פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לדוד סיון, 22/09/13 8:44)

http://www.faz.co.il/thread?rep=171442
חוק פסול איננו פתרון!
ע.צופיה (יום ראשון, 22/09/2013 שעה 12:16)
בתשובה לדוד סיון

חוק הוא חוק.
הפוסל בהתנשאותו ובניכורו הוא פוסל!

http://www.faz.co.il/thread?rep=171443
חוק פסול איננו פתרון!
דוד סיון (יום ראשון, 22/09/2013 שעה 17:23)
בתשובה לע.צופיה

שופטי בג''ץ, במסגרת תפקידם, קבעו שזה חוק פסול.
וגם המסקנה שחוק פסול איננו פתרון היא ראויה.

חוק פסול הוא חוק פסול.

הפוסל זאת בהתנשאותו ובניכורו הוא פוסל!!!

http://www.faz.co.il/thread?rep=171444
חוק פסול איננו פתרון!
ע.צופיה (יום ראשון, 22/09/2013 שעה 18:03)
בתשובה לדוד סיון

כפי שכתבתי לכותב ההודעה המקורי, אך זה בהחלט נכון גם לגבך.
הטפת מוסר זה דבר מאוד יפה אך צדקני וחסר תועלת .
אז אתה בהחלט יכול למנות את עצמך כאחד השופטים העליונים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=171447
חוק פסול איננו פתרון!
דוד סיון (יום ראשון, 22/09/2013 שעה 19:36)
בתשובה לע.צופיה

א. הטפות המוסר שלך הן צדקניות וחסרות תועלת.
ב. אתה בהחלט יכול למנות את עצמך כאחד העליונים מטיפי המוסר.

http://www.faz.co.il/thread?rep=171445
חוק פסול איננו פתרון!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 22/09/2013 שעה 19:25)
בתשובה לדוד סיון

אין חוק פסול . לא קיים דבר כזה .
כל חוק מכל סוג ובכל ניסוח הוא תוצאה של הסכמות בין המחוקקים .
כך גם חוק יסוד . כך גם חוק הקובע כיצד לבטל חוק שחוקקו בכנסת .
בגץ למעשה נשען על הסכמות מוקדמות בין המחוקקים .
ובכן זה יכול להשתנות ואכן משתנה .

שופטי בגץ עשו לעצמם חיים קלים . בעיקר בגלל חולשת תושבי דרום תלאביב ,
עוניים , מיעוט השכלתם וההבדל החברתי בינם לשופטים .
עורכי דין מהצמרת ובעלי יכולת יצירתית היו מציגים טיעונים שמאזנים את
הנזק בכליאת האפריקאים לעומת הנזק לתושבי דרום תלאביב .

http://www.faz.co.il/thread?rep=171446
חוק פסול איננו פתרון!
דוד סיון (יום ראשון, 22/09/2013 שעה 19:34)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

החוק שפסל בג''ץ הוא חוק פסול - מכאן שיש דבר כזה חוק פסול.

המוסד המחוקק הוא זה שלא דאג לאנשי דרום תל אביב.

אחת הטענות של תושבי דרום תל אביב היא שלא רואים משטרה ושמסוכן ברחובות. הרשות המבצעת היא זו שאחראית לכך שיש מחסור בפעולות אכיפת החוק מהן סובלים אנשי דרום תל אביב ולא בית המשפט.

http://www.faz.co.il/thread?rep=171450
חוק פסול איננו פתרון!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 23/09/2013 שעה 10:28)
בתשובה לדוד סיון

כדאי שתדע עברית .
החוק בוטל על ידי בגץ ולא ''נפסל'' .
חוקים אינם נפסלים - הם מבוטלים (אם בכלל) .

איננו עוסקים כרגע במחדלי אחרים , אלא במחדלי בגץ .
מחדלי המחוקק או הממשלה הם נושאים אחרים .

שום אכיפת חוק על ידי המשטרה אינה יכולה לבטל את הפשיעה של האפריקאים בדרום תלאביב .
בלעדיהם גם לא יהייה בזה צורך .

http://www.faz.co.il/thread?rep=171456
חוק פסול איננו פתרון!
דוד סיון (יום שני, 23/09/2013 שעה 12:17)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

שוב פעם אתה מנסה ללמד מה שאינך מבין. לכן אנסה להסביר לך. בפסק הדין כתוב:
''... החזקה במשמורת במשך שלוש שנים, כפי שמאפשר החוק, פסולה היא מבחינה חוקתית''
לכן המסקנה שהחוק פסול נכונה.

המחדלים (אותם הזכרת) הם של הממשלה והמחוקקים. המחדלים
מחדלי הממשלה והמחוקקים הם שורש הבעיה. הרי לא הבג''ץ אשם שהמסתננים נמצאים בתל אביב ולא ההחלטה שביטלה את הסעיף בחוק היא שאשמה בכך. לכן העיסוק בטענות ביחס לפסק הדין שביטל את החוק הוא התייחסות לא רצינית למחדלים.

