פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה ליובל רבינוביץ, 23/10/02 1:24)

http://www.faz.co.il/thread?rep=15116
הבהרה:
נסים ישעיהו (יום רביעי, 23/10/2002 שעה 8:16)
בתשובה ליובל רבינוביץ

קצת הפריע לי שלא עניתי על כל הפרטים בתגובה שלך; זה קרה מפני שאינני נוהג להתווכח עם ציטוטים של אחרים אלא רק לומר את דברי.

הנה קטע מעניין:

פסוק ח (דעת זקנים מבעלי התוספות) :
ויקח חמאה וחלב וגו'. מלמד שהאכילם בשר וחלב; וכשרצה הקב''ה ליתן תורה לישראל אמרו המלאכים ''תנה הודך על השמים'' (תהלים ח') אמר להם כתוב בתורה ''לא תבשל גדי בחלב אמו'' ואתם כשירדתם למטה אכלתם בשר וחלב; שנאמר ויקח חמאה וחלב. מיד הודו להקב''ה.

והיינו דכתיב בפ' כי תשא ''כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ועם ישראל'' וכתיב לעיל מיניה לא תבשל גדי בחלב אמו. (כלומר בזכות 'לא תבשל גדי בחלב אמו, נמנעה נתינת התורה למלאכים וניתנה לישראל).

ומדרש זה חולק על מדרש אחר: קיים אברהם אבינו ע''ה אפילו עירובי תבשילין; פירוש תבשילין מעורבין שלא היה אוכל בשר בחלב; גם לא בשר ואח''כ חלב אלא חלב ואח''כ בשר דכתיב ''ויקח חמאה וחלב והדר (ואח''כ) בן הבקר אשר עשה'' וכן נמי פירש''י קמא קמא דתקין אמטי ואייתי לקמייהו (ראשון ראשון הכין והביא לפניהם).

כלומר את פירוש רש''י, שזהו הפשט הכי בסיסי וגם הכי עמוק בכתובים, הבאנו בתגובה קודמת. הפירוש האחרון שציטטת בעניין ההבחנה של אברהם בין יהודים לערבים, אכן תמוה ודומני שנולד במוחו של מישהו עם הרבה רצון טוב ומעט מדי לימוד תורה.

בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=74840
הבהרה:למה אין
השווה מהשמיים הגיעה (יום רביעי, 08/03/2006 שעה 12:24)
בתשובה לנסים ישעיהו

למה אין מהי טלית טני חייבת לעשות שיעורי בית לזה ואם אני לא יעשה המורה תכה אותי וזה לא בצחוק כי לכל המורות שלי יש אישור להרביץ לילד שלא מכין שיעורים ביייייייייייייייי

http://www.faz.co.il/thread?rep=83730
לא אכל
פופסיקו (יום שישי, 15/09/2006 שעה 15:50)
בתשובה לנסים ישעיהו

לפי המדרשים המלאכים אכלו, ולא אברהם אבינו. מסתדר יופי דווקא

http://www.faz.co.il/thread?rep=83808
לא אכל
יובל רבינוביץ (יום שני, 18/09/2006 שעה 2:18)
בתשובה לפופסיקו

אתה רואה בימינו יהודי שומר מצוות מגיש את התפריט הזה לאורחים, אפילו לא יהודים?

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.