פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לדוד סיון, 19/08/10 6:37)

http://www.faz.co.il/thread?rep=153001
עוד נקודת מבט שגויה
יענקלה (יום שישי, 20/08/2010 שעה 6:00)
בתשובה לדוד סיון

אני מרשה לך בהחלט להתייחס לכך כסכסוכי שכנים.
תמיד ישמאעל נהג לרצוח את שכניו, נוצרים, מוסלמים, ויהודים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=153006
תודה שאתה מרשה לי!
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 7:15)
בתשובה ליענקלה

אני דוקא חושב שהריגת אנשים שהקימו את שכונת מאה שערים מחוץ לחומות הוא כבר לא סתם סכסוכי שכנים. תאור הריגת האישה מפתח תקוה קשור היטב בעובדה שהיהודים עסקו בהקמת או בהכנת הקמת המדינה ולא סתם בגלל סכסוכי שכנים. לפי העובדות האלה ועוד אחרות אני רואה את המקרים האלה על רצף שיצר את הסכסוך הלאומי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=153009
תודה שאתה מרשה לי!
יענקלה (יום שישי, 20/08/2010 שעה 8:18)
בתשובה לדוד סיון

ממש לא.
יהודים ישבו בירושליים ברצף.
בשנות השמונים של המאה ה19 היו רוב.
פתח תקווה היתה מקום שכוח אל.
היו סכסוכים בין בני ערב ובני המושבות על רגעים שונים שלא במישור הלאומי.
הגדרת הרצח כרצח אידיאולוגי או כתוצאה ממאבק לאומי הינה שטות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=153019
תודה שאתה מרשה לי!
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 8:52)
בתשובה ליענקלה

ממש כן. גורמי הסכסוכים שהזכרתי ואחרים שמזכיר אחד העם
הם בהחלט סכסוכים על קווים לאומיים (מגובשים יותר או פחות):
הקמת מאה שערים מחוץ לחומות,
רכישת האדמות להגשמת מטרות לאומיות,

http://www.faz.co.il/thread?rep=153038
תודה שאתה מרשה לי!
(יום שישי, 20/08/2010 שעה 11:22)
בתשובה לדוד סיון

הדברים שלך סותרים לחלוטין את דברי אחד העם
מוטב שתעיין שוב במאמר ותראה הציטוט שהבאתי

http://www.faz.co.il/thread?rep=153048
הטענה שלך מופרכת בעליל!
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 12:32)
בתשובה לspinner013@gmail.com

א. דברי לא סותרים את דברי אחד העם.
ב. עיינתי במאמר מספיק פעמים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=153064
הטענה שלך מופרכת בעליל!
(יום שישי, 20/08/2010 שעה 13:25)
בתשובה לדוד סיון

אם כך אינך מבין את אחד העם

http://www.faz.co.il/thread?rep=153014
דוד סיון, הפעם אתה צודק.
ימני גאה (יום שישי, 20/08/2010 שעה 8:38)
בתשובה לדוד סיון

הרצח שהזכרתה נובע מטעמים לאומניים ערביים,
ולא מטעמי דת.

מצד שני,
אתה לא יכל לטעון כי אותם רוצחים ראו את עצמם כעם אשר לא היה קיים.

הם בפירוש ראו את עצמם כחלק בלתי נפרד מהעם הערבי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=153023
דוד סיון, הפעם אתה צודק.
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 9:05)
בתשובה לימני גאה

א. אני יכול לטעון כל מה שעולה בדעתי.
ב. ציינתי בעבר הרחוק והקרוב מספיק עובדות היסטוריות שמראות שבאותן שנים (של הקמת מאה שערים ופתח תקווה) היה העם הפלשתינאי בהתהוות. לא פלא שהמלומד ז'בוטינסקי הכיר בתוצאות התהליך לפחות בשנת 1923.

ג. הטענה שמתחילה אצלך ''הם בפירוש...'' חסרת ביסוס.

http://www.faz.co.il/thread?rep=153026
הטענה שלך אבסורדית.
ימני גאה (יום שישי, 20/08/2010 שעה 10:24)
בתשובה לדוד סיון

לפי אותה שבלונה,

אני יכול לטעון כי העם היהודי היה ''בהתהוות'' לפני 8000 שנים....

http://www.faz.co.il/thread?rep=153032
הטענה שלך מופרכת
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 10:57)
בתשובה לימני גאה

1. טענתי שאני יכול לטעון מה שארצה בתגובה לטענה מופרכת שלך: ''אתה לא יכול לטעון...''
א. משום שזה תמיד נכון.
ב. כי אתה חסר סמכות לטעון זאת.

