פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לדוד סיון, 12/12/13 19:47)

http://www.faz.co.il/thread?rep=172465
המצב כיום לא בסדר
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 13/12/2013 שעה 7:13)
בתשובה לדוד סיון

התייחסות לסעיף (2)
התעריף עבור צריכת החשמל נקבע על ידי גוף חיצוני המייצג את הממשלה . זו הרשות לשרותים ציבורים-חשמל .
בקביעת התעריף מצויים שיקולים זרים .
מזה 15 שנה בערך סך כל התקבולים מהצרכנים נמוך משמעותית מעלות ייצור החשמל ושיווקו .
מעשה זה הוא שנמצא בבסיס החוב המצטבר של חברת החשמל .

חברת החשמל היא גוף ציבורי השייך למדינת ישראל אחזקות המדינה הן 99.9% מהמניות . ערבויות המדינה הן ערבויות הבעלים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=172466
המצב כיום לא בסדר
דוד סיון (יום שישי, 13/12/2013 שעה 7:40)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

א. אשמח אם תראה נתונים שתומכים בטענתך שהתקבולים נמוכים מעלות היצור והשיווק.

ב. אני מכיר גם עובדות ותופעות אחרות שהשפיעו על גודלו של החוב. למשל:
- השקעות בציוד במחירים מוגזמים,
- חוסר יעילות מובנה בפעילות השוטפת,
- עיכובים בהשמשת תחנות שהוסיפו לעלויות באופן משמעותי.

ג. לא משנה איך תכנה את ערבויות המדינה עלותן מהווה תשלום נוסף למה שאנחנו משלמים על צריכת החשמל.

כל אלה ועוד הן סיבות טובות לפירוק המונופול שנקרא חברת חשמל והפרטה של חלק ניכר מפעילות היצור והשיווק.

http://www.faz.co.il/thread?rep=172470
המצב כיום לא בסדר
(יום שישי, 13/12/2013 שעה 9:24)
בתשובה לדוד סיון

לא משנה היכן טמון הכלב
כל התרגיל הזה הוא הסוואה להוצאות הממשלה
שהן למעשה העלויות של הציבור.
לא שמעתי שיש מממן אחר להוצאות הממשלה
ואם כן, זה עידן עופר בלונדון?

http://www.faz.co.il/thread?rep=172471
זה בהחלט משנה
דוד סיון (יום שישי, 13/12/2013 שעה 10:04)
בתשובה לushargil@gmail.com

הטענה היא שתחרות ופרוק המונופול תוזיל את השרות, המוצר.
ההוצאה הנחסכת בשרותי החשמל יכולה לממן הוצאות אחרות.

לכן זה בהחלט חשוב היכן טמון הכלב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=172472
זה בהחלט משנה
(יום שישי, 13/12/2013 שעה 10:19)
בתשובה לדוד סיון

לא על כך היה הויכוח
גם המפלגה הקטנה מסכימה לעקרון הזה
אבל היא שואלת כיצד מיישמים אותו
לדעתי היצרנים הרבים הנמצאים כבר בשוק אינם מייקרים את החשמל
אם לוקחים בחשבון את החובות של חח''י ושאר נושאים המופיעים בסעיפים אחרים של הוצאות וגם את צורת הפקת החשמל הזה...

http://www.faz.co.il/thread?rep=172474
המצב כיום לא בסדר
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 13/12/2013 שעה 10:30)
בתשובה לדוד סיון

סעיף (ב) כלול בהוצאות התיפעול .
ערבויות המדינה הן הוצאה כאשר יש חוב . אך לא הן יוצרות החוב . אלה הן הוצאות שמתווספות לחוב אם קיים .

