס האגודות המוסלמיות-נוצריות'' משנת 1919 מבטא עמדה שהיתה קיימת בעם הפלשתינאי במקביל לעמדה שאני מציג.

ד. הטענה של פרופסור חזם היא נכונה אבל היא סותרת את הטענה שהצגת בשם הבריטניקה. היא אינה סותרת את העובדות על העם הפלשתינאי כמו שהיא לא סותרת את התביעות שלנו לארץ הזאת שהיו קיימות גם אז.

ה. שני אחים אחד גר בניו-יורק והשני בירושלים היתכן שהראשון הוא בן האומה האמריקאית והשני הוא בן לעם ישראל?

ו. אני לא מקבל את הצהרתו של פרופסור חיטי משנת 1946 אם כי כבר כתבתי כאן (ד') שלפני 1917 לא היתה כאן יחידה פוליטית-גיאוגרפית שנקראה פלשתינה.

ז. הטענה של בן-גוריון מקובלת עלי ביחס לעם היהודי אבל אין דבר על קיומו או אי קיומו של עם פלשתינאי.

ח. העמדות שהביעו המלך חוסין והנסיך חסן הן הצגת אינטרסים של בית המלוכה ולא עובדות היסטוריות.

ט. אני מכיר בעובדה שלאורך כל התקופה היו פלשתינאים שפעלו לכך שהפלשתינאים יהיו חלק מעם ערבי אחד. גם המצרים ועוד גורמים בעולם הערבי פעלו לשם כך. אבל כמו במקרה של ה''קונגרס האגודות המוסלמיות-נוצריות'' (ג') העם הערבי הזה מעולם לא מחק את הקיום של העם המצרי, העם הסורי, העם הירדני או העם הפלשתינאי.

י. הצהרות של פוליטיקאים בדרך כלל באות לשרת אינטרסים פוליטיים קצרי טווח ולא בהכרח תיאור עובדות היסטוריות. לכן קשה לי לקבל אותן ככאלה.

ההצהרות האלה מקבילות למה שהסטודנטים הפלשתינאים הרבים שפגשתי בארה''ב נהגו להגיד: שאין דבר כזה עם יהודי ואם היה, זה היה רק במהלך כ-‏70 שנה (מלכות שלמה ודוד). ההצהרות האלה מזכירות הצהרות והפגנות של יהודים חרדים עם או בלי אחמדינאג'ד שבעצם מבטלות את זכות קיומה של מדינת ישראל. ישנם כמובן גורמים יהודיים מהארץ ושאר העולם שעל הצהרותיהם אפשר לבנות טענה שהעם היהודי לא קיים ושיהדות היא רק דת.

יא. סוף סוף, נסית להיות יותר רציני מבעבר אבל לא הצלחת להעלות נמוקים כבדי משקל שפוסלים את העובדה שמראשית המאה ה-‏20 יש עם פלשתינאי.

יב. שתי קבוצות עובדות חשובות עולות מדבריך למרות הנאמר לעיל. ראשית העלית כאן לא מעט טיעונים שאין בינם ובין שאלת קיום העם הפלשתינאי דבר; לא מעט טענות ביחס לקיום פלשתינה וגבולותיה שלא הפריכו את טענתי ביחס לגבולות פלשתינה. שנית, ההודעות השקריות, הנבזיות שכתבת והמשכת לכתוב, כמו תגובה 127846. המשמעות היא שהנסיון שלך להיות רציני או מקצועי למעשה נכשל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=127855
הטעות הראשונה שלך היא בכותרת
סתם אחד (יום שישי, 23/01/2009 שעה 20:11)
בתשובה לדוד סיון

היכן ההוכחה שהיה ''עם'' פליסטיזי

הראה מקום

http://www.faz.co.il/thread?rep=127854
פתאום מתברר שהנסיון הכמו רציני שלך הוא בעיקרו העתקה !!!
דוד סיון (יום שישי, 23/01/2009 שעה 18:59)
בתשובה לסתם אחד


http://www.faz.co.il/thread?rep=127906
פתאום מתברר שהנסיון הכמו רציני שלך הוא בעיקרו העתקה !!!
סתם אחד (יום ראשון, 25/01/2009 שעה 10:24)
בתשובה לדוד סיון

למה אתה מאשים אותי בהעתקה מעצמי?
זה אני כתבתי את זה ושלחתי את זה כאן
לאחר שאחד מוישלה ג. פנה אלי באי-מאגו
והפנה את תשומת ליבי לשקר שמפיצים עלינו.

אז תתנצל בבקשה!

פאיז אל מוג´אוואז

http://www.faz.co.il/thread?rep=127908
פתאום מתברר שהנסיון הכמו רציני שלך הוא בעיקרו העתקה !!!
דוד סיון (יום ראשון, 25/01/2009 שעה 10:41)
בתשובה לסתם אחד

נסה טיעון יותר חכם, רציני וענייני.

http://www.faz.co.il/thread?rep=127912
פתאום מתברר שהנסיון הכמו רציני שלך הוא בעיקרו העתקה !!!
סתם אחד (יום ראשון, 25/01/2009 שעה 12:49)
בתשובה לדוד סיון

אני שולל את תגובתך הזועמת וחסר האחריות!

פאיז אל מוג´אוואז

http://www.faz.co.il/thread?rep=127914
פתאום מתברר שהנסיון הכמו רציני שלך הוא בעיקרו העתקה !!!
דוד סיון (יום ראשון, 25/01/2009 שעה 13:39)
בתשובה לסתם אחד

אז תשלול... !!

http://www.faz.co.il/thread?rep=128040
פתאום מתברר שהנסיון הכמו רציני שלך הוא בעיקרו העתקה !!!
סתם אחד (יום רביעי, 28/01/2009 שעה 21:20)
בתשובה לדוד סיון

גם אני שולל... !!

http://www.faz.co.il/thread?rep=128041
פתאום מתברר שהנסיון הכמו רציני שלך הוא בעיקרו העתקה !!!
סתם אחד (יום רביעי, 28/01/2009 שעה 21:21)
בתשובה לדוד סיון

אני לא משעתי אף פעם על עם פלסיני ממש. תמיד אמרו ''יהודים פלסטינים'' ולפעמים גם ''ערבים פלסטינים'', אז מה אתה בא למכור לנו לוקשים על עם פלסטיני?!

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.