פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=170653
על שוויון בנטל
דוד סיון (יום רביעי, 29/05/2013 שעה 4:16)

העובדה שיש רבים שמתחמקים מגיוס איננה סיבה לשחרר אחרים מחובת הגיוס עד שישתכנעו. כל עוד מחייבים אזרחים להתגייס בחוק לא ראוי לשחרר אחרים מהחובה בחוק אחר. חוק אחד לאלה וחוק אחר לאלה הם הסיבה המרכזית לאי שוויון בנטל. כדי לתקן את האי שוויון צריך לטפל בגורם העיקרי לכך. זאת הסיבה שצריך לתקן את החקיקה לפני דברים אחרים.

שוויון אמיתי בנטל הוא למעשה שוויון בפני החוק, שהוא אחד העקרונות החשובים שמאפיין דמוקרטיה. על פי העיקרון כל אחד צריך להיות חייב בגיוס לאותו מספר חודשים – חוק זהה לכל אזרח שמתבגר. ההבדל היחידי יכול להיות שהחוק מתיר לשחרר חלק מחייבי הגיוס על פי כישורים, לא קשרים, ללימודים אקאדמאיים, תורניים ועוד. לצורך כך יש לקבוע קריטריונים ברורים. כמובן שבאותה המסגרת אפשר לשחרר מחובת הגיוס גם ספורטאים, שחקנים וכל מיני בעלי כישורים. אבל במקרה שהמשוחרר עוסק בדברים אחרים צריך לבטל לו את השחרור.

הרעיון לפתח מערכת חינוכית-הסברתית הוא בהחלט ראוי ובעצם מתקיים במערכת הממלכתית הרגילה. זאת המערכת שבה מתקיימים לימודי ליבה. יוצאת מהכלל הזה היא המערכת החינוכית של חרדים. לא רק שהם לא מקיימים לימודי ליבה אלא המערכת החינוכית שלהם מפעילה הסברה שלא צריך להתגייס. אני מנחש שאחד הגורמים העיקריים להתנגדות שלהם ללימודי ליבה היא ההתנגדות לגיוס. כלי אחד משרת את הכלי השני

http://www.faz.co.il/thread?rep=170658
על שוויון בנטל
(יום רביעי, 29/05/2013 שעה 12:17)
בתשובה לדוד סיון

אין קשר בין שוויון בנטל לשוויון בפני החוק
נטל הוא משג של הכבדה , ואין לו קשר לחוק(יש לו קשר לכלכלה)
שתי סיסמאות חצי נבובות ההכרחיות לקיום דמוקרטיה

http://www.faz.co.il/thread?rep=170659
על שוויון בנטל
דוד סיון (יום רביעי, 29/05/2013 שעה 12:36)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

יש קשר בין שוויון בנטל לבין שוויון בפני החוק. הצגתי את הקשר בין השנים ובעבר גם הצגתי את המסקנה ששוויון בפני החוק הוא מאפיין חשוב של הדמוקרטיה. לכן טענותיך מופרכות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=170660
על שוויון בנטל
(יום רביעי, 29/05/2013 שעה 17:29)
בתשובה לדוד סיון

לרמה כזו אין לי מה להגיד
באותה מידה תגיד שהשמש עשויה מגבינה צהובה וכל מסקנה אחרת מופרכת
למה- ככה

יום טוב

http://www.faz.co.il/thread?rep=170661
על שוויון בנטל
דוד סיון (יום חמישי, 30/05/2013 שעה 3:55)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

השחצנות שלך לא עניינית ולכן חסרת תועלת, במקרה הטוב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=170662
דוד אתה מתדרדר
(יום חמישי, 30/05/2013 שעה 9:04)
בתשובה לדוד סיון


http://www.faz.co.il/thread?rep=170663
השחצנות שלך, isaac, עמיקה והולכת!!!
דוד סיון (יום חמישי, 30/05/2013 שעה 9:38)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il


http://www.faz.co.il/thread?rep=170672
על שוויון בנטל
בצלאל פאר (שבת, 01/06/2013 שעה 13:01)
בתשובה לדוד סיון

מאיפה אתה ממציא ש'החרדים' לא לומדים את מקצועות הליבה?
אולי יש בינהם שכן מלמדים את מקצועות הליבה? בדקת לפני שקבעת?

ברשת מעיין החינוך התורני של ש''ס מלמדים את מקצועות הליבה כעקרון (יש בעיות בחלק קטן של הישיבות שלא ערוכות ללמד מקצועות מסויימים, נכון ל-‏2011). ברשת החינוך העצמאי של אגודת ישראל מלמדים את מקצועות הליבה בכחצי מהמוסדות שלהם במינונים שונים (למשל, לא כל מי שמלמד אנגלית מלמד גם מתימטיקה; נכון ל-‏2011 רק ב-‏40% ממוסדות אלה לימדו אנגלית ו-‏55% לימדו מתימטיקה), וחלק ממקצועות הליבה עוד כ-‏20%. כאן יש בעיה מול חלק מהרבנים שרוצים את הלימודים ואלה שמפחדים מהם. הבעיה שהמדינה מתקשה לכפות על אלה את הלימודים בפועל משום שהחוק לא התיר ביטוח תמיכה בכספי החינוך, אלא רק בצימצומו. בגדול הבנים לומדים פחות לימודי ליבה מאשר הבנות.

המצב בכל מיני קהילות קיצוניות יותר הוא הקשה מכל. הפלג הליטאי, נטורי קרתא / תולדות אהרון לא מלמדים כלל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=170681
על שוויון בנטל
דוד סיון (שבת, 01/06/2013 שעה 17:06)
בתשובה לבצלאל פאר

א. ההמצאות שלך הם חלק מהאסמכתא שלי (http://www.faz.co.il/thread?rep=170672): ''מלמדים את מקצועות הליבה בכחצי מהמוסדות במינונים שונים... וחלק ממקצועות הליבה עוד כ-‏20%''.

ב. חלק מן המוסדות מפסיקים את לימודי הליבה לאחר גיל היסודי. לפעמים גם קודם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=170728
על שוויון בנטל
בצלאל פאר (שבת, 08/06/2013 שעה 22:33)
בתשובה לדוד סיון

אז מכאן שקביעתך למעלה אינה נכונה.
אם היית מכיר את הקהילה החרדית היית מבין שהיא לא מקשה אחת, שהם לא קואליציה אחת בתוך עצמם ושיש בינהם חילוקי דיעות. חלקם חברו יותר לחברה והיה פוטנציאל מוכח של חיבור גדול יותר בינהם לחברה. יותר חרדים בירושלים ובבני ברק יצאו לעבוד.

היוזמה חסרת השחר של החקיקה לגיוס החרדים עצרה עכשיו את התהליכים הקטנים של אמצע הדרך. לכן אפילו ההמצאות שלך לא תהיינה נכונות בקרוב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=170735
העובדות שהעליתי נכונות
דוד סיון (יום ראשון, 09/06/2013 שעה 8:36)
בתשובה לבצלאל פאר

העובדות עליהן ביססתי את הניתוח שלי נכונות ולכן גם המסקנות.
אוסף הפרטים שהעלית לא משנים דבר משמעותי במסקנות.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.