פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לrivka, 06/12/09 18:26)

http://www.faz.co.il/thread?rep=142820
(יום שני, 07/12/2009 שעה 7:23)
בתשובה לrivka

ר. מציעה למפגינים בבילעין ללכת להפגין בתימן.

אך לאחר שמסבירים לה שיש בהצעה זו משום פגיעה
במפגינים, ר. טוענת שלא הציעה למפגינים ללכת להפגין
בתימן, ושמי שכך טוען משקר, ושבכלל הציעה למפגינים ללכת
להפגין בירושלים.

לאור השתלשלות דברים מסוג זה,
לא נותר אלא להסיק שר. אינה יודעת
על מה היא מדברת.

וברור שתגובתה לניתוח התוספתן הקטן הזה
תהיה שוב האשמת הכותב בהמצאת הדברים
ובכתיבת השמצות אישיות.

נראה לי שרמת הקשב של ר. נמוכה ואינה מאפשרת לה
להעמיק בקריאת הדברים ובכתיבתם, ומכאן גם
רגישותה הרבה לביקורת עניינית של הדברים שכתבה.

וגם הערה אחרונה זו אין צורך שתובן כנוגעת לאישיותה
של ר., היות והיא נובעת כמסקנה מניתוח דבריה שלה.

הדבר היחידי שר. יכולה לעשות כדי למנוע הסקת מסקנות
מסוג זה (הנתפשות על ידה כ'נוגעות לאישיותה') הוא
למצוא עקביות רבה יותר במתודולוגיה של כתיבתה
ולשפר את הבנתה באלמנטים הרטוריים הקשורים
לניהול שיחה עם מי שמוצא פגמים בכתיבתה.

עד כה, מנסיוני הקצר בדיון עם ר. על עבודתה ומאמריה,
עולה רק דבר אחד עיקרי, והוא רגישותה היתרה לביקורת,
-עד כדי הכחשה גמורה של דברים שאכן כתבה, ועד כדי
האשמת המבקר בשקר.

תגובות ענייניות כמעט ולא היו. למשל: כתבה ר. שהמפגינים
בבילעין אינם מעוניינים כלל בנושא הגדר, ושכל עניינם הוא
בגרימת נזק לישראל (''דה-לגיטימציה''). את הדברים כתבה ר.,
ככל הנראה משארית תגובתה בנושא זה, ללא בדיקת העובדות
הקשורות לבילעין ולהפגנות שם, וללא ידיעה אפילו שאכן קיים
פסק דין של בית המשפט הגבוה לצדק - פסק דין שלא בוצע עד
היום.

כאשר הערתי לר. על בורותה בנושא ועל כך שהעובדה היחידה
הברורה בתגובתה היתה שבחרה להשמיץ ציבור שלם של בני הכפר
והמפגינים הישראלים ללא הבנה או ידיעה בנושא, כמובן לא קיבלתי
תגובה עניינית. מה שר. כן שלחה
כתגובה היה ממש לא לעניין, ודווקא לגופו של הכותב:

''אתה כותב ב-‏1000 מלים מה שכל אדם כותב ב- 100 .
אין בדעתי לקרוא ולהגיב.
אינני קוראת את דבריך.
לדעתי, אתה מכביר במלים ריקות וחסרות בסיס.
איזה מאמץ בלתי נלאה כדי להוכיח שאינני מרכז- שמאל.
זה ממש מגוחך.
אתה לא תקבע מה אני חושבת.''

נראה שר. נאה דורשת רק לא נאה מקיימת. ושוב עלי להעיר
שאין בדברים התייחסות לגופה של ר. אלא רק לעקביות
המבנית של דברים שכתבה:

http://www.faz.co.il/thread?rep=142822
סע, סע, המפתחות בפנים.
(יום שני, 07/12/2009 שעה 7:55)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

ומר שרון דווקא קלע לאופי הרדוד של המחקר
של ההסטוריונית, בהצביעו על מתודולוגיה
שאינה מחזיקה מים, לא כל שכן טיעון רציני,
כטיעון בדבר רצף הישוב היהודי בארץ ישראל.

