פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
כמה שאלות והערות
דוד סיון (יום רביעי, 12/09/2012 שעה 19:04) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. על רקע הטענה שאירופה היא יעד עיקרי ליצוא (http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=100078...), איך קשור היצוא הישראלי לדרום היבשת האירופאית?

2. אתה כותב על חשיבות שמירת תקציב מאוזן ועל הסכנה מ''שימוש בלתי אחראי בשיעור הגרעון התקציבי''. אתה גם כותב שמי שניתח נכון את המצב בשנת 2011 ידע למעשה מה צפוי (מבחינת הצורך בהתאמות תקציביות).

על הרקע הזה איך אתה מסביר את העובדה שממשלת ישראל לא הקדימה תרופה למכה, כאילו נתפסה בהפתעה?

3. כתבת על גירעון צומח בתקציבי ממשלות שלא היו ערניות מספיק. איך אתה מסביר את העובדה שבספרד לפני המשבר שיעור החוב היה בתהליך ירידה ולא היו גרעונות?

4. בעניין קדושת איזון תקציבי אזכיר כאן שוב את טענותיו והסבריו של ברק בחודשים האחרונים.

5. גם חכמים שוגים. הנהגת הצנע היא השגיאה של מנהיגי גוש האירו. הצנע היא, היא הסיבה לעובדה שכלכלות גוש האירו נחלשו - שהמיתון חזר.

6. הטענה שהעלאת מסים גורמת לירידת הרצון לעבוד ולעשות עסקים לא בהכרח נתמכת על ידי הנתונים.
_new_ הוספת תגובהכמה שאלות והערות
ע.צופיה (יום רביעי, 12/09/2012 שעה 19:42)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. אני לא קשרתי את הירידה ביצוא הישראלי לאירופה אך ורק לארצות הדרומיות. אני ציינתי שהמשבר באירופה פוגע במיוחד בארצות הדרומיות. הקשר שאתה יותר אינו הקשר שלי.

2.לטעמי הממשלה ביצעה את המהלכים הכלכליים בזמן ובמועד. התקשורת ואולי גם הציבור,באמצעותה, הופתע.

3.המאמר אינו מתכוון להיכנס לפרטים בדברים שאינם נושא המאמר (המצב הכלכלי במדינת ישראל) כגון השתלשלות ההידרדרות הכלכלית בספרד. הכותב גם אינו מתיימר להיות מומחה לכלכלת ספרד.

4.כבודו של אהוד ברק במקומו, בטח ובטח בעיני, אך איני חסיד שוטה ואיני מסכים לכל אמירה שלו.

5. דעתך-כבודך. דעתי- שונה.

6. נכון ואם יהיה לי את הזמן אחפש את הנתונים.
_new_ הוספת תגובהכמה שאלות והערות
דוד סיון (יום חמישי, 13/09/2012 שעה 5:58)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. לא טענתי שקשרת את היצוא הישראלי לדרום היבשת אבל חשבתי שתוכל להשיב על השאלה.

2. אינני חושב שזו התקשורת. על רקע טענתך שחשוב לא להשתמש בגירעון תקציבי באופן לא אחראי, טיפול בגירעון תקציבי באיחור של כשנה יכול בהחלט להתפרש כשימוש לא אחראי.

3. למעשה השתמשת בהכללה. השאלה על ספרד רומזת שיתכן מאד שההכללה הזאת לא נכנוה.

4. טענת: ''השמירה על תקציב מאוזן במשך רוב העשור האחרון היא זו שהפכה את כלכלת ישראל לאחת מ-‏30 כלכלות החזקות בעולם. שימוש בלתי אחראי בשיעור הגרעון התקציבי ידרדר אותנו חזרה כ-‏20 שנה לפחות''.

משמעות הטענה הזאת היא שהגורם הראשי להתחזקות המשק הישראלי הוא ''שמירה על תקציב מאוזן. הטענות של ברק והסבריו הנתמכות על ידי הנסיון של כלכלנים רבים שמתבסס על בחינת הנתונים הם עדות שהמציאות היא אחרת.

5. עמדתי מבוססת על בחינת נתונים ועובדות וזה מספיק להאיר שהשחצנות או שהתייחסות מזלזלת כלפי עמדות של כלכלנים (שאינך מסכים איתן) היא מיותרת.

6. קביעת עמדות נחרצות כל כך כפי שעשית ללא בחינת הנתונים עשויה להטעות. זה במיוחד נכון כאשר יש לא מעט מומחים שעמדתם היא אחרת אם לא הפוכה.
_new_ הוספת תגובהכמה שאלות והערות
ע.צופיה (יום חמישי, 13/09/2012 שעה 7:11)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

2.איני בטוח שהיה איחור בטיפול. זו המסקנה של התקשורת.

3.כאשר התיחסתי לאיחוד הארופאי, התיחסתי אליו כהכללה ולא בפירוט מדינה, מדינה.

4.אתה שוב מנסה לפרש את דבריי. אני לא טענתי שזו הסיבה היחידה או הראשית לחוזקה של כלכלת ישראל. אך זו ללא ספק אחת הסיבות הנכבדות.איני מזלזל בדברי ברק. גם מדיניות הממשלה מסתמכת על כלכלנים ועל בחינת נתונים. לטעמי ההבדל בין גישת ברק והמדיניות בפועל היא מינורית.