הוצאות הייצור הן -
דלק
שכר
עלות ההשקעה

ההכנסות הן תפוקה שנתית כפול מחיר לקוט''ש

שכר אפשר לחשב כמעט מדוייק .
הכנסה שנתית קל לחשב , כי התפוקה ידועה .
הוצאות על דלק מוסתרות .
עלות ההשקעה מוסתרת .

http://www.faz.co.il/thread?rep=172478
המצב כיום לא בסדר
דוד סיון (יום שישי, 13/12/2013 שעה 11:26)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

הערבויות הן הוצאה שלמעשה נובעת נובעת מהצטברות החוב לרמות גבוהות מידי. הצטברות החוב נובעת מחוסר היעילות בכל הרמות של פעילות חברת החשמל. זה כולל השקעות במחירים גבוהים מידי, שימוש ביותר עובדים משצריך וכו'.

העלות הנובעת מהערבויות מהווה תוספת לעלות החשמל שאנחנו משלמים על צריכה לפי המונה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=172489
המצב כיום לא בסדר
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (שבת, 14/12/2013 שעה 7:42)
בתשובה לדוד סיון

החוב והצטברות החוב הם תוצאה של החלטה ממשלתית .
זה מה שממשלות ישראל רצו ולכן זה מה שיש .

http://www.faz.co.il/thread?rep=172494
לא נכון!
דוד סיון (שבת, 14/12/2013 שעה 14:24)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

קודם כל החוב והצטברותו הם תוצאה של פעילות חברת החשמל.
חלק ניכר מפעילות זאת נעשתה נעשה בניגוד להחלטות הממשלה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=172498
לא נכון!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (שבת, 14/12/2013 שעה 17:57)
בתשובה לדוד סיון

כתבת שקר .
החוב נוצר מהפרשים בתחום הכספי .
אותה פעילות עם תמחור שונה מניבה תוצאה שונה בתחום החוב .

והתמחור הוא החלטה ממשלתית .
לכן החוב הוא באשמת ממשלות ישראל .

http://www.faz.co.il/thread?rep=172499
אתה, אריה, חוזר לשקר!!!
דוד סיון (שבת, 14/12/2013 שעה 18:43)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

החוב או ההפרשים בתחום הכספי נובעים מפעילות ריאלית. הגורם הראשון ליצירת החוב של חברת החשמל הוא פעילותה הבלתי יעילה (יקרה מידי) והתנגדות עובדיה להתייעלות. לכן החוב הוא באשמת חברת החשמל.

חלקם של ממשלות ונבחרי ישראל בחוסר היעילות היא בכך שהם לא הפעילו את סמכותם לנהל את חברת החשמל בשם בעליה (הציבור).

http://www.faz.co.il/thread?rep=172504
לא נכון!
(יום ראשון, 15/12/2013 שעה 11:09)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

גם פה המסקנה מדבריך שמחיר החשמל האמיתי הינו מן הגבוהים ביותר...
זה שהממשלה מנסה למכור אותו בזול גורם לנו לחשוב ששאר היצרנים הם יקרים ביותר - וזה לא נכון!

http://www.faz.co.il/thread?rep=172514
נקודה נכונה .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 15/12/2013 שעה 17:10)
בתשובה לushargil@gmail.com

ההחלטה למכור חשמל מתחת למחירו האמיתי נעשתה לפני 16 שנים .
לי זה נראה כהחלטה גרועה , אבל זו עובדה מוגמרת .
את החובות העצומים יצטרכו כל האזרחים לשלם באחד הזמנים .

לפי הידוע לי יש מעט מאד יצרנים עצמאיים . תפוקת החשמל שלהם כל כך זניחה שזה לא מספיק אפילו לישוב קטן .
כלומר כרגע באופן מעשי , אין תחליף לייצור של חח''י .
חח''י מספקת בשיא 12.000.000.000 וואט .

חברת מנועי בית שמש ניסתה למכור תחנות כח קטנות על ידי שימוש במנועי סילון ישנים . כל יחידה 1.200.000 וואט ונכשלה .
אתה יכול לראות את היחסים בין זה לזה .
הייחס הוא 10.000 .

http://www.faz.co.il/thread?rep=172521
זה לא בגלל שאין בעלי יכול ליצר חשמל
דוד סיון (יום ראשון, 15/12/2013 שעה 18:35)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

החובות של חברת החשמל נובעים מחוסר היעילות שלה כפי שקורה עם כל מונופול.