הפגם ברור מהשוואת הכותרת והטענה המגולמת בה
לתוכן המידע המובא בגוף המאמר - מידע שנועד להוות
הוכחה לטענה המגולמת בכותרת המאמר.

ההסטוריונית טוענת
ש''טבריה היתה עיר יהודית רוב הזמן...''

אך העובדות מצביעות על כך שהיו יהודים בטבריה, יהודים
רבים לעתים, מעטים לעתים, רוב הזמן...

ההבדל בין הטענה המופיעה כבר בכותרת המאמר,
לבין המסקנה המתבקשת מהמאמר גופו, הוא הבדל
עצום מבחינת המשמעות המדינית.

ירושלים למשל היתה עיר יהודית בתקופת המקרא,
ללא ספק. ויהודים רבים חיו בעיר במהלך אלפיים השנים
האחרונות ללא ספק. אך אם היינו באים כיום לטעון (כהסטוריונים
וכארכיאולוגים) ש'ירושלים היתה עיר יהודית רוב הזמן',
המאזינים של כל פורום אקדמאי שהוא היו פורצים בצחוק,
כי הטענה, ככל שהיא קוסמת ומפתה, מוחקת בעליל כל שריד
לקיומן של עדות ובני-לאומים אחרים בעיר במהלך אלפיים השנים
האחרונות, ומעמידה את כל המחקר בנושא על ראשו - לא עוד נועד
המחקר בנושא ירושלים להראות את המציאות בשטח בתקופות שונות,
אלא מגייסים אנו את העובדות כדי להוכיח שתמיד (או רוב הזמן) שלטו
בעיר יהודים, או היוו בה רוב.

כן, כן, העיר שחוברה לה יחדיו.
גם אני בכיתי כאשר הצנחנים הגיעו לכותל.
אך התברר די מהר לכולם שירושלים
המזרחית היא פלסטינית בעיקר.

הבעיה היא שרוב הציבור הישראלי מאמין בעיקשות
שאפשר להפוך את מזרח ירושלים בכוח השררה היהודית-ישראלית
ובחסות הצבא ל'עיר-יהודית'. המאמץ בשטח כביר. והיה כך כבר
בארבעים השנים האחרונות (המון זמן במונחים של טרור אדמיניסטרטיבי
ומדיני מתמשך כלפי האוכלוסיה הפלסטינית של ירושלים).
ועדיין משום מה, ברור כיום יותר מתמיד שמזרח ירושלים היא פלסטינית.

אם נפעיל את ההגיון הזה גם לגבי טבריה, נוכל להודות לאלוהים על כך
שהמציא את טבריה כדי לאפשר לגשש החיוור לכתוב מערכון מבריק על העיר,
ונפסיק לחפש את הצדקה לפשעים שישראל מבצעת מדי יום כדבר של שגרה
כלפי האוכלוסיה הפלסטינית של ארץ ישראל.

אפולוגטיקנים פסבדו-אינטלקטואליים לא נולדים בין יום. זה תהליך ארוך
ומייגע, והוא מייצג יותר מכל את ההיווצרות של קונצנזוס אנטי-דמוקרטי,
אנטי-ליברלי בקרב אוכלוסיה שאיבדה את המצפן ואת המצפון. הסיבות
להיווצרות מצב מסוג זה הן רבות: במקרה הישראלי, הסמיכות של הטראומה
של השואה להקמת המדינה ולתכיפות של מלחמות כל מספר שנים הביאה
כנראה למצב שבו האוכלוסיה היהודית בישראל אינה מסוגלת להבחין יותר
בין המצב האקוטי של הישרדות בעת מלחמה לבין מצב הקיום האזרחי השוטף
הנוגע לחיי החברה והמדינה בעת שלום (או בעת הפסקת אש ממושכת כפי
שהיתה לפני מלחמת ששת הימים).