5.אני מאמין שגם עמדת האיחוד האירופאי מבוססת על בחינת נתונים ועובדות. יש פה דעה מול דעה ולא קביעה קטגורית.

6. המאמר משקף את דעתי בלבד. איני כלכלן ובחינת הנתונים נעשית על ידי בטווח שהמציאות האישית שלי מאפשרת לי. כל מומחה ומומחה שכותב בעיתון או נואם בכנס מציג את עמדתו בלבד ותמיד קמים מיד שני כלכלנים עמיתים ואומרים דעות הפוכות לדעתו, כך שלמרות שאיני מומחה אני בחברה מכובדת.
_new_ הוספת תגובהכמה שאלות והערות
דוד סיון (יום חמישי, 13/09/2012 שעה 8:19)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

2. כתבת ''כל מי שניתח נכון את המצב הכלכלי במדינה בשנת 2011 צפה כי שנת 2012 ואולי גם 2013 צפויות להיות שנים קשות...''

לפי השקפתך על איזון תקציבי כפי שהוצגה כאן, מי שאמור לדעת על השנים הקשות האלה היה צריך לפעול הרבה יותר מוקדם.

3. עשית הכללה שהשאלות שלי מראות שהיא אולי מוגזמת.

4.1 אתה מפרש את דברי לא נכון. אני מתבסס על האמירה שלך: ''השמירה על תקציב מאוזן במשך רוב העשור האחרון היא זו שהפכה את כלכלת ישראל לאחת מ-‏30 כלכלות החזקות בעולם. שימוש בלתי אחראי בשיעור הגרעון התקציבי ידרדר אותנו חזרה כ-‏20 שנה לפחות''.

כתוב בה שזו סיבה עיקרית או ראשית וזה פרוש דומה מאד לפרשנות שלך כעת ''... ללא ספק אחת הסיבות הנכבדות''.

4.2 אתה מפרש את דברי לא נכון. ההבדל בין גישת ברק והמדיניות בפועל הוא עקרוני ולא מינורי.

5. לא. אף אחד לא הכחיש שהשוגים לא בחנו נתונים ועובדות. אבל המסקנות השגויות הובילו להעמקת המיתון וגידול בגרעונות התקציביים.

6. אני מעריך שאתה נמצא בחברה מכובדת. יחד עם זאת הביקורת שלי נותרה בעינה: קביעת עמדות נחרצות ללא ספק קל עשויה להטעות.
_new_ הוספת תגובהכמה שאלות והערות
ע.צופיה (יום חמישי, 13/09/2012 שעה 11:09)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

2.לא. לעניות דעתי הממשלה פעלה בזמן.

3.אולי לדעתך.

4.1 אני עדיין חושב כך.

4.2 לפי מיטב זכרוני ברק הציע להגדיל את הגרעון הממשלתי בשיעור של כ-‏1% כשנה לפני שהממשלה ביצעה זאת בפועל. איני מצליח להבין היכן ההבדל העקרוני הגדול.

5 זו דעתך. אך המשבר באירופה בעיצומו ולכן הסקת המסקנות היא מוקדמת.

6.אני מקפיד להדגיש בכל מאמר שאני כותב כי זו דעתי בלבד. לכן זכותה להיות נחרצת במקרים מסוימים והססנית במקרים אחרים.
_new_ הוספת תגובהכמה שאלות והערות
דוד סיון (יום חמישי, 13/09/2012 שעה 17:57)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

3. הכללה שפרטים לא מתאימים לה היא לא הכללה במקום אם לא מצורפת הסתייגות.

4.1 זכותך להמשיך לחשוב מה שתרצה אבל המשמעות של דבריך היא כמו שציינתי.

4.2 ברק התקומם נגד הטענה של קדושת האיזון התקציבי וזה הבדל עקרוני

5. המסקנה שהמדיניות שנבחרה העמיקה את המיתון נסמכת על ידי הנתונים והעובדות ולכן הטענה שכאילו היא מוקדמת חסרת בסיס..

6. זכתוך לכתוב מה שעולה בדעתך איננה משנה דבר. הביקורת על נחרצות חלק מעמדותיך שרירה וקיימת גם אם הדגשת שזו דעתך בלבד. אבל מהמאמר שלך עולות דעות נחרצות כקביעות קטגוריות.
_new_ הוספת תגובהכמה שאלות והערות
ע.צופיה (יום חמישי, 13/09/2012 שעה 18:07)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

5.כדאי לחכות כשנה-שנה וחצי ולראות אם אירופה מתאוששת או מתרסקת. הנתונים שאתה כותב עליהם מוקדמים מדי.
_new_ הוספת תגובהכמה שאלות והערות
דוד סיון (יום חמישי, 13/09/2012 שעה 18:38)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

5. זה כדאי לראות שאירופה מתאוששת ועדיף קודם. אבל הכדאיות הזאת חסרת משמעות בקשר להתחזקות המיתון והחמרת בעיית החוב הציבורי בארצות בגוש האירו.

הנתונים והמידע עליהם אני כותב הם ההסבר להרעת המצב הכלכלי (המיתון בגוש האירו) בחודשים האחרונים. הם גם הסיבות לגידול בגרעונות ובחובות הציבוריים. לכן, למרות המשתמע מהמאמר שלך, לא בכל המקרים מדובר בחוסר אחריות.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי