פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה ליוסף אליעז, 19/01/13 13:47)

http://www.faz.co.il/thread?rep=169951
ברית המקופחים- תגובה למפלגה הקטנה
ע.צופיה (יום ראשון, 20/01/2013 שעה 5:52)
בתשובה ליוסף אליעז

כוחם של המפלגות הסקטוריאליות נובע מהמחלוקת, האוילית לטעמי, שקיימת בציבור הישראלי.
למרות שלמעלה משני שליש מהציבוא תומך באותו פתרון מדיני יש מספר רב של מפלגות שנלחמו על ביצועו כאשר למעשה הן נלחמות על השלטון ולא על אידיאל.
הרי ברור לכול כי אין, בנושא המדיני, הבדל בין ביבי, יאיר, ציפי ושלי אז מדוע שלי ,קטגורית, אינה מוכנה לשבת עם ביבי?
מדוע ציפי בקדנציה הקודמת פעלה אותו דבר?
הדבר נובע מתאות שלטון פשוטה ולטעמי גם מכוערת.
לתוך המאבק הזה נדחפות מספר מפלגות שמטרתן הוא הטבת מצבו של ציבור תומכיהן תמורת מתן תמיכתן במפלגה זו או אחרת. לדעתי זה לגיטימי. אם אתה מפזר כספים אל תרגז על אלה שמתכופפים ואוספים אותו.
ביסודו של דבר הבעיה האמיתית היא בעיית מנהיגות.
שאיננה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169954
שאלת הפתרון המדיני היא רק חלק מהסיפור
דוד סיון (יום ראשון, 20/01/2013 שעה 7:53)
בתשובה לע.צופיה

השאלה הבסיסית היא איך שומרים ו/או מחזקים את החוסן הלאומי. ברור שעיסוק רק בחוסן מדיני-ביטחוני אינו מספיק. לא פחות חשוב בהקשר הזה הוא ההיבט החברתי. בלי להיכנס לפרטים המחלוקות בנושא החברתי בודאי רחבות מאד.

תאוות שלטון, אפילו מכוערת, היא מאפיין של רוב הפוליטיקאים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169955
שאלת הפתרון המדיני היא רק חלק מהסיפור
ע.צופיה (יום ראשון, 20/01/2013 שעה 8:22)
בתשובה לדוד סיון

במדינת ישראל, עקב מצבה המיוחד כל הנושאים נגזרים מהנושא המדיני-בטחוני.
לטעמי גם המחלוקת בנושא החברתי היא, במידה רבה, ניפוח פוליטי.
דיון נטול יומרות פוליטיות אישיות יוביל להגדרה מדינית שתהיה מקובלת על 70% מהישראלים היהודים. הגדרה כזו תהיה ,בהכרח, מקובלת על בני בריתנו ומפה אפשר להתקדם לפתרון מעשי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169959
שאלת הפתרון המדיני היא רק חלק מהסיפור
דוד סיון (יום ראשון, 20/01/2013 שעה 10:36)
בתשובה לע.צופיה

מצבה המדיני המיוחד של ישראל לא מבטל את חשיבות הנושא החברתי.

הלואי שהמערכת הפוליטית שלנו היתה בעלת יכולת להגיע להגדרה מדינית (אני הייתי קורא לזה הגדרה אסטרטגית). ברוב המקרים בדיונים פוליטיים מערבים שאלות אסטרטגיות ושאלות טקטיות (מעשיות).

ממך (וגם מאחרים) למדתי שבפוליטיקה כמו בפוליטיקה אין דבר בלי יומרות אישיות

http://www.faz.co.il/thread?rep=169960
שאלת הפתרון המדיני היא רק חלק מהסיפור
ע.צופיה (יום ראשון, 20/01/2013 שעה 12:33)
בתשובה לדוד סיון

אז?

http://www.faz.co.il/thread?rep=169961
שאלת הפתרון המדיני היא רק חלק מהסיפור
דוד סיון (יום ראשון, 20/01/2013 שעה 13:06)
בתשובה לע.צופיה

אתה מוכן לפרט את שאלתך?