ההנחות שכותבי כתבי האפולוגטיקה עושים במישור המוסרי-ערכי מביאות
להיווצרות שיח גזעני התופס לאט לאט את מקומו של הדיון הציבורי בשאלות
ערכיות מובהקות. השנאה הבאה לידי ביטוי כלפי מי שמעז להצביע על
הביטויים הגזעניים הנלווים לשיח זה בדבריהם של משתתפים בפורום רק
מוכיחה את רגישות הנושא ואת הנטייה הגוברת והולכת להדחיק ולהכחיש
את עצם התרחשותו של התהליך ההרסני הזה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=142824
אתה ממשיך לנסוע בכיוון שגוי!
דוד סיון (יום שני, 07/12/2009 שעה 8:25)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

הדיון התחיל במאמר על טבריה ולכן הטענות שלך לגבי ירושלים
כלל לא רלוונטיות - ששת הפיסקאות האחרונות לא רלוונטיות.

אבל גם הפיסקאות הקודמות הן ביטוי לפיספוס גדול.

אלה גם אלה הן המשך להודעות קודמות שלך בהן אתה חולק על
הכתוב מבלי להציג עובדה או נתון כלשהו שיתמוך בעמדתך.
למרות המלל הרב וביטויים של ביקורת אינך מצליח להפריך את
עמדת הכותבת.

שרון דוקא קלע לאופי הרדוד של טענותיך: הוא משתמש בשפה
יותר בוטה ותיאוריות עוד יותר מופרכות (אדם הגון משקר).

http://www.faz.co.il/thread?rep=142832
דוד הוא המטעה כאן, אפילו בדברים קטנים
מיכאל שרון (יום שני, 07/12/2009 שעה 10:30)
בתשובה לדוד סיון

כתבתי ''אדם הגון לכאורה'' ולא ''אדם הגון''. אך תרבות השקר לא הישאירה מתום בדוד.

דוד שוב מטעה כאשר הוא אומר שמציאת פגמים מתודולוגיים (למשל בהבאת טעון כוללני הנימצא כוזב), חייבת להציג נתונים. דוד התבלבל לכאורה בין הסקת מסקנות מנתונים ובין הבאת נתונים. למה לכאורה? קשה להניח שהאיש עד כדי כך אינו מבחין בין ימינו לשמאלו במתודולגיה של מחקר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=142862
חזרת לדמגוגיה ולשקרים
דוד סיון (יום שני, 07/12/2009 שעה 15:48)
בתשובה למיכאל שרון

מה שכתבת היה (http://www.faz.co.il/thread?rep=142812): ''כפי שעולה כאן. אדם יכול לכאורה להיות הגון, ועדיין לשקר''.

מה שאני כתבתי על זה היה (http://www.faz.co.il/thread?rep=142824): ''הוא משתמש בשפה יותר בוטה ותיאוריות עוד יותר מופרכות (אדם הגון משקר). המשמעות של דברי שהתיאוריה שמשתמעת מהקטע הזה, שכיניתי 'אדם הגון משקר', היא מופרכת. התחלת בתיאוריה מופרכת אבל המשכת הלאה ולמעשה טענת שרבקה משקרת בהסתמכות על תיאוריה מופרכת קבעת ''... בעמדתך כתועמלן שקר'' ועוד כהנה האשמות שקר..

אם היית טורח להציג בעזרת נתונים או מובאות מהמאמר אפשר היה לחשוב שיש משהו בדבריך. אבל אתה כרגיל מעדיף לארגן לנפח בלונים והשמצות על אוויר, על כלום.

בגישה שלך יש:
א. תיאוריה מופרכת שהיא בעצמה פגם מתוגולוגי חמור,
ב. לא הצגת עובדות או נתונים רלוונטיים.

