פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=169590
כמה הערות
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 8:14)

א. נקודת המוצא שלך על מיעוט התרומות מהארץ היא שורש הבעיה שלך. אם הטענה הזאת היתה מייחדת את העמותה נשוא הביקורת שלך היתה אולי סיבה להדגיש זאת בראש המאמר.

לדעתי ברוב העמותות הפועלות בישראל המצב דומה: שיעור מקורות המימון מחו''ל גבוה משיעור המקורות המקומיים. לכן הטענה שלך לא רצינית כי היא לא באמת עוסקת בעניין מקורות המימון מחו''ל.

ב. בהקשר הזה אני חושש שטעית בחישוב מה חלקם של מקורות החוץ. באותו ביאור שעליו מסתמך החישוב שלך יש שני סעיפים של הכנסות שמקורם בארץ בסך כולל של כ-‏750 אלף ש''ח. סך התרומות מחול הוא כ-‏2.65 מיליון ש''ח. מכאן שהיחס הוא רק 22% ו-‏78%.

ג. כבר הרבה זמן ברור לי שהדעה שלך על מהי חשיבות זכויות הפרט שונה בתכלית משלי ולכן אין לי כוונה להתווכח איתך על שאר פרטי הביקורת שלך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169591
כמה הערות
ע.צופיה (יום שני, 17/12/2012 שעה 8:46)
בתשובה לדוד סיון

א.רוב האגודות והעמותות שפועלות בקצוי הקשת הפוליטית ניזונו מתרומות בחו''ל מסיבה פשוטה. הן בקצוות ואינן מעניינות את רוב הציבור בארץ.
רוב הגופים האלה אינם מתיימרים לייצג עמדה כללית אלא מתייחדים בתחום הצר של פעילותם.( למשל העמותות הערביות אינן מתימרות לטפל בציבור היהודי ועמותות הימין מצטמצמות לתחום ההתנחלויות בלבד).עמותה זו, ויש אולי עוד אחת או שנים, מתיימרת לייצג את עמדות כלל הציבור בארץ וזה הדבר המבדח שבהתנהלותה.
ב.אינך קורא נכון את המאזן. לאגודה אין כמעט הכנסות אחרות מלבד תרומות והקצבות (לא בארץ).כך שכמעט כל המאזן הוא מהתרומות שהוקצבו בשנה זו לפעילות שוטפת. רואי החשבון מצאו לנכון לציין את סך התרומות שנתקבלו בארץ והוא המספר שציינתי.
ג.מקובל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169592
איפה זה כתוב?
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 9:22)
בתשובה לע.צופיה

א. אני חושב שאתה טועה כי לדעתי רוב העמותות (לא רק אלה בקצות הקשת הפוליטית) מקבלות את רוב המימון מחו''ל. לכן מהתחלה לא היתה משמעות לטענה שלך בהקשר הזה..

איפה בדו''ח כתוב שהאגודה מתיימרת לייצג את עמדות כלל הציבור בארץ?

ב. לפי הבדיקה שלי המקום היחידי בדוחות הכספיים (http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/06...) שבו מצאתי דיווח על תרומות מהשנה הוא ''דו''ח על הפעילויות'' (עמ' 5). משם הוצאתי את המספרים אותם הצגתי קודם.

המאזןבעמ' 4 מציג נכסים והתחייבויות ולא פעילות שוטפת.

ב.1 איפה בדו''ח הכספי ציינו רואי החשבון ''שכמעט כל המאזן הוא מהתרומות שהוקצבו בשנה זו לפעילות שוטפת''?

http://www.faz.co.il/thread?rep=169596
איפה זה כתוב?
ע.צופיה (יום שני, 17/12/2012 שעה 11:25)
בתשובה לדוד סיון

נראה לי ש-isaac01 ענה לך יותר טוב ממני.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169598
איפה זה כתוב?
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 11:34)
בתשובה לע.צופיה

הוא לא ענה!

http://www.faz.co.il/thread?rep=169593
כמה הערות
(יום שני, 17/12/2012 שעה 9:48)
בתשובה לדוד סיון

