פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לדוד סיון, 11/04/10 7:18)

http://www.faz.co.il/thread?rep=148694
[•]
(יום ראשון, 11/04/2010 שעה 10:38)
בתשובה לדוד סיון

[• אין זה מן הראוי שתפגע בכללי מערכת הפורום.]

את אהוד אולמרט אין מכנים בתקשורת
'הפושע' או 'זה שלקח שוחד', כי הדבר עדיין
לא הוכח סופית בבית המשפט, או לפחות
אין פסק דין בנושא זה בעניינו.

ענת קם מואשמת בריגול, אך עד שלא הוכחה
אשמתה יש בשימוש 'מרגלת' משום פגיעה שלא לצורך
בשמה, - ודווקא בכך יש משום עברה על החוק.

יש טענה החבויה בדבריהם של משתתפים
אחדים, והיא הטענה שברור למעלה מכל ספק
שאכן גנבה ענת קם מסמכים סודיים ועברה
על חוקי הצבא (ולכן 'יודעים' אנו שאכן 'ריגלה').
אך הוכחת טענה זו תלויה עדיין בפרישת
השתלשלות העניינים (ותפקידה של ענת קם)
בבית המשפט.

צודק דוד סיון בטענתו שתמוהה בעיניו העובדה
שענת קם נמצאה עד עתה רק במעצר בית, לאור
חומרת ההאשמות. אם מהווה היא סכנה כה גדולה
לבטחון המדינה מדוע אינה בכלא עד לתחילת משפטה?

האבסורד בעמדת התביעה כרגע הוא העובדה שכדי
להוכיח שענת קם פגעה בבטחון המדינה, חייבת התביעה
להציג את המסמכים הנוגעים בדבר בפומבי
(או תחת חסיון במשפט), ובעצם הצגת המסמכים שתוכנם
כבר ידוע לציבור עקב פירסומם בעיתונות, יש משום
הודאה באמיתות תכנם.

ואם המסמכים אותנטיים, הרי הם מצביעים באופן ברור
(לפני כל דיון משפטי בעניין זה) על עברות חמורות לכאורה
על חוקי מטכ''ל (הוראות הפתיחה באש של צה''ל) ועל חוקי
המדינה, בשל הקנוניה בדרג הגבוה בצה''ל לעברה על החוק.

מכאן, שכינויה של ענת ''מרגלת'' לא רק שאינו חוקי בפני עצמו,
אלא שהקביעה שענת אכן 'מרגלת', גוררת בעקבותיה את המסקנה
שקציני צה''ל המעורבים בפרשה עברו על החוק במספר תחומים.

יכול הרי להתברר שעוד שני אלמנטים של הפרשה קשורים לעברה
על החוק: קיימת אפשרות שיתברר שמעצר הבית שהוטל על
ענת קם לא הוטל בשל סיבה המעוגנת בחוק. וכפי שטענה הצנזורית
הראשית בכבודה ובעצמה: הטלת האיפול על הפרשה לא תרמה
לאינטרס של המדינה.

בכל מקרה, אלה, - הפטריוטים הנחפזים להגן על בטחון המדינה (וכאן
המקום הנכון, פרלמן, להשתמש בביטוי 'הפטריוטיות היא מפלטו
האחרון של הפחדן') - יכולים לראות שצעדי המדינה בפרשה זו עד כה
מורים מצד אחד על אשמת הקצינים ששמותיהם חתומים על המסמכים,
ומצד שני, על אשמתם של התביעה והמדינה בקשירת קשר
להשתיק את העברות שתוכננו והוצאו לפועל בפיקוד צה''ל - השימוש
בצנזורה כדי להסתיר עובדות הנוגעות לפשעים שכבר בוצעו ושהאחראית
המיידית לאי-חוקיותן היא המדינה עצמה.

יש סתירה כמובן בין העובדה שהעברות שעברו לכאורה הקצינים
ששמותיהם חתומים על המסמכים שכבר פורסמו הן עברות שבשל
המעמד שלהן כמדיניות לא רשמית של הצבא ולכן המדינה, מפלילות
את המדינה עצמה, לבין העובדה שהמדינה היא התובעת במקרה
של ענת קם. למדינה יש אינטרס להפליל את ענת קם בשל העובדה
שמעשיה של ענת קם (אם יוכח שעברה על החוק) מפלילים לכאורה
את המדינה. השתקת הפרשה מוכיחה לכאורה שימוש לא תקין במנגנון
שאכן נועד להגן על בטחון המדינה, אך יש חשד שבמקרה ענת קם נעשה
שימוש במנגנון זה כדי לחפות על עברות משמעותיות לכאורה של נציגי
המדינה עצמה. ובכך, אם אכן יוכח שכך הדבר, יש משום עברה נוספת
של נציגי המדינה.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.