פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=131524
סתם אחד (יום רביעי, 29/04/2009 שעה 1:56)

יוסף אורן סורק את הבלורית המתנופפת של הספרות הישראלית של ששים השנים האחרונות לא במסרק גס, אלא במגרפה מתכת קהת שיניים.

הכותב מתעלם מהיות המוטיב האתי-נרטיבי העיקרי של הספרות של המדינה
החדשה מבוסס על העמדה העקרונית של רוב הסופרים החשובים שלנו שרואה
בספרות את מפלטו האחרון של היחיד המוסרי בסביבה פוליטית וחברתית ואפילו
דיסקורסיבית אשר מדגישה את האינטרס של הכלל.

מתעלם הכותב מהזהות הרבה שיש בין המצב של הסופר ביחס לקהלו,
לבין האזרח היחיד לחברה בתוכה הוא חי. וכאשר קהל הקוראים של היצירה
הספרותית היא ממש אחד לאחד החברה בה חי הסופר, מוצא עצמו הסופר מייצג
בעל כורחו את הקול של האינטרס האנושי של היחיד (היחיד ביחס לחברה).

אין כאן מין קנוניה של סופרים מדוכאים על פרוזק לכתוב ולהפיץ נרטיב דכאוני
פסימי של עתיד ישראלי שחור משחור.

יש בספרות הישראלית ייצוג ישיר ועקיף של התהליך האיטי אך הבולט של
התדרדרות המודל הסוציאל-דמוקרטי עליו נבנתה החברה הישראלית, כאשר
הסימפטום החוזר גם ביחס בין ישראל לישראלים וגם ביחס בין ישראל
לפלסטינים הוא השחיקה במעמדן של זכויות האדם הבסיסיות והאופן
בו הן מעוגנות כזכויות פוליטיות בחברה הישראלית.

הספרות, וכל יצירת אמנות ככלל, מייצגות מעצם הגדרתן את שחיקת הערכים
(אם שחיקה כזו אכן מתקיימת) בחברה בה חיים הסופר והאמן.

אני חושש שה'סופר' שיוסף אורן מכוון אליו במאמרו, הוא הגרפומן המצוי בכל
עיתון יומי או בלוג - הכתבן שמעוות מלכתחילה את אמנותו כדי שתתאים
לצרכיו, צרכים אשר מעצם הגדרתם אינם עולים בקנה אחד עם צרכי החברה
בה חי הגרפומן.

יוצא שגם לפי שיטתו של יוסל אורן, הסופר שביקרו הוא חפץ, - זה
המבטא ביצירתו את העמדה הפוליטית ה'נכונה' ומצנזר את הביטויים של
האינטרס של היחיד ואת הביטויים להתדרדרות המוסרית בחברה בה הוא
חי - גם לפי שיטתו, אין הצרכים של המדינה אשר על עתידה המזהיר והאופטימי
בא יוסף אורן להגן, מסופקים על ידי הגרפומן המצוי אשר ביקרו הוא חפץ.

ספרות אופטימית 'מטעם' כלל אינה מייצגת אינטרס לאומי או יהודי אמיתי,
כי מעצם הגדרתה היא מבוססת על תשלום השלמונים לגרפומנים המייצרים
אותה. אין אמת בשקר, - וזה כבר מוביל אותנו לפרדוקס השקרן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=131525
לא ברור לי הצורך באינפלציה של מילים ....
סתם אחד (יום רביעי, 29/04/2009 שעה 2:21)
בתשובה לסתם אחד

כל כך הרבה מלים לשפוך,
גם ''במאמר'' וגם בבקורת במקום להביע את דעתם של הכותבים במעט משפטים פשוטים ?

האם תכליתה של הספרות להטביע את הקורא במילים ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=131526
לא ברור לי הצורך באינפלציה של מילים ....
אריק פורסטר (יום רביעי, 29/04/2009 שעה 2:34)
בתשובה לסתם אחד

כבר עגנון נזקק להמציא שפה משלו עבור ספריו, כנראה משום שעברים רגילה לא הספיקה לצרכיו. קטע ארוך בסיפור של עגנון מעביר פחות מידע מאשר משפט אחד בסיפור של א.ב. יהושע. נראה שמבקרי ספרות גם הם נוטים להשתפך.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.