פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה, 30/10/13 8:57)

http://www.faz.co.il/thread?rep=171796
העובדות החשובות
דוד סיון (יום רביעי, 30/10/2013 שעה 10:51)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

בעניין תעסוקת ערבים וחרדים פלוג ואקשטיין (http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/papers/paper19...) מציגים המלצות דומות.

המחקרים של שניהם מצביעים על שיעור השתתפות נמוך בשתי הקבוצות. שניהם גם ממליצים (וכותבים על כך) שעל הממשלה לפעול כדי לעודד את ההשתתפות בכוח העבודה בקרב שתי הקבוצות (וקבוצות אחרות).

http://www.faz.co.il/thread?rep=171798
העובדות החשובות
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 30/10/2013 שעה 19:23)
בתשובה לדוד סיון

זה מה שחשוב לדעתם ?
לדעתי חשובה התרמית בתיאור מצב האבטלה .
לדעתי חשוב כי בלתי-מועסקים שעבדו ורוצים לעבוד לא מוגדרים מובטלים בגלל גיל או יאוש .
לדעתי חשוב שהיצע מקומות עבודה אינו מספיק .
לדעתי חשוב ששערי מט''ח מקטינים את רווחי התעשינים .
לדעתי חשוב שהשכר הממוצע גבוה מהשכר החציוני באופן משמעותי .

http://www.faz.co.il/thread?rep=171799
העובדות החשובות
דוד סיון (יום רביעי, 30/10/2013 שעה 19:39)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

העובדות החשובות הן קודם כל אלה הקשורות לנושא ההודעה הפותחת. בין אלה היו העובדות על מיעוטם של החרדים והערבים בכוח העבודה.

אין תרמית בתיאור האבטלה שתואם את שאר ההגדרות של כוח העבודה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=171801
העובדות החשובות
ע.צופיה (יום רביעי, 30/10/2013 שעה 22:08)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אדם שאינו יכול לעבוד בגלל הגיל, או הפסיק לחפש עבודה בגלל ''יאוש'' או סתם החליט להתבטל אינו יכול להיחשב כמובטל.
מובטל הוא אדם החפץ לעבוד, מחפש עבודה ואינו מוצא.
איני בטוח שהיצע מקומות העבודה אינו מספיק. אני הייתי מגדיר שיש אי-התאמה בין יכולת המובטלים לבין הצורך של המעסיקים.
שערי המט''ח הם פועל יוצא של הביקוש וההיצע המקומי והעולמי לשקל.בנק ישראל מנסה מזה הרבה זמן ל''צנן'' את הביקוש לשקל, שדרך אגב מעיד יותר מכול על כלכלה חזקה, אך ללא הצלחה יתרה.
כיום בכלכלה המודרנית לא עושים יותר פיחותים, צריך ללמוד לחיות ולהתמודד עם המציאות בעולם.
גם השכר הוא תוצאה של היצע וביקוש.

http://www.faz.co.il/thread?rep=171819
העובדות החשובות או מכבסת מילים .......
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום חמישי, 31/10/2013 שעה 17:54)
בתשובה לע.צופיה

הקביעה האם אדם מחפש עבודה נקבע על פי התייצבות בלשכת התעסוקה .
כאשר מובטל אינו זכאי לתשלום כלשהו והמוסד המוזכר אינו מציע מקומות עבודה המובטל מפסיק להתייצב שם .
לכן הקביעה ''אינו מחפש עבודה'' על פי שרות התעסוקה היא קביעה שיקרית .
יש פרק זמן של כמה חודשים שבהם מובטל המתייצב שם מקבל ''דמי אבטלה'' אך זה לזמן מוגבל .
אחר כך מובטל זכאי להבטחת הכנסה בלבד . אבל ........... אלה אינם משולמים אם בן/בת זוג מרוויחים .
כך יוצא שחלק גדול של המובטלים אינם מופיעים בשרות התעסוקה . במיוחד בולט חלקם של אנשים שפוטרו אחרי גיל 40-50 .
היקף הבעיה הוא בערך כפול מהמספר הרשמי .
הטענה
''אדם שאינו יכול לעבוד בגלל הגיל, או הפסיק לחפש עבודה בגלל ''יאוש'' או סתם החליט להתבטל אינו יכול להיחשב כמובטל''
היא שחצנית ומרגיזה .