לכן הטענה שמישהו משקר על סמך תיאוריה מופרכת ללא שום נתון רלוונטי היא פגם מתודולוגי כפול. מי שכמוך נוהג בצורה פגומה ודאי שלא מבחין בין אמת ושקר או מבין במתודולוגיה של מחקר. מצד שני צריך לציין שהמתודולוגיה הפגומה הזאת נקראת גם דמגוגיה.  

http://www.faz.co.il/thread?rep=142863
אין קשר בין דבריך המעורפלים לבין המציאות
מיכאל שרון (יום שני, 07/12/2009 שעה 16:10)
בתשובה לדוד סיון

אתה למשל כותב:

''בגישה שלך יש:
א. תיאוריה מופרכת שהיא בעצמה פגם מתוגולוגי חמור''...

אם אינך סתם מקשקש במקלדתך להנאתך, אז אמור בבהירות:

1) מהי התאורייה שלי
2) במה בדיוק היא מופרכת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=142874
הפוסל, מיכאל מ. שרון, במומו פוסל
דוד סיון (יום שני, 07/12/2009 שעה 18:34)
בתשובה למיכאל שרון

''אם אינך סתם מקשקש במקלדתך להנאתך,...''
רצוי שתקרא את הדברים עליהם אתה מגיב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=142828
הרבה מלל לא רלבנטי כדי לתקוף.
rivka (יום שני, 07/12/2009 שעה 9:19)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

שוב מגילות ארוכות מלאות בדיבורים חסרי כל רלבנטיות
אתה בן אדם רע וצר אופק.
אתה טיפוס רודני שאינו מסוגל לקבל דעות שונות משלך.
אתה חסר סובלנות ואנטי דמוקרטי.

מנין יש לך היומרה לקבוע איזו היסטוריונית אני.
מי אתהשתקבע?
גועל נפש

http://www.faz.co.il/thread?rep=142827
יוסלה הדמגוג מכה שנית
rivka (יום שני, 07/12/2009 שעה 9:15)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

אתה בעל מוח חד צדדי שמסוגל לראות רק מה שמתאים לדעות שלך ואינך מהסס לסלף את דברי- כרגיל

אני לא הצעתי ללכת לתימן במקום נעלין א בילעין.
אני שאלתי מדוע רק כאן הם מפגינים ולא רק שם.
זהו הפירוש המדוייק של דברי שהרי הצעתי להםלהפגין בירושלים.

אתה בן אדם לא ישר ורע לב שניטפל אלי בצורה אובססיבית ומטורפת

נמאסת עם השטויות שלך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=142831
הדמגוגיה כולה שלך
(יום שני, 07/12/2009 שעה 10:15)
בתשובה לrivka

את כתבת,

''למשל, האנרכיסטים המשתפים פעולה עם פלסטינים ושמאלנים מאירופה במאבקים על הגדר בנעלין ובבילעין.הגדר נועדה להגן על אזרחי ישראל מפני טרור. אבל,בכל מחלוקת על תוואי הגדר יש לפנות למערכת המשפט ולבג''ץ.בג''ץ כבר הביא בעבר לשינוי תוואי הגדר.
אבל,המפגינים ליד הגדר אינם מעוניינים לפתור את הבעיה. הם מעוניינים להשאיר אותה ולהפגין במטרה ליזום התנגשויות עם חיילים שאינם אחראים לתוואי הגדר על מנת להביא להשמצת ישראל, לדמוניזציה שלה ולדה לגיטימציה.
מדוע יפי הנפש הללו אינם מפגינים , למשל, בגבול תימן, שם סעודיה הקימה גדר , שחדרה לתוך שטח תימן, גם וחודרת עם צבאה תדיר לתוך גבול תימן.''

אם אינני
טועה,
בשורה
האחרונה
בפיסקה
שכתבת
מופיע
המשפט,

''מדוע יפי הנפש הללו
אינם מפגינים , למשל,
בגבול תימן, שם סעודיה
הקימה גדר , שחדרה
לתוך שטח תימן, גם
וחודרת עם צבאה
תדיר לתוך גבול תימן.''

