פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה, 30/01/12 8:04)

http://www.faz.co.il/thread?rep=166439
דבריך, עירן, הם דמגוגיה זולה!
דוד סיון (יום שני, 30/01/2012 שעה 8:48)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה


http://www.faz.co.il/thread?rep=166442
דבריך, עירן, הם דמגוגיה זולה!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 30/01/2012 שעה 9:33)
בתשובה לדוד סיון

הביקורת שלך כלפי ישי היא ממקור לא טהור , בניסוח מתון .
כך גם כלפי שטייניץ .

התעלמותך מהעובדה שהבעירה היא אסון קטן בהשוואה לקורבנות הרבים בנפש וניסיון הניגוח של שניהם ובתוספת נתניהו הם ממקור פוליטי .
הקורבנות הרבים בנפש הם באשמת ובאחריות המישטרה ולא ישי , שטייניץ ונתניהו .
ללא הקורבנות בנפש היה אסון הבעירה זוכה לאותו יחס כמו הבעירה הקודמת בכרמל ומאות הבעירות האחרות בעשרות השנים .

ובקיצור
הביקורת שלך ןשל האחרים היא דמגוגיה זולה וניבזית .
ובמיוחד כשהיא נעדרת ניתוח ההתרחשות וחלוקת האחריות כמתבקש .

http://www.faz.co.il/thread?rep=166445
דבריך, עירן, הם דמגוגיה זולה!
דוד סיון (יום שני, 30/01/2012 שעה 10:17)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

הביקורת שלך את דברי היא ממקור לא טהור.
הנסיון שלך ליחס לביקורת שלי כל מיני משמעויות מדמיונך הקודח הוא בהגדרה דמגוגיה זולה ונבזית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=166446
דבריך, עירן, הם דמגוגיה זולה!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 30/01/2012 שעה 10:30)
בתשובה לדוד סיון

הביקורת שלך אינה עושה הבדלה בין הנזק הסביבתי לקורבנות בנפש .
הנזק הסביבתי נגרם משריפה , אשר הפסיקו לדבר על מציתיה .
הקורבנות בנפש הם בגלל פיקוד לקוי של המשטרה .

לייחס את הקורבנות בנפש לשרים ישי ושטייניץ הם נבזות .
זה מה שתגובותיך עושות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=166447
דבריך, עירן, הם דמגוגיה זולה!
דוד סיון (יום שני, 30/01/2012 שעה 10:48)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

הנסיונות שלך לייחס לדברי משמעות שאיננה בהם היא מעשה דמוגגי נבזי.
העובדה שאתה מוסיף במקום לחדול לא מפתיעה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=166448
דבריך, עירן, הם דמגוגיה זולה!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 30/01/2012 שעה 11:49)
בתשובה לדוד סיון

זו הכותרת
''לשרים שטייניץ וישי אחריות אישית באסון הכרמל''

פסקנות מבית מדרשך .
דמגוגיה ניבזית .

http://www.faz.co.il/thread?rep=166449
דבריך, עירן, הם דמגוגיה זולה!
דוד סיון (יום שני, 30/01/2012 שעה 12:06)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

כפי שטענתי קודם אתה והלך ומסתבך. במקום להודות במעשה הדמגוגיה הנבזי הראשון, אתה מוסיף חדשים.

לאחר המקרה הראשון יכולת אולי לטעון על בעיה בהבנת הנקרא. כעת זה כבר לא יעזור לך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=166466
דבריך, עירן, הם דמגוגיה זולה!
בצלאל פאר (יום שני, 30/01/2012 שעה 23:52)
בתשובה לדוד סיון

האם אתה קורא לפי אותו עקרון שקבעת, משום מה, שברק ושטייניץ צריכים להתפטר בעקבות התרסקות המזל''ט ''איתן'' ליד גדרה אתמול רק משום שלא תקצבו מספיק את התעשייה האוירית?

http://www.faz.co.il/thread?rep=166494
דבריך, עירן, הם דמגוגיה זולה!
דוד סיון (יום רביעי, 01/02/2012 שעה 18:00)
בתשובה לבצלאל פאר

אני חושש שכמו עירן אתה מייחס לדברי מה שאין בהם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=166486
דבריך, סיון , הם דמגוגיה זולה!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 01/02/2012 שעה 8:41)
בתשובה לדוד סיון

מי שאינו מבין את הניקרא זה אתה .
וגם לך זה לא יעזור .

http://www.faz.co.il/thread?rep=166493
דבריך, עירן , הם דמגוגיה זולה!
דוד סיון (יום רביעי, 01/02/2012 שעה 17:55)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אתה מייחס לדברים שכתבתי פרוש לא נכון,
אתה מייחס לי ציטוט שאיננו שלי וגם לו אתה נותן פרוש לא נכון.