גם ''אי-התאמה בין יכולת המובטלים לבין הצורך של המעסיקים'' מכעיסה .
זה אומר שבמקום ליצור מקומות עבודה לפי כח העבודה הקיים יש להחליף את כח העבודה .
על זה יש להוסיף כי בישראל יש עובדים מיובאים שהם זולים מהמקומיים וזו מדיניות ממשלתית .

כל הייחס השלילי המובע כלפי מובטלים בא מתוך שביעות רצון עצמית של מ-ו-ע-ס-ק-י-ם ..........וזה מרגיז .
=============================
ככל הידוע לי בנק ישראל נוהג הפוך ממה שכתבת .
הבנק פועל לחיזוק השקל ולא לחיזוק המט''ח .
כלומר להקטנת מספר השקלים שיצואן מקבל תמורת היצוא .

http://www.faz.co.il/thread?rep=171821
העובדות החשובות הן אחרות
דוד סיון (יום חמישי, 31/10/2013 שעה 18:58)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

- הגדרת אדם כמובטל אינה תלויה רק על פי התייצבות בלשכת התעסוקה.

- כל העוסקים מדיניות שקשורה בתעסוקה (כולל מחקר) מדגישים את ההיבט השלילי של שיעור ההשתתפות בכוח העבודה הנמוך ושצריך למצוא דרכים להגדיל את שיעור ההשתתפות. אלה כוללות חיפוש אמצעים לעזור לזה שלא משתתף בכוח העבודה לחזור ולהשתתף. אבל בסופו של דבר האחריות היא על האדם, הפרט להחזיר את עצמו לכוח העבודה.

- בנק ישראל לא פועל לחיזוק השקל. הוא מנסה למנוע את התחזקות השקל בין השאר על ידי רכישות של מט''ח (http://www.themarker.com/markets/currency/1.2153803).

http://www.faz.co.il/thread?rep=171823
העובדות החשובות הן אחרות
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 01/11/2013 שעה 6:52)
בתשובה לדוד סיון

בקישור שלך כתוב ==>
''היצעי מט''ח מצד יצואנים בולמים את פוטנציאל פיחות השקל. להערכתנו בנק ישראל ישוב ויתערב כבר בימים הקרובים במטרה לבלום את המשך ייסוף השקל מתחת לרמת 3.5 שקלים לדולר וכן במסגרת רכישות המט''ח לניטרול השפעת הגז על שער החליפין. הפגיעה ברווחיות היצואנים עם ייסוף השקל פוגעת קשות ביצואנים, ופגעה בעלויות העסקת העובדים אף בחברות כמו טבע, הפועלת גם בישראל, אולם נאלצת לקבל פחות שקלים, דבר המייקר דרמטית את הפעילות המקומית הנמדדת במונחי דולר'', הסביר עוד פריימן''

כלומר ==>
''היצעי מט''ח מצד יצואנים בולמים את פוטנציאל פיחות השקל ..............(אבל) הפגיעה ברווחיות היצואנים עם ייסוף השקל פוגעת קשות ביצואנים''
זה אומר כי
היצואנים מוכרים מט|''ח ולכן מחירו יורד דבר הפוגע במוכרי המט''ח שהם היצואנים .

להודעה כזו אני קורא פיטפוטי ביצים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=171833
העובדות החשובות הן אחרות
דוד סיון (יום שישי, 01/11/2013 שעה 17:24)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אינך קורא נכון את המציאות בקשר לבנק ישראל: טענתך כאילו הוא ''פועל לחיזוק השקל'' איננה מבוססת על עובדות במציאות.

הקישור מציג רמז עבה לעובדה שבנק ישראל ניסה וינסה לפעול נגד ייסוף השקל. זו הסיבה שהוא הוצג כאן. אתה כמובן יכול לקרוא לידיעה איך שתרצה אבל היא עדות שאתה טועה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=171830
העובדות החשובות הן אחרות
(יום שישי, 01/11/2013 שעה 12:55)
בתשובה לדוד סיון

אולי במקום המונח מובטל יש להשתמש במושג חדש מבוטלן אשר יכלול גם את הבטלנים. כי הבעיה של המשק היא כלל אלה שלא עובדים ולא חשובה הסיבה לכך

http://www.faz.co.il/thread?rep=171822
העובדות החשובות או מכבסת מילים .......
ע.צופיה (יום חמישי, 31/10/2013 שעה 20:22)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אתה מפרש את דבריי באורח מסולף.
א.אם אדם חסר עבודה ואינו נרשם בשום מקום הרי מלבד העיתונאים ''''החרוצים'''' איש אינו יכול לדעת שהוא מובטל.
ב. האמירה שהגדרת אותה שחצנית ומרגיזה נכתבה בתום לב להגדרת אדם שאינו עובד.
ג.אני גורס שיש מספיק מקומות עבודה במשק וקיום מספר כזה או אחר של מובטלים נובע מאי התאמה מבנית. משרד התעסוקה מנסה לגשר על כך על ידי קורסים והשתלמויות שונות. העובדים הזרים בארץ הם תוצאה של הפער הזה ( בין צרכים ויכולת).
ד.איני חש שיש יחס שלילי למובטלים, יש מידה של פקפוק במידה רצונם לעסוק בכל עבודה שהיא.
ה. אתה יכול להסביר לי כיצד בנק ישראל פועל לחיזוק השקל?

http://www.faz.co.il/thread?rep=171824
ישראבלוף........................
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 01/11/2013 שעה 7:12)
בתשובה לע.צופיה

1 - באופן כללי
מי שאינם נפגעים ממעשה כזה או אחר מרבים להשחיר את הניפגעים .
כשמדובר בגזענות מאשים את המיעוטים .
כשמדובר באבטלה מאשימים את מובטלים .
כשמדובר בפערי שכר מאשימים את העניים .
זה ריטואל קבוע .
בזמן היותי בהנהגת הפנתרים השחורים וכשהייתי בחברה בה לא ידעו על פעילותי שמעתי הרבה ''הם בטלנים ששותים עראק ומשחקים שש-בש במקום לעבוד''
נכון הוא שמחוסר עבודה צריך למצוא כזו .
אבל
יש מהלכים של ממשלה זו וקודמותיה המשפיעים יותר מכל מעשה של אדם יחיד .
1 - המששלה פועלת למען יבוא זול של הלבשה והנעלה , שהם עבודות פשוטות יחסית והמסוגלים להן אינם יכולים להתחרות ביבוא זה .
2 - עבודות בנין מוצפות בעובדים זולים מחו''ל . גם ענף זה תורם לאבטחת ישראלים .
3 - עבודות הסיעוד כנ''ל .
4 - הממשלות אינן מעודדות יצירת מקומות עבודה . במקום זה יש תוכנית ויסקונסין שהיא זבל בדיוק כמו לשכת התעסוקה .
ההכשרה שם אינה לפי צרכי המשק אלא לפי הזיות שלפקידים באוצר .
5 - לשכות התעסוקה אינן עסוקות בעזרה למציאת עבודה ה-ו-ל-מ-ת אלא באישורים לדמי אבטלה מצד אחד והענשת מובטלים מסכנים מצד שני .
6 - לא רק עיתונים הם מקור לידיעות .
7 - אי התאמה מבנית היא דו-צדדית .
השאלה היא האם הממשלה צריכה לדאוג למקומות עבודה לפי היכולת המוגבלת של המובטלים ?
והתשובה היא - כן !
או שמובטל מוגבל צריך להתאים עצמו לעבודות הקיימות כשאינו מסוגל לזה .

וקצת רישעות מצידי -
כאשר יביאו מהודו או סין מנהלי בנקים ופקידי בנקים וכן עורכי-דין או מנהלי חנויות או מתווכי דירות .....או אז גם אלה יהיו מובטלים .
וזה קל מאד - 3 שנים של לימוד עברית ... זה הכל !

http://www.faz.co.il/thread?rep=171825
ישראבלוף........................
ע.צופיה (יום שישי, 01/11/2013 שעה 8:14)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

צר לי, אך לדעתי אינך קורא נכון את המציאות.
''הפנתרים השחורים'' כבודם במקומם מונח, אך במבט לאחור הם היו כשלון חרוץ.
עצם העובדה שרמת האבטלה בישראל היא מהנמוכות בעולם אומרת דרשני.
נכון שכל מובטל בפני עצמו הוא עולם ומלואו, אך אנו דנים במכלול ולא בפרט.
הסיבה שמביאים עובדי סיעוד ופועלי בניין ולא מתווכים ומנהלי בנקים היא כי הישראלים אינם רוצים, בשום מחיר, לעבוד בסיעוד ובניין ומוכנים אפילו בחינם לעבוד בתיווך ובבנק.
אגב, ישראל גם מייצאת הרבה כח אדם לחו''ל. היי-טקיסטים, פרופסורים, רופאים וגם מתווכים. תבקר בפלורידה ותמצא אותם בהמוניהם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=171826
ישראבלוף........................
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 01/11/2013 שעה 9:34)
בתשובה לע.צופיה

כל מה שכתבת אינו הוכחה שנתוני האבטלה הרשמיים מייצגים את התמונה האמיתית .
ה''בלתי מועסקים, מורכבים מכמה קבוצות שונות . גברים חרדים ונשים ערביות הן רק 2 קבוצות . מפוטרים מבוגרים הם הקבוצה הגדולה ביותר .
========
הפנתרים השחורים נכשלו - זה נכון.
אבל זו לא הוכחה שהטענות שלנו היו שגויות והטענות נגדנו היו נכונות .
========
דבריך סותרים את עיקרון ''היד הנעלמה'' . מחסור מעלה מחיר .
תמורת סכום מתאים אפשר גם להוביל ניטרוגליצרין .
באחריות גמורה אני כותב כי בשכר גדול יש מספיק ישראלים שיעבדו בסיעוד .
כך גם בבנין .
בחינם , אף אחד לא יעבוד בבנק .
אם יאפשרו להודים לעסוק בתיווך בישראל אתה תגלה שהם זריזים יותר וזולים יותר ממי שיש כיום .

ואם מדובר בייבוא כח-אדם
אפשר להביא חילי גורקא מהודו כדי לנטרל התקוממות פלסטינית . לא נחוצים לזה גולני , הנדסה , גבעתי , צנחנים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=171832
מסכים לחלוטין
(יום שישי, 01/11/2013 שעה 13:58)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

הטענה שישראלים לא רוצים לעבוד היא זדונית
תן לעובד זבל 9-8-9 אלפי שח נטו בחודש תראה שיעמדו בתור
לייבא פועים זרים זה זול ומסוכן, להשאיר מסתננים זה יותר מסוכן
מי שלא מאמין שניתן ליצור מדינה עברית עם עבודה עברית שיעזוב או לפחות לא יפריע
הפתרון הקל בזמן הקצר הוא הרסני בטווח הארוך
לא צריך עובדים זרים
לא צריך העסקת מסתננים
יש לתת לעובד שכר ראוי
יש להחזיר לימודי מקצוע

שבת שלום

http://www.faz.co.il/thread?rep=171835
מה שכתבת לא מהווה הוכחה!!
דוד סיון (יום שישי, 01/11/2013 שעה 17:48)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

מה שכתבת עד לרגע זה כלל לא מהווה הוכחה או שבריר של אסמכתא שנתוני האבטלה הרשמיים אינם מייצגים נכון את המציאות.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.