פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=150038
מה נתניהו היה צריך להבטיח?
דוד סיון (יום חמישי, 13/05/2010 שעה 11:51)

על הבטחה לאן נגיע, ביחס למדינות אחרות, מבלי בעצם לטפל בטיפוח הכלים לשם כך (או טיפול מצומצם מאד), יאמר הבטחה לא רצינית במקרה הטוב.

להלן קטע ממאמר של גידי גרינשטיין ''שנת ההזדמנות האחרונה של נתניהו'' (http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?Public...) שמתאר את טיפול השורש הנחוץ כדי שאפשר יהיה להגשים את ההבטחה של נתניהו:
''מכלול העשייה הנדרש ידוע. יש לטפל מהשורש במגוון תחומים, בכללם החינוך, איכות הסביבה, השלטון המקומי ונמלי הים והאוויר; להגדיל את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה; לטפח מנועי צמיחה בדמות אנרגיה ירוקה, תעשיית מים או ביוטכנולוגיה; וחשוב גם למצות את הפוטנציאל הטמון בנכסים הייחודיים של המדינה, כמו מערכת הביטחון. המכנה המשותף לנושאים אלה הוא שהם דורשים מאמץ עקבי של הרשויות בחקיקה ובתקינה, בהנחת תשתיות, בטיפוח קשרי סחר ובהכשרה של כוח אדם''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150039
זה כל כך כוללני לכן זה חסר משמעות
ע.צופיה (יום חמישי, 13/05/2010 שעה 15:01)
בתשובה לדוד סיון

אבל זה נכון לגבי כל העיתונאים.
אז למה שתכעס על הפוליטיקאים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=150045
פשוט לא נכון!
דוד סיון (יום חמישי, 13/05/2010 שעה 17:58)
בתשובה לע.צופיה

1. חושבני שאתה מפספס את העיקר:

א. גידי גרינשטיין איננו עיתונאי.
ב. הדברים שהוצגו בציטוט הם אכן כוללניים. אבל לטעון שהם חסרי משמעות לא יהיה נכון משום שהאיש והגוף שהוא עומד בראשו ממילא הציגו ומציגים לא מעט פרטים איך ומה צריך לעשות בכל תחום.
ג. יש לי הרגשה שמקורה של ההבטחה החדשה של נתניהו (''תוך עשור ישראל תהיה בין 15 המדינות המובילות בעולם בתוצר לנפש.'') היא בדברים שגרינשטיין כתב או אמר לפני כשנה (http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?Public...).

ד. גם אלי הורביץ ודוד ברודט הציעו (לפני שנתיים) דרכים וכיווני פעולה איך צריך לטפל בתחומים האלה: ''ישראל 2028 חזון ואסטרטגיה כלכלית-חברתית בעולם גלובלי'' (http://www.usistf.org/download/2028_hazon_book.pdf).

http://www.faz.co.il/thread?rep=150046
פשוט לא נכון!
ע.צופיה (יום חמישי, 13/05/2010 שעה 18:15)
בתשובה לדוד סיון

בהגדרות כוללניות אין התמודדות עם בעיות ספציפיות. לכן קל להגיד או לכתוב אותן,אך מעשית קשה לתרגם אותם לתוצאות ממשיות.
אם הכותב, שאינו מוכר לי, מסתפק רק באמירות הכוללניות הרי שזה חסר ערך, אך אם במאמרים אחרים הוא מתמודד עם בעיות ספציפיות הרי שיש באמירותיו הכוללניות ערך מסוים.
ברור שככול שהמאמר מדבר על עתיד רחוק יותר כך הוא כוללני יותר.ולכן גם, מעשית, חסר ערך יותר.
איני רואה כל רע בכך שפוליטיקאי נותן כיווני מחשבה לעתיד די רחוק. אין בזה התחייבות אישית,הרי מדובר על 10 שנים ויותר,אך יש בזה בכדי לזרוע אופטימיות ותקווה לעתיד וורוד יותר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150079
פשוט לא נכון!
דוד סיון (יום שישי, 14/05/2010 שעה 12:22)
בתשובה לע.צופיה

אין רע כאשר בן אדם בראש המדינה נותן כיווני מחשבה.
אבל כאשר הוא מבטיח בלי להציג ולו ברמז איך מגשים זה מוגזם.

אם הכותב אינו מוכר לך, ואם הדברים שהוא כותב, מעבר לציטוט שהצגתי, לא מוכרים לך אז אין לך בסיס לטעון שהוא עוסק באמירות כוללניות.