לבד מההשמצות האחרות המופיעות בתגובה
ממנה לקוח הציטוט שלמעלה (''השמאל הקיצוני- אף הוא מיעוט המנסה
לכפות דעתו על הרוב ע''י הקמת ארגונים הנתמכים ע''י מדינות זרות ותורמים
תרומתם לדמוניציה ודה לגיטימציה של ישראל.זוהי גישה אנטי דמוקרטית של
מיעוט הנעזר בגורמי חוץ כדי לכפות את הפתרון הרצוי לו על אזרחי ישראל.
כיצד? למשל, ארגון ''בצלם'', במימון מדינות זרות כמו נורבגיה, הולנד, דנמרק
ועוד..למשל, מפרסם דוחו''ת על פעילות צה''ל בשטחים. הדוחו''ת מבוססים על מידע המושג מפלסטינים,'')

ברור שהכותבת מציעה
למפגינים להפגין בתימן.

אך רבקה מותחת גם כאן את השפה
ואת ההגיון כמו גומי, וכותבת
בנסיון לשנות את המשמעות
של הכתוב,

''אני לא הצעתי ללכת לתימן במקום נעלין א בילעין.
אני שאלתי מדוע רק כאן הם מפגינים ולא רק שם.''

אני מודה לרבקה על שלא התכוונה
לשלוח את המפגינים ובכללם תושבי
הכפרים בילעין ונעלין לתימן.

ואני מודה לגברת על שהיא מרשה
לנו ולמפגינים (ולתושבי בילעין')
שלא לקחת כל שטות שהיא כותבת
באופן מילולי.

אך יקשה עליה לטעון שלא הציעה
להם להפגין בתימן.

ולראיה, כתבתי: ''ר. מציעה למפגינים בבילעין ללכת להפגין בתימן.''

אך רבקה טוענת שאני טענתי שהיא הציעה למפגינים 'ללכת לתימן'.

ברור לגמרי מהציטוט מדברי שטענתי שרבקה ''מציעה למפגינים
ללכת להפגין בתימן'', ושבכך ראיתי עלבון, ביחוד היות ועשתה שימוש
בביטוי 'יפי נפש' באותו המשפט.

כך שברור לכל שרבקה הציעה למפגינים ללכת להפגין בתימן,

וברור שזו הטענה שייחסתי לה בתגובתי.

בדקתי, כפי הנדרש במקרה כזה את תגובותי האחרות
בהן אני מזכיר את הצעתה של ר. למפגינים
ללכת להפגין בתימן, ובכל מקום שהזכרתי את
הצעתה לא חרגתי מתיאור ההצעה כפי שנכתבה
על ידה.

ולכן טענתה של ר. שאני בן אדם לא ישר ורע לב,
''בעל מוח חד-צדדי'' שאינו מהסס לסלף את דבריה
מתבררת כמופרכת.

ר. תוקפת את ארגון 'בצלם' ואת המפגינים בבילעין ובנעלין
כמוצאת שלל רב, ומשתמשת בביטויים שהם לא רק עולבים
ופוגעים אלא שייכים בחלקם לתחום לשון הרע, היות והיא
מאשימה אותם למעשה בהתנכלות זידונית לאינטרסים
של ישראל (''דה לגיטימציה'', ''דמוניזציה'').

יודעת הכותבת, כפי שיודעים הפמפלטיסטים האחרים, שאירגון
'בצלם' והמפגינים בבילעין, שהם חוד החנית של המאבק לשמירה
על זכויות האדם בישראל, עומדים חסרי הגנה אל מול מסע ההסתה
כלפיהם שהפך לשיגרה במקומותינו. ההתנפלות הזאת שלה ושל
אחרים על אירגוני זכויות האדם בישראל, היא המשך טבעי של
האווירה האלימה הקיימת כיום בישראל כלפי בני מיעוטים, פלסטינים,
פועלים זרים, וכל מי שאינו יהודי או אינו מוכן להיות שותף לפשעים
שמדינת ישראל וצה''ל מבצעים כלפי האוכלוסיה הפלסטינית.

