פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=141666
קבורה ותחית המתים
יוסף אליעז (יום שלישי, 10/11/2009 שעה 1:47)

תודה לכל הכותבים על תגובותיהם.
איש מכם לא התיחס לדברי על טומאת המתים שהיא קו מרכזי ביהדות והיא אינה מתישבת עם כל פולחן המתים שהורגלנו בו. איש גם טרם התיחס לנושא מקום קבורתו של משה רבנו.חשבו נא שוב על נקודות אלו.
היה פעם מנכ''ל במשרד הדתות ושמו כהנא, בימים העליזים בהם ''המזרחי'' או המפד''ל שלטו באותו משרד מיותר, כהנא ראה צורך נפשי ולאומי להמציא מקומות קבורה של גדולי ישראל. מאחר וחלפו מאות ואלפי שנים מאז הפטירה ומאחר והעם חי בגולה, נשתכחו מקומות הקבורה ולא היה להם שום סימן או זכר.הלך אותו כהנא ו''אימץ'' קברי-שייח' שונים ברחבי ישראל והכריז עליהם, כולל שילוט, כעל קברי חכמינו. בכך הפקיע אותם מהמוסלמים, שאגב כן נוהגים להשתטח על קברי גדוליהם. אכן יש מקומות ספורים, כמו קבר הרשב''י במירון, שלגבם יש מסורת המצביעה על מקום קבורתם, אך רוב רובם אינם אלא פרי דמיונם של כהנא הנכבד ודומיו.
דומה שעולים ממרוקו נזקקו מאד לקברי צדיקים, לפי שאמצו מנהגים מארץ גלותם. כאן באו צאצאיו של הרב הגדול הבבא סלי ממשפחת אבוחצירא לעזרתם ויסדו מקדש-מעט בנתיבות. ראו אחרים כי טוב, והקימו גם הם ''חצרות'' וקברים-לצורך-עליה-לרגל כמו ''הרנטגן''. אחרים זכו ב''התגלות'' פתאומית של מי מאבותיהם ובקצרה- חגיגה גדולהוקופה גדולה עוד יותר.
קבוצה אחרת, ''החסידים'', מקטנות מחונכים להעריץ את ''הרבי'' שלהם. אם כמעט והאלילו אותו בחייו מדוע לא יהללוהו גם אחר מותו? גם הם מצאו להם קברים להשתטח עליהם, אם בישראל, אם באומן, ואם בפרברי ניו-יורק. כידוע דוקא חסידי חב''ד [להזכירכם:ר''ת '' חכמה בינה ודעת''] הלכו, בחלקם אמנם, צעד קדימה והכריזו כי רבם הוא הוא המשיח, דבר שהוברר להם בעיקר אחר מותו.
טוב, פולחן ''התמוז'' המת ומתעורר לתחיה מוכר לנו עוד מבבל, ובעקבותיו הרעיון עבר לנצרות ולאגדת הפניקס, ''עוף החול''.
כבוד לאדם הוא כבוד לאישיותו, לתכניו ולעזבונו הרוחני או המוסרי. לא לשרידי גופו.אלו הופכים לעפר ואפר. גדול ומוסרי בעיני מי שתורם אבריו להשתלה, או את גופו למדע, ממי שמעדיף להזין רימות ותולעים, אך זה כבר ענין אחר.
בימי התנאים נהגו לקבור במערות קבורה, חלקן קיימות עד היום בסנהדריה [''קברות התנאים''} שבירושלים ובמערות בית-גוברין. המנוח היה מוטמן באדמה ולאחר שנותרו ממנו רק עצמות היו אלו נאספות ומוטמנות בגלוסקמא בתוך מערת הקבר המשפחתית. לא כרו לו קבר קבוע נפרד ולא ערכו הילולות שביב עצמותיו.
לדעתי בא הזמן להפרד ממנהגי-הגויים הללו שפשו בנו, ולהפסיק ליבא גופות לקבורה של אנשים שלא היתה להם כל זיקה לא''י בחייהפם.
ומה עוד מוזר? - שהגענו לדיונים אלו בשל הבאת גופתו של המרגל קלמנוביץ להקבר בטכס גדול ורב-משתתפים (!) בארץ נגדה ריגל. אסיים כמו בכתבה המקורית: תהא נשמתו צרורה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141669
קשקוש מקושקש
יענקלה (יום שלישי, 10/11/2009 שעה 3:23)
בתשובה ליוסף אליעז

