פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=171436
החלטה טובה של בית המשפט העליון
דוד סיון (שבת, 21/09/2013 שעה 8:00)

1. כפי שקבע השופט גרוניס (http://elyon1.court.gov.il/files/12/460/071/b24/1207...): החוק ''... סותר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולפיכך דינו בטלות,...'' ו''כי בנתונים הקיימים החזקה במשמורת במשך שלוש שנים, כפי שמאפשר החוק, פסולה היא מבחינה חוקתית''.

2. החוק שלמעשה מאפשר ''... בשלילת חירות לתקופה ארוכה ללא משפט'', פוגע בעיקרון שלא יוחזק אדם במעצר לתקופה ארוכה ממספר ימים ללא כל הליך משפטי.

3. החוק קובע שצו גירוש יהווה אסמכתא להחזקת מסתנן במעצר. אבל בפועל לא הוצאו צווי גירוש כי למעשה לא ברור לרשויות לאן לגרש את המסתננים.

לכן טוב שנפסל הסעיף בחוק המסתננים שמאפשר התנהלות פסולה שפוגעת בערכי יסוד דמוקרטיים. יחד עם זאת צריך לזכור שפסק הדין מציג אפשרויות אחרות לטיפול בבעיית המסתננים.

שאלה והערה:
א. גידול בפשיעה בגלל ההחלטה? מדוע?
ב. אין בהחלטת בית המשפט כניסה לנעלי הרשות המבצעת. הרי מדובר בביטול חוק מעשי ידיה של הרשות המחוקקת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=171437
החלטה רעה של בית המשפט העליון
ע.צופיה (שבת, 21/09/2013 שעה 9:03)
בתשובה לדוד סיון

בכך שאתה מצטט את השופט גרוניס אינך מחדש דבר. הרי בגלל דברים אלו ואחרים בהחלטה רואה כותב המאמר בהחלטה זו החלטה רעה.

א. קרא עיתונים.
ב.קצת לא נעים לי להיות מדריך להבנת הלכות דמוקרטיה. אך כידוע הרשות המחוקקת מנחה באמצעות חוקים את הרשות המבצעת כיצד לפעול. ברגע שהרשות השופטת מבטלת חוק של הרשות המחוקקת היא בפועל מגבילה את יכולתה של הרשות המבצעת למלא את תפקידה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=171438
החלטה רעה של בית המשפט העליון
דוד סיון (שבת, 21/09/2013 שעה 13:43)
בתשובה לע.צופיה

אני חושב שהציטוט ממה שכתב גרוניס מעיד שזו החלטה טובה ונכונה. אולי זה לא מפתיע שלא התעכבת על הנימוקים האלה.

א. שאלתי אותך כי אתה כתבת את הטענה בלי כל הסבר. מצד שני אם אין לך תשובה אסתפק במה שקראתי להסיק את מסקנותי בנדון.

ב. קצת לא נעים להזכיר לך שאינך מדריך מתאים להלכות הדמוקרטיה. הרשות המחוקקת נתנה הנחיה פסולה ולכן דינה להתבטל. ביטול הנחיה פסולה כזאת היא לכל היותר התערבות ראויה ומתבקשת בתחומה של הרשות המחוקקת בלבד.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.