פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לעמיש, 24/05/10 22:22)

http://www.faz.co.il/thread?rep=150357
(יום שלישי, 25/05/2010 שעה 0:46)
בתשובה לעמיש

תודה על הקומפלימנט. העניין בתגובתו של צופיה הוא מעבר להנחת הבסיס הגזענית שלו - ההנחה שהיות 'פלשתינאי' זו פחיתות כבוד או קשור באי יושר -

העניין בתגובה של צופיה הוא בהצהרתו,

''אני יודע את זהותו, אך בי נשבעתי לא להיות נבזה כמוהו ולא לחשוף אותו.''

והמשפט הזה מקפל בתוכו את הרפיסות
של העמדה הצופית רויטמנית: טוען צופיה שיודע הוא את
זהותו של הכותב. והסיבה שהוא נותן לכך שאינו 'חושף' אותו
היא שאינו רוצה ''להיות נבזה כמוהו.''

אך חובת ההוכחה חלה גם כאן,
כמו בכל מקרה של הצהרות מסוג זה
בפורום, על פסח חד העין ולא על המשתתפים האחרים.

ראשית צריך פסח חביבנו להוכיח שאכן הכותב 'נבזה'.
ואת זה כמובן מתקשה הוא לעשות.

שנית צריך צופיה-הפוסח-על-שני-הסעיפים-תמידית
להביא את המידע שהוא טוען שיש בידיו בנוגע לזהות
כותב שורות אלה על מנת להוכיח שאינו סתם משקר
במצח נחושה.

בעוכריו של העין כמובן העובדה הידועה לכותב שורות
אלה שאין כל אמת בהצהרה בדבר היותו 'פלשתינאי'.
ולא שהיתה בכך משום פחיתות כבוד, אלא שיש גבול
גם ליכולתו של כותב שורות אלה להשתנות באופן
קיצוני כל כך.

העובדה שכה ברורה לי - שצופיה מתבסס על מעין היקש
או 'חקירה' שביצע בעניין - חקירה שהביאה לתוצאה שהיא
יותר בגדר משאלת לב מאשר מציאות - עובדה זו מהווה עבורי
שמחה קטנה לאיד מראש, בידיעה שבמוקדם או במאוחר ייאלץ
בבת עיני לאכול את הכובע המרופט שלו. -ובידיעה שמועד
חשיפת האמת נתון בידי כותב שורות אלה. ובדברים מסוג זה
העיתוי הוא הכל. מוזר לכן שהצופה למרחקים קצרים ממשיך
לטפס גבוה יותר על העץ הזה, כאשר הוא יודע בבטחה שבכל רגע
שכותב שורות אלה יחפוץ, ההצהרה הקטנונית של צופיה וכל מה
שנשען עליה יפלו במהירות לקרקע.

מי שמאיים, ראוי שיהיה כיסוי לאיומיו. במקרה של צופיה אין כיסוי
לאיום היות וידוע לי בבירור שהוא טועה. אך חושף הוא בכך את
חוסר הבנתו באופיו של השיח הווירטואלי שמייצג במקרה זה
אנשים אמיתיים בשר ודם. משום מה מניח רויטמן שהאנונימיות
של כותב שורות אלה מגינה עליו - על רויטמן - נותנת לו מין חסינות
לבריונות מילולית בלתי פוסקת.
דווקא כותב שורות אלה מוגן באנונימיות שלו, בעוד שפסח רויטמן
יורה אש סרק בלתי מכוונת. 

ההאשמה בהונאת משתתפי הפורום על ידי כותב שורות אלה
בכך שהוא כביכול מתחזה ליהודי, היא בפירוש בגדר עברה על
חוק לשון הרע, אם אין בידי צופיה להוכיח שכך הדבר. והיות וידוע
לי שאין זו האמת, אני יכול לומר בבטחה שיש כאן מקרה של עברה
על חוק לשון הרע. והעיתוי, כאמור אינו בידיו של חד העין.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150363
כתבת וכתבת וכתבת וכתבת
ע.צופיה (יום שלישי, 25/05/2010 שעה 6:37)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

וחוץ משטויות נדושות לא אמרת כלום.
אני יודע מי אתה , לא אחשוף אותך, רק הזהיר את משתפי הפורום מפני התחזותך ליהודי.
אין כל רע בקריאת דעות של פלשתינאי, נהפוך הוא. אך בתנאי שהן נאמרות בגלוי ולא בהתחזות.
איני חייב להוכיח כלום, איני מתכוון להוכיח כלום,בטח ובטח למי שמסתתר מאחורי כינוי .
מי שאינו מאמין לי, שיבושם לו וימשיך לחיות בענים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=150597
כתבת וכתבת וכתבת וכתבת
(יום ראשון, 30/05/2010 שעה 10:27)
בתשובה לע.צופיה

אני חושב שאתה צודק באי חשיפת האמת
של יוסלה
אני רוצה להזכיר פה
סיפור של אכסל מונתה בספרו
מגילת סן מיקלה
על שני ארונות המתים
שנפגשו ברכבת...

http://www.faz.co.il/thread?rep=150364
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 25/05/2010 שעה 7:12)
בתשובה לtelavivsanur@gmail.com

האנונימיות שאתה מחבא בה היא הוכחה נוספת לנמיכות עצמיותך .

לכן טועה ע.צופיה בחשבו אותך לפלסטיני .
הפלסטינים כידוע הם אוסף של חקלאים בורים , עירונים מוגבלים . הם משופעים בגוזמאים , בשקרנים , בגנבים וברוצחים . מאידך הם חסרים דוברי אמת , ישרי דרך ואינטלקטואלים .
אפילו כדי לנסות תוך כישלון להביך את ישראל או לעורר את מצפון העולם הם זקוקים לזולתם וביחוד הם זקוקים ליהודים . בין אם אבנרי , ספירו , אורון או צ'ומפי מאמריקע .
וכך אתה מזדנב ומשתלב בעליבות הפלסטינית בשקרנות , בחוסר היושר שלהם , אבל בוגדנות יש לך משלך .

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.