http://www.faz.co.il/thread?rep=169962
שאלת הפתרון המדיני היא רק חלק מהסיפור
ע.צופיה (יום ראשון, 20/01/2013 שעה 13:22)
בתשובה לדוד סיון

שאלתי באה לגבי ההודעה שלך שלפניה.
מכל האמור בהודעה זו לא הבנתי מה המהות שבה. כאילו שהיא נפסקה באמצע ולכן שאלתי אז?

http://www.faz.co.il/thread?rep=169963
שאלת הפתרון המדיני היא רק חלק מהסיפור
דוד סיון (יום ראשון, 20/01/2013 שעה 13:59)
בתשובה לע.צופיה

בעצם כל שורה חדשה אצלי היא התייחסות לשורה עצלך:

לפי מה שכתבת עד עתה הנושא המדיני בטחוני מאפיל על כל השאר בבחירות שיערכו השבוע. אני טענתי שחשיבות ההיבט המדיני ביטחוני לא מבטל את חשיבות הנושא החברתי. אפשר להוסיף שבתוך הנושא החברתי אפשר לכלול את עניין הדת.

כתבת ש''דיון נטול יומרות פוליטיות אישיות יוביל להגדרה מדינית...'' אני טענתי שהלוואי שבמערכת הפוליטית יערכו דיונים מסודרים שמתחילים בשאלות האסטרטגיות ואח''כ עוברים לשאלות מעשיות. אבל במציאות בדיונים פוליטיים זה לא קורה.

המהות של דברי היא כפולה:
א. הנושא החברתי חשוב לפחות כמו הנושא המדיני,
ב. במערכת הפוליטית אין למעשה דיונים כדי לקבוע הגדרות או אסטרטגיה, אלא תערובת של אסטרטגיה וטקטיקה.

אז?
- תמונת המציאות היא אחרת מזו שציירת אתה.
- התמונה הזאת היא הסבר לפיצול המערכת הפוליטית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169964
שאלת הפתרון המדיני היא רק חלק מהסיפור
ע.צופיה (יום ראשון, 20/01/2013 שעה 15:25)
בתשובה לדוד סיון

יכולת בצניעות האופיינית לך לציין לגבי הסיפא כי מדובר בדעתך בלבד ולא לציין זאת כעובדות יצוקות בטון.
לעצם העניין. לטעמי הנושא המדיני מאפיל על יתר הנושאים ללא בחינת חשיבותם ומשקלם. כולם נגזרים מהנושא המדיני.
כתבתי כי דיון נטול יומרות אישיות יביא להסכמה לאומית. זה כמובן תיאורטי בלבד. כאשר ימצא האדם שיצליח להביא לדיון כזה יקראו על שמו רחובות רבים.
אני, בניגוד לך, חושב שכן יש דיונים על הגדרות ועל מטרות אסטרטגיות וכן מתקבלות החלטות. חלקן ידועות לנו וחלקן עלומות בפנינו. בניגוד אליך איני מזלזל באנשים שמנהיגים את המדינה.
''תערובת של אסטרטגיה וטקטיקה'' זו ההבנה שלך מה שקורה במדיניות. אך אינה בהכרח מתאימה למציאות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169965
שאלת הפתרון המדיני היא רק חלק מהסיפור
דוד סיון (יום ראשון, 20/01/2013 שעה 17:02)
בתשובה לע.צופיה

חבל שאתה לא מקיים בצניעות האופיינית לך את מה שאתה מצפה מאחרים.

אין צורך שאכתוב שוב את שכתבתי שמראה שתמונת המציאות שלך אינה בהכרח מתאימה למציאות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169957
שאלת הפתרון המדיני היא רק חלק מהסיפור
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 20/01/2013 שעה 8:29)
בתשובה לדוד סיון

מה שמכוער זה טיפשות הציבור הרחב וקינאתו .
והתאווה לשלטון היא הדבר הכי נכון לעשות .
כי בלי שלטון אין יד מכוונת .
ופוליטיקאי שואף לשלטון הוא מי שרוצה לכוון את המדינה בדרכו .
והקינאה היא אם הביקורת המרושעת . למה יש לו ולמה אין לי ?
והיא לא רלוונטית ולא מועילה .

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.