עד שהממשלה מתגברת על מחדליה (בהמצאת פתרון לבעית נוכחות מסתננים) משטרה צריכה להיות נוכחת במקומות בהם יש פשיעה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=171458
[•] חוק פסול איננו פתרון!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 23/09/2013 שעה 16:15)
בתשובה לדוד סיון

מסקנות שלך סובלות באופן קבוע מעיוות השפה העברית .
הנה ציטו מהעמוד 11 של פסק הדין ==>
''לפיכך, יש להורות על ביטול סעיף . 3א)ג() 3(. יחד עימו יש להורות על בטלות
סעיף . 3א)ג( כולו, אשר הוראותיו נגזרות מן הרף המקסימאלי של 3 השנים. די בביטול
זה, ואין צורך בביטול הוראת השעה כולה כפי שהוצע בדעת הרוב.''
כלומר -
ביטול סעיף . . .
בטלות סעיף . . .
די בביטול זה . . .

ולא ''פסול'' או ''פסילה''
[•]... ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=171460
חוק פסול איננו פתרון!
דוד סיון (יום שני, 23/09/2013 שעה 17:08)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

כהרגלך אתה מנסה לעוות את המציאות או שפשוט אינך מבין את העברית כתובה. אז הנה טענותי בהרחבה:

א. בפסק הדין כתוב יותר מפעם אחת:
- ''... החזקה במשמורת במשך שלוש שנים, כפי שמאפשר החוק, פסולה היא מבחינה חוקתית''.
- ''שימוש זה פסול, וספק אם ניתן לראות בתכלית זו תכלית ראויה''.
- ''... הרתעה מעין זו פסולה היא... החשש מפני הכנסת המימד העונשי להחזקה - גובר''.

ב. כתוב שם גם כי סעיף 30 לחוק ''... סותר את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו ולפיכך דינו בטלות''.

לכן המסקנה שהחוק הפסול דינו להתבטל נכונה.

ג. לכן המסקנה שהחוק פסול נכונה.

-----

יש ציטוטים מפסק הדין ויש מסקנה שלי, שהחוק פסול, שבין השאר מתבססת על אותם ציטוטים. ישנה המסקנה שלי שהחוק שדינו להתבטל הוא פסול.

http://www.faz.co.il/thread?rep=171462
המסקנות שלך לא שוות יותר מהמסקנות שלי .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 23/09/2013 שעה 19:21)
בתשובה לדוד סיון

והמסקנות שלי הן שאתה מעוות ומשנה ניסוחים בהרבה הזדמנויות .
בכך אתה מזנה את השפה העברית ומגיע למסקנות שגויות ואף שקריות .
===========================
בגץ החליט שהחוק מבוטל .

http://www.faz.co.il/thread?rep=171463
חוק פסול איננו פתרון
דוד סיון (יום שני, 23/09/2013 שעה 19:49)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

המסקנות שלי שאתה מעוות את המציאות.
המסקנה שלי שמשמעות החלטת בג''ץ היא שהחוק פסול היא נכונה.

לכן גם הטענות, המופרכות יש לומר שלך בקשר לעברית הן עדות בוהקת שאינך מבין עברית או שאתה עוסק בעיוות השפה ו-או בהזנייתה במתכוון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=171448
חוק פסול איננו פתרון!
ע.צופיה (יום ראשון, 22/09/2013 שעה 19:43)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

זו ברכה לבטלה להסביר זאת לצדקנים, מטיפי המוסר ויפי הנפש בעיני עצמם.
מישהו כתבה היום באינטרנט משפט מדהים על השופטים העליונים בארצנו.
אולי הם מחבבים את האנושות אך אינם מחבבים בני אדם.(בערך, לפי הזכרון)

http://www.faz.co.il/thread?rep=171449
חוק פסול איננו פתרון!
דוד סיון (יום שני, 23/09/2013 שעה 6:13)
בתשובה לע.צופיה

רק הצדקנות, הטפת המוסר ויפי הנפש בעיני עצמם של התומכים בחוק הפסול לגיטימיים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=171451
חוק פסול איננו פתרון!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 23/09/2013 שעה 10:31)
בתשובה לדוד סיון

צדקנים , יפי נפש , ותומכי נוכחות האפריקאים הם אבני נגף לקיום מדינת היהודים בארץ ישראל .

http://www.faz.co.il/thread?rep=171457
חוק פסול איננו פתרון!
דוד סיון (יום שני, 23/09/2013 שעה 12:20)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

צדקנים, יפי נפש, ותומכי החוק הפסול הם אבני נגף לקיום מדינת היהודים בארץ ישראל.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.