פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לtelavivsanur@gmail.com, 17/05/10 0:20)

http://www.faz.co.il/thread?rep=150139
יוסלה כותב הגדרות שקריות של תועמלנים מקצועיים!
דוד סיון (יום שני, 17/05/2010 שעה 8:44)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

יוסלה מציג תכונה אופיינית לתועמלנים - לשקר במצח נחושה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150140
(יום שני, 17/05/2010 שעה 8:55)
בתשובה לדוד סיון

היה יאה אם דוד סיון היה מראה בדיוק
היכן ה''הגדרות השקריות'' בטקסט האחרון.

אני יכול רק לנחש שהכעס הבלתי נשלט
אצל סיון מתייחס למשפט הבא:

''וכל ישראלי המבקר את מדיניות הממשלה הוא בוגד - לפי ההגדרה החביבה על דוד סיון.''

כנראה שדוד סיון כבר שכח
שהצהיר מספר פעמים
שהביקורת של ישראלים על מדיניות
הממשלה בחו''ל פוגעת בבטחון המדינה.

ואם זה לא מה שהוציא את סיון
משיווי משקלו, אשמח אם יביא לפורום
שמץ של הוכחה לטענתו ש''יוסלה כותב
הגדרות שקריות של תועמלנים מקצועיים.''

נכון להיום ההצהרות האלה של סיון
הן הרבה רוח ומעט סימוכין. או בלשון
ברורה יותר - דמגוגיה טהורה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150143
השקר והדמגוגיה של יוסלה בוהקים:
דוד סיון (יום שני, 17/05/2010 שעה 9:25)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

א. השקר של יוסלה (תגובה 150140, תגובה 150112): ''וכל ישראלי המבקר את מדיניות הממשלה הוא בוגד - לפי ההגדרה החביבה על דוד סיון''.

ב. הנה דוגמה למה שטענתי בעבר (http://www.faz.co.il/thread?rep=148060): ''מי שפועל מחוץ לגבולות המדינה נגד מדיניות הממשלה מזיק מדינה למעמדה בין האומות - מחלישה''.

אין בטענה הזאת והדומות לה שכתבתי כאן שימוש במושג בוגד וגם לא רמז. לכן הציטוט מדבריך, שהצגתי כאן, הוא שקר. הוא שקר נבזי, ומזכיר כתבי דמגוגיה עלובים.

זאת ההוכחה שיוסלה כותב (ראה הציטוט מדבריו) הגדרות שקריות שמתאימות לתועמלנים מקצועיים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150154
התממות
(יום שני, 17/05/2010 שעה 11:45)
בתשובה לדוד סיון

ניתן להאשים בבגידה גם ללא השימוש במונח 'בוגד':

וכך כתב דוד סיון ב-‏25.3:

''אני חוזר על טענתי: כך או כך הוא יורה בחבריו.
ברגע שפעילות פוליטית חוצה את הגבול (אם באמצעות הודעה לעיתונות או דרך אתרי אינטרנט) המשמעות היא יריה-פיגוע במדיניות החוץ של הממשלה ולכן במדיניות החוץ של ישראל. בשפתך זה יריה בחברים. כלל לא משנה אם הכוונות טובות כי הוצאת המחלוקות לחו''ל מזיק למעמדה של ישראל. בסופו של דבר גם נוצר חיבור עם כוחות חיצוניים שמתנגדים למדיניות הממשלה.''

''כך או כך הוא יורה בחבריו'' לא ניתן לפירוש אלא כבגידה.

והדמגוג הוא עדיין דוד סיון, שטוען שביקורת מדיניות הממשלה
בחו''ל היא בגדר 'יריה בחברים' שהוא ביטוי שמשמעותו 'בגידה'.

וההצהרה של דוד סיון:
''אין בטענה הזאת והדומות לה שכתבתי כאן שימוש במושג בוגד וגם לא רמז.''
בבירור אינה אמת.

ודוד סיון טועה כמובן
היות וכאשר מדינה עוברת
על ערכי היסוד שלה עצמה
ופוגעת בזכויות הפוליטיות
של אזרחיה ותושביה, אין מנוס
מלבקר אותה בפורומים בינלאומיים
כמו בפורומים מקומיים. ואין בכל משום
בגידה או 'ירי בחברים' או כל קישקוש
פטריוטי אחר מסוג זה, המשמש בסך
הכל אמצעי לסתימת פיות (עוד פגיעה
בזכויות הפוליטיות של תושבי המדינה).

http://www.faz.co.il/thread?rep=150156
דמגוגיה בהתגלמותה
דוד סיון (יום שני, 17/05/2010 שעה 12:43)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

הוצאת דברים מהקשרם וכך יצאת משקר במצח נחושה בשרות הדמגוגיה הנבזית כמנהגם של תועמלנים. להלן ההסבר:

א. ההקשר המלא מתחיל באמירה של מישהו אחר (http://www.faz.co.il/thread?rep=147960): ''בדיוק כמו מי שיורה באוייב או בחבריו''.

