פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=154258
לא נראה לי
ע.צופיה (שבת, 16/10/2010 שעה 0:52)

שניתן ל''דחוס'' את מגילת העצמאות לתוך חוק.
מערכת החוקים של מדינת ישראל, או חוקה, אם תהיה בעתיד, צריכים להיות ברוח מגילת העצמאות.
ברור שח''כ אדרי הפופוליסטי משתדל להתעלות על עצמו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154260
זה מה שהיה צריך לעשות מזמן
דוד סיון (שבת, 16/10/2010 שעה 6:41)
בתשובה לע.צופיה

יתכן שבגלל העיתוי אפשר לטעון שמדובר בפופוליזם. מצד שני ברור לי שהמהות והרוח של מגילת העצמאות צריכים להיות הבסיס של ספר החוקים שלנו - כתובים בחוק יסוד. למיטב הבנתי אלה הנושאים הבסיסיים בהם עוסקים ספרי החוק (או החוקה) במדינות רבות.

האם אדרי חשב ובדק מה בדיוק חסר בחוקים שלנו? כנראה שלא. לא מצאתי את הנוסח הכתוב של ההצעה ולכן אני מסופק מה באמת יש בה. 

http://www.faz.co.il/thread?rep=154263
זה מה שהיה צריך לעשות מזמן
ע.צופיה (שבת, 16/10/2010 שעה 7:42)
בתשובה לדוד סיון

אין ספק!

http://www.faz.co.il/thread?rep=154317
זה מה שהיה צריך לעשות מזמן
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 17/10/2010 שעה 11:21)
בתשובה לדוד סיון

אני מוצא הבדלים בין מדינת ישראל ומדינות רבות .

העיקרי שבהם הוא היותה של ישראל מדינה של העם היהודי ולא של אחרים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154489
אין שום טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
גלעד היפתחי (יום שני, 25/10/2010 שעה 1:12)
בתשובה לדוד סיון

מספיק שבחוקי היסוד מציינים שמגילת העצמאות היא הבסיס להגדרת אופיה של המדינה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154498
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 5:01)
בתשובה לגלעד היפתחי


http://www.faz.co.il/thread?rep=154500
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 6:31)
בתשובה לדוד סיון

לא לכולם טעם כשלך .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154504
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 6:56)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

יש מספיק אנשים שדעתי מקובלת עליהם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154505
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 7:04)
בתשובה לדוד סיון

מענין שבינתיים הכנסת לא אישרה זאת . אפילו השוויון בתחומים שונים הוא תוצאה של פסיקות בגץ ולא חקיקה ראשית .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154510
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 7:52)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אפילו דבריך הם עדות נוספת שיש תומכים בדעתי
ש'מגילת העצמאות היא אחד היסודות במהות המדינה'.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154512
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 8:41)
בתשובה לדוד סיון

לא כולם תומכים בדעתך . אבל אני ''יש במגילת העצמאות חלקים שמקובלים עלי. . .'' ואתה ''יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד'' אבל אני ''מענין שבינתיים הכנסת לא אישרה זאת''
ואיפה בשירשור הזה כתבת ''ש'מגילת העצמאות היא אחד היסודות במהות המדינה' ? שהוא דבר נכון אך לא שלם .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154513
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 9:13)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

בהודעה הקודמת כתבתי 'מגילת העצמאות היא אחד היסודות במהות המדינה'.
נכון אפשר להרחיב את האמירה הזאת ל'מגילת העצמאות היא אחד היסודות העיקריים במהות המדינה'.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154514
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 9:21)
בתשובה לדוד סיון

אני מסכים עם התיקון שביצעת . הוא תואם את דברי .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154517
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 11:24)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אני אוסיף: 'מגילת העצמאות היא היסוד העיקרי במהות המדינה'.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154520
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 12:47)
בתשובה לדוד סיון

אתה יכול להוסיף כרצונך . אך מהות המדינה היא מה שנעשה בה ולא הצהרות מופלאות ונהדרות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154523
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 13:27)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

כרגיל, ההצהרות שלך אינן לעניין.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154525
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 15:58)
בתשובה לדוד סיון

ההצהרות שלך אינן לענין .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154527
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 16:18)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

כאשר כותרת הדיון היא מה צריך לעשות הרי הטענה
שכתבת (תגובה 154520) ''אך מהות המדינה היא
מה שנעשה בה...'' אינה עניינית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154528
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 16:40)
בתשובה לדוד סיון

גם דבריך ''ש'מגילת העצמאות היא אחד היסודות במהות המדינה'.'' אינם עוסקים במה שצריך לעשות ולכן אינם לנושא .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154530
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 17:13)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

זו פרשנות מחוץ להקשר; זו פרשנות שמתעלמת מהכותרת
שהיא חלק אינטגרלי מההודעות שלי בנדון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154532
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 19:03)
בתשובה לדוד סיון

אם כוונתך ל- ''יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד'' הרי שאתה מציע משהוא ערטילאי שסיכויו לעבור בכנסת נמוכים .
עדיף שתסביר איך יושג רוב למהלך הזה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154286
אתה צודק
איתן אדיר (שבת, 16/10/2010 שעה 18:00)
בתשובה לע.צופיה

אין צורך לחוקק חוק 'מגילת העצמאות' כי לא תהיה לו שום משמעות מעשית.

מה שכן צריך שחקיקת חוקי יסוד וחוקים בכלל יהיו לפי רוח המגילה או בודאי לא סותרים אותה.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.