ציון הקברים העתיקים , כולם, מתועדים בעשרות כתובים, כולל ציון מקום, עדויות, ספרי מטיילים, וספרי צליינים.
דברי הלעז של אליעז לא נכונים ונובעים מבורות ומרוע גרידא או מיומרנות חסרת בסיס.
יואיל נא המלעיז להוכיח מקרה אחד בו קבר מסויים הינו ''קבר שייך'' כדבריו.
לכל קבר,שהוכרז, נמצא במשרד הדתות תעוד רב, המוכיח למעלה מכל ספק שמדובר בקבר צדיק כלשהו.העבודה שנעשתה על ידי משרד הדתות היתה דקדקנית ופרטנית ביותר.
קברים רבים , אף נפסלו מלהיות מוכרים ככברי צדיק כלשהו מפני שלא היה תעוד מספק.

ההתנשאות של המלעיז אליעז על יוצאי מרוקו ש''נזקקו מאד לקברי צדיקים'' כדבריו מיותרת ומבוססת על גזענותו בורותו ודעות קדומות אחרות.
יואיל נא מר אליעז לפקוד כל שנה את קברו של הקדוש רבין, ואת בית הקברות בכנרת שם קבורים עסקני השמאל, ויניח לקברי הצדיקים הפזורים בארץ ישראל ליהודים הדבקים במסורתם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141680
קשקוש מקושקש
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 10/11/2009 שעה 8:02)
בתשובה ליענקלה

אנא הסבר מניין בא ליהדות מנהג ההשתתחות על קברים ?
ועוד הסבר לי , מדוע כשמתגלה קבר באתר בניה או סלילת כביש יש לבנות מעליו מרווח אויר לטהרה , אם הקברים אינם טמאים ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=141693
קשקוש מקושקש
יענקלה (יום שלישי, 10/11/2009 שעה 10:11)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

שאלה טובה שגם אני לעיתים תמה מה מקור המנהג לעלות או להשתטח על קברי צדיקים.
אני מפנה אותך לאחד מהדיונים הרבים בנושא :
בנושא מרווח טהרה נראה לי שמדובר בענין שנקרא טומאת כהנים - כהן אסור במגע עם קברים בכלל או מתים בפרט. , שפותרים אותו על ידי יצירת חלל בין הקבר לבין פני הקרקע.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141689
ירחם השם איזה שטויות...
עמיש (יום שלישי, 10/11/2009 שעה 9:39)
בתשובה ליענקלה

למשל קבר מרדכי ואסתר.
לא זו בלבד שאלו הן דמויות ספרותיות שלא היו ולא נבראו אלא שגם מצאו את קבריהם בגליל.
אם זו אינה שטות מטופשת אז אין לדעת שטות מהי.
וכנ''ל ''קבר שמשון'' שפתאום מצאו אותו בין צרעה לאשתעול.

קברי שיך יש לך כמובן בקבר יוסף בשכם, ''קבר בנימין'' ליד כפר סבא ועוד אי אלו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141694
ירחם השם איזה שטויות...
יענקלה (יום שלישי, 10/11/2009 שעה 10:16)
בתשובה לעמיש

כשארצה לשאול בעניין קללות , גידופים שפת רחוב וכאלה , אפנה אליך.

אולם בעניני קברי צדיקים כנראה שהידע שלך ניזון מאותו מקור שם אתה פולט את דברי ההבל שלך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141700
ירחם השם איזה שטויות...
עמיש (יום שלישי, 10/11/2009 שעה 12:29)
בתשובה ליענקלה

בקיצור - אתה באמת מאמין שמרדכי ואסתר קבורים בגליל...
כנראה שאת ההבלים הללו מייצרים עבור חסידים שוטים מסוגך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141737
קבר מרדכי ואסתר נימצאים באיראן והם אתר רישמי אירני
מיכאל שרון (יום שלישי, 10/11/2009 שעה 21:10)
בתשובה לעמיש


http://www.faz.co.il/thread?rep=141738
אין גבול לישראבלוף?
מיכאל שרון (יום שלישי, 10/11/2009 שעה 21:15)
בתשובה למיכאל שרון


http://www.faz.co.il/thread?rep=141753
אין גבול לישראבלוף?
יענקלה (יום רביעי, 11/11/2009 שעה 7:11)
בתשובה למיכאל שרון