מצד שני אם לראש המדינה מותר להבטיח הבטחות כוללניות הרי שלכל אזרח מותר להשתמש באמירות כוללניות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150080
פשוט לא נכון!
ע.צופיה (יום שישי, 14/05/2010 שעה 15:11)
בתשובה לדוד סיון

אני התיחסתי לציטוט ולקישור.
אין רע באמירות כוללניות בתנאי שמתייחסים להם בהתאם ולא נותנים להם חשיבות יתר.
איני חושב שאמירתו של נתניהו הייתה בגדר הבטחה מחייבת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150087
פשוט לא נכון!
דוד סיון (יום שישי, 14/05/2010 שעה 17:48)
בתשובה לע.צופיה

לדעתי ''ישראל תהיה'' היא הבטחה.
הבנתי שהתייחסת לציטוט בלבד וכל מה שאמרתי שבמקרה הזה התייחסות אל הציטוט והמאמר כולו לא לוקחת בחשבון את כל ההקשר (יש עוד מספר מאמרים שמתארים מה צריך לעשות...).

http://www.faz.co.il/thread?rep=150042
מה נתניהו היה צריך להבטיח?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום חמישי, 13/05/2010 שעה 16:32)
בתשובה לדוד סיון

תופעת ה''קיביצער'' נפוצה יותר מעובש על הלחם .
מאחורי כתפו של כל שחקן שחמט או ג'ין-רמי יש מי שיודעים טוב יותר מה המהלך הנכון .
בכל אולם קולנוע חשוך יש מי שנדהמים איך ''הגיבור'' אינו יודע שמחכה לו מארב ?

מנחם בגין ותומכיו שנאו את מפלגות הפועלים וכל מה שדגל אדום מסמל . החברים שלו ארליך וארידור או כהן-אורגד והורוביץ , הצליחו בכלכלה כמו משאבת בנזין בשריפת היער .
ממשיכי דרכו של בגין ובעיקר נתניהו , חסידי הכלכלה הפרטית ומינימום התערבות ממשלתית זרקו למלתעות הכרישים כל נכס ממשלתי .
מעט מאד מפעלים יצרניים יזמו ובנו אותם ''כלכלנים פרטיים'' . עיקר עיסוקם היה ונשאר השתלטות על נכסי העם והמדינה . את זה הם עושים בעזרת חברות אחזקה ומנופי הון בפירמידות משוכללות .

האוכלוסיה החרדית מותקפת ומושמצת על עונייה מתוך בחירה , על היותה נטל על כתפי האחרים העובדים ובצדק רב .

אבל
אבל
אבל
כרישי ההון לוקחים לעצמם נתחים גדולים יותר מההכנסות .
החרדים מקבלים כסף קל מהנימים של המשק הישראלי דרך הביטוח הלאומי (שהוא שערוריה בפני עצמה) אבל הכרישים מחוברים ישירות לעורקי הלב !

כל מי שייעז להתחיל לגעת באלה ==> מייד יותקף ''סוציאליסט'' , ''קומוניסט'' , ''מה עשית למען המדינה ?''

כל בר-דעת נוהג !IF TOU CAN'T WIN THEM - JOIN THEM . זה הרבה יותר קל ובהחלט מועיל למצטרפים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=150047
מי הקיביצער?
דוד סיון (יום חמישי, 13/05/2010 שעה 18:16)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

מילא שאתה מכנה בשמות ומלגלג על מה שאנשים כותבים או אומרים.
אבל מה בעל ערך טוב יותר בדברים שכתבת בשתי ההודעות בפתיל?

http://www.faz.co.il/thread?rep=150051
מי הקיביצער?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום חמישי, 13/05/2010 שעה 19:13)
בתשובה לדוד סיון

יש תצפית .
איסוף שגוי של הנתונים ועיבודם השגוי , הם גורמים שמונעים קבלת תוצאה טובה .
להציע תכניות בלי יכולת לבצעם היא בזבוז ניר או מקום בעולם הוירטואלי .
לך יש ביקורת על נתניהו . זו זכותך .
האם משהו מזה יהפוך לעשיה ?
סבורני שלא .
לא כי דבריך שגוים , לא כי נתניהו אינו יודע , או רוצה .
זה לא יהפוך למעשים כי אין את השילוב של אדם החושב כמוך (או אחר) עם יכולת שלטונית .

http://www.faz.co.il/thread?rep=150052
מי הקיביצער?
דוד סיון (יום חמישי, 13/05/2010 שעה 19:26)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

א. דבריך אינם לעניין.
ב. השאלה איננה אם יש לדברי השפעה ועל מי.
ג. אם כן, מדוע אינך מפסיק להעלות כאן רעיונות?

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.