רבקה טוענת שאני מסלף את דבריה. פשוט לא נכון.
אני בוחר לצטט ולנתח דברים שכתבה ואולי מתחרטת
שכתבה, אך הכל שחור על לבן כמו שאומרים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=142839
הדמגוגיה כולה שלך
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 07/12/2009 שעה 11:20)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

כל עיסוקך זה חיפוש פגמים בדברי הזולת ובאישיותו .
לך אין הצעות ואין פיתרונות ואין תוכנית עשיה .
שם אין לך וגם אישיות אין לך . רק רעל כתוב .
נמאסת ודבריך לא מעניינים .
לצערנו אתה נצמד כל פעם למישהו אחר וכעת זו ריבקה .
עלוקות מוצצות דם מסירים עם סיגריה בוערת , איך ניפטר ממך ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=142843
הדמגוגיה כולה שלך-נמאסת
rivka (יום שני, 07/12/2009 שעה 11:55)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

כבר הגבתי על [•]... שלך.
יש בקטע 2 עובדות:
הצעה להפגין בתימן
הצעה לפגין בירושלים
כל בן אדם עם הגיון בריא מבין שמדובר בהצעה להפגנה ב- 2 המקומות ולא בתימן במקום.
ואם לא תפסיקר בהשמצות- אתבע אותך למשפט.
נמאס לי מהדמגוגיה שלך

http://www.faz.co.il/thread?rep=142833
רבקה, עזבי את התימנים בשקט.
מיכאל שרון (יום שני, 07/12/2009 שעה 10:33)
בתשובה לrivka


http://www.faz.co.il/thread?rep=142834
עניי עירך קודמים
מיכאל שרון (יום שני, 07/12/2009 שעה 10:37)
בתשובה לrivka

תימן זה שם ובילעין כאן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=142844
הפסק עם שקרים:תימן +ירושלים
rivka (יום שני, 07/12/2009 שעה 11:58)
בתשובה למיכאל שרון

אני הצעתי במקום בילעין להפגין בתימן ובירושלים.

אתה פשוט משקר. אתה מסלף את דברי.
וזה נמאס עלי
אם תמשיך עם העלילות שלך - יש דרכים להשתיק אותך.
זכותך להביע דעתך- אך לא לייחס לי דברים שלא אמריתי ולהעליל עלי שקרים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=142845
לטבריה- רק עובדות, לא דמגוגיה
rivka (יום שני, 07/12/2009 שעה 12:03)
בתשובה לrivka

אתה ויוסלה תוקפים את הכישורים שלי כהיסטוריונית, אך מלבד האשמות איכם מביאים עובדות הסותרות את מה שכתבתי.
לזה קוראים עלילות, שקרים ודמגוגיה וניסיון להכפיש אותי על בסיס אישי מפנישאין לכם נימוקים עובדתיים

אני מזהירה אתכם:סוף להשמצות ולהכפשות- אם אין לכם עובדות הסותרות את העובדות שלי- ההגינות האלמנטרים והיושר האישי והאינטלקטואלי מחייבים אתכם לחדול.

לא יתכן להעביר דברים לפסים אישיים כשאין תשובה עניינית

http://www.faz.co.il/thread?rep=142853
איני ממש מבין את עוצמתה הריגשית של תגובתך
מיכאל שרון (יום שני, 07/12/2009 שעה 13:32)
בתשובה לrivka

אולי העניין הוא כזה: הימרת על קו מסויים, שאת יודעת שהוא מפוקפק. יש לך ביקורת פנימית למה שאת עושה. זעמך כלפי או כלפינו, זו הנחתך שאם תשתיקי אותי/אותנו - מצפונך או המצפן שלך ישתוק אף הוא.

אגב, אומר לך באופן אישי, דברייך מרגיזים, הרי אני יודע שהדברים אינם נכונים, שאת מהמרת על קו די ניבלותי, ששם המשחק הוא עושק עם שלם, שאת שוללת ממאבקו את הדבר העיקרי: הזכויות השדודות.