ב. בתגובה כתבתי (http://www.faz.co.il/thread?rep=147962): ''מי שפועל נגד מדיניות החוץ של הממשלה הנבחרת מביא לנזקים לאותה מדיניות. אם הוא עושה זאת מהשקפת עולם לאומנית ימנית או מהשקפת עולם שמאלית הוא גורם לנזק מדיני. כך או כך הוא יורה בחבריו''.

ג. בהמשך כתבתי את מה שהצגת כאן (http://www.faz.co.il/thread?rep=147969).

ההקשר שאותו אינך מציג היא העובדה שמישהו (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה) השתמש במושג ''יורה בחברים'' ואני בחרתי להשתמש במושג שלו. אבל המושג מוגדר אצלי בצורה מפורשת ולכן משמעות המושג בדברי ''נזקים למדיניות'' או ''יריה-פיגוע במדיניות החוץ''.

העובדה היא שאין שימוש במושג בוגד. העובדה היא שאין גם שום רמז למושג בוגד.

-----

הנה עוד טענה שלך שלא הראית שיש בה אמת (http://www.faz.co.il/thread?rep=150140): ''כנראה שדוד סיון כבר שכח שהצהיר מספר פעמים שהביקורת של ישראלים על מדיניות הממשלה בחו''ל פוגעת בבטחון המדינה''.

-----

כבעבר, אתה ודאי תתעקש ללמד אותי עברית ולמה באמת התכוונתי; תתעקש לשכתב את השפה העברית לצרכיך. אלה עוד תכונות שמתאימות לתועמלנים העוסקים בשקרים ודמגוגיה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150176
[•] דמגוגיה בהתגלמותה
(יום שני, 17/05/2010 שעה 18:39)
בתשובה לדוד סיון

אתה באופן די עקבי מרשה לעצמך את מה שאתה מבקר אצל אחרים, - וזאת תוך
נקיטת עמדה של שופט נטול פניות. ולכן הצעתי לך כבר מספר פעמים שתחליט האם אתה משתתף [•]... יצור לא מושלם כמונו הפלבאים [•]... זה מסבך אותך שוב ושוב ב'פוסל במומו פוסל' ושאר ירקות. ובאשר לענין הנדון: הטענה שלך בדבר הביקורת בחו''ל על מדיניות הממשלה מגמתה ההוצאה מחוץ לחוק של ביקורת מסוג זה. זוהי רוח הדברים. אז אולי אינך טוען שהמבקרים 'בוגדים' אך אתה מעמיד אותם מחוץ לחוק כפוגעים באינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, וגם השימוש שלך בביטוי 'יורים בחברים' תורם לכך כמובן. דומה הדבר ל'משגל הנסוג' שפרלמן ניסה לבצע לפני כשנה במאמריו שנועדו 'להוכיח' שאין תוקף ליישות הלאומית הפלסטינית. הוא לא הטיף במפורש לביצוע טרנספר או המשך העושק של רכוש פלסטיני תוך פגיעה בזכויותיהם הפוליטיות הבסיסיות. אך טענתו בדבר היעדר לאומיות תקפה אצלם היא בהחלט הצעד שקודם לנישול הממוסד כלפיהם: אם אינם עם, אז נישולם ועשיקתם הם בגדר אקט בירוקטי מבודד ולא טרנספר. אותו הדבר קורה עם טענתך בדבר הנזק לאינטרסים של מדינת ישראל הנגרם כביכול בשל הביקורת על מדיניות הממשלה בחו''ל: אינך קורא למבקרים 'בוגדים', אך יודע אתה שאם עמדתך תתקבל, המהלך הבא המתבקש יהיה הוצאתם אל מחוץ לחוק בישראל או הגדרתם כבוגדים באינטרסים של המדינה. גם אריה עירן, כאשר תקף את אורי אבנרי ועמוס קינן לא כינה אותם ישירות בוגדים, אלא טען שפעילותם הפוליטית פגעה ופוגעת באינטרסים החיוניים של מדינת ישראל. שפתו בעניין זה וגם הביטויים בהם אתה משתמש הם דרך 'אנטיספטית' משהו לכנות מישהו 'בוגד' מבלי להסתבך בעברה על חוק לשון הרע, והאופי של התקפות אלה, ביחוד מצדך, על מי שמבקרים את מהלכיה הלא חוקיים בעליל של מדינת ישראל גם מחוץ לגבולות המדינה, הם חלק ברור מהסתה נגד חוגים רחבים בישראל ובחו''ל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150177
דמגוגיה בהתגלמותה - זוהי רוח הדברים שכתבת!
דוד סיון (יום שני, 17/05/2010 שעה 19:00)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

אתה ממשיך לשקוע בבור הדמגוגיה הנבזית, כהרגלך!
זה כמובן חלק ברור מתעמולת ההסתה בה אתה עוסק מימים ימימה!