מאחר שאתה עושה זאת בכוונה (כי אתה לא טוען שזה נובע מחוסר הבנה) הרי שאתה עוסק בדמגוגיה זולה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=166496
דבריך, עירן , הם דמגוגיה זולה!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 01/02/2012 שעה 19:53)
בתשובה לדוד סיון

אתה חלק מהמערכת .
מישהוא ולא אני כתב את כותרת הפוסט הזה .
הכותרת פסקנית ולא ספקנית .
ובעיסוק הפוליטי אין ''בתולות'' . לכל מעשה יש משמעות ופרשנות שהם בכוונה , גם כשזה נכון וגם כשלא .
אתה עצמך כתבת ''מאחר שאתה עושה זאת בכוונה (כי אתה לא טוען שזה נובע מחוסר הבנה) הרי שאתה עוסק בדמגוגיה זולה''
ולכן דברי במקום .

היות ומה שקוראים אצלך זו התנגדות לימין , והביקורת על ישי שטייניץ וראש הממשלה הרי שמניעיה פוליטיים .

ואם אתה סבור שזה לא נכון הרי זה כי אתה מוטה לא פחות ממני וללא ספק לא מנתח נכון את הכתוב והמניעים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=166498
דבריך, עירן , הם דמגוגיה זולה!
דוד סיון (יום חמישי, 02/02/2012 שעה 0:11)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

א. הכותרת של המערכת איננה אישית שלי.
ב. אין בכותרת הזאת מה שאתה מייחס לה. אבל קבעת זאת בפסקנות וחזרת על כך שוב ושוב בלי להראות שיש בסיס כלשהו.
ג. מי שעושה לא בכוונה לא חוזר על המעשה גם כאשר מעירים לו חזור ובער. אבל אתה המשכת ומכאן משמע שעשית זאת בכוונה. ולכן זו דמגוגיה זולה לחזור על סילוף.

ד. היות וגם כאן אתה מוסיף הערות חסרות שחר ''... התנגדות אל ישי ושטייניץ...'', אתה מוסיף דמגוגיה.

ה. אתה מבקר דברי על בסיס הנחות שאולי מתארות את מחשבותיך ואת דבריך אבל הן אינן נכונות. גם את זה אתה עושה בלי כל אסמכתא ולמרות שמעירים לך. וזה הרי טמון במושג דמגוגיה שבעיקרו כולל ייחס טענות לא נכונות.

ו.נטענה שמישהו מוטה כמוך ללא כל אסמכתא גם היא טענה ממשפחת הדמגוגיה.

ו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=166503
דבריך, עירן , הם דמגוגיה זולה!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום חמישי, 02/02/2012 שעה 6:56)
בתשובה לדוד סיון

אחת הטענות שאתה כותב היא ''מי שעושה לא בכוונה לא חוזר על המעשה גם כאשר מעירים לו חזור ובער. אבל אתה המשכת ומכאן משמע שעשית זאת בכוונה''
ודאי שזה בכוונה . כך אני חושב . וההערה שלך כאן ובמקומות אחרים היא בגלל שאינני מסכים איתך . זה שאתה מכנה זאת דמגוגיה זולה למרות שאני מעיר לך היא דמגוגיה זולה .

יש בכותרת מה שאני מייחס לה . הבסיס לכך היא עצם ניסוח הכותרת . אי ראייתך זאת היא חולשה שלך . ומאחר ואין תמימים בעיסוק כאן הרי שזה בכוונה .

התנגדותך לשרים ההם אינה חסרת שחר .
אבל אתה יכול אולי להראות שאתה דווקא תומך בהם .

היותך מוטה פוליטית עובר כחוט השני במקומות בהם אתה תומך בהוויה הפלסטינית , בתמיכתך באירגוני השמאל ההם , בהתייחסותך מתוך ''איפָה ואיפָה'' לבניה בלתי חוקית ועוד ניפלאות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=166499
דבריך, עירן , הם דמגוגיה זולה!
דוד סיון (יום חמישי, 02/02/2012 שעה 0:11)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

א. הכותרת של המערכת איננה אישית שלי.
ב. אין בכותרת הזאת מה שאתה מייחס לה. אבל קבעת זאת בפסקנות וחזרת על כך שוב ושוב בלי להראות שיש בסיס כלשהו.
ג. מי שעושה לא בכוונה לא חוזר על המעשה גם כאשר מעירים לו חזור ובער. אבל אתה המשכת ומכאן משמע שעשית זאת בכוונה. ולכן זו דמגוגיה זולה לחזור על סילוף.

ד. היות וגם כאן אתה מוסיף הערות חסרות שחר ''... התנגדות אל ישי ושטייניץ...'', אתה מוסיף דמגוגיה.

ה. אתה מבקר דברי על בסיס הנחות שאולי מתארות את מחשבותיך ואת דבריך אבל הן אינן נכונות. גם את זה אתה עושה בלי כל אסמכתא ולמרות שמעירים לך. וזה הרי טמון במושג דמגוגיה שבעיקרו כולל ייחס טענות לא נכונות.

ו.נטענה שמישהו מוטה כמוך ללא כל אסמכתא גם היא טענה ממשפחת הדמגוגיה.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.