2. העובדות ההיסטוריות שמוזכרות בספרים שצויינו מפריכות את החלק השני של הטענה המופרכת שלך: ''... ראו את עצמם כעם אשר לא היה קיים''. 

3. אתה יכול לטעון כל שתרצה אבל אם לא תציג אסמכתא רצינית אל תצפה שמישהו רציני יאמין לך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=153074
דוד סיון, אני חסר סמכות לטעון ?
ימני גאה (יום שישי, 20/08/2010 שעה 14:50)
בתשובה לדוד סיון

בסעיף אחד אתה טוטן ''טענתי שאני יכול לטעון מה שאני רוצה''...

אולי תסביר מה הסמכות ''רק'' שלך לטעון מה שאתה רוצה ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=153079
אין לי שום כוונה להסביר המצאות שלך!
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 16:43)
בתשובה לימני גאה


http://www.faz.co.il/thread?rep=153044
המלומד ז'בוטינסקי?
איתן אדיר (יום שישי, 20/08/2010 שעה 11:47)
בתשובה לדוד סיון

נחמד לראות שמאלני שמעריך את ז'בוטינסקי ולו רק בשל פרשנותו הבלתי רלוונטית למשפט שכתב (הימני).

למיטב זיכרוני לא ציינת ולו עובדה אחת להוכחת דבריך על תקומת 'עם פלסטיני' בסוף המאה ה-‏19 - תחילת המאה ה-‏20''. כתבת וכתבת דברים פירשת ופירשת אותם, אבל לא הוכחת דבר.

גם אני מכיר בתהליך שהחל בתחילת המאה ה-‏20 ואולי אף בסוף המאה ה-‏19 שבו העם הערבי החל להגדיר את עצמו, כצעד עוקב להתעוררויות הלאומיות באירופה ובעם היהודי. אתה ואחרים מתבלבלים או שמייחסים בטעות את ביטויי הלאומיות הערבית כביטויי לאומיות פלסטינית מצומצמת. זה לא היינו הך ואין לערבב את זה בזה. הבדלנות הפלסטינית החלה הרבה יותר מאוחר, לאחר שהעם הערבי הטריטוריאליים (ולא עמים שהתקיימו בעבר) החל להתגבש בשל החלוקה הקולוניאלית של קרקעות הכיבושים האנגלי והצרפתי.

אותו הבסיס העתידי ללידתו של עם פלסטיני, חי גם בעבר הירדן החל להגדיר עצמו בצורה מלאכותית פוליטית כירדני. מאחר שהחלוקה בארץ ישראל המערבית התעכבה בשל מאבק ערבי-יהודי, הציבור הערבי בארץ ישראל המערבית התמהמה בלהגדיר את עצמו כפלסטינישם העם הערבי. מה עוד שהשם 'פלסטיין' היה כבד אדום לפני עיני הפר הערבי. לקח לערביי ארץ ישראל המערבית להגדיר עצמם כפלסטינים עוד כמה עשרות שנים קשות, תוך עידוד מדינות ערב שרצו ליצור חזית פנימית נגד המדינה הציונית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=153051
המלומד ז'בוטינסקי?
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 12:40)
בתשובה לאיתן אדיר

מיטב זכרונך בעייתי מאד. את העובדות ההיסטוריות ומקורותיהן שעליהן נסמכת עמדתי הצגתי מספיק פעמים. לא מעט מהפעמים האלה היו בתגובה לטענות מופרכות שלך. אם אינך זוכר זאת ''מיטב זכרוני'' שלך מאד בעייתי.

נחמד לראות שבעל ה''מיטב זכרוני'' הזה נזקק לכל מיני כינויים מעולם הדמגוגיה כדי לתמוך בפרשנותו הבלתי רלוונטית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=153037
תודה שאתה מרשה לי!
(יום שישי, 20/08/2010 שעה 11:20)
בתשובה לדוד סיון

מה שכתבת סותר לחלוטין את דברי אחד העם שלך

http://www.faz.co.il/thread?rep=153050
טענתך מופרכת!!!
דוד סיון (יום שישי, 20/08/2010 שעה 12:35)
בתשובה לspinner013@gmail.com


מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.