שלא להזכיר את האליל שלך יש''ו שהאכיל אלפי אנשים מלחם אחד, טייל על המיים, נולד לבתולה, ועוד ספורי ניסים ונפלאות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141817
אין גבול לישראבלוף?
(יום רביעי, 11/11/2009 שעה 19:19)
בתשובה ליענקלה

הבעיה איננה עם סיפורי אגדות
כל אחד יכול לפרש אותם כרצונו
אבל אם הטענה שהוא נולד לבתולה
איך אפשר לטעון באותה נשימה
שהוא נצר לדוד המלך
(מצד אביו)
ולכן משיח
הבעיה איננה עם אגדות של פעם
אלא עם ההגיון של היום

http://www.faz.co.il/thread?rep=141751
ירחם השם איזה שטויות...
יענקלה (יום רביעי, 11/11/2009 שעה 6:53)
בתשובה לעמיש

קברי צדיקים:
פוקדים אותם יום יום יהודים.
המסורת קיימת כבר כבר מאות ואלפי שנים, סביר שהמסורת המתמידה הזו בעלת שרשים עמוקים הנעוצים היטב בקרקע המציאות- ובעיקר מציינים את הקשר החזק בין היהודים, עם ישראל, לארצו , למסורתו ולדתו.
המגמה לכנות קברים מקודשים אלה ''קברי שייך'' אפיינית לקבוצה חתרנית אליה משתייך עמיש, - קבוצה שמשום מה מטרתה לשלול מהיהודים את מורשתם, מסורתם, וארצם.
אנשים אלה מקדשים בכל האמצעים הברחת גבול של אפריקאים , דרך הגבול המצרי , ומנהלת קמפיינים להשארותם של מהגרים מוסלמים לא חוקיים או עובדים זרים.
הם גם מברכים על העלתם של מאות אלפי גויים מדורי דורות מברית המועצות לשעבר, למרות שחלקם חסרי כל קשר ליהדות
רובם גם אדישים לגורלה של מדינת ישראל- שלא לאמר אנטישמים.
מטרתם לדלל את היהודים באוכלוסיה הכללית, כדי לקדם חזון של ''מדינת כל אזרחיה''.

שלילת הקשר בין עם ישראל לדתו, לארצו ולמורשתו באה בחבילה אחת עם האג'נדה של השמאל הפוסט ציוני.

לפני מספר שנים בקרתי בסין בקברי המלכים ליד בייג'ין.
מוליכי הקבוצה היו מדריכה ומדריך סינים צעירים.
מספר ישראלים, החלו להתלוצץ על המלך שייסד את סין לפני שלושת אלפים שנה כשספרו לנו שנהג להוציא את מתנגדיו להורג על ידי קשירה בכבל של ידיהם רגליהם וראשם לסוסים והדהרת הסוסים לכוונים שונים.
התגובה של המדריכים הסיניים היתה :.
הם פנו לישראלים האלה, ודרשו לכבד את מסורתם כי המקום מקודש להם, ''אנחנו עם עתיק , אנו מצפים מכם הישראלים כבני עם עתיק, עם מסורת מקודשת לכבד את מורשתנו ''.

אחרי הגערה הזו התנהגו הנאורים די יפה עד שהגיעו למסעדה
והחלו לבלוס את השרצים- כמו כל נאור ממוצע.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141769
זה שיש יהודים תמימים
עמיש (יום רביעי, 11/11/2009 שעה 8:22)
בתשובה ליענקלה

שמאמינים בסיפורי מעשיות ובקדושתם של פגרים וקברים לא מחייב גם את האחרים.
כולנו צריכים לקוות שהמאמינים האומללים הללו יצאו יום אחד מחשכת הבורות הפרימיטיבית הזו ויהפכו לאנשים שניתן לסמוך עליהם בבניין העם והארץ.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141816
זה שיש יהודים תמימים
(יום רביעי, 11/11/2009 שעה 19:16)
בתשובה לעמיש