את אומרת: אני מעניקה לו רבע מדינונת בחסדי, ולא מכוח זכויות לגיטימיות, שהרי אין לו זכויות כאלה, הארץ היתה מלאה ביהודים כעם ילידי כל 2000 שנות הגלות. לומר זאת זה מעשה נבלה. הנישלת, רצחת וגם היכחשת?

http://www.faz.co.il/thread?rep=143030
ההבדל בינך לבין telavivsanur הוא
חוק שימור האלרגיה (יום רביעי, 09/12/2009 שעה 23:16)
בתשובה למיכאל שרון

שאתה כותב את השטויות בקצר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=143071
איני ממש מבין את עוצמתה הריגשית של תגובתך
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום חמישי, 10/12/2009 שעה 6:04)
בתשובה למיכאל שרון

אני לא מבין את ההתנגדות השיקרית שלך .
מדבריך השיקריים עולה שהעם הפלסטיני הוא שחי כאן מאז השלטון הרומי ולא כך הדבר .
לארץ ישראל היגרו מעמים שונים עוד בזמן שלטון רומא . אחר כך חיו כאן צאצאי הצבא הרומאי . אליהם נוספו יוונים מהשלטון הביזאנטי . אחר כך ערבים מחצי האי ערב. אחר כך פרסים , מונגולים , מצרים , סודאנים , כורדים , טורקים , ואסור לשכוח את הצלבנים .
מכל אלה התווספו לאט לאט במשך עשרות דורות צאצאי הפולשים השונים . לא במקרה מתאים להם הכינוי ''פולשטינאים'' .
כך שאם ניתן להראות שהיו קבוצות של יהודים שחיו כאן במהלך הדורות הרי זה לטובה .
אתה אינך יכול להראות רצף לאומי של עם אחר כאן . לכן כל הטיעון שלך הוא שקר אחד גדול וגס .
הייתי מכניס לך אצבע בעין , אבל מאחר ואיננו נפגשים , בבקשה עשה זאת במקומי . ואל תספר לי שאתה חולה לב .

http://www.faz.co.il/thread?rep=143123
החלק הקובע באוכלוסיית הישות הפיקטיבית ''ישראל'' הם יודו-שטניסטים
מיכאל שרון (יום חמישי, 10/12/2009 שעה 10:06)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

שאין להם כל קשר ליהודי בית שני - אלא הם צאצאי כת שטניסטית איטלקית מהמאה החמישית. הם מפיצים רוע בעולם, כפי שהבין לפני מספר שנים הקומפוזיטור היווני הגדול מיקוס תאודוראקיס

''היהודים מלאי חשיבות עצמית ועקשנות שטנית''. הוא ציין עוד, כי ''האומה הקטנה הזו היא שורש הרע''.
מה פשר המחקר הגינטי http://www.faz.co.il/reply?id=5797&rep=143003&am...

שמצא ש-‏40% מיהודי אשכנז, מוצאם מ-‏4 אמהות אירופיות לפני 1500 שנה?


http://www.faz.co.il/thread?rep=142859
[•] לטבריה- רק עובדות, לא דמגוגיה
(יום שני, 07/12/2009 שעה 14:47)
בתשובה לrivka

איך אפשר לומר בתקינות פוליטית
באופן שיתקבל על דעת הנאורים בארצנו
שאינם רואים כיצד הארץ הזו נשמדת בשם עקרונות ''דמוקרטיים'' שסולפו
רק כדי לדכא שמץ של יהדות כי
את מתעסקת עם מה שנקרא
באירופה - לא פה כמובן
וגם באפריקה
לא פה בארץ כמובן
[•]...י

http://www.faz.co.il/thread?rep=142861
גם אנשים מאד אחראים אומרים לעם את האמת
מיכאל שרון (יום שני, 07/12/2009 שעה 15:41)
בתשובה לspinner013@gmail.com

לא כולם ''שמאלנים עלובים ואנרכיסטים קלי משקל''. גם האנשים ה''כבדים'' ביותר מבחינת אחריות, יכולת אירגון גבוהה, כישורי ניהול ומחקר גבוהים, כאלה שבכל מקום נורמלי היו בפסגת החברה, כמוני למשל, וישראל לדעתי אינה שפוייה במגזרי הכוח שלה - גם כאלה יגידו לעם את האמת.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.