הפניה לדוחות הכספיים
1. הכנסות מפעילויות שונות שאתה מייחס לתרומות בארץ אינו נכון א. הנ''ל לא תרומות ולא ברור מה הפעילות ב. היכן ראית שכתוב שהפעילות שבגינה הכנסות אלו היא בארץ?.
2. לא מובן מה זה דעתך שרוב העמותות? האם יש לך סטטיסטיקה?, כמה דוחות כספיים של עמותות הכנת?
3.רצ''ב הדוח המילולי שלא טרחת לקרא ראה סעיף 5(הטעות שלך ושל צופיה היא באי הכרה של דיווח (דוחות כספיים) במלכרים, לפי הנ''ל למעלה מ 90% הוא מחו''ל.
4. ראה סעיף 3 בדוח המילולי ותבין את התערעומת על האגודה

יום טוב

ושבוע נפלא
איציק

http://www.faz.co.il/thread?rep=169594
כמה הערות
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 11:15)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

1. אתה צודק שאין לי הרבה נסיון במלכרים. יחד עם זאת הדברים שכתבתי נכונים: מדובר על פעולות השנה (עמ' 5) והמספרים שכתבתי נכונים (שני סעיפים ביחד למקורות מהארץ בסך של כ-‏750 אלף ש''ח אחד ''דמי חבר, תרומות וארועים בארץ'' והשני ''הכנסות מפעילויות שונות'').

2. דעתי היא דעתי. אתה רשאי לטעון אחרת.

3. הדו''ח המילולי (שבזכותך עיינתי בו) לא מציין שהתרומות המוזכרות בו כ-‏9.7 מיליון ש''ח הן מהשנה. חוץ מזה בין השורות אפשר למצוא תרומות מאירגונים ישראלים.

4. התרעומת חסרת בסיס ממשי. גם אם טענתך על 90% נכונה. ראה סעיף 2 מדוע.

באופן יותר כללי אציין שכאשר כל אחד רשאי (כולל פוליטיקאים מכהנים ומפלגות פוליטיות) להשתמש בתרומות מחו''ל אין כל משמעות לתלונות בהקשר הזה על מישהו מסויים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169595
כמה הערות
(יום שני, 17/12/2012 שעה 11:25)
בתשובה לדוד סיון

תסתכל על הדוח של השינויים בנכסים נטו מסביר כמה הקצבות (תרומות) זמניות השנה וכן את השינויים

http://www.faz.co.il/thread?rep=169597
כמה הערות
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 11:33)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

הסתכלתי כבר ואם לדעתך אינני מבין תצטרך להסביר טוב יותר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169599
כמה הערות
(יום שני, 17/12/2012 שעה 12:06)
בתשובה לדוד סיון

תרומות והקצבות השנה למעלה מ 6 מליון, שחלקו הוא בסעיף הקודם של סכומים ששוחררו מנכסים נטו ז''א מה 9.7 מליון סך 6 מליון הוא מהשנה

יום טוב
ושבוע נפלא

http://www.faz.co.il/thread?rep=169600
כמה הערות
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 12:17)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

אני חוזר שוב. לא כתוב שם שה-‏9.7 מיליון ש''ח או חלק מהם הם מהשנה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169601
כמה הערות
(יום שני, 17/12/2012 שעה 12:33)
בתשובה לדוד סיון

דוד שלום

1.רשום בבאור של השינוים בנכסים נטו (בדוח הכספי) סך 6 מליון שנכנסו לנכסים בעלי אופן זמני
מתוך הנ''ל שוחררו 5.5 מההגבלה

ז''א

הכנסות השנה

לא מיועד 2.65 מליון
מוגבל ששוחרר מהשנה 5.5 מליון
דמי חבר תרומות וארועים בארץ 0.5 מליון(זה היחידי בארץ)
מפעילויות שונות 0.26
מוגבל משנים קודמות ששוחרר השנה 1.7

סה''כ 10.61 מליון

2. לפי כללי הדיווח של רשם העמותות יש לציין בנפרד תרומות בארץ ותרומות חול וכן לציין בנפרד אם יש תמיכה ממשלתית(לדוגמא ממשרד החינוך)

לכן זה כ 5%

יום טוב

ושבוע נפלא

http://www.faz.co.il/thread?rep=169602
לא זה מה שכתוב!
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 13:16)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