הגישה הזאת פסולה גם בגלל שאתה מפחד להזדהות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150178
[•]
(יום שני, 17/05/2010 שעה 19:20)
בתשובה לדוד סיון

וכאשר אין לך תגובה עניינית, אתה עובר לתירוצים אחרים כדוגמת,

''... גם בגלל שאתה מפחד להזדהות.''

מה הקשר לענין בו דנו
(והאם 'זהות' הכותב היא בכלל נושא לגיטימי)?

[•]...

והצהרה שבן שיחך ''מפחד להזדהות''
כביכול היא כמובן לגופו של כותב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150179
ההודעות שלי הן מאד ענייניות
דוד סיון (יום שני, 17/05/2010 שעה 19:56)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

א. הודעתי הקודמת:
''אתה ממשיך לשקוע בבור הדמגוגיה הנבזית, כהרגלך!
זה כמובן חלק ברור מתעמולת ההסתה בה אתה עוסק מימים ימימה!

הגישה הזאת פסולה גם בגלל שאתה מפחד להזדהות''.

זו הודעה מאד עניינית כי היא מגדירה את מהות הפרקטיקה שלך.

ב. לזהותך אין חשיבות כאשר אתה מביע דעה הוגנת על דברים
שכותבים משתתפים או כאשר אתה תוקף את תוכן הדברים הכתובים. אבל כאשר אתה משכתב את הדברים אי-ההזדהות היא סימן לפחדנות ולכן ראויה לציון.

ג. הפרקטיקה שלך היא במהותה ברובה תקיפה אישית באמצעות שקרים ודמגוגיה. הפחדנות במקרה הזה משרתת כהגנה פסולה על הזהות האמיתית שלך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150180
(יום שלישי, 18/05/2010 שעה 3:06)
בתשובה לדוד סיון

תירוצים. אתה מרשה לעצמך את מה שאסור לאחרים, ובכלל זה כתיבה לגופו של כותב (ראה עניין ה'זהות' שאינו נושא לגיטימי). נתפסת בעניין זה ועכשיו רק נותר לך להמציא תירוץ מתאים ל'הצדקת' העניין. ככל האדם, סיון, ככל האדם. לא מורם מעם. הגיע הזמן שתתמודד בשדה של הפורום לפי החוקים שהתקנת, ולא תחרוג מהם בכל עת שתחפוץ. 

http://www.faz.co.il/thread?rep=150182
היללות שלך על לגיטימיות לא יעזרו
דוד סיון (יום שלישי, 18/05/2010 שעה 5:48)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

התחלת בהתקפות אישיות באמצעות שקרים ודמגוגיה בשרות
תועמלנות נבזית. כעת כהרגלך אתה כבר מתלונן כאילו מה
שמותר לך אסור לאחרים. זה לא עובד כך. אם הגישה הזאת
לא נעימה עליך תפסיק ליזום שימוש בה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150181
גופם של אחרים הוא נושא הכתיבה שלך .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 18/05/2010 שעה 5:30)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

כל התגובות שלך כלפי או כלפי אחרים עוסקות בכותבים .
אתה אדם המתחזה למוסרי .
המוסר שלך מקומו במזבלה העירונית .
ההתנהגות שלך היא חאריונית .
אתה מתאים לפלסטינים והם מתאימים לך . . . .

http://www.faz.co.il/thread?rep=150183
(יום שלישי, 18/05/2010 שעה 6:07)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

מעניין שאפילו כאשר לא משוחחים עם אריה עירן הוא חושב שמדברים עליו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150184
מעניין שאתה חושב שהוא צריך לשאול אותך!
דוד סיון (יום שלישי, 18/05/2010 שעה 6:11)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com


http://www.faz.co.il/thread?rep=150185
[•]
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 18/05/2010 שעה 7:46)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

כשאתה מתחזה לאיש מוסר וביקורתי על מי שכותב על אישיותך העלובה ראוי ונכון לחושוף אותך במערומיך . אתה פחדן [•]... , בוגד בעם היהודי ואיש בעל מוסר כפול ו/או מזויף .
מצד שני ייתכן שע.צופיה צודק ואתה ערפי , במקרה כזה אתה דוגמית טיפוסית מה שנקרא ''ערבושיקום באנאליקום'' .

http://www.faz.co.il/thread?rep=150228
טלה-ביב, אתה בחור לא ישר
חוק שימור האלרגיה (יום חמישי, 20/05/2010 שעה 0:38)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

אתה תמיד מסיט את הויכוח לדברים שוליים ומונוטוניים. קשה להתווכח איתך, לא בגלל האינטלקט (שכנראה חסר לך ממנו), אלא בגלל השאבלוניות המונוטונית שלך שלא מתחשבת בעובדות בטרם היא פורצת דרך לשעמומון הבא!

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.