היה רושם מסויים, מוטעה כנראה
שאתה מבין משהו בהיסטוריה
אבל ידוע מצד שני
שתאוות הלב ממשכנות את השכל
ועושות ממנו מיונז
לכן אחת משתי האפשרויות
מתארת את מצבך
כי ''ניתן לסמוך עליהם בבנין העם הארץ''
מי שבנה את העם והארץ הם היהודים לאורך 4000 שנים
לא הישראלים הזמניים של היום או
הרפורמיסטים אחיהם בגולה.
שנותנים לגיטימציה להתבוללות
מחר הם לא יהיו פה כי הם מושמדים בהמוניהם ובעליזות
גוברת והולכת
( ראה גם דבריו של סיוון בענין הרצל
ותבין יותר טוב
את עצמך)
לרפורמים אין דור שלישי ורביעי
והישראלים זה מקרה פרטי של
מצור.
ברגע שהם יוצאים מפה הם הופכים רובם ככולם
ל''רם עמנואל''
שילדיו כבר באויר
והנכדים
מפרכסים

http://www.faz.co.il/thread?rep=141823
או שהם נהפכים לרבי מלובאביץ'
עמיש (יום רביעי, 11/11/2009 שעה 19:37)
בתשובה לspinner013@gmail.com

שעשה עיסקה עם הנאצים וברח כשחסידיו נשארו מאחרו וששמר על התחת של עצמו באמריקע בעוד שהוא שולח את הציוניסטים החילוניים לשמור על ארץ ישראל.
מי שבנה את מדינת ישראל הם הציונים של מאה ומשהו השנים האחרונות, התרומה של אנשי השטעטל הסתכמה לכל היותר בגפילטע פיש וגם זה לא בטוח.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141827
או שהם נהפכים לרבי מלובאביץ'
(יום רביעי, 11/11/2009 שעה 19:44)
בתשובה לעמיש

תסביר את עצמך
עמיש
ותפרט
זה נשמע ממש מענין

אתה לא מתכוון במקרה לאורן
ולשומר הצעיר בפראג?

http://www.faz.co.il/thread?rep=141828
מה יש לפרט?
עמיש (יום רביעי, 11/11/2009 שעה 19:47)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אוכלים חמין וגפילטע והולכים להפליץ בבית הכנסת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141840
מה יש לפרט?
ע.צופיה (יום רביעי, 11/11/2009 שעה 21:58)
בתשובה לעמיש

שכחת את הבוגרים בכולל שדופקים את ילדי הישיבה בשרותים.
ספינר אוהב את הבוגרים האלה. הדמיון שלו משתולל במחשבה עליהם.
צריכת המיונז שלו גדלה פלאים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141841
מה יש לפרט?
עמיש (יום רביעי, 11/11/2009 שעה 22:00)
בתשובה לע.צופיה

מצטער, אבל לפעמים אני שוכח...

http://www.faz.co.il/thread?rep=141931
מה יש לפרט?
פְּקִיד צַמֶּרֶת (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 23:10)
בתשובה לע.צופיה

במה זה שונה מתיכוני הקיבוצים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=141932
מה יש לפרט?
ע.צופיה (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 23:14)
בתשובה לפְּקִיד צַמֶּרֶת

שם אין ספינר והשרותים יותר נקיים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141970
מה יש לפרט?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (שבת, 14/11/2009 שעה 6:49)
בתשובה לע.צופיה

בשרותים של הישיבה ובשרותים חילוניים דופקים אותה כמות יחסית של ילדים .
אבל ברציחות החילוניים מנצחים בגדול .
רק הערבים רוצחים יותר . למעשה פי שלוש מהיהודים .
על דפיקת ילדים במגזר הערבי לא שומעים כי זה סטאנדרט .

http://www.faz.co.il/thread?rep=141981
מה יש לפרט?
ע.צופיה (שבת, 14/11/2009 שעה 9:52)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

שמת לב שכל רוצח, נתעב ככל שיהיה מיד חוזר בתשובה ומופיע עם כיפה בציבור?
האם ניתן להסיק מכך שהדת היהדית היא מפלטו החם של כל רוצח?
או שהרצח מוכיח לו שבעצם היה דתי-חרדי מוסווה בדמות חילוני?

http://www.faz.co.il/thread?rep=141983
מה יש לפרט?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (שבת, 14/11/2009 שעה 10:25)
בתשובה לע.צופיה

