פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=16783
מה יחס המקורות אל העובדה שיעקב למעשה רימה
מי שזוכר (יום שני, 04/11/2002 שעה 12:06)

את אחיו וסחט ממנו את הבכורה ברגע של חולשה?

http://www.faz.co.il/thread?rep=16785
נתחיל בלינק אחד ונתקדם - על פי הצורך - הלאה
מנשביק (יום שני, 04/11/2002 שעה 15:19)
בתשובה למי שזוכר

מצ''ב

קישורים:
הלינק: http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/toldot/sha.html

http://www.faz.co.il/thread?rep=16787
תמשיך
מי שזוכר (יום שני, 04/11/2002 שעה 15:56)
בתשובה למנשביק


http://www.faz.co.il/thread?rep=16795
אתה זוכר - אני ממשיך
מנשביק (יום שני, 04/11/2002 שעה 17:46)
בתשובה למי שזוכר

מצ''ב

קישורים:
לינק 1: http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/toldot/reg.html
לינק 2: http://www.vbm-torah.org/dk/528daf.htm

http://www.faz.co.il/thread?rep=16793
מי שזוכר: זו שאלה מנחה או לידע כללי?
מוטקה צביאלי (יום שני, 04/11/2002 שעה 17:20)
בתשובה למי שזוכר

שאלה טובה שאלת ידידי המלומד. לכאורה,היתה פה ''קומבינה'' אבל ''עם נבר תתבר ועם עקש תתפל''.
בהמשך..''כאן הודה לו על הבכורה''..גם עשיו הסכים שהוא (יעקב) יותר ראוי.
אבל כללות הסיפור המקראי די מורכבת כי בברית בין הבתרים ה' אמר לאברהם''כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול''.
עשו גם ידע על ברית בין הבתרים כי מורת היתה לו מאביו יצחק. אבל, הוא לא היה מוכן. ובהמשך זאת היתה הסיבה למלחמת עמלק,שהיה בן בנו של עשיו,ביציאת מצרים. אתה רוצה ארחיב בנושא?
אין אמרנו?
עוד נדבר..ידידי המלומד.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16800
זו שאלה של סקרנות
מי שזוכר (יום שני, 04/11/2002 שעה 19:03)
בתשובה למוטקה צביאלי


http://www.faz.co.il/thread?rep=16843
אוסף של תירוצים ודברי הבל.
ארז לנדוור (יום שני, 04/11/2002 שעה 23:25)
בתשובה למוטקה צביאלי

כדי להכשיר את השרץ, ניתן להשתמש בדברים מצוצים מהאצבע ולא לענין.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16851
בעבור מה נגנבה הבכורה ?
סוריא (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 4:06)
בתשובה למוטקה צביאלי

ע''פי הבנתי יעקב הוא ישראל- עשו הוא עמי ערב המדבר,לכן נעשה פה סדר, כי ע''פי ההבטחה מלמעלה שניתנה לאברהם אבינו מזרעו יהיה גוי גדול ויצא העם המובחר לכן גנב יעקב (ישראל) את הבכורה מאחיו עשו( עמי ערב והמדבר),וזאת כדי שההבטחה אכן תתקיים, ויש בה מן הקללה כי עשו לדאבונו נאלץ להתברך ב-על חרבך תחיה ואחיך הקטן ימשול בך, והנה עמי ערב מזרע עשו שהפכו בחלקם למוסלמים עם השנים נושאים היום את נס הטרור והלוחמה וגם בינהם ואכן חיים על החרב רחוק מלהיות צידים אלא חרב אחרת, ואלו בני יעקב ישראל ומעטים ושולטים - היום ברבים. סוריא

http://www.faz.co.il/thread?rep=16855
סוריא, עמי ערב והמדבר זה מישמעאל.
נסים ישעיהו (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 8:58)
בתשובה לסוריא

התרבות המוסלמית זה המשך של ישמעאל והתרבות המערבית זה ההמשך של עשו שמכונה אדום.

בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16883
ניסים תודה על ההסבר ,
סוריא (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 17:49)
בתשובה לנסים ישעיהו

בכל זאת יעקב גנב את הבכורה! ואולי עקב זאת אנו נענשים בצרות, מלחמה ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=16884
ניסים
סוריא (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 17:52)
בתשובה לסוריא

אך למטיב הבנתי יעקב בעזרת אימו גנב את הבכורה כדי שהבטחה לאברהם תתקיים. סוריא

http://www.faz.co.il/thread?rep=16891
סוריא, את הבכורה הוא קנה מעשו.
נסים ישעיהו (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 18:15)
בתשובה לסוריא

את הברכות הוא קיבל במירמה (כלומר בחכמה) ביוזמת אימו.
בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16922
ניסים אם כך נשים חכמות למול גברים ועל כן הן שוות
סוריא (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 21:04)
בתשובה לנסים ישעיהו

וראויות ללמוד הכל ,גם תורה ותלמוד רבקה פעלה בתושיה ובעורמה וכל זאת כי היא חשבה ובחנה את המצב, סוריא

http://www.faz.co.il/thread?rep=16861
מבחינה הסטורית מסתבר שהבכורה הזו לא היתה
מי שזוכר (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 10:02)
בתשובה לסוריא

שווה את כל הטורח

http://www.faz.co.il/thread?rep=16864
ככה חשב עשו; השאלה היא מה קורה בסוף
נסים ישעיהו (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 10:22)
בתשובה למי שזוכר

ומהו בכלל אותו סוף?

בראיה עכשוויסטית, זה באמת לא משתלם ואת זה כתבנו בגוף המאמר. הצעקה המרה של עשו בסוף השלב הזה מלמדת על התפכחות חלקית לפחות, הלא כן?

בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16865
בחייך ניסים... אנחנו כבר סופרים 3000 שנה לפחות
מי שזוכר (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 10:43)
בתשובה לנסים ישעיהו

מאז ועדיין לא קבלנו שום דבר חוץ מצרות צרורות, גם מהעולם וגם מהאלים לסוגיהם.

למה יש עוד לחכות וכמה זמן זה עוד יקח?

לדעתי לא היה לנו רע אילו היינו מקבלים את ירושתו של עשו וחיים קצת יותר טוב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16899
יותר קרוב לארבעת אלפים שנה, למיטב זכרוני.
נסים ישעיהו (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 18:41)
בתשובה למי שזוכר

אז מה? אנחנו שבים וחוזרים על אותן שגיאות מאז ועד היום. מצורף קובץ, מאמר שנכתב אשתקד, בו נזכר עניין דחיקת הקץ והסכנות הכרוכות בכך.

אחת הסכנות היא ההתייחסות ל'אלים' בעוד דרכו של יעקב שהיא דרכנו היא דבקות בה' אחד ושמו אחד. ברגע שיש 'אלים' יש בילבול ובהחלט אפשר לומר כי תפיסה זו נמצאת ביסוד כל הצרות בעולם.

העובדה היא שהגענו לסוף ההיסטוריה ובאמת הגיע הזמן לשינוי המיוחל. כעת זה תלוי רק בנו. על רקע זה הקמנו את תנועת 'אור ישראל', כדי לחולל את השינוי הדרוש.
בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16936
אני באמת לא רוצה להתערב בשאלה הנכבדה הזו
מי שזוכר (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 22:32)
בתשובה לנסים ישעיהו

ואסתפק בכך שאומר שגם 3000 וגם 4000 שנה הם יותר מדי זמן.
אפשר להגיד לאלוהים שזמנו עבר ואנחנו מחפשים שיטה יותר טובה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16951
כנראה שכחת שאת זה אנחנו אומרים לו כבר יותר
נסים ישעיהו (יום רביעי, 06/11/2002 שעה 8:31)
בתשובה למי שזוכר

ממאה שנה;

איך קראנו בשבוע שעבר ...אין יראת אלוקים והרגוני...

אם יש משמעות ל- ''אנכי ה' אלקיך'' יש משמעות ל- ''לא תרצח'' וגם ההפך נכון.

בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16968
לא, אין כל קשר בין לא לרצוח לבין אמונה
מי שזוכר (יום רביעי, 06/11/2002 שעה 11:59)
בתשובה לנסים ישעיהו

למען האמת נראה לי די ההפך, בשם האמונה נרצחו יותר מדי אנשים בעולם.
גם בעבר וגם בימינו אלה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16997
אני לא זוכר שהזכרתי אמונה. רק לקבל שיש מי שנותן
נסים ישעיהו (יום רביעי, 06/11/2002 שעה 20:05)
בתשובה למי שזוכר

הוראות וצריכים להשמע להוראותיו.

תשאל את רוצחי דרק רוט ועוד כמה כאלה.

בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16949
סוריא:עשו הוא לא עמי ערב המדבר אלא רומא..איטליה
מוטקה צביאלי (יום רביעי, 06/11/2002 שעה 6:28)
בתשובה לסוריא

ישמעאל הוא עמי ערב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16957
מוטקה תודה מסתבר שנים טעיתי וחשבתי אחרת ,סוריא
סוריא (יום רביעי, 06/11/2002 שעה 9:08)
בתשובה למוטקה צביאלי

אך מכל מלמדי השכלתי תודה,

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.