כתוב תרומות והקצבות בסך 6.4 מיליון במהלך 2011. לא כתוב שכל הסכום התקבל ב-‏2011 ולא כתוב שהכל תרומות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169603
לא זה מה שכתוב!
(יום שני, 17/12/2012 שעה 13:20)
בתשובה לדוד סיון

מלכר עובד על בסיס מעורב מזומן

תרומות זה רק אם התקבל בפועל

הבטחה לתרומה אינה נרשמת

שים לב אין חייבים בגין תרומות בדוחות הכספיים

יום טוב

http://www.faz.co.il/thread?rep=169604
לא זה מה שכתוב!
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 13:40)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

תודה. עדין תרומות זה תרומות והקצבות זה הקצבות.
מה עושים כאשר כתוב תרומות והקצבות? איך יודעים
כמה מזה זה תרומות וכמה הקצבות?

http://www.faz.co.il/thread?rep=169605
לא זה מה שכתוב!
(יום שני, 17/12/2012 שעה 13:59)
בתשובה לדוד סיון

באופן עקרוני יש להפריד בין הקצבות ממשלתיות לבין תרומות כמו כן יש להפריד בין הארץ לחול

ההקצבות הם הקצבות ממוסדות ממשלתיים בארץ

הכוונה כאן הקצבות זה ממוסדות בחול כדוגמאת האיחוד האירופי שאצלו זה הקצבות (מלשון תקציב) אך לגבי הרישום אצל המקבל דינו כתרומה ולא כהקצבה ממשלתית

לכן יש לרשום את התרומות וההקצבות המהותיים (הרשימה שבדוח המילולי)

אני נוהג לתת פירוט גבוהה יותר בדוח הכספי במסגרת ביאורים

מקוה שעניתי במשהו

יום טוב

ושבוע נפלא

http://www.faz.co.il/thread?rep=169606
לא זה מה שכתוב!
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 14:53)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

מהדו''ח המילולי וזה על שינוי בנכסים (עמ' 6) אינך יכול
לדעת מה מקור ההקצבות. לכן אינך יכול לדעת מה הכוונה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169607
יש לדעת
(יום שני, 17/12/2012 שעה 15:23)
בתשובה לדוד סיון

גילויי דעת של הלישכה וכן הנחיות רשם העמותות

כל רואה חשבון שתיתן לו את זה ידע

יום טוב

http://www.faz.co.il/thread?rep=169608
יש לדעת
(יום שני, 17/12/2012 שעה 15:25)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

בדוח הזה אין הקצבות ממשלתיות אלא רק הקצבות מקרנות האיחוד האירופי וזה הכוונה הקצבות (ראה פירוט בדוח המילולי)

http://www.faz.co.il/thread?rep=169610
יש לדעת
דוד סיון (יום שני, 17/12/2012 שעה 17:31)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

בדו''ח המילולי אין מילה הקצבות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169614
יש לדעת
(יום שלישי, 18/12/2012 שעה 8:25)
בתשובה לדוד סיון

מכיוון שהחוק מחייב לתת רשימה של התורמים העיקריים והקצבה בארץ משמעותה היא הקצבה ממשלתית ואילו לגבי האיחוד האירופי הכספים שהוא נותן משמעותו היא הקצבה של האיחוד והדוח הכספי יוצא גם באנגלית לכן רשום הקצבות ותרומות ובדוח המילולי יש רשימה (עד כמה שידוע לי הדוח המילולי יוצא בעברית בלבד- לא בטוח)

יום טוב

ושבוע נפלא

http://www.faz.co.il/thread?rep=169615
זו דעתך
דוד סיון (יום שלישי, 18/12/2012 שעה 12:49)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

למרות שהוכחת נסיון וידע בנדון את הדילמה האחרונה, מה
בדיוק כלול במושג ''תרומות והקצבות'', לא פתרת לדעתי.

אבל, וזה יותר חשוב, בזכותך למדתי הרבה הפעם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169625
זו דעתך
(יום שלישי, 18/12/2012 שעה 21:34)
בתשובה לדוד סיון

זה ניסוח סטנדרטי

שבוע נפלא

http://www.faz.co.il/thread?rep=169626
זו דעתך
דוד סיון (יום רביעי, 19/12/2012 שעה 0:01)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

הניסוח ביטא עובדות נכונות וזה מה שחשוב.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.