מעשה זה שאתה מציג הוא הוכחה לכך שלעבריינים נראה כי התחזות לאדם דתי מועילה בהפחתת העונש . אין זו הוכחה לכל דבר אחר .
זאת ועוד
העובדה שעברינים ''כאילו חזרו בתשובה'' עם מעצרם היא עדות לכך שלא היו דתיים בשעת הפשיעה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=142011
מה יש לפרט?
ע.צופיה (שבת, 14/11/2009 שעה 16:21)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

מדוע התחזות לאדם דתי-חרדי היא סגולה להפחתת העונש?
האם הרצח גרם להם להארה ולגילוי השכינה?
האם יש משהו בפשע גורם להזדהות עם הדת?

http://www.faz.co.il/thread?rep=142045
מה יש לפרט?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 15/11/2009 שעה 4:45)
בתשובה לע.צופיה

בבקשה על תפנה אלי בציניות , אם אתה מוצא לראוי להתכתב איתי .

שים לב שבהודעתי כתבתי . . . ''לעברינים נראה'' . . .

http://www.faz.co.il/thread?rep=142057
מה יש לפרט?
ע.צופיה (יום ראשון, 15/11/2009 שעה 6:39)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אולי זאת ציניות, אך עדיין אני שואל אותך, מדוע נראה לעבריינים שהופעה כדתי או חרדי בבית משפט תקל בעונשם?
עצם ההתנהגות הזו היא ציניות,אך השאלה עומדת בעינה ואולי תנסה לשם שינוי לענות בכנות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=142063
מה יש לפרט?
(יום ראשון, 15/11/2009 שעה 6:53)
בתשובה לע.צופיה

יתכן והתשובה לכך היא
ברצון להזדהות עם ציבור גדול
ודומיננטי
דוקא ברגעים של חולשה
(המאסר והמשפט)
יש כנראה גם הרבה אירגונים דתיים
שמגישים עזרה וסעד
בבחינת '' משגב לדך''
יתכן מאוד שלפני שישים שנה
היו הנאשמים האלה
לובשים חולצה כחולה עם שרוך לבן
וצועקים יחי סטאלין
במקום להניח תפילין

http://www.faz.co.il/thread?rep=142091
מה יש לפרט?
ע.צופיה (יום ראשון, 15/11/2009 שעה 14:28)
בתשובה לspinner013@gmail.com

ואולי עורכי דינם סיפרו להם שהשופטים ''רכים'' יותר עם פושעים חרדיים ודתיים (ויש כאלה בשפע אדיר)או שעל רקע אמונתי, פשעם יתקבל ביתר הבנה על ידי השופטים.
בכל אופן זה מדגיש את האופי הכללי של העדה החרדית.
ראה הברבריות של יום השבת האחרון, זה הפך מעשה קודש להפגין בשבת,תחילף לעלייה לתורה, כנראה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=142096
מה יש לפרט?
(יום ראשון, 15/11/2009 שעה 14:50)
בתשובה לע.צופיה

יתכן
כמו כל אבסורד
אבל לא נשמע לי הגיוני
הרי לטענתך רוב העם הם חילונים
שונאי דתיים
ואז גם חתך השופטים הוא כזה
הרי זכורה לך ההפגנה של הדתיים נגד הבג''ץ
הפגנה של יותר מ 600 אלף יהודים.
כל פושע
גם כלכלי יודע
שהשופטים הם בצד החילוני
וכי הם מלאים שנאה
בדיוק כפי שאתה מבטא אותך
בבתי השימוש של הישיבות
אז למה הפושעים כן חובשים כיפה?

http://www.faz.co.il/thread?rep=142121
מה יש לפרט?
ע.צופיה (יום ראשון, 15/11/2009 שעה 20:48)
בתשובה לspinner013@gmail.com

ראשית חילונים לא שונאים חרדים, ההיפך הוא,חרדים שונאים חילונים.
שנית, לא חזיתי ולא שמעתי על הפגנה של 600000 יהודים. זה אולי בדמיונם הפורה של החרדים אך במציאות אין דבר שדמה לזה.
אם השופטים ב''צד'' של החילונים ושונאים את החרדים והדתיים ,איזו סיבה יש לפושעים למהר ולהיות דתיים או חילונים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=142069
מה יש לפרט?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 15/11/2009 שעה 8:54)
בתשובה לע.צופיה

אני תמיד עונה לפי מה שאני חושב . לפי דעתי זו כנות .

עברינים חושבים שהתנהגות כאילו הם שומרי מצוות מאותת שהם מלאי חרטה על מעשיהם הרעים .
זה נובע מעצם המבנה של חזרה בתשובה . החזרה בתשובה היא חרטה על אי שמירת החוקים הדתיים וכך התנהגות של חוזר בתשובה היא אשליה של חרטה על אי שמירת החוקים האזרחיים .

ניסיון חייהם של העברינים מראה שהתחזות לאדם מתחרט מסייעת להם בהקטנת עונש וסממנים חיצוניים של חרטה קל להשיג עם כיפה גדולה והמנעות מגילוח . זה כמובן אינו חזרה בתשובה . זו רק התחזות .

באופן צמוד לדברי שלמעלה אני חייב להוסיף כי חרטה היא דרישה ראשונית לסלחנות . עובדה היא שחנינה שמעניק נשיא המדינה ניתנת רק למי שמביעים חרטה בבקשתם לחנינה . זה גם כאשר אין חרטה אמיתית וגם כאשר אין חזרה לאורח חיים דתי .

http://www.faz.co.il/thread?rep=142071
אין כאן שום חזרה בתשובה
עמיש (יום ראשון, 15/11/2009 שעה 9:07)
בתשובה לע.צופיה

רבים מאד מן העבריינים הללו הם אנשים מאמינים שמקיימים לא מעט מצוות, כולל צומות, שמירת כשרות ושאר מנהגי עבודת אלים ואלילים.
בעת שהם בצרה זה הגיוני מצידם לפנות לעזרת האלוהים שלהם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=142073
אין כאן שום חזרה בתשובה
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 15/11/2009 שעה 9:21)
בתשובה לעמיש

יש קושי אמיתי להראות את מבוכי הנפש .
אין רואים את מחשבות האדם ואת אמונותיו .
מה שניתן לראות זה מראהו החיצוני והתנהגותו .
ניתן גם לשמוע את דבריו .
כל אלה יכולים להיות אמיתיים או מזוייפים .
זה מה שהעבריינים עושים . מזייפים מראה חיצוני לצורך אשליית מערכת המשפט . הם משתדלים להשלות את המשטרה , הפרקליטות והשופטים .
אני אפילו מוכן לקבל שחלק מהעברינים הם ''עובדי אלילים'' . כאשר להגדרה זו נופלים מעשים של שימוש בקמיעות , נישוק מזוזות וזריקת נרות למדורה . כך גם מילמול מטבעות לשון . אנשי דת אמיתיים דוגמת הרמבם ואחרים רואים בכל אלה מעשה פסול המנוגד לדת ישראל ולתורת משה .

גניבה , רצח , חמדת רכוש הזולת ואישתו הם עבירות שהעובר אותן אינו ''שומר מצוות'' .
אפילו קיום הצווי ''לא יהיה לך אלהים אחרים על פני'' לא ניתן לזיהוי במראה החיצוני .

מאחר ובתורת משה היהודים מצווים לגדל זקן ופיאות ללבוש ציצית וארבע כנפות ופוסקים מאוחרים מצווים על חבישת כיפה הרי שבזה כבר יש את האלמנטים של התחפושת . אין אלה עדות לאמונה בדת היהודית .

http://www.faz.co.il/thread?rep=142078
שטויות
עמיש (יום ראשון, 15/11/2009 שעה 10:15)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

קיום או אי קיום מצוות שבין אדם לחברו אינם משנים ולא כלום מבחינת הדתיות.

אפילו יגעל עמיר נחשב לדתי

http://www.faz.co.il/thread?rep=142108
שטויות
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 15/11/2009 שעה 16:58)
בתשובה לעמיש

יגאל אמיר הוא שומר מצוות אשר לא שמר על המצווה ''לא תרצח'' .

http://www.faz.co.il/thread?rep=142120
שטויות
(יום ראשון, 15/11/2009 שעה 19:29)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

האם אתה בטוח בכל מאת ה % שהוא הרוצח?
או שהוא היורה היחידי?

http://www.faz.co.il/thread?rep=142131
שטויות
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 16/11/2009 שעה 7:05)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אין לי אלא את אשר לפני .
אני לא הייתי בכלל בתל אביב ביום ההפגנה והרצח .
כל ידיעותי הן המידע הציבורי .
יש לך עדויות סותרות ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=142136
שטויות
(יום שני, 16/11/2009 שעה 11:56)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