כרגע הסיבה המרכזית שאין עוד יצרני חשמל פרטיים היא שהמונופול מצליח למנוע זאת. המונופול הוא גם הסיבה שהחוב המצטבר גדל והולך יש מחזור הלוואות ואג''ח אז יש תשלום חובות).

חוסר היעילות הוא סיבה מרכזית שהחובות גדלים והוא גם סיבה מרכזית שצריך וראוי לפרק את המונופול.

http://www.faz.co.il/thread?rep=172526
זה לא בגלל שאין בעלי יכול ליצר חשמל
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 16/12/2013 שעה 6:12)
בתשובה לדוד סיון

כאשר חברה כל שהיא מתפקדת בחוסר יעילות היא יכולה להיות במאזן שלילי או במאזן חיובי .
דבר זה לא תלוי ביעילותה אלא בהכנסותיה כנגד הוצאותיה .
כאשר מסיבה X היא מקבלת יותר ממה שהיא מוציאה היא בצד הזכות .
כאשר מסיבה Y היא מקבלת פחות ממה שהיא מוציאה היא בצד החובה .
זה עיקרון חשבונאי .

במקרה של חח''י קבע גוף חיצוני - הרשות לשרותים ציבוריים את המחיר עבור המוצר .
הקביעה הייתה נמוכה מעלות הייצור בין אם יעיל ובין אם לא יעיל .
================
זה מה שקבע שייוצר חוב
================

http://www.faz.co.il/thread?rep=172530
אתה טועה!
דוד סיון (יום שני, 16/12/2013 שעה 9:34)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

באופן תיאורטי מדובר בשאלה כמו מי קדם למי הביצה או התרנגולת.

בפועל מי שאשם בסירוב להתייעל (עובדיה) הוא בעל אפשרויות רבות למנוע גרעונות בחשבונות החברה. חוסר היעילות מתחיל בחשבון השקעות יקר מידי, בהוצאות על חומרים וגם בהוצאות שכר יקרות מידי. בהקשר הזה אזכיר ש-‏319 בעלי עלות העסקה מעל 55 אלף בחודש (http://hsgs.mof.gov.il/reportPage.aspx?reportName=Pu...).

מי שאשם בחוסר היעילות נמנע לעיתים קרובות לפעול כפי שמורה בעל הבית.

אתה בוחר להאשים את בעל הבית בכל הצרות אבל גם גם מתנגד לבצוע את הרפורמה שאפילו ברמה שיחזיר לבעל הבית את השליטה בנעשה בחברה. בהקשר הזה צריך לציין בשנים 2008 - 2010 נרשמו רווחים בדוחות הכספים של החברה (http://www.iec.co.il/investors/DocLib1/isa_2010.pdf).

מכאן שטענתך, ''ההחלטה למכור חשמל מתחת למחירו האמיתי נעשתה לפני 16 שנים'', לא ממש נכונה, גם אם מקבלים את ההנחה שלך מי אשם בגרעונות או ברווחים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=172534
אתה טועה!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 16/12/2013 שעה 11:50)
בתשובה לדוד סיון

נניח , לצורך הדיון , שהחברה יעילה שופרא-דשופרא והוצאות היצור והשווק הן הנמוכות ביותר שבגדר האפשר .
אבל המוצר נמכר בפחות מזה . האם יהייה כאן רווח או הפסד ?
===========
מי קבע את מחיר הקוטש לצרכן ?
האם עשתה זאת הרשות לשרותים ציבוריים ?
האם מאז 16 שנה מחיר הקוטש היה יותר מעלות ייצורו ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=172536
אתה, אריה, שוב טועה!
דוד סיון (יום שני, 16/12/2013 שעה 14:09)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

א. ההנחה במשפט הראשון לא רלוונטית כאשר מדברים על הדוחות הפיננסיים.

ב. בכל אחת מהשנים 2008 - 2010 היה לחברת החשמל רווח.

ג. תשובות לשאר השאלות שלך תתצטרך למצוא לבד בדוחות הכספיים, אם כי לחלקן יש תושבות כאן בפורום.

http://www.faz.co.il/thread?rep=172469
המצב כיום לא בסדר
(יום שישי, 13/12/2013 שעה 9:21)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

מי לדעתך משלם את הוצאות המדינה
גם בנושא החשמל, שרה נתניהו?

http://www.faz.co.il/thread?rep=172475
המצב כיום לא בסדר
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 13/12/2013 שעה 10:33)
בתשובה לushargil@gmail.com

עבור כל מוצר או שרות חייב לשלם הצרכן .

אם אנחנו צורכים חשמל עלינו לשלם עבורו .

לא שרה נתניהו .

http://www.faz.co.il/thread?rep=172479
המצב כיום לא בסדר
(יום שישי, 13/12/2013 שעה 13:43)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אנחנו משלמים גם את החובות שחח''י מייצרת ללא הרף
וכל מיני כיסים ממשלתיים מוסווים
ולכן דרושה רפורמה המביאה עוד יצרנים לשוק הזה.
אם לא יהיה פה אור - יהיה חושך הולך, מתמשך ורב

http://www.faz.co.il/thread?rep=172488
המצב כיום הוא שמחיר החשמל ללקוח זול יותר מעלותו .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (שבת, 14/12/2013 שעה 7:40)
בתשובה לushargil@gmail.com

טענתך יפה אך דמגוגית .
אמנם רצוי שתהיה תחרות אבל היא לא אפשרית מנקודת ראותו של הלקוח .

אנחנו לא משלמים חובות של חח''י .
אנחנו כרגע מקבלים חשמל במחיר שהוא זול יותר מהוצאות הייצור .
אנחנו מקבלים חשמל במחיר שהוא זול יותר מהמחיר הממוצע בעולם המערבי .
זו תוצאה של החלטה מ-מ-ש-ל-ת-י-ת .

http://www.faz.co.il/thread?rep=172495
המצב כיום הוא שמחיר החשמל ללקוח זול יותר מעלותו .
דוד סיון (שבת, 14/12/2013 שעה 14:37)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

המצב הוא שאנחנו כן משלמים על החובות של חברת חשמל במיוחד דרך הערבויות ש''אנחנו'' נותנים לחברה.

הוצאות היצור הן קודם כל תוצאה של חוסר יעילות ביצור, הולכה וחלוקת החשמל. זה קורה בגלל שחברת החשמל היא מונופול.

http://www.faz.co.il/thread?rep=172505
המצב כיום הוא שמחיר החשמל ללקוח זול יותר מעלותו .
(יום ראשון, 15/12/2013 שעה 11:13)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

החשמל ה''זול'' שהינו למעשה יקר ביותר מעוות את המחשבה על שימוש ביצרנים נוספים של חשמל. זה הפגם כרגע. ראוי להכניס יצרנים נוספים ככל שניתן לתוך המערכת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=172515
המצב כיום הוא שמחיר החשמל ללקוח זול יותר מעלותו .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 15/12/2013 שעה 17:15)
בתשובה לushargil@gmail.com

החשמל בישראל לא זול . הוא יקר .
רק החלטה של הרשות לשרותית ציבורים - שהיא גוף של הממשלה , גורמת לצרכנים לשלם פחות מהמחיר האמיתי .

אני מסכים איתך שראוי להכניס ייצרנים נוספים .
אבל אף אחד לא רוצה !

http://www.faz.co.il/thread?rep=172506
המצב כיום הוא שמחיר החשמל ללקוח זול יותר מעלותו .
(יום ראשון, 15/12/2013 שעה 11:15)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

מי משלם חובות של חח''י, יאסר ערפאת?

http://www.faz.co.il/thread?rep=172516
המצב כיום הוא שמחיר החשמל ללקוח זול יותר מעלותו .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 15/12/2013 שעה 17:17)
בתשובה לushargil@gmail.com

כרגע , אף אחד לא משלם את החובות של חח''י .
החובות הללו גדלים כל הזמן .

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.