פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לע.צופיה, 18/01/11 8:37)

http://www.faz.co.il/thread?rep=157521
התקשי''ר צריך להיות המפתח
דוד סיון (יום שלישי, 18/01/2011 שעה 10:10)
בתשובה לע.צופיה

א. יתכן שהתקשי''ר מתיר לחלק מהעובדים מה שאינו מתיר לכולם בגלל סוג התפקיד שלהם.

ב. בזמנו היתה עתירה לבג''ץ שעסקה בשאלה אם ראשי מועצות ועובדיהן מותר להם לעסוק בפעילות פוליטית והפסיקה קבעה שכן. אני חושב שהכן היה תלוי אם הם עוסקים בפיעלות פוליטית שנוגעת למועצות שלהם. למיטב זכרוני הנושא היה פעילותם של ראשי מועצות ביש''ע נגד ההתנתקות או בתקופות קודמות כאשר הם אירגנו הפגנות ושביתות...

ג. דברי ספירו על פיטוריו (http://www.faz.co.il/thread?rep=3641):
''אני מאד גאה במכתבי הביקורת הנוקבים ששלחתי ופרסמתי נגד ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ''ל בימי מלחמת לבנון הארורה, 1982-1985, שבגינן הועמדתי לדין ופוטרתי משרות המדינה (משרד החינוך). עד היום אני עובד המדינה היחיד שהועמד לדין על סעיף שמעולם לא עשו בו שימוש כפי שעשו עימי: איסור ביקורת פומבית על מדיניות הממשלה. פרשה זו חקוקה לגאוות עולם בפסקי בית המשפט העליון (''ערעור שרות המדינה מס' 5/86 גדעון ספירו נגד נציב שירות המדינה - לפני הנשיא מאיר שמגר'')''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=157524
הלכת ספירו
דוד סיון (יום שלישי, 18/01/2011 שעה 10:47)
בתשובה לדוד סיון

''ככלל, פסק-הדין המנחה לעניין חופש הביטוי הפוליטי של עובדי המדינה הוא פסק-הדין בעניין ספירו, שנקבע בו שאין מגבילים את חופש הביטוי של עובד המדינה אלא כן אם ''נוצרת ודאות קרובה של נזק או של פגיעה בשירות הציבורי או באינטרסים אשר אותם הוא משרת''. אף שהלכת ספירו נאמרה לעניינו של עובד מדינה שאינו מורה, למעשה הלכה זו מנחה גם לעניין חופש הביטוי של עובדי הוראה (http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02561.pdf).

http://www.faz.co.il/thread?rep=157535
הלכת ספירו
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 19/01/2011 שעה 7:31)
בתשובה לדוד סיון

ברור מאד מהקישור כי עובד הוראה בגלל היותו מעצב דעתם של תלמידים מנוע על פי חוזר מנכ''ל להביע דיעות נגד מוסדות המדינה , פעילותם ןומדיניותם . עובד הוראה גם מנוע מזיהויו כחלק מגוף או פעיל בגוף םוליטי .
אין זה פלא לכן שספירו פוטר בגלל הפעילותו בניגוד לחוזר מנכל ולהיגיון שמאחוריו .
עוד אפשר להוסיף כי לפי דברי השופטת דורנר ואחרים ''אין חוק של חופש הביטוי'' והוא מעוגן רק בפסיקות של בגץ . אותו בגץ שספירו משמיץ . ספירו אינו מעלה בדעתו כי הוא מתח את המעטפת מעבר לסביר .
ואם ספירו לא היה עובד הוראה הרי ''ואולם יש הטוענים שבשל מעמדו של עקרון חופש הביטוי והקושי להבהיר את המצבים שבהם הביטוי הפוליטי יפגע בתפקודו של השרות הציבורי יש לצמצם את ההגבלה על חופש הביטוי הפוליטי של עובדי הציבור לביטויים שיש בהם ביקורת פומבית על מדיניות המשרד שהאדם עובד בו ואף זה רק כאשר יש בביקורת כדי לסכל את ביצוע תפקידו''

http://www.faz.co.il/thread?rep=157550
הלכת ספירו
איתן אדיר (יום רביעי, 19/01/2011 שעה 17:24)
בתשובה לדוד סיון

האם בטוח שהרב אליהו עצמו כתב על עמלק?

http://www.faz.co.il/thread?rep=157528
התקשי''ר צריך להיות המפתח
ע.צופיה (יום שלישי, 18/01/2011 שעה 14:33)
בתשובה לדוד סיון

יש הבדל מהותי בין ''מכתב הרבנים'' לבין עמדותיו של ספירו כפי שבאות לידי ביטוי במאמריו בפורום.
מכתב הרבנים,אולי, נגוע בהפצת דעות גזעניות ולמיטב ידיעתי העניין נבדק על ידי המשטרה ופרקליטות המדינה.
עמדותיו של ספירו גובלות בחתירה נגד קיום המדינה כמדינה יהודית ועצמאית מה שלדעתי גובל בבגידה במדינה ויש לבחון אותם בהיבט הזה.
לנושא פיטוריו, קטונתי מלחוות דעה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=157530
התקשי''ר צריך להיות המפתח
דוד סיון (יום שלישי, 18/01/2011 שעה 16:14)
בתשובה לע.צופיה

שאלת על התקשי''ר ולכן הצגתי בפניך כדוגמה את פיטורי ספירו בראשית שנות
ה-‏80. אין לזה קשר ישיר למה שאתה חושב על ספירו או על מנשר הרבנים.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.