פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לדוד סיון, 12/05/12 10:27)

http://www.faz.co.il/thread?rep=167260
אכן , תרגיל מארץ התרגלים .
בצלאל פאר (שבת, 12/05/2012 שעה 11:09)
בתשובה לדוד סיון

יעוד נבחרה על מצע ימני, והתפצלה כששני שליש ממנה פרשו והלכו לשמאל.

קדימה נותרה בעמדותיה שאינו שונות בכלום מעמדות הקואליציה אליה הצטרפה, ואף אחד בתוכה לא התנגד (לפחות עד שנתקבלה ההחלטה).

http://www.faz.co.il/thread?rep=167266
אכן , תרגיל מארץ התרגלים .
דוד סיון (שבת, 12/05/2012 שעה 13:13)
בתשובה לבצלאל פאר

קדימה נבחרה על ידי מצביעי שמאל וכעת היא נכנסת לממשל ימין. זה לא שונה בכלום ממה שיעוד (שעצמאות, ושאחרים) עשו. אם אחד מסריח גם השני כזה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=167278
אכן , תרגיל מארץ התרגלים .
חוק שימור האלרגיה (יום שני, 14/05/2012 שעה 20:09)
בתשובה לדוד סיון

קדימה היא סלט... או דייסה... של אנשי ובוחרי ימין, מרכז ושמאל. עכשיו נתניהו גייס למחנהו את שלושת זני קדימה. זוהי הצלחה פוליטית נדירה. היום בבחירות למבקר המדינה, לאחר שניקינו את קולות האופוזיציה לשפירא, אפשר להעריך במידת סבירות מתונה שמספר המורדים-שמאלנים בקדימה לא עולה על על 8 (מתוך 28). כלומר, גם בתוך קדימה יש רוב בולט לימין-מרכז.

http://www.faz.co.il/thread?rep=167281
ההודעה שלך היא סלט או דייסה שלא קשורה לדיון !
דוד סיון (יום שלישי, 15/05/2012 שעה 6:57)
בתשובה לחוק שימור האלרגיה


http://www.faz.co.il/thread?rep=167295
אכן , תרגיל מארץ התרגלים .
בצלאל פאר (יום ראשון, 20/05/2012 שעה 15:35)
בתשובה לדוד סיון

אתה באמת משחק אותה תמים כל כך ומאמין שלשמאל היה כוח של 28 ח''כים, מעבר לעבודה-מר''צ-קומוניסטים?

אני מציע לך לא להיות כל כך אופטימי, כי בעוד שנה וחצי תצטרך להוכיח שה-‏28 מנדטים האלה הם של השמאל !

http://www.faz.co.il/thread?rep=167300
מתי תלמד לקרוא?
דוד סיון (יום ראשון, 20/05/2012 שעה 16:49)
בתשובה לבצלאל פאר

אתה משחק אותה כאילו אתה מבין את הנקרא. אבל התוצאה היא עלובה למדי:

א. השאלה שלך מבוססת על הנחה דמיונית במקרה הטוב.
ב. גם המשפט הבא מבוסס על הנחות מופרכות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=167476
מתי תלמד לקרוא?
בצלאל פאר (יום ראשון, 27/05/2012 שעה 14:32)
בתשובה לדוד סיון

השמאל הולך ונחלש בישראל. הדמוגרפיה עושה את שלה. לכן שמאלנים מנסים לעקוף את הדמוקרטיה הייצוגית, להחליף את הכנסת בשדרות רוטשילד/כיכר רבין ואולי לבנות מנגנון פוליטי פועלי-טוטליטרי שיעצים את כוחם באמצעים מלאכותיים.

(חבל שאתה ממהר לנבל את פיך ולא מקפיד לשמור על מוסר של ויכוח ראוי ותרבותי. בכל מקרה כמובן שהערותיך מופרכות ומייצגות רק את המתרחש במוחך ולא מחייבות אותי).

http://www.faz.co.il/thread?rep=167489
פרשנותך לעברית לא נכונה. וזה במקרה הטוב!!
דוד סיון (יום שני, 28/05/2012 שעה 6:00)
בתשובה לבצלאל פאר

עובדתית אתה כותב תגובות לא ענייניות שמהן עולה שחלק ניכר מההקשר נעלם מעיניך. לכן נכתב

כאשר אתה תקפיד ''על מוסר ויכוח ראוי ותרבותי'' תהיה לך זכות להתלונן על אחרים. גם אז כדאי לך להיזהר כאשר אתה כותב האשמות שווא: ''חבל שאתה ממהר לנבל את פיך...''

http://www.faz.co.il/thread?rep=167315
אכן , תרגיל מארץ התרגלים .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 21/05/2012 שעה 6:31)
בתשובה לדוד סיון