כידוע התפרסמו הרבה ספרים, מאמרים וגם
עדויות
שסותרות את המירקם הרשמי
אני מתמצא הרבה יותר טוב ממני
באינטרנט ותוכל
לקבל את החומר
קראתי גם באתר של נחום שחף כמה הערות על המצב
שמעוררות גלים של סימני שאלה

http://www.faz.co.il/thread?rep=142146
שטויות
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 16/11/2009 שעה 16:07)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אין ספק שהרוצח הוא יגאל עמיר .
השאלה הגדולה היא האם הוא שליח ?
העובדה שלא ירה בפרס היא דבר תמוהה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=142150
שטויות
(יום שני, 16/11/2009 שעה 16:55)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

יש סימנים שרבין חטף כדור
גם מהחזית
ולא רק מהגב

http://www.faz.co.il/thread?rep=142155
שטויות
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 16/11/2009 שעה 17:28)
בתשובה לspinner013@gmail.com

יש הוכחות או רק שמועות ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=142122
שטויות
ע.צופיה (יום ראשון, 15/11/2009 שעה 20:50)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

מפלגה,אתה צודק!
יגאל עמיר שמר תרי''ב מצוות ומצווה אחת הוא לא שמר, אז על מה בכלל הצעקה?
הרי חילוני כמוני לא שומר על ת''ר מצוות ולא מכניסים אותו לכלא אז את עמיר הכניסו על מצווה אחת?
חוסר צדק מוחלט!

http://www.faz.co.il/thread?rep=142126
אל תתחיל עכשיו עם זה
עמיש (יום ראשון, 15/11/2009 שעה 21:23)
בתשובה לע.צופיה

אם תלך לכלא אתה משאיר אותי לבד עם כל האנשים המשונים הללו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=142127
אל תתחיל עכשיו עם זה
דוד סיון (יום שני, 16/11/2009 שעה 5:26)
בתשובה לעמיש

אתה לא כל כך לבד...

http://www.faz.co.il/thread?rep=142130
אל תתחיל עכשיו עם זה
ע.צופיה (יום שני, 16/11/2009 שעה 6:19)
בתשובה לעמיש

גם שם (בכלא) יש משונים, גם להם צריך ךדאוג.

http://www.faz.co.il/thread?rep=142132
אל תתחיל עכשיו עם זה
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 16/11/2009 שעה 7:15)
בתשובה לעמיש

ד'יזראלי אמר פעם שהוא מורח את המלכה ויקטוריה בחנופה עם כף טייחים .
זה מה שעשו לרבין כמה אנשים כולל ביילין , שריד ולהט .
רבין האמין שכולם אוהבים אותו ואת מעשיו . במיוחד להט שהודה בזה פעם באופן נדיר .
דיקטטורים סובלים מפראנויה בעוצמות שונות וניסיונות להרגם נתקלים בהגנות הנובעות מפראנויה זו .
לרבין היה נדמה שהאהבה הישראלית והאופי היהודי לא מאפשרים רצח ראש ממשלה . הוא טעה .
אל תשכח שמשונה זה ''לא כמו הרוב'' .

אז אני יכול לכתוב שבנקודה זו דווקא רבין היה משונה !

http://www.faz.co.il/thread?rep=141855
הקנאה דוברת מגרונך
יענקלה (יום חמישי, 12/11/2009 שעה 6:35)
בתשובה לעמיש

מנה ראשונה געפילטע פיש
מנה שניה מרק עם קרעפאלאך
מנות ביניים , כבד קצוץ, קורקבנים צלויים, רגך קרושה, ועוד , קוגל איטריות
מנה עיקרית, חמין עם קישקע.
קינוח- קומפוט תפוחי עץ קר עם נטפי שזיפים.
ברכת המזון
זמירות.
שמחת השבת .
ןאחר כך עייפים הולכים לישון עם גברת.

ואתה שתמשיך לאכול קוסקוס משקית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=141890
הקנאה דוברת מגרונך
(יום חמישי, 12/11/2009 שעה 13:41)
בתשובה ליענקלה

מה עם תה ורוגאלאך?

http://www.faz.co.il/thread?rep=141843
או שהם נהפכים לרבי מלובאביץ'
ע.צופיה (יום רביעי, 11/11/2009 שעה 22:08)
בתשובה לspinner013@gmail.com


מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.