מהיכן ידוע לך מי היו מצביעי קדימה ?
אם לפחות היית מראה בערך את ההרכב החברתי או הפוליטי לפי סקרים , מילא .
לדעתי הבלתי מבוססת מצביעי קדימה היו אנשים מתונים מהמעמד הבינוני האשכנזי , אוסף של ''תפוחי אדמה'' פוליטים או נכון יותר ''מלפפונים'' . הרבה מים ומעט טעם .

http://www.faz.co.il/thread?rep=167318
אתה חוזר לדרישות-בקשות שבעצמך אינך מקיים
דוד סיון (יום שני, 21/05/2012 שעה 6:59)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

קדימה נכנסה לדיון כאשר עלתה השאלה אם תרגיל נתניהו-מופז הוא תרגיל מסריח. טענתי כי כמו שהצטרפות יעוד לקואליציה היתה תרגיל מסריח גם התרגיל החדש שמאד דומה באופיו הוא מסריח.

עוד טענתי בדיון שישנם אנשים שמידת הסרחון שהם מייחסים לתרגלים כאלה תלויים בעמדתם הפוליטית. לטעמי האדון פאר הוא אחד כזה. הוא לא הראה שום ביסוס לטענותיו ביחס להבדל בין תרגיל יעוד ותרגיל מופז. בכל המקרה השאלה מיהם בדיוק אנשי קדימה היא שולית.

השאלה-או הבקשה שלך שיראו היא קנטרנית בעיקר משום שאתה בעצמך אינך מראה כל ביסוס לטענות שאתה מעלה. יותר מכך אינך מראה כל רמז שטענותיך אלה סותרות את מה שכתבתי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=167322
ח ח ח
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 21/05/2012 שעה 7:14)
בתשובה לדוד סיון

עבור קדימה הצביעו לפחות
ציפקה ליבני , רוני בר-און , שאול מופז , צחי הנגבי .
הם לא שמאל אלא ימין . יוצאי מפלגת הליכוד .

http://www.faz.co.il/thread?rep=167325
עדין לא הראית שדברי לא נכונים!!!
דוד סיון (יום שני, 21/05/2012 שעה 7:20)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה


http://www.faz.co.il/thread?rep=167337
עדין לא הראית שדבריך נכונים!!!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 21/05/2012 שעה 9:12)
בתשובה לדוד סיון


http://www.faz.co.il/thread?rep=167344
אין ביסוס לטענותיך
דוד סיון (יום שני, 21/05/2012 שעה 10:15)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אין ביסוס כלשהו לטענתך לגבי מה שכתבתי וזה רק במקרה הטוב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=167345
לא הוכחת את מה שכתבת
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 21/05/2012 שעה 10:21)
בתשובה לדוד סיון


http://www.faz.co.il/thread?rep=167352
כאשר אתה תוכיח משהו יהיה ערך כלשהו לטענה שלך!
דוד סיון (יום שני, 21/05/2012 שעה 11:05)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה


http://www.faz.co.il/thread?rep=167359
כאשר אתה תוכיח משהו יהיה ערך כלשהו לטענה שלך!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 21/05/2012 שעה 16:38)
בתשובה לדוד סיון

אתה כתבת שמצביעי קדימה הם שמאל ולא הוכחת .
אני הצגתי מצביעי קדימה שהם ימין .

http://www.faz.co.il/thread?rep=167364
כאשר אתה תוכיח משהו יהיה ערך כלשהו לטענה שלך!
דוד סיון (יום שני, 21/05/2012 שעה 17:53)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

לא זה מה שכתבתי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=167369
כאשר אתה תוכיח משהו יהיה ערך כלשהו לטענה שלך!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 22/05/2012 שעה 16:33)
בתשובה לדוד סיון

התוכל להסביר משפט זה שכתבת ?
''קדימה נבחרה על ידי מצביעי שמאל וכעת היא נכנסת לממשל ימין. זה לא שונה בכלום ממה שיעוד (שעצמאות, ושאחרים) עשו. אם אחד מסריח גם השני כזה''
אולמרט , ליבני , מופז , בר-און , הנגבי הם מצביעי ימין שבחרו ''קדימה'' .

http://www.faz.co.il/thread?rep=167477
כאשר אתה תוכיח משהו יהיה ערך כלשהו לטענה שלך!
בצלאל פאר (יום ראשון, 27/05/2012 שעה 14:35)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

זה מזכיר לי שכזה נוח לשמאלנים ש'קדימה' היא ימין אז היא ימין וכשנוח להם שהיא שמאל אז היא שמאל. הם המציאו את תורת היחסות הפוליטית שמהווה יסוד איתן לתיאוריית הטוטליטריות שלהם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=167522
מהיכן ידוע לך מי היו מצביעי קדימה ?
חוק שימור האלרגיה (שבת, 02/06/2012 שעה 11:55)
בתשובה לדוד סיון


מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.